Мазмұндама жаздыртуда қолданылатын техниалық құралжүктеу 33.15 Kb.
Pdf просмотр
Дата09.04.2017
өлшемі33.15 Kb.

2 –нұсқа 

1.Шығарма жазуда эпиграф .......................... сəйкес алынады. 

А. Ойдың,пікірдің ретіне 

В. Дəйек сөздермен 

С. Қосымша материалмен 

Д.Кіріспеге 

Е. Тақырып пен негізгі идеяны ашуға 

2.............................оқулықтан тыс берілетін тапсырма. 

А.Дидактикалық материал 

В. Монолог 

С. Диолог 

Д. Тақтамен жұмыс 

Е.Дəптермен жұмыс 

3.........................мазмұндама жаздыртуда қолданылатын техниалық құрал. 

А. Портрет 

В. Сурет 

С. Оқулық 

Д. Диафильм 

Е. Кітап 

4.Шығарма  жаздыртуда ..............тақырыптар беріледі. 

А. Есте қалғандары 

В.Сурет арқылы 

С. Көргендер бойынша 

Д. Бағдарлама бойынша,еркін 

Е. Диафильм бойынша 

5.Жазушы өмірбаянын оқыту кезінде пайдаланатын негізгі тиімді көрнекілік: 

А. Үлестірмелі карточкалар 

В. Күйтабақ 

С. Портреттер 

Д. Хронологиялық кесте 

Е. Үнтаспаға жазылған естелік 

6. «Əдебиетті оқыту əдістемесі» 2003 ж оқулығының авторы 

А.  А. С.Мақпыров 

В. Қ.Бітібаева 

С. Ə.Көшімов 

Д. Ə.Қоңыратбаев 

Е.М.Жанпейісов 

7.Көркем туынды негізінде авторлық идея болатынын біле бермейтін жасөспірімдер 

А. 14-16 жастағылар 

В. 15-16 жастағылар 

С. 14-15 жастағылар 

Д. 10-12 жастағылар 

Е. 13-14 жастағылар 

8.Эпикалық шығармаларды талдауда əр буында өзіндік ерекшеліктерінің болу себебі. 

А. Мəтінді мазмұндауға байланысты 

В. Нта ықыласына қарай 

С. Ерік жігеріне байланысты. 

Д. Қабілет,зейініне байланысты. 

Е. Жасына,сыныбына қарай. 

9.Əдеби сын-зерттеу еңбектері мен байланысты үйге берілетін тапсырма түрі 

А. Зерттеу негізінде сұрақтар əзірлеу 

В.  Ғылыми зерттеуді іздеп табу С. Еңбекпен танысу 

Д. Өз ойын жазып келу 

Е. Нақты сұрақтар бойынша еңбектен жауабын тауып,жазып келуін тапсыру. 

10.............................көргенін суреттей білуге үйрететін жұмыс түрі. 

А. Диолог 

В.Монолог 

С. Суретпен жұмыс 

Д.Шығарма 

Е. Мазмұндама 

11.Əдебиет сабағының тəрбиелік мəні. 

А. Ғылыми сипаттағы жұмыстарға баулиды. 

В. Сауатты талдай білуге дағдыландырады. 

С.  Білім дағдыларын жетілдіреді. 

Д. Сюжетті шығармаларды оқуға қызушылығын қалыптастырады. 

Е. Ұлттық сана қалыптастырып,ұлттық,əлемдік құндылықтарды қадірлеуге тəрбиелейді. 

12. Əдеби теориялық ұғымдарды оқытуда көңіл бөлінуі керек: 

А. Əдеби талдауға 

В. Ой толғауға 

С. Мəтін мазмұнына 

Д. Сөз саптауға 

Е. Ғылыми Тұжырымға 

13. Сын –зерттеу еңбектерін оқытуға қойылатын талап: 

А. Көркем шығармадан бұрын оқыту 

В. Көркем шығармадан бөлек оқыту 

С. Көркем шығармадан кейін оқыту 

Д. Көркем шығарманмен бірлікте оқыту 

Е. Бірінен соң бірін оқыту 

14. Шығармашылық бағыттағы шығарма қатарын анықтаңыз 

А. Реферат,ғылыми сипаттағы мақала,аннотация 

В. Очерк,пікір 

С. Өлең,реферат,баяндама. 

Д. « Абай жолы» эпопеясындағы « Абай» образы 

Е. Əңгіме,инсценировка,өлең. 

15.Сын-зерттеу еңбектерін оқыту..........................жолымен жүзеге асырылады. 

А. Əдеби –теориялық ұғымдарды оқыту,мəнерлеп оқыту. 

В. Еңбекті толық оқыту,шығармаға байланысты пікірін,түйінің теріп алп оқыту. 

С. Еңбектің тарихи негізін талдап оқыту,рольге бөліп оқыту 

Д. Монографиялық тəсіл мен оқыту,өмірбаян оқыту 

Е. Еңбектің мазмұн жүйесін сақтап оқыту,көтерген  мəселесін анықтап оқыту. 

16.Метатеза дегеніміз: 

А.Сөз ішіндегі дыбыстардың не буындардың өзара орын ауысуы 

В. Сөз басынан артық дыбыстың қосылуы 

С. Сөз соңынан дыбыстың қосылуы 

Д.Сөз ішіндегі біркелкі буындардың бірінің түсіп қалуы 

Е. Бунаққа қатар келген екі дауыстының кейіңгісінің түсуі 

17.Əдебиеттің  оқу пəні ретіндегі табиғатына жақын оқыту əдісі 

А. Сөздік 

В. Репродуктивтік 

С. Эвристикалық 

Д. Зерттеу 

Е. Шығармашылықпен оқу əдісі 

18.Көркем шығармалар мен жүргізілетін жұмыстың кезеңдерін атаңыз. А. Орта кезең,негізгі кезең 

В. Кіріспе жұмыс,орта кезең 

С. Мəтінмен жұмыс істеу,қорытынды кезең 

Д. Кіріспе кезең 

Е. Негізгі,мəтін мен жұмыс істеу,қорытынды кезең 

19.Драмалық шығармаларға байланысты өткізілетін сабақ түрі. 

А. Концерт сбақ,композициялық сабақ 

В. Практикалық сабақ,композициялық сабақ 

С. Айтыс сабақ,семинар сабақ 

Д. Жəрмеңке сабақ,айтыс сабақ 

Е. Семинар сабақ,концерт сабақ 

20.Көркем шығарманың  тілін талдауда əдебиетті оқыту əдістемесі байланысатын пəндер 

А.Педагогика,саз 

В. Бейнелеу өнері 

С. Тіл білімі,əдебиеттану 

Д. Тариз,саз 

Е.  Психология 

21.Мұғалім үшін оқушыға көркем шығарманы оқытқанда ерекше есте ұстайтын мəселе 

А. Жоспар құру 

В. Сөздік жұмысын жүргізу 

С. Үйде оқыту 

Д. Мəнерлеп оқыту 

Е. Шығарманың оқушының сезіміне əсер етуі 

22.Мектепте əеби талдаудың неше түрі кеңінен қолданылатынын белгіле. 

А. 1 

В. 4 


С. 2 

Д. 5 


Е. 3 

23. табиғатты суреттейтін əдеби теориялық ұғым 

А. Метонимия 

В. Пейзаж 

С. Ирония 

Д. Портрет 

Е. Метофора 

24.Əдеби туындының көркемдік идеялық құнын белгілейтін ерекшеліктері мен 

кемшіліктерін көрсететін əдебиеттану ғылымының бір саласы: 

А. Əдебиет таптығы 

В. Əдебиет теориясы 

С. Əдебиет халықтығы 

Д. Əдебиет тарихы 

Е. Əдебиет сыны 

 25.7-сыныпта берілетін əдеби теориялық ұғым. 

А. Прототип туралы 

В. Символизм туралы 

С. Роман-диолог 

Д. Драммалық шығарма 

Е. Ирония,сатира туралы 

26.  7-сынып оқушысы мұғалім басшылығы мен жəне өз бетімен оқитын шығарма саны 

А. 15-17 

В. 15 шақты 

С. 25 ке жуық Д. 10-ға жуық 

Е. 20-ға жуық 

27.Редифті ұйқаста: 

А. Жолдардың басы ғана ұйқасады. 

В. Жолдардың төртеуі де бір-бірімен ұйқасады. 

С. Қара өлең ұйқасына ұқсас,бірақ төрт жол ұйқаспай, бос қалады. 

Д. Жолдың төртеуі де ұйқаспайды. 

Е. Жолдың соңғы жолы қайталанып,ұйқас оның алдыңдағы сөзде болады. 

28.Жазушының шындық болмысынан таңдап алып өзінің көркем шығармасына арқау 

еткен өмір құбылысының тобы........................деп аталады. 

А.  Əдеби шығарманың фабуласы 

В. Əдеби шығарманың идеясы 

С. Əдеби шығарманың тақырыбы 

Д.  Əдеби шығарманың пішіні 

Е. Əдеби шығарманың мазмұны 

29. 9-сыныпта  Махамбет шығармашылығын өткенде тарихшымен бірігп төмендегідей 

сабақ өткізуге болады. 

А. Трио 


В. Сот 

С. Жəрмеңке 

Д. Концерт 

Е. Дуэт 


30. « Əдеби білім беру тұжырымдамасының» авторлары 

А. 1992 ж Р. Күтхожина.,Т.Ақшолақова 

В.  1992 ж С. Қалиев, Р. Күтхожина 

С. 1990ж  С.Тілешова,Б.Сманов 

Д. 1991 ж Т.Ақшолақова,Ə.Дайырова 

Е. 1993 ж  Қ.Бітібаева,С.Қалиев 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
жүктеу 33.15 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет