"Мəдениет жəне өнер" институтыжүктеу 388.24 Kb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата17.05.2017
өлшемі388.24 Kb.
  1   2   3   4

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

“Мəдениет жəне өнер” институты 

“Көркем-қолданбалы өнер жəне кəсіби білім” кафедрасы 

 

5В050406 «Режиссура» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған 

 

“Сахна жабдықтау”  

ПƏННІҢ ОҚУ - ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 Курс – 3 

Семестр – 5 

Кредит саны -  2   

Дəріс – 15 

Практикалық сабақ   – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 15. 

Студенттердің өзіндік жұмысы – 15. 

Емтихан –  0,9 

Барлығы –  60. сағат  

 

  

 

  

 

  

 

Орал - 2011 ж  

 

Курс  бағдарламасы:  Курс  бағдарламасы.Сахна  жабдықтау  Типтік  оќу 

баѓдарламасы  Алматы,    Жургенов  ат.  Казақ  ұлттық  академиалық  өнер  , 

2005ж    типтік  бағдарлама  негізінде  құрастырылған.  Авторы  –  Сəрсенбаев 

А.С. 


 

 

Құрастырушы(лар): «Көркем-қолданбалы 

өнер 


жəне 

кəсіби 


білім» 

кафедрасының оқытушысы Есенгалиева А.К. 

 

Көркем  қолданбалы  өнер  жəне  кəсіптік  білім  беру  кафедрасының отырысында қарастырылды. 

10.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Мəдениет  жəне  өнер    факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

10.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

1. 1. Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет 

Оқытушының аты–жөні:Есенгалиева А.К.. 

Офис: кафедра атауы: «Көркем-қолданбалы өнер жəне кəсіби білім» 

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенческая көшесі №4 

Жұмыс телефоны: 50-53-46 

 

1. 2. Пəн туралы мəлімет 

Пəн атауы:  «Сахна жабдықтау»

 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 1 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  мысалы  2  кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу 

жоспарына  сəйкес  ауыстырылады),  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан 

(дəріс  немесе  практика)  жəне  екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен 

студенттің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ). 

Кредиттің аптаға бөліну кестесі (2 кредит мысалында келтірілген)

 

Байланыс сағат 1 (дəріс1) 

50 мин 


ОЖСӨЖ,СӨЖ 

50+50мин 

Байланыс сағат 2 

(Практика 2) 

50 мин 

ОЖСӨЖ,СӨЖ 50+50 мин 

Кредит саны – 2 

Өту орны: №  7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

Семестр  Кредит 

саны 

лекции 


Практика   ОЖСӨЖ  СӨЖ 

Бақылау түрі 15 15 

15 


15 

емтихан 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Кіріспе 

Пəн бойынша мағлұмат:  Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту 

тұжырымдамасында  орта  мектептің  айқын  міндеттерінің  бірі  ретінде  «Білім 

мазмұнында  оқушылардың  білім,  білік,  дағдыларды  игеруінен  бірте-бірте 

олардың  талдау,  жинақтау,  логикалық  ойнату  қабілеттерін  дамытуға  қарай 

өтуге  бағыт  алу  қажет»  -  деп  көрсетілген.  Осыған  орай  оқушыларды 

шығармашылық  еңбекке  баулу,  əрі  бүгінгі  күнгі  өндірістің  экономикалық 

негіздері  мен  ғылыми  техника  негіздері  жөнінде  терең  білім  беру,  сонымен 

қатар  жоғары  интеллектуалды,  жан-жақты  дамыған  азамат  ретінде 

тəрбиелеуді қажет етіп отыр. 

Курстың қысқа сипаты: «Сахна жабдықтау» бекітілген жоспар бойынша 3 

курста  5-6  семестрде  жоспарланған.  Курс  мазмұны:  дəріс,  семинар  жəне 

СОЖӨЖ  сағаттарынан  құрылып  соңында  емтиханмен  аяқталады.  Бұл  пəн 

«Макет орналастыру»,  «Режиссердің  суретшімен  жұмысы»,  «Бейнелеу  онері 

тарихы» деген пəндермен тығыз байланыста. 

    Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен  практикалық 

сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық  дағдылар, 

түсініктер 

бекітіліп 

отырады. 

Студенттердің 

білімін 


бақылау 

үй 


тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б. оқу құралдарында берілген 

тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке  семестрлік  тапсырмалар  арқылы 

жүзеге асады. 

Жоспарланып  отырған  оқу  курсы,  студенттердің  түрлі  киімдерді  моделдеу 

мен  конструкциялауда  жалпы  кəсіби  пəндермен  арнайы  пəндер  бойынша 

алған  теориялық  білімдері  мен  материалдарды  өңдеу  бойынша  ептіліктерін 

қажет етеді. 

 Пəннің  негізгі  мақсаты:  болашақ  режиссура  мамандығының  оқытушысы 

мен театр режиссерінің түрлі материалдардан бұйымдарын əзірлеуге ептілігі 

мен  дағдысын  қалыптастыру;  алған  білімдерін  жалпы  білім  беретін 

мекемелерде,  оқу  тəрбие  процесінде  қолдана  білуге  үйрету.Спектакльдің 

көркемдік  образын  оның  негізгі  ойын,идеясын,сондай-ақ  атмосферасын 

,көңіл-күйін көрсту барысында көркем безендіру маңызды роль ойнайды. 

Курс  міндеті:  Сахнаны  көркем  безендіру  негізін  меңгеру  үшін  төмендегі 

міндеттер алға қойылады: 

Спектакльдің барлық 

сатысындағы 

сыртқы 

образын 


шешу 

жұмыстарындағы процеспен таныстырады; 

өлшем алу, құрастыру бойынша түсінік беру; иконографиялық,əдебиет,тарихи мəліметтер жинақтау: 

ең алғашқы нобайлармен долбарларды салу: қолайлы мизансценасына сахналық кеңістігін табу 

Қазіргі  театр  сферасындағы  заманауи  декорациялар  дайындау  əдістерін 

əзірлеуге бағыт беру; 

Яғни,  жалпы  атағанда  басты  мақсат:  Театр  суретшісімен  режиссердің 

шығармашылық ара қатынасын меңгеру. 

      Курс міндеті: 

композиция, түс шешімі туралы жалпы түсінік. өлшем алу 

құрастыру əдістерімен таныстыру Есептік-графикалық əдіс бойынша сызба құру 

Жарықтандыру жабдықтарын  даярлау. Бағдарлама  практикалық  жұмыстарда  құралған  мазмұнға  ие,  семестр 

аяғында  жоспар  бойынша  алған  мəліметтер  бойынша  есеп  беріп  орындаған 

практикалық жұмыстарын көрмеге ұсынады. 

Пререквизиттер: 

«Киім 

тарихы», «Театр 

сахнасының 

көркем 

безендірудегі шығу тарихы». Постреквизиттер:  «Композиция»,  «Режиссердің  суретшімен  жұмысы», 

«Бейнелеу өнер тарихы». Оқыту əдістемесі: Оқыту негізгі оқу материалдары қамтылған дəрістер мен 

практикалық  сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық 

дағдылар,  түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй 

тапсырмаларын  тексеру,  электрондық  оқулық  т.б.,  оқу  құралдарында 

берілген  тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке  семестрлік  тапсырмалар 

арқылы жүзеге асады. 1.4.   Сабақ мазмұны мен кестесі. 

1 апта. 

1 кредит саны 

№ 1 дəріс 

Тақырып: Театр сахнасының негізгі даму этаптары. 

Дəріс  мазмұны:  

1. 


Кіріспе.Курс мазмұны мен міндеттері. 

2. 


Театр сахнасының даму тарихы. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3. 


Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4. 


Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

ОСӨЖ мазмұны: 1. Театр сахнасының даму тарихы. 

 Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

5. 

Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 6. 

Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. СӨЖ  мазмұны:  Дəріс  материалдары  бойынша  практикалық  сабақтарға 

дайындалу.  

1 кредит саны 

№ 1 практикалық сабақ 

Тақырып: Театр сахнасының негізгі даму этаптары. 

Практикалық сабақ мазмұны:  

7. 


Кіріспе.Курс мазмұны мен міндеттері. 

8. 


Театр сахнасының даму тарихы. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

9. 


Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

10. 


Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

ОСӨЖ мазмұны: 1. Театр сахнасының даму тарихы. 

 Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

11. 

Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 12. 

Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. СӨЖ  мазмұны:  Дəріс  материалдары  бойынша  практикалық  сабақтарға 

дайындалу. 2 апта. 

2 кредит саны 

№ 2 дəріс 

Тақырып: Театр жəне клуб сахнасының заманауи əдіс тəсілдері.. 

Дəріс  мазмұны:  

1.Сахнаның жəне оның функциясы 

2.Сахна киімі жəне оның функциясы. 

Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

ОСӨЖ мазмұны: Бутафор суретші,суретші қоюшы,костюмер  терминдары 

Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

СӨЖ  мазмұны:  Дəріс  материалдары  бойынша  практикалық  сабақтарға 

дайындалу. Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

 

2 кредит саны № 2 практикалық сабақ 

Тақырып: Театр жəне клуб сахнасының заманауи əдіс тəсілдері.. 

Практикалық сабақ мазмұны:  

1.Сахнаның жəне оның функциясы 

2.Сахна киімі жəне оның функциясы. 

Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

ОСӨЖ мазмұны: Бутафор суретші,суретші қоюшы,костюмер  терминдары 

Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

СӨЖ  мазмұны:  Дəріс  материалдары  бойынша  практикалық  сабақтарға 

дайындалу. Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

 

3 апта 3 кредит саны 

№ 3 дəріс. 

Тақырып: Театр жəне клуб сахнасының заманауи əдіс тəсілдері.. 

Дəріс  мазмұны:  

1.Сахнаның жəне оның функциясы 

2.Сахна киімі жəне оның функциясы. Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

ОСӨЖ мазмұны: Бутафор суретші,суретші қоюшы,костюмер  терминдары 

Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

СӨЖ  мазмұны:  Дəріс  материалдары  бойынша  практикалық  сабақтарға 

дайындалу. Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

3 кредит саны 

№ 3 практикалық сабақ 

Тақырып: Театр жəне клуб сахнасының заманауи əдіс тəсілдері.. 

Практикалық сабақ мазмұны:  

1.Сахнаның жəне оның функциясы 

2.Сахна киімі жəне оның функциясы. 

Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

ОСӨЖ мазмұны: Бутафор суретші,суретші қоюшы,костюмер  терминдары 

Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

СӨЖ  мазмұны:  Дəріс  материалдары  бойынша  практикалық  сабақтарға 

дайындалу. Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4 апта. 

4 кредит саны 

№4 дəріс 

Тақырып: Кіші өлшемдегі сахна жəне онымен жұмыс жасау ерекшеліктері. 

 Дəріс  мазмұны: 

1. 


Кіші өлшемдегі сахна функциясы жəне құрылысы. 

 Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

ОСӨЖ мазмұны: Стиль – көркемдік ойлаудың жалпы категориясы. 

Əдебиет:  В.В.Ермилова,  Д.Ю.Ермилова  «Моделирование  и  художественное 

оформление одежды» 13 стр.  

4 кредит саны 

№4 практикалық сабақ 

Тақырып: Кіші өлшемдегі сахна жəне онымен жұмыс жасау ерекшеліктері. 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

2. 


Кіші өлшемдегі сахна функциясы жəне құрылысы. 

 Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

ОСӨЖ мазмұны: Стиль – көркемдік ойлаудың жалпы категориясы. 

Əдебиет:  В.В.Ермилова,  Д.Ю.Ермилова  «Моделирование  и  художественное 

оформление одежды» 13 стр. 5 апта. 

5 кредит саны 

№5 дəріс 

Тақырып: Кіші өлшемдегі сахна жəне онымен жұмыс жасау ерекшеліктері. 

 Дəріс  мазмұны: 

1.Кіші өлшемдегі сахна функциясы жəне құрылысы. 

 Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

ОСӨЖ мазмұны: Стиль – көркемдік ойлаудың жалпы категориясы. 

Əдебиет:  В.В.Ермилова,  Д.Ю.Ермилова  «Моделирование  и  художественное 

оформление одежды» 13 стр.  

5 кредит саны 

№5 практикалық сабақ 

Тақырып: Кіші өлшемдегі сахна жəне онымен жұмыс жасау ерекшеліктері. 

 Практикалық сабақ мазмұны: 

1.Кіші өлшемдегі сахна функциясы жəне құрылысы.  Əдебиет: Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

ОСӨЖ мазмұны: Стиль – көркемдік ойлаудың жалпы категориясы. 

Əдебиет:  В.В.Ермилова,  Д.Ю.Ермилова  «Моделирование  и  художественное 

оформление одежды» 13 стр. 

 

6 апта. 

6 кредит саны  

№ 6 дəріс 

Тақырып: Сахна құрылысымен жабдықтары. 

Дəріс  мазмұны: 

1.Сахнаның негізгі бөліктерімен олардың қызметі:авансцена,сахнаның негізгі 

қойылым өтетін бөлігі,арьерсцена,жоспары,қалташалар. 

2.Сахнаның  төменгі  бөлігі.Трюм,механизмдер,трюмдегі  орналасу,көмекші 

аумақтар. 

3.Сахнаның жоғарғы бөлігі.Колосниктер,жұмысшы галереялары. 

4.Портал,сахна  айналары,  өртке  қарсы  қолданылытын  перделер,порталдық 

бағаналар. 

5.Сахнада жұмыстану барысындағы қауіпсіздік ережелері. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

ОСӨЖ мазмұны: Сахна құрылысымен жабдықтары. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

6 кредит саны  

№ 6 практикалық сабақ 

Тақырып: Сахна құрылысымен жабдықтары. 

Практикалық мазмұны: 


1.Сахнаның негізгі бөліктерімен олардың қызметі:авансцена,сахнаның негізгі 

қойылым өтетін бөлігі,арьерсцена,жоспары,қалташалар. 

2.Сахнаның  төменгі  бөлігі.Трюм,механизмдер,трюмдегі  орналасу,көмекші 

аумақтар. 

3.Сахнаның жоғарғы бөлігі.Колосниктер,жұмысшы галереялары. 

4.Портал,сахна  айналары,  өртке  қарсы  қолданылытын  перделер,порталдық 

бағаналар. 

5.Сахнада жұмыстану барысындағы қауіпсіздік ережелері. Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

ОСӨЖ мазмұны: Сахна құрылысымен жабдықтары. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

7 апта. 

7 кредит саны 

№ 7 Дəріс 

Тақырып: Сахна құрылысымен жабдықтары. 

Дəріс  мазмұны: 

1.Сахнаның негізгі бөліктерімен олардың қызметі:авансцена,сахнаның негізгі 

қойылым өтетін бөлігі,арьерсцена,жоспары,қалташалар. 

2.Сахнаның  төменгі  бөлігі.Трюм,механизмдер,трюмдегі  орналасу,көмекші 

аумақтар. 

3.Сахнаның жоғарғы бөлігі.Колосниктер,жұмысшы галереялары. 

4.Портал,сахна  айналары,  өртке  қарсы  қолданылытын  перделер,порталдық 

бағаналар. 

5.Сахнада жұмыстану барысындағы қауіпсіздік ережелері. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

ОСӨЖ мазмұны: Сахна құрылысымен жабдықтары. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

7 кредит саны 

№ 7 практикалық сабақ 


Тақырып: Сахна құрылысымен жабдықтары. 

Практикалық сабақ мазмұны: 

1.Сахнаның негізгі бөліктерімен олардың қызметі:авансцена,сахнаның негізгі 

қойылым өтетін бөлігі,арьерсцена,жоспары,қалташалар. 

2.Сахнаның  төменгі  бөлігі.Трюм,механизмдер,трюмдегі  орналасу,көмекші 

аумақтар. 

3.Сахнаның жоғарғы бөлігі.Колосниктер,жұмысшы галереялары. 

4.Портал,сахна  айналары,  өртке  қарсы  қолданылытын  перделер,порталдық 

бағаналар. 

5.Сахнада жұмыстану барысындағы қауіпсіздік ережелері. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

ОСӨЖ мазмұны: Сахна құрылысымен жабдықтары. 

Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

8 апта. 

8 кредит саны 

№8 дəріс 

Тақырып: Сахна жабдықтары. 

Дəріс  мазмұны: 

1. 


Негізгі түсініктер. 

2. 


Сахна планшетімен оның механизациялары. 

3. 


Сахна  планшетінің  құрылымдары;Кулисалық  машиналар,барабан 

шеңбері,көтеріп түсіретін площадкалар. 

4. 

Сахнаның жоғарғы 

бөлігіндегі 

жабдықтар;Штакеттік 

көтермелер,блоктардың 

орналасу 

орындары,софиттік 

көтермелер,ұшу 

жабдықтары. Əдебиет:  1.  Попов  А.Д.Художественная  целостность  спектакля/Попов  А.д. 

Творческае наследие.-м.: ВТО,1979.-с.305-503. 

2. Пожарская М.Русское театральное-декорационное искусство.-М.,1970. 

3.Театральноея техника и оформление спектакля.-М.,1986.-с.1-72. 

4.Школа изобразительнего искусства.-М.,1966.-261 с. 

ОСӨЖ мазмұны:  Ортағасырлық европалық театры. 

Əдебиет: 

Пожарская.М. 

Театральное 

декорационное 

искусство 

средневековья.-М.1970. 8 кредит саны 

№8 практикалық сабақ 

Тақырып: Сахна жабдықтары. 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 388.24 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет