Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы даярлау бойынша оқыту курстарының бағдарламасыжүктеу 0.66 Mb.

бет2/6
Дата27.03.2017
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

 

 

11 

 

6-бөлім. Өртте зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсету 

 

№ 1 тақырып. Қан кетуді тоқтатудың негізгі қағидалары. 1-сабақ.  Қысатын  таңғышты  қою,  артерияны  қысу,  аяқ-қолды  барынша 

бүгу, жгут қою.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 2 тақырып. Жасанды тыныс алдыру мен жүректі сыртынан (тұсынан) 

уқалаудың негізгі қағидалары мен әдістері. Тамырдың соғуын анықтау. 

1-сабақ.  Ӛмір  мен  ӛлімнің  (биологиялық  және  клиникалық)  белгілері. 

Жүректің тоқтау белгілері. Тамырдың соғуын анықтау тәртібі. Бір және екі ӛрт 

сӛндірушімен 

жүрек-ӛкпе 

реанимациясының 

алгоритмі. 

Жүрек-ӛкпе 

реанимациясының дағдысына машықтану. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ.  

№ 3 тақырып. Жарақат алғанда, шытынағанда, буын  тайғанда, сынғанда 

дәрігерге дейін кӛрсетілетін кӛмектің әдістері.  

1-сабақ.  Бас  сүйекті,  кеудені,  ішті  тесіп  ӛтетін  жарақаттар.  Дәрігерге 

дейінгі алғашқы кӛмек кӛрсету ерекшеліктері (жарақаттарды таңу, таңғыштар, 

жансыздандыру,  жатқызу  және  тасымалдау).  Бас,  мойын,  кеуде  қуысы 

жараланғанда  дәрігерге  дейінгі  кӛмек  (бас,  мойын,  бет,  иек  бӛліктерін  таңу). 

Кеуде  мен  іш  жараланғанда  ӛзара  және  ӛзіне  кӛмек  кӛрсету.  Пневмоторакс. 

Ӛзіне  және  ӛзара  кӛмек.  Таңу,  аяқ-қолды  таңу  дағдысына  машықтану  (иық, 

білек буыны, саусақтар).  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№  4  тақырып.  Термиялық  және  химиялық  күйгенде,  үсігенде  дәрігерге 

дейін кӛрсетілетін кӛмектің әдістері.  

1-сабақ.  Күйіктер,  олардың  түрлері,  ауыртпалығы.  Естен  танудың  алдын 

алу, дәрігерге дейінгі кӛмек кӛрсетудің алгоритмдері. Үсіктің түрлері, алғашқы 

кӛмек  кӛрсету.  Гипотермия  мен  гипертермия,  дәрігерге  дейінгі  кӛмек 

кӛрсетудің ерекшеліктері.  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

 

 

7-бөлім. Қауіпсіздік техникасы  

 

№1  тақырып.  Қызмет  ӛткеру  және  ӛрт  сӛндіру  кезіндегі  қауіпсіздік 

техникасы. 

1-сабақ. Ӛрт техникасына, ӛрт-техникалық жабдығына, жауынгерлік киім 

мен  жараққа  қойылатын  талаптар.  Қызмет  ӛткеру  және  Ӛрт  сӛндіру  кезіндегі 

қауіпсіздік  техникасы  қағидаларының  талаптары.  Қызмет  ӛткеру,  дабыл 

бойынша жиналу және жолға шығу, ӛртке (аварияға), дүлей зілзалаға, сабаққа 

бет  алу  кезіндегі  және  бӛлімшеге  оралу  кезіндегі  қауіпсіздік  техникасы. 

Жауынгерлік ӛрістету және ӛрт сӛндіру кезіндегі қауіпсіздік техникасы.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 12 

 

Мемлекеттік емес ӛртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы 

даярлау бойынша оқыту 

курстарының бағдарламасына 

2-қосымша  

 

Негізгі және арнайы мақсаттағы өрт сөндіру автомашиналарының  

жүргізушілерін алғашқы даярлаудың тақырыптық жоспары 

 

 Р/с 

№  


 

 

Тақырыптардың атаулары Сағат саны 

 

Барлы ғы 

олардың ішінде 

Сыныптық-

топтық 


практика

лық 


 

Ӛрт  сӛндіру  машиналарының  сыныптамасы  және таңбалауы. Негізгі  мақсаттағы  ӛрт  сӛндіру  автомобильдері және  олардың  негізгі  тактикалық-техникалық 

деректері. 

Арнайы  мақсаттағы  ӛрт  сӛндіру  автомобильдері 

және  олардың  негізгі  тактикалық-техникалық 

деректері. 

Ӛрт сӛндіру машиналарының шассиі. Ӛрт сӛндіру 

машиналары  арнайы  агрегаттарының  қосымша 

трансмиссиясы.

 

 Қозғалтқыштың қосымша салқындату жүйесі. Су 

мен кӛбіктендіргішке арналған сыйымдылық. 

Суға, кӛбіктендіргішке, сорғы бӛлігіне арналған 

сыйымдылықтарды жылыту. 

 

Ӛрт сӛндіру сорғылары. 

Вакуумдық 

жүйе.

 

Газ ағысты 

вакуум-


аппаратының және газ дабылдамасының блогы. Кӛбікпен  сӛндіру  құралдары,  жабдықтары  және аппараттары.  Ӛрт сӛндіру мотопомпалары.    


10 

 

Басқару органдары. 

Ӛрт сӛндіру 

автомобильдерінің бақылау-ӛлшеу құралдары. Ӛрт 

сӛндіру автомобильдерінің қосымша электр 

жабдықтары. Жауынгерлік топтың кабинасына 

жылу беру. 

11 

 

Шанақ, ӛрт-техникалық жабдықтар. 

12 

 

Ӛрт сӛндіру автомобильдерінің және олардың арнайы агрегаттарының техникалық жағдайын 

диагностикалау. 

13 

 

Ӛрт 

сӛндіру автомобилі жүргізушісінің  біліктілік 

сипаттамасы мен міндеттері. 14 


 

Ӛрт сӛндіру автомобильдеріне техникалық қызмет 

кӛрсету және жӛндеу. 

13 

 

15  

Технкикалық құжаттамалар. Отын мен жанармай 

материалдарының шығыс нормалары, есептен 

шығару тәртібі. 

16 

Автомобиль  радиостанциялары  және 

радио 

арқылы хабар алмасуды жүргізу тәртібі. 

17 

 

Жану және жанатын заттар туралы жалпы мәліметтер. 18 


 

Ӛрт сӛндірудің негізгі тактикалары. 

19 

 

Ӛрт сӛндірудің алғашқы құралдары. 

20 

Ӛрт-техникалық 

және 

авариялық-құтқару  жабдығы, олармен жұмыс істеу тәсілдері. 21 


 

Ӛртке қарсы сумен жабдықтау. Су кӛздерінен су 

толтыру. 22 


Ӛрт  сӛндіру  автомобильдері  қозғалысының  

теория  элементтері  мен  қауіпсіздік  негіздері. 

Арнайы  жарықпен  және  дыбыс  сигналдарымен 

жабдықталған 

автомобильдердің 

қозғалыс 

қағидалары. 23 


 

Ӛртке қарсы қызмет бӛлімшелеріндегі қауіпсіздік 

техникасы және еңбекті қорғау қағидалары. 24 


 

Ӛрт сӛндіру автомобильдеріндегі жұмыс. 

25 

 

Емтихандар тапсыру. 

 

 

Сағат санының барлығы: 40 

18 


22 

Ескертпе: Негізгі және арнайы мақсаттағы ӛрт сӛндіру автомашиналарының жүргізушілерін 

алғашқы даярлаудың тақырыптық жоспарына түсінік осы Тақырыптық жоспарға қосымшада 

келтірілген. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


14 

 

Негізгі және арнайы мақсаттағы ӛрт сӛндіру автомашиналарының 

жүргізушілерін алғашқы 

даярлаудың тақырыптық жоспарына 

қосымша 


 

 

Негізгі және арнайы мақсаттағы өрт сөндіру автомашиналарының жүргізушілерін алғашқы даярлаудың тақырыптық жоспарына түсінік 

 

№  1  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру  машиналарының  сыныптамасы  және таңбалануы. 

1-сабақ.  Орындайтын  жұмыстар  түрі,  базалық  шасси  үлгісі,  жүк 

кӛтергіштігі бойынша және с.с.  ӛрт сӛндіру автомобильдерінің сыныптамасы. 

Ӛрт  сӛндіру  автомобильдерінің  үш  топқа  (негізгі,  арнайы,  қосымша)  бӛлінуі. 

Ӛрт  сӛндіру  автомобильдерін  таңбалау  –  олардың    жедел-тактикалық 

сипаттарының негізі. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  2  тақырып.  Негізгі  мақсаттағы  ӛрт  сӛндіру  автомобильдері  және 

олардың негізгі тактикалық-техникалық деректері.  

1-сабақ. Қысқаша  тактикалық-техникалық  сипаттамасы, автоцистерналар 

мен  жеңді-сорғы  автомобильдерді  қолдану  саласы.  Негізгі  агрегаттар  мен 

арнайы  мақсаттағы  жүйелердің  мақсаты,  орналасуы,  құрылысы  және  ӛзара  іс-

әрекеті.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  3  тақырып.  Арнайы  мақсаттағы  ӛрт  сӛндіру  автомобильдері  және 

олардың негізгі тактикалық-техникалық деректері.  

1-сабақ.

 

Мемлекеттік  емес 

ӛртке  қарсы  қызметтердің  жарағындағы 

арнайы  қолданудағы  ӛрт  сӛндіру  автомобильдері  туралы  жалпы  мәліметтер. 

мақсаты, жалпы құрылысы, негізгі параметрлері, жұмыс қағидаты.   

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық  сабақ. 

№  4  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру  машиналарының  шассиі.  Ӛрт  сӛндіру 

машиналары арнайы агрегаттарының қосымша трансмиссиясы. 

1-сабақ. Автомобильдер  шассиінің қысқаша техникалық сипаттамасы.  

Карбюратор  және  дизель  қозғалтқыштарының  жалпы  құрылысы  және 

жұмыс  істеу  қағидаты.

 

Ӛрт  сӛндіру  сорғысы  жетегінің  кардандық  берілісі. Қозғалтқыштан  сорғыға  айналатын  сәттегі  беріліс  схемасы.  Білік  пен  оның 

тірегі  арасындағы  кардан  берілісінің  құрылысы.  Пайдалану  және  оларды  жою 

процесінде пайда болатын негізгі ақаулар. 

Қуатты  сұрыптау  қорабы  мен  оны  қосу  және  басқару  механизмінің 

мақсаты, жұмыс істеу қағидаты. Қуатты сұрыптауда қораптың жұмысы. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 15 

 

№  5  тақырып.  Қозғалтқышты  қосымша  салқындату  жүйесі.  Су  мен кӛбіктендіргішке  арналған  сыйымдылық.  Суға,  кӛбіктендіргішке,  сорғы 

бӛлігіне арналған сыйымдылықтарды жылыту. 

1-сабақ.  Қосымша  салқындату  жүйесінің  құрылысы  мен  жұмысы.

 

Салқындатылған  сұйықтық  температурасын  реттеу  және  бақылау.  Қосымша салқындату  жүйесінің  негізгі  ақаулары.  Ақаулардың  белгілері  мен  себептері 

және оларды жою тәсілдері.

  

Толқын тосқылардың, мойынның, бақылау түтігінің, тұндырғыштың және жылыту  құбырының  мақсаты  және  орналасуы.    Цистернаны  және  бакті 

автомобиль  рамасына  бекіту.  Су-кӛбікті  коммуникацияларды  қосу.  Су  және 

кӛбіктендіргішке  арналған  сыйымдылықтардың  негізгі  ақаулары  және  оларды 

жою  тәсілдері.  Сыйымдылықтарға  техникалық  қызмет  кӛрсету  кезіндегі 

жұмыстар  және  оларды  орындау  тәсілдері.  Суға,  кӛбіктендіргішке,  сорғы 

бӛлігіне арналған сыйымдылықтарды жылыту. 

Жүргізу әдісі:  практикалық сабақ. 

№ 6 тақырып. Ӛрт сӛндіру сорғылары. 

1, 2- сабақ. Жоғары қысым сатысымен қиыстырылған ортадантепкіш ӛрт 

сӛндіру  сорғысының  мақсаты  және  жұмыс  істеу  қағидаты.

 

Сорғылардың құрылысы.

 

Сорғының  негізгі  торабы  мен  бӛлшектерінің  мақсаты. 

Бақылау 


аспаптарының  (мановакуумметрлер,  тахометр);  клапан-вакуумның;  кӛбік 

араластырғыштың;  ысырмалардың;  құбырлар  жолдарының;  бұрамалардың; 

ағызу  кранының  және  басқа  су-кӛбікті  коммуникациялардың  мақсаты  және 

орналасуы.

 

Автомобильдің рамасына сорғыларды бекіту. 

Ақаулардың белгілері 

мен  себептері  және  оларды  жою  тәсілдері.

 

Сорғыштың  герметикалылығын тексеру.

   


Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ. 

№  7  тақырып.  Вакуумдық  жүйе.

 

Газ  ағысты  вакуум-аппаратының  және газ дабылдамасының блогы. 

1-сабақ.  Газ  ағысты  вакуум-аппаратының  және  газ  дабылдамасының 

мақсаты,  түрі,  құрылысы  және  жұмыс  істеуі.  Блоктың  жұмысын  басқару 

органдары.

 

Негізгі ақаулары және оларды жою тәсілдері.  

Вакуум жүйесі аспаптарының  мақсаты, орналасуы және ӛзара іс-әрекеті.

  

Сорғының  вакуум  клапанының  құрылысы  және  іс-әрекет  қағидаты. 

Вакуум 


жүйесін  қосу  тәсілдері.

 

Ақауларының  себептері  мен  оларды  жою  тәсілдері   және оларды жою тәсілдері.

   


Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 8 тақырып. Кӛбікпен сӛндіру құралдары, аспаптары және аппараттары. 

1,2-сабақ.  Кӛбік  араластырғыш:  мақсаты,  түрлері,  құрылысы,  іс-әрекет 

қағидаты және техникалық сипаттамасы.

 

Сорғыға кӛбіктендіргішті орнату және   құбыр жолдарын қосу. 

Кӛбік ағызу және кӛбіктендіргіш құрылысы: мақсаты, түрлері, құрылысы.

 

Ауа-кӛбік  оқпанның,  кӛбік  генераторының  жұмыс  істеуі. 

Кӛбікпен  сӛндіру 16 

 

аспаптары  мен  аппараттарының  негізгі  ақаулары. 

Ақаулардың  белгілері  мен 

себептері және оларды жою тәсілдері. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ. 

№ 9 тақырып. Ӛрт сӛндіру мотопомпалары. 

1-сабақ.


 

Ӛрт  сӛндіру  мотопомпаларының  мақсаты,  түрлері,  олардың 

қолданылуы.

 

Мотопомпалардың  негізгі  техникалық  сипаттамалары  және құрылысы.

 

Мотопомпалардың ӛрт сӛндіру жабдықтары. 

Негізгі ақаулары және 

оларды  жою  тәсілдері.  Мотопомпалардың  қосылуы,  жұмыс  істеуі  және  оны 

күту.  Техникалық  қызмет  кӛрсету  кезіндегі  жұмыстар.  Жұмыс  істеу  кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы.

  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. №  10  тақырып.

 

Басқару  органдары. 

Ӛрт  сӛндіру  автомобильдерінің 

бақылау-ӛлшеу  аспаптары.  Ӛрт  сӛндіру  автомобильдерінің  қосымша  электр 

жабдықтары. Генераторы бар күштік электр қондырғы.  

1-сабақ.  Иінтіректердің  орналасуы  және  мақсаты  (ілінісу,  қуатты 

сұрыптау қораптары және т.б.). Басқару органының іс-әрекеті тәсілдері.

  

Бақылау-ӛлшеу  аспаптары,  олардың  мақсаты,  құрылысы,  іс-әрекет қағидаты мен орналасуы.

 

Жарық  беру  және  сигнализация  аспаптарының  мақсаты  мен  орналасуы. 

Ауыстырып  қосқыштардың,  ағытқыштардың  және  сақтандырғыштардың  іс-

әрекеті  қағидаты  және  орналасуы.

 

Қосымша  электр  жабдығының  схемасы. 

Жарық  беру  және  сигнализация  қосымша  құралдарының  негізгі  ақаулары.

 

Ақаулардың белгілері мен себептері және оларды жою тәсілдері.  

Бензинмен  электр  жылу  беру  жұмысының  құрылысы  және  жұмыс  істеу 

қағидаты.

 

Жылу беру жұмысын бақылау және басқару. Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 11 тақырып. Шанақ, ӛрт-техникалық жабдықтар. 

1-сабақ.

 

Жауынгерлік  есептоптың  кабинасы  және  зерделенетін  ӛрт сӛндіру автомобильдерінің шанағы. Бӛліктердің орналасуы мен мақсаты. 

Су  кӛбікті  жабдықтардың,  ӛрт  сӛндіру  оқпандарының,  ӛрт  сӛндіру 

жеңдері  мен  керек-жарақтардың,

 

ӛрт  сӛндіру  қол  сатыларының, 

ӛрт 


сӛндірушілердің  қол  құралдарының  мақсаты,  орналастыру  және  бекіту.  Ӛрт 

сӛндіру жабдықтарының тиесілік табелі және олармен жұмыс істеу қағидаты.

  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. №  12  тақырып.

 

Ӛрт  сӛндіру  автомобильдерінің  және  олардың  арнайы агрегаттарының техникалық жай-күйін диагностикалау. 

1,  2-сабақ.

 

Техникалық  диагностикалаудың  қолданылуы,  мақсаты  және міндеттері.

 

Ӛрт  сӛндіру  автомобильдеріне  техникалық  қызмет  кӛрсету  және жӛндеу технологиялық процесіндегі диагностикалаудың орны.

 

Диагностикалау параметрлерінің  нормативтік  маңызы.

 

Диагностикалық  құралдар  болмаған кезде ӛрт сӛндіру автомобильдерінің арнайы агрегаттарын тексеру және сынау.

 

Ӛрт сӛндіру автомобильдерінің 

техникалық жағдайын тексеру  диагностикалық 

карталары. 

 

Автомобильдерді диагностикалау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 

17 

 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ. №  13  тақырып.

 

Ӛрт 

сӛндіру  автомобилі  жүргізушісінің  біліктілік 

талаптары мен міндеттері. 

1-сабақ.


 

Ӛрт  сӛндіру  автомобилінің  жүргізушісіне  қойылатын  кәсіби 

қосымша  талаптар.

 

Ӛрт  сӛндіру  автомобилі  жүргізушісінің  міндеттері: кезекшілікті  ауыстырған  кезде,  жауынгерлік  кезекшілікте,  ӛртте  жауынгерлік 

іс-әрекет жүргізуде.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  14  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру  автомобильдеріне  техникалық  қызмет 

кӛрсету және жӛндеу. 

1,  2-  сабақ.  Техникалық  қызмет  кӛрсету  түрлері  және  кезеңділігі.

 

№  1,        №  2  техникалық  қызмет  кӛрсетуді  жүргізуде,  мезгілдік  қызмет  кӛрсетуде, 

қарауыл  ауысымы  кезінде  автомобильді  тапсыруға  дайындау  кезінде  және 

ӛрттен  келген  кейін  жауынгерлік  есептопқа  автомобильді  қояр  алдындағы 

жұмыстың мазмұны.  

Ӛрт сӛндіру автомобильдерін жӛндеу жүйесі, түрлері және әдістері. Ӛрт 

сӛндіру  автомобильдерінің  жӛндеу  арасында  жүру  мӛлшері  мен  нормаларына 

ықпал  ететін  факторлар.

 

Автомобильдерді  жӛндеуге  тапсыру  және  жӛндеуден алу.

 

Жӛндеуді  жүргізуді  ұйымдастыру. 

Жӛндеуден  кейін  ӛрт  сӛндіру 

автомобильдеріне 

қойылатын 

техникалық 

талаптар.

 

Ӛрт 


сӛндіру 

автомобильдерін  жӛндеуге  техникалық  құжаттамалар  және  жӛндеуді  есепке 

алу.

 

Ӛрт сӛндіру автомобильдерін жӛндеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.   

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақ. 

№  15  тақырып.

 

Техникалық  құжаттамалар.  Отын  мен  майлау материалдарының шығыс нормалары, есептен шығару тәртібі. 

1, 2- сабақ.

 

Ӛрт сӛндіру автомобилінің техникалық паспорты, формуляры және  пайдалану  карточкасы.

 

Техникалық  қызмет  кӛрсету  кестесі, 

ӛрт  сӛндіру 

автомобиліне  техникалық  қызмет  кӛрсету  журналы,

 

автомобильдердің шиналары мен аккумулятор батареяларының жұмысын есепке алу карточкасы. 

Оларды толтыру кезеңділігі және қағидасы.  

Ӛрт  сӛндіру  автомобильдеріне  арналған  сұйық  отын  мен  майлау 

материалдарының  шығыс  нормалары.

 

Отынның  жазғы  және  қысқы  шығыс нормалары.  Жанармайды  шығынға  жазу  тәртібі.

 

Автомобильдердің  отынын үнемдеу және отын шығыны туралы түсінік.

 

Автомобильдерді үнемді басқару әдістері  мен  тәсілдері.

 

Отынды  үнемдеп  шығындауға  автомобиль  жүйесін реттеу.

 

Шұғыл жағдайларда отынды пайдалану мен шығынының ерекшеліктері. Жүргізуші біліктілігінің отын шығынына әсері.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 16 тақырып. Автомобиль радиостанциялары және радио арқылы хабар 

алмасуды жүргізу тәртібі. 

1-сабақ.

 

Автомобиль  радиостанцияларының  мақсаты  мен  түрлері.  

Зерделенетін  радиостанциялардың  жалпы  құрылысы.  Автомобильдегі 

қоректену  кӛздеріне  қосу.

 

Антенналардың  орналасуы  және  қосылуы. 

18 

 

Радиостанцияларды  қосу,  қабылдау  және  беріліс  режимінде  жұмыс  істеуі. 

Радио арқылы хабар алмасуды жүргізу қағидасы. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 17 тақырып. Жану және жанатын заттар туралы жалпы мәліметтер. 

1-сабақ.  Жану  процесі  туралы  жалпы  түсінік.  Мейлінше  таралған 

жанатын  заттардың  ӛрт  қауіптілігі  және  жану  сипаты  туралы  қысқаша 

мәліметтер.  Тұтану  температурасы  және  заттардың  ұсақталуына  байланысты  

жану  жылдамдығы,  сумен  дымқылдануы,  жарылыс  қауіпті  қоспаны  түзу 

қабілеті.  Негізгі  ӛрт  сӛндіру  заттары  мен  сӛндіру  тәсілдері  туралы  жалпы 

мәліметтер.      

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

 

№ 18 тақырып. Ӛрт сӛндірудің негізгі тактикалары.  1-сабақ.

 

Ӛрт  сӛндіру  тактикалары  туралы  жалпы  түсінік. 

Ӛрт  сӛндіру 

кезіндегі  ӛртке  қарсы  қызмет  бӛлімшелерінің  негізгі  іс-әрекеттері.

 

Ӛртте жауынгерлік іс-әрекеттерді жүргізу кезіндегі жүргізушілердің жұмыс мазмұны. 

Ӛрт сӛндіру кезінде жүргізушілерге тән жіберетін қателіктер. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 19 тақырып. Ӛрт сӛндіру алғашқы құралдары. 

Ӛрт сӛндіргіштер: кӛбікті, ауа-кӛбікті, ұнтақты, кӛмір қышқылды, сұйық 

және аэрозольді ӛрт сӛндіргіштерінің сыныптамасы, мақсаты, құрылысы мен іс-

әрекеті қағидаты  және  олармен жұмыс  істеу  қағидасы.

 

Сусымалы  ӛрт  сӛндіру заттары,  асбесті  жапқыштар  (киіз,  жапқыш),  оларды  қолдану  салалары  және 

пайдалану қағидалары. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  20  тақырып.  Ӛрт-техникалық  және  авариялық-құтқару  жабдығы, 

олармен жұмыс істеу тәсілдері. 

1,  2-сабақ.  Ӛрт-техникалық  жабдықтардың  түрлері,  міндеті  және 

құрылысы.

 

Сорғыш  жеңдер,  сорғыш  торлар,  олардың  мақсаты,  құрылысы, қысқаша  сипаттамасы.

 

Қосқыш,  сорғыш  және  қысымды  жеңдерге  арналған кілттер.  

Қысымды  жең,  олардың  мақсаты  және  қысқаша  сипаты.  Ӛрт  сӛндіру 

жеңдеріне  арналған  сужинағыш,  жеңдерді  жалғайтын  бастиектер,  тӛсемдер, 

кідірістер,  қысқыштар,  ершіктер,  кӛпіршелер  мен  олардың  мақсаты  және 

жеңдік бағыттарды тӛсеу кезінде пайдалану. 

Су беруге арналған (жабатын, тозаңдатқыш, қиыстырылған, лафетті) ӛрт 

сӛндіру  оқпандары,  саптамалар  және  олардың  мақсаты.  Судың  шығыны  мен 

ағысының  ұзақтығы  туралы  түсінік.

 

Олардың  саптамадағы  қысымына байланыстылығы.

 

Гидроэлеватор  және  су  жинайтын  эжектор. 

Олардың 


мақсаты, құрылысы, жұмыс тәртібі. 

Жеңдік тарамдалу, олардың мақсаты мен құрылысы.

 

Жеңдермен, жеңдік орауышпен  жұмыс  істеу  кезіндегі,  су  толтыру  үшін  жеңдік  бағытты  жинау 

кезіндегі қауіпсіздік техникасы.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ және практикалық сабақтар. 


19 

 

№ 21 тақырып. Ӛртке қарсы сумен жабдықтау. Су кӛздерінен су толтыру.  1,  2-сабақ.  Күзетілетін  объектіні  ӛрт  қарсы  сумен  жабдықтау  туралы 

жалпы  мәліметтер.  Ӛрт  сӛндіру  үшін  пайдаланылатын  су  кӛздерінің  түрлері 

мен орналасуы. Ӛрт сӛндіру гидранты, оның мақсаты, құрылысы, су құбырлары 

бағыттарында  ӛрт  сӛндіру  гидранттарының  орналасуы.

 

Гидранттардың кӛрсеткіштері  және  оларды  пайдалану  қағидалары.  Жазғы  және  қысқы 

мезгілдерде ӛрт сӛндіру гидранттарын пайдалану ерекшеліктері. 

 

Ӛрт сӛндіру бағаны, оның мақсаты мен құрылысы. 

Бағандарды гидрантқа 

орнатуда гидрант пен бағандар бӛлшектерінің ӛзара іс-әрекеті, суды қосу және 

жабу.  


Ӛрт  сӛндіру  автомобильдерін  су  кӛздеріне  қосу  кезіндегі  және  ӛрт 

сӛндіру  бағандарымен  жұмыс  істеу  кезіндегі  қауіпсіздік  техникасы.  Су 

айдынынан су толтыру үшін ӛрт сӛндіру автомобилін орналастыру.

  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ және практикалық сабақтар.    №  22  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру  автомобильдері  қозғалысының  теория 

элементтері  және  қауіпсіздік  негіздері.  Арнайы  жарықпен  және  дыбыс 

сигналдарымен жабдықталған автомобильдердің қозғалыс қағидалары. 

1-сабақ.


 

Автомобиль  қозғалысының  теория  элементтері.

 

Автомобильге әсер  ететін  күш.  Ӛрт  сӛндіру  автомобилі  ауырлық  ортасының  орналасуы. 

Қозғалыстың  орташа  жылдамдығы.

 

Автомобильді  тежеу. 

Ӛрт  сӛндіру 

автомобилінің тұрақтылығы және басқарылуы.

 

Арнайы дыбыстық және жарық сигналдарымен жарақталған автомобильдерді жүргізуге қойылатын қауіпсіздік 

талаптары.

 

Автомобильді  басқару  кезінде  жүргізушіге  қойылатын  міндетті тыйым салулар.   

   


Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  23  тақырып.  Ӛртке  қарсы  қызмет  бӛлімшелеріндегі  қауіпсіздік 

техникасы және еңбекті қорғау қағидалары.  

1-сабақ.  Қызмет  үй-жайларына  қойылатын  қауіпсіздік  техникасының 

талаптары: жалпы ережелер, гараж, ӛрт сӛндіру автомобильдеріне техникалық 

қызмет  кӛрсету  бекеті,  аккумуляторлық,  жанар-жағармай  материалдарының 

қоймалары.  

Ӛрт сӛндіру техникасына, ӛрт-техникалық жарақтандыруға, жабдықтауға, 

жауынгерлік  киімге,  құралдарға  қойылатын  талаптар  және  ӛрт  сӛндіру 

автомобильдеріне техникалық қызмет кӛрсету кезіндегі қауіпсіздік шаралары.

  

Қызмет  ӛткеру  және  ӛрт  сӛндіру  кезінде  қауіпсіздік  техникасының талаптары.

   


Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 24 тақырып. Ӛрт сӛндіру автомобильдерінде жұмыс істеу.  

1,  2-сабақ.

 

Су  кӛздерінен  су  толтыру  үшін  автомобильді  және мотопомпаларды  орналастыру  үшін  орын  таңдау  (гидрант  немесе  ашық  су 

айдыны).


  

Сорғыш  және  қысымды  бағыттарды  тӛсеу.  Вакуум-аппаратты,  сорғыны 

қосу, олардың жұмыс істеуі және жең бағытына суды беру. Гидранттан, ашық 


20 

 

су  айдынынан  және  цистернадан  су  толтыру.  Гидроэлеватордың  кӛмегімен  іс жүзінде  сорудың  шегінен  асып  кеткен  тереңдіктен  және  алыстан  сорғымен  су 

беру.


   

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ.    21 

 

Мемлекеттік емес ӛртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы 

даярлау бойынша оқыту 

курстарының бағдарламасына  

3-қосымша 

 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал