Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы даярлау бойынша оқыту курстарының бағдарламасыжүктеу 0.66 Mb.

бет3/6
Дата27.03.2017
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Радиотелефонистерді алғашқы даярлаудың 

тақырыптық жоспары 

 

 Р/с 

№  


 

Тақырыптардың атауы 

Сағат саны 

 

Барлығы  олардың ішінде 

сыныптық-

топтық 

практи


калық 

 

 1-бӛлім. Техникалық даярлық 

 

  

Ӛртке қарсы қызметтерде байланысты ұйымдастыру. Ӛрт сӛндіру бӛлімшелерінің шығу кестесі.  Электр тогы және оның кӛздері. Сым байланысы. Сым байланысымен жұмыс тәртібі. 

 

Радиобайланыс,  жұмыс  тәртібі  мен  радио  арқылы хабар алмасу. Автоматты ӛрт 

сӛндіру 


және 

ӛрт-күзетінің 

сигнализациясы. Ӛрт сигнализациясы станциялары. Ӛрт  туралы  хабарламаларды  қабылдау  тәртібі  және жауынгерлік есептоптарды шақыру орнына жӛнелту.

 

«Ӛрт  сӛндіру  және  авариялық-құтқару  жұмыстары 

қызметі»    мемлекеттік  мекемелерінің  күштері  мен 

құралдарын 

жедел 


басқаратын 

орталықпен, 

авариялық-құтқару  қызметтері  мен  бӛлімшелерімен, 

ӛзара  іс-қимыл  қызметтерімен,  кезекшілік  және 

ӛртке,  аварияға  шығу  режимдерінде  күзетілетін 

объектілердің 

диспетчерлік 

қызметтерімен 

байланыс.  Ӛрт 

сӛндіру 


басшысымен 

және 


ӛрттегі, 

авариялардағы 

бӛлімшелердің 

жауынгерлік 

есептоптарымен байланыс, ӛрттегі күш пен құралдар 

іс-әрекетін, 

сондай-ақ 

қалыптасқан 

ахуалды 

хронологиялық есепке алу. 

 

Күзетілетін объектілерде қолданылатын байланыс, сигнализация және жарықтандыру құралдарымен  

жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы мен ӛрт 

қауіпсіздігі қағидалары.  

 Барлығы: 

20 


11 

  

2-бӛлім. Арнайы даярлық 

 

 

 10 

 

Негізгі ӛрт сӛндіру автомобильдері.  

11 

 

Арнайы және қосалқы ӛрт сӛндіру автомобильдері. 

12  Ӛртке қарсы сумен жабдықтау. 

22 

 

13 Ӛрт сӛндіруді, авариялар, дүлей зілзалалар салдарын  

жоюды ұйымдастыру. 

14 

 

Бӛлімнің байланыс пунктінің жедел-қызметтік  құжаттамалары, оларды жүргізу тәртібі. 15 


Радиотелефонистің 

жұмысын 


регламенттейтін 

басшылыққа алалатын құжаттар. Радиотелефонистің 

жұмысын ұйымдастыру. 16 


 

Бӛлімнің байланыс пунктін бағдарламалық 

қамтамасыз ету.  17 


 

Байланыс құралдарымен жұмыс істеу тәсілдері.  

 

 

Емтихан тапсыру. 

 

 

Барлығы: 20 

13  

 

Барлық сағат саны: 40 

18 


22 

Ескертпе:  Радиотелефонистерді  алғашқы  даярлаудың  тақырыптық  жоспарына  түсінік  осы 

Тақырыптық жоспарға қосымшада келтірілген. 


23 

 

Радиотелефонистерді  алғашқы даярлаудың 

тақырыптық жоспарына 

қосымша 

 

 

Радиотелефонистерді алғашқы даярлаудың тақырыптық жоспарына 

түсінік 

 

 

1-бөлім. Техникалық даярлық 

 

№  1  тақырып.  Ӛртке  қарсы  қызметтерде  байланысты  ұйымдастыру.  Ӛрт сӛндіру бӛлімшелерінің шығу кестесі. 

1,  2-сабақ.  Мақсаты  бойынша  ӛрт  байланысының  сыныптамасы: 

хабарлама  байланысы,  диспетчерлік  байланыс,  ӛрттегі  байланыс.  Ӛрт 

байланысының техникалық сыныптамасы: телефондық, радиобайланыс, қолмен 

іске  қосылатын  электр  ӛрт  сигнализациясы,  автоматты  ӛрт  сӛндіру  және  ӛрт-

күзет сигнализациясы.  

Ӛртке  қарсы  қызмет  органдары  бӛлімшелеріндегі  байланыстың  жалпы 

схемасы. Гарнизонда хабарлау байланысын ұйымдастыру және оның схемасы. 

Диспетчерлік байланысты (телефон, радио) ұйымдастыру. Байланыс пункттерін 

ұйымдастыру.  Күштер  мен  құралдарды  жедел  басқару  орталығы  және  оның 

мақсаты.  Ӛрт  болған  жерде  телефон  және  радио  байланысының  схемасы. 

Байланыс қызметін басқару. 

Ӛрт сӛндіру бӛлімшелерінің шығу кестесі және оның ӛртте, аварияда күш 

пен құралдарын шоғырландырудағы рӛлі. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық  және практикалық сабақ.

 

№ 2 тақырып. Электр тогы және оның кӛздері. 1-сабақ. Электр тогы мен электр шынжыры туралы түсінік. Токтың күші 

және  оларды  ӛлшеу;  электр  тоғы  сымдарының  кедергісі  және  оны  ӛлшеу. 

Кернеу және оны ӛлшеу. Тұрақты және айнымалы ток туралы түсінік. Сымдар 

және  диэлектриктер.  Электр  тогының  магниттік  қасиеті.  Электр  тогы  кӛздері. 

Радиостанциялардың, 

телефон 


коммутаторларының 

және 


қабылдау 

станциясының электр қоректендіруі.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 3 тақырып. Сым байланысы. Сым байланысымен жұмыс істеу тәртібі. 

1-сабақ. 

Телефон 


мен 

микротелефонның 

құрылысы. 

Телефон 


байланысының  қағидаттары.  Телефон  аппараттарына  тән  ақаулар.  Телефон 

байланысы кезінде ақпарат ауыстыруды жүргізу қағидасы мен тәртібі.  

Телефон  коммутаторлары  мен  автоматты  телефон  станциясы. 

Коммутаторлардың мақсаты. Іс-әрекет қағидаты. Қалалық (аудандық) телефон 

станциясы  туралы  түсінік.  Жартылай  автоматты  телефон  байланысының 


24 

 

құрылысы.  Шағын  сыйымдылықтағы  автоматты  телефон  станциясының құрылысы  мен  жұмыс  істеу  қағидаты.  «101»  желісі  бойынша  шақырылатын 

абонент  нӛмірін    автоматты  анықтау  құрылысы  туралы  түсінік.  Күштер  мен 

құралдарды 

жедел 


басқару 

орталықтарындағы, 

бӛлімнің 

байланыс 

пункттеріндегі электрондық тасымалдағыштарда  жазулар жүргізу тәртібі және 

оны ұйымдастыру.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№4  тақырып.  Радиобайланыс,  жұмыс  тәртібі  мен  радио  арқылы  хабар 

алмасу. 

1,  2-сабақ.  Радио  туралы  жалпы  түсінік.  Радиоберілістер  және 

радиоқабылдағыштар қағидаты. Радиостанцияның блок-схемасы, радиостанция 

элементтерінің 

мақсаты 

және 


іс-әрекет 

қағидаты: 

радиоберіліс, 

радиоқабылдағыш,  антенна,  микрофон  және  телефондар.  Радиостанцияның 

негізгі  тактикалық-техникалық  деректері.  Радиостанциялардың  үлгілері: 

стационарлық, мобильді және алып жүретін. 

Бӛлімнің 

байланыс 

пунктінің 

радиоторабына 

аппаратураларды 

орналастыру. 

Радиостанциялардағы  жұмыс.  Радиостанцияларды  жұмысқа  дайындау. 

Беріліс пен қабылдағышты қосу. Радиостанцияны басқару. Радио арқылы хабар 

алмасу 

және 


радиостанциялардағы 

байланысқа 

кіру 

қағидалары. Радиостанцияларды  күту  қағидасы.  Радиостанцияларға  тән  ақаулар  және 

оларды  жою  әдістері.  Факсимильді  байланыс  аппаратурасының  кӛмегімен 

факсимильді  байланысты  қабылдау  мен  беру  қағидаты.  Стационарлық, 

мобильді,  алып  жүретін  радиостанциялардың  негізгі  тактикалық-техникалық 

деректері.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ және практикалық сабақ. 

№  5  тақырып.  Автоматты  ӛрт  сӛндіру  және  ӛрт-күзет  сигнализациясы. 

Ӛрт сӛндіру сигнализациясы станциялары. 

1-сабақ.  Автоматты  ӛрт  сӛндіру  және  ӛрт-күзет  сигнализациясы.  Ӛрт 

және  ӛрт-күзет  сигнализациясының  мақсаты,  автоматты  ӛрт  және  ӛрт-күзет 

сигнализациясының  құрылу  қағидаты.  Функционалдық  схемалар.  Автоматты 

ӛрт  хабарламалары:  мақсаты,  іс-әрекет  қағидаты,  хабарламалардың  негізгі 

тактикалық-техникалық  деректері.  Іс-әрекет  қағидаты  бойынша  хабарламалар 

сыныптамасы.   

Ӛрт  сигнализациясы  станцияларының  негізгі  тактикалық-техникалық 

деректері  және  ӛрт-күзет  сигнализациясының  қабылдау-бақылау  аспаптары. 

Оларды пайдалану тәртібі.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  6  тақырып.  Ӛрт  туралы  хабарламаларды  қабылдау  тәртібі  және 

жауынгерлік есептоптарды шақыру орнына жӛнелту.

 

1, 2-сабақ. 

Ӛрт туралы хабарларды қабылдау:  

тұрғын  үйлерде,  ӛндірістік  ғимараттарда,  кӛлік  объектілерінде,  балқу 

құралдарында,  мұнай  ӛнімдерін  сақтайтын  резервуарлы  парктерде,  жоғары 25 

 

қабатты  ғимараттарда,  адамдар  жаппай  жиналатын  ғимараттарда,  газды фонтандарда; 

ұшу аппараттарының авариялық қонуы туралы;  

жарылыс, ӛрт  қаупі жағдайлары туралы;  

ӛртпен  байланысты  емес  жағдайлардағы  адамдар  ӛміріне  тӛнген  қатер 

туралы. 

Ӛртке,  аварияларға,  дүлей  зілзалаларға  және  т.б.  ӛрт  сӛндіру 

автомобильдерінде  жауынгерлік  есептоптарды,  жедел  және  басшы  құрамды 

жіберу  тәртібі  және  олар  туралы  атқарушы  органдарға,  күштер  мен 

құралдарды,  ӛрт  сӛндіру  кезекшілік  қызметін  жедел  басқару  орталығының 

жедел  кезекшілеріне,  Тӛтенше  жағдайлар  департаментіне,  «Ӛрт  сӛндіру  және 

авариялық құтқару жұмыстары қызметі» мемлекеттік мекемелеріне хабар беру.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ және практикалық сабақ. 

№  7  тақырып.  «Ӛрт  сӛндіру  және  авариялық-құтқару  жұмыстары 

қызметі»    мемлекеттік  мекемелерінің  күштері  мен  құралдарын  жедел 

басқаратын  орталықпен,  авариялық-құтқару  қызметтері  мен  бӛлімшелерімен, 

ӛзара  іс-қимыл  қызметтерімен,  кезекшілік  және  ӛртке,  аварияға  шығу 

режимдерінде күзетілетін объектілердің диспетчерлік қызметтерімен байланыс.  

1,  2-сабақ.

 

«Ӛрт  сӛндіру  және  авариялық-құтқару  жұмыстары  қызметі»  мемлекеттік  мекемелерінің  күштері  мен  құралдарын  жедел  басқаратын 

орталықпен  байланысты  ұйымдастыру.  Авариялық-құтқару  қызметтерімен 

және  бӛлімшелерімен,  ӛзара  іс-қимыл  қызметтерімен,  кезекшілік  және  ӛртке, 

аварияға  шығу  режимдерінде  күзетілетін  объектілердің  диспетчерлік 

қызметтерімен байланыс.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ және практикалық сабақ.

 

№  8  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру  басшысымен  және  ӛрттегі,  авариялардағы бӛлімшелердің  жауынгерлік  есептоптарымен  байланыс,  ӛрттегі  күш  пен 

құралдар  іс-әрекетін,  сондай-ақ  қалыптасқан  ахуалды  хронологиялық  есепке 

алу.

 

1,  2,  3-сабақтар.  Ӛрт  сӛндіру  басшысымен  және  ӛрттегі,  авариялардағы бӛлімшелердің жауынгерлік есептоптарымен байланысты ұйымдастыру. Радио 

арқылы  хабар  алмасу,  баяндама  нысанын  жүргізу  тәртібі.  Ӛртке 

қатысушылардың  күштері  мен  құралдарының  іс-әрекетін,  сондай-ақ  ӛртте, 

аварияларда қалыптасқан жағдайды хронологиялық есепке алу. 

№  9  тақырып.

 

Күзетілетін  объектілерде  қолданылатын  байланыс, сигнализация  және  жарықтандыру  құралдарымен    жұмыс  істеу  кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы мен ӛрт қауіпсіздігі қағидалары.

 

1-сабақ.  Байланыс,  сигнализация  және  жарықтандыру  құралдарымен  жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы мен ӛрт қауіпсіздігі қағидалары.

 

Адамның ағзасына электр тогының әсері. Рұқсат берілген қауіпсіз кернеу. Электр  тогынан  зардап  шеккенге  алғашқы  жәрдем.  Радиостанцияларға, 

коммутаторларға,  автоматты  телефон  станцияларына,  тӛмен  жиілік  26 

 

күшейткіштеріне,  аккумулятор  батареяларына  қызмет  кӛрсетуде  және  оларды жӛндеу кезіндегі қауіпсіздік қағидалары.  

Бӛлімнің  байланыс  пункттеріндегі  санитариялық-гигиеналық  нормалары 

және қауіпсіздік техникалары. Бӛлімшедегі,  бӛлімнің байланыс пункттеріндегі 

ӛрт  қауіпсіздігі  қағидалары.  Ӛрт  сӛндірудің  алғашқы  құралдары  және  оларды 

пайдалану қағидалары.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

 

 

2-бөлім. Арнайы даярлық  

№ 10 тақырып. Негізгі ӛрт сӛндіру автомобильдері.

 

1-сабақ. Негізгі ӛрт сӛндіру автомобильдерінің мақсаты және тактикалық-техникалық  сипаттамалары.  Ӛрт  сӛндіру  жабдықтарының  тиесілік  табелі. 

Жауынгерлік  топтың  табелі.  Жауынгерлік  ӛрістетудің  түрлері  және 

жауынгерлік есептоптың нӛмірлеріне сәйкес ӛрт сӛндірушілердің міндеттері.  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 11 тақырып. Арнайы және қосалқы ӛрт сӛндіру автомобильдері.

 

1-сабақ.  Арнайы  ӛрт  сӛндіру  автомобильдерінің  мақсаты  және тактикалық-техникалық  сипаттамалары.  Ӛрт  сӛндіру  мақсатына  бейімделген 

арнайы ӛрт сӛндіру автомобильдері мен техникаларын пайдалану.    

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№12 тақырып. Ӛртке қарсы сумен жабдықтау. 

1-сабақ.  Күзетілетін  ауданды,  қаланы  (объектіні),  ӛртке  қарсы  сумен 

жабдықтау  туралы  жалпы  мәліметтер.  Ӛрт  сӛндіру  үшін  пайдаланылатын  су 

кӛздерінің  түрлері  және  орналасуы.  Ӛрт  сӛндіру  гидранты,  оның  мақсаты,  су 

құбыры  желілеріндегі  ӛрт  сӛндіру  гидрантының  орналасуы.  Тӛмен  және 

жоғары  қысымды  су  құбырлары.  Сақиналы  және  басы  тұйықталған  су 

құбырлары желілері туралы түсінік. Су кӛздерінің планшеттері. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ. 

№  13  тақырып.  Ӛрт  сӛндіруді,  авариялар,  дүлей  зілзалалар  салдарын  

жоюды ұйымдастыру. 

1-сабақ.  Ӛртте  күштер  мен  құралдарды  басқару,  олар  туралы  деректер 

жинау.  Арнайы  қызметтермен  ӛзара  іс-әрекет,  ӛрт  сӛндіру  үшін  меншік 

нысанына  қарамастан  кәсіпорындар  мен  ұйымдардан  күштер  мен  құралдарды 

тарту  жоспары.  Практикалық  жұмыста  жедел  жоспарлар  мен  карточкаларды 

пайдалану.  

Қаланың  (объектінің)  арнайы  және  авариялық  қызметтері,  ӛрт  сӛндіру 

кезінде  оларды  орналастыру  және  олардың  ӛзара  іс-әрекеті  тәртібі.  Қаланың 

(объектінің)  арнайы  және  авариялық  қызметтерімен  ӛзара  іс-әрекет 

нұсқаулықтары.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 


27 

 

№  14  тақырып. 

Бӛлімнің  байланыс  пунктінің  жедел-қызметтік  

құжаттамасы, оны жүргізу тәртібі.

 

1-сабақ.  Күштер  мен  құралдарды  жедел  басқару  орталығының,  бӛлімнің байланыс пунктінің жедел-қызметтік құжаттамасы, оларды жүргізу тәртібі.   

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№  15  тақырып.  Радиотелефонистің  жұмысын  регламенттейтін 

басшылыққа ататын құжаттар. 

1-сабақ.  Әр  түрлі  жағдайлардағы  радиотелефонистің  міндеттері  мен  іс-

әрекеттері: 

ӛрт, авариялар, дүлей зілзалалар туралы және т.б. хабарлар алған кезде; 

дайындалып  жатқан  диверсиялық  акті  (ӛрт,  авариялар,  жарылыс  және 

т.б.) туралы анонимді ӛтініш берушіден хабар алған кезде;  

гарнизонда  күштер  мен  құралдардың  жоғары  шақыру  нӛмірімен  ӛртті 

хабарлаған кезде; 

байланыс,  жарық  түсіру,  электр  қоректендіру  құралдары  және  т.б.  істен 

шығып қалған кезде; 

бӛлімшелерде, бӛлімнің байланыс пункттерінде ӛрт, авариялар кезінде; 

жедел ахуал күрт қиындаған кезде; 

бӛлімшеде, ӛртте тӛтенше оқиға және т.б. туралы хабар алған кезде;  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.  

№  16  тақырып.  Бӛлімнің  байланыс  пунктін

 

бағдарламалық  қамтамасыз ету. 

1-сабақ.  Компьютер  және  бағдарламалық  қамтамасыз  ету  туралы  жалпы 

мәліметтер.  Компьютердің  мақсаты,  құрылысы,  онда  жұмыс  істеу  қағидасы, 

принтерді  пайдалану  қағидасы.  «Outlook  Express»  бағдарламалық  қамтамасыз 

етумен  жұмыс  істеу  тәртібі,  «Microsoft  Word»  және  «Microsoft  Excel» 

редакторларында  құжаттар  жасау  және  жұмыс  істеу.    Бӛлімнің  байланыс 

пунктінде және ӛртке қарсы қызметте бар ақпараттық бағдарламалармен жұмыс 

істеу.  


Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ және практикалық сабақ. 

№17 тақырып. Байланыс құралдарымен жұмыс істеу тәсілдері.    

1,  2-сабақ.  Сым  және  радио  байланыс  құралдарымен  жұмыс  істеудің 

практикалық  тәсілдері.  Радио  арқылы  хабар  алмасу  қағидаларын  пысықтау. 

Құпия және кодтық хабарламаларды беру. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 28 

 

Мемлекеттік емес ӛртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы 

даярлау бойынша оқыту 

курстарының бағдарламасына 

4-қосымша 

 

 

Өрттің алдын алушы нұсқаушыларды алғашқы даярлаудың тақырыптық жоспары 

 

Р/с № 

 

                     Бӛлімдер мен тақырыптардың атаулары 

Сағат саны 

 

Барлы


ғы 

олардың ішінде 

Сыныптық-

топтық 


Практи

калық 


1-бӛлім. Ӛрттің алдын алу даярлығы 

Ӛрт  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасы. Ғимараттар  мен  құрылыстардың  ӛрт  қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалпы қағидаттары. Құрылыстағы ӛртке қарсы нормалау. 

Заттар мен материалдардың ӛрт қауіптілігі. 

Құрылыс  материалдары  мен  конструкцияларының 

ӛрт қауіптілігі және ӛрттен қорғау.   6 


Отқа тӛзімділігі және жарылыс ӛрт қауіптілігі 

бойынша ғимараттарды санаттау.

 

  Ғимараттың 

құрылыс 

конструкциялары 

сараптамасының жалпы әдістемесі. Ӛртке қарсы тосқауылдар мен жарылыстар. 

Ӛрт кезінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялау. 

10 

Жылыту 


және 

желдеткіш 

жүйелерінің 

ӛрт 


қауіпсіздігі. 11 


Сыртқы және ішкі ӛртке қарсы сумен жабдықтау. 12 


Электр қондырғыларының ӛрт қауіпсіздігі. 13 


Құрылыс  монтаждау,  дәнекерлеу  және  басқа  да 

отпен жұмыс істеу кезіндегі ӛрт қауіпсіздігі. 

14 

Қоғамдық


 

және  ӛндірістік  ғимараттарға  қойылатын 

ӛрт қауіпсіздігі талаптары.

 15 Объектінің ӛртке қарсы жай-күйін тексеру 

әдістемесі. 

 

Барлығы: 

25 

18 


2-бӛлім. Тактикалық-техникалық дайындық 

Ӛрт 


сӛндіру 

автомобильдерінің 

мақсаты, 

тактикалық-техникалық  сипаттамалары  және  ӛрт-

техникалық жарақтануы. Ӛртте  жануды  тоқтату  тәсілдері.  Ӛртті  сӛндірудің негізгі тактикалары.  Алғашқы ӛрт сӛндіру құралдары. 

29 

 Қол және автоматты ӛрт сигнализациясын және ӛрт  

сӛндіру,  түтіннен  қорғау  және  ӛрт  кезінде 

адамдарды құлақтандыру жүйелерін орнату. Ӛртке қарсы қызметтегі байланыс құралдары. 

Ӛрт туындаған кездегі іс-әрекеттер. 

Ӛртке қарсы қызметтегі қауіпсіздік техникасы және 

еңбекті қорғау.  

Барлығы: 

3-бӛлім. Ӛртте зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі кӛмек кӛрсету 

 Термиялық  және  химиялық  күйген,  үсіген,  электр 

тогымен зақымдалған кезде дәрігерге дейін алғашқы 

кӛмек кӛрсету тәсілдері. Жарақат  алғанда,  шытынағанда,  буыны  тайғанда, сынғанда дәрігерге дейін кӛмек кӛрсету тәсілдері.

  Барлығы:  

Сынақ тапсыру 

 

 Барлық сағат: 

40 

28 


12 

Ескертпе:  Ӛрттің  алдын  алушы  нұсқаушыларды  алғашқы  даярлаудың  тақырыптық 

жоспарына түсінік осы Тақырыптық жоспарға қосымшада келтірілген. 


30 

 

Ӛрттің алдын алушы нұсқаушыларды алғашқы даярлаудың 

тақырыптық жоспарына 

қосымша 

 

 

Өрттің алдын алушы нұсқаушыларды алғашқы даярлаудың  

тақырыптық жоспарына түсінік 

 

 

1-бөлім. Өрттің алдын алу даярлығы 

 

№1  тақырып.  Ӛрт  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  саласындағы  Қазақстан 

Республикасының заңнамасы. 

1-сабақ.  «Азаматтық  қорғау  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Заңының, 

«Мемлекеттік  емес  ӛртке  қарсы  қызметтердің  жұмысын  жүзеге  асыру 

қағидаларын  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  қаулысының 

негізгі  ережелері.  Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  емес  ӛртке  қарсы 

қызмет жұмыстарының мақсаты мен міндеттері. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  2  тақырып.  Ғимараттар  мен  құрылыстардың  ӛрт  қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің жалпы қағидаттары. 

1-сабақ.  Ӛрттің  алдын  алу  міндеттері.

 

Ғимараттар  мен  құрылыстарда ӛрттің  туындауы  мен  таралуының  негізгі  себептері

Ӛрт  қауіпсіздігі саласындағы  негізгі  ұғымдар.  Объектінің  ӛрт  қауіпсіздігін  регламенттейтін 

негізгі нормативтік құжаттар. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.

  

№ 3 тақырып. Құрылыстағы ӛртке қарсы нормалау. 1-сабақ.  Ӛртке  қарсы  нормалау  туралы  ұғым.  Ӛртке  қарсы  нормалау 

құрылымы.  Ӛртке  қарсы  жобалау  нормаларын  әзірлеудің  жалпы  қағидаттары.  

Ғимаратты ӛртке қарсы қорғау жүйесін әзірлеу алгоритмі. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.

  

№ 4 тақырып. Заттар мен материалдардың ӛрт қауіптілігі. 1-сабақ.  Заттар  мен  материалдардың  ӛрт  қауіптілік  қасиеттерінің 

сипаттамасы: 

жанғыштық 

тобы, 


тұтану 

температурасы, 

жалындау 

температурасы,  ӛздігінен 

жалындау 

температурасы, 

ӛздігінен 

жану 


температурасы.  Жалындау  мен  жалын  таралуының  температуралық  және 

концентрациялық  шектері.  Заттар  мен  материалдарды  пайдалану  кезінде  ӛрт 

жарылыс қауіпсіздігі жағдайы. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.

  

№  5  тақырып.  Құрылыс  материалдары  мен  конструкцияларының  ӛрт қауіптілігі және ӛрттен қорғау. 

31 

 

1-сабақ.   

Заттар  мен  материалдардың  ӛрт  қауіптілік  қасиеттерінің 

сипаттамасы: 

жанғыштық 

тобы, 

тұтану 


температурасы, 

жалындау 

температурасы,  ӛздігінен 

жалындау 

температурасы, 

ӛздігінен 

жану 

температурасы.  Жалындау  мен  жалын  таралуының  температуралық  және концентрациялық  шектері.  Заттар  мен  материалдарды  пайдалану  кезінде  ӛрт 

жарылыс қауіпсіздігі жағдайы. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ.

  

№  6  тақырып.  Отқа  тӛзімділігі  және  жарылыс  ӛрт  қауіптілігі  бойынша ғимараттарды санаттау. 

1,  2-сабақтар.  Құрылыс  конструкцияларының  отқа  тӛзімділік  шегі. 

Ғимараттарды  отқа  тӛзімділігі  бойынша  топтастыру.  Отқа  тӛзімділігі  әртүрлі 

дәрежедегі  ғимараттардың  конструктивті  элементтерінің  сипаттамасы.  Ӛрт 

жарылыс  және  ӛрт  қауіптілігі  бойынша  ғимараттар  ӛндірістерінің  санаттарын

 

айқындау  әдістемесі. 

Ғимараттың  отқа  тӛзімділігінің  талап  етілетін  дәрежесін 

айқындау. Үй-жайлар мен ғимараттар ӛндірістері санаттарын  есептеу.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақтар. 

№  7  тақырып.  Ғимараттың  құрылыс  конструкциялары  сараптамасының 

жалпы әдістемесі. 

1,  2-сабақтар.

 

Ғимараттың  құрылыс  конструкцияларына  сараптама. 

Ғимараттың іс жүзінде от тӛзімділігі дәрежесін айқындау әдістемесі. Қоғамдық 

ғимараттың

 

құрылыс конструкцияларына сараптама жүргізу.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақтар. 

№ 8 тақырып.  Ӛртке қарсы тосқауылдар мен жарылыстар. 

1-сабақ. Ӛртке қарсы тосқауылдардың түрлері мен  үлгілері. Ӛртке қарсы 

тосқауылдардың құрылысы. Ӛртке қарсы тосқауылдарға қойылатын жоспарлау 

нормаларының  талаптары.  Ғимараттар  мен  құрылыстардың  арасындағы  ӛртке 

қарсы жарылысты айқындау әдістемесі. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 9 тақырып. Ӛрт кезінде адамдарды  қауіпсіз эвакуациялау. 

1-сабақ. Ӛрт кезінде адамдарды қауіпсіз эвакуациялауды қамтамасыз ету. 

Эвакуациялық шығу ұғымы. Эвакуациялық жолдар мен шығуларға қойылатын 

жоспарлау  нормаларының  талаптары.  Ӛртте  адамдарды  эвакуациялау 

жоспарының мазмұны. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 10 тақырып.

 

Жылыту және желдеткіш жүйелерінің ӛрт қауіпсіздігі. 

 

1-сабақ.  Жылыту  жүйелерінің  мақсаты  мен  түрлері,  олардың  ӛрт қауіпсіздігі.

 

Жылыту жүйелеріне қойылатын ӛртке қарсы талаптар. Тұрғын үй, қоғамдық және ӛндірістік ғимараттарда табиғи және жасанды 

желдеткіштерді  орнату  қағидаты.  Тұрғын  үй,  қоғамдық  және  ӛндірістік 

ғимараттардағы  табиғи  және  жасанды  желдеткіштердің  ӛрт  қауіптілігі  және 

оларға қойылатын ӛртке қарсы талаптар.

 

Жүргізу әдісі. сыныптық-топтық сабақ. № 11 тақырып. Сыртқы және ішкі ӛртке қарсы сумен жабдықтау. 

32 

 

1-сабақ.  Шаруашылық  жүргізетін  объектілерді  сыртқы  және  ішкі  сумен қамтамасыз  ету  схемалары.

 

Ӛрт  сӛндіру  суайдындары  мен  гидранттарының құрылысы және  пайдалану  кезінде  қойылатын ӛртке  қарсы  талаптар.  Ішкі  ӛрт 

сӛндіру  крандарын  орналастыруға  және  жабдықтауға,  ӛрт  кезінде  қолдануға  

қойылатын талаптар. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 12 тақырып. Электр қондырғыларының ӛрт қауіпсіздігі. 

1-сабақ. Ғимаратты электрмен жабдықтау схемалары. Қорғау ажыратқыш 

қондырғылары.  Электр  жабдықтарын  таңбалау.  Ӛртке  қарсы  нормаларының 

және электр қондырғылары қағидаларының талаптары. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  13  тақырып.  Құрылыс  монтаждау,  дәнекерлеу  және  басқа  да  отпен 

жұмыс істеу кезіндегі ӛрт қауіпсіздігі.

 

1-сабақ.  Құрылыс  аумағына  қойылатын  ӛрт  қауіпсіздік  талаптары. Материалдарды  қаттап  қою  тәртібі.

 

Құрылыс-монтаждау,  дәнекерлеу  және басқа да отпен жұмыс істеуді ұйымдастыру және жүргізу тәртібі.

 

Отпен жұмыс істеу  түрлері  және  олардың  ӛрт  қауіптілігі.

 

Дәнекерлеу  және  басқа  да  отпен жұмыс  істеуді  жүргізу  орындарына  қойылатын  ӛрт  қауіпсіздік  талаптары. 

Объектілерде  отпен  жұмыс  істеуді  жүргізуге  жазбаша  рұқсат  берулерді  

рәсімдеу тәртібі. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  14  тапсырма.  Қоғамдық  және  ӛндірістік  ғимараттарға  қойылатын  ӛрт 

қауіпсіздігі талаптары. 

1-сабақ.  Қоғамдық  және  ӛндірістік  ғимараттардың  ӛрт  қауіптілігі.  

Қоғамдық  және  ӛндірістік  ғимараттардағы  ӛртке  қарсы  режимге  қойылатын 

талаптар.  Кӛлемді-жоспарлау  шешімдеріне,  ӛртке  қарсы  тосқауылдарға, 

эвакуациялау жолдарына, ғимараттардың ӛрт қауіпті үй-жайларына қойылатын 

жобалау нормаларының талаптары. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 15 тақырып. Объектінің ӛртке қарсы жай-күйін тексеру әдістемесі.

 

1-сабақ. Объектінің  ӛртке  қарсы  жай-күйін  тексеру  мақсаты.

  

Объектілердің  ӛрт-техникалық  тексерулерін  жүргізудің  жүйелілігі  мен әдістемесі.    Тексеру  жүргізу  кезіндегі  қауіпсіздік  техникасы.  Тексеру 

нәтижелері бойынша біріздендірілген нысандарды жасау.  

Жүргізу әдісі:  практикалық сабақ. 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал