Л. Н. Гумилева L. N. Gumilyov eurasian national universityжүктеу 6.05 Mb.
Pdf просмотр
бет13/53
Дата22.04.2017
өлшемі6.05 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   53

 

Қағидалар 

Мақсаттар 

Орта 


қалыптастыру 

- Білім алушы оқып/үйренуде ӛз әрекеттерінің жемісті  екендігін 

сезінетін жағдайлар жасау; 

- Білім алушылар арасында ашық, еркін, шығармашылық қарым-

қатынас орнату; 

- Білім алушыларға білімді дайын күйде бермей, оны ізденуге бағыт-

бағдар сілтеу. 

Бірлескен әрекеттер 

арқылы 

үйрету/үйрену - Білім алушыларға білімнің ӛзіндік әрекеттер арқылы ғана тиімді 

түрде меңгерілетіндігін дәлелдеу; 

- Білім алушыларды белсенді әрекеттерге баулып, олардың білім игеру 

әрекеттерін ұйымдастыру. 

Ӛмірмен 

байланыстыру 

Үйрету/үйренуді практикалық әрекеттерге негіздеу, пән мен 

тақырыпты күнделікті ӛмірде туындайтын проблемаларды шешу деп 

қарастыру. 

Ӛзінділік пен 

дербестікке 

баулу 


- Білім алушылардың дайын жауаптарын қанағат тұтпай, оларды ой-

толғаныс арқылы ӛзіндік пікір құрастыруға, проблема шешуде ӛзіндік 

тұрғыдан жауап табуға ынталандыру (егер шәкірт жауап бере алмаса, 

дұрыс жауапты ӛзі беруге асықпай, оны басқа үйренушілердің табуына 

ықпал жасау); 

- Білім алушыларды сыни және аналитикалық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру (күмәндану, ақпараттан әртүрлі мағынаны кӛре білу, 

ӛзіндік түсінікке ұмтылу, дәлелдеме келтіру). 

 

Интербелсенбі оқыту барысында бүгінгі күннің ерекшеліктеріне тоқталар болсақ олар:  1.  Динамика  –  қазіргі  әлем  дамуының  негізгі  ерекшелігі  болып  табылуда.  Күні  кеше 

әлемдік  экономика  және  саясат  тұрақты  (статикалық  тұрғыда)  әрі  болжауға  тұрарлықтай 

дамыған  еді.  Бүгінгі  күннің  негізгі  қасиеті  –  динамика,  яғни  ӛзгерістер,  тұрақсыздық, 

белгісіздік және болжаусыздық.. 

2.  Ақпараттың  мейлінше  өсуі.  Бүгінде  ақпараттың  жетіспеушілігі  емес,  керісінше, 

оның  адам  миының  мүмкіншіліктерінен  шамадан  тыс  кӛптігі  проблема  болып  табылады.  Әр 

салада  ақпарат  әрбір  4  жылда  ескіріп  отырады.  Әрі  әр  салада  ақпарат  әрбір  4  жылда  екі  есе 

ұлғайып  отырады.  Дамудың  мұндай  қарқыны  сақталатын  болса,  онда,  ғалымдардың  пікірі 

бойынша, жақын болашақта ақпарат әрбір 76 күнде екі еселенетін болады. 

3.  Ақпараттық  коммуникациялардың  жаңа  формаларының  ортаға  шығуы,  олар: 

коммуникациялық жылдам құралдардың дамуы (Интернет, ұялы байланыс және т.б.); интернет 

арқылы сауда жасау және оқу; жоғарғы технологиялар (hi tech) болып табылады. 

4.  Постиндустриалды  заман    экономикасының  ерекшеліктері:  экономикалық 

шекаралар жойылған әлем (жаһандану); әлем деңгейінде еңбек бӛлу процесінің дамуы; барлық 

жұмыс  жасаушылардың  тек  15%  тауар  ӛндіру  саласында  қамтылған  болса,  қызмет  кӛрсету 

саласында  85%  жұмыс  жасайды;  кәсіптер  үйреншікті  қасиеттерінен  айрылып,  басқа 

кәсіптердің ерекшеліктерін иемденуде; кәсіптер әр 4 жылда 25%-ке ӛзгеріп отырады. 


116 

 

5.  Әлеуметтік  ерекшеліктер:  адам  қоғамының  қызмет  кӛрсету  қоғамына  айналуы; адамдардың  бос  уақытының  ұлғаюы  және  демалу  мәдениетінің  дамуы;  гендерлік  саясат 

(әйелдер рӛлінің ӛсуі); қоғамдағы тұлға рӛлінің ӛсуі. 

6.  Интеллектуалдық  өзгерістер:  адам  миының  мүмкіншіліктерін  бұрынғыдан  тиімді 

пайдалану;  «Ӛзің  жасап  ал!»  идеясының  кең  етек  алуы;  тұлғаны  бағалауда  интеллектуалды 

коэффициенттен (IQ) эмоционалды коэффициентке (EQ) кӛшу. 

Енді осы бүгінгі күннің ерекшеліктеріне қарай отырып «Біз қалайша үйренеміз?» деген 

сауал туындайды. Бұл сауал негізінде ортаға мынадай үш кӛзқарас туындайды. 

1.

 Әйгілі  шығыс  ойшылы  Конфуцийдың:  «Маған  айтып  берсең  –  ұмытып 

қаламын, көрсетсең – есте сақтаймын,өзіме жасатсаң – үйренемін». 

2.

 Оқытудың  кейбір  тәсілдерін  қолданғанда  мәліметтің  есте  сақталуы  [А. 

Маслоудың идеялары бойынша Н.Сандерстың кестесі] 

 

Оқу әрекеттері 

Есте сақталу кӛрсеткіші 

Лекция 

5% 

Оқу 

10% 

Аудио- және видео құралдарды қолдану 

15% 

Кӛрсету (жобалар, кестелер, схемалар, 

суреттер) 

30% 

Пікірталас 

50% 

Практикалық іс-әрекеттер 

75% 

Ҥйренген білімді дереу қолдану, басқаларды 

ҥйрету 

90% 

 

(«Бетель» лабораториясының зерттеуі негізінде, АҚШ, Мэн штаты) [Әлімов А.]. 

 

3. Біз білімнің 10% -ын оқығанда, 20% - ын тыңдағанда, 30% - ын кӛзбен кӛргенде, 50% -  ын  кӛзімізбен  кӛріп,  тыңдағанда,  70%  -  ын  пікір  таластырғанда,  80%  -  ын  тәжірибе 

жасағанда, 95% - ын басқаларды үйреткенде ала алады екенбіз. 

Интербелсенді  әдістеме  әрекет  арқылы  және  әрекетпен  үйретуге  негізделеді:  адам 

бірінші  кезекте  өз  қолымен  жасағанды  есте  сақтап,  игереді.  Сабақ  беру  барысында  білім 

алушыға  тақыры  бойынша  сабақты  негізгі  үш  кезеңге  шоғырландыру  арқылы  біліктіліктерін 

жетілдіруге  негіздеу  керек.  Олар:  «проблема  айқындау»,  «проблема  шешу»  және  «проблема 

шешімін қолдану». Жеке тоқталар болсақ: 1.

 

 «Проблема айқындау» кезеңі 

Білім  алушыларды  оқытудың  негізгі  сұрақтары  мен  мақсаттарын  құрастыруға 

қалайша ынталандыруға болады? 

а) Білім алушылардың ойын тақырып бойынша қалайша бағыттауға болады? Олардың 

қызығушылығын  қалайша  тудыруға  болады?  Білім  алушыларды  бұрынғы  білімдерін  есіне 

түсіруін    қалайша  ынталандыруға  болады?  Оларды  тақырып  бойынша  сұрақтар 

құрастыруға қалайша бағыттауға болады? 

ә)  Білім  алушылар  берілген  тапсырманы  орындау  үшін  қандай  интербелсенді  тәсілді 

қолданады (жеке, топпен, сыныппен)? 

2.

 

 «Проблема шешу» кезеңі 

Білім алушылар тақырып мазмұнын қалайша зерттейді (қарастырады, игереді)?  

а) Сабақта қандай оқу материалы (мазмұн, мәтін) зерттеледі?  

ә)  Оқу  материалының  (мазмұн,  мәтін)  мағынасын  түсіну  үшін  оқушылар  қандай 

интербелсенді тәсілді қолданады (жеке, топпен, сыныппен/аудиториямен)? 

3.

 

 «Проблема шешімін қолдану» кезеңі 

Білім алушылар сабақта алған білімдер мен мағыналарды қалайша қолдана алады? 

117 

 

а) Білім алушылар сабақта үйренгенін/білгенін алдымен топ ішінде, сонан кейін сынып ауқымында қандай интербелсенді  тәсілді  қолдана отырып талқылайды? Олар  үйренгенін өз 

тәжірибесі аумағында (өмірде) қалайша нақты түрде қолдану туралы қалайша әңгімелеседі? 

 ә) Бағалау. Білім алушылар сабақта не нәрсеге  үйренгенін/білгенін көрсету үшін (есеп 

беру үшін) қандай жазу тапсырмасын (тәсілін) орындайды? 

Қорытындылау/Кері байланыс 

Білім алушылар келесі сұрақтарға қалайша ауызша жауап беруі мҥмкін? 

-

 Сабақ бойынша қандай тұжырымдар мен қорытынды жасауға болады? 

-

 Сабақ бойынша қандай шешімге келуге болады? 

Білім алушылар бұл сабақта өздеріне пайдалы және тиімді білім алды ма? [Әлімов А.]. 

 

Сабақ кезеңдері және қолдануға тиімді тәсілдерін кесте түрінде кӛрсетер болсақ:  

Сабақ 

кезеңдері 

Сабақ кезеңінің негізгі мақсаттары 

Қолдануға тиімді 

тәсілдер 

 

 

Проблема 

айқындау 

 

 

Оқытушы: 

 - Білім алушылардың жаңа білім қабылдауға және 

игеруге белсенділендіреді.  

Білім алушылар: 

- Тақырып бойынша ӛз мақсаттарын айқындайды. 

- Тақырып бойынша ӛз ӛмірлеріне тікелей қатысы бар 

нақты проблемаларды айқындайды. 

- Проблема бойынша ӛздерінің бұрынғы білімдерін 

есіне түсіреді, оларды салыстырады, 

байланыстырады. 

«Не білемін?», «Не білгім келеді?», «Жаңа білімнің маған берер пайдасы қандай болмақ?» секілді 

сұрақтарға жауап іздейді. Ой қозғау, Т-кестесі, 

Болжау, Кластерлер, 

Венн диаграммасы, 

Оңай және қиын 

сұрақтар кестесі, 

Ойлан, жұптас, 

пікірлес, Алдын-ала 

берілген атаулар, 

Үлкен шеңбер, Қос 

шеңбер,  Атаулар 

туралы үш сұрақ, 

Еркін жазу, Білемін, 

білгім келеді, білдім, 

Дөңгелек үстел, Үш 

қадамды сұхбат, 

Топтық зерттеу 

 

 

 

Проблема  

шешу  

 

Жаңа білімді іздену мен зерттеу кезеңі. Мұнда 

проблеманы шешу жолдары қарастырылады.  

Оқытушы: 

- Білім алушыларға білім алудың белсенді тәсілдерін 

ұсынады; 

- Білім алушылардың ӛздігімен жаңа мәліметті жан-

жақты қарастырып, зерттеп, игеруіне қажетті 

жағдайлар жасайды. Білім алушылар: 

- жекелей, жұппен, топпен жаңа ақпаратпен 

танысады; 

- мәлімет бойынша пікір алмасады, ой жарыстырады, 

талқыға салады; 

- жаңа ақпарат туралы ӛзіндік пікір қалыптастырады; 

«Қалайша жаңа білімге үйренемін/ оны түсінемін/ 

игеремін?», «Қандай тәсілдерді қолданған тиімді?», 

«Бұл мәлімет туралы менің 

ойым/түсінігім/қатысым қандай?» деген сұрақтарға 

жауап беруге ізденеді. Ой қозғау, Т-кестесі, 

Болжау, Кластерлер, 

Венн диаграммасы, 

Оңай және қиын 

сұрақтар кестесі, 

Ойлан,жұптас, 

пікірлес, Еркін жазу, 

Кең ауқымды лекция, 

Сұрақ қою, қайтадан 

сұрақ қою, Бірін-бірі 

оқыту, Қос жазба 

күнделігі, Белгі қойып 

оқу (INSERT), Жигсо, 

Үш қадамды сұхбат.  

 

 

 

Үйренгенді айқындау және бағалау, проблема 

бойынша шешім қабылдау кезеңі. 

Ой қозғау, Т-кестесі, 

Болжау, Кластерлер, 


118 

 

Проблема шешімін 

қолдану 

 

 

Оқытушы: 

- Білім алушылардың жаңа мағлұмат бойынша 

ойланып, ол жӛнінде ӛзара пікір алмасу мен талқылау 

жұмысын ұйымдастырады.  Білім алушылар: 

- осы сабақта білгендері мен үйренгенін 

тұжырымдайды;  

- олардың қолданысы туралы ойланады, пікірлеседі;  

- ӛзінің жаңа біліміне баға береді;  

- жаңа білімді нақты бір проблема шешуде 

қолданады; 

«Не білдім/үйрендім?», «Бұл білім маған не үшін керек?», «Бұл білімнің қолданысы қандай?»,  «Бұл 

білімді ары қарай қалай дамытамын/ 

жалғастырамын?», «Тағы да не білгім келеді?» деген 

сұрақтарға жауап беруге ізденеді; 

- сабақта не нәрсеге үйренгендігі және қалайша 

жұмыс жасағандығы туралы есеп береді. Венн диаграммасы, 

Оңай және қиын 

сұрақтар кестесі, 

Ойлан, жұптас, 

пікірлес, Еркін жазу, 

Білемін, білгім келеді, 

білдім, Дөңгелек үстел, 

Үш қадамды сұхбат, 

Пікірталас, Топтық 

зерттеу, Эссе, Үлкен 

шеңбер, Қос шеңбер, 

Аквариум, 

Жеңілдетілген 

анықтама/ түсіндірме, 

Галереяны шарлау.  

 

 

Сонымен,  Болонья  үдерісі  білім  алушыны  білім  үдерісінің  негізгі  тұлғасына айналдырып, білім нәтижесін оның құзырлылықтарымен ӛлшейді. Бұл ұстаным оқу үдерісінде 

білім  алушының  ӛзіндік  және  дербес  әрекетер  үлесінің  ӛсуіне  алып  келіп,  оқу  әдістемесінде 

интербелсенді әдістер мен тәсілдерді қолдануды міндетті түрде талап етеді.  

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1.

 Назарбаев  Н.Ә.  Инновациялар  мен  оқу-білімді  жетілдіру  арқылы  білім 

экономикасына. //Егемен Қазаұстан 2006, 27 мамыр.  

2.

 

Болонский  процесс:  Бергенский  этап  /под  ред.  В.И.  Байденко.  -  .:  Исслед. Центр  порблем  качества  подготовки  специалистов.  –  Астана:  Национальный 

аккредитационный центр Министерства образования и науки Республики Казахстан. 2006.  

3.

 

Болонский процесс: середина пути /под ред. В.И. Байденко. - .: Исслед. Центр порблем  качества  подготовки  специалистов.  –  Астана:  Национальный  аккредитационный 

центр Министерства образования и науки Республики Казахстан. 2007.  

4.

 

Қазақстан Республикасының ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қаблеттігін 2006-2009 жылдарда дамыту тұжырымдамасы. – presscenter.kz.  

5.

 Әлімов А. Интербелсенді әдістерді жоғары оқу орындарында қолдану. Алматы: 

2009. 


 

 

 Р.К. Берстембаева 

кандидат экономических наук, доцент 

rberstembaeva@gmail.com

 

 

ФОРМИРОВАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН В МАГИСТРАТУРЕ  

 

Институт  магистратуры,  как  компонент  много  уровневой  системы  подготовки специалистов,  лаконично  вписывается  в  структуру  непрерывного  образования  и 

представляет  собой  новую  парадигму  в  развитии  образования.  Введение  магистерской 

подготовки связано с решением определѐнных задач: 


119 

 

-  эффективно  вписаться  в  мировое  образовательное  пространство,  способствовать конвертируемости дипломов с высшим образованием; 

- полнее  учитывать конъюнктуру рынка интеллектуального  труда, гибко реагировать 

на его изменения; 

-решить  проблему  отбора  одарѐнной  молодѐжи,  обеспечить  подготовку  элитных 

профессионалов  для  органов  государственного  управления,  науки,  высших  учебных 

заведений; 

- существенно повысить качество подготовки кадров, повысить мотивацию овладения 

знаниями, в том числе на уровне проблем науки и междисциплинарных связей [1]. 

Совершенствование образовательного процесса в современных условиях предъявляет 

качественно  новые  требования  к  подготовке  специалистов.  Для  того,  чтобы  стать 

компетентным специалистом, в том числе и в плане научной работы, необходимо овладеть еѐ 

ключевыми  компетенциями,  базовыми  и  специальными  [2].  Сегодня  важно  не  только 

обретение  профессиональных  знаний  и  навыков,  но  и  формирование  ряда  компетенций  у 

выпускников. 

Компетенция  –  обозначение  образовательного  результата,  выражающегося  в 

подготовленности  выпускника  к  реальному  владению  методами,  средствами  деятельности, 

обладанию такой формы сочетания знаний, умений и навыков, которая позволяет достигать 

поставленной цели. Компетенция –  «знания в действии». Набор компетенций  - актуальное, 

мотивированное знание и понимание как действовать [3]. 

Формирование  профессиональных  базовых  компетенций  осуществляется  в  процессе 

обучения.  При  этом  важно  отметить,  что  развитие  профессиональных  компетенций 

происходит не только в аудитории, но в большей степени при выполнении самостоятельной 

работы. В целях чѐткой организации и проведения учебного процесса необходимо должным 

образом организовать не только аудиторную, но и самостоятельную работу обучающихся в 

высшей  школе  –  студентов  и  магистрантов.  Каждый  уровень  подготовки  специалистов  – 

бакалавриат  и  магистратура  –  характеризуется  своими  особенностями.  Постдипломное 

(послевузовское) образование характеризуется рядом особенностей: 

- своеобразие содержания, целей и задач; 

- специфичность обучающегося контингента; 

- наличие высокой образовательной мотивации обучающихся. 

Как  правило,  в  магистратуре  обучаются  специалисты,  нацеленные  на  приобретение 

конкретных знаний и навыков, работающие в различных отраслях. Практика показывает, что 

в  магистратуру  по  специальности  «Финансы»  поступают  только  около  70%  абитуриентов, 

имеющих базовое финансовое образование. В этой связи, необходим дифференцированный 

подход  в  разработке  магистерских  образовательных  программ  и  элективных  курсов, 

учитывающих  требования  обучающихся.  Кроме  того,  процесс  чтения  лекций  и  проведения 

семинаров  также  осложняется  тем,  что  ряд  обучающихся  не  имеет  глубоких  финансовых 

знаний. 


Учитывая  вышеизложенное,  обучающимся  предложены  различные  элективные 

дисциплины, позволяющие выработать каждому магистранту свою траекторию обучения. 

Качество  подготовки  специалистов  во  многом  определяется  методическим 

обеспечением  образовательного  процесса.  Практика  преподавания  специальных  дисциплин 

выявляет  необходимость  постоянного  совершенствования  методики  преподавания, 

повышения качества методического обеспечения. 

В процессе чтения лекций и проведения семинаров по специальным дисциплинам на 

кафедре  «Финансы»  активно  используются  интерактивные  методы  обучения,  по  ряду 

дисциплин  разработаны  ситуационные  задачи,  позволяющие  магистрантам  применять 

различные  подходы  в  их  решении  и  демонстрирующие  имеющийся  у  них  потенциал.  В 

частности,  по  дисциплине  «Управление  финансовой  стабильностью»  нами  разработаны 

задания,  направленные  на  выработку  научного  аппарата,  максимально  активизирующие 

исследовательскую  деятельность.  В  их  числе  –  эссе,  аннотации,  разработка  блок-схем, 


120 

 

экономический  анализ  функционирования  иностранного  капитала  в  экономике  РК,  аналитический  обзор  практики  разработки  и  реализации  антикризисной  политики  в 

зарубежных странах, мониторинг состояния и развития методов оценки рисков банковского 

сектора  в  Казахстане.  Все  задания  направлены  на  получение  конкретных  результатов 

обучения: 

- интеллектуальная и креативная деятельность; 

- самоорганизация; 

- работа с текстом; 

- коммуникативная грамотность; 

- широкая эрудиция и кругозор. 

Дисциплина 

«Финансовый  мониторинг  компаний»  характеризуется 

своей 


спецификой, связанной с развитием навыков аналитической работы по оценке финансового 

состояния  компаний.  Для  закрепления  теоретических  знаний,  магистранты  самостоятельно 

на  основе  данных  финансовой  отчѐтности  казахстанских  предприятий  осуществляют 

последовательный  мониторинг  всех  аспектов  финансовой  деятельности  –  оценку 

имущественного положения, ликвидности и платежеспособности, рентабельности, деловой и 

рыночной  активности,  финансовой  устойчивости,  прогнозирование  банкротства.  Смыслом 

задания является не только расчѐт и оценка показателей по конкретному предприятию, но и 

выработка  рекомендаций  по  совершенствованию  управления  финансами  корпорации.  При 

этом  в  методических  указаниях  охарактеризована  последовательность  расчѐта  показателей, 

необходимость  их  интерпретации  в  условиях  конкретного  предприятия.  Здесь  чѐтко 

прослеживается  взаимосвязь  со  смежными  дисциплинами:  бухгалтерский  учѐт,  маркетинг, 

менеджмент, экономика предприятия, статистика. 

Как  было  отмечено  выше,  трудности  преподавания  данной  дисциплины  связаны  с 

тем, что обучающиеся изначально характеризуются разным уровнем финансовых знаний. В 

этой  связи,  нами  разработано  учебное  пособие,  которое  в  полном  объѐме  охватывает  весь 

теоретический  материал  и  методический  инструментарий,  позволяющий  в  должной  мере 

овладеть специальными знаниями по данной дисциплине. 

Реализация  кредитной  технологии  обучения  акцентирует  особое  внимание  на 

самостоятельную  работу  обучающихся  (СРО).  Роль  преподавателя  заключается  здесь  в 

умелой  еѐ  организации.  Сегодня  методы  обучения  должны  меняться  в  сторону  приоритета 

личностной  мотивации,  аналитического  мышления  и  умения  учиться.  Самостоятельную 

работу обучающихся как вид учебной деятельности характеризует то, что: 

- СРО связана со всеми формами планового учебного процесса, 

- она специфична как по содержанию, так и по многообразию методических приѐмов; 

-  руководство  самостоятельной  работой  требует  от  преподавателя  не  только 

теоретических знаний и методических навыков, но и организаторских качеств [4]. 

Сложность  руководства  и  организации  самостоятельной  работы    студентов 

объясняется  рядом  факторов,  в  том  числе  отсутствием  единства  в  организационных  и 

методических  требованиях  к  СРО.  Между  тем,  результативность  и  качество  выполняемой 

студентами  самостоятельной  работы  во  многом  определяется  соответствующим 

методическим обеспечением. 

К  сожалению,  действующая  практика  разработки  учебно-методических  комплексов 

демонстрирует  ряд  недоработок  как  методического,  так  и  организационного  характера. 

Анализ  существующих  подходов  к  разработке  учебно-методических  комплексов  в  разных 

вузах выявляет широкий спектр набора структурных составляющих  УМКД. Их количество 

варьирует  от  4  до  9  и  выше.  Между  тем,  ГОСО  чѐтко  определяет  порядок  и  содержание 

методического  сопровождения  учебного  процесса.  В  частности,  в  ГОСО  подготовки 

специалистов  бакалавриата  по  специальности  050509  Финансы  отмечается:  «Учебно-

методический комплекс по каждой дисциплине для студента состоит из Типовой программы 

обучения  по  каждой  дисциплине  обязательного  компонента,  силлабуса,  методических 121 

 

указаний по СРСП, методических рекомендаций по СРС и учебно-практический материал по темам и видам занятий (кейсы, задачи, статьи для анализа)» [5].  

Таким  образом,  ГОСО  акцентирует  внимание  на  то,  что  учебно-методические 

комплексы  необходимы  для  студентов  и  магистрантов.  В  практике  преподавания 

специальных  дисциплин  большинства  вузов  УМКД  хранятся  на  кафедре  и,  тем  самым,  не 

несут в себе должной смысловой нагрузки. 

На наш взгляд, методическое сопровождение призвано, прежде всего, оказать помощь 

обучающимся  в  освоении  специальных  дисциплин,  приобретении  ими  профессиональных 

знаний и навыков. Разработанные преподавателем методические материалы должны реально использоваться  магистрантами  в  учебном  процессе.  Основными  требованиями, 

предъявляемыми  к  методическому  обеспечению  самостоятельной  работы  обучающихся 

(СРО) должны быть: 

- простота и доступность восприятия; 

- определѐнность, ясность, чѐткость содержания; 

-  направленность  методических  разработок  на  обеспечение  максимальной  помощи 

студентам в приобретении специальных знаний; 

-  постоянство  содержания  в  течение  одного  семестра  и  мобильность  (внесение 

корректировки в соответствии с изменениями практики хозяйствования) в последующем. 

Немаловажным  требованием,  предъявляемым  к  методическому  обеспечению, 

является компактность, максимальная сжатость информации в ограниченном формате.  

На наш взгляд, в Методических рекомендациях по выполнению СРО важно не только 

определить цель курса и виды СРО, но и обеспечить взаимоувязку цели курса с результатами 

обучения, направленность учебного процесса (в том числе выполнения заданий по СРО) на 

достижение  гарантированных  результатов  и  приобретение  студентами  определѐнных 

навыков.  

В  методических  рекомендациях  по  выполнению  СРО  важно  обозначить  чѐткие 

требования  преподавателя  к  обучающимся.  Конкретизация  требований  является 

принципиальным  шагом  в  методике  преподавания  и,  как  показывает  практика, 

демонстрирует высокую степень эффективности. Это выражается, прежде всего, в оказании 

реальной помощи магистрантам при выполнении работы. 

Наличие чѐтких критериев оценки самостоятельной работы студентов и магистрантов, 

а  также  сроков  их  сдачи  и  формата  каждого  задания  обеспечивает  качество  выполняемой 

работы.  Практика  показывает,  что  студенты  отслеживают  выполнение  этих  критериев,  и 

выставленная оценка не является для них неожиданностью, она, скорее предсказуема. 

Следует отметить, что специфика каждой дисциплины накладывает свой отпечаток на 

состав  заданий  для  СРО  Важным  моментом  при  разработке  заданий  для  самостоятельной 

работы  является  еѐ  дифференциация.  Задания  направлены  на  выработку  навыков  работы  с 

текстом,  коммуникативной  грамотности,  работу  с  периодикой,  самоорганизации,  умение 

работать  в  команде.  Применение  разных  заданий  направлено  на  формирование 

профессиональных  компетенций,  реализуемых  в  дальнейшем  при  написании  и  защите 

дипломной работы (магистерской диссертации) 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной работы магистранты получают 

необходимые  навыки  аналитической  работы,  совершенствуют  методы  работы  с  текстом, 

формируют  свой  научный  аппарат.  Всѐ  это  позволяет  активнее  задействовать  потенциал 

обучающихся, 

направленный 

на 


формирование 

профессиональных  компетенций 

специалистов по финансам. 

Компетенции  магистра  финансов  можно  систематизировать  следующим  образом. 

Общенаучные компетенции: 

- способность использовать в профессиональной деятельности базовые экономические 

и специальные (финансовые) знания; 

-  способность  приобретать  новые  знания,  основываясь  на  законодательстве,  с 

использованием современных информационных технологий; 


122 

 

-  креативность  (способность  генерировать  новые  идеи),  самосовершенствование, развитие 

профессиональных 

знаний, 

стремление 

к 

профессиональному росту, 

обеспечивающему конкурентоспособность на рынке труда. 

Инструментальные компетенции: 

- владение навыками аргументировано излагать свою позицию в письменной и устной 

формах; 

-  умение  извлекать  и  анализировать  информацию  из  различных  источников, 

адаптировать и интерпретировать еѐ в профессиональных целях; 

-  владение  навыками  устной  речи  и  письма  на  государственном  и  иностранном 

языках. 

Социально-личностные и общекультурные компетенции: 

-  коммуникативная  грамотность,  умение  работать  в  команде,  аналитическое  и 

критическое мышление, 

- самоорганизация, широкая эрудиция и кругозор, настойчивость в достижении цели

-  терпимость,  толерантность,  готовность  воспринимать  критику,  общая  культура, 

приверженность к этическим ценностям. 

Общепрофессиональные компетенции: 

А) научно-исследовательская деятельность: 

-  способность  самостоятельно  ставить  и  решать  конкретные  задачи  научных 

исследований в соответствии с профилем; 

-  владение  научным  аппаратом  –  последовательность,  умение  делать  выводы  и 

заключения,  анализировать,  давать  обоснованные  рекомендации,  вытекающие  из 

проведѐнного анализа. 

Б) проектная деятельность: 

-  умелое  использование  методов  аналитической  работы,  позволяющее  давать 

корректную оценку;  

- обладание комплексными профессиональными знаниями и практическими навыками 

разработки проектов и оценки их результативности. 

В) профильно-специализированные компетенции: 

-  знание  закономерностей  и  процессов  мобилизации  и  использования  ресурсов 

финансовой  организации,  управления  собственным  и  заѐмным  капиталом  финансовой 

организации  в  условиях  нестабильности,  адаптации  к  факторам  внутренней  и  внешней 

среды, 


- умение проводить оценку эффективности различных аспектов деятельности банка в 

конкретно исторических условиях; 

- владение навыками аналитической работы с информационными источниками. 

На основе вышеизложенного можно сделать ряд выводов.  

-  формирование  профессиональных  компетенций  требует  особой  организационной  и 

методической работы со стороны преподавателей; 

преподавание  в  магистратуре,  осуществление  руководства  магистерской диссертаций  должны  осуществлять  преподаватели,  имеющие  базовое  финансовое 

образование, учѐную степень по данной специальности, научные труды  и  учебные пособия 

по соответствующему профилю читаемой дисциплины; 

-  организация  учебного  процесса,  самостоятельной  работы  магистрантов  требует 

чѐткого  методического  и  организационного  обеспечения.  Специфика  той  или  иной 

дисциплины  определяет  конкретные  виды  СРО.  В  Методических  рекомендациях 

целесообразно  продумать  цель  курса,  виды  СРС,  требования  к  их  выполнению,  критерии 

оценки  и  нацеленность  выполняемых  заданий  на  получение  конкретных  результатов 

обучения – формирование профессиональных компетенций. 

 

  
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   53
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет