Мектептегі әдістемелік жұмыс 1-тапсырмажүктеу 61.24 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.04.2017
өлшемі61.24 Kb.

Мектептегі әдістемелік жұмыс 

 

1-тапсырма.  Сұрақтарға жауап беріңіз, жауабыңызды жазыңыз: 

 

1.

 Әдістемелік жұмыс дегенмізі бұл: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.

 Әдістемелік кеңестің жұмысы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.

 Әдістемелік кеңес жұмысының мазмұнын анықтайтын құжаттарды кӛрсетіңіз: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2-тапсырма. Әдістемелік жұмыс түрлерін дұрыс тауып, сызбамен кӛрсетіңіз. 

 

Топтық 


 Жас  мұғалімдермен  әңгіме  оны  мектептің  дәстүрімен, 

оқу-тәрбие  процесінің  ерекшеліктерімен,  жекелеген 

мұғалімдердің жақсы жұмыстарымен таныстыру, сабаққа 

әзірлігіне кӛмек беру. 

Ұжымдық 

Тәлімгерлік, 

мектеп 

басшысымен жұмыстар, 

мұғалімдердің  ӛздігінен  білім  алуы,  оқушылардың 

шығармашылық жұмыстары, дәстүрлі емес сабақтар  

Жеке жұмыстар 

Бір  пәннен  беретін  мұғалімдер  атқаратын  жұмыстар, 

шығармашылық  кештер,  педагогикалық  оқулар,  оқу 

құралдарын талқылау, мұғалімдер сайысы 

Семинар 


Шығармашылық 

топтарға 

біріккен 

мұғалімдердің 

жұмысы, оқушылардың білімін тексеру нәтижелерін, тест 

сұрақтарын талқылау 

тәлімгерлік 

Жекелеген 

мұғалімдер 

дайындаған 

баяндамалар, 

пікірталастар ӛткізу 

 


3-тапсырма. Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1.Конференциялар мен педагогикалық оқулар жылына неше рет ӛтеді? 

А) екі рет 

В) тӛрт рет 

С) бір рет 

Д) дұрыс жауабы жоқ 

2.Мұғалімдер есеп беретін: 

А) конференция 

В) семинарлар 

С) практикумдар 

Д) сайыстар 

3.Озат тәжірибемен таныстыратын: 

А) семинарлар 

В) әдістемелік кеңес 

С) конференция, педагогикалық оқулар 

Д) практикумдар 

4.Әдістемелік қызметтің басты жұмысы: 

А) оқу-тәрбие жұмысын түзетіп, дамыту 

В) керекті нәтижені дұрыс белгілеу 

С) ҚР заңдарын талдау 

Д) Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарын талдау 

5.Әдістемелік қызметтің маңызды нысандарының бір түрі: 

А) әдістемелік бірлестік 

В) білім беру мекемесінің бір әдістемелік тақырып бойынша жұмыс істеуі 

С) педагогикалық оқулар 

Д) дұрыс жауабы жоқ 

6.Әдістемелік жұмыстың негізгі мазмұны? 

А) мемлекеттік стандарт талаптарына сай оқыту сапасын кӛтеру 

В) жас мұғалімдермен жұмыс 

С) техникалық құралдармен жұмыс 

Д) зертханалық жұмыс 

7.Әдістемелік жұмыстың тиімді түрі: 

А) оқу-бағдарламалық құжаттарды талдау 

В) жетіспейтін оқу құралдарын жасау 

С) тест тапсырмаларын жасау 

Д) директордың орынбасарлары беретін ақыл-кеңес, практикум (ашық сабақ) 

8.Әдістемелік жұмыстың жеке түрлерін ата: 

А) семинар, конференция 

В) жеке жұмыс, тәлімгерлік, мектеп басшыларымен жұмыс, ӛздігінен білім алу 

С) ашық сабақ 

Д) бір пәннен сабақ беретін мұғалімдер атқаратын жұмыстар 

9.Конференция, педагогикалық оқулар жылына неше рет ӛтеді? 

А) үш рет 

В) екі рет 

С) бір рет 

Д) тӛрт рет 

10.Әдістемелік кеңес мәжілісі неше рет ӛтеді? 

А) әр тоқсан сайын 

В) екі ай сайын 

С) жылына екі рет 

Д) әр ай сайын 

11.Неше мұғалім болғанда пән бірлестігі құрылады? А) тӛрт- бес мұғалім болғанда 

В) бір пән бойынша үш мұғалім 

С) бір пән бойынша бір мұғалім 

Д) бір пәннен беретін тӛрт мұғалім болғанда 

12.Әдістемелік жұмыс жоспары неше жылға жасалады? 

А) бір жылға 

В) жарты жылға 

С) екі жылға 

Д) үш жылға 

13.Әдістемелік жұмысты кім басқарады? 

А) жетекші 

В) мектеп директоры 

С) директордың оқу ісі жӛніндегі орынбасары 

Д) директордың оқу-тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары 

14.Әдістемелік жұмыс кімдерге кӛмек береді? 

А) тәрбиешілерге 

В) оқушыларға 

С) мектеп басшыларына 

Д) мұғалімдерге 

15.Озат тәжірибені жүйелеумен, хабарлаумен, таратумен айналысатын: 

А) семинар 

В) конференция 

С) педагогикалық оқулар 

Д) шығармашылық топ 

 

Тест бойынша бағалау критерилері 15-14 дұрыс жауап үшін  –  5 (үздік) 

13-11 дұрыс жауап үшін – 4 (жақсы) 

8-10 дұрыс жауап үшін – 3 (қанағат) 

7 және одан тӛмен жауап үшін – 2 (қанағаттанарлықсыз) деген баға қойылады 

 

4-тапсырма.   «Бес жолда ӛлең» стратегиясын толтырыңыз: 

 

Әдістемелік жұмыс  

_________________                           _________________ 

 

___________________      _________________     ________________   

______________     _______________     _______________      ________________ 

 

 

___________________  

 

Тапсырмаларды орындап болған соң, ӛзіңіз қалаған смайликті таңдап, қоршаңыз 

барлығы менің қолымнан келді,                барлығы қолымнан келмесе де,  

 

                                                                                    тырыстым,    - қиын болды, кӛбірек дайындалу керек 

Дәстүрлі оқыту жүйесі 

 

1-тапсырма.  Сұрақтарға жауап беріңіз, жауабыңызды жазыңыз: 

 

1.

 Сынып-сабақ жүйесінің мәні мен ерекшеліктері: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 2.

 

Сабақтың типтерін атаңыз және құрылымын жазыңыз: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 3.

 

Сабаққа қойылатын талаптардың біреуін ашып жазыңыз: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

  

2-тапсырма. Тест сұрақтарына жауап беріңіз. 

1.

 Сынып –сабақ жүйесін зерттеп, әлемге таратқан: 

А) И.Т.Песталоцци; 

В) Я.А.Коменский; 

С) А.Дистервег; 

Д) К.Д.Ушинский. 

2.

 Сынып – сабақ жүйесіндегі негізгі оқу жұмысы: 

А) сабақ; 

В) экскурсия; 

С) ақыл-кеңес; 

Д) қосымша сабақ. 

3.

 Сабақ құрылысы дегеніміз не? 

А) сабақтың әр кезеңіндегі мұғалім мен оқушылардың жұмыстары

В) сабақтың мақсаты; 

С) міндеттері; 

Д) барлық жауап дұрыс. 

4.

  Сабақтың түрін анықтайтын: 

А) сабақ міндеті; 

В) кезеңі; 

С) сабақтың мақсаты; 

Д) сабақтың мазмұны. 

5.

 Дальтон жоспары дегеніміз не? 

А) білікті мұғалімдер лекциясын 10-15 кісі бар топ талдауы; 

В) дәріс туралы пікір айту; 

С) аз топта тақырыпты оқушының түсіндіруі; 

Д) ӛз бетімен оқитын әдебиеттері бар жазбаша тапсырмамен жұмыс істеу. 

6.

 Оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі түрі: 

А) экскурсия; 

В) сабақ; 

С) факультатив; 

Д) қосымша сабақ. 

7.

 Сабаққа қойылатын талапты белгілеген қазақ педагогі: 

А) А.Байтұрсынов; 

В) М.Жұмабаев; 

С) Ж.Аймауытов; 

Д) М.Дулатов. 

8.

 ХІІІ ғасырға дейін кӛп болған оқыту түрі: 

А) сыныпта оқыту; 

В) ұжымда оқыту; 

С) топтық оқыту; 

Д) жекелеп оқыту. 

9.

 Негізінен жаңа оқу материалымен жұмыс істелетін сабақ: 

А) аралас; 

В) бақылау; 

С) жинақтау; 

Д) жаңа білімді беру. 

10.


 

Сабақта уақыттың кӛбі қай кезеңге жұмсалады? 

А) бекітуге; 

В) ӛткен материалды қайталауға; 

С) жаңа материалмен жұмысқа; 

Д) үй жұмысын тексеруге. 11.

 

Қай сабақта мұғалім жаңа материалды мазмұнды және терең түрде түсіндіреді? А) аралас; 

В) бекіту; 

С) жаңа білімді беру; 

Д) қайталау. 

12.

 

Бастауышта таза күйінде қолданылмайтын сабақ: А) аралас; 

В) бекіту; 

С) жаңа білімді беру; 

Д) қайталау. 

13.

 

Дәріс сабақта қай әдістің элементтері қолданылады? А) әңгіме; 

В) түсіндіру; 

С) әңгімелесу; 

Д) кӛрнекілік. 

14.

 

Жаңа білімді беру сабағы бастауыш сыныпта не себепті таза күйінде кездеспейді? А) себебі оқушылардың зейіні тұрақсыз

В) есте сақтау қабілеті нашар; 

С) ойлау қабілеті нашар; 

Д) сӛздік қоры аз. 

      15. Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы: 

А) факультатив; 

В) экскурсия; 

С) олимпмада; 

Д) сабақ. 

 

Тест бойынша бағалау критерилері 15-14 дұрыс жауап үшін  –  5 (үздік) 

13-11 дұрыс жауап үшін – 4 (жақсы) 

8-10 дұрыс жауап үшін – 3 (қанағат) 

7 және одан тӛмен жауап үшін – 2 (қанағаттанарлықсыз) деген баға қойылады 

 

 

3-тапсырма.  Ӛзіңіз қалаған тақырыбыңызға дәстүрлі сабақ жоспарын жасаңыз _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

  

 

  

Тапсырмаларды орындап болған соң, ӛзіңіз қалаған смайликті таңдап, қоршаңыз 

 барлығы менің қолымнан келді,                барлығы қолымнан келмесе де,  

 

                                                                                    тырыстым,    - қиын болды, кӛбірек дайындалу керек 

 

Каталог: dist zaoch -> 4kurs -> 4kta-1z -> 4kta-1pedagog
4kta-1z -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Алдыңнан терезеңнің жүріп өттім
4kta-1z -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1z -> Қазіргі оқыту технологияларының негіздері
4kta-1pedagog -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Қарағанды облысының білім басқармасы
4kta-1pedagog -> Педагогика қосымша мамандық әдістемесі пәнінен мемлекеттік емтихан сұрақтары
4kta-1pedagog -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
4kta-1pedagog -> Келісілді Бекітемін
4kta-1pedagog -> В интервью с мектеп құжаттарын зерттеу
4kta-1pedagog -> Бӛлім меңгерушісі Сухорукова Е. Ю

жүктеу 61.24 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет