Маркетинг (пəннің атауы) ПƏннің ОҚУ-Əдістемелік кешені


Берілген реферат тақырыптарымен есептесужүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет7/10
Дата30.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Берілген реферат тақырыптарымен есептесу. 
1.  Маркетинг – нарық жағдайында кəсіпорынды басқару концепциясы. 
2.  Маркетингтің дамуы. 
3.  Маркетингтің иəні. 
4.  Маркетинг жəне менеджмент. 
5.  Қазақстан  Республикасында  жəне  басқа  елдерде  кəсіпкерлік  іскерлікке 
маркетинг концепциясын қолдану тəжірибесі. 
6.  20 ғасырдағы маркетингтің даму қарқыны. 
7.  Қазақстанда жаранаманың даму тарихы. 
8.  Ф. Котлер жəне оның маркетингтің дамуына қосқан үлесі. 
9.  Стратегиялық жоспарлаудағы маркетингтің ролі. 
10. Маркетинг жəне саясат. 
11. Маркетингтегі карьера жəне маман – маркетиологтарға қойылатын талаптар. 
12. Қазақстандағы демографиялық жағдайдың динамикасы. 
13. Монополия жəне бағаның құралуы. 
14. Қазақстанда тұтынушылардың құқықтарын қорғау. 
15. Маркетингте интернетті пайдалану. 
16. Тауар  сапасы  мен  оның  бəсекелестігін  қамтамасыз  ету  жүйесіндегі 
стандарттау жəне сертификаттау. 
17. Маркетингтік логистика. 
18. Тікелей маркетингтің дамуы. 
19. Қазақстандағы маркетинг туралы көзқарас. 
20. Маркетинг жүйесіндегі контроллинг жəне басқа да инновациялық шаралар. 
21. Кəсіпорындар нарығын сегменттеу принциптері. 

22. Отандық  кəсіпорындардың  маркетингті  пайдалану  бағыттары  мен 
мүмкіндіктері. 
23. Экономиканың əртүрлі саласында маркетингтің дамуы. 
24. Фирманың тауарлық саясаты: маңызы жəне мақсаты. 
25. Бағаның экономикалық маңызы жəне оның түрлері. 
26. Тауардың экономикалық маңызы. 
27. Халықаралық коммерциялық бизнес. 
28. Коммуникациялық шараларды жүзеге асыру жүйелері. 
29. Фирманың өсу стратегиясы. 
30. Тауар саясатындағы сервис. 
31. Тауар белгісі оның мəні мен қызметтері. 
32. Маркетинг зерттеулерінің негізгі бағыттары. 
33. Маркетинг кешені жəне оның негізгі құрамдастары. 
34. Тауардың өмірлік циклінің əр кезеңдеріндегі маркетинг стратегиясы. 
35. Маркетинг жəне халықаралық нарық. 
36. Тауар өткізуді ынталандыру жолдары. 
37. Маркетинг жүйесіндегі жоспарлау жəне бақылау. 
38. Жаңа тауарларды дайындау стратегиялары. 
39. Маркетингтің ұйымдық құрылымы. 
40. Жұртшылық тарапынан маркетингті сынау. 
Тапсырма 3 
Берілген тестілік тапсырмалармен есептесу. 
1.  Өткізуді ынталандыру. 
2.  Тауар арналарын анықтау, оның мəні жəне қызметі.  
3.  Тарату арналарының деңгейі жəне олардың құрылымы.  
4.  Типтерді жəне делдал сандарын анықтау. 
5.  Маркетинг жүйесіндегі жеке сату ерекшелігі. 
6.  Тауар жылжыту арналарының құрылымы. 
7.   Тауардың таратылуы. 
8.  Тауарды өткізу стратегиясы. 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Сұрақ  жауап  арқылы  берілген  тақырыпты  ашу  жəне 
тапсырмаларды  тестілік  тапсырмалар  арқылы  сондай  –  ақ  бақылау  жұмыстарын 
жасау арқылы тақырыптың ауқымдылығын ашу. 
Əдебиеттер: 4 (б.569-574.654-655).6 (б.200) .7 (б.437-442)7 (442-445) 
10 апта 
Тақырыбы: Тауар қозғалысы
Сабақтың мақсаты: Сабақтың маңыздылығын анықтау. 
Сабақтың түрі: Қысқа баяндамалар арқылы өткізу. 
Тапсырма 1 
Үй тапсырмаларымен есептесу. 
1.  Тауарды  жəне қызметті жылжыту, оның қызметтері. 
2.   Өткізуді ынталандыру түсінігі, ерекшеліктері.  

3.  Тауарды жылжытудың қоғаммен байланысы. 
4.  Тауарды өткізудегі делдалдық мекемелердің ролі. 
5.  Тауар тарату процесіндегі маркетингтік логистиканың ролі. 
Тапсырма 2 
Тестілік тапсырмалармен жұмыстану. 
1. Көтерме сауда бағасы дегеніміз: 
А) сауда немесе өндірістік ұйымдарға тауарлардың көптеген партиясын сату 
бағасы 
В) бөлшектеп сату бағасы 
С) тауарларды даралап сату бағасы 
Д) тауарлардың көптеген партиясын сату бағасы 
2. Тікелей жарнама түрлері: 
А) пошта арқылы, ақпараттық хаттар арқылы 
В) ақпараттық хаттар арқылы 
С) пошта арқылы 
Д) мəлімет жарнама 
3. Теледидар жарнамасының артықшылықтары: 
А) көңіл аударудың  жоғары деңгейі,  қамтудың  ауқымдылыгы 
В) көңіл аударудың  жоғары деңгейі 
С) қамтудың  ауқымдылыгы 
Д) көңіл аударудың, қамтудың ауқымдылығы 
 4. Тауар ассортименті деп нені айтамыз? 
А) қызмет ұқсастығына, не оларды клиенттердің тек бір тобына 
сатылатындығына, не бір типті сауда орындары арқылы сатуына не бір шектегі 
бағаның диапазонында сатылатындығына қарай топталған, бір-бірімен тығыз 
байланыстағы тауарлар 
В) бір типті сауда орындары арқылы сатуына не бір шектегі бағаның 
диапазонында сатылатындығына қарай топталған, бір-бірімен тығыз 
байланыстағы тауарлар 
С) қызмет ұқсастығына, не оларды клиенттердің тек бір тобына сатылатындығына 
байланысты тауарлар 
Д) бір типті сауда орындары арқылы сатуына не бір шектегі бағаның 
диапазонында сатылатындығына қарай топталған, бір-бірімен тығыз 
байланыстағы тауарлар 
5. Жəрмеңкелер мен көрсету (выставка) жарнамасының кемшіліктері қандай? 
А) шығынның өте көп жұмсалуы  
В) шығынның аз жұмсалуы 
С) шығынның көп жұмсалмауы 
Д) шығынның пайдадан аз болмауы 
6. Баспасөз жарнамасының көзі - ... 
А) газет, журнал, анықтамалар 
В) теледидар, анықтамалар 

С) журнал, газет 
Д)  теледидар, радио 
Тапсырма 3 
Келесі тапсырмалармен есептесу. 
1.  Маркетингтегі жоспарлау принциптері жəне міндеттері. 
2.  Стратегиялық жоспарлау кезеңдері мен ролі. 
3.  Фирманың өсу стратегиясы.  
4.  Маркетингтік жоспалау кезеңдері. 
5.  Маркетинг стратегиялары. 
6.  Əрекет ету бағдарламалары.  
7.  Маркетингтік жоспарлар түрлері. 
8.  Маркетингтік жоспарда не көрсетілуі керек. 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Сұрақ  жауап  арқылы  берілген  тақырыпты  ашу  жəне 
тапсырмаларды  тестілік  тапсырмалар  арқылы  сондай  –  ақ  бақылау  жұмыстарын 
жасау арқылы тақырыптың ауқымдылығын ашу. 
Əдебиеттер: 7 (б.441-442).8 (б.304-306.317) 
11 апта 
Тақырыбы: Маркетингтік қызмет көрсету. 
Сабақтың мақсаты: Сабақтың маңыздылығын анықтау. 
Сабақтың түрі: Қысқа баяндамалар арқылы өткізу. 
Тапсырма 1 
Берілген тапсырмалармен есептесу. 
1.  Қызмет көрсету нарығының дамуы.  
2.  Əсер етуші қызмет түсінігі жəне жіктелуі.  
     3. Қызмет ұғымы жəне олардың жіктелуі. 
     4. Қызметтердің айрықша сипаттамалары. 
     5. Маркетингтегі коммерциялық емес қызметтер. 
     6. Коммерциялық емес қызметтер.  
     7. Қызмет аумағындағы маркетинг. 
     8. Коммерциялық емес ұйымдар. 
     9. Қызметтердің маркетингтік мəні 
Тапсырма 2  
Тестілік тапсырмалармен жұмыс. 
1. Маркетингтік ақпаратты талдау жүйесінің негізін қандай банктер құрайды? 
А) модельдер банкі жəне статистикалық банк 
В) статистикалық банк  
С) модельдер банкі 
Д) халық банкі 
2. Сіз көпшіліктің - маркетинг тек қана тауар өткізумен жəне ынталандырумен 
айналы; айналысады деген анықтамасымен келісесіз бе? 
А) келіспеймін,   себебі маркетинг бұл сұраныс пен ұсынысты басқарумен        
ғана айналысады 

В) толықтай келісемін 
С) жоқ, маркетиинг – бұл тауарды зерттеумен айналысады 
Д) жоқ, маркетинг нарықтағы тауар мен тауар өндірушіні зерттейді 
3. Қызмет көрсету дегеніміз - ... 
А) бірінші жақтың екінші жаққа жасайтын пайдасы немесе барлық шарасы 
В) екінші жаққа жасайтын пайдасы 
С) бірінші жаққа жасайтын пайда 
Д) екі жақтың пайдасы 
4. Қызмет көрсетудің негізгі сипатгамалары: 
А) сезінбеушілік, сапаның  тұрақсыздығы  сақталмайтыңдығы, пайда болу көзінен  
ажырамайтындығы 
В) пайда болу көзінен ажырамайтындығы 
С) сезінбеушілік; сапаның  тұрақсыздығы  сақталмайтыңдығы 
Д) сапаның  тұрақсыздығы  сақталмайтыңдығы 
5. Ұйым маркетингісімен айналысатын бөлім - ... 
А) қоғамдық көзқарастарды ұйымдастыру бөлімдері 
В) қоғамдық көзқарастарды басқару бөлімдері 
С) қоғамдық көзқарастарды тексеру бөлімдері 
Д) қоғамдық көзқарасатарды зерттеу бөлімдері 
6. Орын маркетингінің түрлері: 
А) тұрғын үй маркетингі; шаруашылық құрылыс зонасы маркетингі; жер 
меншігіне инвестиция маркетингі; демалыс орыны маркетингі 
В) тұрғын үй маркетингі; шаруашылық құрылыс зонасы маркетингі 
С) жер меншігіне инвестиция маркетингі; демалыс орыны маркетингі  
Д) шаруашылық құрылыс зонасы маркетингі; жер меншігіне инвестиция 
маркетингі 
7. Сұраныс бағасы дегеніміз - ... 
А) сатып алушылардың белгілейтін тауар бағасы 
В) тауар өндірушілердің белгілейтін тауар бағасы 
С) сатушылардың тауар бағасы 
Д) сатушылар мен сатып алушылардың бағасы 
Тапсырма 3 
Рефераттармен есептесу. 
1    Қызмет өрісіндегі маркетингтің маңыздылығы жəне таралу масштабы. 
1  Халықаралық маркетингтің ортасы. 
2  Халықаралық маркетингтің ролі. 
3  Сыртқы нарықта  маркетинті қолдану тəсілдері. 
4  Жарнаманың маңызы. 
5  Маркетингтік қызметті ұйымдастыру. 
6  Маркетингтегі бақылау. 
7  Тауар қозғалысы жəне жылжыту. 
8  Фирманың баға стратегялары. 

9  Тауар белгілері. 
10  Сауда көрмелері сұранысты басқару əдісі ретінде 
11  Фирманың корпоративтік стратегиялар. 
12   Өсу стратегиясын қолданудың шетелдік тəжірибесі 
13  Маркетингтік қызметтін тиімділігі 
14  Маркетингті басқарудағы байқау тұтынушыларды зерттеу əдісі ретінде 
15  Маркетингті басқарудағы экрандау тұтынушыларды зерттеу əдісі ретінде 
16  Маркетингті басқарудағы эксперимент тұтынушыларды зерттеу əдісі ретінде 
17  Тауар ассортиментін басқару 
18  Маркетингті басқарудағы тауар белгісі 
19  Баға белгілеу психологиясы 
20  Маркетингті басқару органдары 
21  Сату бойынша менеджер, мəні жəне негізгі талаптар 
22  Функционалды деңгейдегі маркетингті басқару 
23  Кəсіпорынның маркетингтік стратегиялары 
24  Инструменталды деңгейдегі маркетингті басқару 
25  Тарату арналарын басқару 
26  Өнім өткізуді басқару 
27  Баға белгілеуді басқару 
28  Тауардың бəсекелестікке қабілеттілігін басқару 
29  Өнім сапасын басқару 
30  Жарнама қызметін басқару 
31  Ассортименттегі тауардың пайдалылығын талдау 
32  Маркетингтік коммуникациясын басқару 
33  Жарнаманың экономикалық тиімділігі 
34  Маркетингті басқарудағы брендинг 
35  Маркетингті басқарудағы дифференциация 
36  Бағаның түрлері жəне оларды басқару 
37  Маркетинг экономикасы 
38  Жарнаманың коммуникативті тиімділігі 
39  Кəсіпорынның есепті-клирингті палаталар 
40  Маркетингті басқарудағы келіспеушіліктер 
41  Кəсіпорында маркетингті ұйымдастыру 
42  Тауар тасымалдауын басқару 
43  Маркетингтік жоспар 
44  Қазақстан экономикасындағы маркетинг ерекшеліктері 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Сұрақ  жауап  арқылы  берілген  тақырыпты  ашу  жəне 
тапсырмаларды  тестілік  тапсырмалар  арқылы  сондай  –  ақ  бақылау  жұмыстарын 
жасау 
арқылы, 
реферат 
тақырыптарын 
қорғау 
арқылы 
тақырыптың 
ауқымдылығын ашу. 
Əдебиеттер: 7 (б.441-442).8 (б.304-306.317) 
12 апта  

Тақырыбы: Маркетингтегі ұйымдастыру жүйесі. 
Сабақтың мақсаты: Сабақтың маңыздылығын анықтау. 
Сабақтың түрі: Қысқа баяндамалар арқылы өткізу. 
Тапсырма 1 
Берілген сұрақтар бойынша жұмыстану 
1.  Маркетингтегі ақпарат жүйесін ұйымдастыру.  
2.  Ақпаратты бақылау жүйесі.  
3.  Интеллектуалды маркетинг. 
4.  Маретингтегі ұйымдастыру жұмыстары неден көрінеді. 
5.  Маркетингтік  бақылау.  
6.  Маркетингтік бақылау типтері: жылдық жоспардың орындалуын бақылау.  
7.  Əр түрлі тауарлар, аймақтар, нарық сегменті.  
8.  Халықаралық маркетинг жəне бизнестің дамуы 
Тапсырма 2 
Берілген тапсырмалармен есептесу. 
1.  Маркетингтегі коммуникациялық жүйе. 
2.  Коммуникация жүйесінің түсінігі. 
3.  Маркетинг коммуникациясының үлгі процесі, оның элементтері. 
Коммуникация тəсілдері.  
4.  Сауда агенттері қандай жұмыстарды орындайды. 
5.  Коммуникация факторларының тиімділігі. 
6.  Коммуникация элементтері жəне кезеңдері.  
7.  Коммуникация факторлары. 
8.  Сауда агенттері жаңа тұтынушыларды қалай табады. 
9.  Жеке сатудың маңызы неде. 
Тапсырма 3 
Тестілік тапсырмаларды орындау. 
1. Фирма сататын нақты модель,марка немесе өнімдер көлемі 
A) марка 
B) символ 
C) ассортимент 
D)  буып-түю 
228. Марка бұл:  
 A)  белгі 
 B)  фирмалық белгі 
 C) фирмалық атау 
 D) эмблема 
2. Сауда автоматтары арқылы сатылатын тауарлардың бағасы жəй тауарлармен 
салыстырғанда - ... 
А) 10 -  15 % қымбат болады 
В) 10 % қымбат болмауы 

С) 20 – 25 % қымбат болады 
Д) 15 – 20 % қымбат болады 
3. Нарықтың мақсатты сегментін анықтау – бұл ... 
А) өз тауарларын шығару үшін нарықтың бір немесе бірнеше сегментін таңдау 
В) бірнеше сегментін таңдау 
С) өз тауарларын шығару үшін нарықтың бір сегментін таңдау 
Д) нарықтың түрлерін таңдау 
4. Нарықты сегменттеуді қалай түсінесіз? 
А) тұтынушыларды мұқтаждық негіздері айырмашылықтарына немесе мінез-
құлық сипаттамаларына қарай топтарға бөлу процесі 
В) мінез-құлық сипаттамаларына қарай топтарға бөлу процесі; 
С) тұтынушыларды мұқтаждық негіздері айырмашылықтарына бөлу процесі 
Д) негіздері айырмашылықтарына жəне мінез – құлықтарына бөлу процесі 
5. Егер фирма өзінің қазіргі ассортиментіне жəне нарқына қатысы жоқ жаңа 
өндіріспен айналысатын болса, онда ол қалай аталады? 
А) диверсификация 
В) дифференция 
С) дифляция 
Д) декларация 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Сұрақ  жауап  арқылы  берілген  тақырыпты  ашу  жəне 
тапсырмаларды  тестілік  тапсырмалар  арқылы  сондай  –  ақ  бақылау  жұмыстарын 
жасау арқылы тақырыптың ауқымдылығын ашу. 
Əдебиеттер: 1,2,3,4,6,7,8,16,20 
13 апта 
Тақырыбы: Халықаралық маркетинг. 
Сабақтың мақсаты: Сабақтың маңыздылығын анықтау. 
Сабақтың түрі: Қысқа баяндамалар арқылы өткізу. 
Тапсырма 1 
Берілген сұрақтар бойынша жұмыстану 
1.  Халықаралық маркетинг ұғымының түсінігі. 
2.   Халықаралық маркетингтің  ролі жəне маңызы.  
3.  Халықаралық фирмалар олардың ерекшеліктері. 
4.  Сыртқы нарыққа шығудың бір мақсаттылығы. 
5.  Сыртқы нарықта маркетингті пайдалану факторлары. 
6.  Халықаралық маркетинг ортасы. 
7.  Халықаралық сауданың жүйесі.  
8.  Сыртқы  нарықтардың  экономикалық,  құқықтық  мəдени  ортасы  жəне 
олардың халықаралық маркетингке əсер етуі.  
9.  Халықаралық фирмалар. 
Тапсырма 2  
Жеке тапсырмалармен  есептесу 

1.  Шетел нарығына шығу туралы шешім қабылдамас бұрын мекемелер қандай 
фактоларды есепке алулары қажет. 
2.  Халықаралық маркетингті ұйымдастыру. 
3.  Халықаралық маркетингтегі шешімдер.  
4.  Халықаралық маркетинг аумағындағы қабылданатын негізгі шешімдер. 
5.  Шешім қабылдауға əсер ететін факторлар. 
Тапсырма 3 
Тестілік тапсырмалармен жұмыс 
1. Фирмалық стил жүйесіне кіретіндер: 
A)  фирмалық шрифтер, логотип, блок 
B) фирмалық шрифтер, логотип, фирмалық блок, тауарлық белгі    
таңба, белгі, блок, шрифтер 
логотип, фирмалық ұран, фирмалық блок 
2 Қызмет көрсету жарнамасы төмендегі функцияларды орындайды: 
A) қызметкерлер үшін мотивациялық қызмет етеді 
B) қызмет ету сапасын бақылау бағдарламасы болып табылады 
C) сату аспабы болып табылады 
D) қызметкерлер үшін мотивациялық қызмет етіп,сату аспабы ретінде жəне   
қызмет ету сапасын      бағалау бағдарламасы болып табылады  
3. Өзіне барлық қызмет көрсету түрін кірістіруші , тауардың жұмыс қабілетін, 
қауіпсіздігін жəне берілген жұмыс параметрлерімен байланысты сервис түрін 
қалай атайды: 
A) қатаң сервис 
B) жұмсақ сервис 
C) жанама сервис 
D) барлық жауаптар дұрыс 
4. Тəуелсіз бұқаралық ақпаратқа жатпайтын құрал 
A) басылым 
B) кəсіпорын қызметі 
C) теледидар 
D) радио 
5. Маркалық атаулар беруді шешу 
A) жеке-дара жəне бірыңғай маркалық атаулар 
B) ұжымдық маркалық атау 
C) фирманың саудалық атауы 
D) фирманың саудалық, ұжымдық маркалық атау,жеке дара жəне бірыңғай 
маркалық атаулар. 
6. Сұрақ алудың басымдығы 
A) жаңа тауарлар немесе буып-түюлер жасаққтауға көмек 
B) еркін пікір алмасу 
C) үлкен ақшалай шығындар қажет етпейді 
D) жеке əңгімелесу 

Əдістемелік  нұсқаулар:  Сұрақ  жауап  арқылы  берілген  тақырыпты  ашу  жəне 
тапсырмаларды  тестілік  тапсырмалар  арқылы  сондай  –  ақ  бақылау  жұмыстарын 
жасау арқылы тақырыптың ауқымдылығын ашу. 
Əдебиеттер: 1,2,3,4,6,7,8,16,201,2,7(222-232) 
14 апта 
Тақырыбы: Қызметтер маркетингі
Сабақтың мақсаты: Сабақтың маңыздылығын анықтау. 
Сабақтың түрі: Қысқа баяндамалар арқылы өткізу. 
Тапсырма 1  
Берілген сұрақтар бойынша жұмыстану 
1.  Сыртқы нарыққа шығу тəсілдері туралы шешім қабылдау. 
2.  Халықаралық  маркетингте  экономикалық,  саяси  –  құқықтық  жəне  мəдени 
орта ерекшеліктерінің ықпалын ерекшелеңіз. 
3.  Қызмет ұғымы, олардың жіктелуі. 
4.   Қызметтердің айрықша сипаттамалары жəне олардың маркетингтік мəні. 
5.  Əртүрлі саладағы қызмет түріне сипаттама беріңіз. 
6.  Қызмет маркетингігің дамуы. 
7.  Маркетингтік қызмет көрсету жəне ұйымдастыру. 
8.  Қазіргі заманғы экономикадағы қызмет көрсетулер. 
9.  Қызмет көрсету нарығының дамуына əсер ететін факторлар.  
Тапсырма 2 
Тестілік тапсырмалармен жұмыстану. 
1.  «Қызмет мерзімі үшін шығындар» түсігінің өзіне кірістіретіні: 
      A) техникалық қызмет көрсету құны 
      B) қажетті қосалқы бөлшектер құны 
      C) жабдықтың жарамсыздық құны 
D)техникалық  қызмет  көрсету  құны,  қажетті  қосалқы  бөлшектер  құны, 
жабдықтың жарамсыздық құны  
2.  Жаңаша бəсекелік-бұл: 
аз ғана уақыт аралықтары арқылы техникалық жетістірілген тауарларды рынокқа 
шығару 
өндірушілер өз өнімін қосымша қаншама қаруландыруына орай бəсекелік             
      (қызмет көрсету, жарнама, кеңес беру) 
     C)  жаңа өткізу арналарын пайдалану 
     D)  қызмет көрсету, жарнама, кеңес беру 
3. Жаңа өнімдерге деген бағалар түрі 
A)  ұзақ мерзімдік  баға 
B)  нарықтың тұтынушылық сегменті бағасы 
C) өзгермелі баға 
D)  аса тартымды баға 
Маркетингтегі жарнама 
4. Жарнама дегеніміз- 

сатып  алушыға  тауарды  иемденуге  сендіретін  яғни  тұтынушы  сұранысын 
тудыратын хабарларды таратуға көмек беретін маңызды құрал   
тұтынушыны итермелеуші күш 
тауарды жылжытудың іс-əрекетінің қызметі 
сатып алушыға таыарды сендіру құралы 
5. Жарнаманың түрлері  
A)  престижді, мəлімет, үгіттеу жарнамасы 
B)  үгіттеу, еске салу, сату, ынталандыру 
C)   престижді, мəлімет, үгіттеу жəне еске салу жарнамасы  
ұсыныс, мəлəмет беру, еске салу жарнамасы 
6. Фирмалық стил келесі қызметтерді анықтайды 
A)  айырмашылық, қорғау,насихат қызметі   
B)  бақылау, қадағалау, жоспарлау 
C)  насихат, қорғау, басқару 
D)  жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру 
Тапсырма 3  
Келесі тапсырмалармен есептесу. 
1.  Қызметтерді жіктеу. 
2.  Ақпараттық технологиялар жүйесіндегі маретинг.  
3.  Компьютер жүйесіндегі маркетингтің міндеті, оның мүмкіндіктер. 
4.  Қызмет көрсету аумағындағы маркетингті қолдану. 
5.  Маркетингтегі айырбас процесі.  
6.  Маркетинг талаптарына сəйкес бақылау.  
 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Сұрақ  жауап  арқылы  берілген  тақырыпты  ашу  жəне 
тапсырмаларды  тестілік  тапсырмалар  арқылы  сондай  –  ақ  бақылау  жұмыстарын 
жасау арқылы тақырыптың ауқымдылығын ашу. 
Əдебиеттер: 1,2,3,4,6,7,8,16,20 
15 апта 
Тақырыбы: Қызмет көрсету аумағындағы маркетингті қолдану. 
Сабақтың мақсаты: Сабақтың маңыздылығын анықтау. 
Сабақтың түрі: Қысқа баяндамалар арқылы өткізу. 
Тапсырма 1  
Берілген сұрақтар бойынша жұмыстану 
1.  Маркетингтегі айырбас процесі.  
2.  Маркетинг талаптарына сəйкес бақылау.  
3.  Бақылау мəліметтерінің тізімін дайындау 
Тапсырма 2 
Берілген тестілік тапсырмалармен жұмыс. 
1. Жігерлендіру жүйесінің незізгі құралдары: 
А) жарнама, өткізуді ынталандыру, насихаттау 
В) өткізуді ынталандыру 
С) үгіт - насихаттау 

Д) жарнама, өткізуді ынталандыру 
2. Бағаның анықтамасы - … 
А) нақты тауарға алынған ақшалай сұраныс 
В) тауардың ақшалай көрінісі 
С) тауарға деген ақшалай ұсыныс 
Д) құнның ақшалай көрінісі 
3. Мемлекеттік ұйымдар нарығы: 
А) тауарлардың тобын сатып алушы өкімет орындары, мемлекеттік жəне жеке 
оргаңдар ұйымдары 
В)  тауарлардың тобын сатып алушы өкімет орындары 
С) мемлекеттік жəне жеке оргаңдар ұйымдары 
Д) жеке оргаңдар ұйымдары 
Тауар таралымы 
4. Егер де ол шығындар үшін жауап беретін болса, қалай аталады 
A)  өткізу агенттері 
B)  дилер 
C) комиссионерлер 
D) брокерлер 
5. Компанияларды жəне бəсекелестерді қажетті тауарлар жəне қызмет  
көрсетумен қамтушы, фирмалар 
A)  делдардар 
B)  клиенттер 
C)  жеткізушілер 
D)  сатушылар 
6. Меншіктеу құқығы жоқ, ештеңе иеленбейтін 
А. Агент 
Б. Дилер 
В. Дистрибьютор 
Д. жеткізуші 
7. Өнімдер сервистеумен айналысушы, делдал 
 A)  дилерлер 
 B)  брокерлер 
 C)   өткізу агенттері 
 D)  дистрибьюторлар 
8. Тікелей маркетинг арнасы 
 A)  делдал-тұтынушы  
 B)  өндіруші-тұтынушы 
 C)  делдал-сатушы 
 D)  өндіруші-сатушы 
9. Автомашиналарды қандай көлік түрімен тасымалдайды 
A)  су жолымен 
B) құбырмен 

C) автомашиналармен 
D) теміржолмен 
10. Компанияларда өткізуді жылжытуға жəне тауарларды таратуға көмектесуші, 
фирмалар 
A)  жеткізушілер 
B) делдардар 
C) клиенттер 
D) бəсекелестер 
11. Өзіне пайда əкелу мақсатында тауарларды қайта сату немесе оларды өзгелер- 
ге  жалға беру ушін иемденуге тұлғалар мен ұйымдар бірлестігі 
A) сатып алу бойынша агенттер 
B) кəсіпорын қажеті үшін сатып алу 
C)  мемлекеттік мекемелер нарығы 
D)  аралық саудагерлер нарығы 
12. Аралық сатып алушылар нарқы кімдерден құралады? 
А) қайта сату мақсатымен тауарларды пайдалантаын жеке адамдар мен ұйымдар 
тобынан  
В) қайта сату мақсатымен тауарларды пайдалантаын жеке адамдар тобынан 
С)  жеке адамдар мен ұйымдар тобынан  
Д) тауарларды сатумен айналысатын адамдар тобынан 
13. Тауар өткізудің екі деңгейлі каналын көрсетіңіз: 
А) сатушы - көтерме сатушы - бөлшек сатушы - сатып алушы 
В)  көтерме сатушы - бөлшек сатушы - сатып алушы 
С) бөлшек сатушы - сатып алушы 
Д) сатушы - көтерме сатушы - бөлшек сатушы 
14. Көтерме сауда бағасы дегеніміз - ... 
А) ірі партиямен сатылатын тауар бағасы 
В) жеке сату бағасы 
С) тауарды көтермелеп сату бағасы 
Д) жеке жəне бөлшектеп сату бағасы 
15. Бəсекелестер нарығында нарықтық тендік жүзеге асырылады ма? 
А) көп жағдайда жүзеге асырылады 
В) жүзеге асырылмайды 
С) көп жағдайда жүзеге асырылмайды 
Д) жүзеге асырылуы екі талай 
Тауар қозғалысы жəне жылжыту 
Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет