“Мəдениет жəне өнер” институты “Көркем-қолданбалы өнер жəне кəсіби білім” кафедрасыжүктеу 420.91 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата14.05.2017
өлшемі420.91 Kb.
  1   2   3   4   5

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

“Мəдениет жəне өнер” институты 

“Көркем-қолданбалы өнер жəне кəсіби білім” кафедрасы 

5В012000  «Кəсіптік оқыту» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде  

оқитын студенттерге арналған “Тағам дайындау технологиясы” 

 

ПƏННІҢ ОҚУ - ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 Курс – 4 

Семестр – 8 

Кредит саны -  2   

Дəріс – 15 сағат 

Практикалық сабақ   – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат 

Студенттердің өзіндік жұмысы – 30 сағат 

Емтихан –  8-ші семестрде 

Барлығы –  90 сағат 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Орал - 2011 ж. 

 


Пəннің  оқу  əдістемелік  кешені  «Тағам  дайындау  технологиясы»  оқу  жұмыс 

бағдарламасы  негізінде  құрастырылған.  Оқу  жұмыс  бағдарламасы  «Мəдениет  жəне 

өнер» институтының əдістемелік кеңесімен бекітілген. Протокол №1 14.09.2009ж-нан. 

 

Құрастырған: «Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіби білім» кафедрасының оқытушысы Ш.С.Искалиева 

 

Көркем  қолданбалы  өнер  жəне  кəсіптік  білім  беру  кафедрасының  отырысында қарастырылды. 

10.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Мəдениет жəне өнер  факультетінің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 10.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

1. Пəннің оқу əдістемелік кешені «Тағам дайындау технологиясы» оқу жұмыс 

бағдарламасы негізінде оқытушы Ш.С.Искалиевамен құрастырылған. Оқу жұмыс 

бағдарламасы «Мəдениет жəне өнер» факультеттінің əдістемелік кеңесімен бекітілген. 

Протокол №    -нан.  

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

 

2. 1. Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет Оқытушының аты–жөні: оқытушы Ш.С.Искалиева 

Офис: кафедра атауы: «Көркем-қолданбалы өнер жəне кəсіби білім» 

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенческая көшесі №4 

Жұмыс телефоны: 50-53-46 

 

2. 2. Пəн туралы мəлімет Пəн атауы:  «Тағам дайындау технологиясы»

 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір аптада мысалы 2  кредит  сағат  (оқу  үрдісі кестесі  жəне  жұмыс  оқу  жоспарына 

сəйкес  ауыстырылады),  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе 

практика) жəне екі сағат оқытушының жетекшілігімен студенттің өзіндік жұмысынан 

(ОЖСӨЖ). 

 

Кредиттің атпаға бөліну кестесі (2 кредит мысалында келтірілген)

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ 

50 мин. 

Байланыс сағаты 2 

(1 практика) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ 

50 мин. 

 

Кредит саны – 2 

Өту орны: № 7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

 

Кур

с 

Семе

стр 

Креди

т саны 

Дəрі

с 

Семин

ар 

ОЖСӨ

Ж 

СӨ

Ж 

Барлы

ғы 

Бақылау 

түрі 15 


15 

30 


30 

90 


емтихан 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе 

 

Пəн  бойынша  мағлұмат:    «Тағам  дайындау  технологиясы»

 

курсы  5В012000  “Кəсіптік  оқыту”  мамандықтарын  даярлайтын  оқу  жоспарына  сəйкес  жасалынды. 

Қазіргі  кезеңдегі  көпшілікті  тамақтандыруды  дамытудың  басты  міндеттері:  тамақ 

өндірісіне  жаңа,  жетілдірілген  технологияны  енгізу;  шала  фабрикаттар  мен  жоғары 

дəрежедегі  тамақ  өнімдерін  шығару  жəне  олармен  тамақтану  кəсіпорындарын 

жарақтау, еңбек өнімділігін елеулі тұрғыда арттыруға, шығарылатын өнімдер сапасын 

жақсартуға,  шикізатты  тиімді  пайдалануға  жəне  еңбекті  қажет  ететін  технологиялық 

процестерді механикаландыруға мүмкіндік береді. 

Тамақтану  кəсіпорындарының  шығаратын  өнімдерінің    сапасы,  адамдардың 

денсаулығы  мен  жұмыс  қабілетілігі  көпшілік  жағдайда  аспазшылардың  шеберлігіне, 

олардың  қандай  дəрежеде  озық  технологияны  жəне  қазіргі  кезеңде  қолданылдып 

отырған технологияны меңгергеніне байланысты. 

Асты  дайындау  технологиясы  (аспаздық)  -  өнімдердің  мол  өндірілуі 

жағдайында,  тағамдар  мен  аспаздық  бұйымдарды  дайындау  мақсатында  өнімдерді 

механикалық  жəне  жылумен  өңдеудің  тиімді  əдістерін  оқып  -үйрену  деген  сөз.  Ол 

халықтық,  ұлттық  тағамдар  дайындау  дəстүріне,  маман  аспазшылар  тəжірибесіне, 

ғылым мен техниканың жетістігіне негізделген. 

Қазіргі  тамақтану  кəсіпорындарында    аспаздық  өнімдер  өндірісі  күрделі 

технологиялық  процесс,  əрі  ол    кезектесіп  келетін  бірнеше  əрекеттерінен  тұрады: 

өнімді өңдеу, тағамды жəне аспаздық бұйымдарды дайындау. 

Дəмкеңес  жинағын  жасақтауда  салалық  стандарт,  техникалық  жағдай  жəне 

технологиялық нұсқаулар тамақтану кəсіпорны үшін  маңызды нормативтік  құжаттар 

болып табылады. 

Тамақтану  кəсіпорындары  үшін  мамандандырылған    кадрларды  дайындау  - 

кəсіби-техникалық оқу орындарының басты міндеті болып отыр. “ Тағам дайындау технологиясы” пəнінің мақсаты:  

Толық 


дайындыққа 

жеткізілетін 

 

тағамдық өнімдерімен 

жұмыс 


істейтін 

кəсіпорындарда  шала  фабрикаттарды,  аспаздық  бұйымдарды  толық  дайындыққа 

жеткізу,  оны  тұтынушыға  өткізу  жəне  осыларды  ұйымдастыру  шаралары  іске 

асырылады. 

Өндірісті 

бұлайша 


 

ұйымдастыру 

еңбекті 

бөлісуге, 

аспазшыларды 

мамандандыруға жағдай туғызады. Нəтижесінде еңбек өнімділігі елеулі түрде артады, 

өнімдердің  өзіндік  құны  төмендейді,  өндірістік  жəне  қойма  бөлмелерінің  ауданы 

қысқарады. 

 

Бұл пəнді зерделеу тұтасымен бітірушінің ие болатын білімділігі , іскерліктілігі жəне  дағдылар  еңбек  бөлімінің  талаптары  мен    қажеттілігі  деңгейіне  сай  кəсіби 

жұмыспен  кадрлар  мен  инженер-техникалық  мамандарға  қажеттіліктер  арасындағы 

қарама-қайшылықтарды жеңуге  

бағытталған жəне тəжірибе жасауға бағытталған.  

 

Пəнді оқытудың міндеттері: 

Пəнді  оқу  нысаны  кəсіби  білім  беру  оқу  орындарында  оқу-тəрбие  процесін 

ұйымдастыру  жəне  басқаруды  жоғары  оқу  орнының  педагогикалық  кадырларды 

даярлау процесін зерделеу. Пререквизиттер: Ауылшаруашылық өнімдері, еңбекті беру əдістемесі пəні 

Постреквизиттер: арнайы пəндер.  

Оқыту  əдістемесі:  Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен 

практикалық  сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық  дағдылар, 

түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын 

тексеру, ауызша сұрау, жеке семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады. 

 

 

2.4.   Сабақ мазмұны мен кестесі.  

1 апта 

1 кредит сағат  

№ 1 дəріс 

Тақырып: Көкөністер мен саңырауқұлақтарды өңдеу 

Дəрістің мазмұны:  

1. Көкөністерді өңдеу 

2. Саңырауқұлақтарды өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(9 бет) 


ОСӨЖ мазмұны: 1. Көкөністі жуу, тазарту,турау. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(9 бет) 


СӨЖ мазмұны: Жемісті көкөністерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(23 бет) 

 

2 кредит саны 

№ 1 практикалық сабақ  

Тақырып: Түйнекжемістілерді өңдеу 

Дəрістің мазмұны: 1. Механикалық тəсіл 

                                   2.  Бумен өңдеу əдісі 

                                   3.  Отпен өңдеу тəсілі 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(12 бет) ОСӨЖ мазмұны: Тамыржемістілерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(12 бет) СӨЖ мазмұны: Көкөністерді тардымдар əзірлеу үшін дайындау. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(27 бет)  

2 апта 

3 кредит саны 

№ 2 дəріс 

Тақырып: Орамжапырақты жəне пияз тұқымдас көкөністерді өңдеу 

Дəрістің мазмұны: 

1. Орамжапырақ  2. Пияз тұқымдас көкөністер  

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(20 бет) ОСӨЖ мазмұны: Көкөністер шала фабрикаттары. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(31 бет) СӨЖ мазмұны:Қалбырланған көкөністерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(25 бет) 4 кредит саны  

№ 2 практикалық сабақ 

Тақырып: Жемісті көкөністерді өңдеу 

Практикалық сабақтың мазмұны:  

1.Қызанақтар 

2. Баклажандар 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(23 бет) ОСӨЖ мазмұны: Көкқністердің жарамсыз шығындары жəне оларды пайдалану. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(29 бет) СӨЖ мазмұны:Жемісті көкөністерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(23 бет) 3 апта 

5 кредит саны 

№ 3 дəріс 

Тақырып: Саңырауқұлақты өңдеу 

Дəрістің мазмұны: 

1. Жас саңырауқұлақтар 

2. Кептірілген саңырауқұлақтар 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(33 бет) ОСӨЖ мазмұны: Қалбырланған көкөністерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(25 бет) СӨЖ мазмұны:Салаттық жəне тəтті көкөністерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(24 бет)  

6 кредит саны 

3 практикалық сабақ 

Тақырып: Көкөністерді тартымдар əзірлеу үшін дайындау 

Практикалық сабақтың мазмұны:  

1.  Кəділер,бұрыштар 

2. Қызанақтар,баклажандар. 


Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(27 бет) ОСӨЖ мазмұны: Жемісті көкөністерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(23 бет) СӨЖ мазмұны: Жемісті көкөністерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(23 бет)  

 

4 апта 

7 кредит саны 

№ 4 дəріс 

Тақырып: Көкөністердің жарамсыз шығындары жəне оларды пайдалану 

Дəрістің мазмұны: 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(29 бет) ОСӨЖ мазмұны: Сапасына қойылатын талаптар. Сақтау мерзімдері 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(26 бет) СӨЖ мазмұны:Көкөністерді тартымдар əзірлеу үшін дайындау 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(27 бет) 8 кредит саны 

№ 4 практикалық сабақ 

Тақырып: Қоғамдық орындарында пайдаланылатын балық түрлері 

Практикалық сабақтың мазмұны:  

1. Алабұға тұқымдастары  

2. Албырт балық тұқымдастары 

3. Бекіре тұқымдас балықтар Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(37 бет) ОЖСӨЖ мазмұны: Көкөністер шала фабрикаттары 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(31 бет) СӨЖ мазмұны:Балықтарды өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(36 бет)  

 

5 апта 

9 кредит саны 

№ 5 дəріс 

Тақырып: Қоғамдық орындарында пайдаланылатын балық түрлері 

Дəрістің мазмұны: 

1. Лақа тұқымдастар 2. Сазан тұқымдастары 

3. Шабақ тұқымдастары Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(37 бет) ОСӨЖ мазмұны:  Қоғамдық орындарында пайдаланылатын балық түрлері 

1. Камбала балық тұқымдастары 

2. Шортан балықтар 

3. Макрурус, қылыш -балық Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(38 бет) СӨЖ мазмұны: Қоғамдық орындарында пайдаланылатын балық түрлері 

1. Камбала балық тұқымдастары 

2. Шортан балықтар 

3. Макрурус, қылыш -балық Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(38 бет)  

10 кредит саны 

№ 5 практикалық сабақ 

Тақырып: Қабыршақты балықтарды өңдеу (бөлу) 

Практикалық сабақтың мазмұны:  

1. Тұтас күйінде пайдалану үшін балықты өңдеу. 

2. Балықты сыбаға кесектеріне бөлу. 

3. Балықты жалпақтап сүбеге бөлу. Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(45 бет) ОСӨЖ мазмұны: Балықтарды механикалық-аспаздық өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(41 бет) СӨЖ мазмұны: Балықтарды механикалық-аспаздық өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(41 бет)  

 

6 апта 

11 кредит саны 

№ 6 дəріс 

Тақырып: Ет жəне ет өнімдерін өңдеу 

Дəрістің мазмұны: 

1. Ет ұлпалары, дəнекер ұлпалары 

2. Май ұлпалары, сүйек ұлпалары 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(74 бет) ОСӨЖ мазмұны: Етті  механикалық-аспаздық өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(76 бет) СӨЖ мазмұны: Малдардың тұтас ұшасын қасаптау (бөлшектеу) туралы түсінік 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(78 бет) 

 

12 кредит саны 

№ 6 практикалық сабақ 

Тақырып: Ет шала фабрикаттарын дайындау. 

Практикалық сабақтың мазмұны:  

1. Турау, жаншу, сіңірлерді тілу (кесу) 

2. Шала тұздықтау, Ірі кесекті шала фабрикат тар 

3. Бұқтырылған ет, піскен ет, лангет, антрекот. Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(83 бет) ОСӨЖ  мазмұны:  Қойдың  ұшасын  аспаздық  қасаптау  жəне  етті  ажырату  (сүйектен 

етті сыпыру) Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(87 бет) СӨЖ мазмұны:Қойдың артқы бөлігін бөлшектеу жəне етті ажыратып алу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(88 бет)  

 

7 апта 

13 кредит саны 

№ 7 дəріс 

Тақырып: Шошқа етін бөлшектеу жəне етті сүйектен ажырату. 

Дəрістің мазмұны: 

1. Арқа-бел бөлігі, жамбас-сан бөлігі 

2. Жауырын бөлігі, төстік, мойын бөлігі. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(89 бет) ОСӨЖ мазмұны: Қой жəне шошқа еттерінен алынатын шала фабрикаттар 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(91 бет) СӨЖ мазмұны: Қой жəне шошқа еттерінен алынатын шала фабрикаттар 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(91 бет) 

 

14 кредит саны 

№ 7 практикалық сабақ 

Тақырып: Шапқан ет массасын дайындау жəне одан шала фабрикат тар алу 

Практикалық сабақтың мазмұны:  

1. Шабылған ет бифштексі, шабылған ет табиғи котлеттері 

2. Шабылған ет табиғи шницелі, фрикаделькалар, люля-кебаб. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(94 бет) ОСӨЖ  мазмұны:  Котлет  массасын  дайындау  жəне  одан  алынатын  шала 

фабрикаттар. Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(95 бет) СӨЖ мазмұны:Тефтелдер, орама (рулет) 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(97 бет)  

 

8 апта 

15кредит саны 

№ 8 дəріс 

Тақырып:  Дайындау  кəсіпорындары  мен  ет  комбинаттарынан  түсетін  шала 

фабрикаттар. Дəрістің мазмұны: 

1. Қой, бұзау жəне шошқа еттерінен түсетін шала фабрикат тар. 

2. Ұсақ кесекті шала фабрикаттар. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(98 бет) ОСӨЖ мазмұны: Торайлар мен үй  қояндарын (кроликтерді) өңдеу. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(102 бет) СӨЖ мазмұны: Сүйектерді өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(97 бет)  

16 кредит саны 

№ 8 практикалық сабақ 

Тақырып:  Ет  сапасына  қойылатын  талап  тар  жəне  ет  шала  фабрикаттарын  сақтау 

мерзімі. Практикалық сабақтың мазмұны:  

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(106 бет) ОСӨЖ мазмұны: Субөнімдерді (субпродукты) өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(103 бет) СӨЖ мазмұны: Жабайы жануарлар етін өңдеу 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(103 бет)  

 

9 апта 

17 кредит саны 

№ 9 дəріс 

Тақырып:  Ауылшаруашылық  құстары  мен  жабайы  қанаттыларды  механикалық-

аспаздық өңдеу Дəрістің мазмұны: 

1. Жібіту, үйіту 

2. Басын, мойнын, аяқтарын алып тастау. 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(109 бет) ОСӨЖ мазмұны: Үй құстары мен жабайы қанаттыларды формалау (заправление) 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(111 бет) СӨЖ мазмұны:Үй тапсырмасы –мини реферат 

Əдебиет: Бесімбаева Г.Е., Бесімбаев Е.Б. «Аспаздық» - Астана:Фолиант,2007.- 388 бет 

(103 бет) Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 420.91 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет