Мейірім мейраМы Құрбан айт мүбәрак болсын!Pdf просмотр
бет7/10
Дата09.01.2017
өлшемі1 Mb.
#155
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ҚР азаматтары 

жеке куәлік пен 

төлқұжатты кез 

келген  ХҚкО-дан  

ала алады

ҚР азаматтары жеке куәлік пен 

төлқұжатты алу үшін тұрғылықты 

жеріндегі немесе тіркелген мекен-

жайы бойынша орналасқан ХҚКО-

мен  қатар,  еліміздің  кез  келген  

ХҚКО-да құжатқа тапсырыс бере 

алады. Бұл қызмет азаматтарымыз-

дың  уақытын  және  қаржылық 

ш ы ғ ы н д а р ы н   а й т а рл ы қ т а й 

үнемдейді,  мысалы  жеке  куәлік 

немесе төлқұжат алу үшін тіркеуде 

тұрған облысқа, ауданға барудың 

қажеті  жоқ.  Айталық,  сіз  Тараз 

қаласында немесе басқа елді ме-

кенде  тұрып  жатырсыз,  нақты 

уақытта Алматы қаласында жүрсіз. 

Сізге жеке куәлік немесе төлқұжат 

алу  үшін  өзіңіздің  қалаңызға 

барудың қажеті жоқ. Жеке куәлік 

немесе  төлқұжат  алуға  өтінімді 

Алматы  қаласында  орналасқан 

кез  келген  ХҚКО-ға  бере  ала-

сыз. Айтып өту керек, азаматтың 

жеке басын куәландыратын жаңа 

құжатты  алуға  өтінімді  құжат 

бүлінген,  құжаты  жоғалған, 

құжаттың мерзімі өтіп кеткен және 

т.б. жағдайларда тұрғылықты және 

тіркелген мекенжайына қатыссыз, 

кез келген ХҚКО-ға беруге болады. 

Ал аты-тегін ауыстыру, қосымша 

тексеру  жүргізу  немесе  шешім 

шығару  қажет  болған  жағдайда 

құжат азаматтың тіркелген  мекен-

жайы бойынша ғана беріледі.     .Гулмира ДЖАРТЫБАЕВА,

 «ХҚКО»  4 бөлім инспекторы 

Мамандандырылған 

халыққа қызмет 

көрсету орталығы 

көрсететін қызметтер

МХҚКО-да автокөлік құралдарын 

тіркеу,  қайта  тіркеу,  жүргізуші 

куәліктерін  беру  бойынша 

мемлекеттік  қызмет  түрлерін 

көрсетеді. Жүргізуші куәлігін алу 

үшін практикалық емтихан тапсыру 

толығымен автоматтандырылған. 

Автомобиль  бағаны  өз  бетінше 

қоятын көлікті басқару дағдыларын 

электронды  бағалау  жүйесімен 

жабдықталған.  Сонымен  қатар, 

МХКҚО  ғимаратында  емтихан 

сыныбы,  зерттеу  залы,  жол  по-

лиция қызметкерлерінің, нарколог 

және  психиатор  дәрігерлерінің, 

медициналық тексеруден өткізетін 

медицина  қызметкерлерінің 

кабинеттері,  көлік  құралдарын 

тіркеу  куәліктерін  дайындауға 

а р н а л ғ а н   ү й - ж а й ,   д а й ы н 

құжаттарды  беру  секторы  бар. 

Бұдан  басқа  қызмет  алушыларға 

ыңғайлы  болу  үшін,  өзіне-өзі 

қызметі  секторы  жұмыс  істейді. 

Онда жол қауіпсіздік ережелерінің 

айыппұлдарын, жүргізуші куәлігін 

алу және ауыстыруға мемлекеттік 

БАЖ салығын төлеу сияқты барлық 

электронды  қызметтерді  алуға 

болады. Орталықта тірі кезекті бол-

дырмау үшін сенімді электрондық 

жүйе көзделген.

Динмухамед КАЛЫМБЕТОВ,

 МХҚКО инспекторы 

Мемлекеттік тіл - мерейім

Тіл  –  қай  ұлтта,  қай  елде  болса  да 

қастерлі,  құдіретті.  Ол  әрбір  адамға 

ана  сүтімен  бірге  еніп,  қалыптасады.  

Тіл  байлығы  -  әрбір  елдің  ұлттық 

мақтанышы.  Ол  атадан  балаға  мирас 

болып  қалып  отыратын  баға  жетпес 

мұра.   «Ана тілі - халық боп жасағаннан 

бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп 

түрлене  беретін,  мәңгі  құламайтын 

бәйтерегі»,-  деп  Жүсіпбек  Аймауытов 

айтқандай  елін,  жерін  сүйген  әрбір 

азаматтың көкірегінде ана тіліне деген 

сүйіспеншілігінің мақтаныш сезімі бо-

луы керек. Себебі, қазақ тілі – Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілі. Тіл 

- ұлттың жаны. Ал ұлттың болашағы - 

оның ана тілі. Тіл  халықпен бірге өмір 

сүріп  дамиды,  әр  ұлттың  тілі  -  оның 

бақыты мен тірегі. Елбасы Н.Ә.Назарбаев 

халықтың  болашағы  туралы  тереңнен 

толғай отырып: «Мемлекеттің ең басты 

дүниесі тек ғана байлық емес, сонымен 

қатар ана тіліміздің болашағы» деген бо-

латын.  Тіл тағдыры - ел тағдыры екенін 

ешуақытта ұмытпайық.  Әрбір адам өз 

ана тілін білуге және мемлекеттік тілін 

меңгеруге міндетті.Нурсулу КОНЫСБАЕВА,

«ХКҚО» 4 бөлім инспекторы  

6:55 Әнұран

7:00 мемлекеттік уақыт 

қызметі: дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТАҢШОлПАН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(8:00; 9:30 ЖАҢ

АлыҚТАр)                                                             

10:00  «Жарық». Телехи-

кая. 19-бөлім(«Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 

ж.)  (с субтитрами) 

10:50 «Cырғалым». Телехи-

кая. 33-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2013 

ж.) (с субтитрами)

11:45 «Айтуға оңай...»

12:30 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм («Қазақ 

хандығы: алғашқы кезең») 

7-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2013 ж) 

13:00 «БІрГЕ 

ТАҢДАймыз!». Тікелей 

эфир


14:10 «Жүзден жүйрік»

14:35 «Айдаһар мінген 

шабандоздар». мультхикая. 

2-маусым. 39-бөлім (АҚШ, 

2014 ж.) 

15:00 «ӘйЕл БАҚыТы». 

Ток-шоу. Тікелей эфир 

16:10 


ТҰСАУкЕСЕр! 

«ЖүрЕГІм СІзГЕ АмАНАТ». 

Телехикая.41-бөлім (Филип-

пин, 2012 ж.) (с субтитрами)

17:05 «Қазақ даласының 

құпиялары». Деректі фильм 

17:30 ЖАҢАлыҚТАр

17:50 «Білгіштер». муль-

тхикая. 73-74- бөлімдері 

(ресей, 2010-2012 жж.)

18:05 ТҰСАУкЕСЕр! 

«Қызыл САрАйДАҒы 

ТүС». Телехикая. 41-бөлім 

(Қытай, 2010 ж.) (с субти-

трами)

19:05 «ИНДУСТрИЯлАН-ДырУ: ҰлТТыҚ ӨНДІрІС»

19:30 


ЖАҢАлыҚТАр

20:15 «АйТУҒА ОҢАй...» 

21:00 ТҰСАУкЕСЕр! 

«ЖАрыҚ». Телехикая. 

20-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2015 

ж.) (с субтитрами)

22:00 ТҰСАУкЕСЕр! 

«кЕлІН». Телехикая.1505, 

1506-бөлімдері (үндістан, 

2008 ж.) (с субтитрами)

23:00 «ТүНГІ СТУДИЯДА 

НҰрлАН ҚОЯНБАЕВ» 

23:35 ЖАҢАлыҚТАр

0:20 «Тарих толқынында» 

0:45 «Индустрияландыру: 

Ұлттық өндіріс» 

1:10 «Жан жылуы»

1:30 «Агробизнес».(с субти-

трами)


1:55 «Ұлы дала дүбірі». 

Деректі фильм («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2013 ж) 

2:30 «Түнгі студияда 

Нұрлан Қоянбаев» 

3:05 ЖАҢАлыҚТАр

3:50 «көк тарландары». 

20-бөлім («Қазақстан» 

Ұлттық телеарнасы, 2012 

ж.) (с субтитрами)

4:35 «Агробизнес».(с 

субтитрами)

5:00 «Ұлы дала 

дүбірі». Деректі фильм 

(«Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2013 ж) 

5:30 Әнұран

         ХАБАР

07:00 Қр әнұраны

07:02 «Білгенге маржан»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развле-

кательная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Телесериал. 

«След»

11:00 Утренний выпуск новостей 

11:10 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

11:45 кулинарная про-

грамма «магия кухни»

12:15 «Подари детям 

жизнь»

12:20 Премьера!!! Теле-сериал. «махаббатым 

жүрегімде»-2

13:00 Түскі жаңалықтар

13:10 Документальная 

драма. «Семейные мело-

драмы»    

14:00 Телесериал. «Жен-

ский доктор»-2

15:00 Дневной выпуск 

новостей


15:15 «Біздің үй»

16:00 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

16:30 Телехикая. «Достық 

жәрмеңкесі»

17:00 кешкі жаңалықтар

17:15 Телехикая. 

«Болашағым өз қолымда»

18:00 Вечерний выпуск 

новостей


18:15 Телехикая. 

«Сүрбойдақ»

19:05 «Жекпе-жек»

20:00 Қорытынды 

жаңалықтар

20:30 «Сильные духом»

21:00 Итоги дня

21:30 Премьера!!! Теле-

сериал. «махаббатым 

жүрегімде»-2

22:10 Телесериал. 

«След»


23:00 «көзқарас»

23:30 «100 бизнес-тари-

хы»

00:00 Қорытынды жаңалықтар

00:30 Итоги дня

01:00 «Әр үйдің сыры 

басқа» деректі драмасы

01:35 Жаңалықтар

03:00 Қр әнұран

      

                        ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7.25  ӘНҰрАН. АҢДАТПА  

7.30  « Қайырлы таң, 

Әулиеата! »

9.30   ЖАНАлыҚТАр 

9.50  «НОВОСТИ»

10.10  ТЕлЕБлОкНОТ

10.15 «Сазды әуен» 

10.30 ТЕлЕмАркЕТ

10.35 Хабар: «Первая 

студия» 

11.00 «Балаларға 

базарлық»

11.25 «Сөз маржан»

11.30 ТЕлЕБлОкНОТ

11.35 «күй күмбірі»

11.45  Телехикая

12.35 «Деректі фильм»

13.00 «ЖАҢАлыҚТАр» 

13.10 «НОВОСТИ»  

     13.20 «Балаларға 

базарлық»

13.45 «ТЕлЕБлОкНОТ»

13.50 ТЕлЕмАркЕТ

13.55 «Әулиеата 

әуендері»

14.05 АҢДАТПА

14.05 – 17.50 Техникалық 

үзіліс

17.50  АҢДАТПА17.55  Хабар: «Жаса , 

менің елім»

18.10  Хабар: «Иман 

нұры» 


18.20  «ЖАҢАлыҚТАр»

18.35  «НОВОСТИ»     

18.50  «ТЕлЕмАркЕТ» 

19.00 «ТЕлЕБлОкНОТ»

19.05 «Сазды әуен» 

19.15  Телехикая

20.00  «ЖАҢАлыҚТАр»

20.20  «НОВОСТИ» 

20.40 ТЕлЕБлОкНОТ

20.45 «күй  күмбірі»

20.55  Хабар: «Сіз не 

дейсіз ?» 

21.30 ТЕлЕмАркЕТ

21.40 ТЕлЕБлОкНОТ

21.45 «Әулиеата 

әуендері»

21.55  көркем фильм

23.25 Телехикая

00.00  «ЖАҢАлыҚТАр»

00.20  «НОВОСТИ» 

00.40 ТЕлЕБлОкНОТ

00.45  «Сазды әуен»

01.05 АҢДАТПА. ӘНҰрАН  

01.10 Арнаның жабылуы

 

7 КАНАЛ

06.00  «Қыздар арасын-

да»

06.40  «Айтпады демеңіз»07.30  ПрЕмЬЕрА 

«күнбастар»

08.00  «Сайқымазақтар. 

Жасырын камера»

08.30  «күнбастар»

09.00  ПрЕмЬЕрА «Будь-

те здоровы»  

10.00  «О самом главном»

11.00  «Смеяться раз-

решается»

12.00  Т/с «үзілген 

жапырақтар»

13.50  «Айтпады демеңіз»

15.00  «Гадалка»

16.00  Т/с «Полицейский 

участок»


18.00  «Арам Ақша. Адал 

махаббат» түрік телехи-

каясы

19.00  Т/с «үзілген жапырақтар»

20.40  «Айнаonline»

21.00  Шоу «Человек не-

видимка»


22.00  Т/с «Секретные 

материалы»

23.00  Т/с «Игра престо-

лов»


00.00  Т/с «Ответный 

удар»


00.50  «Выжить любой 

ценой»


02.00  «кәсіби бокс» 

03.00  «кім білген»

03.30  «Айнаonline» 

04.00  «Женіп көр!» 

05.00  «Қуырдақ»  

         31 КАНАЛ

05.58  Қр ӘНҰрАНы

06.00  «ризамын» ойын 

- сауық бағдарламасы  

(қазақтілінде)

06:30 Информбюро

07.30  «СүйГЕН СҰлУ» 

үнді телехикаясы 

(қайталау) 

09:00 ТҰСАУкЕСЕр! «үШ 

ЖүрЕк» ТЕлЕХИкАЯСы  

(қайталау)

10:00 «БАҚыТТымыз 

БІрГЕ» телехикаясы

11:00 ТҰСАУкЕСЕр! 

«НАрХОз 2»  (қайталау)

12:00 ЕрАлАШ

13:00  мультсериалдар 

(қазақтілінде)

14:00  «АлҒАШҚы мА-

ХАББАТ» телехикаясы 

(қайталау) 

15:00 ТҰСАУкЕСЕр!  «үШ 

ЖүрЕк» ТЕлЕХИкАЯСы 

16:00  кИНО Том круз 

шытырман оқиғалы 

«ОрыНДАлмАС ТАП-

СырмА 2»атты атыс-ша-

быс фильмінде

18:00 «ВОрОНИНДАр» 

телехикаясы (қайталау)

18:30 «ВОрОНИНДАр 

»телехикаясы

19:00ТҰСАУкЕСЕр!  

«НАрХОз 2»  

20:00  Информбюро

21:00  «СүйГЕН СҰлУ» 

үнді телехикаясы

22:30  «СЕН кЕлЕрСІҢ» 

телехикаясы

23:30  «АлҒАШҚы мА-

ХАББАТ» телехикаясы

00:30  кИНО «ӘйЕл 

ҚылыҚ ШыҒАрСА»

02:30  кИНО «ЕркІНДІк 

ШыҢы» (каз)

04:30 Қазақша концерт 

(каз)


   

     КТК

06.00 Открытие вещания. 

Қр ӘНҰрАНы

06.05 мультфильмдер 

06.15 “кТк” 

ҚОрЖыНыНАН” ойын-

сауықты бағдарлама

07.00 “мАХАББАТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (по-

втор)


07.25 “ҚАрАДАйы” түрiк 

телехикаясы 

08.30 ЖАҢАлыҚТАр 

(повтор) 

09.00 “ЖАНҚИЯр ПАТ-

ШАйым” қытай  телехи-

каясы (14 серия)

10.05 “ЦВЕТОк ПАПО-

рОТНИкА”, мелодрама 

(повтор)


12.00 НОВОСТИ (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “ЧЕрНый кВА-

ДрАТ” (повтор)

13.15 “мОрСкИЕ ДЬЯВО-

лы. СмЕрЧ. СУДЬБы”, 

приключенческий боевик 

(повтор) 

15.30 “СЕмЕйНыЕ ДрА-

мы”, реалити-сериал. 

НОВыЕ ВыПУСкИ!

16.30 “кЕСIр”  (повтор)

17.00 “ТАҒДырмЕН 

ТАрТыС ” үнді телехи-

каясы (121-122 серии) 

ТҰСАУкЕСЕр! С субти-

трами на русском языке 

18.00 “мАХАББАТ мҰҢы” 

үнді телехикаясы (563 

серии). ТҰСАУкЕСЕр! 

18.30 “ӘйЕл ҚырыҚ 

ШырАҚТы” (повтор) 

19.30 “ӘйЕл ҚырыҚ 

ШырАҚТы”. реалити-се-

риал. ТҰСАУкЕСЕр!

20.30 ЖАҢАлыҚТАр

21.00 ВЕЧЕрНИЕ НО-

ВОСТИ


21.40 “НАША ПрАВДА” 

-  Безопасная дорога

22.45 СЕрГЕй мУХИН

ЕВГЕНИЯ НОХрИНА, 

ЕВГЕНИй СИДИХИН, 

АлЕНА ЯкОВлЕВА в 

мелодраме “ЦВЕТОк ПА-

ПОрОТНИкА” (7-8 серии) 

ПрЕмЬЕрА!

00.45 ОлЕГ ЧЕрНОВ, 

ДАрЬЯ ЮрГЕНС, ОлЕГ 

ПАрШИН в приключенче-

ском боевике “мОрСкИЕ 

ДЬЯВОлы. СмЕрЧ-2.” 

(11-12 серии)

02.20 “кТк” 

ҚОрЖыНыНАН” ойын-

сауықты бағдарлама 

(повтор)

03.05 ЖАҢАлыҚТАр 

(повтор)

03.30 “ЖАНҚИЯр ПАТ-

ШАйым” қытай  телехи-

каясы (повтор)

04.15-05.15 “кАрАДАйы” 

түрiк телехикаясы (по-

втор)

 

   ЕВРАЗИя6:00 «ЖИТЬ зДОрОВО» 

(каз)


6:50 ЖАҢАлыҚТАр СУБ-

ТИТрлЕрмЕН

7:00 Телеканал «ДОБрОЕ 

УТрО»    

11:00 «ПЯТНИЦкИй 2». 

многосерийный детектив 

12:00 «СүйГЕН ЖАр». 

үНДІ ТЕлЕХИкАЯСы  

13:00 «АШыҒыН 

АйТҚАНДА» ТОк-ШОУы      

14:00 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 

АкБАр». үНДІ ТЕлЕХИ-

кАЯСы     

15:00 «П@УТINA» 

бағдарламасы      

15:20 «X FACTOR». 

күнделік   

15:30 «СУДЕБНыЕ ИСТО-

рИИ»    

16:30 «ДАВАй ПОЖЕ-

НИмСЯ»  

17:40 «ПУСТЬ ГОВОрЯТ»  

18:55 Иван Жидков в 

многосерийном фильме 

«ПрИНЦ СИБИрИ»   

20:00 «ГлАВНыЕ НОВО-

СТИ»  

20:40 «СүйГЕН ЖАр». үНДІ ТЕлЕХИкАЯСы  

21:40 «БАСТы 

ЖАҢАлыҚТАр»  

22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 

АкБАр». үНДІ ТЕлЕХИ-

кАЯСы 


23:25 «П@УТINA» 

бағдарламасы    

23:50 «X FACTOR». 

Дневник   

0:00 «СЕрДЦЕ НЕ кА-

мЕНЬ». заключительные 

серии  

2:15 «П@УТINA» бағдарламасы 

2:35 «мОДНый ПрИГО-

ВОр»  (каз)      

3:30 «контрольная за-

купка» (каз)   

До 4:00 


  

 

7:00  Ән шашу7:30   Новости «20:30»

8:00  Жаңалықтар

8:30  «Такси» 

бағдарламасы

9:00  Қыз-Жібек 

анимациялық фильмі

9:10 «Әмірші әйел» кәріс 

телехикаясы

11:00 «мадхубала» үнді 

телехикаясы

13:00  Программа «мы 

вместе»


13:25  Арнайы жоба. Той 

жыры


13:50  Союзмультфильм 

«Волк и теленок»

14:00  Сериал «Аббатство 

Даунтон»


15:15  «Әмірші әйел» 

кәріс телехикаясы

17:05  «Kaznet» ғаламтор 

шолу


17:30  Программа «Такси»

18:00  «мадхубала» үнді 

телехикаясы

20:00  Жаңалықтар

20:30  Новости «20:30»

21:00  Сериал «Аббатство 

Даунтон»

22:20   Сериал «Вопреки 

всему»

23:10  «Ел аузында» бағдарламасы

23:50  Жаңалықтар

0:20  Новости «20:30»

0:50 «Өзгерген өмір» кәріс 

телехикаясы

БЕЙСЕНБІ

1  

ҚАЗАн

Теледидарды

 үйге барып жөндеу. 

КЕПІЛДІК. 

 

Т.45-66-90,  87052255278.

Владимир

Жөндеу

Tv АПТА

14

//   «ЖАмБыл - ТАрАз»  //  №39 (1274), 23  ҚыркүйЕк 2015 Жыл  //Әжім кетіретін 

8 түрлі нәр..

 

„

Әйелдер өзгелермен қарым-қатынас жасағанда, 

өздерінің өң-шырайына 

баса мән бергені жөн.

Терінің нәзіктігі – әрліліктің 

айнасы. Әйелдердің ажарын 

тайдыратын бәлекет- әжім, 

әжімді сәндік гримдермен 

де жасыра алмай 

қаласың. Әсіресе, көздің 

айналасындағы тері өн 

бойдағының бәрінен жұқа 

болғандықтан, оған әжім 

оңай түседі, сонда әжімге 

қарсы тұра алатын не бар 

екен десеңізші? сізге оның 

сегіз түрлі әдісін ұсынамыз:

1. Қызанақ (помидор). Құрамында 

дәрумен  мол  болады,  оның  ішінде 

С  дәруменінің  құрамы  көкөніс  түрі 

бойынша алдыңғы орында, ол теріні 

ұтымды түрде қорғай алады. Ондағы 

мол А дәрумені терінің серпінділігін 

сақтап,  тері  клеткаларының  семіп 

мүйізгектенуінің  алдын  алады. 

Қызанақты  ұсақтап  турап,  жаншып, 

шырынын шығарып алып, оған азырақ 

бал араластырып бетке жақса, әжімді 

тіпті жақсы кетіреді.2. Мандарин. Мандарин құрамындағы 

В  дәруменінің  теріні  жию  және 

жұмсарту  рөлі  болады.  Мандаринді 

қабығымен жаншып, спиртке шылап, 

үйлесімді мөлшерде бал қосып, бір апта 

қойып, бетке жақса, теріні жұмсартуға 

және әжімді кетіруге болады.

3. Банан. Бананды езіп, оған жарты 

қасық зәйтүн майын қосып, біркелкі 

араластырып,  бетке  жақса,    әжімді 

кетіреді.4. Талшын. Талшын жемісінің дәнін 

ұнтақтап  алып,  балға  араластырып, 

бетке  жақса,  теріні  үлбіретіп,  бетті 

жылтыратады.5. Сиыр сүті. Бет жуған соң, сиыр 

сүтін  жағып,  иектен  өрлей  массаж 

шөткімен айналдырып массаж жасап, 

сиыр  сүтін  теріге  толық  сіңірсеңіз, 

беттің қан айналысын тездетіп, терінің 

қоректенуін  жақсартып,  оттегімен 

қамдау мөлшерін жоғарылатады. Со-

нымен тері әуелгідей серпімді қалыпқа 

келеді,  жүзіңіз  нұрланып,  әжіміңіз 

азаяды.


6.  Жұмыртқаның  ағы.  Азырақ 

жұмыртқа  ағына  жаңа  сауылған  сүт, 

бал  және  ұн  қосып  араластырып, 

қоймалжың  ботқа  жасап,  бетке  тегіс 

жағады.  15  минут  өткен  соң  жуып 

тастаса,  теріні  жұмсартады,  жияды, 

әжімін кетіреді. 

7.  Бұқтырылып  пісірілген  ақ 

күріш. Бұқтырылып піскен ақ күрішті 

ыстықтай сықпалап алып, онымен бетті 

күріш майланып, қарайғанша ысқыласа, 

тері көздеріндегі май мен кірді тартып 

алады, артынан таза сумен жуып таста-

са, тері көзі ашылып, жақсы тыныстап, 

әжім азаяды.

8. Балықтар. Әсіресе терең теңіздегі 

балықтар, айталық, үшжолақ сияқтылар. 

Үнемі жеп тұрса, әжімді кетіріп, шы-

райды ажарландырады, қан қысымын 

төмендетеді,  жүректі,  буынды  және 

ұйқы  безін  қорғайды,  қандағы  қант 

құрамын тұрақтандырып, көңіл-күйді 

серпілтеді,  зейін-зердені  арттырып, 

ғұмырды ұзартады.


6:55 Әнұран

7:00 мемлекеттік уақыт қызметі: 

дәлме-дәл уақыт. 

7:00 «ТАҢШОлПАН». 

Таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарлама(8:00; 9:30 ЖАҢАлы

ҚТАр)                                                             

10:00 «Жарық». Телехикая. 

20-бөлім(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж)  (с субти-

трами)

10:50 «Cырғалым». Телехикая. 34-бөлім («Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2013 ж.) (с субти-

трами)

11:45 «Айтуға оңай...»12:30 «Ұлы дала дүбірі». Деректі 

(«Қазақстан» Ұлттық телеарнасы, 

2013 ж) 

13:00 «БІрГЕ ТАҢДАймыз!». 

Тікелей эфир

14:10 «Жүзден жүйрік»

14:35 «Айдаһар мінген шабан-

доздар». мультхикая. 2-маусым. 

40-бөлім (АҚШ, 2014 ж.) 

15:00 «ӘйЕл БАҚыТы». Ток-шоу. 

Тікелей эфир

16:10 ТҰСАУкЕСЕр! «ЖүрЕГІм 

СІзГЕ АмАНАТ». Телехикая.42-

бөлім (Филиппин, 2012 ж.) (с 

субтитрами)

17:05 «ЖАН ЖылУы»

17:30 ЖАҢАлыҚТАр

17:50 «Білгіштер». мультхикая. 

75-76- бөлімдері (ресей, 2010-

2012 жж.)

18:05 «Журналистік зерттеу»

18:30 «ИмАН АйНАСы» 

18:55 «мЕНІҢ ҚАзАҚСТАНым!». 

(с субтитрами) 

19:30 ЖАҢАлыҚТАр

20:15 «СЕрПІлІС» 

21:05 «НАмыС ДОДА». 

Халықаралық сайыс

22:15 ТҰСАУкЕСЕр! «кЕлІН». 

Телехикая.1507, 1508-бөлімдері 

(үндістан, 2008 ж.) (с субтитрами)

23:15 «СІз НЕ ДЕйСІз?» 

23:50 ЖАҢАлыҚТАр

0:35 Юрий Померанцев, Гуль-

файрус Исмаилова,  Евгений 

Диордиев, Ермек  Серкебаев 

«Біздің сүйікті дәрігер» комедия-

сында ( «Қазақфильм», 1957 ж.) 

режиссері: Шәкен Айманов 

2:15 «Ұлы дала дүбірі». Деректі 

фильм («Қазақстан» Ұлттық теле-

арнасы, 2013 ж) 

2:40 «Иман айнасы» 

3:00 ЖАҢАлыҚТАр

3:45 «Журналистік зерттеу»

4:05 «Жан жылуы»

4:25 «Ғасырлар үні»

5:00 «Жайдарман». үздік 

әзілдер

5:30 Әнұран         ХАБАР

07:00 Қр әнұраны

07:02 «Білгенге маржан»

08:00 «Жаңа күн» 

таңғы ақпаратты-сазды 

бағдарламасы -Утренняя 

информационно-развлека-

тельная программа

10:00 Таңғы жаңалықтар

10:10 Телесериал. «След»

11:00 Утренний выпуск 

новостей 

11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

11:45 кулинарная программа 

«магия кухни»

12:15 «Подари детям жизнь»

12:20 Премьера!!! Теле-

сериал. «махаббатым 

жүрегімде»-2

13:00 Түскі жаңалықтар

13:10 Документальная драма. 

«Семейные мелодрамы»   

14:00 Телесериал. «Женский 

доктор-2»

15:00 Дневной выпуск ново-

стей

15:15 «Бұйымтай»16:00 «Өмір сабақтары» 

деректі драмасы

16:30  «Ұлт саулығы» 

17:00 кешкі жаңалықтар

17:15 «Бармысың, бауырым?»

18:00 Вечерний выпуск 

новостей

18:15 Телехикая. «Сүрбойдақ»

19:05 «Орталық Хабар»

20:00 Қорытынды жаңалықтар

20:30 «Тур де Хабар»

21:00 Итоги дня

21:30 Тұсаукесер!!! «Жанды 

дауыс»


23:50 Телехикая. «Жаным» 

01:05 Қорытынды жаңалықтар

01:35 Итоги дня

02:05 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

02:35 Жаңалықтар

03:00 Қр әнұран


Каталог: images -> PDF-kaz
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 2016 жылдың 10 желтоқсан күні сағат 00-ден бастап орталық «Достық» алаңында
PDF-kaz -> 2016 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> 8 бет. Ардагерлердің алғысы Ерді ЕсЕйткЕн Ерлік кемел өнер кемерінен шалқыса
PDF-kaz -> 8-9-бет. МерекеңМен, Мейірлі Медбике!
PDF-kaz -> 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Құрметті Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлері!
PDF-kaz -> Наурыз Мен қазақтың қызымын: арға тұнған, Ағыстарда жақұтым жарға атылған. Қарағайын сыңсытқан қара ормандар, Менің қара бұрымым тарқатылған
PDF-kaz -> 28 қаңтар 2015 жыл, сәрсенбі
PDF-kaz -> Хандықтың тойы халықтың тойы №41 (1276)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет