М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттікжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата09.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 
 университеті 
 
 
Жаратылыстану жəне математика факультеті
  
Биологи жəне  экология кафедрасы 
 
Жаратылыстану-ғылыми пəндер негіздері   
 
ПƏНІ БОЙЫНША ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 
  кредиттік технологиямен оқыту бойынша 
сырттай бөлім,  кəсіби білім - 3ж., кəсіби білім - 5ж. мамандықтары студенттеріне арналған 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курс – 1 
Семестр – 2 
Дəріс – 15 сағат 
Практикалық сабақ – - 15 сағат 
СОӨЖ – 30 сағат  
СӨЖ – 30 сағат 
Кредиттер саны -  2 
Емтихан – ІІ семестр 
Барлығы –    90 сағат 
 
 
  

 
Орал – 2011 ж. 
 
  
 
 
1.Пəннің оқу əдістемелік кешені  «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары»  
– 
Алматы: Каз. ГАУ 
(индекс  УМО  –  14),    2001  ж.  20  б                        (типтік  бағдарлама  атауы,  қаласы,  жылы)типтік  бағдарлама 
негізінде құрастырылған. 
 
 
Құрастырушы(лар): Мулдаханов Нуржан Рахметович. а/ш.ғ.к, доцент БҚМУ 
 
Биология жəне экология  кафедрасының отырысында қарастырылды. 
15.10.2011 ж. №  3 хаттама. 
Жаратылыстану-математикалық  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 
бекітілді. 
17.10.2011ж 3  хаттама. 
 
  
 
 
 
1. Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары»  
– 
Алматы: Каз. ГАУ (индекс УМО – 14),  2001 ж. 20 б            
 
Қолданушыға нұсқау  
Комплектация  
         Сырттай бөлімнің студенттеріне «
Жаратылыстану-ғылыми пəндер негіздері
  » пəнін  қашықтан 
оқытудың оқу- əдістемелік кешені құрамына келесі материалдар кіреді: 
1.«
Жаратылыстану-ғылыми пəндер негіздері
» курсының жұмыс бағдарламасы 
2.Костарев  А.С.,  Айтимов  А.С.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  Орал,  2003,      бет.  –
учебник, лекции 
3.Костарев А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы»: Электрондық оқулық. – Орал, 2005 
 4. Білімді тексеруге арналған сұрақтар, тапсырмаларды орындауға жəне емтиханға дайындалуға арналған 
əдістемелік нұсқаулар 
 
 
Жүйелік талаптар 
Оқу- əдістемелік кешенмен тиімді жұмыс жасу үшін компьютер келесі минималь талаптарды жауап 
беруі  қажет:  MS  Windows  /2000/XP/  операциялық  жүйесі,  процессор  166  МГц;  128  Мб  оперативті  жады; 
DVD-дискіні оқу құралы; дыбыстық карта; «тышқан» құрылғысы. Браузер: Internet Explorer, Opera. 
Құжат тілі: HTML. 
  
 Оқытушы (оқытушылар)  туралы мəліметтер 

 
 
2. Пəн туралы мəлімет 
 
            Курс    мақсаты  мен  міндеті:  Жаратылыстану  –  адамзат  мəдениетінің  маңызды  жəне  бөлінбейтін 
бөлігі.      Жаратылысты  –  ғылыми  мен  əдістемелік  қорытындылар  негізін  салушы  қазіргі  заманғы 
көзқарастар  білімі  кез  –  келген  қызмет  саласындағы  жылпы  мəдени  мамандар  дайындаудың  қажетті 
элементіне айналды.  
        Жеке  білім  саласының  бір  –  бірінен  алыстауы,  бізге  бізді  қоршаған  əлем,  қоғам  жəне  адам  жайында 
біртұтас  түсінік  бере  алмас  еді.  Философия  ғылымы  да  жаратылыстанумен  қарым  –  қатынасысыз  бұл 
міндетті  орындай  алмайды.  Жаратылыстану  ғылымы  білімі  мен  материалына  сүйенген,  біртұтас  болып 
кіріктірілген  философиялық  көзқарас  қазіргі  заманғы  əлемнің  жаратылысты  –  ғылыми  бейнесін  түсінуге 
мүмкіндік береді. 
        Қазіргі  уақытта  барлық  білім  саласында  ғылыми  –  техникалық  төңкеріс  нəтижесінде  қазіргі  заманғы 
жаратылыстану  концепциясына  сүйенген  жалпы  ғылыми  əдістемелер  қолданылады.  Бұл  пəнді  оқыту 
арқылы студенттерде қоршаған орта, онда өтіп жатқан процестер жəне жалпы ғылыми зерттеу əдістемелер 
таныстыру.  
           Пререквизиттері.    Осы  курсты  қарастыру  үшін  орта  білім  беретін  оқу  орындарындағы  барлық 
пəндерінен алған білім қажет болады.    
             
Постреквизиттері.
 
«Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» пəні оқыту арқылы студенттерде 
ғылыми  көзқарас  жəне  теориялық  ойлау,  өздерінің  кəсіби  қызмет  саласында  осы  курста  алған 
жаратылысты ғылыми білім əдістемелерін қолдануға мүмкіндік береді. 
 Студенттерге қойылатын талаптар: 
Курс  бойынша  жоғары  балл  алу  үшін  əрдайым  жұмыстану  қажет.  Себебі  пəн  бойынша  баға  жалпы 
семестр  бойы  жинақталады.  Сабаққа  белсенді  қатысып,  барлық  тапсырмаларды  нақты,  дұрыс,  ұқыпты, 
толық  орындаған  жағдайда  студентке  жоғары  баға  қойылады.  Студент  əрбір  кредит  сағат  бойынша 
жинаған балдарын есептеп жүру қажет (жоғарыда көрсетілген пəн бойынша білімді бағалау жəне апталық 
тақырыптық кесте бойынша) 
1. Сабаққа қатысу 
 
Студент  сабаққа  қатысуға  міндетті.  Қалдырылған  сабақтар  пəннің  оқу-əдістемелік  кешенінде 
көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пəннің 3/1 себепсіз қалдырса, курстан шығарылады. 
2. Аудиториядағы тəртіп 
Студент  сабаққа  кешікпеу,  сабақ  уақытында  сөйлеспеу,  газет  оқымау,  ұялы  телефоның  сөндіру,  оқу 
үрдісіне белсенді қатысуы қажет. 
Биология жəне экология  
кафедрасының оқытушысы 
Мулдаханов Нуржан Рахметович 
а/ш.ғ.кандидаты 
Офис:  Биология жəне экология 
кафедрасы  
Адрес: Орал қаласы  Достық даңғылы 
121,   17б.  
Телефон:  50-35-49        
 

3. Үй тапсырмасы 
Үй  тапсырмасы  міндетті  түреде  көрсетілген  мерзімде  орындалуы  қажет.  Үй  тапсырмалары  негізінде 
қорытынды баға шығарылады. 
4. Жеке тапсырмалар 
Семестрлік  жеке  тапсырмалар  міндетті  болып  табылады.  Олар  реферат  (баяндама,  хабарлама  т.б.) 
ретінде  орындалып,  қорғалады.  Бұл  тапсырмалардың    əрқайсысы  бағаланып,  қорытынды  баға 
шығарылады. 
5. Бақылау жұмысы. 
Бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалып,  тапсырылады.  Студенттердің  білімін  бақылау 
негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі. 
6. Пікірлесу. 
Пікірлесу əр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест тапсырмаларын 
орындату арқылы жүргізілуі мүмкін.
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Жаратылыстану-ғылыми пəндер негіздері
  пəнінің жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS) 
 
Сабақ мазмұны мен кестесі 
  1 апта 
 
№1 Дəріс.Тақырып: «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» пəні.  
       Дəріс мазмұны. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» пəніне кіріспе.   
      Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  3-4 бет. 
Костарев А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы»: Электрондық оқулық. – Орал, 2005 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998   
 Горелов А.А. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» -М: Центр, 1997 – 10-11 бет. 
№ 1 семинар .Тақырып:  
1.
 Бүкіл əлемдік жаратылысты ғылыми төңкеріс. XX ғасырдағы        
   жаратылысты ғылыми төңкеріс 
 ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ  -2 сағат мазмұны.  
Əлемнің жаратылыстаны ғылыми бейнесі. 
       СӨЖ  2 сағат  
мазмұны. Үй тапсырмасы – тақырыппен танысып, сараман сабақ сұрақтарына даярлану. 
2 апта 
№2 Дəріс Тақырып:  Ғылым мəдениеттің негізгі құрамдас бөлігі  
      Дəріс  мазмұны.      Ғылым  туралы  түсінік.      Ғылымның  жіктелуі.  Ғылыми  таным  формалары.  Ойлау 
əдістері. Эмперикалық жəне теориялық зерттеу əдістері.  Ғылымның жіктелуі, диффференциясы жəне 
интеграциясы.  Ғылымдпрдың  негізгі  кешені  жəне  олардың  сипаттамасы.  Ғылымдардың  ХІХ  ғасырға 
дейінгі  мамандануы.  Жеке  ғылымдардың  жəне  тұтас  ғылымның  интеграциясының  қажеттілігі.Ғылым 

жəне  оның  мəдениеттің  басқа  салаларынан  ерекшелігі.  Жаратылыстану.  Жаратылысты  ғылыми  жəне 
гуманитарлы мəдениет туралы түсінік. 
      Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  4-7 бет. 
Костарев А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы»: Электрондық оқулық. – Орал, 2005 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998   
 Горелов А.А«Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» -М: Центр, 1997 – 12-28 бет. 
№2 практикалық сабақ 
Ғылым мəдениеттің негізгі құрамдас бөлігі.(1) 
     Ғылыми таным формалары.  
    Ойлау əдістері 
    Эмперикалық жəне теориялық зерттеу əдістері. 
 ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ - 2 САҒАТ мазмұны. 
Жаратылысты – ғылыми жəне гуманитарлы мəдиниет. 
        СӨЖ мазмұны. Үй тапсырмасы – тақырыппен танысып, сараман сабақ сұрақтарына даярлану. 
 
 3 апта 
№3 Дəріс Тақырып: Əлемнің ғылыми бейнесі. Əлемнің дамуы.   
        Дəріс  мазмұны.      Ғылыми  төңкеріс  спецификасы.      ХХ  ғасыр  ғылыми  төңкерісі..  «Əлемнің  ғылыми 
бейнесі»  түсінігі      Əлемнің  кеңейтілген  моделі.  Əлемнің  дамуы.  Галактикалардың  эволюиясы  мен 
құрылысы.  Жұлдыз құрылысы мен эволюциясы.  Күн жүйесі мен оның пайда болуы.    
      Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал,  
Костарев А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы»: Электрондық оқулық. – Орал, 2005.16-20 
бет. 
 Горелов А.А. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» -М: Центр, 1997 –37-44 бет, 174-182 бет. 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998 – 83-88  бет. 
  № 3 практикалық сабақҒылым мəдениеттің негізгі құрамдас бөлігі.(2) 
    Ғылымдпрдың негізгі кешені жəне олардың сипаттамасы.  
    Ғылымдардың ХІХ ғасырға дейінгі мамандануы  
   Жеке ғылымдардың жəне тұтас ғылымның интеграциясының қажеттілігі. 
 ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ  мазмұны. 
Əлем бейнесін ғылыми тұрғыдан жүйеге келтіру əрекеті. 
      СӨЖ  -  2  САҒАТ  мазмұны.  Үй  тапсырмасы  –  тақырыппен  танысып,  сараман  сабақ  сұрақтарына 
даярлану.  Жеке тапсырманы орындау. 
4 апта 
№4  Дəріс  Тақырып:  Материя  түзілуіндегі  құрылымдық  деңгейлер.Салыстырмалы  кеңістік  –  уақыт 
концепциясы.
 
      Дəріс  мазмұны  .    Əлемді  „терең”  жəне  „кең”  мағынада  қарастыру.    Макро-,  микро-,  мегаəлем 
Галилей – Ньютон салыстырмалы принципі. А.Эйнштейннің арнайы салыстырмалы теориясы. Қозғалыс, 
кеңістік, уақыт, олардың қазіргі заманғы теориялардағы мəні. Жалпы салыстырмалық теориясы.       .       
    Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  22-28  бет. 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998  – 171-204  бет 
  Горелов А.А. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» -М: Центр, 1997 – 58-72 бет. 
 «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» Самыгина С.И.  – Ростов н/Д , 2001 – 118-125  бет. 
Рузавин Г.И. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы». – М.: Мəдениет жəне спорт, (ЮНИТИ), 1997.   
№4  практикалық сабақ Əлемнің дамуы.   

Үлкен Жарылыс түсінігі.   
 Əлемнің кеңейтілген моделі.    
 Химиялық элементтердің жұлдызды “фабрикасы”.    
 Күн жүйесі мен оның пайда болуы   
 
 ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ  мазмұны. 
Салыстырмалық жалпы теориясы. 
 
      СӨЖ  -  2  САҒАТ  мазмұны.  Үй  тапсырмасы  –  тақырыппен  танысып,  сараман  сабақ  сұрақтарына 
даярлану.  Жеке тапсырмаларды орындау. 
 
5 апта 
№5 Дəріс Тақырып Адамзат пен Жердегі тіршілік процесіне ғарыштың əсері
        Дəріс  мазмұны.  Жер  құрылымы  мен  эволюциясы.    Күн  жүйесінің  планеталарына  қысқаша 
сипаттама.  Жер  құрылымы.  Жер  эволюциясының  концепциясы.  Литосфералық  плиталардың 
тектоникасы. Космизм көзқарас формасы ретінде. Космизм түсінігі. Күн Эволюциясының құрылысы. Ұлы 
космисттер. А.Л Чижевскидің əлем тарихының гелиоцентрлі концепциясы.        
       Əдебиеттер:
 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  28-34  бет. 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998   
«Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» Самыгина С.И.  – Ростов н/Д , 2001  
Рузавин Г.И. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы». – М.: Мəдениет жəне спорт, (ЮНИТИ), 1997. 
-58-80 бет. 
  №5 практикалық сабақМатерия түзілуіндегі құрылымдық деңгейлер. Кеңістік – уақыт салыстырмалы 
концепциясы.     
 
    Макро-, микро-, мегаəлем.  
     Əлемді „терең”  мағынада қарастыру.    
     Микроəлемнің негізгі сипаттамасы.  
        Галилей – Ньютон салыстырмалы принципі.  
   А.Эйнштейннің арнайы салыстырмалы теориясы 
 ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ  мазмұны.  
Əлемнің ғарыштық үлгілері 
     СӨЖ  -  2  САҒАТ  мазмұны.  Үй  тапсырмасы  –  тақырыппен  танысып,  сараман  сабақ  сұрақтарына 
даярлану.  Жеке тапсырмаларды орындау 
6 апта 
№6 Дəріс Тақырып: Кибернетика мен синергетика күрделі жүйелер туралы ғылымдар.  
         Дəріс  мазмұны.  Кибернетика  мен  күрделі  жүйелер  жайында  түсінік.  Күрделі  жүйе  ероекшелігі. 
Кибернетика  күрделі  жүйе  туралы  ғылым.  Термодинамиканың  екінші  бастамасынан  «əлемнің  жылулық 
өлімі» мəселесі. Тəртіп жəне хаос. Ақпарат пен энтропия түсінігі. Термодинамиканың екінші бастамасы. 
Элемнің жылулық өлімінің мəселесі. Өздік ұйымдасу түсінігі. Күрделі жүйелердің өздікұйымдасу ретіндегі 
синергетика. Тəртіп жəне хаостың пайда болуы. Бифуркация нүктесі. Синергетика ролі мен мəні.       
        Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  38-42  бет. 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998   
«Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» Самыгина С.И.  – Ростов н/Д , 2001   
 №6 практикалық сабақ Адамзат пен Жердегі тіршілік процесіне ғарыштың əсері. 
     Күн жүйесінің планеталары туралы қысқаша сипаттама.  
     Жер құрылымы.  
    Жер қабатын космостық əсерлерден қорғау.  

    Жер эволюциясы концепциясы.  
    Литосфералық плиталар тектоникасы.  
    Күнге сипаттама.  
    Космизм көзқарас формасы ретінде. 
      ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ  мазмұны. 
Синергетикалық дамуы. 
     СӨЖ  -  2  САҒАТ  мазмұны.  Үй  тапсырмасы  –  тақырыппен  танысып,  сараман  сабақ  сұрақтарына 
даярлану.  Жеке тапсырмаларды орындау. 
 
7 апта 
№7 Дəріс Тақырып:   Жердегі тіршіліктің пайда болуы мен эволюциясы.   
       
Дəріс  мазмұны.  Өлінің  тіріден  негізгі  айырмашылығы.  Жердегі  тіршіліктің  дамуы  концепциясы. 
Тіршілік  пайда  болуының  алғашқы  кезеңі.  Жерде  тіршіліктің  пайда  болуы  Тіршілік  формаларының 
эволюциясы.    Гея- гипотеза
        Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  49 бет. 
 Горелов  А.А.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -М:  Центр,  1997  –  90-99  Солопов  Е.Ф. 
«Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - М: Гуманит.  Баспа  ВЛАДОС орталығы, 1998  
№7 практикалық сабақ Кибернетика мен синергетика күрделі жүйелер туралы ғылым. 
     Күрделі жүйе туралы түсінік.  
     Күрделі жүйе ерекшелігі.  
     Кибернетика түсінігі.  
     Ақпарат пен энтропия түсінігі.  
    Өздікұйымдасу  түсінігі.  
    Өздікұйымдасу ретіндегі синергетика ғылымы.  
    Бифуркация нүктесі.  
     Синергетика ролі мен мəні. 
. ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ мазмұны. 
Тіршіліқтің турлері мен деңгейлері 
      СӨЖ  -  2  САҒАТ  мазмұны.  Үй  тапсырмасы  –  тақырыппен  танысып,  сараман  сабақ  сұрақтарына 
даярлану.  Жеке тапсырмаларды орындау. 
 8 апта 
 №8 Дəріс Тақырып: Биосфера туралы ілім. Экология.   
         Дəріс  мазмұны.    Биосфера  туралы  В.И  Вернадскийдің  ілімі.  Биосфера-техносфера-ноосфера 
концепциясы.  Экология  ғылым  ретінде.  Химиялық  элементтердің  айналымы.  Экожүйелердің  даму 
заңдылықтары. 
  Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  59-70бет. 
Горелов А.А. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» -М: Центр, 1997 – 106-115 бет. 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998 – 102-105  бет. 
 №8 практикалық сабақЖердегі тіршіліктің пайда болуы мен эволюциясы.   
  
Өлінің тіріден негізгі айырмашылығы.  
   Жердегі тіршіліктің дамуы концепциясы. 
  Тіршілік пайда болуының алғашқы кезеңі.  
  Жерде тіршіліктің пайда болуы  
 Тіршілік формаларының эволюциясы.    
  Гея- гипотеза.    
 ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ  мазмұны. 
Биосфералық деңгей 
 
      СӨЖ  -  2  САҒАТ  мазмұны.  Үй  тапсырмасы  –  тақырыппен  танысып,  сараман  сабақ  сұрақтарына 
даярлану.  Жеке тапсырмаларды орындау. 

9 апта 
 №9 Дəріс   Тақырып: Материя қозғалысының биологиялық формасы.   
        Дəріс мазмұны.   Тіршілік ерекше материя  жүйесі ретінде. Жасуша  тіршіліктің құрылымдық  жəне 
функционалдық бірлігі.   
       Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  70-72  бет. 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998  
№9 практикалық сабақБиосфера мен экология туралы ілім. 
   Биосфера-техносфера-ноосфера концепциясы.  
   Экология ғылым ретінде.  
   Тірі ағзалардың неегізгі функционалдық тобы.  
  Сукцессия түсінігі туралы.  
  Антропогендік экологиялық кризистер.  
 Ортаның сапасы жəне экологияландырылған технологиялар
 ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ мазмұны.  
Биологиялық қурылысы мен даму этаптары 
 
 СӨЖ - 2 САҒАТ мазмұны. Үй тапсырмасы – тақырыппен танысып, сараман сабақ сұрақтарына даярлану.  
Жеке тапсырмаларды орындау. 
  
 10 апта  
 №10 Дəріс Тақырып:  Органикалық  əлем  генетикасы мен эволюциясы.    
         Дəріс  мазмұны.      Генетика  жəне  он  негізгі  түсініктері.  Генетика  жəне  дарвинизм.  Гендік  жəне 
жасушалық инженерия мен əлеуметтік – этикалық мəселелер. 
       Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  76-80  бет. 
Горелов А.А. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» -М: Центр, 1997 – 99-103 бет.  
№10 практикалық сабақМатерия қозғалысының биологиялық формасы.   
Тіршілік ерекше материя жүйесі ретінде. 
 Жасуша тіршіліктің құрылымдық жəне функционалдық бірлігі 
 ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ  мазмұны. 
Органикалық синтездің салмақты шеруінің кезені 
 
СӨЖ - 2 САҒАТ мазмұны. Үй тапсырмасы – тақырыппен танысып, сараман сабақ сұрақтарына даярлану.  
Жеке тапсырмаларды орындау. 
 11 апта 
 №11 Дəріс  Тақырып:   Адамның шығу тегі  мен эволюциясы.   
         Дəріс  мазмұны.      Адам  жаратылысты-ғылыми  танымның  пəні  ретінде.  Адам  пайда  болуының 
концепциясы.  Адаммен  жануарлардың  ұқсатығы  жəне  айырмашылығы.  Адамның  эволюцииясы  мен 
қалыптасуы туралы антропология. Қазіргі заманғы адамның пайда болу орны  туралы гипотезалар. 
        Əдебиеттер: 
Костарев А.С., Айтимов А.С. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» - Орал, 2003,  82-87  бет. 
Горелов А.А. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» -М: Центр, 1997 – 122-125 бет. 
Солопов  Е.Ф.  «Қазіргі  заманғы  жаратылыстану  концепциясы»  -  М:  Гуманит.    Баспа    ВЛАДОС  орталығы, 
1998  
«Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы» Самыгина С.И.  – Ростов н/Д , 2001.- 359-361 бет. 
Рузавин Г.И. «Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциясы». – М.: Мəдениет жəне спорт, (ЮНИТИ), 1997. 
-58-80 бет. 
   №11 практикалық сабақ Органикалық  əлем  генетикасы мен эволюциясы.   
  Генетика ғылым ретінде.  
  Генетиканың негізгі түсініктері. 

  Генетика жəне дарвинизм. 
  Гендік жəне жасушалық инженерия.  
  Генетикалың  əлеуметтік – этикалық мəселелері.   
. ОЖСӨЖ - 2 САҒАТ  мазмұны.  

Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет