М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттікжүктеу 7.03 Kb.
Pdf просмотр
бет4/9
Дата25.04.2017
өлшемі7.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Əдістемелік  нұсқаулар:  Əдебиеттермен  жұмыстанып  көрсетілген  сұрақтар  бойынша 
есептер  шығарылады.  Теориялық  материалдар  негізінде  білімдерін  қорытындылау 
мақсатында  шығарылатын  есептердің  əдістерін  қарастыру.  Тапсырмалар  төменде 
көрсетілген əдебиеттерден студенттерге жеке есептер беріледі 
Əдебиет: [11] §30; [12] 19.1-19.41 
 
ОЖСӨЖ мазмұны:  
8-14 практикалық сабақтардың тақырыптары бойынша бақылау жұмысы 
Мақсаты: Жарықтың сəуле шығару. Жарықтың жұтылуы бақылау жұмысын өткізу. 
Өткізу түрі: Есептер шығару. 
Əдістемелік  нұсқаулар:  Əдебиеттермен  жұмыстанып  көрсетілген  сұрақтар  бойынша 
есептер  шығарылады.  Теориялық  материалдар  негізінде  білімдерін  қорытындылау 
мақсатында  шығарылатын  есептердің  əдістерін  қарастыру.  Тапсырмалар  төменде 
көрсетілген əдебиеттерден студенттерге жеке есептер беріледі 
Əдебиет: [11]; [12] 
 
9.СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН 
МАТЕРИАЛДАР 
 
 
. Оптикалық спектрлер туралы түсінік. 
2. №1 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
3. 2 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
4. Жарық шамаларын өлшеу. 
5. №2 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
6. №3 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
7. Жарықтың жұқа плеккаларда интерференциялануы. 
8. №3 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
9. №4 зертханалық жұмысқа дайындалу 
10. Ұзындықтың шет өлшеуіштерін интерференциялық əдіспен тексеру. 
11. №4 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
12. №5 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
13. Френель дифракциясы. Зона плистинкасы. 
14. №5 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
15. №6 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
16. Рентген толқындарының дифракциясы. Вульф-Брэгг формуласы. 
17. №6 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
18. №7 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
19. Поляроид. 
20. №7 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
21. №8 зертханалық жұмысқа дайындалу. 

22. Коллоквиум 
23. 1-7 практикалық сабақтар тақырыптары бойынша бақылау жұмысына əзірлік     
24. №9 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
25. Оптикалық құралдар. 
26. №9 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
27. №10 зертханалық жұмысқа дайындалу 
28. Черенков эффектісі 
29. №10 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
30. №11 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
31. Жарықтың комбинациялық шашырауы. 
32. №11 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
33. №12 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
34. Планк формуласы. 
35. №12 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
36. №13 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
37. Вавилов-Черенков сəуле шығаруы. 
38. №13 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
39. №14 зертханалық жұмысқа дайындалу. 
40. Құралдардың жұмыс жасау принципі. 
41. №14 ПС тақырыптары бойынша есептер шығару 
42. Зертханалық жұмыстарды қорытындылау 
43. Жарықтың қысымы. 
44. Коллоквиум 
45. Емтиханға əзірлік 
 
1-7 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары 
1.  Жарықтың табиғаты жайындағы ілімнің дамуы туралы  
2.  Толқындық теория бойынша жарықтың шағылуы жəне сынуы 
3.  Жарықтың электромагниттік теориясы 
4.  Оптикалық спектрлер туралы түсінік 
5.  Жарық шамалары 
6.  Жарық бірліктері 
7.  Жарық шамаларын өлшеу 
8.  Когерент толқындар 
9.  Юнгтың тəжірибесі 
10. Френельдің тəжірибелері 
11. жарықтың жұқа пленкаларда интерференциялануы 
12. Ньютон сақиналары 
13. Бірдей көлбеулік жолақтары 
14. Интерферометрлер 
15. Ұзындықтың шет өлшеуіштерін интерференциялық əдіспен тексеру 
16. Дифракция құбылысы 
17. Гюйгенс-Френель принципі 
18. Тоғысатын сəулелер дифракциясы 
19. Параллель сəулелердің дифракциясы 
20. Дифракциялық торлар 
21. Дифракциялық торлардың дисперсиясы мен ажырату қабілеті 
22. Сəулелік оптика заңдары 
23. Жарықтың жазық бетте шағылуы жəне сынуы 
24. Толық ішкі шағылу құбылысы 
25. Жарықтың сфералық бетте сынуы жəне шағылуы 
26. Жұқа линзалар 

27. Жұқа линзадағы нəрсенің кескіні. Линзаның ұлғайтуы 
28. Оптикалық жүйелер 
29. Оптикалық жүйенің кемістіктері 
30. Жарық шоқтарын ықшамдау 
31. Кескіннің жарықтылығы жəне жарықталынуы 
32. Көз-оптикалық жүйе. Көру 
33. Визуаль оптикалық приборлар 
34. Фотографиялық жəне проекциялық аппараттар 
35. Оптикалық приборлардың ажырату күші 
 
8-15 апталардағы тақырыптар бойынша тексеру сұрақтары 
1.  Табиғи жарық пен поляризацияланған жарық 
2.  Жарықтың шағылу жəне сыну кезінде поляризациялануы 
3.  Жарық сəулелерінің қосарланып сынуы 
4.  Николь призмасы. Поляроид 
5.  Жарықтың эллипстік жəне дөңгелектік поляризациясы 
6.  Поляризацияланған жарық интерференциясы 
7.  Сəуленің деформацияланған денеде қосарланып сынуы 
8.  Сəуленің электр өрісінде қосарланып сынуы 
9.  Поляризация жазықтығының бұрылуы. Сахариметр 
10. Поляризация жазықтығының магниттік айналуы 
11. Жарық жылдамдығын өлшеу əдістері 
12. Жарықтың фазалық жəне топтық жылдамдығы 
13. Допплер құбылысы 
14. Физо тəжірибесі 
15. Майкельсон тəжірибесі. Эйнштейн постулаттары 
16. Салыстырмалылық теориясынан шығатын негізгі қорытындылар 
17. Жарық пен заттың өзара əсері туралы 
18. Жарықтың дисперсиясы 
19. Дисперсия теориясының негізі 
20. Черенков эффектісі 
21. Жарықтың жұтылуы 
22. Призмалы спектрлі приборлар 
23. Спектрдің түрлері 
24. Спектрлік анализ 
25. Жарықтың шашырауы 
26. Жарықтың комбинациялық шашырауы 
27. Температуралық жарық. Кирхгоф заңы 
28. Абсолют қара дене 
29. Абсолют қара дененің сəуле шығару заңдары 
30. Қара емес денелердің сəуле шығаруы 
31. Жарық көздері 
32. Оптикалық пирометрия 
33. Фотоэлектрлік эффект 
34. Эйнштейннің теңдеуі. Жарық кванты. 
35. Фотоэлектр құбылысын пайдалану 
36. Жарық қысымы 
37. П.Н.Лебедев тəжірибесі 
38. Фотолюминесценция 
39. Люминесценцияның қолданылуы 
40. Фотохимиялық реакциялар 
 

Тест сұрақтарының мысалдары 
1. Жарықтың корпускулалық теориясын жасаған ғалым? 
А) Ньютон  
В) Гюйгенс          
С) Гук  
D) Максвелл. 
2. Жарықтың механикалық толқындық теориясын жасаған кім ? 
А) Гук жəне Гюйгенс                 
В)  Максвелл     
С)  Ньютон 
D) Гук жəне Ньютон       
3. Жарықтың кванттық теориясын жасаған кім? 
А)Эйнштейн       
В) Гюйгенс.     
С) Максвелл.      
D) Ньютон. 
4. Сəуленің қуаты қай формула бойынша анықталады? 
А) 
dt
dW
Ф
е
=
.    
В) 
ds

R
е
e
=
.        
С) 
dt
dP
Ф
е
=
.        
D)  
dt
dW
R
e
=

5. Энергетикалық жарықталыну қай формула бойынша анықталады? 
А) 
ds

E
е
e
=
     
В) 
ϕ
cos
ds
dI
=
        
С) 
2
cos
r
dI
E
ϕ
=
              
D)  
2
1
2
2
2
1
R
R
E
=
 
6. Жарық ағыны бірдей болғанда сəуледен көру  сезім ең көп болады? 
А) Жасыл түстен   
В) Көк түстен              
С) Қызыл түстен          
D) Ақ түстен 
7. Снеллиус заңы дегеніміз? 
А) Жарықтың сыну заңы   
В) Жарықтың шағылу заңы 
С) Жарық шоқтарының тəуелсіздігі 
D) Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. 
8. Жарықтың толық ішкі шағылу құбылысы байқалады. 
A)    Жарық  оптикалық  тығыздығы  көп  ортадан  оптикалық  тығыздығы  аз  ортаға  шектік 
бұрышпен түсіп өткенде. 
В)  Жарық  оптикалық  тығыздығы  аз  ортадан  оптикалық  тығыздығы  көп  ортаға  шектік 
бұрышпен түсіп өткенде. 

С) Ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші  n = 1 тең болғанда 
D) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең болғанда. 
9. Призма қалай орналасқанда өзіне түскен сəулені 90
0
 –қа бұрады? 
А)    1                   
 
 
В)        1 
 
 
С) 1 
 
 
 
D)           
10. Сəулелер параксиаль деп аталады, егер: 
А) Олар оптикалық өспен аз бұрыш жасайтын болса; 
В) Олар сындырушы сфералық бетке түссе; 
С) Олар сфералық бетке жүргізілген нормалмен үлкен бұрыш жасаса; 
D) Олар жарықтың таралу бағытына перпендикуляр болса. 
11. Аббенің нөлінші инвариантық түрі мынадай: 
А) =b
R
n
a
R
n
1
1
1
1
2
1
.     
В) 


+
=

 +
R
R
n
a
b
n
1
1
1
1
2
1

С). =b
R
n
a
R
n
1
1
1
1
1
2
 
D)  

 −
=

 −
b
R
n
n
a
R
1
1
1
1
2
1

12. Сфералық беттің фокусы мына формуламен анықталады: 
А) 
1
2
2
n
n
R
n

немесе 
1
2
1
n
n
R
n


.           
В) 
R
n
n
f
1
2

=
.  
С). 
1
2
n
n
R
f

=
           
D)  
2
1
2
n
n
R
n

немесе 
1
2
1
n
n
R
n


13. Апертура дегеніміз : 
А) Параксиаль сəулелердің максималь ашылуы. 
В)Жорамал сəулелердің максималь ашылуы. 
С) Параксиаль сəулелер. 
D) Параксиаль сəулелердің минималь ашылуы. 
14. Лагранж – Гельмгольц инварианты мына түрде жазылады: 
А) y
1
u
1
n
1
=y
2
n
2
u
2  
          
В) 
1
1
2
2
n
f
n
f

=
       
С) =b
R
n
a
R
n
1
1
1
1
2
1
                                 

D) y
1
ab = y
2
n
2
U

15. Лагранж – Гельмгольц теориясының салдары болып табылатын тұжырым: 
А) Ешбір оптикалық жүйе жарық шоғының жарықтылығын ұлғайта алмайды.* 
В)  Егер  түсу  бұрыштары  апертура  бұрыштарынан  үлкен  болса,  онда  кескін  айқын 
болмайды. 
С) Ешбір оптикалық жүйе нəрсенің размерінің ұлғаюын бермейді. 
D)  Бұл,  əрбір  фокустық    қашықтықтың  сəйкесті  сыну  көрсеткішіне  қатынасы  тұрақты 
шама. 
16. Егер ортаның сыну көрсеткіші линзаның сыну көрсеткішінен артық болса, мына 
берілген линзалардың бірі жинағыш болып табылады.  
А) Ортасы шеттеріне қарағанда, жұқарақ  
В) Қалыңдықтары бірдей 
С) Ортасы шеттеріне қарағанда, қалыңырақ 
D) Тек бір бетіғана сындырушы 
17. Жұқа линзаның формуласының түрі мынадай болады: 
А) 
(
)




=

2
1
1
2
1
1
1
1
1
R
R
N
a
a
  .          
В). 
R
n
n
a
n
a
n
1
1
1

=

 
С) 
(
)





=
2
1
1
1
1
1
1
R
R
N
a
  .            
D) 
(
)






+

=
+
2
1
1
2
1
1
1
1
1
R
R
N
a
a

18. Жұқа линзаның фокустық қашықтығы бірдей болады. 
А) Егер линзаның екі жағындада бірдей оптикалық орта болса. 
В)  Егер линза жинағыш болса  
С)  Егер линза шашыратқыш болса 
D)  Егер линзаның сыну көрсеткіші оны қоршаған ортаның сыну көрсеткішінен артық 
болса 
19. Егер нəрседен жинағыш линзаға дейінгі қашықтық а=2f болса, кескін линзадан қандай 
қашықтықта болады? 
А) 2f .             
В) f .        
С) 
2
f
.         
D) 
3
f

20. Егер нəрседен шашыратқыш линзаға дейінгі  а=2f   болса, кескін линзадан қандай 
қашықтықта болады? 
А)  -
3
2
f       

В) -3
2
f
.                 
С) + 
3
f
.               
D) 3f. 
21. Егер нəрседен жинағыш линзаға дейінгі қашықтық фокустық  қашықтықтан кем болса, 
онда кескін  
А) Жорамал, тура,үлкейтілген. 
В). Жорамал, тура, кішірейтілген  
С) Шын,тура, кішірейтілген. 
D) Шын,тура, үлкейтілген. 
22. Жазық айнада алынған кескін: 
А) Жорамал,тура,үлкейтілмеген.  
В) Шын,тура,үлкейтілмеген. 
С)  Жорамал,кері,үлкейтілген. 
D)  Шын,кері, кішірейтілген. 
23. Сфералық айнаның формуласы: 
 А) 
R
b
a
2
1
1
=
+
         
В) 
R
b
а
1
1
1
=
+
       
С) 
R
a
b
2
1
1
=

.           
D) 
2
R
=
.    
24. Егер айна шашыратқыш болса, онда: 
А) Фокус шын.        
В) Фокус жорамал.     
С) ƒ=R.                       
D) ƒ=-R. 
25. Кескін шашыратқыш линзадан b=2f  қашықтықта болса, нəрсе айнадан қандай 
қашықтықта болады: 
А) а=2f          
В) a=f           
С) a=3f           
D) a=-2f 
26. Кескін шашыратқыш линзадан  b=3f  қашықтықта болса, нəрсе айнадан қандай 
қашықтықта болады. 
А) a=3/2f      
В) a=-2f                  
С) a=-3/2f          
D) a=f 
27.Кескін дөңес айнадан  b=-
f
3
2
 қашықтықта болса нəрсе айнадан қандай қашықтықта 
болады. 
А)  2f.                
В) - 2f.             

С)  
f
2
3
.                 
D) 
f
2
3


28. Максвелл формуласының түрі мынандай: 
А) 
εµ
=
n
.           
В). 
[
]
E
N
V
c
B
.
=
         
С) 
E
V
c
=
µ
.        
D) 
H
V
c
=
ε

29. Жарық толқынының толқындық теңдеуі былай жазылады: 
А)  
0
1
2
2
2
2
=
t
E
V
E
.           
В) 
0
1
2
2
2
2
=
t
E
V
µ

С) E=E
0
cos ωt.                     
D) E=a(r) e
i (ωt – kR
0
Ф). 
30. 

=
N
n
R
gradФ
0
, теңдеуіндегі   Ф:  
А) Ейконал.       .  
В) Толқындық вектор.          
С) Толқын фронтына нормалдың бірлік векторы 
D) Сыну көрсеткіші. 
31. Таутохронизм принципі аталады: 
А) Нəрсе мен линзаны қосатын барлық жолдардың оптикалық ұзындықтары бірдей.   
В) Нəрсенің нүктесін кескіннің нүктесімен қосатын барлық жолдардың оптикалық 
ұзындығы бірдей.  
С) Табиғат əрқашанда ең қысқа жолды қалайды. 
D) Бірдей фазалар бетінің таралу жылдамдығы ең аз. 
32. Фазалық жылдамдық дегеніміз:  
А) Толқын тобының жылдамдығы.  
В) Монохромат толқынның жылдамдығы. 
С) V=C         
D) Толқын пакетінің жылдамдығы. 
33.Топтық жылдамдық үшін Рэлей формуласы былай жазылады: 
А) 
λ
λ
d
dV
V
V
ср
Ф
топ

=
.   
В) 
топ
V
=с.         
С) 
K
w
V
топ
=
.                     
D) 
λ
λ
d
dV
V
V
ср
ср
топ
+
=

34.Толқындар когеренті деп аталады, егер: 
А) олар бірдей жиілік пен тұрақты фазалар айырмасына ие болса.  
В) олар бірдей жиілік пен бірдей фазаға ие болса. 
С) олар бірдей жылдамдық пен жиілікке ие болса. 
D) олар монохромат болса. 

35. Интерференцияның  максимумының шартының түрі: 
А) 
∆ =+mλ. 
В) 



=
1
1
2
2
V
S
V
S
ω
δ

С) 
(
)
2
1
2
λ
+
±
=

m
.            
D) 
∆ =I
1
+I
2
.
    
 
36.Интерференцияның минимумының шартының түрі: 
А) 
(
)
2
1
2
λ
+
±
=

m
          
В) 
∆ =+mλ.       
С). 
∆ =I
1
-I

.
 
        
D) 
(
)
2
1
2
2
λ
+
±
=

m

37. Интерференциялық жолақтың ені: 
А) 
λ
d
e
=

.               
В)    
∆ =+mλ.   
С) 
λ
e
d
=

.          
D) 
e
xd
=


38. Интерференция дегеніміз: 
А) Максимум жəне минимум интенсивтіліктердің кезектесу картинасы. 
В) Монохромат толқындардың бір-біріне беттесуі  
С) Жарықтың максимал интенсивтілігінің пайда болуы.  
D) Жарықтың минимал  интенсивтілігінің пайда болуы. 
39. Бірдей көлбеулік жолақтары дегеніміз: 
А) Жазық паралель пластинадан пайда болатын интерференция. 
В) Параксиал сəулелердің беттесуі кезінде пайда болатын қарапайым картина. 
С) Қалыңдығы айнымалы пластинадан пайда болатын интерференция  
 D) Шексіздікте орналасқан жарық көздерінен  пайда болатын интерференция. 
40. Бірдей қалыңдық жолақтары дегеніміз: 
А) Қалыңдығы айнымалы пластинадан пайда болатын интерференция. 
В)  Параксиал сəулелердің беттесуі кезінде пайда болатын қарапайым картина. 
С) Жазық паралель пластинадан пайда болатын интерференция. 
D) Жазық паралель пластинадан пайда болатын интерференция. 
41. Дифракция дегеніміз: 
А) Геометриялық оптиканың заңдарынан кезкелген ауытқу. 
В) Жарықтың түзу сызықты таралуы. 
С) Когерентні толқындардың бір-біріне беттесуі. 
D) Көлеңкенің жəне жарты көлеңкенің пайда болуы. 
42. Гюйгенс-Френель принципі: 
А) Бұл Гюйгенстің геометриялық принципін Френельдің екінші ретті  толқындардың 
интерференциясы жөніндегі идеясын біріктіреді. 
В) Бұл таза физикалық принцип. 
С) Бұл таза геометриялық принцип. 
D) Бұл Френельдің геометриялық принципін Гюйгенстің екінші  ретті толқындардың 
интерференциясы жөніндегі идеясын біріктіреді. 
43. Көршілес Френель зоналарының арақашықтығы: 

А ) λ/2.                          
В) λ. 
С) 2λ .            
D) +mλ. 
44. Көршілес Френель зоналарынан толқындар келеді: 
А) Қарама-қарсы фазада.  
В) Бір фазада. 
С) Бір-бірінен 
2
π
 қалып отырады.           
D) Бір-бірінен 
2
π
 озып отырады. 
45. Френель зоналары: 
А) Бірдей.                 
В) m артқанда   кемиді.  
С) m артқанда артады.                  
D) m кемігенде кемиді. 
 
 
11.  Реферат , курстық жұмыс, жоба, презентациялардың деректер қоймасы  
 
12. Бақылау жəне жеке жұмысты жазуға техникалық талаптар  
1. Бақылау жұмысын, титульдық бетін жұмыс құрылымын безендіру  
Жұмыс  көлемі-  баспа  мəтіндік  20  бет  шамасында.  Басапға  шығару  параметрлері:  шрифт 
TNR, 12 кегль, 1,5  интервал, əр бетте сілтеме, нөмірлеу беттің соңында қойылады.  
Əдебиеттер  тізімі  жұмыс  соңында  жазылады.  Құрылымдық  компоненттер  (тізбекті 
ретпен): мазмұны, кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, пайдаланылған əдебиеттер тізімі.  
2. «Кіріспе» 
«Кіріспе»  бақылау  жұмысының  негізгі  мазмұнын  сипаттап  тұруы  қажет.  (көлемі  –  0,5  – 
1,5  бет).  Онда  тақырыптың  өзектілігі  негізделіп,  сұрақ  бойынша  əртүрлі  көзқарастар 
келтіріліп жəне мазмұны негізгі бөлімде қарастырылатын негізгі тақырыптар көрсетіледі.  
3. Негізгі бөліммен жұмыс 
Бақылаудың  негізгі  бөлімімен  жұмыс  жасау  үщін  бақылау  жұмысн  жазуға  берілген 
əдістемелік нұсқауды зейін сала оқып шығу қажет.  
4. «Қорытындымен» жұмыс 
Қорытындыда  жасаған  жұмысты  қорытындылап,  алынған  нəтижелерді    талдау  қажет.  В 
Қорытынды көлемі-  0,5 – 1 бет. 

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 7.03 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет