Математиканы оқыту теориясы 5B010900-Математика мамандығына арналған студенттерге арналған пәннің ОҚу бағдарламасыPdf просмотр
Дата13.03.2017
өлшемі86 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ  

 

3 деңгейлі СМК құжаты  ПОӘК 

ПОӘК 


042-18-37.1.301 /02-

2015 


Студенттерге арналған 

«Математиканы оқыту теориясы» 

пәні бойынша бағдарлама 

02.09.2015 ж.  

№1 басылым 

 

  

 

  

 

  

 

 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

«Математиканы оқыту теориясы

»  


 

5B010900-Математика  мамандығына арналған 

 

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Семей 


2015ж. 

ПОӘК 042

-18-37.1


.301/02-2015 

 

02.09.2015ж. №1 басылым  

 

 8 беттің 2-сі 

 

  

 

 Алғы сөз 

1. ӘЗІРЛЕНГЕН 

Құрастырушы: 

Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы 

Сагитова Ш.Г._____ «___»__________ 2015ж 

 

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ 2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Математика және 

математикан оқыту әдістемесі кафедрасының отырысында талқыланды 

Хаттама № ______ “____” _____________ 2015 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі _________________ Жолымбаев О.М.  

2.2. Физика-математика факультетінің   әдістемелік Кеңесінің отырысында талқыланды 

Хаттама  №____  «____»  __________  2015ж.  

 

Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Абдишева З.В.  

3. БЕКІТІЛДІ 

Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға ұсынылды     

Хаттама  №____  «____»  __________  2015ж.  

 

Оқыту әдістемелік кеңесінің төрайымы__________   

 

БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ПОӘК 042

-18-37.1


.301/02-2015 

 

02.09.2015ж. №1 басылым  

 

 8 беттің 3-сі 

 

 Мазмұны  

1.

 Жалпы мағлұматтар 

2.

 Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 

3.

 Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар 

4.

 Курс форматы  және  саясаты 

5.

 Баға қою саясаты 

6.

 Әдебиеттер 

 

ПОӘК 042

-18-37.1


.301/02-2015 

 

02.09.2015ж. №1 басылым  

 

 8 беттің 4-сі 

 

 1. Жалпы мағлұматтар 

1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар 

Оқытушының аты-жөні Сагитова Ш.Г. – аға оқытушы 

Кафедра – Математика және математиканы оқыту әдістемесі 

Байланыс жүйелері – №3 оқу корпусы, 226-кабинет 

Пәннің өтілу орны – №3 корпус 

Пән атауы – Математиканы оқыту теориясы 

Кредит саны -3 

 

1.2  Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы 

Математиканы  оқытудың  теориясы  мен  әдістемесін  үйрену  арқылы  орта  мектептегі 

математиканы  оқытудың  әдіс-тәсілдері  мен  білік,  дағдыларын  меңгереді.  Математиканы  оқыту 

теориясы мен әдістемесі бағдарламасының маңызды міндеті – болашақ математик мұғалімдердің 

кәсіптік-педагогикалық дайындығын беріктеп, олардың алған теориялық білімінің қолдану аясын 

кеңейту,  бұл  білімдердің  мектеп  оқушыларының  жас  және  дара  ерекшеліктеріне  сай  баяндалуы 

мен  қалыптасуының  тәсілдерін  қазіргі  студентке  меңгерту  болып  табылады.  Ол  үшін  орта 

мектепте  математиканы  оқытудың  ғылыми  негіздерін  жан-жақты  құрап,  математикалық 

ұғымдарды  қалыптастыру  мен  математикадағы  жалпы  заңдардың  мазмұнын  ашып,  оны 

практикалық есептер шеше білуге қолдану қажет.    

                                                                                                                                                                                                                                                              1.3 " Математиканы оқытудың теориясы " курсының мақсаты 

Орта  арнаулы  оқу  орындары  мен  гимназия,  физика-математикалық  мектептерде,  12-

жылдық мектептерде математиканы оқыту әдісі мен ұйымдастыру ерекшеліктерін оқыту, жоғары 

оқу  орындарындағы  математикалық  пәндерді  оқыту  әдістерінің  ерекшеліктерімен  студенттерді 

таныстыру.  Бұл  педагогикамен,  психологиямен,  философиямен,  математикамен  және  т.б. 

байланыстарды үйрету мақсатын көздейді. 

 

1.4 Курсты оқытудың негізгі міндеті  

Сабақ  өткізудің  практикалық  дағдысына  ие  болу,  үй  тапсырмасын  тексеру  әдістемесі, 

өзбетіндік жұмыс, жаңа материалды үйрену әдістемесі, өтілген сабаққа талдау жасаудың түрі және 

сабақтың  барысын  жазу  т.б.  Өтілетін  сабақты  жоспарлай  білу,  оған  сабақ  мазмұнына  қарай 

оқытудың  техникалық  құралдарын  қолдана  білу.  Стандартты  және  стандартты  емес  есептерді 

шеше  білу.  Орта  және  жоғары  оқу  орындарында  сабақтан  тыс  жұмыстар:  үйірме,  олимпиада, 

математикалық  кештер,  жарыстар,  ғылыми  қоғамдардың  жұмысын  пәрменді  түрде  жүргізу  және 

т.б. 


1.5 Курсты өткеннен кейінгі білімі мен дағдысы: 

- математикалық білімнің кез келген жас кезеңдеріндегі мақсаттарын білу;  

- мектеп математика курсының мазмұны мен құрылымын білу;  

-Мемлекеттік стандарт бағдарламасын білу; 

Курсты меңгеру нәтижесінде студен білуі керек: 

- өздік жұмыс жасау кезінде әртүрлі әдістерді қолдана білу; 

- математикалық есептерді шығару кезінде оны талапқа сай жазу; 

- есептерді типтеріне сәйкес жүйелей білу; 

 

1.6 Курстың пререквизиті:  

Мектеп  математика  курсы  және  математикалық  анализ,  алгебра  және  сандар  теориясы, 

аналитикалық геометрия пәндері  

 

1.7 Курстың постреквизиті:  

Педагогикалық практика 

Дипломдық жұмыс ПОӘК 042

-18-37.1


.301/02-2015 

 

02.09.2015ж. №1 басылым  

 

 8 беттің 5-сі 

 

 2 Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 

 

Тақырыптың атауы 

Дәріс  Прак. 

сабақ 


СОӨЖ 

СӨЖ  Әдеб. 

Сандық  тізбектер.  Шек    ұғымы  және  функцияның 

үзіліссіздігі.  

Тарихқа  шолу.  Тақырыптың  мектеп  математика 

курсындағы 

орны 

мен 


ролі. 

Мектепте 

арифметикалық 

және 


геометриялық 

прогрессияларды  оқыту.  Ақырсыз  тізбектер. 

Шектер  теориясы  мен  функцияның  үзіліссіздігін 

оқытудың әртүрлі бағыттары. 

 

Орта  мектепте  туынды  және  оның  қолданысын оқыту әдістемесі.  

Туынды  ұғымын  енгізудің  әртүрлі  жолдары. 

Туынды 

ұғымын 


енгізу 

әдістемесі, 

оның 

механикалық  және  геометриялық  мағынасы. Пәнаралық 

байланыс 

және 

практикалық қосымшалар. Функцияны зерттеу.   Мектеп математика курсындағы алғашқы функция 

мен интеграл. 

Математика  курсындағы  алғашқы  функцияның 

ролі.  Интегралды  енгізу  әдістемесі.  Интегралдың 

қолданысы. Жай дифференциалдық теңдеулер. 2,5 

 Мектеп геометрия курсын құру принциптері  Геометриялық түрлендірулер     6,5 


 

Мектеп геометрия курсындағы векторлар 

 

Координаталық және 

векторлық 

әдістерді 

теоремаларды  дәлелдеуде  және  есептер  шығаруда 

қолдану  Ұзындықтыр мен аудандарды оқыту әдістемесі   Стереометрияның жүйелі курсын оқыту әдістемесі  Мектеп  математика  курсында  көлемдерді  оқыту 

әдістемесі 

 

Барлығы: 

30 

15 


22,5 

67,5 


 

 

3 Пәнді меңгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар 

Аталған  пәнді  жетістікпен  оқып  үйрену  үшін  барлық  сабақтарға  қатынасу,  оқытушының 

барлық  тапсырмаларын орындау, машықтану  сабақтарға, СОӨЖ, СӨЖ өз  уақытында дайындалу 

қажет. Машықтану сабақтары барысында екпінді қатынасқаны жөн. 

Барлық  сабақтарға  қатынасу  қатаң  түрде  тексеріледі.  Сабақты  босатқан  жағдайда  оқылған 

материалға жауап бересіз. Себепсіз босатылған сабаққа ұпай есептелмейді.  

Машықтану  сабақтарына,  СОӨЖ,  СӨЖ  дайындалу  барысында  сәйкес  теориялық 

материалдарын білу қажет.  

Семестр бойы екі межелік бақылау жүргізіледі.  

Қорытынды емтихан барлық теориялық сұрақтармен практикалық тапсырмаларды қамтиды.   

4 Курс форматы және саясаты 

Келесі талаптар қойылады: 

1.

 

Студент дәріс, машықтану және зертханалық сабақтарына міндетті түрде қатынасуы қажет; ПОӘК 042

-18-37.1


.301/02-2015 

 

02.09.2015ж. №1 басылым  

 

 8 беттің 6-сі 

 

 2.

 

Сабақтарға кешікпей келу қажет; 3.

 

Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек; 4.

 

Зертханалық сабақтарда техника қауіпсіздігін сақтау қажет; 5.

 

Орнатылған программалар мен бөгде құжаттарды жоюға қатаң түрде тиым салынады; 6.

 

Сабақ  уақытында  сабақ  өткізуге  кедергі  жасайтын  болса,  бірден  «қанағаттанарлықсыз» бағасы қойылады

7.

 Өздік жұмыстарды уақытында тапсыру қажет, кешіктірілген жұмыс қабылданбайды. 

Межелік аттестация студенттің сабаққа қатынасуына, тапсырмаларды уақытында орындауына, 

бақылау  жұмыстарының  бағасына  қатысты  қойылады.  Соңғы  қорытынды  баға  соңғы 

аттестацияның 60

 және емтихан бағасының 40 құрайды.  

5 Бағаларды қою саясаты 

Математиканы оқытудың теориясы пәні бойынша баллдар  

Апта 

Бақылау түрі  Барлығы 

балл 


Ескерту 

 Барлық аудиториялық сабақтарға қатысу 

100 

 

2-6 Аудиториялық тапсырмаларды орындау 

 

 

2-6 ОСӨЖ тапсырмалары 

Үй жұмысын орындау 

 

 

 СӨЖ тапсырмаларын орындау  

90 

 

4-6 Алгебра  және  анализ  бастамалары  9  сынып.  Оқулыққа 

талдау жасау. 

Алгебра  және  анализ  бастамалары  10  сынып.  Оқулыққа 

талдау жасау.  

Алгебра  және  анализ  бастамалары  11  сынып.  Оқулыққа 

талдау жасау. 

Мұғалімнің  сабаққа  даярлануы.  Геомтериядан  сабақ 

жоспарын дайындау және оны талдау. 

7-сынып. 

Планиметрия.  Қарапайым  геометриялық 

фигуралардың  қасиеттері.  Сыбайлас  және  вертикаль 

бұрыштар. Үшбұрыштар теңдігінің белгілері. 

7-сынып.  Үшбұрыштың  бұрыштарының  қосындысы. 

Геометриялық салулар. 

8-сынып. 

Төртбұрыштар. 

Пифагор 


теоремасы. 

Жазықтықтағы декарттық координаттар. 

8-сынып. Қозғалыс. Векторлар. 

 

 

1-ші аралық бақылау жұмысы 

80 

 

1-7 апта аралығындағы барлық балл 270 

 

8-15 Барлық аудиториялық сабақтарға қатысу 

100 

 

8-14 Аудиториялық тапсырмаларды орындау 

 

 

8-14 ОСӨЖ тапсырмалары 

Үй жұмысын орындау 

 

 

 СӨЖ тапсырмаларын орындау 

90 

 

12-14 9-сынып.  Фигуралардың  ұқсастығы.  Үшбұрыштарды 

шешу. 


9-сынып. Көпбұрыштар. Фигуралардың аудандары. 

10-сынып.  Стереометрия.  Стереометрия  аксиомалары 

және олардың қарапайым салдарлары. Түзулер мен жа-

зықтықтардың парраллельдігі. 

10-сынып.  Түзулер  мен  жазықтықтардың  перпендику-

 

 ПОӘК 042

-18-37.1


.301/02-2015 

 

02.09.2015ж. №1 басылым  

 

 8 беттің 7-сі 

 

 лярлығы.  Кеңістіктегі  декарттық  координаттар  және 

векторлар. 

11-сынып. Көпжақтар. Айналу денелері. 

11-сынып.  Көпжақтардың  көлемдері.  Айналу  де-

нелерінің беті және көлемі. 

15 


2 аралық бақылау жұмысы 

80 

 

8-15 апта аралығындағы барлық балл 270 

 

Емтиханда алынатын барлық балл 460 

 

Академиялық периодтағы барлық балл 1000 

 

 6 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Қ.И.Қаңлыбаев, О.С.Сатыбалдиев, С.А.Джанабердиева. «Математикадан оқыту әдістемесі» 

курсынан лекциялар жинағы. А.:Республикалық балалар кітапханасы, 2010.-265 бет. 

2.

 

Д.Рахымбек, Ж. Бейсеков, Т.Шарипов. Математиканы оқыту әдістемесі. Шымкент, 2006. 3.

 

А.А.Темербекова Методика преподавания математики. Москва, «Владос», 2003. 4.

 

Г.И. Саранцев Методика обучения математике в средней школе. М. «Просвещение», 2002. 5.

 

Л.М.Фридман Теоретические основы методики обучения математике. М. изд-во «Флинта», 1998. 

Қосымша әдебиеттер: 

6.

 А.Е.Әбілқасымова,  А.К.Көбесов,  Д.Рахымбек,  Ә.С.Кенеш.  Математиканы  оқытудың 

теориясы мен әдістемесі. Алматы, «Білім», 1998. 

7.

 

Ю.М.Колягин и др. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика М. «Просвещение», 1975.  

8.

 Колягин Ю.М.и др. Методика преподавания математики в средней школе. Частные методи-

ки, М. «Просвещение», 1977. 

9.

 

Методика  преподавания  математики  в  средней  школе.  (Составили  Р.С.Черкасов, А.А.Столяр.) М. «Просвещение», 1987. 

10.


 

Методика преподавания математики в средней школе. (составитель  В.И.Мишин) М. «Про-

свещение», 1987. 

11.


 

Д.Пойа Математика и правдоподобные рассуждения. М. «Просвещение», 1987. 

12.

 

Современные  проблемы  методики  преподавания  математики.  (составили  И.С.Антонов, В.А.Гусев) М. «Просвещение», 1985. 

13.


 

А.А.Столяр Методика обучения математике. Минск,  «Высш. Школа»,1966. 

14.

 

Учебники для школ по алгебре, геометрии, алгебре и началах анализа, дидактичекие мате-риалы к ним и пособия для учителей. 

15.


 

Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики» под редак-

цией Е.И.Лященко, М. Просвещение, 1988. 

16.


 

А.А.Столяр и др. «Практикум по педагогике математики. Минск, 1980. 

17.

 

Повышение  эффективности  обучения  математике  в  школе.  (составитель  Г.Д.  Глейзер)  М. «Просвещение», 1989. 

18.


 

Н.В. Мешельский Дидактика математики. Минск, 1978 

19.

 

Ә.Бидосов  Орта  мектепте  математиканы  оқыту  методикасы.  (Жалпы  методика).  Алматы, «Мектеп», 1989. 

20.


 

Ә.С.Кенеш  Математикалық  ұғымдарды  оқыту  негіздері  (оқу  құралы).  Алматы, 

Ы.Алтынсарин атындағы Қаз.білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999. 

21.


 

Т.Қ.Оспанов, Ш.Х. Құрманалина., С.Х. Құрманалина Бастауыш сыныптарда математиканы 

оқыту әдістемесі. 

22.


 

З.И.Слепкань.  Психолого-педагогические  основы  обучения  математике.  Киев,  «Радьянска 

школа», 1983г., -192 стр. 


ПОӘК 042

-18-37.1


.301/02-2015 

 

02.09.2015ж. №1 басылым  

 

 8 беттің 8-сі 

 

 23.

 

И.В.Метельский.  Психолого-педагогические  основы  дидактики  математики.  Минск, «Вышэйшая школа», 1977г. 

24.


 

Практикум по педагогике математики. Под ред. А.А.Столяра. Минск, «Вышэйшая школа», 

1978г., -192 стр. 

25.


 

 «Республика  ұстаздары»,  «Қазақстан  мектебі»,  «Бастауыш  мектеп»,  «Начальная  школа 

Казахстана»,  «Народное  образование»,  «Оқыту  технологиясы»,  т.с.с.  мерзімдік 

басылымдар. 

26.

 

А.В.Погорелов. Геометрия: Орта мектептің 7-11 сыныптарына арналған оқулық. А.: Рауан, 1997. – 384 б. 

 

 Каталог: ebook -> umkd
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 119/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік
umkd -> 3 деңгейлі смж құжаты поәК Е поәК 042-14-4-05. 20. 24/03- 2009 ж. ПoәК ««Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар»
umkd -> Оқу-әдістемелік материалдар «Математиканы оқыту теориясы және әдістемесі»
umkd -> Бағдарламасы «Дискретті математикалық логика»
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 113/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым 107 беттің 1
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы
umkd -> ПОӘК 042-18. 39 06/01-2013 10. 09. 2013 ж. №1 басылым
umkd -> «тіршілік қауіпсіздігінің негіздері» ПӘнінің


Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет