М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттікжүктеу 7.03 Kb.
Pdf просмотр
бет6/9
Дата25.04.2017
өлшемі7.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №139   
 
 
  Сјулелену аєыны 100
 
Вт теѕ нїктелік жарыќ кґзініѕ жарыќ кїшін аныќта.  
 
 
 
 15,92 
Вт
рад
стер 
   
 3,5  
рад
стер
Вт

    
 7,96 
рад
Вт
 
 31,85 
рад
стер
Вт

   
 7,96 
рад
стер
Вт

     
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №140   
 
 
Сјулелену аєыны 200
 
Вт теѕ нїктелік жарыќ кґзініѕ жарыќ кїшін аныќтаѕыз. 
 
 
 
 7,96 
рад
Вт
 
 31,85 
рад
стер
Вт

   
 15,92 
Вт
рад
стер 
   
 3,5  
рад
стер
Вт

    
 7,96 
рад
стер
Вт

     

 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №141   
 
 
Толќындыќ сан мына формула бойынша аныќталады. 
 
 
 
ω
υ
=
к
 
 
υ
ω
=
к
 
 к = ν ·Т 
 
 
ω
υ

=
к
 
 
υω
1
=
− к
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №142   
 
 
Фазаныѕ жылдамдыєы мына формула бойынша аныќталады.  
 
 
 
 
с
ср
=
υ
 
 
к
ср

=
ω
υ
 
 
Т
ср

=
λ
υ
 
 
к
ср
ω
υ
=
 
 
λ
υ

к
ср
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №143   
 
 
 Егер  ортада дисперсия  болмаса, онда:  
 
 
 Максвелл формуласы Рэлей формуласына ауысады 
 Рэлей  формуласы Максвелл формуласына ауысады 
 Фазалыќ жылдамдыќ жарыќ кґзініѕ координаттарына тјуелді  
 Рэлей  формуласы фазаныѕ формуласына ауысады. 

  Е
r
 векторы  Н
r
 векторына перпендикуляр. 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №144   
 
 
Толќындар манохраматты деп,  аталады, егер: 
 
 
 


⊥ H
E
 
 
соnst
=
 
 
µ
ε

=
n
 
 
соnst
=

ϕ
 
 
соnst
=
ω
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №145   
 
 
Жарыќ толќыныныѕ теѕдеуі мына тїрде жазылады:  
 
 
 
 
 
α
cos
0
E
=
 
 
(
)
ϕ
ω
+
=
t
E
H
cos
0
 
 
Е
E
E

+
=
0
 
 
(
)
ϕ
ω
+
=
t
H
E
cos
0
 
 
(
)
ϕ
ω
+
=
t
E
E
cos
0
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №146   
 
 
  Оптикалыќ электрон дегеніміз  -  
 
 
 
  Еркін электрон  
 ішкі ядромен јлсіз байланысќан электрон  
 Сыртќы ядромен кїшті байланысќан электрон  
 Сыртќы ядромен јлсіз байланысќан электрон  
 ішкі ядромен кїшті байланысќан электрон 

 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №147   
 
 
Затта жарыќтыѕ жўтылуы нјтижесінде оныѕ интенсивтігі:  
  
 
 
 шексіздікке ўмтылады 
 нольге ўмтылады 
 ґзгермейді 
 ґседі 
 кемиді  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №148   
 
 
Жарыќтыѕ жўтылу заѕы кімніѕ заѕы: 
 
 Максвелл 
 
  Бугер     
 Лоренц 
 Релей  
 Малюс 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №149   
 
 
Жарыќ їшін металдар мґлдір емес. Себебі: 
  
 
 їлкен ќалыѕдыќќа ие  
 олар ќатты  
 аз жўтылу коэффициентіне ие  
 Їлкен жўтылу коэффициентіне ие 
 
 аз ќалыѕдыќќа ие  
 
 
Тема вопроса: нет 

Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №150   
 
 
Бір атомды газдар їшін жўтылу коэффициенті 
   
 
 
 
м
3
10
=
α
 
 
м
100
10

=
α
 
 
м
11
12
10
10=
α
 
 
м
6
10

=
α
 
 
0
=
α
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №151   
 
 
Молекуланыѕ кїйдегі заттыѕ жўтылу коэффициенті  
 
 
 
м
2
10

=
α
 
 
м
20
10

=
α
 
 
м
3
10
=
α
 
 
0
=
α
 
 
м
7
10
10
10=
α
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №152   
 
 
Диэлектрик  їшін жўтылу коэффициенті  
 
 
 
 
м
3
5
10
10=
α
 
 
0
=
α
 
 
м
12
10

=
α
 
 
м
3
10
=
α
 
 
м
20
10

=
α
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №153   
 
 
Металдар їшін жўтылу коэффициенті 

 
 
 
 
м
8
10
10
10=
α
 
 
0
=
α
 
 
м
20
10

=
α
 
 
м
2
10

=
α
 
 
м
4
3
10
10 −
=
α
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №154   
 
 
Ќоршаєан ортада јр тїрлі тїстіѕ болуы немен байланысты 
 
 
 
 
  Јр тїрлі  заттарда селективті сыну шегініѕ јр тїрлі болуымен. 
 Ќандай сезімдермен  
 Барлыќ заттарда тїстердіѕ бірдей жўтылуымен 
 Јр тїрлі  заттардаєы селективтік жўтылу шектерініѕ јр тїрлілігімен 
  Заттардыѕ ќасиеттерініѕ бірдей болуымен.  
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №155   
 
 
  
 
Вавилов-Черенков сјулеленуі дегеніміз:  
 
  
ϑ
<
ϑ
орт
-мен ќозєалатын зарядталєан бґлшектердіѕ электромагниттік сјулеленуі  
  
ϑ
>
ϑ
орт
-мен ќозєалатын зарядталєан бґлшектердіѕ электромагниттік сјулеленуі  
  
γ
 - сјулеленуі 
 люминессценция  
 рентген сјулесі 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №156   
 
 
Жарыќ бўл ... толќын: 
 

 
  кґлденеѕ , яєни  ⊥
Ε
r
V
r
r

Η
  
 кґлденеѕ, яєни  
↑↑
Ε
r
V
r
r
↑↑
Η
,  
  ќума, яєни  ⊥
Ε
r
V
r
r

Η
 
  тўрєын 
  кґлденеѕ, 
const
=
r
  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №157   
 
 
Жарыќ поляризацияланєан деп аталады, егер  
 
 
   Ε
r
 векторыныѕ тербелісі  реттелген болса  
  Κ
r
 векторыныѕ тербелісі ќандайда бір жаєдаймен реттелген болса  
   Ε
r
 векторыныѕ тербелісі ќандайда бір жаєдаймен реттелген болса  
   ⊥
Ε
r
И
r
r

Κ
 
    
↑↑
Ε
r
И
К
r
r
↑↑
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №158   
 
 
  Поляризацияланєан табиєи жарыќты алу їшін ќолданылатын ќўрал ќалай аталады? 
 
 
 
 люксометр 
 поляризатор  
 фотометр 
 анализатор  
 рефрактрометр 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №159   
 
 
Поляризация дјрежесін талдау їшін ќажет ќўрал ќалай аталады  
 
 
 
 рефрактрометр 

  люксометр 
 анализатор 
  поляризатор 
 фотометр 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №160   
 
 
Кристалдыѕ оптикалыќ осі деп ....  баєытты айтады 
 
 
 атомдар симметриялы орналасќан  
 атомдар  хаосты орналасќан  
 атомдар бірќалыпсыз тербелетін  
  атомдар бірќалыпты тербелетін  
 атомдар ќозєалмайтын  
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №161   
 
 
Поляризатор арќылы ґтетін жарыќтыѕ интенсивтілігі ќандай  
 
 
 
 
0
=
I
 
 
табиєи
I
I
2
1
=
 
 
шам
I
1
=
 
 

=
I
 
 
табиєи
I
=
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №162   
 
 
Егер поляризатор  мен анализатордыѕ оптикалыќ  осьтерініѕ арасындаєы бўрыш ά=0 болса 
, онда ґткен жарыќтыѕ интенсивтілігі ќандай:  
 
 
 
 
табиєи
I
=
 

 

=
I
 
 
0
=
I
 
 
табиєи
I
I
2
1
=
 
 
шам
I
1
=
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №163   
 
 
Егер поляризатор мен анализатордыѕ оптикалыќ осьтерініѕ арасындаєы бўрыш ά=90
0
 
болса, онда оптикалыќ  жарыќтыѕ интенсивтілігі ќандай:  
 
 
 
 
табиєи
I
I
2
=
 
 
табиєи
I
=
 
 
0
=
I
 
 

=
I
 
 
табиєи
I
I
2
1
=
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №164   
 
 
Шаєылєан толќындардыѕ поляризациялану дјрежесі неден  тјуелді: 
 
 
 тїсу бўрышына  
 тїсу бўрышына жјне ортаныѕ сыну кґрсеткішіне  
 жарыќ жылдамдыєына 
 
 температураєа 
 ортаныѕ сыну кґрсеткішіне  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №165   
 
 
Екі диэлектриктердіѕ шекарасынан шаєылєан жарыќ  
 
 
 
  табиєи 

 жазыќша поляризацияланєан,   Ε
r
 векторыныѕ тїсу жазыќтыєына перпиндикуляр 
жазыќтыќта тербеледі 
 жазыќша поляризацияланєан,  Ε
r
 векторы тїсу жазыќтыєына параллель жазыќтыќта 
тербеледі.  
  жазыќша поляризацияланєан,   Ε
r
 векторы болмайды  
 сызыќтыќ поляризацияланєан  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №166   
 
 
Егер екі ортаныѕ шекарасына жарыќ  Брюстер бўрышымен тїсетін болса, онда шаєылєан  
жјне сынєан сјуленіѕ арасындаєы бўрыш неге теѕ болады.  
 
 
 
 2
π
 
 30
0
 
  0                       
  2
π
 
 
π
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №167   
 
 
  Жарыќтыѕ тїсу бўрышына теѕ болатындай етіп орналасќан пластинкалар жиынтыєы 
ќалай аталады:  
 
 
 
 топ 
 люксометр 
  
 поляризатор 
 рефрактометр 
 табан 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №168   
 
 
Ќосарланып сыну ќўбылысы кезінде сыну заѕына баєынатын сјуле ќалай аталады:  

 
 
 кјдімгі емес 
 ґзгеше  
 шаєылєан  
 
 кјдімгі  
 сызыќша поляризацияланєан  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №169   
 
 
Ќосарланып сыну кезінде сыну заѕына баєынбайтын сјуле ќалай аталады:  
 
 
 
 тїскен 
 шаєылєан  
 кјдімгі 
 сызыќша поляризацияланєан  
 ґзгеше  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №170   
 
 
   Поляризацияланєан призмаларда ќосарланып сыну ќўбылысы пайдаланылады, біраќ 
призмадан тек бір сјуле шыєады, ґйткені бґлінген шекарада ... ќўбылысы байќалады.  
 
 
 дисперсия  
 жўтылу  
 толыќ ішкі шаєылу  
 интерференция 
 
 шашырау 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №171   
 
 
Дихроизм дегеніміз-  
 

 
   Ε
r
 векторыныѕ баєдарлануынан тјуелді, жарыќтыѕ јр тїрлі шашырауы 
 температураєа тјуелді жарыќтыѕ јр тїрлі жўтылуы 
 
 ќалыпты дисперсия 
 анамальды дисперсия 
   Ε
r
 векторыныѕ баєдарлануынан тјуелді, жарыќтыѕ јр тїрлі жўтылуы 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №172   
 
 
Изотропты, кристалдарды жасанды тїрде анизатроптыќ жасауєа болады....  
 
 
 
 электрлік жјне магниттік ґрістіѕ јсерінен жјне біржаќты сыєу жјне созу арќылы  
 тек ќана магнит ґрісініѕ јсерінен 
 электр жјне магниттік ґрістіѕ јсерімен жјне созу јсерінен  
 тек ќана электр ґрісініѕ јсерінен  
 деформация јсерінен 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №173   
 
 
Керр эффектісі жаєдайында оптикалыќ жјне перпендикуляр баєытта пайда болатын 
оптикалыќ анизатропияныѕ мґлшері болып, кјдімгі жјне ґзгеше сјулелердіѕ сыну 
кґрсеткіштерініѕ айырмасы жјне ол мына формула бойынша аныыќталады.  
 
 
 
 
2
0
кН
n
n
e
=

 
 
σ
к
n
n
e
=

0
 
 
2
0
кЕ
n
n
e
=

 
 
Е
n
n
e
=

0
 
 
Е
n
n
e
0
0
µµ
=

 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №174   
 
 
Керр тўраќтысы дегеніміз:  
 

 
 
 
 
λ
к
В =
 
 
2
0
кЕ
n
n
e
=

 
 
t
D
H
rot


=

 
 
β
sin
sin i
=
 
 
λ
µ
к
В
0
=
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №175   
 
 
. Био таєайындаєан поляризация жазыќтыєыныѕ бўрылуыныѕ аныќтайтын формула 
ќайсысы: 
 
 
 
l
α
ϕ
=
 
 
e
n

=
0
ϕ
 
 
ϕ
2
0
cos
I
=
 
 
кЕ
=
ϕ
 
 
λ
ϕ
В
=
 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №176   
 
 
Поляризация жазыќтыєыныѕ бўралу теориясын жасаєан кім?  
 
 
 
 
 Ланжевен 
 Керр 
 Гюйгенс 
 Ньютон 
 Френель 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 

   Вопрос №177   
 
 
Поляриметр негізінде ќандай ќўбылыс жатыр  
 
 
 
 толыќ ішкі шаєылу ќўбылысы 
  дисперсия  
 поляризация  
  поляризация жазыќтыєыныѕ бўралуы  
 шашырау 
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №178   
 
 
Жарыќтыѕ шашырау кезінде ќандай ќўбылыс байќалады.  
 
 
 толќындардыѕ дисперциясы  
 толќындардыѕ баяулауы 
 
 меншікті емес жарќылдау  
 толќындардыѕ їдеуі  
 толќындадардыѕ шашырауы  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №179   
 
 
Физикалыќ мјн бойынша шашырау ....табылады.  
  
 
 
 ортаныѕ біртекті еместігіндегі толќындар дисперсиясы 
 ортадаєы біртекті еместігіндегі толќындар дифракциясы  
 дифракциялыќ тордаєы дисперсия 
  
γ
- сјулесініѕ поляризациясы 
 жўќа ќабыршаќтаєы интерференция  
 
Тема вопроса: нет 
Сложность вопроса: 1 (из 10) 
 
 
   Вопрос №180   
 
 
  Жўтылу ќабілеті мына формула бойынша аныќталады  
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет