«менеджмент» кафедрасы



жүктеу 0.89 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата22.04.2017
өлшемі0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

 

ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 



УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН 

                                

«

МЕНЕДЖМЕНТ

» 

 

КАФЕДРАСЫ 

 

 



Тұран университетінің 

ОӘК мәжілісінде бекітілді 

  

Хаттама №___ «___» ___ 2014 ж.  



ОӘЖ жөніндегі проректор 

_______________ 

А.А.Сатмұрзаев  

 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

«

Кәсіпкерлік қызметтің негіздері» 

пәні бойынша 



 

Мамандық: 5В050700-Менеджмент

 

Автор (-лар): э.ғ.к., доцент

 

_________________  



Низамдинова А.К.

 

Кредит саны: 



Оқу нысаны: қүндізгі оқу 

Тіл бөлімі

 

қазақ 


 

Экономикалық  факультеттің  Оқу-әдістемелік  бюро  мәжілісінде  талқыланған  және 

ұсынылған, хаттама № 5 «26» 06 2014 ж.  

 

Экономика факультетінің оқу-әдістемелік  



бюросының төрағасы, э.ғ.к., доцент ___________Сисенова А.Т. 

                                                                                                                                              

 

«Менеджмент» кафедра мәжілісінде талқыланған және ұсынылған, хаттама №12 «20» 



06 

2014 ж.  

 

«Менеджмент» кафедра 



 

меңгерушісі, э.ғ.к., доцент  

_______________ 

Сисенова А.Т.

 

 

«Менеджмент»  кафедра  мәжілісінің  оқу-әдістемелік  секция  мәжілісінде  талқыланған 



және ұсынылған, хаттама № 5 «20» ____________ 2014 ж.  

 

«Менеджмент» кафедрасы оқу-әдістемелік  



секция төрағасы,  э.ғ.к., доцент, доцент    _______________  Сисенова А.Т. 

                                                                                       



 

 

Алматы, 2014

 



 



ПОӘК құрылымы 

 

Силлабус .................................................................................................................................... 3 

Дәрісханалық сабақтарды өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар.................................. 31 

Дәріс тезистері.........................................................................................................................32 

Дәрісханалық  сабақтан  тыс  өткізілетін  тапсырмалар  бойынша  әдістемелік 

нұсқаулар.................................................................................................................................49 

Пәнді оқулық және оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамту картасы..................................63 

 

 



 

 

 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 



 



 



 

ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 



 

УНИВЕРСИТЕТ ТУРАН 

«МЕНЕДЖМЕНТ» КАФЕДРАСЫ 

 

Тұран университетінің 



ОӘК мәжілісінде бекітілді 

  

Хаттама №___ «___» ___ 2014 ж. 



ОӘЖ жөніндегі проректор 

_______________ 

А.А.Сатмұрзаев  

  

 



СИЛЛАБУС 

 

 

«

Кәсіпкерлік қызметтің негіздері» 

пәні бойынша 



 

 

Мамандық: 5В050700 – «Мененджмент» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2014 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 



 



1. 



Пән бойынша жұмыс бағдарламасын құрастыған авторі: 

Низамдинова Арзигуль Камирдиновна –экономика ғылымының кандидаты, доцент 

 

 

2. 

Пәннің пререквизиттері: 

-

 



Менеджмент негіздері 

-

 



Маркетинг негіздері 

-

 



Экономикалық теория 

 

3. Пәннің постреквизиттері: 

-

 



Стратегиялық менеджмент (ілгері курс) 

-

 



Инновациоялық жобаларды бизнес жоспарлау 

-

 



Корпоративті басқару 

 

 

4. 

Пәнді оқыту мақсаттары 

Қазақстан Республикасы экономикасының дамуы қазіргі таңда ең алдымен еркін 

кәсіпкерлік  экономикасының  дамуы  ретінде  жүреді.  Қазақстан  Республикасы  өкіметі 

кәсіпкерлікті дамытуда баса назар аударуда. үлгеруші кәсіпкер болу үшін кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастырудың негіздерін білу қажет. 

«

Кәсіпкерлік қызметтің негіздері» пәнінің мақсаты: 



Кәсіпкерлік  қызмет  бойынша  тәжірибелік  әдістерді  оқу  және  үйрену  негізгі  мақсат 

болып табылады. Кәсіпкер қызметінің барлық аспектілерін оқу. 

Кәсіпкерлік қызметі ұйымдастыруды оқудағы міндетті нәтижелер: 

-

 



Кәсіпкерліктің орныққан түрлерін және нысандарын білу; 

-

 



Бәсекелестіктің мазмұнын жғне нысандарын білу

-

 



Кәсіпкерлік қызметті болжай білу; 

-

 



Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыруды білу; 

-

 



Кәсіпкерлік қызметті басқару жүйесін білу; 

-

 



Коммерциялық мәмлені ұйымдастыра білу; 

-

 



Ењбек ақы төлеуді және жеке құрамды басқаруды ұйымдастыра білу; 

-

 



Кәсіпкерлік қызметке баға беру мен талдау жүргізе білу; 

-

 



Кәсіпкерлік жауапкершілігі түрлерін білу; 

-

 



Кәсіпкерлік қызметтің іскерлік корреспонденциясын жасай білу. 

 

 

5. 

Пәнді оқыту міндеттері: 

 

-

Қазақстан экономикасын кәсіпкерлік негздері бойынша теретикалықө материалдарды 



қамту; 

Кәсіпкерлік қызметтің негіздері және мемлекеттік реттеу экономикалық механизмін 



қамту; 

 

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білуі керек: 

-

Қазақстан экономикасын басқарудың саяси-экономикалық негіздері; 



-

аймақтық және мемлекеттік басқарудың мәнін; 

-

өзін-өзі басқару негіздерін; 



-

ҚР дамуы мен құрылу стратегиясын  



Істеу керек 

Президенттің  заңдарын,  өкімдерін,  қаулыларын,  әкімшілік-құқықтық 

заңнамаларын  қолдану  және  оларды  тиімді  қолдангуларына  үлесін  тигбасқарудың 

теориялық әдісін қолдану; 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 


 

 



 

 

6. 

Білім берудегі күтілетін нәтижелер: 

 

   


Пәнді оқыту нәтижесінде студент білуі керек: 

Пәнді оқып үйренудің нәтижесінде студенттер мыналарды білуі керек: 

-

 

Теориялық  материалдарды  терең  оқып  кәсіпкерлік  қызметті  ұйымдастыру, 



тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру; 

-

 



Нарық  –  кәсіпкерліктің  өмір  сүру  ортасы,  меншіктің  және  кәсіпкерліктің 

құрылымы, 

-

 

Кәсіпкерлікті  жоспарлау,  әдістерін  таңдау,  шағын  кәсіпорын  құру,  іскерлік 



жосапр жасау; 

-

 



Кәсіпкерлікті ұйымдастыру нысандарын таңдау, шаруашылық есептің негізін 

құру; 


Кәсіпкерлік саладағы бәсекелестік, оны дамыту жолдары, таза пайда, еңбек өнімділігі, 

баға саясаты 



Істеу керек 

Президенттің  заңдарын,  өкімдерін,  қаулыларын,  әкімшілік-құқықтық 

заңнамаларын  қолдану  және  оларды  тиімді  қолдангуларына  үлесін  тигбасқарудың 

теориялық әдісін қолдану; 



 

 

7. 



Пәнді оқытып-үйретудегі тақырыптық жоспарлау  

 

ПӘНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 



№ 

Тақырыптың атауы 

Сағат саны 

Дәріс 

Тәж.  СӨЖ  ОСӨЖ 













Кәсіпкерлік: түсінігі, оның негізгі түрлері және 

ұйымдастырушылық нысандары 





Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау 





Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру 





Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету 





Кәсіпкерліктің шаруашылық серіктестермен 

келісімдік қатынастары 







Кәсіпкерлік мәдениет 







Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері 







Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекел 







Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы 







10 

Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің 

жауапкершілігі 





11 

Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және 

талдау 






12 

Кәсіпкерлік қызметті тоқтату 



 





 

Барлығы 

15 

15 

15 

45 

 

 

 

 

 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 



 



 



8. 

Сабақтан тыс жүргізілетін тапсырмаларды орындау және өткізу кестесі 

 

№ 

Тақырып 

ОСӨЖ 

СӨЖ 

Тапсыру 

мерзімі, 

апта 

Тапсырма түрі 

Өткізу түрі  

Оқыту түрі 

Бақылау 

түрі 

Кәсіпкерлік: 



түсінігі, оның негізгі 

түрлері және 

ұйымдастырушылық 

нысандары 

Баяндама 

Кәсіпкерлік 

қызметті 

қаржыландыру 

түрлері 

Баяндама 



Кәсіпкерлік 



қызметті жоспарлау 

презентация  Кәсіпкерлік 

қызметті тоқтату 

Баяндама 



Кәсіпкерлік 



қызметті 

қаржыландыру 

доклад 

Кәсіпкерлік 



құпияны қорғау 

доклад 


Кәсіпкерліктің 



шаруашылық 

серіктестермен 

келісімдік 

қатынастары 

реферат 

Кәсіпкерлік құпия 

доклад 





Кәсіпкерлік 

қызметті 

қаржыландыру 

әдістері 

доклад 

Кәсіпкерлік 



қызметті 

қаржыландыру 

презентация  5 

Кәсіпкерлік 



мәдениет 

презентация  Кәсіпкерлік 

қызметті 

қаржыландыру 

әдістері 

презентация  6 

Кәсіпкерлік құпия 



және оны қорғау 

әдістері 

эссе 

Кәсіпкерлік 



мәдениет 

эссе 


Кәсіпкерлік 



қызметтегі тәуекел 

эссе 


Кәсіпкерліктің 

ұйымдастырушылық 

нысандары 

эссе 


Кәсіпкерлік 



қызметтің 

инфрақұрылымы 

баяндама 

Кәсіпкерліктің 

негізгі түрлері 

баяндама 

10 


Кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің 

жауапкершілігі 

доклад 


Кәсіпкерлік 

қызметтің 

тиімділігін талдау 

доклад 


10 

11 


Кәсіпкерлік 

қызметтің 

тиімділігін бағалау 

және талдау 

реферат 

Кәсіпкерлік 

қызметті 

ұйымдастыру 

түрлері 

реферат 


11 

12 


Кәсіпорындардың 

қызметін жоспарлау 

реферат 

Кәсіпорында 

жоспарлық 

қызметтің мәні мен 

сипаттамасы 

реферат 


12 

13 


Кәсіпкерлік 

қызметті тоқтату 

баяндама 

Кәсіпкерлік 

қызметтің персонал 

санын жоспарлау 

баяндама 

13 


Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 

 

 



 

 

9. 

Негізгі әдебиеттер тізімі 

 

1. 



Даников Л.П. «Кәсіпкерлік және бизнес» М., Маркетинг, 2009. 

2. 


Камаев  В.Д.  «Экономика  және  бизнес.  Кәсіпкерліктің  теориясы  және 

тәжірибесі» М., Экономика 2009. 

3.  

«Негізгі  кәсіпкерлік  қызметі.  Экономикалық  теория.  Маркетинг  қаржылық 



менеджмент» редакциясы Власовой В.М.,  М., қаржы және статистика 2011. 

4.  «Негізгі кәсіпкерлік ісі» Основа М.Ю., Вен М., 2010. 

5.  Мамыров  Н.К.,  Смагулова  Н.Т.  және  басқалары  «Негізгі  кәсіпкерлері» 

Алматы, Экономика, 2009. 

6.  

Бусыгин А.В. «Кәсіпкерлік» М., 2010. 



7. 

Глушенко Е.В. «Кәсіпкерлік негізі» М.,Вестник 2009. 

8. 

Горфинкель В.Я. «Кәсіпкерлік курсы» М., ЮНИТИ, 2009. 



 

Қосымша: 

           1. 

Геммерлинг Г.А. «Сіздің ісіңіз: кәсіпкерлік тәжірибелік курс» М., Бином: 1997. 

2.2009-2010 

ж.ж. арналған ҚР-ң Үкіметінің бағдарламасы / «Егемен Қазақстан», 

1.04.2009

ж. 

3. 


2010ж. Арналған Қазақстан Республикасының даму стратегиялық жоспары / 

Астана 2010 

4. 

Грибов В.Д. Основы бизнеса. – Москва: Финансы и статистика 2011.  



5.

Бизнес-планирование. Учебник / Под ред. В.М.Попова и  С.И.Ляпунова. – М.: 

Финансы и статистика, 2013. 

6. 


Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес. – Ростов-на- дону, Феникс, 2012 

7. 


Смагулова Н.Т. Планирование и организация предпринимательства. Алматы, 

2012.  


 

 

 



10.1 

Қорытынды бағалау есебі 

Ағым  бойынша  үлгерім  бағалары  ағымдағы  бақылау  бағасы  және  аралық 

бақылаудан жинақталады. 

Үлгерімнің  ағымдық  бақылауы  –  Білімгердің  оқу  жетістігін  оқытушы  сабақта 

өткізген пәннің әрбір тақырыбы бойынша жүйелі тексеріледі. 

Аралық бақылау пәннің негізгі бөлімдері оқытылғаннан кейін өткізіледі. 

Пән  бойынша  қорытынды  баға  пайыздық  мөлшерде  келесі  формула  бойынша 

анықталады: 

Ж% = 1А+2А × 0,6 + Е × 0,4 

                                                                2

 

мұндағы:  



1А – 1-ші аралық бақылауды бағалаудың пайыздық көрсеткіші; 

2А – 2-ші аралық бақылауды бағалаудың пайыздық көрсеткіші; 

Е – емтиханды бағалаудың пайыздық көрсеткіші (емтихан тест түрінде)

 

 



Білімгердің білім бағасы баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге  сәйкестендірілген 

дәстүрлі бағалау көрсеткішімен  жүзеге асады. 

 

 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 



 

 



Білімгердің оқу жетістігін дәстүрлі сәйкестендірілген 

 

баллдық-рейтингілік бағалау жүйесі 

 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Баллдың сандық 

баламасы 



оқу пәнін 

игерудің 

көрсеткіші 

 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

4,0 



95-100 

өте жақсы 

A



3,67 



90-94 

 

B



3,33 


85-89 

жақсы 


B

 

3,0 



80-84 

B



2,67 

75-79 


C

2,33 



70-74 

қанағаттанарлық 

2,0 


65-69 

C



1,67 

60-64 


D

1,33 



55-59 

1,0 



50-54 



0-49 

қанағаттанарлықсыз 



 

10.2  

Балл  жинақтау  жүйесі  (дәрістер,  практикум/зертханалық  практикум,  СӨЖ, 

ОСӨЖ, б/ж) 



Студеннтердің рейтингі 

 



    

Бақылау 


       

түрі


 

 

 



ре

йти



нг

  



1)

бо

йынш



а 

бағ


алау

 

белг



i

  



 

 

 



Апта 

 

Ба



рл

ығы


  

2



і р

ейтинг 


2

)  


бо

йр

рв



вынша

 

й



 (Р

2)

  бй



 

 



 р

ейти


нг

  



2

ойынш



а 

бағ


алау

 

белг



i

  



 

 

Апта



 

 

Ба



рл

ығы


  

2



ці 

ре

йти



нг

 (Р


2) 

 б

ой



ынша

 

1



 

2

 



3

 

4



 

5

 



6

 

7



 

8

 



9

 

1



0

 

1



1

 

1



2

 

1



3

 

1



4

 

1



5

 

1



 

Сабаққа қатысу

 

7

 



*

 

*



 

*

 



*

 

*



 

*

 



*

 

7



 

8

 



*

 

*



 

*

 



*

 

*



 

*

 



*

 

*



 

8

 



2

 

Дәрістер мәтіні



 

3

 



 

   


 

 

*



   

3

 



2

 

 



 

 

 



 

 

*



   

2

 



3

 

СРС 



тапсырмаларын 

орындау


 

30

 



*

 

*



 

*

 



*

 

*



 

*

 



*

 

30



 

30

 



*

 

*



 

*

 



*

 

*



 

*

 



*

   


30

 

4



 

СРСП 


тапсырмаларын 

орындау


 

30

 



*

 

*



 

*

 



*

 

*



 

*

 



*

 

30



 

30

 



*

 

*



 

*

 



*

 

*



 

*

 



*

   


30

 

5



 

Аралық  бақылау 

тапсырмаларын 

орындау


 

 

30



 

 

   



 

       


30

 

 



30

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

30



 

 

Барлығы



 

100


 

 

   



 

     


100

 

100



 

 

 



 

 

 



 

 

 



100

 

 



Қорытынды 

бағаның үлесі

 

 

 



   

 

     



30

%

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



30

%

 



 

  

   



Студенттердің білімін бағалау өлшемі: 

Ф УТ 703–05–14. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. ТУ СМЖ. Үшінші басылым 



 

Айып  пұл    ұпайлар  –  бас-аяқсыз  жазба  жұмыстар;  тапсырманы  орындамау,  сабаққа 



қатыспау; уақытында тапсырылмаған баяндамалар 



жүктеу 0.89 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7




©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет