Мəдениет жəне өнер институтыжүктеу 388.67 Kb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата14.09.2017
өлшемі388.67 Kb.
#15557
  1   2   3   4   5   6

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Мəдениет жəне өнер институты 

Театрлік – хореографиялық өнер жəне кітапханатану  кафедрасы 

5В040600 –  Режиссура                                          

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 

студенттерге арналған 

Костюм тарихы 

(пəннің атауы) ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

  

Курс- 2 

Семестр- 3 

Кредит саны- 2 

Дəріс- 15 сағат 

Практикалық сабақ (лаб.- сем. жəне т.б.)- 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігі мен студенттің өзіндік жұмысы 

(ОЖСӨЖ )- 30 сағат 

СӨЖ- 30 сағат 

Емтихан – 4 - ші семестрде 

Барлығы – 90 сағат  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Орал   2011 ж. 

Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені  жұмыс  оқу  бағдарламасы  негізінде 

құрастырылған.  Орал,  2010.  050406  «Режиссура»  мамандығы  бойынша 

əзірленген. ОƏК БҚМУ. 2010 ж.14 қазан № 2 хаттама 

 

                                  

 

Құрастырған:  оқытушы  Сундеткалиева А.А. 

 

Театрлік-хореографиялық өнер 

жəне 


кітапханатану 

кафедрасының 

отырысында қарастырылды. 

05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Мəдениет  жəне  өнер    факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

10.09.2011  ж.  № 1  хаттама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

 

1.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет Оқытушының аты:Сундеткалиева А.А.-  оқытушы 

Офис:«Театрлік – хореографиялық өнер жəне кітапханатану» кафедрасы 

Жұмыс мекен-жайы: БҚМУ, Студенческая, 2, №4  ғимараты  

Жұмыс телефоны:51-27-39 (106) 

Е-mail: 

 

1.2 «Костюм тарихы»  пəні туралы мəлімет. 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  2  кредит  сағат  қарастырылған.  Əр  кредит  сағат  1  байланыс 

сағаттан  (дəріс  немесе  практика)  жəне  2  сағат  оқытушының  жетекшілігімен 

студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ),студенттің  өзіндік  жұмысынан 

(СӨЖ) тұрады. 

Кредиттің  1-15 аптаға        бөліну кестесі : 

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

( дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

 

Кредиттің  1-15 аптаға        бөліну кестесі : 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

( семинар) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

 

Кредит саны – 2 Өту орны: 4 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

 

 

Кур


с 

Семес


тр 

Креди


т 

саны 


Дəріст

ер 


ОЖСӨ

Ж 

СӨЖ 

Барлығ


ы 

Бақыл


ау  

түрі 
15 

15 


15 

45 


емтих

ан 

 

 

Кур


с 

Семес


тр 

Креди


т 

саны 


Семинарл

ар 


ОЖСӨ

Ж 

СӨЖ 

Барлығ


ы 

Бақыла


у  

түрі 
15 

15 


15 

45 


емтих

ан 

 

1.3. Кіріспе. 

 

«Костюм  тарихы»  пəні  драма  театрының  студенттеріне  оқылатын  қажетті 

пəндерінің бірі боп саналады. 

Адамзат 

қоғамының 

дамуы, 

мемлекеттердің құрылуы, 

тарихи 


формациялардың ауысуына байланысты костюм де күрделене түскен. Уақыт 

өткен  сайын  адамдар  өміріндегі  жетістіктерге,  тұрмыс  –  тіршілігіне,  шен  – 

шекпендеріне  сай  қоғамдағы  алатын  орнын  киімдеріне  қарап  бірден  тануға 

болатын  дəрежеге  жетті.  Костюм  əр  уақытта  да  адамның  əлеуметтік 

белгісінің қоғамдағы дəрежесінің куəсі болып келеді. 

«Костюм  тарихы»  пəнінің  мақсаты:  студенттерді  түрлі  елдердің  киім 

тарихымен  таныстыру,  киімнің  сəндік  бөліктері  мен  пішіндері,  өзіндік 

ерекшеліктері  мен  құнды  əрі  кемшілік  тұстары  жөнінде  білім  беріп, 

əсемдікке баулу, эстетикалық талғамын дамыту. Пəнді оқытудың міндеттері: 

-студенттерді Ежелгі Египет, Греция киімдерінің түрлерімен  таныстыру; 

-Шығыс елдерінің киім тарихы туралы, білім беру; 

-Орта  ғасырдағы  киімдердің  өзіндік  ерешеліктері  мен  конструкциясының 

даму барысын ашып көрсету; 

-Жаңару дəуіріндегі киім стилі тарихы жөнінде білім беру; 

-XVII – XIX  ғғ. Еуропа киімдері жөнінде түсінік беру; 

-XX  ғ.  1  –  ші  жартысындағы  Еуропадағы  жəне  Кеңес  үкметі  тұсындағы 

котюм түрлерімен таныстырып, жан – жақты білім беру. 

 

Пəнді  оқыту  нəтижесінде  студенттер  төмендегідей  білім  мен  ептілікті 

жəне дағдыны меңгеру қажет: 

-Ежелгі египет, Грек,Шығыс елдері киімдерінің шығу тарихын; 

-Орта ғасыр костюмдерінің түрлері, пішімі; 

-Жаңару дəуірі стилін; 

-XVII – XIX  ғасырлардағы Еуроапа киімдерін; 

- XX ғасыр киім үлгілерін, ұлттық костюм 

Студенттер семинар сабақтарында, лекция кезінде, бұрынғы алған білімдерін 

тереңдетіп,  белгілі  тақырыпқа  байланыстыұсынылған  əдебиеттерді, 

этнографиялық  материалдарды,  ғылыми  –  іздену  материалдарын  жəне  т.б. 

зерделейді.  Əр  сабаққа  нақтылы  мəселелерді  талдайды  дискуссия  жүргізіп, 

суреттеральбомға салып дайындайды.  

Оқытушы  сабақ  барысында  осы  не  өткен  дəуірдегі  қолданбалы  өнер 

туындыларын  атап  қана  қоймай,  қазақ  халқының  ұлттық  киім  үлгілерінің 

даму барысында терең талдау керек. 

Семинар  сабақтары  барысында  студенттер  киім  тарихы  жөніндегі 

əдебиеттермен  кеңінен  танысып,  өз  беттерінше  ізденіп,  оқу,  конспектілеу, 

баяндамалар мен көркем жазбалардағы мəліметтерді зерделейді. 

Пререквизиттер:  шығармашылық  –  эстетикалық  талғам,  жалпы  мəдениет 

жəне  өнер  саласынан  түсінігі  бар,  өнер,  өнер  тарихы,  əдебиеттер  пəнін 

меңгерген болуы тиіс. 


Постреквизиттер:шығармашылығы  бойынша,  режиссерлық  қойылымдарда, 

кино жəне т.б салаларда қолдана білу. 

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Курсты  бағалау  бүкіл  семестрді  қамтиды,  сондықтан  студент  барлық 

сабақ түрлерінде беделді түрде қатысуы керек. Максимальды балды студент 

қойған  сұраққа  нақты,  дұрыс  жауап  берсе,  жұмыстарын  мұқият,  толық 

жағдайда жауап берсе, ғана алады. 

Сабаққа  қатысуы:  студент  сабаққа  міндетті  түрде  қатысуы  керек.  Жіберген 

сабақты міндетті түрде қайта өтеді. Аудиториядағы жағдайы:  сабаққа беделді қатысуы, сабаққа кешікпеуі керек. 

Ұялы телефонды айырып қоюы керек. Үй  тапсырмасы:  берілген  тапсырманы  өз  уақытында  тапсыру  керек.  Сабақ 

кестесін бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды. Жеке  тапсырма:  семестр  бойы  жеке  жұмыстарды  орындауы  керек.  Студент 

оны орындаған кезде ғана есептелінеді. Студент қате жазған болса, студентке 

қайтарылып, дұрыстап қайта тапсыруы керек. Бұл тапсырмалар бөлек-бөлек 

бағаланады, қорытынды баға əсер етеді. Бақылау  жұмысы:  бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалады,  сабақ 

аяғында тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды жəне бағаланбайды.  

 

 

 

Сабақ мазмұны мен кестесі. 

3 семестр 

 

1 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №1  

Тақырыбы: Кіріспе. Пəннің мақсаты мен міндеттері. 

Дəрістің мазмұны: 

1.«Киім» жəне «костюм» түсініктері.  Пəннің негізгі бөлімдері жəне олардың 

мақсаты мен міндеттері.  

2.Киімнің пайда болуы жəне алғашқы қауымдық құрылыстар киімдері.  

3.Аксессуар, фурнитура түсініктері. 

4. Костюм тарихы режиссура өнеріне білу қажеттілігі.  ОЖСӨЖ мазмұны: Барлық дəуір бойынша костюмнің 3  түрге бөлінеді ( 

драпированный, накладной, распашной). Осы 3 түрі бойынша А 4 

қағаздарына костюмдерді салып көрсету. 

СӨЖ мазмұны:  Костюмдердің 3 түрін кітап, журнал, интернеттерден 

іздену. 


Əдебиеттер:  

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 3. Будур М. История костюма. М., 2002 

4. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX 

века. М., 2001 

 

2 апта Кредит сағат №1 

Дəріс №2 

Тақырыбы: Ежелгі дəуір костюмі. 

 

Дəрістің мазмұны: 

1.Ежелгі Египет жəне ежелгі Грекия костюмінің пайда болуы. 

2.Ежелгі Египет тарихын негізгі 3 сатыға  бөлінуі, ер жəне əйел адам киімінің 

ерекшеліктері.Схенти, калазирис түсініктеріне тоқтау.  

3.Б.э.д  7-1  ғасырлардағы  Грекия  мəдениетін,  өнерін,  қол  өнерін  қарастыру. 

Негізгі  киім  элементтері  драпировка  (жиырылған)  .  Хитон  жəне  гиматия, 

фибула жəне хламида түсініктеріне  тоқталу. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Ежелгі Грекия ерлер мен əйелдер костюмдерін зерттеп 

А 4 қағазына салып көрсету. СӨЖ  мазмұны:    Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу. Əдебиеттер:   

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000  

3 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №3  

Тақырыбы: Ежелгі Рим костюмі. 

Дəрістің мазмұны:  

1.Рим өнерінің негізі 2 бөлікке бөлінуі.  

2.Республика дəуіріндегі өнер, империя кезеніңдегі өнер туралы. 

Римдіктердің қолданылған мата түрлері. 3.Ерлер, əйелдер костюмдері. ОЖСӨЖ мазмұны: Византия костюмі. Бұл тақырып бойынша конспект 

жазып, А4 қағазда костюмдерін салып көрсету. СӨЖ  мазмұны:    Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу. Əдебиеттер:   

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

 

4 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №4  


Тақырыбы: Орта ғасырдағы Батыс Европа костюмі. 

Дəрістің мазмұны:  

1.Мəдениет тарихында феодал қауымының негізгі 2 кезеңі: раннее( IX –XII 

ғас) жəне кешкі ортанғы ғасыр 

 ( XIII –XV ғас) 

2.Осы кездегі  эстетикалық идеал, костюмнің модельдеуін дамыту, ою - 

өрнек түрлерін, мата, түс түрлері.  ОЖСӨЖ мазмұны: Кешкі Орта ғасырдың  ( XIII –XV ғас) готикалық кезең. 

Готикалық кезеңдегі ерлер мен əйелдер костюмдері туралы əдебиеттердерден 

оқып, танысып конспект жазып, суретін А4 қағазына түсіру керек. 

СӨЖ мазмұны: «Орта ғасырда киген ақ сүйектер киімі» атты тақырыпқа  

конспект жазу. Əдебиеттер:   

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

3. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979  

5 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №5  

Тақырыбы: ( X –XII ғас) Ежелгі орыс костюмі. 

Дəрістің мазмұны:  

1.Көне орыс елінің əлеуметтік жағдайы, мəдениеті, өнері, шаруашылығы.  

2.Мата түрлері.  

3.Ерлер мен əйелдер костюмдері. ОЖСӨЖ мазмұны: ( X –XII ғас) Ежелгі орыс костюмінің ерлер мен əйелдер 

костюмдерінінің суретін салу. СӨЖ  мазмұны:  Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу. Əдебиеттер:   

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2001 

3. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979 

4.  Роберт  Хэрольд.  Костюмы  народов  мира.  Иллюстрированная 

энциклопедия.  М., 2002  

6 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №6 

Тақырыбы: Қайта өрлеу дəуірінің костюмі. 

Дəрістің мазмұны: 

1.Гуманизм дамыған  адамның жаңа бейнесі.  

2.XIV – XVI ғ. Қайта өрлеу дəуірінің Италия  костюмі. ОЖСӨЖ  мазмұны:  Испания  елінің  қайта  өрлеу  дəуіріндегі  ерлер  мен 

əйелдер киімі. СӨЖ  мазмұны:  Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу. Əдебиеттер:   

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

3. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979 

4.  Роберт  Хэрольд.  Костюмы  народов  мира.  Иллюстрированная 

энциклопедия.  М., 2002  

7 апта  

Кредит сағат №1 

Дəріс №7 

Тақырыбы: Қайта өрлеу дəуірінің Франция  елінің костюмі. Ерлер мен 

əйелдер костюмдері.  Дəріс мазмұны:  

1.Қайта өрлеу дəуірінің Франция  елінің костюмі. 

2. Ерлер мен əйелдер костюмдері.  

ОЖСӨЖ мазмұны:  Франция елінің ерлер мен əйелдер киімінің суреттерін 

А4 қағазына салу керек. СӨЖ  мазмұны:  Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу. Əдебиеттер:   

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

3. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979 

4.  Роберт  Хэрольд.  Костюмы  народов  мира.  Иллюстрированная 

энциклопедия.  М., 2002  

8 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №8 

Тақырыбы: XVII ғас. Батыс Европа  костюмі. 

Дəріс мазмұны: 

1.Барокко стилінің дамуы. Əдеміліктің эстетикалық идеалы.  

2.XVII ғас 1 жартысындағы Франция костюмі. 


ОЖСӨЖ мазмұны: XVII ғас. 1 жəне 2 жартысындағы Франция елінің ерлер 

мен  əйелдер    костюмінің  суреттерін  А4  форматқа  салып  зерттеу,  талдау 

жасау. Бас киім, шаш үлгілері, веер жəне т.б. 

СӨЖ  мазмұны:  Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу. Əдебиеттер:   

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

3. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979 

4.  Роберт  Хэрольд.  Костюмы  народов  мира.  Иллюстрированная 

энциклопедия.  М., 2002 

 

9 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №9  

Тақырыбы: XVIII ғас.I –ші жартысындағы Батыс Европа костюмі. 

Дəріс мазмұны: 

1.XVIII ғасырдағы Батыс Европа елдерінің əлеуметтік жағдайы.  

2.Рококо стилінің пайда болуы.  

3.Мата түрлері. ОЖСӨЖ  мазмұны:  XVIII  ғасырдағы  рококо  стилінде  тігілген  ерлер  мен 

əйелдер костюмінің суретін сал. СӨЖ  мазмұны:  Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу.  Əдебиеттер:   

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

3. Будур М. История костюма. М., 2002 

4. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX 

века. М., 2001 

5. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979 

6.  Роберт  Хэрольд.  Костюмы  народов  мира.  Иллюстрированная 

энциклопедия.  М., 2002 

 

10 апта  

Кредит сағат №1 

Дəріс №10 

Тақырыбы: ( 1789 – 1794 ) Ұлы  Француз революциясы кезіндегі  киімі. 

Дəріс мазмұны: 

1.Экстраваганттық пішінде тігілген киімдер киілуі.  2. Якобиництер костюмі.Революцияға шыққан  (якобиництер) ұзын 

пантолоне, бай адамдар кимейтіні. Бай адамдар қысқа пантолоне «кюлоты» 

кигені. Якобиництер үстіне қысқа куртка «карманьола» жəне бастарына 

қызыл «фригиялық» қалпақ кигені. Моданың тез өзгеріп тұруы.  ОЖСӨЖ мазмұны: Якобиниецтер киімін салып көрсету. 

СӨЖ  мазмұны  :  Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу.  Əдебиеттер: 

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

3. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979 

4. Роберт Хэрольд. Костюмы народов мира. Иллюстрированная 

энциклопедия.  М., 2002 

 

11 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №11 

Тақырыбы: XIX ғас.  костюмі. 

Дəріс мазмұны: 

1.XIX ғ. костюмінің  қалыптасуына XVIII ғ киім үлгілері əсер етуі. XIX ғас. 

ерлер костюмі жұмыс костюміне қолайлы болып тігілуі. 

2.Классицизм стилінің пайда болуы. Классицизм стилі - өзінің қатаңдығы 

мен қарапайымдылығымен ерекшелінуі.  

ОЖСӨЖ мазмұны: XVIII ғас. орыс костюмі. 

СӨЖ  мазмұны:  Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу. Əдебиеттер: 

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

3. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979 

4. Роберт Хэрольд. Костюмы народов мира. Иллюстрированная 

энциклопедия.  М., 2002 

 

 

12 апта Кредит сағат №1 

Дəріс №12 

Тақырыбы: XIX ғас.  костюмі.(жалғасы) 

Дəріс мазмұны: 

1.XIX ғ. 90 ж əйел костюміне жаңадан дүниеге  келген модерн стилі. Əр – 

түрлі банттер. 1804 – 1815 жылдар аралығындағы пайда болғаны.  


2. Аяқ киім үлгілері. 

3. Ампир стиліне бет – бұрыс. ОЖСӨЖ мазмұны: XVIII ғас. орыс костюмі. 

СӨЖ  мазмұны:  Берілген  тақырып  бойынша  əдебиеттерден,  кинолардан, 

картиналардан оқып танысу.  Əдебиеттер: 

1. Блейз Анна. История в костюмах от Фараона до Денди. М., 2001  

2.  Брук  Вольфганг,  Макс  Тильке.  История  костюма  от  древности  до  нового 

времени. М., 2000 

3. Киреева Е. История костюма. Европейских костюм от античности до XX 

века. М., 1979 

4. Роберт Хэрольд. Костюмы народов мира. Иллюстрированная 

энциклопедия.  М., 2002  

13 апта 

Кредит сағат №1 

Дəріс №12 

Тақырыбы: XX ғас.  костюмі.(жалғасы) 

Дəріс мазмұны: 

1.XX ғ. өнер тарихында мынандай кезеңдерге атап көрсетеді: 1901 – 1914 ж, 

1919 – 1930 ж, 1931 – 1945 ж, 1946 – 1966 ж, 1967 – 1973 ж киімі, 1980 – 90 

жылдар киімі.  

2.Стильдердің пайда болуы.  

ОЖСӨЖ мазмұны: Стильдер бойынша стильдердің түрлерін  альбомға 

суретін салу. Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 388.67 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет