Мəдениет жəне өнер факультетіжүктеу 0.59 Mb.
Pdf просмотр
бет1/7
Дата01.06.2017
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

  

 

Мəдениет жəне өнер факультеті Өнертану жəне мəдени-тынығу кафедрасы 

5В040600 –  Режиссура 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын 

студенттерге арналған 

 

Сахна тілі 1 

(пəннің атауы) 

ПƏННІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

  

 

  

Курс- 2 


Семестр- 3 

Кредит саны-1 

Практикалық сабақ - 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігі мен студенттің өзіндік жұмысы 

(ОСӨЖ )- 8 сағат 

Барлығы – 23  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Орал   2013 ж. 

 

Пəннің  оқу-əдістемелік  кешенін    ҚР  МЖМБС  5.03.001.-2004ж.,  3.08.288-

2006ж  0504060-Режиссура  мамандығы  бойынша  əзірленген  Типтік  оқу 

бағдарламаға сəйкес құрастырылған, оқытушы Искакова И.И. 

                                                                   

 

Өнертану жəне мəдени-тынығу кафедрасының отырысында қарастырылды 03.09.2013 ж. №1 хаттама 

Кафедра меңгерушісі_______     Е.М.Ержанов 

 

 

 Мəдениет  жəне  өнер  факультетінің  оқу-əдістемелік  Кеңесінің  отырысында 

бекітілді 

12.09.2013 ж. №1 хаттама 

Факультет оқу - əдістемелік Кеңесінің төрағасы _________ Р.С.Абуова 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

№ 4 ғимарат, кабинет 208,Өнертану жəне мəдени-тынығу кафедрасында орналасқан

 

 

1.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет Оқытушының аты:Искакова И.И.-  оқытушы 

Офис :

 

Өнертану жəне мəдени-тынығу кафедрасы 

Жұмыс мекен-жайы: БҚМУ, Студенческая, 2, №4  ғимараты  

Жұмыс телефоны:51-27-39 (106) 

Е-mail: 

 

 

1.2 «Сахна тілі - 1»  пəні туралы мəлімет. 

 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. Бір  аптада  2  кредит  сағат  қарастырылған,  яғни  1  байланыс  сағаттан  (дəріс),    1  байланыс  сағат  (практика) 

жəне  1  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан  (ОЖСӨЖ),студенттің  өзіндік 

жұмысынан (СӨЖ) тұрады.

 

 

Кредиттің  1-15 аптаға        бөліну кестесі : 

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу уақыты 

Байланыс сағаты 1 

( дəріс) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

Байланыс 

сағаты1 

(практикалық ) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

 

 

 

Кредит саны – 1 Өту орны: 4 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша

 

 

Курс 


Семестр 

Кредит 


саны 

Дəрістер 

Семинарлар 

ОЖСӨЖ 


СӨЖ 

Барлығы 


Бақылау  

түрі 


1,2 


 

15  

23 Шығарма

шылық 

емтихан 

 

 

 

1.3. Кіріспе. 

 

Театр - əрбір ұлт тілінің тазалығын əдеби нормаларыншүрайы мен байлығын сақтап, тындаушы – 

көрермен  қауымға  жеткізіп  насихаттайтын  бірден  –  бір  өнер  шаңырағы  дейтұғын  болсақ,  сахна тілі –  осы 

театр  жəне  кино  актерлерін,  режиссерлерін  т.б  көптеген  мамандық  иелерін  дайындауда    маңызды  роль 

атқаратын бірден – бір негізгі пəн болып саналады.  

«Сахна  тілі»  пəні  негізгі  үш  бөлімнен  тұрады:  «Тыныс  пен  дауыс»,  «Дикция  жəне  орфоэпия», 

«Текстпен жұмыс жасау» бөлімдері. 

Пəннің негізгі мақсаты: болашақ актерлерді, режиссерлерді тынысты толық пайдаланып дауысты 

дұрыс  қолдана  білуге,  бейнелі  –  ойлау  қабілеттерін  арттырып  тындаушылармен  ортақ  «тіл  табыса»  білуге, 

психофизикалық «қысымнан» арылып сөзбен іс - əрекет ете білуге баулу болып табылады. 

Əрбір  адамның  өзіне  ғана  тəн  дауыс  тембрі  болады  дейтуғын  болсақ,  жаттығу  кезінде  əрбір  оқушыға 

қырағылықпен  назар  аудару,  оның  табиғи  мүмкіншіліктеріне  зер  салу,  өзіндік  ерекшеліктеріне  нұқсан 

келтірмеу  -  əрбір  сахна  тілі  оқытушысының  абзал  борышы.  Дауыс  аппаратының  шируғуын  босансыту 

дауысты  күшейту  немесе  бəсеңсіту,  сөз  ырғағын  жылдамдату  немесе  баяулату,  үннің  əуезділігі  мен  дауыс 

сапасын  арттыру  сияқты  жаттығулар  кезінде  оқушының  ести  білу  қабілеттілігіне  баса  назар  аударылады. 

Өйткені есту қабілеті нашар оқушының даусын тəрбиелеп дамыту мүмкін емес. 

Біртіндеп  оқу  процессіне  тіл  тазалығын  ұстарту,  орфоэпиялық  норманы  қалыптастыру  сияқты  сахна  тілі 

техникасын  меңгеруге  арналған  жаттығулар  енгізіледі.  Белгілі  бір  əдеби  шығармалармен  жұмыс  жасау 

барысында оқушының текстегі талдау жасау тəсілі, оның тыныс пен дауыс мүмкіншілігі, сонымен қатар тіл 

тазалығы  да  тексеріліп  отырады.  Сабақты  бұлай  комплексті  түрде  ұйымдастыру  оқушының  əрбір  жасаған 

жұмысын, оның процессімен қол жеткен жетістіктерін қадағалап отыруға мүмкіндік тудырады. Текстпен  жұмыс  жасау  барысында  оқушылар  шығармалардағы  фактілер  мен  оқиғаларды  дұрыс 

бағалап,  əңгіме,  повесть,  пьесалардың  тақырыбы  мен  идеясын,  түпкі  мақсатын  дұрыс  айқындап  үйренеді. 

Алғашқы  екі  жылда  студенттер    оқытушымен  ақылдаса  отырып  таңдап  алған  мақал  –  мəтелдері, 

жаңылтпаштары, шағын өлең шұмақтары, əдеби шығармалары арқылы сөзбен іс - əрекет ете білуге, айтайын 

деген  ойлармен,  талап  –  тілектерін  тыңдаушы  –  көрермен  қауымға  жеткізе  білуге  машықтанады.  «Мен  не 

айтқым келеді (себеп пен мақсат) ?, «Менің қалай айтқым келеді жəне тыңдаушыға қалай əсер еткенім жөн 

(қойылған  мақсатқа  жетуге  жетелейтін  əрекет)  ?  –  деген  сұрақтарға  жауап  бере  отырып,  текстке  əрекетті 

талдау жасау арқылы оқушылар өзіндігінен сахналық мақсатты анықтауды үйренеді. 

Сахна  тілі  пəні  бойынша  дəріс  алған  əрбір  студент  дем  мен  дауысты,  тіл  тазалығы  мен  тіл 

мəдениетін  жақсы  меңгеріп,  адам  ретінде  өздерінің    шеберліктері  шындап,  кез  келген  жанрдағы,  əр  түрлі 

стильдегі  шығармаларды  талдап  –  талқылауда,  бойына  сіңіре  білуде,  айтайын  деген  ойын,  талап  –  тілеген 

көрермен, тыңдаушы қауымға жеткізе білуде өздерін білуде өздерін еркін сезіне алатын дəрежеге жетулері 

керек.  Сахна  тілі  1  курста  дəріс  жəне  практикалық    сабақ  жүзінде  ,  сонымен  қатар  студенттердің  өзіндік 

жұмыстарын үнемі қадағалау арқылы жүргізіледі. 

Театр - əрбір ұлт тілінің тазалығын əдеби нормаларыншүрайы мен байлығын сақтап, тындаушы – 

көрермен  қауымға  жеткізіп  насихаттайтын  бірден  –  бір  өнер  шаңырағы  дейтұғын  болсақ,  сахна тілі –  осы 

театр  жəне  кино  актерлерін,  режиссерлерін  т.б  көптеген  мамандық  иелерін  дайындауда    маңызды  роль 

атқаратын бірден – бір негізгі пəн болып саналады.  Пререквизиттер:  тіл  мəдениетін,  риторика  пəнін  меңгерген,  психология  жəне  өлең  оқу  шеберлігі  болуы 

тиіс. 


Постреквизиттер: актер шеберлігі  пəні бойынша  жəне  болашақта  театр  ,  кино,  теледидар  салаларында 

қолданылады.  

 

 

 

 

Сабақ мазмұны мен кестесі. 2 семестр. 

 

1 апта Кредит сағат №1 

Дəріс №1  

Тақырыбы: Кіріспе. Пəннің мақсаты мен міндеттері. 

Дəрістің мазмұны: 

Тіл жеке – ұлт жəне ұлтаралық қатынас құралы. Сөз актердің сахнада, диктордың теледидар алдында, кадр 

сыртында,  сұқбат  жүргізгенде  қолданатын  ең  күшті  қаруы.  Сахна  тілі  нені  үйретеді?  Пəннің  негізгі 

бөлімдері  жəне  олардың  мақсаты  мен  міндеттері.  Сахна  тілінің  актер  шеберлігі  пəнімен  өзара  байланысы. 

Сахна тілінің актер шеберлігін шыңдаудағы атқаратын қызметі жəне театрда  алатын орны. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Сахна тілі пəні бойынша əдебиеттермен танысу. 

СӨЖ мазмұны:  «Тілдік қарым – қатынас» тақырыбына ауызша тапсыру. 

Əдебиеттер:  

1.  Байсеркенов М. Сахна жəне актер. А., 1993 ж 

2.  Кнебель М.О. Актер творчествосындағы сөз. М., 1970 ж 

3.  Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

4.  Сыздықова Р.Сөз сазы. А., 1994 ж 

5.  Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

6.  Чарели Э.М. Методические указания по курсу «Сценическая речь». М., 1982 ж 

 

1 апта Кредит сағат №1 

Тəжірибелік сабақ №1  

Тақырыбы:  Дауысты дыбыстарды айтуда тілдік аппараттың жағдайы. 

Мақсаты: Сөзді анық, дұрыс айту үшін  дикциямен жұмыс істеу барысында студентке дауысты 

дыбыстарды айтарда тілдік аппараттың жағдайың көрсетіп жаттықтандыру. Тəжірибелік сабақтың мазмұны: 

Қазақ тіліндегі 9 жалаң ( а,ə, о, ө, ұ, ү, ы, і жəне екі қос дауысты дыбыс и, у) дауысты дыбыстардың дұрыс 

айтылу принципін айтып  көрсету. Дауысты  дыбыстар тілдің əуенділігің  құрайды, өйткені мұнда дауыстың  

негізгі сапалары жатады: дыбыс күші мен биіктігі. Дауысты дыбыстардың айтылуындағы тілдік аппараттың 

жағдайы түсіндіріледі. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Дауысты дыбыстардың артикуляциясын сақтап айнаға қарап жаттығу. 

СӨЖ мазмұны:  Ұртқа жаңғақ салып жаңылтпаштар айтып дикцияны жаттықтыру.  

Əдебиеттер:  

1.  Байсеркенов М. Сахна жəне актер. А., 1993 ж 2.  Кнебель М.О. Актер творчествосындағы сөз. М., 1970 ж 

3.  Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

    4.    Омарбаева М, Мəлімова Ə. Дикция жəне дауыс. А., 2008 ж 

    5.   Сыздықова Р.Сөз сазы. А., 1994 ж 

    6.    Тамбетова Д.Х. Техника речи. А., 2006 ж 

    7.Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

    8.Чарели Э.М. Методические указания по курсу «Сценическая речь». М., 1982 ж 

              2 апта 

Кредит сағат №2 

Дəріс №2 

Тақырыбы: Сөйлеу аппаратының құрылысы жəне жұмысының негізгі принциптері. 

Дəрістің мазмұны: 

Сөйлеу  аппаратына  жататындар:  өкпе,  кеңірдек  тарамдары,  кеңірдек  (трахея),  көмей,  жұтқыншақ,  ауыз 

қуысы жəне қосымша қуыстары мен мұрын қуысы. Бастағы ми – осы органдардың əрқайсысының қызметіне 

жетекшілік  ететін,  бақылау  жасайтын  орган.  Органдардың  ұйымдастыру  жəне  орналастырудың  негізгі 

принциптері мен атқаратын функциялары. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Сөйлеу аппаратының құрылысы мен жұмысының негізгі принциптерін схема бойынша 

көрсету. СӨЖ мазмұны:  Дикциямен жұмыс істеуге арналған  жаңылтпаштар мен мақал – мəтелдермен жұмыс. 

Əдебиеттер:   

1. Байсеркенов М. Сахна жəне актер. А., 1993 ж 

       2. Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

       3. Омарбаева М, Мəлімова Ə. Дикция жəне дауыс. А., 2008 ж 

4. Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

       5. Тұранқұлова Д. Сырлы сөз – сахна сəні. А., 2000 ж. 

        

2 апта 

Кредит сағат №2 

Тəжірибелік сабақ №2 

Тақырыбы: Дауыссыз дыбыстардың артикуляциясы жəне жаттықтыру.  

( б-п, в-ф, г-к, д-т, р, л, м, н) Мақсаты: Сөзді анық, дұрыс айту үшін  дикциямен жұмыс істеу барысында студентке дауыссыз 

дыбыстарды айтарда тілдік аппараттың жағдайың көрсетіп жаттықтандыру. Тəжірибелік сабақтың мазмұны: 

Қазақ  тіліндегі  дауыссыз  дыбыстар:  б,  г,  д,ж,  з,  к,  л,м,  р,н,  п,  с,  т,  ш,  қ,  ң,  ғ,  һ,  в,  ф,  х,  ц,  ч.  Дауыссыз 

дыбыстар айту  қиындығы. Сол себептен бұл əріптерді  айтарда ауыз аппараттары дауыс шымылдығындағы 

кедергілерге кездесуі. Дауыссыз дыбыстар артикуляциялық орнына қарай , айтылу жолына қарай үнді, ұяң, 

қатаң  деп  үш  топқа  бөлінуі.  Айтылу  орнына  қарай  дауыссыз  дыбыстар  сегіз  топқа  бөлінеді:  ерін 

фонемалары,  тіс  пен  ерін  дыбыстары,  тіл  дыбыстары,  тіл  ұшы,  тіл  алды,  тіл  арты,  көмеймен  айтылатын 

дыбыс – һ)  Дауыссыз дыбыстардың айтылуындағы тілдік аппараттың жағдайы түсіндіріледі. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Дауыссыз дыбыстардың артикуляциясын сақтап айнаға қарап жаттығу. 

СӨЖ мазмұны:  Дикциямен жұмыс істеуге арналған  жаңылтпаштар мен мақал – мəтелдермен жұмыс. 

Əдебиеттер:   

1.  Байсеркенов М. Сахна жəне актер. А., 1993 ж 

2.  Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

3.  Тамбетова Д.Х. Техника речи. А., 2006 ж 

4.  Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

5.  Тұранқұлова Д. Сырлы сөз – сахна сəні. А., 2000 ж.  

3 апта 

Кредит сағат №3 

Дəріс №3  

Тақырыбы: Дикция. 

Дəрістің мазмұны:  

Сөйлеу  білу – эстетикалық  тəрбиенің бірсаласы ретінде. Дикция, дикцияны ұштарту  мақсаты. Дикцияның 

дауысқа тигізетін əсері. Табиғи жаратылыстан пайда болған кемшіліктер: кетік тіс жəне қысқа тіл.Ерін, тіл, 

жақ  жаттығулары. Жаңылтпаштар мен мақал – мəтелдермен жаттығу. ОЖСӨЖ мазмұны: Дикциямен іс жүзінде жұмыс істеу. Ерінді жаттықтыратын жаттығулар жасау. 

СӨЖ мазмұны:  «Тіл тазалығы» тақырыпқа ауызша тапсыру. 

Əдебиеттер:   

1 Байсеркенов М. Сахна жəне актер. А., 1993 ж 

       2. Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 


       3.Омарбаева  М.С.  Особенности  работы  над  дикцией  и  орфоэпией  в  театральном  ВУЗ-е.  Метод. 

разработка, А., 1985 ж 

      4. .  Омарбаева М, Мəлімова Ə. Дикция жəне дауыс. А., 2008 ж 

      5.   Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

      6.   Тұранқұлова Д. Сырлы сөз – сахна сəні. А., 2000 ж. 

      


   

3 апта 

Кредит сағат №3 

Тəжірибелік сабақ №3  

Тақырыбы: З, С, Ж, Ш, Щ жəне Ч, Ц дауыссыз дыбыстардың артикуляциясын жаттықтыру. 

Мақсаты:  Сөзді  анық,  дұрыс  айту  үшін    дикциямен  жұмыс  істеу  барысында  студентке  дауыссыз 

дыбыстарды айтарда тілдік аппараттың жағдайың көрсетіп жаттықтандыру. Тəжірибелік сабақтың мазмұны:  

З, С, Ж, Ш, Щ  жəне Ч, Ц  дауыссыз дыбыстардың айтылуындағы тілдік аппараттың жағдайы түсіндіріледі. 

Схемасы көрсетіледі. 

ОЖСӨЖ мазмұны: З, С, Ж, Ш, Щ жəне Ч, Ц  дауыссыз дыбыстардың артикуляциясын сақтап айнаға қарап 

жаттығу. СӨЖ мазмұны: Тілге арналған жаттығулар жасау. 

Əдебиеттер:   

1.  Байсеркенов М. Сахна жəне актер. А., 1993 ж 

2.  Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

3.  Омарбаева  М.С.  Особенности  работы  над  дикцией  и  орфоэпией  в  театральном  ВУЗ-е.  Метод. 

разработка, А., 1985 ж 

4.  Тамбетова Д.Х. Техника речи. А., 2006 ж 

5.  Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

6.  Тұранқұлова Д. Сырлы сөз – сахна сəні. А., 2000 ж.  

4 апта 

Кредит сағат №4 

Дəріс №4  

Тақырыбы: Дауыссыз дыбыстардың айтылуындағы тілдік аппараттың жағдайы.  

Дəрістің мазмұны:  

Дауыссыз дыбыстар: (б,г,д,ж,з,к,л,м,н,р,п,с,т,,ш,қ,ң,ғ,һ,в,ф,х,ц,ч). Үнді, ұяң, қатаң дауыссыз дыбыстар; қатаң 

дыбыстардың  ұяң  сыңарлары:  п-б,  т-д,  с-з,  ш-ж,  қ-ғ,  к-г.  Айтылу  орнына  қарай  дауыссыз  дыбыстар  сегіз 

топқа  бөлінуі:  ерін  фонемалары  (п-б),  тіс  пен  ерін  дыбыстары  (ф-в),  тіл  дыбыстары  (  т-с,з,д,ң),  тіл  ұшы 

(л,н,ч), тіл алды ( р,ш,ж), тіл арты (қ,ғ,ң,х), көмеймен айтылатын дыбыс (һ). Б жəне п дыбыстары, в жəне ф, 

д,т  жəне  н,к,г  жəне  х,р,м,л,з  жəне  с,  ж  жəне  ш  дауыссыз  дыбыстардың    айтылуындағы  тілдік  аппараттың 

жағдайы. Құрама дауыссыз  дыбыстар (ц,ч, щ) 

ОЖСӨЖ мазмұны: Дауыссыз дыбыстармен жұмыс. 

СӨЖ мазмұны: «Тіл мəдениеті» тақырыпқа жазбаша тапсыру. 

Əдебиеттер:   

1 Кнебель М.О. Актер творчествосындағы сөз. М., 1970 ж 

2.Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

       3. Омарбаева М, Мəлімова Ə. Дикция жəне дауыс. А., 2008 ж 

4. Сыздықова Р.Сөз сазы. А., 1994 ж 

5. Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

6. Чарели Э.М. Методические указания по курсу «Сценическая речь». М., 1982 ж 

 

4 апта Кредит сағат №4 

Тəжірибелік сабақ №4 

Тақырыбы: Дикциямен жұмыс алдында тілдік аппаратты дайындауға арналған жаттығулар. 

Мақсаты: Тілдік аппаратты дикциямен жұмыс алдында қыздыру, дайындау. Беттің бұлшық еттерін босату, 

резонаторларда  дыбысты  сезу.  Өзіндік  массаж  дауысты  құру  процессіне  қатысты  бұлшық  еттер  мен 

органдарды қыздыруға жəне оларды сол процеске дайындау. 

Тəжірибелік сабақтың мазмұны: 

Артикуляциялық – резонаторлық аппараттың гимнастикасы. Гигиеналық өзіндік массаждың сылап – сипау 

жəне  тықылдату  арқылы  тербелмелі  массаж  жасау  түрлері.  Тықылдату  арқылы  жасау  массажінің  маңызы. 

Ж, З, В саңлаулы дауыссыз дыбыстар мен М,Н,Л,Р сонорлық дауыссыз дыбыстарды дауысты дыбыстармен 

қосып  айтудың  маңызы.  Бұл  дыбыстарды  айтқанда  демді  сыртқа  шығарып  созу  керектігі.  Дыбыспен 

жасалатын тербелмелі өзіндік массаж жасауға арналған жаттығулар жасау. ОЖСӨЖ мазмұны: З, С, Ж, Ш, Щ жəне Ч, Ц  дауыссыз дыбыстардың артикуляциясын сақтап айнаға қарап 

жаттығу. СӨЖ мазмұны: Тілге арналған жаттығулар жасау. 

Əдебиеттер:   

1.  Байсеркенов М. Сахна жəне актер. А., 1993 ж 

2.  Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

3.  Омарбаева М.С. Особенности работы над дикцией и орфоэпией  

4.  в  театральном ВУЗ-е. Метод. разработка, А., 1985 ж 

5.  Тамбетова Д.Х. Техника речи. А., 2006 ж 

6.  Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

7.  Тұранқұлова Д. Сырлы сөз – сахна сəні. А., 2000 ж. 

      

 

5 апта 

Кредит сағат №5 

Дəріс №5  

Тақырыбы: Дауысты дыбыстардың айтылуындағы тілдік аппараттың жағдайы. 

Дəрістің мазмұны: 

 Қазақ тілінде 9 жалаң дауысты дыбыстар: а,ə,о,ө,ұ,ү,ы,і жəне екі қос дауысты дыбыс: и,у. 

А,о,у,ы,ə,и дыбыстарды айтылуындағы тілдік аппараттың жағдайы. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Дауысты дыбыстармен жұмыс. 

СӨЖ мазмұны: «Тілдің мəнерлілігі» тақырыпқа жазбаша тапсыру. 

Əдебиеттер:   

      1.     Омарбаева М, Мəлімова Ə. Дикция жəне дауыс. А., 2008 ж 

2.     Татубаев С. Тайны звука. А., 1978 ж 

3.  Тұранқұлова Д. Сырлы сөз – сахна сəні. А., 2000 ж. 

4.  Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

  

5 апта Кредит сағат №5 

Тəжірибелік сабақ №5 

Тақырыбы: Мұрынмен тыныстауды қалыптастыру үшін жасалатын жаттығулар жасау. 

Мақсаты:  Мұрынмен  тыныстауды  қалыптастыру,  кеңсірек  жəне  басқа  да  жоғарғы  тыныс  жолдарын  əр 

түрлі дерттен сақтандыру, дыбыстың таралуын сезінуге резонаторлық аппаратты əзірлеу. Тəжірибелік сабақтың мазмұны: 

Мұрынмен тыныстауды қалыптастыру үшін жасалатын жаттығулары №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ОЖСӨЖ мазмұны: Дыбыспен жасалатын тербелмелі өзіндік массаж жасау жаттығулары. 

СӨЖ мазмұны: Мұрынмен дем алуға дағдылануға арналған жаттығулар жасау. Поэзия таңдау. 

    Əдебиеттер:   

1.  Байсеркенов М. Сахна жəне актер. А., 1993 ж 

2.  Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

3.  Омарбаева М.С. Особенности работы над дикцией и орфоэпией  

4.  в  театральном ВУЗ-е. Метод. разработка, А., 1985 ж 

5.  Тамбетова Д.Х. Техника речи. А., 2006 ж 

6.  Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 

7.  Тұранқұлова Д. Сырлы сөз – сахна сəні. А., 2000 ж. 

     

 

6 апта 

Кредит сағат №6 

Дəріс №6 

Тақырыбы: Орфография жəне орфоэпия. 

Дəрістің мазмұны: 

 Орфография жəне орфоэпия түсінігі. Орфоэпия заңдылықтары. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Ерін, тіл жаттығуларын жазып оларды орындау. 

СӨЖ мазмұны: Тілді жаттықтыратын жаңылтпаштармен өзіндік жұмыс. 

Əдебиеттер:   

1.  Кнебель М.О. Актер творчествосындағы сөз. М., 1970 ж 

2.  Қаныбаева Р. Сахна сəні – сырлы сөз. А., 1982 ж 

3.  Омарбаева  М.С.Особенности  работы  над  дикцией  и  орфоэпией  в    театральном  ВУЗ-е.  Метод. 

разработка, А., 1985 ж 

4.  Сыздықова Р.Сөз сазы. А., 1994 ж 

5.  Петрова А.Н.Сценическая речь. М., 1981 ж 


6.  Тұранқұлова Д. Сахна тілі ( оқу құралы). А., 1999 ж 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.59 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет