Ұлттық рухын оятуда үлкен маңызға ие екені даусызжүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата09.09.2017
өлшемі0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 3-бетте 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

«Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі Алматы 

қаласында 2010 жылдан бері Біржан сал, Ақан сері, 

Мұхит әндерінен республикалық деңгейдегі концерттер 

ұйымдастырған болатын. Болашақта бірлестіктің «Сал-

серілер мұрасы» атты жобасы негізінде Үкілі Ыбырай, 

Балуан Шолақ, Естай, Әсет, Мәди, Кенен әндерінен 

кеш өткізуді жоспарлауда. Ұлы музыка алыптарының 

өмірі мен шығармашылығына арналған кештердің жас 

ұрпаққа тарихи танымын, отансүйгіштік қасиетін, 

ұлттық рухын оятуда үлкен маңызға ие екені даусыз. 

Жобаның мақсаты ұлттық музыка мен халық 

композиторларының тағылымды өмірін, қазақтың 

ұлттық құндылықтарын насихаттау болып табылады. 

Жаяу Мұсаның әндерінен өтетін кешке Жоламан 

Құжиманов, Рамазан Стамғазиев, Ерлан Төлеутай, 

Тілеулес Құрманғали, Еркін Нұрханов, Еркін 

Шүкіманов, Ерлан Рысқали сынды дәстүрлі ән өнерінің 

саңлақтары қатысады. Кештің режиссері – 

Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Сағызбай 

Қарабалин. Кешті Жаяу Мұса шығармашылығы мен 

өмірімен жақсы таныс өнертанушы, дүлдүл әнші Ерлан 

Төлеутай жүргізеді. Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 

өнер академиясының театр өнері факультетінің 

студенттері сал-серілер өмірінен шағын қойылым 

көрсетеді. Шараның тағы бір ерекшелігі – соңғы 

кездері мүлде айтылмай, тек мұрағаттарда нотасы шаң 

басып қалған Жаяу Мұса әндерін бірқатар жастар 

талантты әнші Жоламан Құжимановтың үйретуімен 

орындап шығады. Кешке «Жас-Ай» шығыс-тибет 

медициналық орталығы, Т.Жүргенов атындағы Қазақ 

ұлттық өнер академиясы және «Асыл кітап» баспасы 

демеушілік жасап отыр. Кеш билеттерін Ғ.Мүсірепов 

театры мен «Алаш айнасы» газетінің редакциясынан 

сатып алуға болады.Алмат ИСӘДІЛ

Жаяу Мұса

әндері шырқалады

ОЙ-КӨКПАР«Сотталғандарға рақымшылық жасаудың қажеті жоқ» деген пікірлермен келісесіз бе?

Қазақ көшін жандандыру үшін Президенттік қор құру қажет

Осындай сүреңсіз күйде отыр ға ны-

мыз да, Жолдау жасала салып

«Үкіметтің 

кеңей тілген отырысында Елбасы Нұр-

сұл  тан Назарбаевтың Үкіметтің көші-

қон заң намасына өзгерістер енгізу мә-

се лесін  қарастыруы  қажеттігін,  со  ны  мен 

қатар оралмандарды қоныс тан дыру 

мәселесін түбегейлі шешуді, бұл ретте 

оларды бір жерге шоғыр лан дыру көз-

дел ген  «Нұрлы  көш»  бағ дар ла масын 

қай та қарастыруды баса айт қанын, 

бел гіленген  бұл  мәсе ле лер ді  ше шуді 

Пре мьер-министрдің  орын  ба са ры 

Ербол  Орын баевқа  жүк те ге ні» мәлім 

болды. Мұны естіп, жаңа ға на еңсесі түсіп, 

есінен  та на  жаздаған,  қан  дас тар  аталып 

кеткен қа 

ра орман қауым 

ның жүзіне 

қайта қан жүгірді.

Енді Ербол Орынбаев мырза шешетін 

мәселе шаш етектен. Жиырма жыл ішін-

де, әсіресе соңғы бес-алты жылдан бері 

сол қандастарымызды сарсаңға салған, 

кө шін тоқыратқан, Үкімет ұсынған жәр-

дем ақ ша сын жең ұшынан жалғасқан 

жем қор лардың жемі қылған көп түйт кіл-

дің күр меуін шешу бұл жолы бір оты рыс-

пен, жа лаң талқылаумен, бір бөлім адам-

 дар мен, өзімшіл өр көкірекпен біт пей ді. 

Оған ғұлама заңгер, осы саланы же тік 

білетін майталман маман, кәсіби дип -

ломат, іскер ұйымдастырушылардың қа -

тысуы керек. Ең бастысы, ұлт қа мын ой-

лай тын мемлекетшіл тұлғалар аса қажет.

Жасыратыны жоқ, қазір шеттегі қан-

дас тарымызға ұлт ретінде жойылып кету 

қаупі төне бастады. Қытай қара ма ғын-

дағы қандастарымыздың жағдайы тіп тен 

қиын. Мектептері жабылып, жыл өткен 

сайын тілі мен дінінен айырылып барады. 

Ресейдегі қазақтар да осындай күйде. 

Сонымен бірге Қазақстанның да жан 

басының өсімі көніл көншітетін шамада 

емес. Кешегі 20 жылдықта сөйлеген сө-

зін де Нұрсұлтан Назарбаевтың: «Біздің 

елі міз – жас, жеріміз – ұлан-ғайыр, хал-

қымыздың саны болса көп емес. Сон дық-

тан Елбасы ретінде елімнің бо ла ша ғын 

ойлап алаң даймын», – деп қамығуы кім-

кімді болса да алаңдатпай қой май ды. 

Тіпті біздің бұдан былайғы ат қа рар жұ мы-

сымыздың негізгі бағыты осы са ла деп 

тұрғандай.

Кең жерімізді елге толтырудың, елі міз-

дің болашағын кемелді етудің бірден-бір 

жолы – осы көші-қон жұмысын тез дету, 

сырттағы қандастарды жаппай елге 

оралту.


Елбасы ерте жолға қойған көші-қон 

сынды осы маңызды саясаттың астарын 

тү 

сініп, жүрісін жеделдетудің орнына жауап ты органдар немқұрайдылық та-

нытып, 20 жылдан бері әлі бір кемелді 

ме ханизім жасай алмай-ақ келеді. Бас-

қасын айтпағанда, өткен жылы ғана көп 

тал қыға салынып, өзгертулер мен толық-

ты рулар енгізіліп, қабылданған «Көші-

қон туралы» Заңы жыл өтпей жатып 

Отанына орал ғандарды келген еліне кері 

қайтуға мәжбүр етті.

Жаңартылатын энергия көздерін 

қолдауға арналған заң елімізде 

2009 жылы қабылданған болатын. 

Заңнамалық қолдау болғанымен, екі 

жылда балама қуат беретін нысандар 

қатары қаптап, сарқылмайтын 

энергия нысандарының сақайып 

кетпегені белгілі. Сондықтан 

жаңартылатын энергияға қатысты 

әлемдік тәжірибелерді сараптап, 

балама көздерді дамытуға не кедергі 

екенін зерделеген Индустрия және 

сауда министрлігі қуаттың осы түрін 

қолдауға арналған жаңа заң жобасын 

әзірлепті. Кеше бұл құжаттың тұсауы 

Мәжілісте кесілді. 

ҰСЫНЫС 


Жалғасы 5-бетте 

Киото хаттамасына қосылып, 2020 жылға дейін 

атмосфераға парник газдарының шы ға ры мын 15 

пайызға азайтуды өзіне міндет ретінде ал 

ған 

Қазақстан үшін таза энергияны дамыту ба сым 

бағыт. Тіпті халықаралық міндетті былай қойып, 

елдің әлеуетіне бір сәт көз жүгіртсеңіз, жағ ра пия-

мыздың жаңаратын энергия көздерінен тіпті де 

кенде емес екенін байқайсыз. Ендеше, мұ найын, 

көмірін, тағы басқасын кейін ысырып, табиғаттың 

таусылмайтын қуатын пайдаланбау қи 

сынсыз. 


Мұның қоршаған ортаны қорғаудағы ілкім ді қадам 

екені бесенеден белгілі. Сондықтан да индустрия 

және жаңа технологиялар министр лігі таза энер-

гияны қолдаудың заңнамалық тетік те рін тағы бір 

сараптап, құқықтық қайшы лық тар дың тігісін жат-

қы зуға бел буыпты. Сонымен жаңартылатын энер-

гияны дамытуға бағытталған заң 2009 жылы 

қабылданған. Өткен екі жылдағы олқылық нешік? 

Жаңа жобаны таныстырған индустрия және 

жаңа технологиялар министрінің орынбасары 

Бақыт жан Жақсалиев қазіргі заңның солқылдақ 

тұсын нысанаға алды. Бұндағы бір кемшін тұсы – 

жа ңартылатын энергия көздері үшін жер учас-

келерінің нысаналы бағытын өзгерту. Өйткені жер 

учаскелерін бір санаттан екінші санатқа ауыстыру 

барысында, оны мемлекет қажеттігіне алып қою 

тұсында бірқатар құқықтық қайшылықтар туын-

дайтын көрінеді. Мәселен, Жер кодексінде жаңар-

ты латын энергия көздері үшін жер учаскелерін мем-

лекет меншігіне алу қарастырылмаған. Осыған 

орай, министрлік тиісті тетіктер қарастырылса деген 

ниет те.


Қанат ҚАЗЫ

Алматы


  

0

о-10..  -12

о

-10..-12о

-23..-25


о

Астана


ИƏ

АҢДАТПА

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

дедім-ай, ау!

ЖОҚ

– Мен бұл пікірді қолдаймын. 

Шыны  мен де, небәрі жиырма жылда 

бізде он шақ ты рет рақымшылық жаса-

лыпты. Бұл, әрине, қылмыс деңгейі тө-

мен демей тұрған біз сияқты жас мем-

лекет үшін өте көп. Осы уақытқа дейін 

жа 


салған әртүрлі деңгейдегі рақым-

шылықтан не ұттық? Бұған нақты ешкім 

жауап бере алмайтын сияқты. Әділет 

жүйесіне қазақтың «қолыңмен істегенді 

мойныңмен көтер» деген жақсы бір сөзі 

дәл айтылған. Қандай жағдай болмасын, 

осы елдің азаматы бола тұра сол елдің 

заң да рын бұзатын болса немесе заң-

дарға қай шы әрекеттер жасайтын болса 

ол мін дет ті түрде сотталуы тиіс. Заңның 

аты – заң,  ол қара мен ханға бірдей 

қолданылады дей 

тін халықпыз ғой. 

Жиырма  жылда  бір не ше  рақым шы лық 

жасалды. 

– Мен мұндай пікірлермен келіс пей-

мін. Рақымшылық жасауды доғару керек 

деген пікірлердің астарында үлкен мә селе 

жатқанын ескеруіміз қажет. Себебі Қазақ-

стан  бүкіл  дүниежүзіне  де мо кра тия лық 

принциптерді жақтайтын, осының ішін-

дегі ең негізгісі адам құқығын бәрі нен де 

жоғары қоятын ел ретінде та ны лып келеді. 

Адам құқығы жөніндегі түрлі халықаралық 

құжаттарға қосылған мем лекетпіз. Сон-

дықтан өркениетті ел дер дің тәжірибесін 

үлгі ретінде алуымыз қажет. Ал рақым шы-

лық жасау дегеніміз – адамдардың құ-

қығына  бейжай  қа ра май тынымызды 

көр  сетеді.  Жақында  Пре зи денттің  Жар лы-

ғына сәйкес, ел Тәуел сіз дігінің 20 жыл-

дығына орай бас бос тандығынан айы-

рыл 

ған бір топ аза мат босатылды. 

Ра қымшылық жасау қыл мыстық істі жүр-

гізу заңдарының ая сында жүргізіледі. 

Атыраудың 

ауасы құрттап 

жатыр


Ақыл-есі 

күмәнді 


алқабилер 

«Арландар» 

екіге бөлінген 

бе?


-бетте

-бетте

-бетте

2

37

ДАТ!

Өз мамандарымыздан 

шетелдіктердің 

қандай артықшылығы 

бар екенін

түсінбеймін148,12

192,64

23,51

12780,95

1220,29

1726,30

4,89

1,29

1631,26

119,17

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Мұрат ӘБЕНОВ, Мәжіліс депутаты:

– Ішкі істер министрлігінің сай-

тын дағы оқиғалар туралы ақпараттар 

бөліміне ену үшін түрік тілін меңгеруге 

тура келеді. Неге дейсіз ғой (сайтқа 

кіру үшін), «Oturum Aç Oturum açmak 

için Tek Adımlı Oturum kullanıcı adınızı 

ve parolanızı girin» мынадай сөздерді 

жазу керек! Ақпаратты ашайын де-

сең, түрік тіліндегі ескерту аласыз: 

«Bu sitenin yetkisiz olarak kullanılması 

yasaktır ve hukuki davalara konu 

olabilir».(http://1tv.kz сайтынан)

Астана уақытымен 18.00 бойынша

Балама энергия көзіне 

балама заң керек 

Әзімбай ҒАЛИ, 

саясаттанушы:

Есберген АЛАУХАНОВ,

заң ғылымының докторы, 

профессор:

-бетте

3

Елімізде сотталғандарға рақымшылық жасау мәселесіне байланысты әртүрлі уәждер айтылып, қоғамдық пікір 

қалыптасты. Рақымшылық жасау біздің адам құқықтарын 

қорғайтын ел екеніміздің нышаны десек те, осы бір ізгі шара 

кейінгі жылдары шектен тыс көбейіп, қылмыскерлерді 

жазадан оңай босатып жатырмыз дейтіндер де бар. 

Жақында әділет министрі Берік Имашев «Қазақстанда 

рақымшылық жасауды доғару керек» деген пікір 

айтты. Оның айтуынша, біз 20 жылда 7-8 осындай 

шара ұйымдастырғанбыз және бұл құқық 

теориясының ұстанымына қайшы әрекет. Ал 

Ғани Қасымов рақымшылық жасау мәселесін 

жиі көтеріп жүр. Осы орайда «Сотталғандарға 

рақымшылық жасаудың қажеті жоқ деген 

пікірлермен келісесіз бе?» деген сауал 

төңірегінде мамандар пікірін білген едік.

бетте

6

«Алаш айнасы» мен «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігінің ұйымдастыруымен 26 

ақпан күні сағат 18.00-де Алматыдағы Ғ.Мүсірепов 

атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 

балалар мен жасөспірімдер театрында «Жаяу 

салдың жауһарлары» атты дәстүрлі ән кеші өтеді. 

№28 (710) 

17 ақпан, жұма

2012 жыл


Марат ӘЙНЕКОВ:

Cоңғы кезде туған түрлі тол қу ларға байланысты жетесіз сая сат-

керлеріміз баяғыда Қазақстан азаматтығын алған, «Оралман» деген 

статуспен әлде қа шан қош тасқан ағайындарға қара күйені баттита 

жағып, ел дің берекесін ке тіре бастағаны бар шаға аян.

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


№28 (710) 

17.02.2012 жыл, 

жұма


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ҚОҒАМ


 

Балаға берілетін жәрдемақыны өз 

атыма аударып алуыма бола ма?

Әлемдегі ең биік ғимарат қай елде?

МӘСЕЛЕ

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚСотталушының жасы 38-де. Ақтөбе қа-

ла сының тұрғыны. Бұрын-соңды істі бол-

ма ған. Тұтқынға алынғанша облыс орта-

лы 


ғындағы орта мектептердің бірінде 

жұмысшы болып еңбек еткен.

Тергеу оның 2009 жылдың тамызы мен 

2011 жылдың қарашасы аралығында өгей 

қы зын үздіксіз зорлап, қорқытып-үркітіп 

кел гендігін анықтады. 1999 жылы туылған 

қыз бала өгей әкесінен қорыққандықтан, 

өзі 


нің екі жылдан бері зорлық көріп 

жүргені туралы анасына айтпаған. Тек үне-

мі ауылға кетіп, әжесімен бірге тұрғысы 

келетінін айта беріпті. Алайда күйеуінің 

арам пиғылынан хабарсыз әйел қызына 

ауыл ға баруға рұқсат бермей қойған. 

Өгей әкенің айуандығы 2011 жылдың 

қарашасында әшкере болып, сот оны ақ-

пан ның 14-і күні 18 жылға бас бос тан ды-

ғы нан  айырды.

Педофил өз жазасын қатаң режимдегі 

колонияда өтейді. Және ол жазасын өтеп 

шыққаннан соң, 20 жыл балалар ме ке ме-

сіне жұмысқа қабылданбайды. Сондай-ақ 

өгей әкеден зардап шегушінің пайдасына 

2 млн теңге өндіріліп алынбақшы. Жаңагүл НИЯЗМАҒАНБЕТОВА,

Ақтөбе

Ақтөбе  облыстық ішкі істер депар та-

менті баспасөз қызметінің хабарлауынша, 

Темір ауданының Кеңқияқ поселкелік 

полиция бөліміне Құмсай ауылының 52 

жастағы тұрғыны шағымданған. Ақпанның 

12-сіне қараған түні оның қорасынан 

жылқысы ұрланыпты. Қожайын малдың 

құнын 350 мың теңге деп бағалаған. 

Шағым бойынша облыстың маман дан ды-

рыл ған күзет қызметі басқармасының ма-

мандарымен бірге із кескен жергілікті по-

лицейлер Шұбарши ауылында екі күдіктіні 

қолға түсірді. 19 жастағы екі жігіт қолмен 

жа са ған дарын мойындады. Олар түн қа-

раң  ғысында Құмсай тұрғынының ауласына 

кіріп, атқорадағы жылқыны жетектеп кет-

кен. Ұрланған малды бір танысының қо-

расына жасырыпты. Ішкі істер қыз мет-

керлері екі жігіттің біреуінің бұрын да 

ұрлық жасап, сотталғанын анықтады. Бау-

кеспелердің үстінен Қылмыстық кодекстің 

175-бабы бойынша іс қозғалып, жылқы 

иесіне қайтарылды. Ақтөбе облысында 

ақпанның 10-17-сі аралығында барлығы 

202 қылмыс болып, оның 93-і бірден 

ашылған.

Болатбек МҰХТАРОВ

Кекусин-кан каратэ бойынша Қостанай 

облыстық федерациясының президенті 

Николай Бибиковтың өткізген семинарынан 

кейін екі жеткіншек облыстық балалар 

ауру ханасының жарақат бөліміне жет кі зіл-

ді. Былтырдан бері аталмыш спорт тү рі не 

ма шықтанып жүрген 10 жастағы Ка рина 

Горький атындағы гимназияда өт кен ар-

найы семинарға қатысқан. Спорт залда өт-

кізілген шынықтыру жұмыстарынан кейін, 

даладағы аязға қарамастан, балалар қар 

үстінде жалаңаяқ жүгіруге нұсқау алған. 

Наталья ЛИ, каратэ секциясына қатысушы 

Каринаның анасы:

– Бұған дейін балалар бәлен күн 

мектепке де барған жоқ, себебі қақаған 

аязды күндер болатын. Сол күні 26 гра-

дус аязға қарамастан, балаларды да-

ла да жалаңаяқ жүгірткен. Семинардан 

келген соң, қызымның башпай терісі 

күлдіреп, аши бастады. Біз ауруханаға 

ба руға мәжбүр болдық. 

Ал каратэ шебері Н.Бибиков «қыста 

жалаңаяқ жүгірту» әдісін 20 жылдан бері 

қолданып келе жатқандығын және осы 

уақыт ішінде ешкімнің де аяғын үсік шал-

мағанын айтып ақталуда.Николай БИБИКОВ, Кекусин-кан каратэ 

бойынша Қостанай облыстық феде ра ция-

сының президенті:

– Балалар жалаңаяқ көп жүгірген 

жоқ, небәрі екі-үш минут. Шамасы 

мек тептің кіреберісіндегі тас немесе 

темір ден жасалған бөлігін басқан кезде 

аяқ тарын үсік шалып үлгерген болар. 

Әсел МИЗАМҚЫЗЫ

Ақтөбеде тағы 

бір педофил 

сотталды

Жылқы ұрлаған 

жас жігіттер 

қолға түсті

Каратэмен 

айналысам деп 

аяғы үсіп қалды

13 жасар қыз баланы екі 

жыл бойы үздіксіз зорлап, 

қорқытып-үркітіп келген 

өгей әке 18 жылға бас 

бостандығынан айырылды. 

Сотталушы Ақтөбедегі 

орта мектептердің бірінің 

жұмысшысы болатын. Сот 

үкімі бойынша ол жазасын 

өтеп шыққаннан соң 20 жыл 

балалар мекемесіне жұмысқа 

қабылданбайды.

Ақтөбе облысының 

атышулы Шұбарши 

ауылында жылқы ұрлаған 

19 жастағы екі баукеспе 

ұсталды. Жас жігіттер бұған 

дейін де ұрлық жасап, 

сотталған болып шықты.

Қостанайда каратэ 

жаттығуынан кейін 

балалардың аяғын үсік 

шалды. Кейін белгілі 

болғандай, жаттықтырушы 

жасөспірімдерді далада 

жалаңаяқ жүгірткен екен.

ҰРЛЫҚ


АЛАШ-АҚПАРАТ

Жарты миллион 

доллардың 

жәдігерлері 

қолды болды

Атырауда ірі тонау 

оқиғасы орын алды. 

Қаладағы «Мұнайшы» спорт 

кешенінде өтіп жатқан 

халықаралық жәрмеңкеден 

көптеген зергерлік бұйым 

қолды болды. Дәл қазіргі 

мезетте көрме павильондары 

қойылған залда қалалық 

прокуратура мен полиция 

қызметкерлері жұмыс істеп 

жатыр. 

Алдын ала мәліметтерге қарағанда, Ре-

сей мен Украина, Белоруссия мен Түр кия-

дан, Испаниядан келген көрмеге қа ты с у-

шы 

лардың ұзын саны отызға жуық. Ара сында қазақстандықтар да бар. Ірі-ірі 

деген төрт компания зардап шекті. Келген 

шығын көлемі анықталуда. Ресми орган 

өкіл дерінің сөздеріне қарағанда, бір ғана 

компания 98 000 АҚШ доллары көлемінде 

зардап шеккен. Басқа мәліметтер бойынша, 

шығынның жалпы мөлшері жарты миллион 

АҚШ доллары болуы мүмкін. Ұрлық түнде 

жасалған. Терезені сындырып ішке енген 

ұры лар спорт кешенін тәулік бойы күзететін 

күзетшілерді де елемеген. Көрмені ұйым-

дас тырушылардың сөздеріне қарағанда, 

залды жалға алып, қауіпсіздікпен қам та-

ма сыз ету спорт кешенінің басшылығымен 

жа салған келісімшартта көрсетілген. Есте-

рі ңізге сала кетейік, халықаралық көрме 

Кедендік одақ және кәсіпкерлікті дамыту 

аясында Қазақстанның барлық қаласында 

өтіп жатқан болатын. 

Шыңғыс ЖАҒЫПАРОВкөрменің ресми 

өкілі:

– Мұндай оқиға бізді таңғалдырып 

отыр. Құқық қорғау органдары жедел 

қимылдап, тез арада ұрыларды тауып, 

заң бойынша жазалайды деген сенім-

де міз. Қазір көрмені өткізуді уақытша 

тоқ таттық. Бірақ бүгін түстен кейін жұ-

мысымызға кірісеміз бе деп отырмыз. 

Көр ме тағы да бір күнге созылады.

Жанар НИЗАМИ, 

Атырау

ТҮЙТКІЛ


«Біріншіден, – дейді өзін осы үйдің бі-

рінші қабатында тұрамын деп таныстырған 

Ан на Петрова есімді тұрғын. – Біздің үйге 

қыз мет көрсететін «Луч-Сервис» ЖШС 

бізге шығындар туралы есеп бермейді. Біз-

дің оны білуге толық құқығымыз бар. Әу 

баста бірнеше мүдделі адамдар қара жат-

тың басым бөлігіне лифт орнату үшін ба-

рын салды. Ескісін қалпына келтіргеннің 

ор нына жаңа лифт орнатуды ұйғарды. Бұл 

өте қымбатқа түседі, ал оның ақысын енді 

әр бір пәтер иесі қылдай бөліп төлеуі тиіс. 

Ал қаражаттың азғантай ғана бөлігі үйді 

жы лылауға  жұмсалмақшы».

Семейлік тұрғынның сөзінен түйгеніміз, 

атал ған тұрғын үйдің тұрғындары үйге 

жүр гізіле бастаған, жылы үй, жайлы өмірге 

кепілдік беретін көпқабатты үйлерді тер-

мо модернизациялау  бағдар ла ма сының 

орындалуына көңілі толмай отыр. Көңілі 

толмайтындай да жөні бар. Баспана суық, 

лифт бұзылған, құбырлар ескірген... 

– Мен бірінші қабатта тұратындықтан, 

ма ған, сондай-ақ төртінші қабатқа дейінгі 

тұр ғындардың барлығы үшін үйдің жылы 

болуы маңыздырақ, – дейді сөзін сабақ-

та ған Анна Петрова. – Ал бірақ жылу жоқ. 

Өткен жылы булану алаңдарына 

ағынды су төгіп, 150 мың шаршы метр 

жерді ластағаны үшін бірнеше миллион 

теңге айыппұл төлеп құтылған Атырау 

мұнай өңдеу зауыты бұл жолғы тексеруден 

де аман шықпады. Қалалық про ку ра ту-

раның бөлім бастығы берген мәліметке 

сүйен сек, АМӨЗ-дің аумағына комму нал-

дық-тұрмыстық қалдықтардың көп мөл-

шері жиналып қалған. Онсыз да лас ауа ны 

одан бетер бүлдіретін бұл қал дық тар дың 

әлі күнге жойылмай отырғанына не себеп? 

Шы нымен, отандық кәсіпорынның туған 

өлке табиғатына жаны ашымағаны ма деп 

ойлағанбыз. Сөйтсек, АМӨЗ-дің жанында 

тау болып үйіліп жатқан қоқыстың зауытқа 

еш қандай қатысы жоқ екен. Мұны аталған Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.67 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет