Мектеп директорлары курсы тренерінің портфолиосын бағалаужүктеу 74.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата23.05.2017
өлшемі74.22 Kb.

 

 

МЕКТЕП ДИРЕКТОРЛАРЫ КУРСЫ ТРЕНЕРІНІҢ ПОРТФОЛИОСЫН БАҒАЛАУ 

 

Тренер  портфолионың  бастапқы  (титул)  бетінде  қысқа,  бірақ  маңызды  ақпаратты көрсетуі тиіс:  

• мұғалім және/немесе тренер ретіндегі кәсіби тәжірибесі; 

• қазіргі қызмет орны; 

• қазіргі қызметі және міндеттері

• оқытқан және бағалайтын тобы жайында қысқаша мәлімет. 

 

Стандарттар  мен  тиімділік  критерийлеріне  сәйкестігін  дәлелдеу  үшін  тренер портфолиосында келесідей дәлелдеме-құжаттар болуы қажет:  

 

 

№  Құжат атауы 

Көлемі 

Сіздің ұсынған дәлелдемелеріңіздің 

мазмұнында көрініс табуы тиіс түйінді 

сұрақтар   

А 

 

А1 

Негізгі идеяларды білу және түсіну 

 

Мектеп 

тәжірибесін 

өзгерту 

қажеттігі  негізделген  рефлективтік 

есеп  

 

   Есеп  әлемдік  білім  беру  жүйесіндегі реформалау 

үрдістерінің 

талдауын  

және  негіздемесін  қамтуы,  Қазақстанда 

бұл  үрдістерді,  оның  ішінде  мектепке 

бейімдеу  (енгізіп  қолдану)  мүмкіндік-

терін дәйектеуі тиіс.  

Есеп  авторда  әлемдік  білім  беру  жүй-

есі және мектептердің алдыңғы қатарлы 

тәжірибесі  туралы  терең  білімінің  бо-

луын растауы қажет. 

 

 2000 сөз 

 

 Есеп  келесі  сұрақтардың  жауаптарын 

қамтиды ма: 

 

Неліктен  әлем  елдері  білім  беру жүйесінде реформалар жүргізіп жатыр? 

 Бұл  реформалар  қандай  деңгейде 

өзекті  және  жалпы  алғанда  Қазақстанда 

қолданыла ала ма? 

 Неліктен  бұл  өзгерістер  менің 

аймағымдағы  мектеп  үшін  қажетті  және 

тиімді? 

 

 А2 

Тренерлерді  даярлау  кезеңіндегі 

мектеп 

тәжірибесінде 

деректерді 

жинау  және  оны  талдау  туралы 

рефлективтік есеп 

 

Есептің  қосымшасында  –  Деректерді 

жинау үдерісінің қысқа жоспары және 

негізгі қорытындылар 

 

 

2000 сөз  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

Есеп  келесі  сұрақтардың  жауаптарын 

қамтыды ма: 

 Сіздің 

қызметіңіздің 

мақсаты 

қандай болды? 

 

Неліктен  Сіз  жоспарлауды  және деректерді  жинауды  осылайша  жүзеге 

асырдыңыз? 

 

«Бетпе-бет» оқу 

кезеңінде 

үйренгендеріңізді  Сіз  деректерді  жинау 

және мәліметтерді талдау практикасында 

қалай қолдандыңыз?  

 Қандай сұрақтар негізгі болды, Сіз 

қандай  қиындықтарды  кездестірдіңіз 

және оларды қалай түзеттіңіз? 

 Мектепте  жинаған  мәліметтеріңіз 

Сізге  көшбасшылық  туралы  негізгі 

сұрақтарды түсінуге және мектептің даму 

межесін  (фокус)  анықтауда  қандай 

дәрежеде көмектеседі?  

 Мектеп  тәжірибесіне  принциптік 

өзгерістерді 

енгізу 

үшін 


шешім 

қабылдауда 

оқушылар 

мен 


ата-

аналардың 

пікірін 

мектеп 


қандай 

дәрежеде  ескереді?

  Бұл  туралы  пікіріңіз 

қандай және неліктен? В 

В1 

Тиімді практика 

Тренингтер жоспарлары 

Директорларды 

даярлау 

бағдарламасы  бойынша  тізбектелген 

4 сабақ жоспарының болуы  

Жоспарларда 

директордың 

қажеттіліктері 

ескеріліп 

құрастырғаныңыз  көрініс  табуы  қажет. 

Қысқаша  түсініктемеде  (250  сөз)  бұл 

тәсілдерді  неліктен  таңдағаныңызды 

түсіндіруіңіз 

керек. 


Егер 

дайын 


үлгілерді  қолданған  болсаңыз,  оны 

директорлардың  қажеттіліктеріне  орай 

қалай бейімдегеніңізді түсіндіріңіз. 

 

 (250 сөз 

Түсініктем

е)+ 

Жоспар 


 

Ұсынылған сабақтар 

жоспарының 

мазмұны  курстың  негізгі  идеяларын 

көрсете ме? 

 

Сабақтар  міндеттері  оқыту  мақсатына сәйкес пе?  

 Тренердің 

ұсынған 


тапсырмалары 

директорлардың  қажеттіліктеріне  және 

сыни  ойлауының    дамуына  ықпалын 

тигізе ме?  

 

 Қолданыстағы  оқытудың  әдіс-тәсілдері оқу 

үдерісіне 

курстың 

түйінді 


идеяларын 

ықпалдастырылғанын 

қарастыра ма?  

 Сіз 

құрған 


оқыту 

ортаңыз 


үйренушілердің 

құндылықтарын 

қалыптастыруға  ықпалын  тигізе  ме 

және  оқытудағы жаңа тәсілдерді жүзеге 

асыруда жүйелі көрініс бар ма? 

 Сіздің 

директорлардың 

оқуын 

бағалауыңыз  олардың  болашақтағы практикасын 

жақсарту 

мақсатында 

жүргізіле ме? 

 

Сіздің  пайдаланған  қосалқы  ақпарат көздері  сындарлы,  тұлғалық  тәсілдерді 

қамтиды ма?  В2  Оқыту 

Өткізілген 4 сабақтардың түйінді сәт-

терін белгілеп көрсететін жазбалар  

 тренердің Рефлективтік журналындағы 

дәлелдерінің сканерленген көшірмесі;   

 (250 сөз 

Түсініктем

е)+ 

Жазбалар  

Рефлективтік журналдағы оқу мен оқыту сұрақтарына қатысы бар 

сканерленген жазба

  Директорлардың белсенді оқу және 

тапсырмаларды орындау практикасын  

сабақтардың және оқу үдерісінің сандық бейнелері (ең көп дегенде 6 

фото); 


 

директорлардың қысқаша пікірлері (әр түрлі формадағы сабақтар қоры-

тындылары бойынша кері байланыс); 

 

әріптес немесе тәлімгердің бақылауы-ның жазбасы   

Қосымша қысқаша бейнежазба қосуға 

болады (егер бар болса).  

Назарыңызға! 

Жоғарыда аталған құжат-

тар  рефлективті  есептен  өзгешелеу  жаз-

ба  болып  табылады.  Қысқаша  түсіндір-

меде  (250  сөз)  бұл  жазбалардың  маңы-

зды  оқиғалардың  шынайылығын  көрсе-

тетіндігін,  дәлелдеме  сапасын  қалай 

күшейтетінін,  тренер  портфолиосының 

В  бөлімінің  компоненттерінің  өзара 

байланысы мен өзара тәуелділігін қалай 

қамтамасыз ететіндігін түсіндіріңіз. 

 

сүреттеп көрсететін ең көп дегенде 6 сандық бейне (фото)  

  

Рефлективті практикада қолдануға 

болатын директорлардың оқу мен оқыту 

туралы пікірлері

  Болашақта практиканы жетілдіру үшін 

эксперттің, әріптестің немесе 

тәлімгердің бақылау жөніндегі пікірі 

  

Директорлардың оқуын қолдауды және 

аудиторияда жағдаятты тиімді 

басқаруды көрсететін қысқа видео В3  Бағалау  

Қалыптастырушы  және  жиынтық 

бағалау бойынша жазбалар 

(а)  Өз  тәжірибеңізде  қалыптастырушы 

бағалауды 

қолданатындығыңызды 

айғақтайтын  екі  жазба  беріледі, 

дәлірек айтқанда: 

 

директорлармен  жүргізілген  са-бақтар  барысында  қалыптасты-

рушы  бағалауды  қалай  қолдан-

дыңыз;  директорлардың мектептегі прак-

тикасын 


бақылау 

барысында 

қалыптастырушы 

бағалауды 

қалай қолдандыңыз. 

Назарыңызға!  Жазбаларда  Сіздің  ди-

ректорларға 

берген 

пікірлеріңіз көрсетіледі.  Қысқаша  түсіндірмеде  (250 

сөз)    осы  немесе  басқа  тәсілді  неге 

таңдағаныңызды түсіндіресіз. 

(ә)  Өз 


тәжірибеңізде 

жиынтық 


бағалауды  қалай  қолданғаныңызды 

айғақтайтын екі жазба беріледі 

 

директорлар портфолиосы;  

директордың  портфолио  дәлелде-месіне  қатысты  құрастырылған  та-

ныстырылымдары 

(250 сөз 

Түсініктем

е)+  2 

Жазба 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(250 сөз 

Түсініктем

е)+  2 


Жазба 

 

(а) 2 жазбаша құжат – сабақ барысында, портфолио 

жасау 


барысында 

директорларды 

қалыптастырушы 

бағалауды қалай қолданғаны туралы:  

 

тренинг/сабақ уақытында 

қалыптастырушы бағалау

  директорлардың  мектептегі  практика-

сын бақылау үдерісінде

 

 (ә)    тәуелсіз  тренер  ретінде  пікір  беру кезеңіндегі 

жиынтық 

бағалау 

жүргізгені туралы 2 жазба

 портфолио    дәлелдемелерінің  құрамдас 

бөліктері  бойынша        директор 

таныстырылымдарына

  

 директор портфолиосына  

  

В4  Сапаны бағалау 

4  оқыту  тренингін  бағалау  бойынша 

есеп  

 сабақ 

барысында 

Сіздің 

директорларды оқытуыңыз 

қаншалықты табысты өтті;  

 

Сіздің  тәжірибеңіздің  мықты жақтары  және  директорларды 

1500


 

 

сөз  

Тыңдаушылардың  тәжірибесі  оқыту негізі ретінде қолданылады ма?  

 Материалдар  мен  ресурстардың  қолда-

нуында  қисындылық  (логика)  және 

бірізділік бар ма? 

 Форма,  стратегия  және  тәсілдерді 

таңдау  сипаттамасы  тыңдаушылардың  

ерекшеліктері  және  оқыту  мәнмәтінін 


көшбасшылықтағы 

жаңа 


педагогикалық 

тәсілдерге 

оқытуда 

өзіңіз 


қолданған 

әдістерде 

нені 

жетілдіруге болатыны.  

       


Бұл  есептің  мәні  мынада

 

  –  директорларды 

оқыту 


қаншалықты 

табысты 


болғанын 

(өткізілген 

тренингтердің 

табыстылығын 

дәлелдейтін  өнімдерді  ұсыну)  және 

болашақта 

тренер 

ретіндегі өз 

тәжірибеңізді қалай жетілдіретіндігіңізді 

көрсету  

ескере отырып беріле ме? 

 

Тәсілдерді,  формаларды,  стратегиялар-ды  таңдау  сипаттамалары  тыңдаушы-

лардың    ерекшеліктерін  және  оқыту 

мәнмәтінін ескере беріледі ме? 

 Сіздің  пікірлеріңізді  растайтын  дәлел-

демелеріңіз бар ма? 

 

Сіздің жақсарту 

ұсыныстарыңыз 

өзіңіздің  тәжірибеңізді  бағалау  нәти-

жесімен байланысты ма? 

•  Осы  жақсартулар  нақты,  өлшемді, 

қолжетімді,  шынайы  ма  және  уақытқа 

тәуелді ме?

 

С   Рефлексия және даму 

Тренердің 

өзінің 

оқуы 

және 

болашақта 

тәжірибеде 

нені 

өзгертетіндігі 

жайындағы 

жоспарлары 

туралы 

рефлективті 

есеп, мұнда мынадай баға берілуі керек:   

 директорларды 

оқытудағы 

өзіңіздің  тәжірибеңіз  жайында, 

директор  мен  бақылаушының 

кері 

байланысын қосқанда, 

әртүрлі  көздерден  және  және 

Сіздің 

рефлективтік журналыңыздан не білдіңіз? 

 көшбасшылық,  оқу  мен  оқытуда 

замануи  теориялар,  идеялар  мен 

тәсілдерді  қолдану  мүмкіншілігі 

бойынша  рефлексия  нәтижесінде 

Сіздің 

тренер 


ретіндегі 

өз 


тәжірибеңіз қалай өзгереді? 

 Сіз 

болашақта 

осындай 

тренингтер  өткізгенде  өз  тренерлік 

тәжірибеңізде 

қандай 


нақты 

өзгерістер енгізуді жоспарлайсыз? 

 

Сіз үздік 

практик 


болуға 

тырысқан  директорларды  қолдау 

үшін 

өзіңіздің тренерлік 

тәжірибеңізге 

қандай 

нақты 


өзгерістерді 

енгізуді 

жоспарлаудасыз?  

1500 


сөз 

 Сіздің  рефлексияңыз  қандай  дәлелде-

мелерге негізделген? 

 

Теория  мен  практика,  сонымен  қатар директорлар  және  әріптестермен  өзара 

байланыс  (әрекет)  нәтижесінде  Сіздің 

өзіндік рефлексияңыз қалай өзгерді? 

 Болашақта 

өзіңіздің 

тренерлік 

практикаңызға  қандай  нақты  өзгерістер 

енгізуді жоспарлайсыз? 

 

 

  

Барлығы  

8000 сөз 

 

  

 

  

Каталог: public
public -> Жылдың 9 қыркүйегі мен 29 қарашасы
public -> Редколлегия серии и историко-методологическая комиссия института истории естествознания и техники ан СССР по разрабо тке научны
public -> Қ 25 Еуразияшылдық: теория және практика. Оқу қҧралы
public -> А. А. Булатбаева
public -> Құралай байзақова, Тарих ғылымдарының докторы, Әль-Фараби атындағы ҚазҰУ
public -> Г. А. Паперн Рене Декарт. Его жизнь, научная и философская деятельность
public -> Министерство образования и науки республики казахстан
public -> Законы Конфликты Правонарушения итоги 2009 года алматы 2010 2

жүктеу 74.22 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет