Лекция: 20 Семинар 10 СӨЖ 30 соөЖ 30 Аралық бақылау 4 Консультация 2 Емтихан: 3жүктеу 495.5 Kb.
Pdf просмотр
бет4/4
Дата08.01.2017
өлшемі495.5 Kb.
#39
түріЛекция
1   2   3   4

4. Преквизиттер: «Тәуелсіздік жылдарындағы әдеби процесс» 

пәнінде ақын – жазушылардың 90 – жылдардан бергі шығармаларын 

қамтиды.Ақын – жазушыларымыздың прозалық, поэзиялық, т.б. 

жанрларын қамтитын пән. 

5. Постреквизиттер: Ақын – жазушылар шығармаларынан халық, ел, 

жұрт ұғымы көптеп көріне бастады.Бұның өзі үлкен өзгеріс болатын. 

Пәнді оқу барысында студенттер әдебиеттің жаңаша беталысымен

соны өзгерістермен танысады. 6.  Қысқаша мазмұны: Еліміз егемендік алғаннан бергі  жылдар 

ішінде поэзиядағы, прозадағы өзгерістер.Ондағы жаңа тақырыптарды 

студенттерге жаңа қырынан талдап оқытады. 

 7. Пәннің өзектілігі: 

          Тоқсаныныншы  жылдардың  бас  кезінде  ел  тағдыры,елдік 

мұрат,ел  мүддесі  дейтін  ұғымдарға  ерекше  екпін  түсіріле 

бастады.Жеке бастың гөй-гөйінен гөрі,егемен елдің бүгіні мен ертеңі 

қалай  болады  дейтін  алаңдаушылық,жұртшылық  жанарындағы  үміт 

пен  үрей,жолайрықтағы  шарасыз  халде  тұрған  жолаушыға  бағыт 

нұсқаған бағдаршамның жарығындай назар аудартты. 

         Ұлттық сананың, тарихи сананың оянуы өткен жолымызға қайта 

үңіліп,қаншама  жылдар  бойы  айтылмай,жазылмай  келген  ақиқаттың 

ақтаңдақтары  мен  қара  таңдақтарын  анықтауға,жүріп  өткен 

асуларымыз  бен  алдық  деген  асқарларымыздың,қаншалықты  тарихи 

маңызы  болғанын  бағалауға,мәдени,әдеби  әлеміміздегі  жарық 

жұлдыздарымыздың  тарихи  әділетті  орнын  анықтауға  мүмкіндік 

ашты.  “Адасып  қараңғыда  сорлы  қазақ”-деп,даусы  қарлыққан 

Міржақыптың,  “Қаз  едік  қатар  ұшып,  қаңқылдаған”-деп  күрсінген 

Ахметтің, “Бар сүйеніш,үміті бір құдайда”-деп толқыған Шәкәрімнің, 

“Түркістан-ер  түріктің  бесігі  ғой”-деп  арманда  кеткен  Мағжанның, 

т.б.- Алаш ардақтыларының үні жетеді құлаққа. 


  8. Пәннің мақсаты: 

Тоқсаныншы    жылдардан    бастап  шыққан  жыр  жинақтарында 

тәуелсіздіктің тыныс-дәмі сезіле бастады.Оны біз идеялық-танымдық 

деңгейде  жүйелеп,(мәселен,тәуелсіздік  тақырыбының  жаңа  мазмұнда 

көрініс  табуы,идеялы-көркемдік  ізденістердің  өмір  шындығынан 

өрбуі,тіл  тағдырының  толғантуы,мемлекеттік  нышандардың  жыр 

арқауына 

айналуы,т.б.) 

көрсетуге 

тырыстық.Сондай-ақ,кейбір 

тақырыптардың  қазақ  поэзиясында  жаңа  көркемдік  табуға,ұлттық 

дәстүрден  тамыр  алатын  ізденістерге  өріс  ашуға,жаңа  ұғым  мен 

көзқарас 

қалыптастыруға 

жетелейтінін 

(мәселен,тәуелсіздік 

жылдарындағы  ақындар  мүшәйраларының  ерекшеліктері,қазақ 

поэзиясындағы күрескер рухтың қайта жаңғыруы, “Астана”ұғымының 

идеялық-көркемдік сипатын)анықтауға тырыстық. 

 9. Пәннің міндеті: 

Егемендік  пен  тәуелсіздік  алған  жылдар  ең  алдымен  тарихи  сананы 

ояту  арқылы  басталды  десек,қателеспейміз.Жаңа  қоғам  құру  үшін 

өткен  қоғамдағы  тарихымызда  нендей  құндылықтар  ескерусіз  қалып 

еді,нендей  асылдарымызды  жарқыратып  көрсете  алмадық,енді  жас 

ұрпаққа қай бағытта тәрбие берген жөн,өз тарихын өзіне қалай оқыту 

керек  деген  секілді  қадау-қадау  сұралдар  күн  тәртібіне  өткір  қойыла 

бастады.Кешегі  кеңестік  идеология  күйрегеннен  кейін  оның  орнына 

ұлттық идеологияны орнықтыру қажеттігі айқын сезіле бастады.Біздің 

мақсатымыз да осы бағытта жастарды тәрбиелеуді міндет еттік.  10. Курстың  саясаты: 

   - сабақтан себепсіз қалмау 

   - сабаққа  кешікпеу 

   - сабақ барысында тәртіп сақтау 

   - өздік жұмыстарды уақытында орындау  

   - оқу процесінде белсенді қатысу 

   -  шығармашылық ізденіс таныту 

 

                    

11. Баға қою саясаты: 

 

Бақылау түрлері бойынша рейтингтік баллдардың бөлінуі: 

 

№ 

    Бақылау  түрлері          Баллдар 

     Қорытынды  бақылау    40 

    Аралық   бақылау    30 

     Ағымдық  бақылау   20 

      Үй  тапсырмасын  бақылау   10 

 

Студент  үлгерімінің   орташа  бағасы 

 

Әріптік  жүйе 

бойынша  

бағалау 


Баллдың  

сандық 


баламасы 

   Балдары 

Дәстүрлі 

жүйе 


бойынша  бағалау 

4.0 95 – 100  

Өте  жақсы 

A- 

3.67 


90 – 94  

 

B+ 3.33 

85 – 89  

Жақсы 3.0 80 – 84  

 

B- 2.67 

75 – 79  

 2.33 70 – 74  

Қанағаттанарлық  

C+ 

2.0 


65 – 69  

 

C- 1.67 

60 – 64  

 

D+ 


1.33 

55 – 59  

 1.0 50 – 54  

 0 – 49  


Қанағаттанарлықсыз 

 

  Рейтинг  баллының  емтихан нәтижесі  бойынша  бөлінуі  

Студенттің  

дұрыс 

жауабының  бағасы, % 

       Балы 

  Бағасы 

90 – 100  

37 – 40  

5(өте жақсы) 

75 – 89  

31 – 36  

4(жақсы) 

50 – 74  

20 – 30  

3(қанағат.) 

0 – 49  

0 – 19  


2(қанағат-сыз) 

 

Пән бойынша  қорытынды баға  

 

 

Студенттің    жалпы  рейтингтік 

балы 

 Бағасы 


90 – 100  

5(өте жақсы) 

75 – 89  

4(жақсы) 

50 – 74  

3(қанағат.) 

0 – 49  

2(қанағатт-сыз) 

 

 

                 

 

Студенттердің білімін бағалау компоненттері. 

 

Бағала


у түрі 

балл 


1 кредит 

Барлы


ғы 

аптала


р 

 3  4  5 
10  11  12  13 

14 

15 


 

Қатысу


ы 

0,8 


*  *  * 

12 


Дәрісте

р 

конспектісі 

  

 

  

  

  

  

12 Ауызш

а 

жауап беру 

  

 

 

 

 

18 Жазба

ша 


бақыла

у  

 

  

  

 

  

  

 Рефера


т 

  

 

  

  

  

 

  

12 Ағымд

ық 


тексеру 

нәтиже


сі 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

60 

Емтиха


н 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

40 

Барлығ

ы: 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тәуелсіздік жылдардағы әдеби процесс» пәнінің күнтізбелік – 

тақырыптық жоспары. 

 

  

№ 

     Тақырыбы 

Лек 

ция 

Семи

-     

  нар 

  Қысқаша  мазмұны Саға

т 

саны 

1991-2001жж Қазақ әдебиеті тәуелсіздік 

кезеңінде 

 

Сөз басы – тәуелсіз ел әдебиетінің осы алғашқы он 

жылы, 1991-2001 жылдар 

аралығында баспа жүзін 

көрген  көркем 

шығармалардың негізгі 

даму бағыты, 

ерекшеліктері. Тәуелсіздік 

жылдардағы проза 

жанрының дамуы Тәуелсіздiк дәуiрi он 

жылдық әдеби процесс 

арнасын жаңа бағытқа 

бұрды. Ел көңілінің гүлiн 

ашқан әдеби дәуiрдiң 

алғашқы   жемістерін тере 

де бастадық.   Сөз өнерiнiң  

зор саласы – проза, жетекші 

жанры –  роман бабында 

екені даусыз. Алғашқы онжылдықтағы 

жарық көрген 

повесть-хикаяттар 

 

  

 

  

 

  

 

  

 Тәуелсіздіктің  он  жылы 

ішінде  туған  повестердің 

баяны  –  халық  өмірінің 

кешегі  күндерінен.  Өткен 

шақпен  есеп  айырысады. 

Бүгінгі 

нарық 


заманы 

тақырыбынан 

жазылғаны 

саусақпен  санарлық.  Бiрақ 

аз жазылса да, саз жазылып 

жатқанын  баса  айтуымыз 

керек.  Бiр  хикаят    нарықты 

сынай  отырып,  жақтайды, 

адам  тiрлiгiне  жаңа  тыныс 

бергенiн 

алға 

тартады. Екiншiсi, 

нарық 


пен 

демократияның  ел  өмiрiне 

әкелген  кесiрлi  жақтарына 

шүйiледi


.   

 Тәуелсіздік 

 

Заң  да,  заман  да, қоғам  да  өзгердi.  Өтпелi жылдарындағы 

әңгіме жанры 

кезең  деп  ат  қойып,  айдар 

таққан 


тәуелсiздiктiң 

алғашқы 


жылдары 

адамдардың  ой-санасы  мен 

мiнез-құлқында 

да 


өзгерiстер  болмай  қойған 

жоқ. Жаңа заманға сай жаңа 

адамдардың  типi  пайда 

болды. 


 

Тәуелсіздік жылдардағы лирика Қазақ елi тәуелсiздiкке қол 

жеткiзген 1991 жылғы 

атаулы күннен жаңа 

қоғамдық дәуiр, жаңа 

тарихи кезең басталды. 

Осыған орай, тәуелсiздiк 

жылдарындағы қазақ 

поэзиясының мақсат-

мұраты, тыныс-демi, өрнек-

айшықтары да жаңаша

өзгеше болып 

қалыптаспағы заңды 

болатын. Алдымен кешегi 

кеңестiк замандағы 

идеология келмеске кеттi.

 Махаббат 

тақырыбы – 

Тәуелсіздік 

жылдардағы қазақ 

прозасында Әр жаңа уақыт әдебиетке өз тақырыбын ала келеді. Сөз 

өнерінің ежелден сіңісті 

тақырыптарына жаңа 

ырғақ, екпін қосады. Бірақ  

түп тамырымен өзгерте 

алмайды.  Махаббат секілді 

мәңгілік тақырып әлемдік 

әдебиеттің барша кезеңінің, 

бар жанрының өзегіТәуелсіздік 

жылдардағы 

көркем әдеби сын 

 

 

  

 

  

 

  

 Әдебиет сынын әрдайым 

әдеби дамумен сабақтас, 

тығыз қарым-қатынаста 

өркендеп келе жатқан әрі 

көркемдiк-эстетикалық 

ойдың өзіндік 

заңдылықтарына арқа сүйей 

отырып қалыптасатын 

іргелі саласы ретінде 

қарастырсақ, оның көптеген 

ерекшеліктері айшықталып 

көрінеді. Әдебиеттану 

ғылымының 

Тәуелсіздік 

жырдардағы дамуы Тәуелсiздiк  тұсында  қазақ 

әдебиеттану 

ғылымы 

ұлттық  сөз  өнерi  тарихын, оның 

танымал 


тұлғаларының  өмiрi  мен 

шығармашылық  мұраларын 

талдап  таразылау  ісін  кең 

жолға 


қойды. 

Әсiресе, 

кеңестiк 

жүйе 


тұсында 

қалың  көптiң  назарынан 

тыс  қалып  келген  әдеби-

мәдени мұраларды, ел үшiн 

ерен  еңбек  еткен  тарихи 

тұлғаларды, халық жадынан 

шығып,  ұмытыла  бастаған 

көне  кезеңнiң  жәдiгерлерiн 

т.т.  жинап-жариялау  мен 

бастыруда 

айтарлықтай 

еңбек 


еттi. 

Халықтың 

дәстүрлi 

 

мәдениетiн, әдеби-рухани 

мұрасын 


зерттеу 

мен 


зерделеу 

жолындағы 

алуан 

iзденiстерде  қоғам,  өмiр, уақыт 

тынысы 


негiзгi 

назарда болды. 

 

Тәуелсіздік 

жылдардағы тарихи 

роман; ел, жер, ұлт 

тағдыры 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 Тәуелсiздiктiң он жылы 

iшiнде жарық көрген 

тарихи туындылар, әрине, 

бәрi бiрдей, дәл өткен 

ғасырдың аяқ шенiнде 

жазыла бастамаған. Қолға 

алынуы, зерттелiп 

ойластырылуы кеңес кезiне 

тура келгеннiң өзiнде  

жазылу барысында бұрын  

айтудан жасқанып, 

қысылып-қымтырылып 

жүрген жерлердi ендi 

шындық күйiнде жеткiзуге 

сәтi  түскенiне қуанбаған 

жазушы болмаған шығар 

деп жорамалдауға толық 

негiз бар.   1

Тәуелсіздік жылдардағы 

драматургия саласы  Драма жоқ жерде театр өнерiнiң ғұмыры ұзаққа 

бармасы – аксиома. 

Драматургия театр 

өмiрiндегi ең басты және 

шешушi құрал. Яғни, театр 

негiзi – әдебиет. 

Драматургия – әдебиет 

жанры. Драматургияның 

әдебиеттiң өзге 

салаларынан  гөрi аз-кем 

айырмашылығы оның 

адамдар жан-дүниесiндегi 

асқақ сезiм мен отты 

құштарлықты 

психологиялық тұрғыда 

кiсiнiң жан күйзелiсiмен 

ұштастырып, өмiр 

мәселелерiн барынша 

шынайы суреттеуiнде. Осы 

ретте, драмалық 

шығарманың екi бағыты 

айқындалады. Бiрiншiсi – 

көркем әдебиет қалпындағы 

нұсқасы болса, екiншiсi – 

оның сахналық материал 

тұрғысындағы көрiнiсi. Бұл 

екеуiн бiр-бiрiнен бөлiп 

қарауға болмайды. 

1Тәуелсіздік 

жылдарындағы 

поэмалар. 

 Тәуелсiздiк 

жылдары  қазақ  ақындары 

өлең өлкесiнiң өрелi жанры 

–  поэмаға  құлаш  ұруын 

үдете  түстi.  Ел  көгiнде 

желбiреген  азаттық  туы 

қазақ 

ақындарының шабытына шабыт қосты.  

Поэма  жанрының  әр 

дәуiрдегiдей, 

ең 


басты 

көркемдiк  ерекшелiгi  бұл 

жылдарда  да  айқын  көзге 

шалынады. 

Ақын 

атаулының  бәрi  де  өз туындысында 

өзi 


өмiр 

сүрген  заманның  ең  үлкен 

де 

ауқымды 


мәселесiн 

жырлауды  басты  нысана 

етiп 

ұстайтыны аян. 

Тәуелсiздiк  жылдарында  да 

қазақ  поэмаларында  қазақ қоғамындағы  ең  өзектi, 

көкейтестi 

мәселелердiң 

көркем  суретке  айналғанын 

байқалады.  

 

1Тәуелсіздік 

жылдардағы 

деректі әдебиет Деректi  шығарма  – бүгiнгi күнге де, болашаққа 

да  теңдей  қызмет  ететiн 

ақиқат  ақпарат  арқалаған 

өнер 


туындысы 

деу 


қонымды.  Заман  ұзаған 

сайын, 


оқырман, 

қоғам 


есейiп,  қауым  сауаты  мен 

өресi 


биiктеген 

сайын, 


деректi шығармаларға деген 

ынтызар 


мен 

сұраныс 


неғұрлым 

күшейiңкiреп 

келе  жатқаны  да  елемеуге 

болмайтын 

шындық. 

Ендеше,  деректi  әдебиеттiң 

басты 

сипаты 


ақиқат 

деректен,  фактiден  тамыр 

тартатынында.  Тылсымды 

түртпектеп, 

тұңғиықтан, 

тереңнен  тұлдыр  тергiштей 

ме,  құжаттар  мен  жазбалар 

аударғыштап, 

ақиқатты 

iндете 


ме, 

қайткенде 

шындықтың 

жалына 


жармасып,  өмiр  мен  тарих 

арнасын  тура  тарту,  сөйтiп 

халық 

пен 


тарих 

тағылымдарын  ел  кәдесiне 

жарату, 

ұрпақ 


игiлiгiне 

мирас  ету  –  түптiң  түбiнде 

кез-келген 

деректi 


шығарманың  iзгi  мұраты, 

темiрқазықтай 

бұлжымас 

қағидасы болып табылады. 

 1Қазақ әдебиетінің 

халықаралық 

байланыстары Тәуелсіздік жылдары 

Қазақстан 

Республикасы 

әлемнің 


көпшілік  елдерімен  тікелей 

дипломатиялық  қатынасқа 

түсе бастады.  Халықаралық 

мәдени 


және 

әдеби 


байланыстарды 

дамыту 


үшін 

ерекше 


қолайлы 

жағдай қалыптасты.  Қазақ 

әдебиеті 

қарым-қатынасқа 

түскен 


ұлттық  әдебиеттер  шеңбері 

айтарлықтай 

кеңейді. 

Әсіресе  шығыс  елдерімен 

әдеби  байланыс  жанданды. 

Шығыс 


және 

Батыс 


әдебиеттерімен 

рухани 


қатынастағы 

бұрынғы 


жылдар  жоғалтқан  тепе-

теңдікті  қалпына  келтіруге 

мүмкіндік туды.  

Қазақ-түрік  әдебиеті 

байланысы  тарихи-мәдени, 

тіл, 


діни 

ұқсастыққа 

негізделеді. 

Бұл 


байланыстар  1991  жылдан 

бері  қарай  ерекше  күш 

алды.  

 

1Тәуелсіздік 

жылдардағы 

мемуарлық, естелік 

көркем проза Тәуелсіздігіміздің еркін 

тынысты тұнық ауасында  

ұлттық сана-сезім өсті, 

азаматтық белсенділік 

артты, азаттық алған халық 

қайта туғандай күй кешуде. 

Бұл құбылыстың бір 

қоғамдық-саяси 

құрылыстан екіншіге 

көшкен өтпелі кезеңмен 

астасуы рухани өміріміздiң 

астан-кестеңiн шығарды, 

бар болмысымызды 

жаңғыртып жаңалады. Енді 

міне, өмірбаяндық, естелік 

жанры көгерiп күш алып, 

айналдырған он жылдың 

ішінде едәуір төл төкті. 

1Тәуелсіздік 

жылдарындағы 

жаңа бағыт – 

бағдар (модернизм, 

постмодернизм, 

экзистенциализм 

т.б. ағымдар) Ағымдарды салыстыру, 

еркшелігін ашу, 

кейіпкерлер 

характеріне мән беру, 

т.б.   

 

  

 

  

ӨЗДІК ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫ 

 

46.


 

Алғашқы онжылдықтағы жарық көрген поэзиялық жинақтардың            

мазмұндық сипаты 

47.


 

М. Шаханов «Жаңа қазақтар» 

48.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ прозасы 49.

 

Қ. Жұмаділов шығармашылығына шолу 50.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ сыны 51.

 

Қазақ прозасының жанрлық мазмұндық сипаты 52.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ драматургиясының бет алысы 53.

 

Р. Мұқанова шығармашылығына шолу 54.

 

Қазақ поэзиясындағы соны өрнектер 55.

 

 Т. Ахметжан шығармашылығы 56.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы әңгіме жанрындағы беталыс 57.

 

Д. Исабеков шығармаларындағы салт дәстүр көрінісі 58.

 

М Шаханов шығармашылығына толық сипаттама 59.

 

Өлең туралы сын пікірлер 60.

 

Қ. Мырзалиевтің «Алаштың арманы» атты жинағына сипаттама 61.

 

Т. Медетбек шығармашылығы 62.

 

Қазақ өлеңіндегі қоғамдық көріністің айқындалуы 63.

 

Сынның даму барысы 64.

 

М. Шаханов шығармашылығы және қоғамдық келбет 65.

 

Шығармалардағы ұлттық болмыс, тіл тағдыры туралы көзқарас айқындығы 

66.


 

Кейіпкерлер бойындағы өзгерістер 

67.

 

Б. Нұржекеев, Т. Әбдіков шығармаларындағы егемендік, тәуелсіздік сипаты 

68.


 

Тәуелсіздік жылдарындағы экономикалық жағдайдың рухани 

өмірге, өнерге әсері 

69.


 

Иранғайып шығармашылығы 

70.

 

Ә. Тарази шығармашылығы 71.

 

Жазушылар шығармаларындағы идеялық көркемдік сипат 72.

 

Прозалық шығармалардағы ауыл тақырыбының жандануы 73.

 

Ф. Оңғарсынова шығармашылығы 74.

 

Қазақ драматургиясының сахналық сипаты 75.

 

Прозадағы композициялық ерекшеліктер 76.

 

Г. Салықбаева шығармашылығындағы көркемдік ізденістер 77.

 

Өмір шындығының көркем шығармаларда дамуы 78.

 

Д. Исабеков драмалары 79.

 

Т. Молдағалиев шығармашылығы 80.

 

Күрескер рухтың көркемдік образдар арқылы танылуы 81.

 

Сатира,  юмордың дамуы 82.

 

Ж. Қорғасбек шығармаларындағы кейіпкерлер көрінісі 83.

 

Жазушы және қоғамдық жағдай 84.

 

Сыншы мен зерттеуші арасындағы айырмашылық 85.

 

Н. Мәукенұлы шығармашылығы 86.

 

Кейіпкерлер арқылы ұлттық болмыс, күрескер рухтың жандануы 87.

 

Көркем шығармаларындағы тақырыптың жандануы 88.

 

М. Айтқожина шығармашылығы 89.

 

Көрнекті ақындар мен жас ақындар шығармашылығындағы үндестік 

90.


 

Прозадағы композициялық ерекшеліктер 

91.

 

Алғашқы онжылдықтағы жарық көрген поэзиялық жинақтардың мазмұндық сипаты 

92.


 

М. Шаханов «Жаңа қазақтар» 

93.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ прозасы 94.

 

Қ. Жұмаділов шығармашылығына шолу 95.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ сыны 96.

 

Қазақ прозасының жанрлық мазмұндық сипаты 97.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ драматургиясының бет алысы 98.

 

Р. Мұқанова шығармашылығына шолу 99.

 

Қазақ поэзиясындағы соны өрнектер 100.

 

 Т. Ахметжан шығармашылығы 101.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы әңгіме жанрындағы беталыс 102.

 

Д. Исабеков шығармаларындағы салт дәстүр көрінісі 103.

 

М Шаханов шығармашылығына толық сипаттама 104.

 

Өлең туралы сын пікірлер 105.

 

Қ. Мырзалиевтің «Алаштың арманы» атты жинағына сипаттама 106.

 

Т. Медетбек шығармашылығы 107.

 

Қазақ өлеңіндегі қоғамдық көріністің айқындалуы 108.

 

Сынның даму барысы 109.

 

М. Шаханов шығармашылығы және қоғамдық келбет 110.

 

Шығармалардағы ұлттық болмыс, тіл тағдыры туралы көзқарас айқындығы 

111.


 

Кейіпкерлер бойындағы өзгерістер 

112.

 

Б. Нұржекеев, Т. Әбдіков шығармаларындағы егемендік, тәуелсіздік сипаты 

113.


 

Тәуелсіздік жылдарындағы экономикалық жағдайдың рухани 

өмірге, өнерге әсері 

114.


 

Иранғайып шығармашылығы 

115.

 

Ә. Тарази шығармашылығы 116.

 

Жазушылар шығармаларындағы идеялық көркемдік сипат 117.

 

Прозалық шығармалардағы ауыл тақырыбының жандануы 118.

 

Ф. Оңғарсынова шығармашылығы 119.

 

Қазақ драматургиясының сахналық сипаты 120.

 

Прозадағы композициялық ерекшеліктер 121.

 

Г. Салықбаева шығармашылығындағы көркемдік ізденістер 122.

 

Өмір шындығының көркем шығармаларда дамуы 123.

 

Д. Исабеков драмалары 124.

 

Т. Молдағалиев шығармашылығы 125.

 

Күрескер рухтың көркемдік образдар арқылы танылуы 126.

 

Сатира,  юмордың дамуы 127.

 

Ж. Қорғасбек шығармаларындағы кейіпкерлер көрінісі 128.

 

Жазушы және қоғамдық жағдай 129.

 

Сыншы мен зерттеуші арасындағы айырмашылық 130.

 

Н. Мәукенұлы шығармашылығы 131.

 

Кейіпкерлер арқылы ұлттық болмыс, күрескер рухтың жандануы 

132.


 

Көркем шығармаларындағы тақырыптың жандануы 

133.

 

М. Айтқожина шығармашылығы 134.

 

Көрнекті ақындар мен жас ақындар шығармашылығындағы үндестік 

135.


 

Прозадағы композициялық ерекшеліктер 

 

Аралық бақылау 

 

21. 

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ поэзиясы 

22.

 

Тәуелсіздік тақырыбына арналған поэмалар 23.

 

Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ повестері 24.

 

Махаббат тақырыбындағы романтикалық повестер 25.

 

Тәуелсіздік дылдардағы қазақ әңгімесі 26.

 

Тәуелсіздік кезеңдегі қазақ романдары 27.

 

Драмалық шығармалар тәуелсіздік жылдарда 28.

 

Жазушы және қоғамдық жағдай 29.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы экономикалық жағдайдың рухани өмірге, өнерге әсері 

30.


 

Өлең туралы сын пікірлер 

31.

 

Сыншы мен зерттеуші арасындағы айырмашылық 32.

 

Көркем шығармаларындағы тақырыптың жандануы 33.

 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ драматургиясының бет алысы 34.

 

Алғашқы онжылдықтағы жарық көрген поэзиялық жинақтардың            мазмұндық сипаты 

35.


 

А.Алтайдың «Алтай новелласы» шығармасы 

36.

 

А.Кемелбаеваның деректі әңгімелері 37.

 

Тәуелсіздік жылдардағы қазақ романдарындағы тарихи тұлғалар 38.

 

Поэзиядағы дәстүр мен жаңашылдық мәселесі 39.

 

Дәуір үні, суреткер сыры 40.

 

Сынның абыройы - әдебиеттің абыройы Пайдаланылатын әдебиеттер: 

 


 

1. Дәрімбетов Б. Тазару: әдеби сын. – Алматы: Жазушы, 1991. –151 

б. 


2. 

Алпысбаев 

Қ. 

Поэма 


және 

сюжет.–Алматы:Қазақ                                                                

университеті, 1992. – 124 б. 

3.  Майтанов  Б.  Суреттеу  мен  мінездеу.  –  Алматы:  Қазақ 

универститеті, 1991. – 46 б. 4.  Әшімбаев  С.  Шындыққа  сүйіспеншілік.  –  Алматы:  Жазушы, 

1993. – 624 б. 5.  Қирабаев  С.  Әдебиетіміздің  ақтаңдақ  беттері.–Алматы:Білім, 

1995. – 287 б. 6.  Әдебиеттану  ғылымына  кіріспе.  –  Алматы:  КазПИ, 1996.  – 199 

б. 


7.  Майтанов  Б.  Қазақ  романы  және  психологиялық  талдау.  – 

Алматы: Санат, 1996. – 335 б.  8. 

Әдебиеттану  терминдер  сөздігі  /Құраст.:  З.Ахметов, 

Т.Шаңбаев. – Алматы: Ана тілі, 1998. – 384 б. 

 9.  Исмакова  А.С.  Казахская  художественная  проза.  Поэтика, 

жанр,  стиль  (начало  ХХ  века  и  современность).  –  Алматы:  Ғылым, 

1998. – 392 с. 

      10.  Ысқақұлы  Д.  Сын  жанрлары:  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Санат, 

1999. – 288 б. 11.  Ақшолақов  Т.  Көркем  шығарманың  эстетикалық  табиғаты: 

Зерттеу. Толықт. 2-бас. – Алматы: Ғылым, 2001. – 338 б. 12.  Қирабаев  С.  Ұлт  тәуелсiздiгi  және  әдебиет:  Зерттеулер  мен 

мақалалар. – Алматы: Ғылым, 2001. – 448 б. 13.  Аманшаев  Е.  Албасты  туралы  аңыз:  Проза,  драматургия, 

әдебиеттану. – Алматы: Өлке, 2001. – 288 б. 14.  Дәдебаев  Ж.  Жазушы  еңбегi:  Жазушының  өмiр  шындығынан 

өнер  туындысын  жасау  шеберлiгi.  –  Алматы:  Қазақ  университетi, 

2001. – 340 б. 

15.  Жұмабек  С.Е.  Сын  әуенi:  Әдеби  ой-толғаныстар.  –  Астана: 

Елорда, 2001. – 288 б. 16.  Кәрiбаева  Б.  Қазiргi  қазақ  әдебиетiнiң  көркемдiк  даму 

арналары: Зерттеу. – Астана: Елорда, 2001. – 312 б. 17.  Кәрiбаева  Б.  Қара  өлең  және  лирика  /ҚР  Бiлiм  және  ғылым 

министрлiгi.  –  Алматы:  Ы.Алтынсарин  ат.  Қаз.  бiлiм  Акад.  Респ. 

Баспа каб., 2001. – 173 б. 

18.  Кекiлбайұлы  Ә.  Үш  белес:  Көсемсөздер.  –  Алматы:  Арыс, 

2001. – 261 б. 19. Нарымбетов Ә.Қ., Омарбекова Д. Қазақ әдебиетi: Әдебиеттану, 

сын  және  өнердiң  библиографиялық  көрсеткiшi.  Т.  5:  1965-1966.  1-

бөлiм  /ҚР  Бiлiм  және  ғылым  министрлiгi,  М.О.  Әуезов  атындағы 


Әдебиет және өнер институты. Орталық ғылыми кiтапхана. – Алматы, 

2001. – 278 б. 20. Нұрғали Р. Драма өнерi: Зерттеу. – Алматы: Санат, 2001. – 480 

б. 


21.  Ысқақұлы  Д.  Сын  өнерi:  Әдеби  сынның  теориясы.  –  Алматы: 

ҚАЗақпарат,       22.  Ахметов  М.З.  Образы  певцов  и  поэтов  в  художественной 

литературе: Монография. – Алматы: Фараб, 2001. – 107 с. 

 2001. – 304 б. 

23. Есмагулова Г.Ж. Экзистенциальная идея свободы в творчестве 

М.Жумабаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. – 51 с. 24.  Кадиялиева  А.Ж.  Художественный  образ  и  художественное 

произведение  (в  аспекте  изучения  творчества  русских  писателей  ХХ 

века  и  русско-казахских  литературных  связей):  Монография.  – 

Алматы: Ғылым, 2001. – 370 с.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> МазМұны. Содержание жоғары білім. Высшее образование
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
uploads -> Өмірбаяны Ол қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданы жерінде 1897
uploads -> Филология кафедрасы
uploads -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
uploads -> Ғылыми-танымдық конференция Қалмақтөбе көрінісі
uploads -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
uploads -> Жанқұтты шешеннің қартайған шағында

жүктеу 495.5 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет