“Мəдениет жəне өнер” факультеті “Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіби білім” кафедрасы 5В012000 «Кəсіптік оқыту»жүктеу 0.8 Mb.
Pdf просмотр
бет1/9
Дата11.03.2017
өлшемі0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

“Мəдениет жəне өнер” факультеті 

“Көркем  қолданбалы өнер жəне кəсіби білім” кафедрасы 

 

5В012000 «Кəсіптік оқыту» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған 

 

“Ағашты механикалық өңдеу”  

ПƏННІҢ ОҚУ - ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 Курс – 3,4 

Семестр – 5,7 

Кредит саны -  4   

Дəріс – 45 сағат 

Практикалық сабақ   – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОСӨЖ) – 60 сағат 

СӨЖ – 60 сағат 

Емтихан –  4-ші семестрде 

Барлығы –  180 сағат 

 

 

 

 

  

 

  

 

Орал - 2011 ж.  

 

Пəннің  оқу  əдістемелік  кешені  “Ағашты  механикалық  өңдеу”пəні  бойынша   

оқу  бағдарламасы  негізінде  құрастырылған.  Оқу  бағдарламасы  «Мəдениет 

жəне өнер» факультетінің кеңесінде бекітілген. 

 

Құрастырушы(лар): «Көркем 

қолданбалы 

өнер 

жəне 


кəсіби 

білім» 


кафедрасының   оқытушысы А.Дюсенбаев. 

 

 Келісілді: ОҮҰжОƏЖБ жетекшісі:                                /                                / 

 

Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіптік білім беру кафедрасының отырысында қарастырылды. 

10.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Мəдениет  жəне  өнер    факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

10.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1. Пəннің оқу əдістемелік кешені “ Ағашты механикалық өңдеу ”пəні бойынша   

оқу  бағдарламасы  негізінде  құрастырылған.  Оқу  бағдарламасы  «Мəдениет 

жəне өнер» факультеті кеңесінде бекітілген. 

 

2. 1. Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет Оқытушының аты–жөні: оқытушы А.Ж.Дюсенбаев 

Офис: кафедра атауы: «Көркем қолданбалы  өнер жəне кəсіби білім беру» 

Жұмыс мекен-жайы: Орал қаласы, Студенческая көшесі №4 

Жұмыс телефоны: 50-53-46 

 

2. 2. Пəн туралы мəлімет 

Пəн атауы:  «Ағашты механикалық өңдеу»

 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  мысалы  4  кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу 

жоспарына  сəйкес  ауыстырылады),  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан 

(дəріс  немесе  практика)  жəне  екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен 

студенттің өзіндік жұмысынан (ОСӨЖ). 

Кредиттің атпаға бөліну кестесі (4 кредит мысалында келтірілген)

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 дəріс) 

50 мин. 

ОСӨЖ 

50+50 мин. 

Байланыс сағаты 2 

(2 дəріс) 

50 мин. 

ОСӨЖ 

50+50 мин. 

Байланыс сағаты 3 

(3 дəріс) 

50 мин. 

ОСӨЖ 

50+50 мин. 

Байланыс сағаты 4 

(1 практика) 

50 мин. 

ОСӨЖ 

50+50 мин. 

Кредит саны – 4 

Өту орны: №  8 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

Кур

с 

Семе

стр 

Кредит 

саны 

Дəрі

с 

Семинар  ОСӨ

Ж 

СӨЖ  Барлығ

ы 

Бақылау 

түрі 

3,4 


5,7 

45 15 

60 


60 

180 


емтихан 

 

 

 

 

 

Кіріспе 

Пəн  бойынша  мағлұмат:    «Ағашты  механикалық  өңдеу»

 

курсы  050120 “Кəсіптік  оқыту”  мамандықтарын  даярлайтын  оқу  жоспарына  сəйкес 

жасалынды.

 

“  Ағашты  механикалық  өңдеу  ”  пəнінің  мақсаты:  студенттерді  түрлі   материалдармен    таныстырып,    олардың    қасиеті,  механикалық    ,    химиялық,  

физикалық, технологиялық  қасеиттері  туралы  түсінік  беру. Материалдардың  

ұқсастықтарын,  айырмашылықтарын,  кемшіліктері    мен    артықшылықтарын  

айта    кету.  Материалдарды    пайдалану    туралы,    олардың    қолданылу    аясы  

жөнінде    де    мағлұматтар    алады.  Соның    ішінде    ағаш    материалына    жетік  

тоқталып,    оның    жеке    қасиеттеріне    тоқталамыз.  Кəсіби  дайындығын 

қалыптастыру,  сонымен  қатар    студенттердің  ой  -  өрісін  дамыту,  қызметін 

сипаттау жəне түсіндіру. 

Қазақ  халқының  көне  дəуірден  өшпес  мұрасы  болып,  ұрпақтан  – 

ұрпаққа, əкеден балаға сабақтасып, тізгіннің ұшында, өзіндік тарихымен, əдет 

–  ғұрпымен,  сəндік,  кркемдік  жолымен,  көшпенді  елімізді бүкіл  əлемге өзінің 

ерекшелігімен таныта білген – қол өнері. 

Адамзат  қоғамының  дамуы  түрлі    жаңа    материалдарды    өмірге    алып  

келді.  Уақыт  өткен  сайын  адамдар  өміріндегі  жетістіктерге,  тұрмыс 

тіршілігіне,  шен  –  шекпендеріне  сай  қоғамдағы  алатын  орнын  олардың  

құралдарына,  оның    материалына      қарап  бірден  тануға  болатын  дəрежеге 

жетті. 

Сонымен  қатар  ою  -  өрнектің  өркендеуіне  ата  –  бабаларымыздың сезімдік  –  талғампаздық  дүниесі,  қоршаған  табиғат  аясы,    өскен  ұясы,  туған 

жердің  қасиеті  топырағы  мен  тоғай  –  тауларының  құлпырған  реңк  –  түрлері, 

шикізат байлықтары  да қатты ықпал етті. Əр халыққа, ұлтқа тəн өзіндік ою - 

өрнек  негіздеріқалыптасып  дəстүр  алды.  Пішу,  үлгі  алужəне  басқа 

материалдарға  көшіріп  əсемдеу  жолдары  дамыды.  Кілемге,  киімге,  сырмаққа, 

ыдысқа, қару – жараққа, үй жиһаздарына арналған ою түрлері қалыптасты. Пəнді оқытудың міндеттері:  

• 

студенттерді жалпы  материалдар  түрлерімен   таныстыру; • 

Ағаш  материалы  туралы  толық  мағлұмат  беру; 

• 

Ағаш  материалынан  жасалатын    құралдар  мен  бұйымдардың  өзіндік ерекшеліктері мен конструкциясының даму барысын ашып көрсету; 

• 

Жаңару  дəуіріндегі  ағаш    материалы    мен    басқа    материалдардың  топтастырылуынан  шыққан  жаңа  материалдар; 

• 

Қазіргі    заманғы    ағаш    өнеркəсібі    мен    жиһаз    фабрикалары    туралы  түсінік; 

• 

халық өнері мен ұлттық ахана  бұйымдары түрлерімен таныстырып, жан – жақты білім беру. 

Пререквизиттер: Сызу  жəне  сызба  геометриясы,  құрастыру жəне үлгілеу, 

материалды механикалық  өңдеу жəне материалтану пəні Постреквизиттер: арнайы пəндер.  

Оқыту  əдістемесі:  Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен 

практикалық  сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық 

дағдылар,  түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй 

тапсырмаларын тексеру, электрондық оқулық т.б., оқу құралдарында берілген 

тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке  семестрлік  тапсырмалар  арқылы 

жүзеге асады.  

 

2.4.   Сабақ мазмұны мен кестесі. 

1 апта 

1 кредит саны 

№ 1 дəріс 

Тақырып: Материалтану 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Табиғатта  кездесетін  материалдар. 

2. 


Материалдар  қасиеті. 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: 1. Материал  түрлері. 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 2 кредит саны 

№ 2 дəріс 

Тақырып: Гобелен  өнері  туралы  түсінік 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Гобелен  өнерінің  тарихы 

2. 


Гобелен  материалдарының  қасиеттері. 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Металл  материалдарының  түрлері. 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 3 кредит саны 

№ 3 дəріс 

Тақырып: Кілем  тоқу  өнері 

Дəрістің мазмұны: 

1.Кілем  тоқуға  арналған  материалдар Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Түсті  металл  қасиеттері. 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 4 кредит саны 

№ 1 практикалық сабақ  

Тақырып: Металдармен  шеберханада  жұмыс  жасау 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Металдардың    қасиеттері,    олармен    жұмыс  

жасау  техника  қауіпсіздік  ережелері. Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 

 

ОСӨЖ мазмұны: Металл  материалынан  жасалатын  бұйымдар. 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 2 апта 

 

5 кредит саны 

№ 4 дəріс 

Тақырып: Металлдарды  термиялық  өңдеу 

 Дəрістің мазмұны: 

1. 


Металды  өңдеу  технологиясы 

2. 


Металлдарды  балқыту 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Металлдардың  аққыштығы 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 6 кредит саны 

№ 5 дəріс 

Тақырып: Металлдарды  қыздырып  өңдеу 

Дəрістің мазмұны: 

1. 


  Қыздырып  өңдеудің   түрлері 

Əдебиет:  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Металлдарды  қыздыру 

Əдебиет:  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 7 кредит саны  

№ 6 дəріс 

Тақырып: Қара  металлдар.   

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Физикалық  химиялық құрылымы 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны:  Қара  металлдар  туралы  мағлұматтар  жинау. 

Əдебиет:  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 8 кредит саны  

№ 2 практикалық сабақ 

Тақырып:  Шеберхана  жұмыстарына    арналған    құрал    жабдықтарды  

таныстыру. Практикалық сабақтың мазмұны:  

1.Құрал жабдықтардың  түрлері 

2.Құрал  жабдықтарды  қолданылу  аясы 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Нобайлар мен эскиздер жазу. 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 3 апта 

9 кредит саны 

№ 7 дəріс 

Тақырып: Шойынды  өңдеу  

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Шойынның  құрылысы 

Əдебиет:  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Болат  пен  шойынның айырмашылығы. 

Əдебиет:  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 10 кредит саны 

№ 8 дəріс 

Тақырып: Болатты  өңдеу 

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Болаттың  құрылысы 

Əдебиет:  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны:  Болат  пен  шойынның айырмашылығы 

Əдебиет:  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 11 кредит саны 

№ 9 дəріс 

Тақырып: Ағаш материалдары  

Дəрістің мазмұны: 

1. 


Ағаштың  құрылысы 

2. 


Ағаш  материалы  туралы  жалпы  түсінік. 

Əдебиет:  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Металдарды  өңдеу  түрлері 

Əдебиет:  С.  А.  Жолдасбекова  “Костюм  тарихы”,  Алматы  “ИздатМаркет”,  

2006  ж,  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 

12 кредит саны 

3 практикалық сабақ 

Тақырып: Оқу  верстактары, іскенжелер, станок тар  құрылысы 

Практикалық сабақтың мазмұны:  


1.Оқу  верстактарының  маңызы 

2.Іскенжені  қолдану  əдісі 

3.Станоктардың  құрылысы 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Нобайлар мен эскиздер жазу. 

Əдебиет:  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 4 апта 

13 кредит саны 

№ 10 дəріс 

Тақырып: Ағаш  дайындау  жұмыстары  

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Ағаш  дайындау  жұмыстарының  реті 

2. 


Ағаш  дайындау  жұмыстарының  маңызы 

Əдебиет.  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағаш  түрлері  жəне  қасиеттері 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 14 кредит саны 

№ 11 дəріс 

Тақырып: Ағаш  кептіру 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Ағаш  кептірудің  тəсілдері 

2. 


Ағаш  кептірудің  мақсаты 

Əдебиет.  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағаш материалының  текстурасы мен фактурасы.   

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 15 кредит саны 

№ 12 дəріс 

Тақырып: Ағаш  құлату 

Дəрістің мазмұны

1. 


Ағаш  құлатудың  түрлері  мен  əдіс  тəсілдері 

2. 


Ағаш  құлату  аспаптары 

Əдебиет.  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағаштың  жылдарын  анықтау  тəсілдері. 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 16 кредит саны 

№ 4 практикалық сабақ 

Тақырып: Ағаш  материалынан  жасалатын  бұйымдар 

Практикалық сабақтың мазмұны:  

.Ағаш  материалынан  жасалатын  бұйымдарды  көрсету 

2.Ағаш  материалын  біріктіру 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Тақырыпқа байланысты эскиз жасау. Реферат жазу. 

Əдебиет  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 5 апта 

 

17 кредит саны 

№ 13 дəріс 

Тақырып: Ағаш  материалдары. 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Ағаш  материалдарының  топтары 

2. 


Ағаш  материалының  ерекшеліктері 

Əдебиет.  С. Қасимов “Қазақ халқының қолөнері” Алматы “Қазақстан”  1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 

 

ОСӨЖ мазмұны: Ағаш  материалын  өңдеуге  əзірлік  жұмыстары 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 18 кредит саны 

№ 14 дəріс  

Тақырып: Ағаш  өңдеу  өнеркəсібі 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Ағаш  өңдеу  өнеркəсібінің  тарихы.. 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағаш материалдарын  өңдеу 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 

    19 кредит саны 

№ 15 дəріс 

Тақырып: Ағаш  гидролизі 

Дəрістің мазмұны:  

1. Ағаштың  құрамы Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағаш  материалын  қолмен  өңдеу 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 20 кредит саны 

№ 5 практикалық сабақ 

Тақырып: Ағаш  бұйымдарды біріктіру  түрлері 

Практикалық сабақтың мазмұны

1. 


Желімдеу  арқылы  біріктіру 

2. 


Шпонка  арқылы  біріктіру 

3. 


Шегемен  немесе шуруппен  бекіту 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағаш  бұйымдарды  біріктіру  түрлерінің  эскиздерін  салу 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 6 апта 

21 кредит саны 

№ 16 дəріс 

Тақырып: Ағаш   ағызу. 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Ағаш  тасымалдау  түрлері.  

2. 


Ағаш  ағызудың  пайдасы. 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағашты  өңдеудегі  техника  қауіпсіздік  ережелері 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 22 кредит саны 

№ 17 дəріс 

Тақырып: Ағаш  материалдары. 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


 Ағаш жоңқалы тақта 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағаш  материалын  біріктіру  түрлері 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. 23 кредит саны 

№ 18 дəріс 

Тақырып: Ағаш  кептіру. 

Дəрістің мазмұны:  

1. 


Ағаш  дайындау  жұмыстарының   сатылануы 

2. 


Ағаш  кептіру 

Əдебиет.  С.  Қасимов  “Қазақ  халқының  қолөнері”  Алматы  “Қазақстан”    1969 

ж.Нəсібаев А.       “Ағаш ою” Алматы “Өнер” 1994ж. ОСӨЖ мазмұны: Ағашты  желімдеп  біріктіру 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.8 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет