«Мәдени МұрА» МеМлекеттік бАғдАрламасының кітАп сериялАрыжүктеу 3.01 Mb.
Pdf просмотр
бет37/38
Дата11.01.2017
өлшемі3.01 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38

Құрастырушылардан ....................................................... 5

МӘТIНДЕР

Халық күйлерінің аңыздары

1. «Шақыру» (І нұсқа) .................................................... 11

2. «Тауқұдірет»  ............................................................. 12

3. «Шұбар киік» (І нұсқа)  ............................................... 13

4.«Шұбар киік» (ІІ нұсқа)  .............................................. 14

5. «Жорға аю» (І нұсқа) .................................................. 15

6. «Қызылқан» (І нұсқа) ................................................. 15

7. «Балжыңгер» (І нұсқа) ................................................ 16

8. «Нар идірген» (І нұсқа) ............................................... 19

9. «Қос мүйізді Ескендір»  ............................................... 22

10. «Бегім бер» (І нұсқа) ................................................. 23

11. «Бегім бер» (ІІ нұсқа) ................................................ 25

12. «Жетім бала» ........................................................... 25

13. «Ақсақ қаз» (І нұсқа) ................................................ 30

14. «Сау қаз»  ................................................................ 32

15. «Бөкен жарғақ» (І нұсқа) ........................................... 32

16. «Жамал-ай!»  ........................................................... 34

17. «Тепеңкөк» (І нұсқа) ................................................. 34

18. «Хан жұбату»  .......................................................... 35

19. «Кербез қыз» (І нұсқа) ............................................... 36

20. «Кербез қыз» (ІІ нұсқа) ............................................. 37

21. «Кербез қыз» (ІІІ нұсқа) ............................................ 38

22. «Сал жігіт»  ............................................................. 39

23. «Қос келіншек» (I нұсқа) ........................................... 40

24. «Кәрібоз бен Салторы»  .............................................. 41

25. «Ақ Ертіс»  .............................................................. 43

26. «Қара атты мен торы атты»  ....................................... 44

27. «Аңшының зары»  .................................................... 45

27-136


418

күй аңыздар

28. «Қорамжан» (І нұсқа) ................................................ 46

29. «Қорамжан күйі» (ІІ нұсқа) ........................................ 46

30. «Бозайғыр» (І нұсқа) ................................................. 47

31. «Бозайғыр» (ІІ нұсқа) ................................................ 47

32. «Бозайғыр» (ІІІ нұсқа) ............................................... 48

33. «Бозайғыр» (ІV нұсқа) ............................................... 50

34. «Бел асар»  ............................................................... 50

35. «Ақсақ құлан» (І нұсқа) ............................................. 50

36. «Ақсақ құлан» (ІІ нұсқа) ............................................ 51

37. «Айрауықтың ащы күйі» ........................................... 53

38. «Тепеңкөк» (ІІ нұсқа) ................................................ 53

39. «Тепеңкөк» (ІІІ нұсқа) ............................................... 54

40. «Тепеңкөк» (ІV нұсқа) ............................................... 54

41. «Тепеңкөк» (V нұсқа) ................................................ 55

42. «Нар идірген» (ІІ нұсқа) ............................................. 55

43. «Нар идірген» (ІІІ нұсқа) ............................................ 56

44. «Нар идірген» (ІV нұсқа) ............................................ 57

45. «Аққабынның толқыны» (І нұсқа)............................... 58

46. «Аққабынның толқыны» (ІІ нұсқа) ............................. 59

47. «Аққу» (І нұсқа) ....................................................... 59

48. «Аққу» (ІІ нұсқа) ...................................................... 61

49. «Аққудың зары»  ...................................................... 61

50. «Қоңыр бұқа»  .......................................................... 62

51. «Шал бүркіт»  .......................................................... 62

52. «Жетім қыз» (І нұсқа) ............................................... 63

53. «Жетім қыз» (ІІ нұсқа) .............................................. 63

54. «Бұлғын—Сусар»  .................................................... 64

55. «Жеті атан—Ерке атан»  ........................................... 64

56. «Жаңылтпаш сайқал» (бәдік күй) ............................... 65

57. «Сұр теке»  ............................................................... 65

58. «Мұңлық—Зарлық» ................................................. 65

59. «Сал күрең»  ............................................................ 67

60. «Жиренше шешен» (І нұсқа) ...................................... 67

61. «Жиренше шешен» (ІІ нұсқа) ..................................... 68

62. «Батырдың арман күйі»  ............................................ 68

63. «Алып қара құс»  ...................................................... 68

64. «Кенесары—Наурызбай»  .......................................... 70

65. «Бесік күй»  ............................................................. 71

66. «Сарбарпы бұлбұл» (І нұсқа) ....................................... 71


418

419


мазмұны

66. «Сарбарпы бұлбұл» (ІІ нұсқа) ..................................... 71

67. «Нұрғазарын бұлбұл»  ............................................... 72

68. «Жалғыз көзді әулие» ............................................... 74

69. «Бөкен жарғақ» (ІІ нұсқа) .......................................... 75

70. «Жалғыз жігіт» (І нұсқа) ........................................... 76

71. «Жалғыз жігіт» (ІІ нұсқа) .......................................... 77

72. «Көк төбет» (І нұсқа) ................................................. 77

73. «Көк төбет» (ІІ нұсқа) ................................................ 78

74. «ыңыршақты боз»  ................................................... 78

75. «Алшаң қоңыр»  ....................................................... 79

76. «Көк дөнен»  ............................................................ 79

77. «Ала айғыр»  ............................................................ 80

78. «Мұңлы қыз» (І нұсқа) .............................................. 81

79. «Мұңлы қыз» (ІІ нұсқа) ............................................. 82

80. «Мұңлы қыз» (ІІІ нұсқа) ............................................ 82

81. «Мұңлы қыз» (ІV нұсқа) ............................................ 83

82. «Беген»  ................................................................... 83

83. «Сары бел» (І нұсқа) .................................................. 85

84. «Сары бел» (ІІ нұсқа) ................................................. 85

85. «Көк бұқа»  .............................................................. 86

86. «Балжыңгер» (ІІ нұсқа) ............................................. 87

87. «Балжыңгер» (ІІІ нұсқа) ............................................ 87

88. «Майдажал—Телқоңыр»  .......................................... 88

89. «Бұлдыр тау»  .......................................................... 88

90. «Бозінген» (І нұсқа) .................................................. 89

91. «Бозінген» (ІІ нұсқа) ................................................. 89

92. «Бозінген күйі» (ІІІ нұсқа) ......................................... 90

93. «Алакөз аттың жүрісі»  ............................................. 90

94. «Шыңырау» (І нұсқа) ................................................ 91

95. «Шыңырау» (ІІ нұсқа) ............................................... 91

96. «Шыңырау» (ІІІ нұсқа) .............................................. 94

97. «Шыңырау» (ІV нұсқа) .............................................. 94

98. «Шыңырау» (V нұсқа) ............................................... 95

99. «Шыңырау» (VІ нұсқа) .............................................. 95

100. «Шыңырау» (VІІ нұсқа) ........................................... 95

101. «Шыңырау» (VІІІ нұсқа) .......................................... 95

102. «Тайшынның тарғыл бұқасы»  .................................. 96

103. «Қозыкүрең»  ......................................................... 96

104. «Байшыбырдың күйі—арман»  ................................. 97420

күй аңыздар

105. «Бүркіттің күйі»  .................................................... 97

106. «Құр ойнақ»  .........................................................101

107. «Арман» (І нұсқа) ...................................................101

108. «Сырым сазы»  .......................................................103

109. «Қазақ пен қалмақтың күйі»  ..................................104

110. «Қағытпа»  ............................................................104

111. «Ноғайлының зары»  ..............................................106

112. «Бұлды құс»  .........................................................106

113. «Бегім салы» .........................................................106

114. «Жетіген» .............................................................107

115. «Қос ішек» ............................................................108

116. «Ақсақ құла» (І нұсқа) ............................................109

117. «Шұбар ат»  ...........................................................109

118. «Сары өзен» (І нұсқа) ..............................................111

119. «Ертіс толқыны»  ...................................................112

120. «Телқоңыр» (І нұсқа) ..............................................113

121. «Телқоңыр» (ІІ нұсқа) .............................................116

122. «Кербез қыз» (ІV нұсқа) ..........................................118

123. «Кербез қыз» (V нұсқа) ...........................................119

124. «Бұланжігіт» .........................................................120

125. «Ақсақ Темір мен домбырашы» ................................121

126. «Жалғыз жігіт» (ІІІ нұсқа) ......................................122

127. «Майдажал» ..........................................................122

128. «Қыз алып қашқан» ...............................................123

129. «Қалажан қашқан» ................................................124

130. «Арбиян-қоңыр» ....................................................125

131. «ойбай, бегім бер!»  ................................................125

132. «Тоқта баяу» .........................................................126

133. «Қос келіншек»  (ІІ нұсқа) .......................................126

134. «Жорға аю»  (ІІ нұсқа) ............................................127

135. «Қызылқан» (II нұсқа) ............................................127

136. «Жаралы ақ бөкен» ................................................128

137. «өрелі көк» ...........................................................128

138. «өрелі кер» (І нұсқа) ...............................................128

139. «өрелі кер» (ІІ нұсқа)..............................................130

140. «өрелі кер» (ІІІ нұсқа) ............................................130

141. «Бейжін сары» .......................................................130

142. «Ат келді» .............................................................131

143. «Жеті атым» .........................................................131


420

421


мазмұны

144. «Күй сандық» ........................................................132

145. «Жаяу дел-дал» .....................................................132

146. «Ақсақ қаз» (ІІ нұсқа) .............................................133

147. «Ақсақ қаз» (ІІІ нұсқа) ............................................134

148. «Еркеатан күйі» (І нұсқа) ........................................134

149. «Еркеатан» (ІІ нұсқа) ..............................................135

150. «ортеке» ...............................................................135

151. «Кәрібоз» ..............................................................136

152. «Майдажал» ..........................................................137

153. «Жалқы жігіт» ......................................................138

154. «Жетігеннің жетеуі»  ..............................................138Күй және күйшілер туралы аңыздар

ҚОРҚЫТ /IX ғасыр/ 

155. «Қорқыт» (І нұсқа) .................................................140

156. «Қорқыт» (ІI нұсқа) ................................................141

157. «Қорқыт» (ІІІ нұсқа) ...............................................142

158. «Қорқыт» (ІV нұсқа) ...............................................142

159. «Аққу» (III нұсқа) ..................................................146

160. «Желмая» (І нұсқа) ................................................146

161. «Желмая» (ІІ нұсқа) ...............................................147

162. «Елім-ай, халқым-ай!»  ...........................................147

163. «Сарын» (І нұсқа) ...................................................148

164. «Сарын» (ІІ нұсқа) ..................................................149

165. «Тарғыл тана»  .......................................................150

166. «ұшардың ұлуы»  ..................................................151

167. «Әуппай» (І нұсқа) .................................................152

168. «Әуппай» (ІІ нұсқа) ................................................152

169. «Башпай»  .............................................................152

170. «Байлаулы киіктің зары» ........................................154

КЕТБҰҒА /XIII ғасыр/

171. «Ақсақ құлан» (ІII нұсқа) ........................................154

172. «Ақсақ құлан» (ІV нұсқа) ........................................160

173. «Ақсақ құлан—Жошы хан» (V нұсқа) ......................163БАЙЖІГІТ /XVI-XVII ғғ./

174. «Қайың сауған»  ....................................................165

175. «Көкбалақ»  ..........................................................169

176. «Қоңыр қаз»  .........................................................169

177. «Қосбасқан»  .........................................................171


422

күй аңыздарУӘЛИҰЛЫ АБЫЛАЙ ХАН /1711-1780/

178. «Жетім торы»  .......................................................171

179. «Дүние қалды» ......................................................174

180. «Абылай ханның Майдақоңыры»  ............................177

181. «Сары бура»  ..........................................................177

БОҒДА /шамамен 1765-1845 жж./

182. «Жем суының тасқыны»  ........................................177

183. «Бозтөбе» ..............................................................178

ЖАНТӨРЕ /XVIII-XIX ғғ./

184. «Шалқыма»  ..........................................................178САРША /XVIII-XIX/

185. «Бозінген» (ІV нұсқа) ..............................................180БЕЙСЕНБІ ДӨНЕНБАЙҰЛЫ /1803-1872/

186. «Жеке батыр»  .......................................................180

187. «Кербез сылқым»  ..................................................181

188. «Арман» (ІІ нұсқа) ..................................................181

189. «Қара құлақ ат»  ....................................................182

190. «Көк шыбар ат»  .....................................................183

191. «Майдақоңыр»  ......................................................184

192. «Телқоңыр» (ІІІ нұсқа) ............................................185

193. «Көк иірім кеңес»  ..................................................186

194. «Танысаңшы»  .......................................................187

195. «ой, дүние-ай!» (I нұсқа) .........................................187

196. «Ерке бұлан»  ........................................................188

197. «Құс қашқан»  .......................................................188

198. «Әйми»  ................................................................188

199. «Көш келді»  .........................................................189

200. «Екеуім-екеуім»  ....................................................190

201. «Бодау кеңес» ........................................................191

ҚАЗАНҚАПҰЛЫ ТӘТТІМБЕТ /1815-1860/

202. «Нар шөккен»  .......................................................193

203. «Көкейкесті» (І нұсқа) ............................................195

204. «Көкейкесті» (ІІ нұсқа) ...........................................195

205. «Бес төре» (І нұсқа) ................................................196

206. «Бес төре» (ІI нұсқа) ...............................................196

207. «Былқылдақ»  .......................................................197

208. «Жылқыда»  .........................................................197422

423


мазмұны

ҚҰРМАНҒАЗЫ САҒЫРБАЙҰЛЫ /1818-1889/

209. «от жалын»  ..........................................................197

210. «Маната»  .............................................................198

211. «Қайран шешем»  ...................................................198

212. «Түрмеден қашқан»  ...............................................200

213. «лауішкен»  ..........................................................201

214. «Ақбай»  ...............................................................202

215. «Аман бол, шешем, аман бол»  .................................203

216. «Қыз Данайдың қырғыны»  .....................................204

217. «Алқа»  .................................................................205

218. «Бұқтым-бұқтым»  .................................................206

219. «Бұлбұлдың құрғыры»  ...........................................207

220. «Айда бұлбұл, Айжан-ай»  ......................................207

221. «Назым»  ..............................................................208

222. «Бозшолақ»  ..........................................................210

223. «Терезеден-есіктен»  ...............................................211

224. «Қазижан»  ...........................................................212

225. «Павескі»  .............................................................213

226. «Саранжап»  ..........................................................213

227. «Төремұрат—Нарынбай»  .......................................214

228. «Амандасар»  .........................................................215

229. «Боз қаңғыр»  ........................................................215

230. «Арба соққан»  .......................................................216

231. «Қызыл қайың машина»  ........................................217

232. «Адай»  .................................................................217

233. «Ақсақ киік»  ........................................................218

234. «Балқаймақ»  ........................................................219

235. «Кедей зары»  ........................................................219

236. «Көбік шашқан»  ...................................................220

237. «Құрманғазы» .......................................................221

238. «Қашқындық жолы» ..............................................221

АБЫЛ ТАРАҚҰЛЫ /1820-1892/

239. «Абыл»  ................................................................223ШЫҒАЙҰЛЫ ДӘУЛЕТКЕРЕЙ /1820-1887/

240. «Бұлбұл» (I нұсқа) ..................................................226

241. «Ақжелең»  ...........................................................227

242. «ысқырма» ...........................................................227424

күй аңыздар

243. «Жұмабике»  .........................................................228

244. «Топан»  ...............................................................228

245. «Көрұғлы» (I нұсқа) ................................................228

246. «Көрұғлы» (IІ нұсқа) ..............................................229ҚОЖЕКЕ НАЗАРҰЛЫ /1823-1881/

247. «Бұлбұл торғай» (I нұсқа) ........................................229

248. «Қамбархан»  ........................................................230

249. «Шалқайма»  .........................................................230

250. «Кертолғау»  .........................................................231

ҚАЙРАҚБАЙ ШӘЛЕКЕНҰЛЫ /1828-1877/

251. «Еміл толқыны»  ....................................................233

252. «Қоңыр жел»  ........................................................233

253. «Молқоңыр және Майдақоңыр»  ..............................234

254. «Бұтабайға арналған кеңес»  ....................................234

255. «ой толқыны»  .......................................................234ШОҢМАНҰЛЫ ТОҚА /1830-1914/

256. «Саржайлау»  ........................................................234

257. «Төрт толғау» (І нұсқа) ............................................235

258. «Төрт толғау» (ІI нұсқа) ..........................................237САРЫМАЛАЙ /1835-1885/

259. «Сансызбай»  .........................................................239

260. «Ақсақ құла» (ІІ нұсқа) ...........................................240

261. «Жорға аю» (ІІІ нұсқа)  ...........................................240БАЙСЕРКЕ ҚҰЛЫШҰЛЫ /1841-1906/

262. «Жекпе-жек»  ........................................................241

263. «Төрт қарға»  .........................................................241

ЕСБАЙ /1842-қ.ж.б./

264. «Айда бұлбұл, сайра бұлбұл»  ..................................242

265. «үш атаның тартысы» (І нұсқа) ................................243

266. «үш ананың айтысы» (ІІ нұсқа) ...............................244

267. «Жалды қара»  ......................................................248


Каталог: books
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді Жайлыбай F. Таңдамалы. Астана: Фолиант, 2014
books -> Орынбасар Дөңқабақ ДӘуір дүЛДҮлдері
books -> Бағдарламасы бойынша шығарылды Редакция алқасы: С. Абдрахманов, Н. Асқарбекова, Р. Асылбекқызы
books -> Бағдарламасы бойынша жарық көрді
books -> Ұлы дала тұЛҒалары қҰдайберген
books -> Редакция ал қ
books -> Ббк 84 Қаз-7 82 Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»
books -> Анықтамалық Е. Тілешов, Д.Қамзабекұлы Алматы, 2014 «Сардар» Баспа үйі

жүктеу 3.01 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   38
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет