Материали за XI международна научна практична конференция


Аметова А.Ж.п.ғ.м., аға оқытушыжүктеу 1.12 Mb.
Pdf просмотр
бет9/11
Дата30.04.2017
өлшемі1.12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

Аметова А.Ж.п.ғ.м., аға оқытушы 

Қабанов М.Ш.п.ғ.м., оқытушы 

Сипаттолаева Ә.С.2 курс студенті  

Қазақстан, Қарағанды қаласы 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

ҰЙҚАСТЫ ҮСТЕМЕЛЕУШІ КӨРКЕМДІК ҚҰРАЛ 

 

Редиф  –  көркемдік  тәсіл  және  поэзиялық  шығармаларда  кездесетін 

ерекшелік.  Бұл  турасында  профессор  С.Негимов:  «Ұйқастың  буындық 

құрлысына  тоқталғанда  өлең  эвфониясын  арттыратын  редифті  ұйқас  та  мол 

ұшырасады.  Редиф  дегеніміз-ұйқастан  соң  бір  не  бірнеше  сөздің  тұрақты 

қайталануы. Ұйқастың редифпен келуі буын мен дыбыс үндестігіне сәйкестелуі 

өлеңнің музыкалығына кең өріс ашады» [1, 263-б.], дей келіп, бұл қосымшаның 


Материали за XI международна научна практична конференция 

 

70   Останнім  часом  приділяється  велика  увага  вдосконаленню  системи  нав-

чання  іноземним  мовам  з  метою  досягнення  конкретного  практичного  резуль-

тату. Вирішенню поставленої проблеми може допомогти компетентнісний підхід 

у навчанні. Він передбачає формування здатності людини використовувати вже 

наявні на озброєнні знання для вирішення конкретних практичних завдань. У на-

вчанні іноземних мов завжди чітко виділяли усну та письмову мову. При цьому 

пріоритет віддавали, безумовно, усного мовлення, вважаючи її першим і безпо-

середнім засобом комунікації. 

Останнім часом було відзначено, що володіння письмовою мовою дозволяє 

використовувати знання іноземних мов, перебуваючи поза мовного середовища, 

спілкуючись з носіями мови за допомогою сучасних засобів комунікації. Мета 

навчання писемного мовлення за новими стандартами орієнтується на міжнаро-

дний рівень володіння іноземною мовою. Загальновизнано, що для досягнення 

стійкого і швидкого результату в тій чи іншій діяльності в наявності має бути 

мотивація. Так в письмовій мові відповіддю на питання, навіщо я це роблю, може 

послужити отримання можливості писати листи особистого та офіційного змі-

сту, заповнювати анкети, бланки документів. Подібні практичні навички навіть 

у їх початковій стадії є хорошим стимулом для активного оволодіння письмовою 

мовою на уроці. 

Організація  навчального  процесу  на  основі  компетентнісного  підходу  пе-

редбачає: 

- Використання знань і вмінь роботи з письмовим текстом, отриманих в ході 

вивчення інших дисциплін та особистого досвіду учня; 

- Придбання в ході навчання іноземним мовам таких знань і умінь, які мо-

жуть бути використані в різних сферах діяльності, пов'язаних з обробкою текс-

тової інформації. 

Письмова мова, будучи одночасно засобом і метою навчання, здійснює реа-

льну комунікацію вже на перших етапах вивчення іноземної мови. Це може бути 

заповнення анкети з використанням найпростіших граматичних засобів або рецен-

зія і анотація на просунутому рівні вже з застосуванням складних мовних засобів. 

Письмова мова характеризується формалізованності в плані мовних засобів 

і в плані структури тексту. З розвитком сучасних засобів комунікації ця тенден-

ція посилилася. Цій тенденції існує просте пояснення – вміння продукувати ко-

мунікативні повідомлення в чітких загальноприйнятих формах полегшує сприй-

няття і розуміння запропонованої інформації. 

Рівень  сформованості  комунікативної  компетенції  залежить  від  рівня  воло-

діння іноземною мовою і від загального рівня освіченості, тому в основі розглянутої 

проблеми лежить уміння працювати з інформацією. При роботі над досягненням 

бажаного  рівня  комунікативної  компетенції  широко  використовується  перенос 

знань про систему мови. Пояснюючи ті чи інші моменти в структурі пропозиції в 

іноземній мові, викладач постійно звертає увагу учнів на подібні явища в рідній 

мові,  згадує  про  подібності  і  розходження.  Увага  учнів  акцентується  також  не «Найновите постижения на европейската наука – 2015» • Том 9. Филологични науки 

 

43қолданылуымен байланысты, бұл категорияны аралас морфемалы категория деп 

атауға  болады.  Бірақ  септік  категориясында  тұрақты  нөлдік  морфема  біреу, 

ауыспалы нөлдік морфема алтау болғандықтан, септік категориясын ауыспалы 

нөлдік  морфемалы  категория  деп  атауға  да  қолайлы.  Яғни,  Ауыпалы  нөлдік 

морфема деп қосымшалы варианты бар, онымен мағынасы бірінің орнына бірі 

қолданыла беретін морфема аталады [3 ]. 

Қосымшалы  категориялардың  қолданыста  нөлдік  формада  қолданылуы 

поэзияда, прозада стильдік қажеттіліктерді өтеуде жиі қолданылады. Тілде олар 

тұрақты нөлдік морфемалардан әлдеқайда көп. 

  Мысалы,  сөз  табыс  септігінің  нөлдік  формасында  тұрып,  сабақты 

етістікпен  тіркесіп,  табыс  септікті  сөз  тіркесін  жасайды.  Табыс  септігінің 

қосымшалы  формасындағы  сөз  де,  нөлдік  формасындағы  сөз  де  бір  сабақты 

етістікпен тіркесе береді. Мысалы, газетті оқы – газет оқы, киноны көр – кино 

көр, тамақты пісір – тамақ пісір, есікті аш – есік аш, кітапты ал – кітап ал, 

алманы же –алма же т.б. 

Категорияның қосымшалы, нөлдік формалы сөздерінің тіркестегі орны да 

бірдей,  сөйлемдегі  қызметі  де  бірдей,  грамматикалық  мағыналары  да  бірдей 

деуге  болады  және  олар  бірінің  орнына  бірі  қолданыла  алады.  Қосымшалы 

формалы  сөз  қолданыста  нөлдік  формаға,  керісінше,  нөлдік  формалы  сөз 

қосымшалы  формаға  ауыса  алу  мүмкіндігі  ескеріліп,  мұндай  қолданыстағы 

нөлдік морфема, ол қосылған сөз ауыспалы нөлдік морфема, ауыспалы нөлдік 

формалы сөз аталады  

   Сәбит  Мұқановтың  «Мөлдір  махаббат»  романында  өнімді  қолданысқа 

түскен  ауыспалы  нөлдік  морфемалардың  қатарына  септік  жалғауларын 

жатқызамыз. Оған төменде көрсетілген мысалдар дәлел: 

Романда кездескен ілік септігінде тұрған ауыспалы нөлдік морфемалар: 

1.  Туған  шешемнің  кім  екенін  іштей  біле  бастағанмен,  «әжем  баласы» 

болып  жүргендіктен,  «жанассам  жақындығым  сезіліп  қалар»  дегендей,  әжем 

«құдамыз» десе де, өзі жылы тартса да, мен оны жатырқағандай жоламағам (4, 

30). Сөйлемдегі ілік септігінің нөлдік морфемасы туыстық қатынасты білдіріп 

тұр.  

2.  Нұржан  тобын  көргеннен  кейін  әжем  екеуміз  үйге  кірсек,  әкем қышынған бейнемен,бітіп келе жатқан жараларын сипалап түрегеп отыр екен (4, 

35).  Бұл  сөйлемде  ілік  септігінің  нөлдік  морфемасы  қатыстылық  мағынаны 

білдіріп тұр.  

3.  Ашулы  бірдеме  айтқысы  келген  әкемнің  үні  көмекейіне  кептеліп 

қалғандай,  ұртын  томпайта,  үлкен  көздерін  тасырайта,  тесірейте  қарады  да, 

қамыс арасынан айбат шегіп гүрілдеген қабандай, түсініксіз әлденені мұрнынан 

міңгірледі...  (4,  43)  Көмекші  есіммен  тіркескен  есім  сөз  көбінесе  нөлдік 

морфемада қолданылады. 

4. Адамдардың ұжымға, керісінше ұжымның адамдарға қатысын білдіреді. 

Мысалы: Әскер бастығы оған қосауыз мылтығын сыйлаған екен (4, 45). 


Материали за XI международна научна практична конференция 

 

44 5. Әкем өзінің Қурай-күреңіне, Қайрақбай белі берік, иіс алмас, топыраштау 

бір  керікке,  мен  –  «сүндет  атым»  санайтын  қарагер  бестіге  мініп,  екі  тазыны 

ертіп,  әкем  мылтығын,  Қайрақбай  оның  саймандарын  асынып,  үшеуміз 

«Қызылды» беттей аттанамыз (4, 51).  

Табыс септігінде тұрған ауыспалы нөлдік морфемалар: 

1.  Қараңғы  үңгірден  бірі  кіріп,  бірі  шығып  жатқан  мына  көмір қазушылардың халін, мен сол зорманға ұқсаттым (4, 19). 

2. Егер мылтық ату керек болса, ұңғысын кемтар қолының қарына салып 

жібереді де, көзін қарауылына дәлдеп ап, тілін оң қолының саусағымен тартып 

жібереді... (4, 45) 

3. Алыс жолда ауыр жүк арқалап белі талған түйе байғұс, күндегі әдетімен 

шөге сала, ұзын мойнын жерге соза төсеп дем алайын деп еді, тәтті иіс танауын 

қытықтады ғой деймін, басын көтере түшкіріп жіберді де, жырық ерні бүлкілдей, 

алдындағы  шалғынды  шөккен  қалпында  бытырлата  үзіп,  аузын  толтыра 

батырлатып шайнай бастады (4, 115)  

4.  Уақытымның  көпшілігін  сабақты  меңгеруге  жұмсаған  мен,  қол 

босаңқыраған шақтарда қала қыдырып, тұрмысымен, әсіресе оқу орындарымен 

танысып қоям (4, 166). 

5. Мен түндік ашайын да, кім де болса қарсы алайын (4, 267). Жоғарыдағы 

сөйлемдерде  табыс  септігінің  нөлдік  морфемалары  қимылдың  объектісін 

білдіріп тұр. 

Барыс септігінде тұрған ауыспалы нөлдік морфемалар: 

1.  Бір  күні  әкем  және  тағы  біреулер  «Орынбор  барамыз»  деп  салт  атпен 

жүріп  кетті  (4,  23).  Сөйлемде  барыс  септігінің  нөлдік  морфемасы  мекендік 

категориялық грамматикалық мағынаны білдіріп тұр. 

2. Сол қалпымен үйрек, қазға ұмтылғанда, жерден арқан бойы көтерілмей 

қағып түседі (4, 217). Бұл сөйлемде барыс септігінің нөлдік морфемасы жанама 

объектілік мағынаны білдіріп тұр. 

Жазушы  шығармасында  қолданылған  шығыс  септігінде  тұрған  ауыспалы 

нөлдік морфемалар: 

1.  Ал,  әкемнің  айтуынша,  екі  жүз  елу  шақырымдай  болатын  Ырғыз  бен 

Торғай  арасындағы  жазығы  мен  құмайт  белесі  аралас  келетін  жалпақ  далада ұшқан құс, жүгірген аңнан басқа жан мақұлық көрінбейді (4, 83). 

Тәуелдік  категориясының  ішкі  мағыналық  ерекшеліктерін  білдіретін 

жалғаулары бола тұра, олардың кейбір ішкі мағыналары қолданыста жалғаусыз 

берілетін кездері кездеседі. 

1. Үйір болғаннан кейін, Бәтесті мен, біздің үй Сыр бойында тұрған шақта, 

бірер жыл қолда асыраған киіктің лағына ұқсатам (4, 184). 

2.  Біздің  үй  бір  семіз  бие  сойып,  қалыңдығы  середен  артық,  үлкендігі 

етектей телшікті тұтасымен асқанда, осы Балқаш жалғыз жеп кеткенін көргенім 

бар-ды (4, 318). 

«Найновите постижения на европейската наука – 2015» • Том 9. Филологични науки 

 

69никому не делает зла. Это придает ему уверенность, и он перестает полноценно рабо-

тать, черпая удовлетворение и радость в оживлении товарищей при его появлении). 

6.  «Ах, какой я хороший» (с целью поднять свой авторитет, вызвать уважение 

окружающих применяется невзначай брошенная фраза о своих успехах, либо называ-

ются имена известных людей, якобы близких рассказчику) [Магура 1997: 16]. 

Говоря  о  социальной  роли  «подчинённого»,  отражённой  в  современном 

анекдоте,  следует  отметить,  что  данная  роль  существует  практически  нераз-

рывно от роли «начальника». Зачастую, способом взаимодействия этих ролей в 

анекдоте  являются  различного  рода  конфликтные  ситуации,  возникающие 

между сотрудником и администрацией.  

 В заключение необходимо отметить, что образ мужчины, описываемый в 

русском  языке,  представлен  неоднозначно.  Характерные  истинно  мужские 

черты, закреплённые в сознании людей на протяжении многих столетий, в наши 

дни  приобретают  тенденцию  к  изменению.  Ранее  мужчине  предназначалось 

быть сильным, агрессивным, а сегодня он должен быть умным, властным, кра-

сивым. То есть начинают цениться качества, которые изначально считались от-

личительными признаками женственности. В связи с этим некоторые ученые го-

ворят об угрозе чрезмерной феминизации мужчин. Однако не стоит делать по-

спешных выводов. Социальные сдвиги, трансформация общества вызывают пе-

ремены  в  гендерных  ролях  (разновидность  социальной  роли,  представляющая 

собой набор ожидаемых образцов поведения (или норм) предписываемых муж-

чине), которые сегодня становятся менее отчётливыми и полярными, что, в не-

которой степени, идёт на пользу, как мужчинам, так и всему обществу. Однако 

все же не стоит забывать, что условная попытка смены традиционных гендерных 

ролей приводит к проблеме отсутствия новых ценностных ориентиров, что абсо-

лютно неприемлемо. 

 

 

*197827* Сарієва А.Б. 

НТУУ «КПІ» 

 

РОЛЬ ПИСЬМОВОЇ МОВИ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

 Світ постає перед людиною зараз як єдиний освітній простір у всьому різ-

номанітті культур. Засобом міжкультурного спілкування в цьому просторі висту-

пає іноземна мова. Перед системою вищої освіти, завданням якого завжди була 

підготовка  кваліфікованих  кадрів,  зараз  поставлена  мета  –  виховання  лідерів 

майбутнього, які зможуть використовувати технічні досягнення в майбутньому. 

Грамотно поєднуючи використання новітніх інформаційних технологій і знання 

іноземних мов, молоде покоління отримує поряд з поданням про реалії сучасного 

економічного життя шанс успішної соціальної адаптації. Материали за XI международна научна практична конференция 

 

68 Именно вокруг этого правила и создано большинство смешных рассказов и 

историй про управленцев. Не стали исключением и анекдоты про начальника, в 

которых он представлен этаким самодуром, деспотом, да и вообще достаточно 

смешной личностью.  

Интересы и задачи организации в непосредственной для сотрудников форме 

транслирует (то есть передает и интерпретирует) их прямой руководитель. За ис-

ключением тех ситуаций, когда представления руководителя и его подчиненных 

о целях и задачах организации совпадают полностью, и, безусловно, исполни-

тели могут воспринимать свою ролевую позицию по отношению к руководителю 

как более или менее ущербную, то есть зависимую и подчиненную.  

Такой исполнитель стремится избегать контактов с руководителем, который 

начинает оцениваться как источник неприятных воздействий, симулировать образ-

цовую исполнительность, выполнять порученную ему работу поверхностно. По-

нятно, что в этих условиях трудно рассчитывать на то, что исполнитель будет доб-

росовестным, инициативным и самоотверженным сотрудником организации. По-

добные условия и социальные ситуации становятся различного рода анекдотов. 

Кроме этого, в последнее время довольно широко обсуждается такой фено-

мен, как психологические игры. Применяют этот способ своеобразной самоза-

щиты отдельные члены коллектива, надеясь обеспечить себе привилегии в кол-

лективе, получить определенные выгоды. Вот примеры наиболее часто встреча-

ющихся психологических игр в коллективе: 

1.  «Казанская сирота» (подчиненный избегает начальника в случае необ-

ходимости позволяет ему заявить, что он был заброшен и им не руководили; про-

воцирует старшего на грубость и незаконные действия, а потом занимает пози-

цию обиженного. Нередко жалуется начальникам непосредственных руководи-

телей; заявляет, что порученное задание не выполнимо; пытается выглядеть сла-

босильным, неспособным к серьезной работе). 

2.  «Меня рвут на части» (стремятся получить как можно больше обще-

ственных нагрузок. Перегрузка делами позволяет им, с одной стороны, не вы-

полнять серьезно ни одну из своих обязанностей, а другой стороны, отказываться 

от  нелегких  заданий,  выполняемых  большинством  их  товарищей,  ссылаясь  на 

занятость). 

3.  «Святая простота» (демонстрируют окружающим свою наивность, не-

способность довести начатое дело до конца. Цель такой игры – вызвать у окру-

жающих естественное желание оказать помощь, и, в конце концов, они стара-

ются переложить свои обязанности на других). 

4.  «Обездоленный начальник» (Сотрудник отказывается руководить группой 

людей, созданной на определенное время для решения назревшей эпизодической за-

дачи, мотивируя свой отказ тем, что у него нет права наказывать людей, временно по-

павших ему в подчинение, а без этого якобы руководить невозможно). 

5.  «Клоун» (стремится доказать, что он чудак, не от мира сего, науки или ра-

бота даются ему с трудом, да и просто не нужны ему. Он смеется, развлекает всех и «Найновите постижения на европейската наука – 2015» • Том 9. Филологични науки 

 

453. Сонда басқа тамақ жоқтықтан жеген біздің ел, тойғаннан кейін, «жемей 

жатып  қарынды  ашырады,  өзі  су  татиды»  деп  қазына  жіберген  күрішті  алмай 

қойған (4, 375).  

4. «Біздің үйге барып әңгімелесейік» де, ол мені үйіне алып кетті (4, 381). 

5. – Тұрам десең мына біздің үй де даяр, – деді ол (4, 381). 

6. Әсіресе, бостандықшыл біздің заманда (4, 382). 

Сандылық  категориясының  көптік  мағынасын  білдіретін  жалғауы  бары 

белгілі. Жалғауы бола тұра, көптік мағына қолданыста көптік жалғаусыз нөлдік 

морфема (жалғау) арқылы да беріледі. Көптік жалғау арқылы жасалған ауыспалы 

нөлдік морфема: 

 Сол кезде Тәшкенде шығатын «Ақ жол» газеті мен «Шолпан» журналына 

мақалалары өлең, әңгімелері үздіксіз басылып отырады екен... (4, 214) 

  Қорытындылай  келе,  Сәбит  Мұқановтың  «Мөлдір  махаббат»  романында 

қолданылған ауыспалы нөлдік морфемаларды зерттеу барысында, септіктерден 

жасалған ауыспалы нөлдік морфемалар өнімді қолданысқа түскендігі, тәуелдік 

жалғауы,  көптік  жалғауы  арқылы  жасалған  ауыспалы  нөлдік  морфемалар  аз 

қолданылғандығы анықталды.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 1. Ысқақов А «Қазіргі қазақ тілі (морфология)»- Алматы: Ана тілі, 1991. – 

381 бет.  

2. Омарова, А.Қ «Қазақ тіліндегі нөлдік морфеманың функционалдық және 

семантикалық аспектісі», автореферат – Алматы : Қазақ университеті,2006.-52 б. 

3.  Омарова,  А.Қ.  Қазіргі  қазақ  тіліндегі  нөлдік  морфема:  монография.-

Алматы: Экономик' С, 2004.- 253 б. 

4. Мұқанов С «Мөлдір махаббат».Роман. – Алматы: Атамұра, 2006. -520 бет 

 

 Материали за XI международна научна практична конференция 

 

46  

ВЪПРОСЪТ НА ДЕНЯ НА ТРАНСЛАЦИЯТА 

*197300* 

Засорина Ю. А. 

старший преподаватель кафедры языков Алматинского филиала  

Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. 

 

  О ПРОИСХОЖДЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Цель данной работы – провести исследование систем юридических терминов 

в  английском  языке,  опираясь  на  различия,  которые  исторически  сложились  в 

США и Великобритании в рамках одной правовой системы. Проведенный анализ 

доказывает, что словарное соответствие часто не дает правильного представления 

о лексической единице, так как за аналогичными терминами в двух разных стра-

нах стоят разные понятия или разный объем значения близких по смыслу понятий. 

Важность  изучения  юридической  терминологии,  по  праву  считается  одной  из 

наиболее значимых. Необходимо отметить, что терминология права широко ис-

пользуется не только в профессиональной среде, но и в других сферах языковой 

коммуникации, поэтому существует большой спрос на изучение языка права для 

специальных целей. 

Как известно, общее право Англии оказало решающее воздействие на раз-

витие правовой системы США, которая во многом отличается от правовой си-

стемы современной Англии, но входит вместе с ней в семью общего права. Сле-

дует заметить, что английское общее право не является правом Великобритании, 

оно применяется на территории Англии и Уэльса, а Шотландия, Северная Ир-

ландия, острова Ла-Манша и остров Мэн не подчиняются английскому праву. 

Вместе  с  тем  Англия  долгое  время  являлась  моделью  для  американских 

юристов. Развитие, достигнутое Англией в экономическом и культурном отно-

шении, и отставание американских университетов и доктрины заставляли судей 

США строго руководствоваться этим образцом, согласовывать развитие амери-

канского права с развитием права английского. Поэтому можно наблюдать неко-

торый параллелизм в развитии английского и американского права. С некоторых 

точек  зрения  можно  даже  утверждать,  что  по  мере  того,  как  условия  жизни  в 

США сближались с условиями жизни в Европе, американское право стало более 

близким к английскому праву, чем в колониальную эпоху. Право США, как и 

английское право, – это в основном право судебной практики. Юридические термины – это словесные обозначения понятий, используе-

мых  при  изложении  содержания  закона  (иного  нормативного  юридического 

акта), слова (словосочетания), которые употреблены в законодательстве,  явля-

ются обобщенными наименованиями юридических понятий, имеющих точный и «Найновите постижения на европейската наука – 2015» • Том 9. Филологични науки 

 

678. Следует отметить, что большинству мужчин присуще наличие «команд-

ного духа», что делает возможным настоящее сотрудничество в решении прак-

тических вопросов. Особую практическую ценность данная особенность приоб-

ретает в рабочем коллективе, где слаженность, оперативность, принятие важных 

решений играют ключевые роли. 

 Социальная роль мужчины в сфере труда, определяется не только перечис-

ленными параметрами, но также содержит в себе добавочные, зависящие от ин-

дивидуальности  мужчины.  Стоит  отметить,  что  индивидуальные  особенности 

одним мужчинам помогают добиваться значительных карьерных высот, а дру-

гим  наоборот  –  мешают  и  заранее  предопределяют  занятие  мужчиной  низких 

звеньев должностной цепочки. Для создания комфортной обстановки на работе 

и  успешного  карьерного  роста,  мужчине  необходимо  применять  данные  пара-

метры комплексно – т.е. в сочетании друг с другом. Так, например, профессор 

университета может и должен выполнять такие роли, как преподаватель, профес-

сор, исследователь, воспитатель молодёжи, консультант государственного учре-

ждения или фирмы, руководитель кафедры, автор научных статей и книг и т.п. 

Мы видим, что данная социальная роль содержит в себе множество добавочных 

параметров, которые в той или иной степени дополняют основную профессию, 

представляющую собой забавные сюжетные линии анекдотов. 

Говоря обобщённо, такие параметры призваны наиболее широко, раскрыть 

потенциал мужчины в том или ином виде деятельности. От мужчины зависит то, 

каким образом он проявит себя на службе – займёт руководящий пост или будет 

довольствоваться должностью рядового сотрудника. 

Рассмотрим  образ  мужчины,  социальная  роль  которого  определяется  как 

роль «начальника». Человек, занимающий пусть даже невысокий руководящий 

пост, постоянно подвергается обсуждению подчиненных. Босс всегда на виду, и 

зачастую его действия оценивают не совсем так, как ему хотелось бы. Несмотря 

на это, каждый начальник должен быть примером для своих подчинённых [Мо-

розова 2009: 23].  

Стоит  отметить,  что  управленческая  должность  заставляет  человека  мыс-

лить стратегически, и чем пост выше, тем больше различных факторов необхо-

димо учитывать. Стать управленцем непросто, для этого надо проявить лидер-

ские качества, завоевать доверие коллектива и вышестоящего начальства. Разу-

меется, среди руководителей есть и те, кто получил свое место по протекции, но 

в большинстве случаев люди поднимаются вверх по служебной лестнице благо-

даря собственным талантам.  

Будучи по природе организаторами, они всегда прогнозируют предстоящие 

события, а после подвергают анализу расхождения, если таковые возникнут [Мо-

розова 2009: 24].  

Среди тех, кто наделен властью, встречаются разные люди, исповедующие 

всевозможные методы и стили руководства. Однако единственный постулат все-

гда остаётся неизменным – шеф всегда прав. Материали за XI международна научна практична конференция 

 

66 2. «Донжуан». От первого типа он отличается в первую очередь тем, что ему 

абсолютно неприемлем брак. Донжуан должен постоянно ощущать внимание со 

стороны  противоположного  пола,  однако  с  пониманием  того,  что  данная  цель 

достигнута, объект теряет для него всякий интерес. После этого он переключа-

ется  на  другой  объект.  Почему  он  коллекционирует  любовь  и  привязанность 

женщин – неизвестно. Возможно, одной из причин является глубинная установка 

на то, что противоположный пол не способен на сильные чувства.  

Смысл другой версии заключается в страхе привязанности к кому – либо. 

Такая установка формируется в глубоком детстве и, как правило, связана с трав-

мой особого рода. Кроме того, это тип очень уязвим, раним и обидчив: неболь-

шое замечание в его адрес или просто недостаточное внимание способно надолго 

испортить ему настроение. И еще одна характерная черта – воля и упорство в 

достижении цели, умение подчинить этому всего себя. 

3. «Бабник-Теоретик». Качественно отличается от приведённых выше типов 

тем, что зачастую является приверженцем патриархальных устоев и примерным 

семьянином. Не готов и не стремится изменить устоявшиеся, удобные отноше-

ния ради нового увлечения. Для подобного типа мужчин крайне важно чувство-

вать себя в центре внимания противоположного пола. Все действия, предприни-

маемые  такими  мужчинами,  носят  исключительно  показной  характер.  В  его 

планы отнюдь не входит развитие отношений, наоборот, такой тип бабника пред-

почитает ограничиваться флиртом [Егорова 2002: 48]. 

Из  всего  вышесказанного  мы  можем  выделить  некоторые  характерные 

черты,  объединяющие  в  себе  основные  личностные  и  поведенческие  качества 

бабников: 

1.  общителен, имеет много друзей и часто бывает душой компании; 

2.  любит и умеет делать комплименты, причем вкладывает в них макси-

мум красноречия; 

3.  выглядит  искренним  и  убедительным  в  словах  и  поступках,  отчего, 

обычно, вызывает симпатию; 

4.  проявляет максимум внимания: обходителен, вежлив, умеет предуга-

дывать желания, которые тут же исполняет с подчеркнутым удовольствием; 

5.  от знакомства стремится получить определённую выгоду. Детали ого-

вариваются им в самом начале знакомства. 

Следующей социальной ролью, выделенной нами в ходе исследования, явля-

ется роль мужчины – алкоголика. При анализе анекдотов на данную тематику, что 

мужчина-алкоголик является одним из популярных персонажей в современном рус-

ском анекдоте. В чём заключается причина популярности анекдотов про алкоголи-

ков? Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, будет уместным процитиро-

вать известного писателя-сатирика М.Н. Задорнова: «…невозможно без смеха вспо-

минать о том, что накануне вечером вытворял по пьяни» [Задорнов 2006: 478].  «Найновите постижения на европейската наука – 2015» • Том 9. Филологични науки 

 

47определенный смысл, и отличаются смысловой однозначностью, функциональ-

ной устойчивостью. Они способствуют точному и ясному формулированию пра-

вовых  предписаний,  достижению  максимальной  лаконичности  юридического 

текста. Занимая в принципе незначительный объем нормативного текста, юри-

дическая терминология представляет собой его базу, основной смысловой фун-

дамент. 


Рассмотрев ранее историю становления общего права Англии и особенно-

сти исторических преобразований в области юриспруденции США, приходит по-

нимание того, что терминологические системы обеих стран достаточно своеоб-

разны, но имеют общие корни. Итак, древнеанглийская юридическая терминоло-

гия  была  представлена  довольно  сложной  системой  терминов,  закрепленной  в 

законах англосаксонских королей. В ней можно выделить отдельные группы тер-

минов, например, группу терминов, обозначающих денежные и имущественные 

штрафы, которые устанавливались в качестве компенсации за совершенные пре-

ступления или понесенные убытки: 

bot (compensation to an injured party); half-leod (compensation to a killed person); 

wer-geld (property of man’s family taken like compensation for an offence); 

leod-geld (compensation which was paid to the king and a family of the killed 

person as the compensation for a death). 

Помимо  терминов,  обозначавших  штрафы,  в  древнеанглийских  законах 

можно выделить термины со значением преступлений: 

weg reaf; weg worte (robbery); fore-steal (robbery attended by homicide). 

Позже появились термины, которые отражали новые правовые идеи защиты об-

щественного порядка не с помощью определенных правил, а только силой оружия: 

bryce (protection from infraction); frith (right of protection given to people within 

certain precincts, e.g. church frith). 

Существовали и другие группы терминов. 

С 1050 г. новые английские законы разрабатывались на базе норм кодекса 

Юстиниана, получивших название corpus juris. Влияние латыни было значитель-

ным.  Терминология  права  потеряла  тесную  связь  с  общим  языком.  Она  стала 

«высокотехничной» и понятной только посвященным. Слова, перешедшие в пра-

вовую  сферу  из  повседневного  общения,  постепенно  все  больше  обосаблива-

лись,  получая  свою  собственную,  понятную  только  профессионалам,  дефини-

цию. Английское право, хотя далее и развивалось автономным путем, все же в 

английской  юридической  терминологии  по  сей  день  имеется  большое  количе-

ство прямых латинских заимствований, что свидетельствует о важности право-

вых понятий привнесенных в английское право из римского права, например: 

 mens rea; actus reus; ad valorem; habeas corpus; obiter dictum; claim from the 

Latin «clamor», which was the judicial or community outcry that resulted from the 

discovery of a wrongdoing; victim from the Latin «victima,» meaning, «an animal des-

tined to be sacrified,» и другие. 


Материали за XI международна научна практична конференция 

 

48 Нормандское завоевание было другим важным фактором, окончательно из-

менившим все англосаксонское право, а вместе с ним и язык, его обслуживаю-

щий. Новый язык господствующего класса, древне французский, полностью вы-

теснил  в  официальной  сфере  англосаксонский.  Англосаксонские  юридические 

термины, сохранившиеся после первого потока прямых латинских заимствова-

ний,  были  практически  полностью  вытеснены  из  употребления  французскими 

аналогами, например, urheil и adfulturum – ordeal и compugation, и др. В совре-

менной англоязычной юридической терминологии сохранились такие француз-

ские заимствования как: carte blanche; droit; autrefois acquit; rapprochement и др. 

Важно отметить, что французский язык стал проводником опосредованных 

латинских  заимствований,  обозначающих  основные  понятия  прецедентного 

права, например: 

 justice; accuse; cause; jury; plead; heritage; marriage; prison; appeal; felony и др. 

Опосредованные латинские заимствования обозначили правовые понятия и 

институты,  уже  переосмысленные  в  рамках  западной  правовой  традиции, 

насильственно внедряемой нормандской правовой культурой, и ставшие осно-

вой английской прецедентной системы. Среди таких опосредованных латинских 

заимствований,  пришедших  в  английский  язык  из  древне  французского, 

наибольший  интерес  представляет  термин  trespass,  принесший  в  английское 

право совершенно новое понятие «причинение вреда чужой собственности», на 

основе которого была создана целая система защиты прав собственности, одного 

из прав, обладающих наибольшей ценностью для западного человека, а следова-

тельно, и подсистема терминов, обозначающих такие понятия. Все современное 

английское и американское гражданское право построено на trespass. 

Однако после издания Эдуардом III приказа о ведении всех судебных дел на 

английском языке и получения английским языком статуса государственного все 

правовые документы стали переводиться с латыни на английский, например: 

- legal aid – in forma pauperis; facts of crime corpus delicti; beyond powers – 

ultra vires; donation gift – donation mortis causa; lawsuit – lis; law of the place where 

the crime occurred – lex loci delicti; after the event – ex post facto; invoice – pro forma; 

full bench – en bane и т.д. 

В составе англоязычной юридической терминологии наблюдается наличие 

составных комбинированных терминов, одна часть которых является прямым ла-

тинским заимствованием, а другая – английским термином или ассимилирован-

ным заимствованием, например: 

- pro forma letter; ad valorem duty; writ of habeas corpus; action in rem; guardian 

ad litem и др. 

Достаточно большое количество таких терминов в англоязычной юридиче-

ской  терминологии  объясняется,  прежде  всего,  краткостью  полученного  тер-

мина, т.к. перевод латинской части на английский язык сделал бы термины по-

добного рода слишком сложными по структуре и менее точными. 

«Найновите постижения на европейската наука – 2015» • Том 9. Филологични науки 

 

65надлежит мужчине. Большинство русских мужчин считают, что измены не отра-

зятся на отношениях с детьми и женой. Взятые из жизни типичные темы в нети-

пичных ситуациях вызывают интерес у сочинителей и слушателей анекдотов. 

Они ищут в любовных связях того, чего нет в привычной семейной жизни. 

Но при возможности они предпочитают сохранять и то, и другое. Кроме того, 

общественное мнение более снисходительно к неверности русских мужчин, чем 

к изменам жен. Недаром для обозначения мужчин, одерживающих многочислен-

ные любовные победы, используются такие слова как «герой-любовник», «поло-

вой гигант», «секс-машина», «гуляка» и прочие, смысл которых скорее положи-

тельный, чем отрицательный, что тешит самолюбие мужчин и отражает снисхо-

дительное отношение общества к мужской неверности.  

В результате проведённого нами анализа, среди социальных ролей русского 

мужчины была выделена радикальная форма мужчины – прелюбодея – бабника. 

Однако следует оговориться, что бабником может являться не обязательно же-

натый мужчина. С целью полного раскрытия данного понятия, мы обратились к 

определению толкового словаря Ожегова. Словарь даёт следующее определение: 

«Бабник – любитель ухаживать за женщинами» [Ожегов 1961: 154].  

 Классический образ бабника создан по образу и подобию могучего доми-

нантного Альфа-самца. Такие люди существуют и сейчас, составляя по предпо-

ложению А. Протопопова, от 50 до 80 процентов мужчин. 

 Данный  тип  мужчин  сопротивляется  происходящим  переменам,  создает 

собственные закрытые сообщества и находит такие сферы жизни, где эти каче-

ства можно проявлять безнаказанно и получать за это одобрение. Поскольку эти 

свойства филогенетически самые древние и на них жёстко ориентирована любая 

мальчишеская  и  юношеская  субкультура,  их  поддерживают  и  им  завидуют  и 

многие мужчины, сами не принадлежащие к этому типу [Кон 2003: 8]. 

Стоит отметить, что сами мужчины вовсе не считают определение «бабник» 

чем-то  обидным.  В  лучшем  случае  они  относятся  к  нему  с  добродушной  иро-

нией, а в худшем даже склонны считать его чуть ли не комплиментом своих муж-

ских качеств.  

К тому же необходимо отметить, что существует несколько разновидностей 

бабников: 

1. «Бабник Классический». Это вполне определенный тип мужчин, отлича-

ющийся  крайним  непостоянством  увлечений.  Они  деятельны  и  энергичны. 

Очень  легки  в  общении:  для  них  не  составляет  труда  начать,  и  поддерживать 

непринужденный разговор, однако суждения их носят характер поверхностный 

и порой банальный. Флиртовать с женщинами – стиль их жизни. Мужчины та-

кого типа не считают изменой любую кратковременную интрижку. Подобный 

тип мужчин охотно вступает в брак, не намереваясь, в свою очередь, менять при-

вычный  образ  жизни.  Таких  мужчин  психологи  характеризуют  как  эмоцио-

нально незрелых личностей. Все их чувства и эмоции носят поверхностный ха-

рактер. 


Материали за XI международна научна практична конференция 

 

64 К тому же каждая роль, выполняемая им, требует определенного содержа-

ния деятельности, манеры поведения и общения с людьми, каждая сопровожда-

ется определенными ожиданиями к ней со стороны других людей. Среди наибо-

лее характерных социальных ролей, предназначаемых мужчине, следует выде-

лить следующие конвенциональные, которые принимаются по соглашению, че-

ловек  может  отказаться  принять  их:  1)  роль  подкаблучника,  2)  любовника,  3) 

роль бабника, 4) роль алкоголика, 5) роль друга, приятеля; 6) товарища, 7) луч-

шего друга, 8) cлужащего: a) начальника, b) подчинённого. 

Относительно определения понятия «подкаблучник», мы придерживаемся 

мнения Элайны де Гарц, которая рассуждает на данную тему следующим обра-

зом: «Подкаблучник – это понятие, характеризующее мужчину, который готов 

пойти на все, только бы порадовать свою жену [Элайна де Гарц 2010:75].  

Кроме этого, существует другая точка зрения относительно того, кем явля-

ется подкаблучник. На самом деле, существуют также мужчины, которые попро-

сту зависимы от своей жены, поскольку их объединяет, например, длительное 

совместное проживание.  

Когда жена уезжает куда-то на неделю, такие люди, как правило, не нару-

шают домашнего очага, оставляя все в таком виде, в котором все находилось до 

отъезда жены. На самом деле это люди привычки. Они боятся перемен. После 

длительной совместной жизни они уже не могут представить рядом с собой дру-

гую женщину. Иными словами, такое определение показывает, что подкаблуч-

ник – не что иное, как просто большой ребенок с очень быстрой привыкаемостью 

к  окружающей  его  действительности  и  окружающим  его  людям»  [Элайна  де 

Гарц 2010:75]. 

 Существует также противоположный подкаблучнику тип мужчин – [мужчина 

– любовник]. Данное явление напрямую связано с супружеской изменой, поводом 

для  которой  является  сексуальная  или  психологическая  неудовлетворённость  в 

браке.  Необходимо  отметить,  что  изменивший  супруг  ищет  в  новой  сексуальной 

партнерше то, что не может найти у своей половины [Полунина 2007: 65]. 

беспорядочные сексуальные связи и частые измены могут быть вызваны не-

осознанным страхом оказаться несостоятельным, и они, таким образом, каждый 

раз доказывают самим себе, что с потенцией у них все в порядке. Также возмо-

жен  иной  вариант  –  мужчина  неосознанно  противится  стремлению  женщины 

удержать его, не может смириться с тем, что он должен состоять в моногамном 

браке, и своими частыми изменами доказывает право на свободу. Все это стано-

вится темой остросюжетных анекдотов.  

Частые измены и постоянные поиски любовных приключений, как правило, 

свидетельствуют о скрытой психической патологии. Диапазон её довольно ши-

рок – от инфантильности (несоответствия психического развития возрасту чело-

века), незрелости, неуверенности, различных комплексов – до более серьезных 

психических нарушений. Первоначальная инициатива в любовном романе при-

«Найновите постижения на европейската наука – 2015» • Том 9. Филологични науки 

 

49Помимо всего прочего в англоязычной юридической терминологии обнару-

жено довольно большое количество терминов-интернационализмов. К ним отно-

сятся термины греко-латинского происхождения, например: 

- sodomy; prostitution; doctrine; precedent и др. 

Наличие такого числа интернационализмов в составе англоязычной юриди-

ческой терминологии свидетельствует о том, что тенденция к интернационали-

зации большинства правовых терминов и понятий действительно существует. В 

рамках этой тенденции наблюдается также появление интернационализмов ан-

глийского происхождения, например: 

- lock out; warrant; good will и др. 

Говоря об англоязычной юридической терминологии, нельзя не упомянуть о 

синонимии  в  ней.  Принято  считать,  что  в  терминологии  может  существовать 

только абсолютная синонимия. Она является результатом «столкновения» в тер-

миносистеме  заимствований  и  терминов,  образованных  на  базе  родного  языка, 

например, mercy killing – euthanasia, seizure – forfeiture, deceit – false representation 

и др. Иногда абсолютные синонимы отличаются только синтаксической структу-

рой, например, Natural Law – Law of nature, Substantial law – Law of substance и др. 

Одним из источников синонимии в англоязычной юридической терминоло-

гии являются эвфемизмы, которые наблюдаются в сфере образования терминов 

со значением преступления (killing – deprivation of life – blood), или в случае, ко-

гда  упоминание  одного  из  слов  избегалось  с  древних  времен,  например,  death 

penalty – capital punishment, capital case, capital offence, capital sentence. 

В англоязычной юридической терминологии отмечаются абсолютные сино-

нимы, образовавшиеся при «столкновении» в терминосистеме уже устоявшихся 

терминов и номинантов, перешедших в терминосистему из профессионального 

сленга (hijacking – air piracy, white knight – potential merger partner), что объясня-

ется такими особенностями прецедентной правовой системы, как ее большая де-

мократичность по сравнению с кодифицированной. 

Не все юридические термины являются абсолютными синонимами или дуб-

летами.  Так,  если  сравнить  определения  таких  терминов  как  «murder»  и 

«assassination», то сразу становится понятным, что «assassination» употребляется 

только в тех случаях, когда речь идет об убийстве при помощи наемных убийц. 

Также ярким примером может послужить наличие в англоязычной юриди-

ческой  терминологии  нескольких  терминов,  обозначающих  понятие  «иск»: 

«action»,  «complaint»,  «claim»,  «plea»,  «lawsuit».  Но  не  все  из  них  абсолютные 

синонимы. Термины «suit», «lawsuit», «action» и «plea» являются абсолютными 

синонимами.  Термин  «complaint»  является  дублетом  термина  «claim».  Однако 

говорить об абсолютной синонимии терминов «suit» («lawsuit»), «plea», «action», 

«complaint», «claim» не представляется возможным. Так, согласно определению 

в A Dictionary of Law, к примеру, термин «action» употребляется в следующем 

значении: «A proceeding in which a party pursues a legal right in a civil court» 1. 

Тогда как термин «suit» «… is commonly used for any court proceedings although Материали за XI международна научна практична конференция 

 

50 originally it denoted a suit in equity as opposed to an action at law» 2. То есть приве-

денные выше определения указывают на тот факт,  что денотативное значение 

термина  «suit»  гораздо  шире  значений  остальных  терминов,  обозначающих 

слово «иск», поэтому эти термины являются идеографическими, а не абсолют-

ными синонимами. 

Таким  образом,  исследование  англоязычной  юридической  терминологии 

имеет большое значение не только в теоретическом, но и в практическом плане. 

Владение английским языком стало в современном мире обязательным условием 

успешности в профессиональной деятельности любой области знаний. Не явля-

ется  исключением  и  сфера  права.  Важной  чертой  юридических  терминов,  как 

средства профессиональной коммуникации, является их тесная связь с мировоз-

зрением  и  идеологией  властвующего  класса,  с  различными  политическими  и 

юридическими теориями, научными направлениями и правовым опытом. 

 

1. [Статья  уголовно-правовые  дефиниции  и  термины,  http://www.vide-ojug.com/interview/criminal-law-terms-and-definitions]; 

2. [A Dictionary of Law. Sixth edition. Edited by Elizabeth A. Martin, Jonathan 

Law. Oxford University Press, 2006г.]; 

*197796* 
жүктеу 1.12 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет