Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы даярлау бойынша оқыту курстарының бағдарламасыжүктеу 0.66 Mb.

бет5/6
Дата27.03.2017
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

Газдан қорғаушыларды алғашқы даярлаудың 

тақырыптық жоспары  

 

 

Р/с №  

 

Тақырыптың атауы  Сағат саны  

 

Барлығы  

оның  ішінде 

Сынып 

тық 


топтық  

 

практикал

ық  


 

1-бӛлім. Газдан қорғағыш тыныс алу аппаратурасы және 

аспаптары.  

32 


20 

12 


Газдан қорғағыш аппараттарды бағалау және таңдау.  

Ӛнеркәсіптік, сүзгіш және оқшаулағыш газқағарлар- 

ӛзін-ӛзі құтқарғыштар.  Оқшаулағыш  оттекті  тыныс  алу  және  ауамен  тыныс  алу аппараттары, арнайы қорғау жарағы.   

22 


14 Медициналық  газдан  құтқару  аппаратурасы,  арнайы 

жабдық пен жарақ. 

Респираторларды,  ӛзін-ӛзі  құтқарғыштарды  және  ӛкпені 

жасанды  желдету  аппараттарын  бақылау  және  тексеру 

аппаратурасы.  

Авариялық-химиялық  қауіпті  заттар,  газды  ортаның 

құрамын тексеру аппаратурасы (газталдағыштар).   

2-бӛлім.  Авариялық-құтқару  жұмыстарын  ұйымдастыру және орындау. Ӛндірістердің жарылыс және ӛрт қауіптілігі.  

Ауқымды  тӛтенше  жағдайлар  кезінде  және  авариялық-

химиялық қауіпті  заттар лақтырындылары аймақтарында 

авариялық-құтқару 

жұмыстарын, 

іздестіру-құтқару 

жұмыстарын ұйымдастыру.  

3-бӛлім.  Газдан  құтқару  жұмыстарының  тактикалық тәсілдері.  

16 


11 


Тыныс  алу  аппараттары  мен  газқағарларды  қолдану. 

Газдан  құтқарушының  ақаулы  аппараттан  резервтік 

аппаратқа қайта қосылуы.  

10 

Газдан  құтқарушылардың  «Дабыл»  белгісі  бойынша 

жиналуы және шығуы, газдалған ортаға кіруге дайындық, 

тыныс алуға қолайсыз жағдайларда әрекет ету, ақауы бар 

респиратормен газдалған аймақтан шығу. 11 


Әмбебап  пневматикалық  және  гидравликалық  аспапты 

пайдалану.  

44 

 

12 Ӛрт сӛндіргіштермен тұтануларды сӛндіру.  13 


Құтқаратын құрал-саймандарды пайдалану.  14 


Авариялық газ қауіпті жұмыстарды жүргізу.   

4-бӛлім. Психологиялық даярлық.  

15 

Қазіргі 


заман 

қоғамындағы 

құтқарушы 

кәсіби 


мәртебесінің  моральдік-психологиялық негіздері.  16 


Тӛтенше  жағдайларда  адамдардың  жүріс-тұрысының  

психологиялық ерекшеліктері.   

17 

Құтқарушыларды  тӛтенше  жағдайлар  кезіндегі  іс-

әрекеттерге психологиялық даярлау.  18 


Жай-күйді басқару әдістері.  

5-бӛлім. Медициналық даярлық.  

19 

Уақытша 


медициналық 

пункт 


құру. 

Тіршілікті 

қамтамасыз  ету,  қорғау,  залалсыздандыру,  байланыс 

құралдарын орналастыру және әзірлікке келтіру.  

20 

Жарақат алған кездегі алғашқы медициналық кӛмек.  

21 

Қан кету кезіндегі шұғыл кӛмек.  

22 

Термиялық  зақымдану  (күю,  гипертермия,  гипотермия, 

үсу).  

23 


Улы  газбен  және  басқа  да  авариялық  химиялық  қауіпті 

заттармен улану.  

24 

Жүрек-ӛкпе реанимациясы.  

25 

Зардап шеккендерді тасымалдау.  

 

6-бӛлім.  Іздестіру-құтқару  жұмыстарын  жүргізу кезіндегі  

қауіпсіздік техникасы.  26 


Авариялық-құтқару  жұмыстарын  жүргізу  кезіндегі  

қауіпсіздік талаптары.  

27 

Еңбекті 


қорғаудың 

нормативтік-техникалық 

және 

құқықтық базасы. 

 

Емтихан.  

 

Барлық сағат: 

72 

43 


27 

Ескертпе: Газдан қорғаушыларды алғашқы даярлаудың тақырыптық жоспарына түсінік осы 

Тақырыптық жоспарға қосымшада келтірілген. 


45 

 

Газдан қорғаушыларды алғашқы даярлаудың тақырыптық жоспарына 

қосымша 


 

 

Газдан қорғаушыларды алғашқы даярлаудың  

тақырыптық жоспарына түсінік 

 

 

1-бөлім. Газдан қорғағыш тыныс алу аппаратурасы және аспаптары 

 

№ 1 тақырып. Газдан қорғағыш аппараттарды бағалау және таңдау.  

1-сабақ.  Нақты  ӛндірістік  жағдайларда  жұмысты  жүргізудің  ерекшелігі. 

Ұзақ мерзімде пайдаланатын, шағын және қолайсыз жағдайларда жұмыстарды 

жүргізуге  арналған  аппараттар.  Сығылған  ауасы  бар  оқшаулағыш  тыныс  алу 

аппараттары, шлангілік газқағарлар және олардың қолданылу саласы.   

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

№ 2 тақырып. Ӛнеркәсіптік, сүзгіш және оқшаулағыш газқағарлар - ӛзін-

ӛзі құтқарғыштар.

  

1-сабақ.  Ӛнеркәсіптік,  сүзгіш  газқағарлардың  сипаттамасы,  түрлері, құрылысы  мен  қолданылуы.  Азаматтық  газқағарлар,  шлангілік  газқағарлар, 

олардың құрылысы және қолданылу саласы, қауіпсіздік шаралары.   

2-сабақ. 

Оқшаулағыш  газқағарлар  –  ӛзін-ӛзі  құтқарғыштардың 

сипаттамасы, түрлері, құрылысы және қолданылу саласы. Пайдалану кезіндегі 

қауіпсіздік шаралары.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ.  

№  3  тақырып.  Оқшаулағыш  оттекті  тыныс  алу  және  ауамен  тыныс  алу 

аппараттары, арнайы қорғау жарағы.   

1-сабақ.  Сығылған  ауадағы  регенеративтік  респираторлар.  Мақсаты, 

құрылысы, регенеративтік респираторларға қойылатын тактикалық-техникалық 

талаптар.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

2-сабақ.  Регенеративтік  респиратор.  Мақсаты,  тактикалық-техникалық 

сипаттамасы,  құрылысы.  Респираторды  жұмысқа  дайындау.  Респираторды 

тексеру тәртібі. Қауіпсіздік шаралары.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

3-сабақ. Респираторды тексеруді іс жүзінде пысықтау.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

4-сабақ. Оттекті-оқшаулағыш газқағар. Мақсаты, тактикалық-техникалық 

сипаттамасы,  құрылысы  және  жұмыс  істеу  қағидаты.  Газқағардың  түрлері, 

оларды тексеру  мерзімділігі мен тәртібі. Қауіпсіздік шаралары.   

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

5-сабақ. Оттекті оқшаулағыш газқағарды тексеруді іс жүзінде пысықтау.  46 

 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  6-сабақ.  «АСВ-2»  ауамен  тыныс  алу  аппараты.  Аппараттың  мақсаты, 

техникалық  сипаттамасы,  құрылысы  мен  жұмыс  істеу  қағидаты.  Қауіпсіздік 

шаралары.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

7-сабақ.  Ауамен  тыныс  алу  аппараты.  Аппараттың  мақсаты,  техникалық 

сипаттамасы, құрылысы мен жұмыс істеу қағидаты. Қауіпсіздік шаралары.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

8-сабақ. Арнайы қорғау жарағы. Қорғағыш костюмдер, олардың мақсаты 

мен қолданылу саласы. «ЖҚЖ» жалпы әскери қорғағыш жиынтығы. Химиялық 

оқшаулағыш костюмдер.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  4  тақырып.

 

Медициналық  газдан  құтқару  аппаратурасы,  арнайы жабдық пен жарақ. 

1-сабақ.  Жасанды  тыныс  алу  аппараттары.  «Горноспасатель  10»  (ГС-10) 

аппараты, мақсаты, құрылысы, жұмыс істеу қағидаты.  

Газдан 


қорғау 

жарағы. 


Жиналмалы 

медициналық 

зембілдер. 

Медициналық, кӛлік, сығымдаушы шиналар. Крамерлер - мақсаты, құрылысы, 

қолданылу қағидаты.   

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ.  

№  5  тақырып.  Респираторларды,  ӛзін-ӛзі  құтқарғыштарды  және  ӛкпені 

жасанды желдету аппараттарын бақылау және тексеру аппаратурасы.

  

1-сабақ.  Әмбебап  бақылау  аспабының,  ӛзін-ӛзі  құтқарғыштарды тексеруге арналған аспаптың, техникалық сипаттамасы,  құрылысы, қолданылу 

саласы. 


Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақтар. 

№  6  тақырып.  Авариялық-химиялық  қауіпті  заттар,  газды  ортаның 

құрамын тексеру аппаратурасы (газталдағыштар). 

 

1-сабақ. Авариялық-химиялық қауіпті заттар (бұдан әрі - АХҚЗ) (аммиак, хлор,  азот  және  күкірт  қышқылы,  фтор  сутегі  және  осылардың  негізіндегі 

заттар), олардың физикалық-химиялық қасиеттері және авариялық жағдайдағы 

әрекеттері. Мақсаты, техникалық сипаттамасы, «АНКАТ-7631М», СИГНАЛ-02 

газ талдағыштармен және олардың түрлендіргіштерімен жұмыс істеу тәртібі. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ.  

 

 2-бөлім. Авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру  

және орындау 

 

№ 7 тақырып. Ӛндірістердің жарылыс және ӛрт қауіптілігі. 1-сабақ.  Жану,  ӛздігінен  тұтану,  жарылыс,  түтіндеу  процесі  туралы 

түсінік.  Жанғыш  газдардың,  сұйықтықтардың  жіктелуі  және  олардың  ӛрт 

қауіптілігі,  ӛндірістің  ӛрт  қауіптілігін  айқындау.  Ӛрт  пен  жарылыстың  қауіпті 


47 

 

факторлары зардаптарының газдан құтқарушының ағзасына әсері және олардан қорғау.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

№  8  тақырып.  Ауқымды  тӛтенше  жағдайлар  кезінде  және  авариялық-

химиялық  қауіпті  заттар  лақтырындылары  аймақтарында  авариялық-құтқару 

жұмыстарын, іздестіру-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру. 

1-сабақ.  Адамдарды  бірінші  кезекте  тікелей  құтқару  қағидаты  бойынша 

авариялық-құтқару  жұмыстарын  ұйымдастыру  немесе  оларды  құтқаруды 

жеңілдететін іс-шаралар жүргізу. Авария аймағын барлау, авариялық учаскеден 

шыққан 

адамдардан жауап 

алу. 


Тоннельдерде, 

жабық 


орларда, 

сыйымдылықтарда,  оттықтарда,  құдықтарда,  шұңқырларда  барлау  жүргізудің 

ерекшеліктері.  Барлау  жүргізу  және  адамдарды  құтқару  кезіндегі  қауіпсіздік 

шаралары.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

2-сабақ.  Газдан  қорғаушылардың  іздестіру-құтқару  жұмыстары  орнына 

және соның аймағында қозғалысы.  

Ауқымды ТЖ кезінде тӛтенше жағдай аймағында барлау және іздестіру-

құтқару  жұмыстарын  жүргізу.  Зардап  шеккендерді  іздестіруді  ұйымдастыру 

және  жүргізу.  Авариялық-химиялық  қауіпті  заттардың  лақтырындысы 

аймағында іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

 

 

3-бөлім. Газдан құтқару жұмыстарының тактикалық тәсілдері  

№ 9 тақырып. Тыныс алу аппараттары мен газқағарларды қолдану. Газдан 

құтқарушының ақаулы аппараттан резервтік аппаратқа қайта қосылуы.

  

1-сабақ.  КИП  оқшаулағыш  газқағарын  пайдалану  (кию,  жауынгерлік тексеру,  іске  қосу).  Респираторды  пайдалану  (кию,  жауынгерлік  тексеру,  іске 

қосу және ӛшіру). Газдан құтқарушыны ақаулы аппараттан резервтік аппаратқа 

қайта қосу, зақымданған адамды резервтік ауамен тыныс алу аппаратына қосу.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№  10  тақырып.  Газдан  құтқарушылардың  «Дабыл»  белгісі  бойынша 

жиналуы  және  шығуы,  газдалған  ортаға  кіруге  дайындық,  тыныс  алуға 

қолайсыз жағдайларда әрекет ету, ақауы бар респиратормен газдалған аймақтан 

шығу. 


1-сабақ.  «Дабыл»  белгісі  бойынша  жиналу  және  жолға  шығу.  Газдалған 

атмосфераға  кіруге  дайындалу.  Түтіндеу  және  ауаның  жоғары  температурасы 

жағдайындағы  қозғалыс.  Газдан  құтқарушының  ақауы  бар  респиратормен 

газдалған аймақтан шығуы.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

№  11  тақырып.  Әмбебап  пневматикалық  және  гидравликалық  аспапты 

пайдалану.

 

 48 

 

1-сабақ.  «Пневможастық»  түріндегі    әмбебап  пневматикалық  аспаптың,  гидравликалық домкраттың, гидравликалық қайшының мақсаты, құрылысы мен 

қолданылуы.   

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ. 

№ 12 тақырып. Ӛрт сӛндіргіштермен тұтануларды сӛндіру. 

1-сабақ.  Кӛбікті,  ұнтақты  және  кӛмірқышқыл  ӛрт  сӛндіргіштерінің 

мақсаты,  қысқаша сипаттамасы,  құрылысы  мен  қолданылуы.  Жең  бағыттарын 

тӛсеу және ӛрт сӛндіру.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

№ 13 тақырып. Құтқаратын құрал-саймандарды пайдалану.  

1-сабақ.  Құтқару  арқаны.  Арқанды  орау  және  тарқату.  Зардап 

шеккендерді  құтқаруға  және  жең  бағытын  немесе  аспапты  жоғары  кӛтеруге 

арналған әр түрлі тәсілдермен ілмек тоқу. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ. 

2-сабақ.  Газдан  құтқарушыны  сыйымдылыққа  (құдыққа)  түсіру.  Зардап 

шеккенді  сыйымдылықтан  кӛтеру.  Зардап  шеккенді  жоғарыдан  түсіру  және 

кӛтеру.   

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ. 

№ 14 тақырып. Авариялық газ қауіпті жұмыстарды жүргізу.  

1-сабақ.  Қысыммен  жұмыс  істейтін  газ  құбырларына  тығынды  орнату 

және  алу.  Шұраларды  жабу,  жанып  жатқан  сұйықтығы  бар  люктерді  жабуға 

немесе  будың  шығуына  жол  бермеуге  арналған  қолдан  жасалған  құралдарды   

қолдану.   

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

 

 4-бөлім. Психологиялық даярлық 

 

№  15  тақырып.  Қазіргі  заман  қоғамындағы  құтқарушы  кәсіби мәртебесінің  моральдік-психологиялық негіздері. 

1-сабақ.  Қазіргі  заман  қоғамындағы  құтқарушы  кәсіби  мәртебесінің  

моральдік-психологиялық 

негіздері. 

Құтқарушының 

кәсіби 


тұрғыдан 

қалыптасуы. Құтқарушы кәсібінің әлеуметтік маңыздылығы.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  16  тақырып.  Тӛтенше  жағдайларда  адамдардың  жүріс-тұрысының  

психологиялық ерекшеліктері.   

1-сабақ. Табиғи және техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар кезіндегі  

ахуалдың  психологиялық  әсері.  Адам  психикасына  кері  әсерін  тигізетін 

факторлар:  оқиға  кӛлемі,  оның  таралу  жылдамдығы, ӛмірге  қауіптілігі,  жақын 

адамынан айрылу, материалдық құндылықтарды жоғалту, ӛмір сүру ағымының 

күрт  ӛзгеруі,  жаппай  құрбандардың  болуы,  ақпарат  тапшылығы,  басқарудың 

болмауы.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 49 

 

№  17  тақырып.  Құтқарушыларды  тӛтенше  жағдайлар  кезіндегі  іс-әрекеттерге психологиялық даярлау.

  

1-сабақ. Тӛтенше жағдайдағы іс-қимылға психологиялық даярлық ұғымы. Психологиялық  даярлықты  қалыптастырудың  негізгі  бағыттары,  әртүрлі 

тӛтенше  жағдайлар  кезінде  психологиялық  іс-әрекет  етудің  үлгісі.  Қарқынды 

шұғыл  және  ұзақ  мерзімді  физикалық  жүктемені  ауыстыру  қабілетін  дамыту; 

ерік-жігер сапасының дамуы. Жедел ойлауды жетілдіру.  

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 18 тақырып. Жай-күйді басқару әдістері.

 

1-сабақ.  Жай-күйді  басқару  әдістері.  Аутогенді  машықтандыру,  оны жасау техникасы. Тыныс алу және физикалық жаттығулар. Психикалық ӛзін-ӛзі 

ұстау  әдістері.  Жұмыстарды  жүргізу  кезінде  еңбек  пен  демалысты  тиімді 

ұйымдастыру тәсілдері. 

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ. 

 

 

5-бөлім. Медициналық даярлық  

№  19  тақырып.  Уақытша  медициналық  пункт  құру.  Тіршілікті 

қамтамасыз  ету,  қорғау,  залалсыздандыру,  байланыс  құралдарын  орналастыру 

және әзірлікке келтіру. 

1-сабақ.  Уақытша  медициналық  пункт  құру.  Тіршілікті  қамтамасыз  ету, 

қорғау,  залалсыздандыру,  байланыс  құралдарын  орналастыру  және  әзірлікке  

келтіру. Алғашқы медициналық кӛмек кӛрсетудің (бұдан әрі - АМК) табельдік 

және қолда бар құралдары, зардап шеккендерді шығару және тасымалдау. Жеке 

және  автомобильдік  дәрі-дәрмек  қобдишаларының,  медициналық  таңу 

пакетінің  (бұдан  әрі  -  МТП),  санитарлық  медициналық  қобдишаның, 

медициналық  жинақтардың,  жеке  химияға  қарсы  пакеттердің  мақсаты, 

құрылысы мен пайдалану қағидаттары.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 20 тақырып. Жарақат алған кездегі алғашқыі медициналық кӛмек.  

1-сабақ.  Бас  сүйектің,  кеуденің,  іштің  тесіп  ӛткен  жарақаттануы.  АМК 

ерекшеліктері  (жараны  ӛңдеу,  таңу,  ауырсынуды  басу,  жатқызу  және 

тасымалдау).  Бас,  мойын,  кеуде  клеткалары  жарақаттанғанда  АМК  (бастың, 

мойын,  беттің,  иек  аумағы  жарақатын  таңу).  Ӛзіне  және  ӛзгеге  кӛмек.  АМК 

кӛрсету  кезінде  іс-қимыл  жасау  алгоритмі.  Кеуде  қуысы  мен  іш 

жарақаттанғанда АМК. Пневмоторакс. Ӛзіне және ӛзгеге кӛмек. Қол мен аяқты 

(иық, шынтақ буын, саусақ) таңуға дағдылану, таңулар. 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 21 тақырып. Қан кету кезіндегі шұғыл кӛмек.  

1-сабақ. Қан кетуді уақытша тоқтату тәсілдері. Табельдік және қолда бар 

құралдар.  Артерияны  қысу,  қолды  немесе  аяқты  қатты  бүгу.  Бұрау  қою 

дағдыларын пысықтау. Ішке қан кету кезінде АМК.   50 

 

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. №  22  тақырып.  Термиялық  зақымдану  (күю,  гипертермия,  гипотермия, 

үсу). 


1-сабақ.  Күйіктер,  түрлері,  ауырлық.  АМК  алгоритімдері,  естен  танудың 

алдын алу. Үсу. Түрлері, АМК. Гипо - және гипертермия. АМК ерекшеліктері.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  23  тақырып.  Улы  газбен  және  басқа  да  авариялық  химиялық  қауіпті 

заттармен улану.  

1-сабақ. Улы газбен және басқа да авариялық химиялық қауіпті заттармен 

улану.  Улы  газ  (СО)  және  онымен  ӛртте  улану,  улану  белгілері  мен  АМК 

кӛрсету.  Зардап  шеккенді  тасымалдау  ерекшеліктері.  Асқынудың  алдын  алу 

және оларды болдырмау.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық топтық сабақ.  

№ 24 тақырып. Жүрек-ӛкпе реанимациясы.  

1-сабақ. Ӛмір мен ӛлім белгілері (биологиялық және клиникалық). Жүрек 

соғуының тоқтау белгілері. «Сафара» әдісі. Бір және екі құтқарушымен жүрек-

ӛкпе реанимациясының алгоритмі. Жүрек-ӛкпе реанимациясының дағдыларын 

пысықтау.   

Ӛткізу әдісі: практикалық сабақ.  

№ 25 тақырып. Зардап шеккендерді тасымалдау.  

1-сабақ.  Зардап  шеккендерді  зембілмен  тасымалдауға  дайындау, 

тасымалдау.  Әртүрлі  жарақат  кезінде  зардап  шеккендерді  зембілге  жатқызу  

әдістері. Зардап шеккендерді зембілсіз тасымалдау.   

Ӛткізу әдісі: сыныптық топтық және практикалық сабақ.  

 

 

6-бөлім. Іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу кезіндегі  

қауіпсіздік техникасы 

 

№  26  тақырып.  Авариялық-құтқару  жұмыстарын  жүргізу  кезіндегі  қауіпсіздік талаптары.  

1-сабақ.  Авариялық-құтқару  жұмыстарын  жүргізу  кезіндегі  қауіпсіздік 

талаптары.  Іздестіру-құтқару  құралымдарында  жарақат  алу  статистикасы. 

Жарақат 


алу 

себептері: 

жеке, 

техникалық, ұйымдастырушылық. 

Құтқарушыларға тән жарақаттар. Жарақаттың алдын алу.  Құтқарушылар еңбек 

қызметінің  жарақат  алу  қаупі  бар  және  зиянды  факторлары.  Қауіпсіз  еңбек 

жағдайлары.  Тәуекел  дәрежесін  сезіну.  Құтқарушылардың  кәсіби  ауруға 

шалдығуы.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

№  27  тақырып.  Еңбекті  қорғаудың  нормативтік-техникалық  және 

құқықтық базасы. 51 

 

1-сабақ.  Еңбекті  қорғаудың  нормативтік-техникалық  және  құқықтық базасы.  Нұсқаулықтар.  Стандарттар.  Авариялық-құтқару  аспабын  жұмысқа 

дайындау, жұмыс істеу және жұмыстан кейінгі кездегі қауіпсіздік талабы.  

Ӛткізу әдісі: сыныптық-топтық  сабақ.  


52 

 

Мемлекеттік емес ӛртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы 

даярлау бойынша оқыту 

курстарының бағдарламасына  

7-қосымша 

 

 

Парамедиктерді оқыту жөніндегі тақырыптық жоспар 

 

 Р/с

№ 

 Тақырып атауы 

Сағат саны 

 

Барлығ


ы 

олардың ішінде 

Сыныптық-

топтық 


Тәжір 

биелік 


Дүлей  зілзала  ошақтарының  (жер  сілкінісі,  сел,  су 

тасқыны) медициналық-тактикалық сипаттамасы. Техногендік  авариялар  мен  апаттардың  (ӛрттер, жарылыстар,  күшті  әсер  ететін  және  радиоактивті 

заттардың  лақтырындылары  және  т.б.)  медициналық-

тактикалық сипаттамасы. Алғашқы медициналық кӛмек кӛрсету қағидаттары мен кӛлемі. Алғашқы  медициналық  кӛмек  кӛрсету  кезінде құтқарушының  құқықтары  мен  міндеттерінің  заңды 

негіздері. 

Алғашқы медициналық кӛмек кӛрсету құралдары. 

Жарақаттар және қан кету. 

Сыну, буынның шығуы, соғып алу. 

Ұзақ шаншу белгісі. 

Бастың,  кеуде  қуысының,  мойынның,  омыртқаның 

жарақаттары. 10  Травматикалық шок.  11  Жүрек-ӛкпе реанимация негіздері. 12  Күйік және үсік, электр жарақаттары. 

13  Қажу. 14  Радиациялық зақымдану. 

15  Күшті әсер ететін улы заттармен зақымдану. 16  Жіті психикалық бұзылыс. 

17  Кӛз, құлақ, тамақ, мұрын жарақаттары. 18  Анафилаксия. 

19  Талып қалу, ес-түссіз жағдай, кома. 20  Миокард инфаркты.  21  Балалар жарақаты.  

22  Босандыру. 

23  Эпидемиологияның 

негіздері, 

карантин 

және 
53 

 

обсервация туралы түсінік. 24  Медициналық сұрыптау. Мақсаты мен ӛткізу тәртібі. 25  Физикалық және медициналық қорғанудың әдістері. 

26 

Тӛтенше  жағдайлар  ошағынан  зақымданғандарды 

шығару және тасымалдау. 27 


Артериялық  қысымды,  тамырдың  соғуын  ӛлшеу. 

Бұлшық ет және тері асты инъекциясы. 

 

Емтихан.   

Барлық сағат: 

40 

26 


14 

Ескертпе:  Парамедиктерді  оқыту  жӛніндегі  тақырыптық  жоспарға  түсінік  осы  Тақырыптық 

жоспарға қосымшада келтірілген. 


54 

 

Парамедиктерді оқыту жӛніндегі тақырыптық жоспарына 

қосымша 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал