Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы даярлау бойынша оқыту курстарының бағдарламасыжүктеу 0.66 Mb.

бет1/6
Дата27.03.2017
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 

2015 жылғы «  »             

.

 

№       бұйрығына  1-қосымша 

 

 

Мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы 

даярлау бойынша оқыту курстарының бағдарламасы  

 

1. Осы Мемлекеттік емес ӛртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы даярлау  бойынша  оқыту  курстарының  бағдарламасы  (бұдан  әрі  –  Бағдарлама) 

оқытылатын  лауазымдар  санаты  мен  оқытудың  тақырыптық  жоспарларын 

айқындайды. 

2.  Дәрігерге дейінгі  медициналық  кӛмек  кӛрсету  бойынша  медициналық 

білімі  жоқ  адамдарды  (парамедиктерді)  даярлау  осы  Бағдарламаның  және  

«Медициналық  білімі  жоқ  тұлғаларды  (парамедиктерді)  дәрігерге  дейінгі 

медициналық  кӛмек  кӛрсету  бойынша  даярлау  ережесін  бекіту  туралы» 

Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрінің  2009  жылғы                           

19  қарашадағы  №  753  бұйрығының  (Нормативтік  құқықтық  актілерді 

мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  5937  тіркелген)  талаптарына  сәйкес  жүзеге 

асырылады. 

3.  Оқытылатын  лауазымдардың  санаттары  мынадай  мамандықтар 

бойынша бӛлінеді: 

1) ӛрт сӛндірушілер, ӛрт сӛндіруші-құтқарушылар. 

Ӛрт 

сӛндірушілерді, ӛрт 

сӛндіруші-құтқарушыларды 

алғашқы 

даярлаудың тақырыптық жоспары осы Бағдарламаға 1-қосымшада келтірілген

2)  негізгі  және  арнайы  мақсаттағы  ӛрт  сӛндіру  автомашиналарының 

жүргізушілері. 

Негізгі  және  арнайы  мақсаттағы  ӛрт  сӛндіру  автомашиналарының  

жүргізушілерін  алғашқы  даярлаудың  тақырыптық  жоспары  осы  Бағдарламаға             

2-қосымшада келтірілген; 

3) радиотелефонистер. 

Радиотелефонистерді  алғашқы  даярлаудың  тақырыптық  жоспары  осы 

Бағдарламаға 3-қосымшада келтірілген; 

4) ӛрттің алдын алу нұсқаушылары. 

 

Ӛрттің  алдын  алу  нұсқаушыларын  алғашқы  даярлаудың  тақырыптық жоспары осы Бағдарламаға 4-қосымшада келтірілген; 

5) газ-түтіннен қорғау қызметінің шеберлері. 

Газ-түтіннен  қорғау  қызметі  шеберлерін  даярлаудың  тақырыптық 

жоспары осы Бағдарламаға 5-қосымшада келтірілген; 

6) газдан қорғаушылар. 


 

Газдан  қорғаушыларды  алғашқы  даярлаудың  тақырыптық  жоспары  осы Бағдарламаға 6-қосымшада келтірілген; 

7) парамедиктер. 

Парамедиктерді  оқыту  жӛніндегі  тақырыптық  жоспар  осы  Бағдарламаға       

7-қосымшада келтірілген.  

Мемлекеттік емес ӛртке қарсы қызметтердің мамандарын арнайы 

даярлау бойынша оқыту 

курстарының бағдарламасына  

1-қосымша 

 

 

Өрт сөндірушілерді, өрт сөндіруші-құтқарушыларды алғашқы даярлаудың тақырыптық жоспары 

 

  

Р/с 


№ 

 

  

 

Бӛлімдер мен тақырыптардың атауы  

Сағат саны 

Ӛрт 

сӛндірушілер  

ӛрт сӛндіруші-

құтқарушылар 

Б

арлығы 

С

ынып

тық


-

топ


тық 

 

Практ

ик

алық 

Б

арлығы 

С

ынып

тық


-

топ


тық 

 

Практ

ик

алық 1-бӛлім. Ӛрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық база

 Объектідегі  ӛртке  қарсы  қызмет    бӛлімшелерінің 

қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік 

актілер.  

 

Барлығы: 2-бӛлім. Ӛрттің алдын алу дайындығы 

Ғимараттар мен құрылыстардың ӛрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жалпы қағидаттар. 

Құрылыс материалдарының 

түрлері 


және 

олардың жанғыштығы. Күзетілетін  объектілердегі  ӛрт  қауіпсіздігінің 

жалпы  шаралары.  От  және  жӛндеу  жұмыстары 

ӛндірісіндегі ӛртке қарсы іс-шаралар.  Күзетілетін 

объектілердегі 

ӛрт 


қауіпсіздігі 

қағидалары. Ішкі және сыртқы ӛртке қарсы сумен қамту. Түтіннен  қорғау  және  адамдарды  құлақтандыру 

ӛрт сӛндіру жүйелерінің қол және автоматты ӛрт 

сигнализациясы қондырғылары.  

Барлығы: 

11 3-бӛлім. Ӛрт-техникалық дайындық 

Ӛрт сӛндірушінің жауынгерлік киімі мен жарағы. Дабыл  бойынша  жиналу,  шығу  және  ӛрт  орнына 

бет алу. Ӛрт  сӛндіру  машиналары  мен  мотопомпалардың  3  

тактикалық-техникалық сипаттамалары. Ӛрт  сӛндіру  машиналарымен  шығарылатын  ӛрт-

техникалық жабдықтары.  

Қол ӛрт сатылары. Ӛрт  жеңдері,  жеңдік  жабдықтар,  ӛрт  сӛндіру 

оқпандары. 

Кӛбікті ӛрт сӛндіру құралдары мен жабдықтары. Ӛрт сӛндіргіштер. Ӛртке қарсы қызметтегі байланыс.  

Барлығы: 

11 4-бӛлім. Ӛрт сӛндіру-құтқару дайындығы 

Ӛрт жеңдерімен, 

оқпандарымен, 

жеңдік 

арматуралармен және 

керек-жарақтарымен 

жаттығу. 

Ӛрт сатыларымен жаттығу. Құтқару  арқанымен  жаттығу.  Құтқару  және  ӛзін-

ӛзі құтқару. 

Ӛртте конструкцияларды ашу және құру. Су  кӛзіне  қойылған   ӛрт  сӛндіру автомобилінен  

(мотопомпалар) жауынгерлік  ӛрістету. 

Жауынгерлік  ӛрістету кезіндегі ӛрт сӛндірушінің 

іс-әрекеті. 

 

Барлығы: 5-бӛлім. Ӛрт-тактикалық дайындығы 

Жану және жанғыш заттар, ӛрт және оның ӛршуі туралы  жалпы  мәліметтер.  Ӛртте  жануды 

тоқтататын негіздер. Ӛрт  бӛлімшелерінің  түрлері  және  олардың 

тактикалық мүмкіндіктері туралы түсінік. 

Ӛртті  барлау.  Ӛртті  барлау  кезіндегі  ӛрт сӛндірушінің іс-әрекеті. 

Ӛрттегі  іздеу-құтқару  жұмыстары.  Адамды құтқару  және  мүлікті  эвакуациялау  кезіндегі  ӛрт 

сӛндірушінің іс-әрекеті. Күзетілетін  объектілердегі  ӛрттерді  сӛндіру 

тактикасы.  

 

Барлығы: 6-бӛлім. Ӛртте зардап шеккендерге дәрігерге дейін кӛмек кӛрсету 

Қан кеткенде тоқтатудың негізгі қағидалары. Жасанды  тыныс  алдыру  мен  жүрек  тұсынан 

сырттан  уқалаудың  негізгі  қағидалары  мен 

әдістері. Жарақат алғанда, шытынағанда, буыны тайғанда, 

сынғанда дәрігерге дейін кӛмек кӛрсету әдістері. 

Термиялық  және  химиялық  күйгенде,  үсігенде дәрігерге дейін кӛмек кӛрсету әдістері. 

 

Барлығы: 7-бӛлім. Қауіпсіздік техникасы 

Қызмет  ӛткеру  және  ӛрт  сӛндіру  кезіндегі  2  

қауіпсіздік шаралары.  

Барлығы:  

Емтихан тапсыру  

Барлық сағат: 

40 

16 


24 

40 


19 

21 


Ескертпе:  Ӛрт  сӛндірушілерді,  ӛрт  сӛндіруші-құтқарушыларды  алғашқы  даярлаудың 

тақырыптық жоспарына түсінік осы Тақырыптық жоспарға қосымшада келтірілген.  

 

Ӛрт сӛндірушілерді, ӛрт сӛндіруші- құтқарушыларды алғашқы даярлаудың 

тақырыптық жоспарына 

қосымша 

 

 

Өрт сөндірушілерді, өрт сөндіруші-құтқарушыларды алғашқы 

даярлаудың тақырыптық жоспарына түсінік 

 

 

1-бөлім. Өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-құқықтық база  

 

№  1  тақырып.

 

Объектідегі  ӛртке  қарсы  қызметтер  бӛлімшелерінің қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік актілер.  

1-сабақ. 

Ӛрт  қауіпсіздігі  саласындағы  Қазақстан  Республикасы 

заңнамасының  негізгі  құқықтық  және  нормативтік  актілері.  Қазақстан 

Республикасының  мемлекеттік  емес  ӛртке  қарсы  қызмет  жұмыстарының 

мақсаттары, міндеттері және құрылымы. 

Жүргізу әдісі: cыныптық-топтық сабақ. 

 

 

2-бөлім. Өрттің алдын алу дайындығы 

 

№  1  тақырып.  Ғимараттар  мен  құрылыстардың  ӛрт  қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің жалпы қағидаттары. 

1-сабақ.  Ӛрттің  алдын  алу  міндеттері.

 

Ғимараттар  мен  құрылыстарда ӛрттердің  шығуының  және  таралуының  негізгі  себептері.  Ӛрт  қауіпсіздігі 

саласындағы  негізгі  ұғымдар.  Объектінің  ӛрт  қауіпсіздігін  реттейтін  негізгі 

нормативтік құжаттар. 

Жүргізу әдісі: cыныптық-топтық сабақ. 

№  2  тақырып.  Құрылыс  материалдарының  түрлері  және  олардың  

жанғыштығы. 

1-сабақ.  Заттар  мен  материалдардың  ӛрт  қаупі  бар  қасиеттерінің 

сипаттамасы: 

жанғыштық 

тобы, 


тұтану 

температурасы, 

жалындау 

температурасы,  ӛздігінен 

жалындау 

температурасы, 

ӛздігінен 

жану 


температурасы. Жалынның жалындауы мен таралуының температуралық және 

концентрациялық  шегі.  Заттар  мен  материалдары  пайдалану  кезіндегі  ӛрт-

жарылыс қауіпсіздігінің шаттары. 

Жүргізу әдісі: cыныптық-топтық сабақ. 

№  3  тақырып.  Күзетілетін  объектілердегі  ӛрт  қауіпсіздігінің  жалпы 

шаралары. От және жӛндеу жұмыстары ӛндірісіндегі ӛртке қарсы іс-шаралар. 

1, 2-сабақтар. Объектіде болатын ӛрттердің негізгі себептері. Ӛртке қарсы 

нұсқаулықтар  (жалпы  объектілік,  цехтік  және  жекелеген  ӛндірістік  

қондырғыларға арналған). Кәсіпорындар мен жеке цехтардағы ӛрт қауіпсіздігін сақтауға жауапты лауазымды адамдардың міндеттері. 

От  жұмыстарының  түрлері  және  олардың  ӛрт  қауіптілігі.  Үнемі  және 

уақытша  отпен  жұмыс  істейтін  орындар.  Отпен  жұмыс  істеуді  қадағалайтын 

ұйым.  Отпен  жұмыс  жүргізуге  берілетін  негізгі  басқарушы  құжаттар.  Отпен 

жұмыс  жүргізілетін  жерді  оған  дейін  және  біткеннен  кейін  қарау.  От 

жұмыстарын  ӛрт  жарылыс  қаупі  бар  объектілерде,  қондырғыларда  және 

жабдықтарда ӛткізу және ұйымдастыру.  

Жүргізу әдісі: cыныптық-топтық және практикалық сабақтар. 

№ 4 тақырып. Күзетілетін объектідегі ӛрт қауіпсіздігі қағидалары. 

1-сабақ. Ӛнеркәсіптік кәсіпорындарға арналған ӛрт қауіпсіздігінің үлгілік 

қағидаларының,  ведомстволық  салалық  қағидалар  мен  басқа  да  ӛрт 

қауіпсіздігінің мәселелері бойынша нормативтік құжаттардың талаптары.  

Жүргізу әдісі: cыныптық-топтық сабақ. 

№ 5 тақырып. Сыртқы және ішкі ӛртке қарсы сумен жабдықтау. 

1,  2-сабақтар.  Шаруашылық  жүргізу  объектілерінің  сыртқы  және  ішкі 

сумен жабдықтау схемалары. Ӛрт су айдындары мен гидранттарын пайдалану 

кезіндегі ӛртке қарсы талаптар мен қондырғы. Ішкі ӛрт крандарын жабдықтау 

мен орналастыруға, ӛртте пайдалануға  қойылатын талаптар. 

Жүргізу әдісі: cыныптық-топтық және практикалық сабақтар. 

№  6  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру,  түтіннен  қорғау  және  адамдарды 

құлақтандыру  жүйелерінің  қол  және  автоматты  ӛрт  сигнализациясы 

қондырғылары.  

1-сабақ. Ӛрт сигнализациясы қондырғыларының әрекет ету қағидаты мен 

құрылысы  туралы  жалпы  мәліметтер,  түрлері,  мақсаты.  Автоматты  ӛрт 

хабарландырғыштар:  міндеті,  әрекет  ету  қағидаты,  хабарландырғыштардың 

негізгі  тактикалық-техникалық  деректері.  Ӛрт  сӛндірудің  автоматтық 

қондырғылары:  міндеті,  түрлері  және  қолдану  саласы.  Ӛрт  кезінде  адамдарды 

түтіннен қорғау және құлақтандыру жүйелері. 

Жүргізу әдісі: cыныптық-топтық сабақ. 

 

 

3-бөлім. Өрт-техникалық дайындық 

 

№  1  тақырып.  Ӛрт  сӛндірушінің  жауынгерлік  киімі  мен  жарағы.  Дабыл 

бойынша жиналу, шығу және ӛрт орнына бет алу. 

1-сабақ.  Ӛрт  сӛндірушінің  киім-кешегі,  жеке  тігісі,  жинау,  жауынгерлік 

киімді  практикалық  кию,  жарағын  асыну  дағдысы.  Дабыл  бойынша  жиналу, 

шығу  және  ӛрт  орына  бет  алу  кезіндегі  ауысым  жеке  құрамының  әрекет  ету 

тәртібі, қауіпсіздік техникасы.   

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№  2  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру  машиналары  мен  мотопомпалардың 

тактикалық-техникалық сипаттамалары.  

1, 2-сабақтар. Ӛрт автомобильдерінің сыныптамасы. Негізгі, арнайы және кӛмекші  ӛрт  сӛндіру  автомобильдерінің  мақсаты,  маркалары,  тактикалық-

техникалық сипаттамалары.  

Ӛрт  мотопомпаларының  мақсаты,  үлгілері  және  олардың  қолданылу 

саласы. Мотопомпалардың негізгі техникалық сипаттамалары және құрылысы. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақтар. 

№  3  тақырып.  Ӛрт  автомобильдерімен  шығарылатын  ӛрт-техникалық 

жабдық. 

1-сабақ.  Ӛрт  автомобилінде  жабдықты  орналастыру  мен  сақтау  тәртібі. 

Ӛрт  жабдығының  автомобильге  тиесілік  табелі.  Арнайы  дайындалған  ӛрт 

автомобилінің жабдықтары.  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 4 тақырып. Қол ӛрт сатылары. 

1-сабақ. Қол ӛрт сатылары, құрылысы, мақсаты, түрлері мен тактикалық-

техникалық сипаттамасы. Сатыларды күтіп ұстау және оларды сақтау. Қол ӛрт 

сатыларын  сынау  мерзімі  мен  тәртібі.  Ӛрт  сатыларымен  жұмыс  істеудегі 

қауіпсіздік техникасы. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 5 тақырып. Ӛрт жеңдері, жеңдік жабдық, ӛрт оқпандары.  

1-сабақ. Ӛрт жеңдерінің және жеңдік арматуралардың, ӛрт оқпандарының 

мақсаты,  құрылысы,  түрлері.

 

Тегеурінді  және  тегеурінді-сорғыш  жеңдерді пайдалану,  күтіп  ұстау  және  сынау.  Ӛрт  жеңдерімен  және  оқпандарымен 

жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 6 тақырып. Кӛбікті ӛрт сӛндіру құралдары мен жабдықтары. 

1-сабақ.  Үстіңгі  белсенді  заттар  туралы  жалпы  деректер  мен  олардың 

түрлері. Кӛбіктендіргіштер мен дымқылдатқыштар, оларды сақтау қағидалары.  

Ауа-кӛбік  оқпандары  мен  кӛбік  генераторлары:  мақсаты,  құрылысы, 

түрлері,  әрекет  ету  қағидаты  және  тактикалық-техникалық  деректері,  оларды 

күту тәртібі. 

Кӛбік  араластырғыштар:  мақсаты,  түрлері,  құрылысы,  әрекет  ету 

қағидаты  мен  техникалық  сипаттамасы.  Аспаптарды  пайдалану  кезіндегі 

қауіпсіздік техникасының қағидалары. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 7 тақырып. Ӛрт сӛндіргіштер.  

1-сабақ.  Кӛмірқышқылды,  ұнтақты  және  ауа-кӛбікті  ӛрт  сӛндіргіштердің 

мақсаты, қолданылу саласы мен жұмыс істеу қағидаты.   

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№ 8 тақырып. Ӛртке қарсы қызметтегі байланыс. 

1-сабақ.  Ӛртке  қарсы  қызметтегі  байланыстың  мақсаты  және  оны 

ұйымдастырудың 

жалпы 

қағидаттары. Ӛрт 

сӛндіру 


байланысының 

аппаратурасы.  Стационарлық,  тасымалданатын  радиостанциялар,  олардың  

құрылысы  мен  жұмыс  істеу  тәртібі.  Ӛрттегі  байланысты  ұйымдастыру. Радиоалмасуды жүргізу қағидасы.  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

 

 

4-бөлім. Өрт сөндіру-құтқару дайындығы  

№ 1 тақырып. Ӛрт жеңдерімен, оқпандарымен, жеңдік арматурамен және 

керек-жарақтарымен

 

 жаттығу.   1-сабақ.  Ӛрт  жеңдерімен,  су  беру  бойынша  қол  және  лафеттік 

оқпандармен жұмыс істеу.  

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 2 тақырып. Ӛрт сатыларымен жаттығу. 

1-сабақ.  Сатыларды  түсіру,  оны  тасымалдау,  орнату,  оларды  қабаттарға 

кӛтеру, жинау және автомобильге орнату тәсілдерін практикалық пысықтау. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№  3  тақырып.  Құтқару  арқанымен  жаттығу.  Құтқару  және  ӛзін-ӛзі 

құтқару. 

1-сабақ.  Құтқару  арқанын  орамға  орау,  конструкцияға  тӛрт  тәсілмен 

бекіту.  Құтқару  ілгектерін  байлау  және  зардап  шеккендерге  кигізу.  Зардап 

шеккендерді құтқару және ӛзін-ӛзі құтқару. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№ 4 тақырып. Ӛртте конструкцияларды ашу және бұзу. 

1-сабақ.  Ӛртте  зардап  шеккендерді  құтқару  және  түтінді  шығару  үшін 

конструкциялардың ашылатын жері мен кӛлемін анықтау. Конструкцияны ашу 

және бұзу үшін қолданылатын құрал. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№  5  тақырып.  Су  кӛзіне  ӛрт  сӛндіру  автомобилін  (мотопомпаларды) 

орнатып,  жауынгерлік  ӛрістету.  Жауынгерлік  ӛрістету  кезіндегі  ӛрт 

сӛндірушінің іс-әрекеті. 

1-сабақ. Ӛрт сӛндіру автомобилін су кӛзіне орнатумен және орнатусыз бір 

(екі) оқпаннан 2-3 жеңге су беріп бӛлімшені жауынгерлік ӛрістету. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

 

 

5-бөлім. Өрт-тактикалық дайындығы  

№  1  тақырып.  Жану  және  жанғыш  заттар,  ӛрт  және  оның  ӛршуі  туралы 

жалпы мәліметтер. Ӛрттегі жануды тоқтату негіздері. 

 

1-сабақ. Жану процесі туралы жалпы түсініктер. Ең кӛп тараған жанғыш заттардың  ӛрт  қауіптілігі  және  жану  сипаты  туралы  қысқаша  мәліметтер. 

Тұтану  температурасы  және  заттардың  ұсақтығына  байланысты  жану 

жылдамдығы,  сумен  дымқылдануы,  жарылыс  қауіпті  қоспалар  түзу  қабілеті. 


10 

 

Ӛрт сӛндіретін құралдарды сыныптау және таңдау. Негзгі ӛрт сӛндіретін заттар және сӛндіру тәсілдері туралы жалпы мәліметтер.  

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  2  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру  бӛлімшелерінің  түрлері  және  олардың 

тактикалық мүмкіндіктері туралы түсінік. 

1-сабақ.  Ӛртке  қарсы  қызметтің  алғашқы  және  негізгі  тактикалық 

бӛлімшесі.  Бӛлімшенің  тактикалық  мүмкіндіктері  туралы  түсінік  және  олар 

неге  байланысты.  Бӛлімшенің  (объектінің)  жарағындағы  негізгі  және  арнайы 

ӛрт  сӛндіру  автомобильдерінің  тактикалық  мүмкіндіктері.  Бірінші  оқпанды 

берудегі  автоцистернаның  маңызы.  Шығарылатын  су  қоры  таусылғанға  дейін 

автоцистерналарды су кӛзіне орнату үшін қажетті жағдай. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық сабақ. 

№  3  тақырып.  Ӛртті  барлау.  Ӛрт  сӛндірушінің  ӛртті барлау  кезіндегі іс-

әрекеті. 

1-сабақ. 

Ӛртті  барлаудың  мақсаты  мен  міндеттері.  Барлауды 

ұйымдастыру және оны жүргізу, барлау жүргізетін адамдардың міндеттері. Ӛрт 

сӛндірушінің  ӛртті  барлау  кезіндегі  іс-әрекеті.  Барлау  жүргізу  әдістері.  

Кӛмекке мұқтаж адамдарды құтқару бойынша шаралар қолдану. Барлау жүргізу  

кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 

Жүргізу әдісі. сыныптық-топтық сабақ. 

№  4  тақырып.

 

Ӛрттегі  іздеу-құтқару    жұмыстары.  Ӛрт  сӛндірушінің адамды құтқару және мүлікті эвакуациялау кезіндегі іс-әрекеті. 

1-сабақ.  Қандай  жағдайларда  іздеу-құтқару  жұмыстары  жүргізіледі. 

Адамдарды  іздеп  табу  тәсілдері,  құтқару  тәртібі,  жолдары  мен  тәсілдері.  Ӛрт 

сӛндірушінің  адамдарды  құтқару  және  мүлікті  эвакуациялау  кезіндегі  іс-

әрекеті.  Адамдарды  құтқару  және  мүлікті  эвакуациялау  кезіндегі  қауіпсіздік 

техникасы. 

Жүргізу әдісі: практикалық сабақ. 

№  5  тақырып.  Ӛрт  сӛндіру  тактикасы.  Ӛрт  сӛндірушінің  ӛрт  сӛндіру 

кезіндегі іс-әрекеті. Күзетілетін объектілердегі ӛртті сӛндіру ерекшеліктері. 

1,  2-сабақтар.  Ӛрт  тактикасы  туралы  түсінік.  Ӛртке  қарсы  қызмет 

органдарының  жауынгерлік  жағысы  –  ӛрт  тактикасының  негізі.  Ӛрт 

сӛндірушінің ӛрт сӛндіру кезіндегі іс-әрекеті. Ӛрт сӛндіру – ӛртке қарсы  қорғау 

жүйесінің құрамдас бӛлігі және ӛртке қарсы қызмет бӛлімшелері жауынгерлік 

іс-әрекеттерінің  негізгі  түрі.  Ӛрт  сӛндіру  міндеттері  мен  қағидаттары.  Ӛрт-

тактикалық  сипаттама,  күзетілетін  объектілердегі  ӛрттің  ӛршуі  және  оны 

сӛндіру  ерекшеліктері.  Күзетілетін  объектілердегі  ӛртті  сӛндіру  кезіндегі 

қауіпсіздік техникасы. 

Жүргізу әдісі: сыныптық-топтық және практикалық сабақтар. 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал