Маркетинг (пəннің атауы) ПƏннің ОҚУ-Əдістемелік кешеніжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет8/10
Дата30.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тапсырма 3  
Келесі сұрақтар бойынша аралық бақылау жұмысы. 
1.  Фирма стилінің ерекшеліктері. 
2.  Мақсат бойынша жарнама түрлері 
3.  Фирманың тауар  саясаты .   
4.  Тауар  саясатының  мəні , мақсаты  жəне  міндеттері .  

5.  Тауардың  бəсекелестігі  жəне  саласы, бəсекелестік  анықтау     белгілері  
6.  Жаңа  тауар  өңдеу, тауар  имиджі,  ассартименті.   
7.  Тауар  жылжыту  жəне  тауар  тарату .  
8.  Тауар  жылжыту  мазмұны , мақсаты .   
9.  Тауар  жылжыту  арналары  құрылымы .   
10. Тауардың  таратылуы, өткізу  стратегиясы,  əсер  етуші  факторлар .   
11. Тауар  қоғалысы .   
12. Тауарды  жəне  қызметті   жылжыту  оның  қызметтері .   
13.  Мақсат  бойынша  жарнама  түрі. 
14.  Өткізуді  ынталандыру  ерекшеліктері .  
15.  Маркетинг жүйесіндегі жарнама.  
16.  Жарнама үрдісі. 
17.  Фирма стилінің ерекшеліктері. 
18.  Мақсат бойынша жарнама түрлері. 
19.  Маркетингтегі  жоспарлау  жəне  бақылау .   
20.  Маркетингтегі  жоспарлау   принциптері  жəне  міндеттері .  
21.  Стратегиялық    жоспарлау    ролі  ,    кезеңдері  .      Фирманың    өсу      
стратегиясы.   
22.   Маркетингтік        бақылау   типтері .   
23.   Маркетингтегі   коммуникациялық  жүйе .   
24.  Коммуникация    жүиесінің    түсінігі.    Маркетинг    кешенінің  
коммуникациясы .           
25.  Маркетинг  коммуникациясының  элементтері ,  кезеңдері .  
26.  Коммуникация  факторларының  тиімділігі .  
27.  Халықаралық  маркетинг .   
28.  Халықаралық  маркетинг ұғымы,  ролі  жəне  мазмұны .   
29.  Халықаралық  маркетинг  ортасы . 
30.  Халықаралық  фирмалар  олардың  ерекшеліктері .   
31.  Маркетингтік қызмет көрсету жəне коммерциялық емес  қызметтер.  
32.  Қызмет көрсету нарығының дамуы əсер етуші қызмет түсінігі, жіктелуі. 
33.  Коммерциялық  емес  қызмет  аумағындағы  маркетинг,  коммерциялық  емес 
ұйымдар. 
34.  Коммерциялық емес маркетингтегі айырбас процесі. 
35.  Маркетингтегі бақылау жəне ақпаратты ұйымдастыру жүйесі. 
36.  Ақпаратты бақылау жүйесі. 
37.  Маркетинг талаптарына сəйкес бақылау. 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Сұрақ  жауап  арқылы  берілген  тақырыпты  ашу  жəне 
тапсырмаларды  тестілік  тапсырмалар  арқылы  сондай  –  ақ  аралық  бақылау 
жұмыстарын жасау арқылы тақырыптың ауқымдылығын ашу. 
Əдебиеттер: 1,2,3,4,6,7,8,16,20 
 

8.  Типтік  есеп  негізінде  есептік  –  кестелік,  Лабораториялық  жұмыс,курстық 
жұмыстарды жазу бойынша əдістемелік нұсқаулар. 
. Курстыќ жўмыстарды орындауєа байланысты јдістемелік кеѕестер жјне нўсќаулар  
«Маркетинг» пјнінен курстыќ  жўмысты орындауєа байланыты јдістемелік нўсќау «менеджмент жјне 
кəсіпкерлік» кафедрасында жјне №2 корпустыѕ оќу залында. 
 
 
9.  СТУДЕНТТЕРДІҢ  ӨЗІНДІК  ЖҰМЫСЫНА  АРНАЛҒАН  МАТЕРИАЛДАР:  ҮЙГЕ  БЕРІЛГЕН 
ТАПСЫРМАЛАРДЫҢ  МƏТІНІ,  ƏРБІР  ТАҚЫРЫП  БОЙЫНША  ӨЗІН-  ӨЗІ  ТЕКСЕРУ 
МАТЕРИАЛДАРЫ,  РЕФЕРАТ  ЖƏНЕ  Т.Б.  ҮЙ  ЖҰМЫСТАРЫ  БОЙЫНША  ТАПСЫРМАЛАР, 
ƏДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ЖƏНЕ АРНАЛҒАН УАҚЫТ КӨЛЕМІ 
  
Курс бойынша реферат тақырыптары. 
Маркетинг – нарық жағдайында кəсіпорынды басқару концепциясы. 
Маркетингтің дамуы. 
Маркетингтің иəні. 
Маркетинг жəне менеджмент. 
Қазақстан  Республикасында  жəне  басқа  елдерде  кəсіпкерлік  іскерлікке 
маркетинг концепциясын қолдану тəжірибесі. 
20 ғасырдағы маркетингтің даму қарқыны. 
Қазақстанда жаранаманың даму тарихы. 
Ф. Котлер жəне оның маркетингтің дамуына қосқан үлесі. 
Стратегиялық жоспарлаудағы маркетингтің ролі. 
Маркетинг жəне саясат. 
Маркетингтегі карьера жəне маман – маркетиологтарға қойылатын талаптар. 
Қазақстандағы демографиялық жағдайдың динамикасы. 
Монополия жəне бағаның құралуы. 
Қазақстанда тұтынушылардың құқықтарын қорғау. 
Маркетингте интернетті пайдалану. 
Тауар сапасы мен оның бəсекелестігін қамтамасыз ету жүйесіндегі стандарттау 
жəне сертификаттау. 
Маркетингтік логистика. 
Тікелей маркетингтің дамуы. 
Қазақстандағы маркетинг туралы көзқарас. 
Маркетинг жүйесіндегі контроллинг жəне басқа да инновациялық шаралар. 
Кəсіпорындар нарығын сегменттеу принциптері. 
Отандық 
кəсіпорындардың 
маркетингті 
пайдалану 
бағыттары 
мен 
мүмкіндіктері. 
Экономиканың əртүрлі саласында маркетингтің дамуы. 
Фирманың тауарлық саясаты: маңызы жəне мақсаты. 
Бағаның экономикалық маңызы жəне оның түрлері. 
Тауардың экономикалық маңызы. 
Халықаралық коммерциялық бизнес. 

Коммуникациялық шараларды жүзеге асыру жүйелері. 
Фирманың өсу стратегиясы. 
Тауар саясатындағы сервис. 
Тауар белгісі оның мəні мен қызметтері. 
Маркетинг зерттеулерінің негізгі бағыттары. 
Маркетинг кешені жəне оның негізгі құрамдастары. 
Тауардың өмірлік циклінің əр кезеңдеріндегі маркетинг стратегиясы. 
Маркетинг жəне халықаралық нарық. 
Тауар өткізуді ынталандыру жолдары. 
Маркетинг жүйесіндегі жоспарлау жəне бақылау. 
Жаңа тауарларды дайындау стратегиялары. 
Маркетингтің ұйымдық құрылымы. 
Жұртшылық тарапынан маркетингті сынау. 
Қызмет өрісіндегі маркетингтің маңыздылығы жəне таралу масштабы. 
Халықаралық маркетингтің ортасы. 
Халықаралық маркетингтің ролі. 
Сыртқы нарықта  маркетинті қолдану тəсілдері. 
Жарнаманың маңызы. 
Маркетингтік қызметті ұйымдастыру. 
Маркетингтегі бақылау. 
Тауар қозғалысы жəне жылжыту. 
Фирманың баға стратегялары. 
Тауар белгілері. 
Сауда көрмелері сұранысты басқару əдісі ретінде 
Фирманың корпоративтік стратегиялары 
Өсу стратегиясын қолданудың шетелдік тəжірибесі 
Маркетингтік қызметтін тиімділігі 
Маркетингті басқарудағы байқау тұтынушыларды зерттеу əдісі ретінде 
Маркетингті басқарудағы экрандау тұтынушыларды зерттеу əдісі ретінде 
Маркетингті басқарудағы эксперимент тұтынушыларды зерттеу əдісі ретінде 
Тауар ассортиментін басқару 
Маркетингті басқарудағы тауар белгісі 
Баға белгілеу психологиясы 
Маркетингті басқару органдары 
Сату бойынша менеджер, мəні жəне негізгі талаптар 
Функционалды деңгейдегі маркетингті басқару 
Кəсіпорынның маркетингтік стратегиялары 
Инструменталды деңгейдегі маркетингті басқару 
Тарату арналарын басқару 
Өнім өткізуді басқару 
Баға белгілеуді басқару 
Тауардың бəсекелестікке қабілеттілігін басқару 

Өнім сапасын басқару 
Жарнама қызметін басқару 
Ассортименттегі тауардың пайдалылығын талдау 
Маркетингтік коммуникациясын басқару 
Жарнаманың экономикалық тиімділігі 
Маркетингті басқарудағы брендинг 
Маркетингті басқарудағы дифференциация 
Бағаның түрлері жəне оларды басқару 
Маркетинг экономикасы 
Жарнаманың коммуникативті тиімділігі 
Кəсіпорынның есепті-клирингті палаталар 
Маркетингті басқарудағы келіспеушіліктер 
Кəсіпорында маркетингті ұйымдастыру 
Тауар тасымалдауын басқару 
Маркетингтік жоспар 
Қазақстан экономикасындағы маркетинг ерекшеліктері 
Реферат  жазу:  Рефераттар  жазу  барысында  Сіздер  арнайы  əдебиеттерді 
пайдалана отырып, тақырыптарды өз бетінше зерттеп, оған талдау жасауды жəне 
оны қысқа мазмұнды түрде жаза білуге үйренулеріңіз қажет.  
Рефераттарды жазудың жалпы тəртібі:  
1. Титулді бет; 
2. Кіріспе; 
3. Рефераттың жоспары; 
4. Тақырыптың жазылуы;     
5. Қорытындылар мен ұсыныстар;     
6. Пайдаланылған əдебиеттер тізімі. 
Кроссвордтар:  
Маркетинг  пəні  бойынша  Тауар  саясаты,  маркетолог,  цилдік  кезеңдер,  баға 
қлыптастыру,  халықаралық  маркетинг  сөздері  бойынша  20  сөзден  кем  емес 
кроссворд құрастыру. 
 
10.Оқу,  диплом  алды  өндірістік  сарманнан  өту  бойынша  есептік  құжаттардың 
түрлері.(егер пəн ерекшелігі талап етілсе). Жоқ 
 
11. Студенттердің б
ілімін бағалау жөніндегі мəлімет 
 
Білім  бағалау  мəліметінде  білім  бағалау  шкаласы,  критериясы,  жұмыс 
түрлерінің тізімі жəне осы жұмыстарды орындау талаптары беріледі.   
Əдетте силлабуста келесі мəліметтер көрсетіледі: 
•  барлық  жұмыс  түрлерін  бағалау  ережесі  (максималды  балл,  айыптық 
жəне көтермелеу балдары); 

•  қорытынды  (емтихан)  бағасын  қою  критериялары  жəне  аппеляция 
ережесі; 
•  сабаққа  кешігу,  сабақты  қалдыру,  дəрісханадағы  тəртіп,  жұмысты  кеш 
тапсыру, емтиханға қатыспау т.б. мəселелер. 
 
Бағалау саясаты 
Бағалау  саясаты  келесі  принциптерге  негізделу  керек:  шынайлық,    əділдік, 
айқындылық, икемділік, жоғары дифференциация. 
Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау жəне емтихан кіреді. 
Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау 
•  Семестрдің 7(8) аптасында (1-7 апта нəтижесі бойынша) жəне 15 аптада 
(8-15  апта  нəтижесі  бойынша)  оқытушы  100  балдық  шкала  бойынша  
рейтингті  бақылау    нəтижелерін  шығарады  жəне  оқытушы  өткізген 
рейтингке  қойылатын  баға,  ағымды,  рубеждік  бақылау  балдарының 
сомасын  көрсетеді. 
•  Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі  
          U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4 
P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 
P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 
Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті 
Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан). 
Курс  бойынша  жоғары  балл  алу  үшін  əрдайым  жұмыстану  қажет.  Себебі  пəн 
бойынша  баға  жалпы  семестр  бойы  жинақталады.  Сабаққа  белсенді  қатысып, 
барлық  тапсырмаларды  нақты,  дұрыс,  ұқыпты,  толық  орындаған  жағдайда 
студентке  жоғары  баға  қойылады.  Студент  əрбір  кредит  сағат  бойынша 
жинаған  балдарын  есептеп  жүру  қажет  (жоғарыда  көрсетілген  пəн  бойынша 
білімді бағалау жəне апталық тақырыптық кесте бойынша) 
1. Сабаққа қатысу 
  Студент  сабаққа  қатысуға  міндетті.  Қалдырылған  сабақтар  пəннің  оқу-
əдістемелік  кешенінде  көрсетілгендей  толық  көлемде  орындалу  қажет.  Пəннің 
3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады. 
2. Аудиториядағы тəртіп 
Студент сабаққа кешікпеу, сабақ уақытында сөйлеспеу, газет оқымау, ұялы 
телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет. 
3. Үй тапсырмасы
 
Үй  тапсырмасы  міндетті  түреде  көрсетілген  мерзімде  орындалуы  қажет. 
Үй тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады. 
4. Жеке тапсырмалар 
Семестрлік  жеке  тапсырмалар  міндетті  болып  табылады.  Олар  реферат 
(баяндама, хабарлама т.б.) ретінде орындалып, қорғалады. Бұл тапсырмалардың  
əрқайсысы бағаланып, қорытынды баға шығарылады. 

5. Бақылау жұмысы. 
Бақылау 
жұмысы 
сабақ 
уақытында 
орындалып, 
тапсырылады. 
Студенттердің  білімін  бақылау  негізінен  тест  тапсырмаларын  орындату 
арқылы тексеріледі. 
6. Пікірлесу. 
Пікірлесу  əр  топта  кесте  бойынша  жүзеге  асады.  Студенттердің  білімін 
бақылау тест тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін. 
7.  Глоссарий  -  мемлекеттік,  орыс  жəне  ағылшын  тілдерінде  негізгі  термин 
сөздер  мен  ұғымдардың  жиынтығы.  Сонымен  қатар  глоссариде  терминдер  мен 
ұғымдардың түсініктемесін беруге болады. Төменде глоссаридің үлгісі берілген. 
 
Маркетинг  пəні бойынша глоссарий 
(пəн атауы) 
 
Қазақ тілінде 
Орыс тілінде 
Ағылшын тілінде Маркетинг 
Мркетинг 
Marketing 
Тауар  
Товар 
Good 
Сауду маркасы 
Торговая марка 
Trade mark 
Акционерлік қоғам 
Акционерное общество 
Stock holder 
Жарнама  
Реклама  
Advertment 
Акция  
Акция 
Stock 
Кəсіпкер  
Предприниматель  
Bisness-man 
Кəсіпкерлік  
Предринимательство  
Bisness 
Бизнес  
  Бизнес  
Bizness 
Маркетолог  
Маркетолог  
Marketolog 
Бинесмен  
Бизнесмен  
Biznes-man 
Сегмент  
Сегмент  
Segment 
Стандарт 
Стандарт 
Standart 
Сервис қызмет 
Сервис служба 
Service 
Факторинг 
Факторинг 
Factoring 
Бедел, бейне 
Имидж 
Image 
Дилер 
Дилер 
Dealer 
Реэкспорт 
Кері экспорт 
Rexsport 
 
 
Пəн бойынша білімді бағалау кестесі» 
Бағалау саясаты: 
№ 
 
Бағалау критериясы 
Бағалау түрі 
Жұмыс баллы 
Орындалатын жұмыс 

саны 

Дəріске қатысу белсенділігі 
100 
30 

Практикалық сабақта белсенділік  
100 
15 

СОӨЖ – ның белсенділігі 
100 
23 

Жеке жұмыс (реферат)  
100 


Презентация 
100 


Бақылау жұмысы 
100 


Промежуточная аттестация (Р1, Р2) 
100 
Среднеарифметическая 
сумма всех оценок 

Текущий контроль 
(Р1+Р2)/2 
 

Рейтинг допуска 
Текущий 
контроль* 0,6 
 
10  Итоговый контроль (экзамен) 
100*0,4 
 
11  Қорытынды 
Рейтинг допуска 

итоговый 
контроль 
 
 
 
 
Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) жəне 15 апталарда. 
Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% 
құрайды. Семестр аяғында оқу пəні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан 
өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%). 
Пəн  бойынша  қорытынды  емтихан  бағасы  аралық  бақылаулар  жəне 
қорытынды  аттестациялаудың  максималды  көрсеткіштер  сомасы  ретінде 
анықталады. 
Қорытынды  емтихан  пəннің  негізгі  теориялық  жəне  практикалық 
материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді. 
Əріптік  бағалау  жəне  оның  балдардағы  цифрлік  эквиваленті  дұрыс 
жауаптардың пайыздық көрсеткіші  бойынша  анықталады (кесте бойынша) 
 
Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады: 
 
Бағалау 
Бағаның 
əріптік 
баламасы 
Бағаның 
сандық 
баламасы 
Бағаның 
проценттік 
баламасы 
Бағалаудың  дəстүрлі 
жүйесі 

4,0 
95-100 
өте жақсы 
A- 
3,67 
90-94 
B+ 
3,33 
85-89 
жақсы 

3,0 
80-84 
B- 
2,67 
75-79 
C+ 
2,33 
70-74 
қанағаттанарлық 


2,0 
65-69 
C- 
1,67 
60-64 
D+ 
1,33 
55-59 

1,0 
50-54 


0-49 
қанағаттанарлықсыз 
 
Маркетин бойынша бақылау жұмыстары 
Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер. 
      1. Маркетингтің əлеуметтік – экономикалық мəні. 
     2. Маркетингтің мақсаты ұстамдары жəне қызметтері. 
     3. Маркетингтің түрі. Нарық сұранысының сипаттамасы. 
4. Маркетигтің даму тұжырымдамалары. 
5. Маркетингтің экономикалық алғы шарттарының пайда болуы жəне дамуы. 
6.  Маркетинг ғылымының қалыптасуы. 
7. Маркетингтің типтік түрлерге бөлінуі. 
8.  Маркетинг эволюциясы. 
9. Маркетинг үрдісі жəне оның функциялары. 
10. Фирманың макро ортасы оның сипаттамалары жəне факторлары. 
11. Маркетингтік ақпараттар жүйесінің анықтамасы, қажеттілігі ,ролі. 
12. Маркетингтік зерттеулер жүйесі мақсаты, бағыттары. 
     13.  Нарықты сегменттеу əдістемелік негіздері. 
     14. Маркетинг жүйесіндегі тауар. 
     15. Тұтыну нарығы тұтынушылар мінез – құлқы. 
     16.  Маркетингтік  баға  жəне  баға  саясаты.   
     17.  Маркетинг жүйесіндегі жарнама.  
18.Фирманың тауар  саясатының  мəні , мақсаты  жəне  міндеттері .  
19.Тауар  жылжыту  мазмұны , мақсаты.   
20.Тауар  жылжыту  арналары  құрылымы .   
21.Тауардың  таратылуы, өткізу  стратегиясы,  əсер  етуші  факторлар .   
22.Фирма стилінің ерекшеліктері. 
23.Маркетингтегі  жоспарлау  жəне  бақылау .   
24.  Маркетингтік        бақылау   типтері .   
25.  Маркетингтегі   коммуникациялық  жүйе .   
Халықаралық  маркетинг ұғымы,  ролі  жəне  мазмұны .   
27.Маркетингтік қызмет көрсету жəне коммерциялық емес  қызметтер.  
28. Қызмет көрсету нарығының дамуы əсер етуші қызмет түсінігі, жіктелуі. 
29.  Коммерциялық  емес  қызмет  аумағындағы  маркетинг,  коммерциялық  емес 
ұйымдар. 
30.Маркетингтегі бақылау жəне ақпаратты ұйымдастыру жүйесі. 
Пəн бойынша тестілік тапсырмалар. 
1. Маркетинг дегеніміз – 

A)   нарық, нарықты құру, нарықтану, нарықты жүргізу 
B)   кəсіпорынның сауда өткізу іс əрекетін зерттейтін өндіріс процесі 
C)   мақсатты бағытталған қызмет ету 
D)   өндірісті дұрыс бағдарлау үшін нарықты терең зерттеу 
2  Коммерциялық  мекемелердің  өз  маркетингтік  əрекеттерін  басқарудың  неше 
концепциясы бар? 
А 5 
В 3 
С 4  
Д 6 
3 Муқтаждық дегеніміз не? 
А. адамнын өзіне керекті бірдененің жетіспеуін сезінуі 
В. бірдеңенің қажеттігі 
С. барлығының жетісуінен болатын құбылыс 
Д. тамағының жоқтығы 
4. Демаркетинг қай кезде қолданылады? 
А. шектен тыс сұраныс кезінде 
В. сұраныстың жоқтығы 
С. ұсыныстың көптігі 
Д. ұсыныс пен сұраныстың болмауы кезінде 
5. Демаркетингтің міндеті - ... 
А. сұраныстың деңгейін төмендету 
В. ұсыныстың деңгейін төмендету 
С. ұсыныс пен сұраныстың төмендеуі 
Д. сұраныстың деңгейін көтеру 
6. Маркетолог деген кім 
A)  басқарушы 
B)  нарықты зерттеуші адам  
C)  инженер 
D)  ұйымдастырушы 
7. МАРКЕТИНГ СФЕРАСЫНЫҢ  НЕГІЗГІ  ТҮСІНІГІ 
      A) МҰҚТАЖДЫҚ, ТҰТЫНУШЫЛЫҚ, МҮМКІНДІК  
B) айырбас, мұқтаждық, тұтынушылық 
C) сұраныс, нарық,сатушы  
D) күш, достық, қанағаттану 
8. Маркетингтің негізгі атқаратын қызметтері 
A)  нарықты  зерттеу,  жарнаманы  пайдалану,  сатуды  жылдамдату,баға  саясаты, 
өткізу  
B)  өткізу, капиталдың шоғырлануы, баға саясаты, мамандану 
C)  жарнаманы пайдалану, үстемдік ету, капиталдың шоғырлануы 
өндіріс ауқымының іріленуі, өндірушілердің іріленуі, бəсеке күресі 
9. Нарықты зерттеу қызметі бұл 

A)  жаңа тауарлар мен өнімдер үшін ақпарат 
B)  тұтынушылардың əртүрлі топтарының қажеттілігі 
C)  бұрын игерілген тауарларды жаңадан игеру 
D)  тауардың  əртүрлі  топтарын  тұтыну  қажеттілігі  жəне  сұранымы  тауар  
ұсынымымен  жаңа  тауар  өндіру  үшін  ақпарат  тасқынының  бағыттары  немесе 
бұрын игерілген “ассотименттік” жаңарту туралы барлық қажетті жаңарту процесі 
10. Жарнаманы пайдалану қызметі ол- 
A)  нарықтың  барлық  тармақшаларын  тұрақтандыруға  жəне  тұтынушылардың 
жаңа топтарын тартуға бағытталған  
B)  тауарды сатуды көтермелеп жеделдетіп жеңілдікпен сату 
C)  жаңа тауарлар өндіру үшін ақпар тасқынының бағыттары 
D)  жалпы экономиканы зерттеу 
11. Сатуды жылдамдату қызметі- 
A)  Тауарды жаңарту туралы барлық қажетті жинақтау процесі 
B)  Тұтынушылардың əртүрлі топтарын тұтыну қажеттілігі 
C)  Тауарды сатуды жеделдетуге көтермелеп жеңідікпен сату   
D)  Нарықтың барлық тармақшаларын зерттеу 
12. Баға саясаты- 
A)  тауардың сату – сатып алынуы 
B)  тұтынушылардың жаңа топтарын тартуға бағытталған 
C)  ұзақ мерзімді нəтижелерді қамтамасыз ету 
D)  сұраныс пен ұсыныстың ара қатынасын реттейді 
13. Маркетингтің өткізу қызметі- 
A)  тауар  қозғалысының  бүкіл  жүйесімен  тауар  сатылғаннан  бастап  тұтынушыға 
көрсетілген қызметімен  байланысты 
B)   сұраныспен ұсыныстың ара қатынасын реттейді 
C)   тауарларды сатуды жеделдетуге жеңілдік береді 
D)   тұтынушылардың жаңа топтарын тартуға бағытталған- 
14. Маркетингтің мақсаты- 
A)  тұтынушыны керекті заттармен қамтамасыз ету 
B)  қоғамдық қажеттерді қанағаттандыру 
C)  нарықта озат болу 
D)  пайданы көп табу 
15. Маркетинг функциялары дегеніміз- 
A)  өткізу қызметтерін ұйымдастырып, ынталандыру 
B)  тұтынушылар арасында бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану 
C)  тауар  жəне  қызмет  маркетингінің  үрдісін  іске  асыруда  қолданатын  
мамандандырылған іс-қимылдың жеке түрлері жəне олардың жиынтығы  
D)  маркетинг операцияларын зерттеу 
Маркетингтің даму кезеңдері 
16. Маркетинг эволюциясының неше кезеңі бар. 
A)  2 

B)  3 
C)  4 
D)  6 
17. Маркетинг ғылымының негізін салушы ғалымдар 
A)  Ф. Котлер,  Друкер, Соловьев  
B)  Папов Е., Петренко, Менделеев, Эвенс 
C)  Пугачев, Соловьев, Ф. Котлер, Лебедев 
D)  Друкер, Гагарин, Петренко, Березин 
18. Маркетинг эволюциясының бірінші кезеңі 
A)  XX ғасырдың 40 жылдарға дейін “Өткізу маркетингі” деп аталады   
B)  XX ғасырдың ортасы 70-90 жылдар ҒТП пен тығыз байланысты 
C)  XX ғасырдың бірінші жартысы 50-70 жылдар ұлттық өнімнің өсуі 
D)  XX ғасырдың аяғы “Капиталдың шоғырлануымен тығыз байланысты” 
19. Ең алғашқы маркетингтік теория есебіндегі сипаттама беруге талпыныстар 
A)  АҚШ – да XX ғасырдың бас кезінде жасалды  
B)  Францияда XX ғасырдың ортасында  
C)  Италия  XX ғасырдың аяғы 
D)  Англия  XIX ғасырдың аяғы 
20. Маркетинг дамуының неше кезеңі бар 
A)  6 
B)  3 
C)  8 
D)  5 
21. Маркетинг дамуының бірінші кезеңі 
A)  тауарларды артық өндірумен байланысты 
B)  өндірушілерді тұтынушыларға бағдарлау 
C)    тауарларды  артық  өндіру  мен  яғни  олардың  ұсынымы  сұранымынан  артық 
болуға байланысты 
D)  қоғамның экономикалық ресурстарымен бағдарланған 
22. Маркетинг дамуының екінші кезеңінің принципі 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет