Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы даярлау бойынша оқыту курстарының бағдарламасыжүктеу 0.66 Mb.

бет6/6
Дата27.03.2017
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

Парамедиктерді оқыту жөніндегі тақырыптық жоспарға түсінік 

 

№  1  тақырып.  Дүлей  зілзала  ошақтарының  (жер  сілкінісі,  сел,  су тасқыны) медициналық-тактикалық сипаттамасы. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

№2  тақырып.  Техногендік  авариялар  мен  апаттардың  (ӛрттер, 

жарылыстар, күшті әсер ететін және радиоактивті заттардың лақтырындылары 

және т.б.) медициналық-тактикалық сипаттамасы. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

№  3  тақырып.  Алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету  қағидаттары  мен 

кӛлемі.  Дефибрилляторды,  ауа  ӛткізгішті  және  ӛкпені  жасанды  желдету 

аппаратын қосу. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

№  4  тақырып.  Алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету  кезінде 

құтқарушының құқықтары мен міндеттерінің заңды негіздері.

 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  № 5 тақырып. Алғашқы медициналық кӛмек кӛрсету құралдары. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

№ 6-тақырып. Жарақаттар және қан кету. 

1-сабақ.  Жарақат  алу  процесі  жӛнінде  түсінік,  жарақаттың  асқынуы. 

Жарақаттағы  инфекцияның  ӛршуінің  алдын  алу  шаралары.  Асептика  және 

антисептика  қағидалары.  Қан  кету  түрлері.  Әртүрлі  қан  кетулерді  уақытша 

тоқтатудың  тиімді  тәсілдерін  қолдану  ӛлшемдері.  Қан  кетуді  тоқтату 

амалдарының реті.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

2-сабақ.  Таңғыштардың  негізгі  түрлері  және  таңу  қағидалары. 

Таңғыштарға қойылатын талаптар, таңғыштарды дұрыс қоюды бақылау. Басты, 

мойынды  және  кеудені  дәкемен  және  жаулық  тәрізді  таңулар,  оларды  қою 

техникасы. Сақпан тәрізді таңғыш. Оң және сол кӛзді, екі кӛзді таңу. Ішке және 

аяқтың шабына қойылатын дәке, жаулық және контур таңғыштар. Ашық және 

клапанды  пневмоторакспен  кеудені  тесіп  ӛткен  жарақат  кезіндегі  таңу 

қағидалары.  Аяқ-қолға  дәке,  жаулық,  контур  және  түтікше  тәрізді  таңулар, 

оларды қою техникасы. Басып таңуды және қан кетуді тоқтататын бұрауды қою 

тәртібі.  Қан  кетуді  тоқтататын  бұрауды  қойғаннан  кейін  ықтимал  асқынулар. 

Ішке  қан  кетудің  негізгі  белгілері.  Ішке  қан  кеткенде  алғашқы  медициналық 

кӛмек кӛрсету кезіндегі құтқарушының тактикасы. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

№ 7 тақырып. Сыну, буынның шығуы, соғып алу. 55 

 

1-сабақ.  Сыну,  буынның  шығуы  және  соғып  алу  жӛнінде  түсінік. Сынудың,  буынның  шығуының  және  соғып  алудың  түрлері  және  белгілері. 

Сыну, буынның шығуы және соғып алу кезінде алғашқы медициналық кӛмек. 

Эвакуациялау  кезінде  сынудың,  буынның  шығуының  және  соғып  алудың 

асқынуының  алдын  алу.  Тасымалдау  шиналарының  түрлері.  Сүйектер  сынған 

кезде  иммобилизациялау  үшін  қол  құралдарын  пайдалану.  Балаларда  

сынулардың  ерекшеліктері,  олардың  алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсетуге 

әсері. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  2-сабақ.  Аяқ  сүйектерінің  сынуы  және  шығуы  кезінде  алғашқы 

медициналық  кӛмек  кӛрсету  тәсілдері  мен  әдістерін  пысықтау.  Бассүйек, 

қабырға,  омыртқа  және  жамбас  сүйектерінің  сынуы  және  шығуы  кезінде 

алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету  тәсілдері  мен  әдістерін  пысықтау. 

Әртүрлі сыну кезінде тасымалдау тәсілдері. Буынның шығу белгілері,  сынудан 

ерекшелігі.  Буын  шыққан  кезде  алғашқы  медициналық  кӛмек  қағидаттары. 

Иммобилизация ерекшеліктері.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

№ 8 тақырып. Ұзақ шаншу белгісі.

 

1-сабақ. Ұзақ шаншу синдромын анықтау, оның болу себептері, ауырлық дәрежесі  және  белгілері.  Компрессия  кезеңдері:  ерте,  аралық,  кеш.  Шаншу 

синдромы ауырлығының компрессияның уақыты мен оны шектеуге байланысы 

(кеуде,  іш,  жамбас,  білек,  жауырын,  табан,  балтыр,  бӛксе).  Балаларда  пайда 

болу ерекшелігі. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

2-сабақ.  Ишемия  дәрежесін  анықтау.  Дененің  шаншу  қадалған  бӛлігінің 

ӛмірге қабілеттілігін анықтау. Шаншылған буынды босату қағидалары. Шаншу 

қадалған  буындарды  босату  кезінде  және  жасушаның  ишемия  дәрежесіне 

байланысты  оны  босатқаннан  кейін  құтқарушының  тактикасы  (ӛтелетін, 

ӛтелмейтін және елеусіз). 

Табельдік және қолда бар құралдарын қолдана отырып, шаншылған буын  

бӛлігін  таңу,  иммобилизациялау  және  салқындату.  Зардап  шеккенді  жылыту. 

Зардап  шеккенге  сілті  суын  дайындау  және  беру.  Зардап  шеккенді 

медициналық  кӛшіру  тәртібі.  Бұрау  салудың  орындылығын  анықтау.  Бұрау 

таңу, оны дұрыс салу мен орындылығын бақылау. Босатылуы мүмкін емес аяқ-

қолды шаншу кезінде кӛмек. Аяқ-қолға  мәжбүрлі түрде ампутация жасау. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

№9  тақырып.  Бастың,  кеуде  қуысының,  мойынның,  омыртқаның 

жарақаттары. 

1-сабақ.  Бастың,  кеуде  қуысының,  мойынның,  омыртқаның  жарақаттары 

туралы түсінік.  Дифференциалдық диагностика. Алғашқы медициналық кӛмек 

кӛрсету,  оны  кӛрсету  тәртібі.  Балаларға  алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету 

ерекшелігі. Тасымалдау ерекшелігі. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  56 

 

2-сабақ. Бастың, кеуде қуысының, мойынның, омыртқаның жарақаттануы кезіндегі алғашқы медициналық кӛмек кӛрсету әдістері мен тәсілдері. Алғашқы 

медициналық кӛмек кӛрсету кезіндегі негізгі ӛзіндік қателіктер. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№10 тақырып. Травматикалық шок. 

Травматикалық  шок  туралы  ұғым,  себептері,  белгілері,  алдын  алу.  

Алғашқы  медициналық  кӛмектің  мазмұны,  оны  кӛрсету  тәртібі.  Балаларда 

пайда болу ерекшеліктері. Шок алған кездегі алғашқы медициналық кӛмек. Қан 

кетуді  тоқтату,  сынуды  иммобилизациялау,  қанды жоғалтуды  толтыру,  зардап 

шеккенді жылыту. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№11 тақырып. Жүрек-ӛкпе реанимация негіздері. 

1-сабақ.  Клиникалық  және  биологиялық  ӛлім  туралы  түсінік,  тыныс  алу 

және  жүрек  қызметінің  кенеттен  тоқтауы,  клиникалық  ӛлім  белгілері, 

жарақаттанғанды құтқару үшін бірінші кезектегі жүрек-ӛкпе ренимациясының 

рӛлі  (кардиалық  соққы  алғанда,  жүрек  тұсынан  уқалау,  ӛкпені  жасанды 

желдету). Ӛкпені қолмен желдету және жүрек тұсынан уқалау тәсілдері, бір, екі 

және  үш  құтқарушымен  жүрек-ӛкпе  ренимациясын  жүргізу  қағидаттары. 

жүрек-ӛкпе  ренимациясын  жүргізу  техникалық  құралдары.  Реанимацияны 

тиімді  жүргізу  белгісі.  Зардап  шеккеннің  жүрек  қызметін  және  тыныс  алуын 

қалпына келтіргеннен кейінгі құтқарушының іс-әрекеті. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

2-сабақ. Балаларға жүрек-ӛкпе ренимациясын жүргізу ерекшеліктері. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 12 тақырып. Күйік және үсік, электр жарақаттары. 

1-сабақ.  Күйік  және  үсік  түрлері  мен  ауырлық  дәрежелері.  Ӛрт  кезінде 

зақымдану  ерекшеліктері,  жоғарғы  тыныс  алу  жолдарының  күйігі.  Күйік,  үсік 

және электр жарақаттары кезіндегі алғашқы медициналық кӛмек.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

2-сабақ.  Күйік,  үсік  және  электр  жарақаттары  кезіндегі  алғашқы 

медициналық кӛмек әдістері мен тәсілдерін пысықтау. Алғашқы медициналық 

кӛмек кӛрсету кезіндегі негізгі ӛзіндік қателіктер. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№13 тақырып. Қажу. 

1-сабақ.  Асфиксияны  анықтау,  себептері  және  асфиксияның  белгілері. 

Қажу.  Ақ  және  кӛк  асфиксияның  белгісі.  Электр  тогымен  және  найзағаймен 

зақымдану,  зақымдану  белгілері.  Асфиксия,  қажу  және  электр  тогымен 

зақымдану  кезіндегі  алғашқы  медициналық  кӛмек.  Алғашқы  медициналық 

кӛмек кӛрсету кезіндегі негізгі қателіктер.   

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

  

2-сабақ.  Жоғарғы  тыныс  алу  жолдарында  тұрып  қалған  бӛгде  заттың үлгілері  мен  түрлері.  Жоғарғы  тыныс  алу  жолдарына  бӛгде  зат  түскен  кездегі 

ӛлім себептері (механикалық асфиксия, травматикалық ісіну, дауыс сіңірлерінің 57 

 

түйілуі,  бас  миының  ісуі).  Асфиксия  туралы  түсінік,  белгілері.  Алғашқы медициналық  кӛмек.  Шұғыл  крикотомия,  тыныс  алу  жолдарынан  бӛгде 

заттарды шығарудың қазіргі заманғы тәсілдері туралы түсінік. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№14 тақырып. Радиациялық зақымдану. 

1-сабақ. Радиациялық авариялар кезіндегі зақымдаушы факторлар.  Терең  

ӛтетін радиация және оның адам ағзасына әсері. Радиоактивті заттардың адам 

ағзасына түсу жолдары. Сәулелену ауруы туралы түсінік. Сәулелену мӛлшеріне 

сәулелену  ауру  ауырлығының  қатынасы.  Жіті  сәулелену  ауруының  бастапқы 

белгілері.  Балаларда  радиациялық  зақымданудың  ерекшеліктері.  Алғашқы 

медициналық кӛмек. Сәулемен зақымданудың алдын алу. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

2-сабақ.  Радиацияның  әсерін  әлсіздендіру  әдістері.  Радиоактивті  заттар 

зардап  шеккеннің  ағзасына  түскен  кезде  және  сәулелену  ауруының  бастапқы 

белгілері  байқалғанда  алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету.  Балаларға 

алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсетудің  ерекшеліктері.  Авария  аумағында 

санитариялық-гигиеналық  және  эпидемияға  қарсы  іс-шаралар,  олардың  рӛлі 

мен мазмұны. Құтқарушыларда сәулемен зақымданудың алдын алу. Алдын алу 

құралдары.  Зақымданғандардың  сәулелену  мӛлшерін  бақылау.  Жеке 

мӛлшерлегіштер  мен  оларды  пайдалану  тәртібі.  Радиациялық  ластану 

аймақтарында  медициналық  жағдайды  анықтау  және  бағалау  бойынша 

құтқарушының  іс-әрекеттері.  Радиоактивті  заттар  зардап  шеккеннің  ағзасына 

түскен  кезде  және  сәулелену  ауруының  бастапқы  белгілері  байқалғанда  

алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету.  Зардап  шеккендердің  жиналу  пунктін 

жабдықтау. Зардап шеккендерді қауіпсіз аймаққа эвакуациялау тәртібі. Ішінара 

санитариялық  ӛңдеуді  ұйымдастыру  және  жүргізу.  Радиоактивті  ластану 

аймақтарында  жұмыстарды  ұйымдастыруға,  орналастыруға,  тамақтануға  және 

сумен  қамтамасыз  етуге  қойылатын  санитариялық-гигиеналық  талаптар. 

Радиоактивті заттармен  ластану аймағында  эпидемияға қарсы іс-шаралардың 

мазмұны мен оларды орындау тәртібі. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№15 тақырып. Күшті әсер ететін улы заттармен зақымдану. 

1-сабақ.  Улы  заттарды  адам  ағзасына  әсері  бойынша  сыныптау. 

Уландырғыш  заттар  туралы  түсінік.  Зақымдау  белгілері.  Ауырлық  дәрежесі. 

Алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету.  Зардап  шеккеннің  ағзасына  улы 

заттардың  ӛтуін  тоқтату.  Ағзадан  улы  заттар  шығару  әдістері.  Антидоттар. 

Ӛкпенің  қабынуының  алдын  алу.  Қорғану  құралдары.  Балаларда  уланудың 

ерекшеліктері  және  оларға  алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету.  Улы 

заттармен  уланғанда  алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету.  Табельдік  және 

қолда  бар  құралдарды  қолдану.  Қарапайым  тәсілмен  асқазанды  шаю. 

Антидоттар  және  оларды  енгізу  тәсілдері.  Оттегінің  ингаляциясы.  Жеке 

химияға  қарсы  топтама  және  қолда  бар  құралдарды  қолдану  арқылы  ішінара 

газсыздандыру. Құтқарушылардың улануының алдын алу. 58 

 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. №16 тақырып. Жіті психикалық бұзылыс. 

Күйзеліс  және  психикалық  күйзелу.  Себептері,  белгілері,  ықтимал 

зардаптары.  Психикалық  күйзелуден  зардап  шеккендерді  анықтау.  Тӛтенше 

жағдайларда  зардап  шеккендердің  жіті  психикалық  бұзылысының  негізгі 

белгілері,  балаларда  болуының  ерекшеліктері.  Алғашқы  медициналық  кӛмек 

кӛрсетудің  мазмұны  мен  қағидалары.  Балаларға  алғашқы  медициналық  кӛмек 

кӛрсетудің  ерекшеліктері.  Құтқарушының  қызметінде  және  алғашқы 

медициналық кӛмек кӛрсету кезінде ӛзін-ӛзі  реттеу әдістерінің рӛлі. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

 

№17 тақырып.  Кӛз, құлақ, тамақ, мұрын жарақаттары.  

Кӛз,  құлақ,  тамақ,  мұрын  жарақаттарының

 

ерекшеліктері.  Жара  процесі туралы түсінік, жараның асқынуы. Жарадағы инфекцияның таралуының алдын 

алу    әдістері.  Асептика және  антисептика  қағидалары.  Зардап шеккеннің  жай-

күйіне  климаттық  жағдайдың  әсері  және  жарақаттану  кезіндегі  алғашқы 

медициналық кӛмектің сипаты. 

 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. №18 тақырып. Анафилакция. 

Аллергия  және  аллергендер  туралы  жалпы  түсінік.  Зардап  шеккендерде 

аллергиялық реакцияның ӛршуі кезінде  құтқарушылардың қолданатын дәрілік 

құралдарының  рӛлі.  Аллергиялық  реакцияның  белгілері  (аллергиялық  мұрын 

бітелу,  терінің  бӛртуі  және  қышынуы,  қабақ,  ерін  және  мойынның  ісінуі, 

аллергиялық  шок),  ықтимал  асқынулар  және  нәтижелері.  Зардап  шеккендерге 

медициналық  кӛмек  кӛрсетудің  жалпы  қағидаттары.  Медициналық  кӛмек 

кӛрсету  кезінде  қолданылатын  дәрі  құралдары  және  оларды  қолдану  әдістері. 

Ине  шаншылған  жерге  (шаққан,  аллергенмен  жанасқан)  салқын  компресті 

пайдалану,  мұрынға  тамшы  (галазолин)  тамызу,  алғашқы  медициналық  кӛмек 

кӛрсетудің  табельдік  құралдарын  пайдалану,  кома  жағдайында  жатқан  зардап 

шеккенді қауіпсіз жағдайға келтіру. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№19 тақырып. Талып қалу, ес-түссіз жағдай, кома. 

1-сабақ.  Қант  диабетін  анықтау,  пайда  болу  себептері  және  белгілері. 

Қандағы  қанттың  деңгейі  және  оны  реттеудің  тетіктері,  гипо-  және 

гипергликемиялық  кома  туралы  түсінік.  Гипо-  және  гипергликемиялық 

команың  сипаттамалық  белгілері,  олардың  басқа  да  коматозды  жағдайлардан 

айырмашылығы.  Коматозды  жағдайда  науқасқа  алғашқы  медициналық  кӛмек 

кӛрсету бойынша құтқарушының тактикасы. Асфикцияның алдын алу әдістері. 

Коматозды  жағдайды  тоқтату  үшін  глюкоза  (қант  және  т.б.)  қолдану. 

Ауруларды тасымалдау қағидалары. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

2-сабақ. Талып қалуды және команы анықтау, себептері, белгілері. Талып 

қалудың  коматозды  жағдайдан  түбегейлі  айырмашылығы.  Зардап  шеккеннің 

ӛлімінің  себептері.  Зардап  шеккеннің  талып  қалу  және  кома  жағдайындағы 59 

 

жай-күйін  (тыныс  алуының  сипатын,  ұйқы  артериясындағы  тамырдың  соғуы, артериядан  немесе  кӛк  тамырдан  қан  ағуы,  аяқ-қол  және  жамбас  сүйектерінің 

сынуы)  бағалау.  Алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсетудің  әдістері  және 

тәсілдері. Зардап шеккен ӛз тіліне және құсық, қан немесе сілекей аспирациясы 

салдарынан  тұншығуының  алдын  алу.  Жүрек  соғысының  және  тыныс 

алысының кенеттен тоқтауы кезіндегі іс-қимылдар. Артериялық қан ағу кезінде 

ми  ісігінің  және  кӛп  қан  жоғалтудың  белгілері.  Зардап  шеккендерді  ӛлімге 

әкелетін  оқиға  орнында  алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету  кезінде  ӛзіндік 

тактикалық қателіктер. Талып қалудың және коматозды жағдайдың алдын алу. 

Коматозды жағдайдағы зардап шеккенді тасымалдау тәртібі. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№20 тақырып. Миокард инфаркты. 

Стенокардия және миокард инфарктын анықтау, себептері мен белгілері. 

Ықтимал  асқыну  (кардиогендік  шок,  ӛкпенің  ісінуі,  асқазанның  бүлкілдеуі). 

Стенокардия  және  миокард  инфаркты  кезіндегі  алғашқы  медициналық  кӛмек 

кӛрсету  қағидаттары.  Ауыру  синдромын  кетіру.  Қан  тамырларын  кеңейтетін 

құралдарды  (нитроглицерин,  сустак,  нитронг)  қолдану.  Миокард  инфаркты 

кезіндегі  ӛкпе-жүрек реанимациясын жүргізуге кӛрсетілім, оның тиімділігінің 

кӛрсеткіші. Ауруды басқа орынға медициналық эвакуациялау тәртібі. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№21 тақырып. Балалар жарақаты. 

Бала  ағзасындағы  жарақаттары  кезінде  алғашқы  медициналық  кӛмек 

кӛрсетудің ерекшеліктері. Балалар жарақаттары зардаптарының ерекшеліктері. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№22 тақырып. Босандыру. 

1-сабақ. Физиологиялық босану туралы түсінік. Босану алдындағы толғақ 

белгілері,  босану  басталу  белгілері  мен  кезеңдері.  Босанудың  ұзақтығы  және 

негізгі асқынуы. Ауруханадан тыс босандыру кезіндегі алғашқы медициналық 

кӛмек. 


Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

2-сабақ.  Босанып  жатқан  әйелге  сауал  қою  тәртібі  және  оны  босануға 

дайындау.  Толғату  және  баланы  босану  кезінде  алғашқы  медициналық  кӛмек 

кӛрсету.  Кӛмек  кӛрсететін  құтқарушының  қолдарын  тазалау.  Құтқарушының 

бала  туылғаннан  кейінгі  тактикасы  (баланың  ауызынан  сілекейін  сорып  алу,  

кіндікбауын тазалау және кесу, баланы сүрту және орау). Босанудың асқынған 

кезінде (тіндердің жыртылуы, қан кетуі) алғашқы медициналық кӛмек кӛрсету 

әдісі. Емдеу мекемесінде босанған әйелді баласымен тасымалдау тәртібі. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№23  тақырып.  Эпидемиологияның  негіздері,  карантин  және  обсервация 

туралы түсінік. 

Жұқпалы  аурулардың  сыныптамасы.  Эпидемиялық  процесс  туралы 

түсінік.  Ауырғандарды  анықтау  әдісі.  Карантин  және  обсервация,  обсервация 

және  карантин  аймағындағы  жүріс-тұрыс  қағидалары.  Әртүрлі  жұқпалы 60 

 

аурулар  кезіндегі  алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсетудің  мазмұны  мен ерекшеліктері. Аурудың  алдын алу. Жаппай жұқпалы ауру тараған ошақтарда  

халық арасында санитариялық-ағартушылық жұмыстарды жүргізудің мазмұны 

мен  тәртібі.  Жұқпалы  аурудың  (суық  тию,  жіті  асқазан-ішек,  трансмиссивтік, 

сыртқы  қабы,  аса  қауіпті)  негізгі  принциптері.  Ауырғандардың  дене 

температурасын  ӛлшеу,  сыртын  тексеру.  Ауруларды  жылыту  әдісі.  Дене 

қызуын  қайтаратын  құралдар  туралы  түсінік  және  оларды  қолдану  әдісі. 

Жұқпалы аурумен ауырғандармен сӛйлесу қағидалары және олардың күтімі. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№24 тақырып. Медициналық сұрыптау. Мақсаты мен ӛткізу тәртібі. 

1-сабақ.  Зардап  шеккендерді  медициналық  сұрыптаудың  рӛлі,  мақсаты 

және  ұйымдастыру  негізі.  Медициналық  сұрыптаудың  түрі  және  оны  жүргізу 

тәртібі. Кӛшіру-тасымалдауды сұрыптау туралы түсінік. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

2-сабақ.  Әртүрлі  жарақаттану  кезінде  зардап  шеккендерді  сұрыптаудың 

негізгі  белгілері.  Сұрыптау  алаңындағы  құрылғылар  мен  оларды  ӛрістету 

қағидалары.  Сұрыптау  таңбалар  туралы  түсінік.  Сұрыптау  барысында  зардап 

шеккендерге алғашқы дәрігерлік кӛмек кӛрсету.  

Ӛткізу әдісі: практикалық  сабақ. 

№ 25 тақырып. Физикалық және медициналық қорғанудың әдістері. 

Жаппай жұқпалы аурулар ошағында медициналық жағдайларды анықтау 

және  бағалау  бойынша  құтқарушының  іс-қимылдары.  Науқастарды  анықтау, 

оқшаулау, ауруханаға жатқызу бойынша іс-шаралар ӛткізу және ұйымдастыру. 

Эпидемияға  қарсы  іс-шаралар  және  оларды  ӛткізу  тәртібі.  Залалсыздандыру, 

дезинсекциялау  және  зиянды  жәндіктерді  жою  құралдары  мен  әдістері. 

Науқастар  шоғырланған  жерді  белгілеу.  Жұқпалы  аурулармен  ауырған 

науқастарды тасымалдау қағидалары.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

 

№ 26 тақырып. Тӛтенше жағдайлар ошағынан зақымданғандарды шығару және тасымалдау. 

 

1-сабақ.  Зардап  шеккендерді  тасымалдау  әдістері:  қолмен,  арқалап, иықпен,  зембілмен.  Зембілдегі  зардап  шеккендердің  жарақаттану  түріне  және 

жағдайының  ауырлығына  байланысты  жай-күйі.  Зардап  шеккендерді  кӛтеру 

және  түсіру  кезіндегі  тасымалдаудың  ерекшеліктері.  Зардап  шеккендерді 

жерден зембілге аударып салу, оларды жұмсақ, стандартты және соңғы үлгіде 

шығарылған  зембілдермен  тасымалдау  қағидалары.  Зардап  шеккендерді 

эвакуациялауға  дайындау,  жағдайға  байланысты  зардап  шеккендерге 

тасымалдау  құралын  таңдау.  Зардап  шеккендерді  кӛлік  құралына  жайғастыру. 

Кӛлік  құралының  эвакуациялық  сыйымдылығы.  Зардап  шеккендерді 

отырғызған  кӛлікпен  бірге  жүру.  Эвакуациялау  барысында  зардап 

шеккендердің жай-күйін бақылау мазмұны және тәртібі, жүру жолында оларға 

алғашқы медициналық кӛмек кӛрсету. Басқару органдарының және лауазымды 


61 

 

адамдардың  медициналық  эвакуациялауды ұйымдастыруы  және  жүргізуі  үшін жауапкершілігі.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

 

№ 27 тақырып. Артериялық қысымды, тамырдың соғуын ӛлшеу. Бұлшық ет және тері асты инъекциясы. 

 

1-сабақ.  Медициналық  қимыл-қозғалыстарды  тәжірибелік  меңгеру. Артериялық  қысымды,  тамырдың  соғуын ӛлшеу  қағидалары.  Бұлшық  ет және 

тері асты иньекциясы. Манекенмен үйрету.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

 

  


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал