Курстың (пəннің) мақсатыжүктеу 98.81 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.03.2017
өлшемі98.81 Kb.

Курстың (пəннің) мақсаты:

кəсіби білім беру жүйесінде студенттердің

кəсіпкерлік

қызметке


даярлығын

қамтамасыз ету. Курстың (пəннің) міндеттері:

болашақ ұстаздарды келешекте өздерінің кəсібиқызметінде пайдалану мақсатында кəсіпкерлік

негіздері

бойынша

білімдер


жүйесімен

қаруландыру;

- студенттер бойында практикалық қызметке

қажетті


кəсіпкерліктің

теориялық

негіздерін

жүзеге асыру үшін икемділіктер мен дағдыларды

қалыптастыру;

- білім беру жүйесінде кəсіпкерлік қызметті негізгі

екі бағытта ұйыдастыруға қажетті шешімдерін өз

бетінше қабылдауы үшін студенттер бойында

икемділіктер қалыптастыру.


Курстың саясаты

1. Оқу үрдісіне белсене қатысу.

2. Себепсіз сабақтан қалмау.

3.Сабаққа кешікпей келу.

4. Берілген тапсырмаларды уақытында орындау.


Дəріс сабақтарының мазмұны:

1.БІЛІМ БЕРУ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІҢ

ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ. 

2. КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ НЕГІЗДЕРІ. 

3.КƏСІПКЕРЛІК

ҚЫЗМЕТТІК

ЭКОНОМИКАЛЫҚ, 

ƏЛЕУМЕТТІК

ЖƏНЕ

ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ.4.КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТҮРЛЕРІ.

5.БІЛІМ


БЕРУ

МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ

КƏСІПКЕРДІК ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ.

6.КƏСІПКЕРЛІК

ҚЫЗМЕТ

ЖҮЙЕСІНДЕГІМАРКЕТИНГ.

7.БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫ ТҮЗУ ЖƏНЕ ТЕХНИКА-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ. 

8. БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ МАРКЕТИНГІ.

9.БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІНДЕГІ МАРКЕТИНГ

АЙМАҒЫ.

10.НАРЫҚ СЕГМЕНТАЦИЯСЫ. 11.БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЛЕРІНІҢ ИМИДЖІ.

12.ТАУАРЛАР

МЕН

ҚЫЗМЕТТЕРСАПАСЫН

БАСҚАРУ. 

13.КƏСІПКЕРЛІК

ІСІНІІҢ


ИННОВАЦИЯЛЫҚ

ҚЫЗМЕТІ


14.ЖЕКЕ

КƏСІПКЕРЛІКТІ

МЕМЛЕКЕТТІК

РЕТТЕУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.

15.ЖЕКЕ

КƏСІПКЕРЛІКТІМЕМЛЕКЕТТІК

БАҚЫЛАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.Практикалық сабақтарының мазмұны:

1.КƏСІПКЕРЛІК ІСТІҢ ТҮРЛЕРІ, МƏНІ.

2.ҚАЗАҚСТАН

ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ

ДАМУЫ

БОЙЫНША


ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

ТУРАЛЫ


НОРМАТИВТІК, 

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ

ҚҰЖАТТАРДЫ ЗЕРДЕЛЕУ.

3. БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ТƏН КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ.

4.БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНА ЛИЦЕНЗИЯ АЛУДЫҢ

НЕГІЗГІ МƏНІ. 

5.КƏСІПКЕРЛІК ІСТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ.

6.САЛЫҚТЫҢ МƏНІ МЕН ҚАЖЕТТІЛІГІ.

7.ҰЙЫМДАҒЫ БАЙЛАНЫСТЫҢ МƏНІ МЕН МАҢЫЗЫ.

8.БАСҚАРУ ШЕШІМДЕРІН ҚАБЫЛДАУ МЕХАНИЗМІ.

9.МАРКЕТИНГТІҢ МАЗМҰНЫ МЕН ƏЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ

МƏНІ. 


10.БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ.

11.БИЗНЕС-ЖОСПАРДЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІНІҢ МƏНІ.

12.КƏСІПКЕРЛЕРДІҢ ЕҢБЕК ҚҰҚЫҒЫ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ.

13.ИННОВАЦИЯНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІНІҢ МƏНІ. 

14.ЖЕКЕ КƏСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ МƏНІ.

15. ЖЕКЕ КƏСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУДЫҢ МƏНІ.Пəн бойынша СӨЖ

КƏСІПКЕРЛІК ТУРАЛЫ ТҮСІНІК ЖƏНЕ ОНЫҢ МƏНІ. 

КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТҮРЛЕРІ.

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ НАРЫҒЫ

КƏСІПКЕРЛІК

ҚЫЗМЕТТІҢ

ƏЛЕУМЕТТІК

ЖƏНЕ


ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫ.

БІЛІМ


БЕРУ

МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ

КƏСІПКЕРЛІК

ҚЫЗМЕТТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ.

КƏСІПКЕРЛІК БƏСЕКЕЛЕСТІК.

НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА САЛАСЫНДА ТАУАРЛАР

МЕН ҚЫЗМЕТТЕР САПАСЫ.


КƏСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ

МАРКЕТИНГ

БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТТЕРІ МАРКЕТИНГІНІҢ

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

КƏСІПКЕРЛІК ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖАРНАМА.

БИЗНЕС ЖОСПАР ТҮСІНІГІ ЖƏНЕ ОНЫҢ

ҚҰРЫЛЫМЫ

БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ БИЗНЕС‐

ЖОСПАР ҚҰРУДЫҢ НЕГІЗГІ ЖОЛДАРЫ.

КƏСІПКЕРЛІК ІСКЕРЛІК ЖƏНЕ КƏСІБИ ЭТИКА.

КƏСІПКЕРЛІК МƏДЕНИЕТІ ЖƏНЕ ЭТИКАСЫ

БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ ЕҢБЕКАҚЫ

ЖҮЙЕЛЕРІ ЖƏНЕ ОНЫҢ НЫСАНДАРЫ.


Негізгі əдебиеттер тізімі:

1.ТЕМІРБЕКОВА А.Б.  ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ.  ОҚУ ҚҰРАЛЫ. 

АЛМАТЫ. ЭКОНОМИКА. 2008 Ж.

2.  МАМЫРОВ Н.К.,  СМАГУЛОВА Н.Т.,  ЯНОВСКАЯ О.А..  ОСНОВЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. АЛМАТЫ. 1997.

3.АСАУБАЕВА А.К.  БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІНДЕГІ КƏСІПКЕРЛІК

ҚЫЗМЕТ. ОҚУ ҚҰРАЛЫ. АСТАНА 2009 Ж.

4. НУРСЕИТ А., ТЕМИРБЕКОВА А.Б. ТЕОРИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. 

АЛМАТЫ.2000.

5.  ЕСҚАРАЕВ Ө.Қ.  ҚР НАРЫҒЫН МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ.  АЛМАТЫ. 

ЭКОНОМИКА. 2007. 

6.  ДҮЙСЕНБАЕВ

Қ.Ш.,  ТӨЛЕГЕНОВ

Е.Т.  ЖҰМАҒАЛАИЕВА

Ж. 

КƏСІПОРЫННЫҢҚАРЖЫЛЫҚ

ЖАҒДАЙЫН


ТАЛДАУ.  АЛМАТЫ. 

ЭКОНОМИКА. 2007.

7.  МЕЙІРБЕКОВ А.Қ.,  ƏЛІМБЕТОВ Қ.  КƏСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ. 

АЛМАТЫ. ЭКОНОМИКА. 2003.

8.  ҚУАТОВА

Д.Я.  КƏСІПОРЫН

ЭКОНОМИКАСЫ.  ПРАКТИКУМ. 

АЛМАТЫ. ЭКОНОМИКА. 2005.

9.  РАХМЕТОВ Б.А.  БАЙНЕЕВА П.Т.  ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ.  ТЕОРИЯ, 

ТЕСТІЛЕР, ТƏЖІРИБЕ САБАҚТАРЫ. АЛМАТЫ. ЭКОНОМИКА. 2006.Қосымша əдебиеттер:

1.ҚР МЕНШІК ТУРАЛЫ ЗАҢЫ.

2.ҚР КƏСІПОРЫНДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫ.

3.ҚР ШАҒЫН КƏСІПКЕРЛІК МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ

ТУРАЛЫ ЗАҢЫ.

4.ҚР САЛЫҚ КОДЕКСІ.

5.ҚР АЗАМАТТЫҚ КОДЕКСІ.

6.  МАШИНА М.В.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АЗБУКА.  М.МРОС: 

1995.

7.МИНАЕВАН.Ц. 

ЭКОНОМИКА

И

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВО. М.ВЛАДОС: 1994.8.ШЕСТКОВ

А.В. 


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. М.2000.

9.  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА /  ПЛ РЕД. 

Ю.М.ОСИПОВА. ЭКОНОМИКА. 1992.Курстың (пəннің) мақсаты:

болашақ еңбек технологиясы жəне кəсіптік баулу

мұғалімдерін оқушылардың еңбек пен кəсіпке

дайындау бойынша оқыту мен тəрбиелеуді тиімді

ұйымдастырға қажетті теориялық негіздермен жəне

практикалық ептіліктермен қаруландыру. Курстың (пəннің) міндеттері:

1

.Тұлғаны жан-жақты дамытудың құрамды бөліктеріретінде еңбекке жəне кəсіби оқыту маңызын ашып

көрсету;


2.Оқушыларды кəсіби дайындау дидактикасының

теориялық негіздерін меңгерту;

3.Кəсіптік

білім


берудегі

инновациялық

технологияларды қарастыру;

4.Жастарды

кəсіби

дайындаудаматериалдық-

техникалық база жасау жəне оларды қолданудың

педагогикалық негіздерін меңгерту.


Курстың саясаты

1. Оқу үрдісіне белсене қатысу.

2. Себепсіз сабақтан қалмау.

3.Сабаққа кешікпей келу.

4.Берілген

тапсырмаларды

уақытында

орындау.


Дəріс сабақтарының мазмұны:

1.Кəсіптік

педагогиканың

ғылыми-


теориялық негіздері.

2. Кəсіптік білім беру жүйесінің қалыптасуы

мен дамуы. 

3. Кəсіптік оқыту мазмұны.

4. Кəсіби білім берудің үздіксіз жүйесі.

5.Кəсіптік

оқытудың

формалары

мен

əдістері. 6. Кəсіптік оқыту принциптері мен жүйелері. 

7. Кəсіби білім берудегі инновациялық

технологиялар.

8. Кəсіби білім беретін оқу мекемелеріндегі тəрбие

жұмысы теориясы мен тəжірибесі.

9. Кəсіптік оқыту мұғалімдерін (оқытушыларын) 

дайындау мен қайта дайындау.


Практикалық сабақтарының мазмұны:

1.Кəсіптік педагогиканың ғылыми-теориялық негіздері.

2. Кəсіптік педагогикадағы зерттеу əдістері. 

3. Кəсіби білім беру жүйесі қалыптасуы мен дамуы.

4. Шетелде кəсіптік білім берудің қалыптасуы.

5.Орта Азия мен Қазақстандағы кəсіптік білім берудің

қалыптасуы.

6.Кəсіби оқыту мазмұны.

7. Үздіксіз кəсіби білім беру жүйесі.

8. Жоғары кəсіптік білім берудің ерекшеліктері.

9. Кəсіптік оқыту формалары мен əдістері.

10. Кəсіптік оқыту принциптері мен жүйелері.

11. Кəсіби білім берудегі инновациялық технологиялар.

12. Педагогикалық технологияларды жобалау

13. Кəсіби білім беретін оқу мекемелеріндегі тəрбие жұмысы

теориясы мен тəжірибесі.

14. Тұлғалық-бағытты тəрбиелеу.

15 Кəсіптік оқыту мұғалімдерін (оқытушыларын) дайындау мен

қайта дайындау.


Пəн бойынша СӨЖ

КƏСІПТІК ПЕДАГОГИКАНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ

НЕГІЗДЕРІ

КƏСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ ДАМУЫНЫҢ БАСТЫ

БАҒЫТТАРЫ

ШЕТЕЛДЕГІ КƏСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

КƏСІПТІК БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ

БҮГІНГІ ТАҢДАҒЫ КОНЦЕПЦИЯСЫ. 

КƏСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫ.

КƏСІПТІК ОҚЫТУ ФОРМАЛАРЫ МЕН ƏДІСТЕРІ

КƏСІПІТК ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАЛАРНЫҢ

ЗАМАНУИ ТҮРЛЕРІ.


КƏСІПТІК ОҚЫТУ ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

КƏСІБИ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ

ТЕХНОЛОГИЯЛАР.

КƏСІБИ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ

ТЕХНОЛОГИЯЛАР

КƏСІПТІК БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕЛЕРІН БАСҚАРУ

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІ МЕН ДАҒДЫСЫН

ДИАГНОСТИКАЛАУДЫҢ ƏДІСТЕМЕСІ

КƏСІПТІК БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ТƏРБИЕ

ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. 

КƏСІПТІК ОҚЫТУ МҰҒАЛІМДЕРІ (ОҚЫТУШЫЛАРЫН) 

ДАЙЫНДАУ МЕН ҚАЙТА ДАЙЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. 

КƏСІПТІК БІЛІМ МЕН ТƏРБИЕНІ ҰЙЫМДАСТЫРУДА

КƏСІПТІК БАҒДАР БЕРУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.  


Негізгі əдебиеттер тізімі:

1. Момынбаев Б. Кəсіптік педагогика. – Алматы: Білім, 

2006 ж.

2.  Өстеміров К.,  Шəметов Н.,  Васильев И.  Кəсіптікпедагогика: Алматы, ТОО –Наз -9 ЖШС, 2006. 

3.К.Өстеміров,  А.Айтбаева.  Қазіргі

білім

беру


технологиялары. Алматы,2006.

4.  Батышев С.Я.,  и др.  Профессиональная педагогика. 

М., 1999.

5. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. 

Екатеринбург. 1996.

6.  Баубекова З.Д.  Педагогические мастерство и

инновации в преподавании. Астана. 2006.

7.  Асаубаева А.К.  Кəсіптік педагогика негіздері.  Оқу

құралы. Астана. 2009.


Қосымша əдебиеттер:

8. В.А. Слестенин. Общая педагогика. М. 2003.

9. Загрекова Л.В., Николина В.В. Теория и технология

обучения. М.2004.

10. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы

обучения в средних специальных учебных заведениях. М. 

1980.

11. Сейтешев А.П., Абдыкаримов Б.А., Научные основыпрофессионально-технической педагогики. Алматы. 1992.

12. Абульханова А. Психология и педагогика. Алматы. 1998.

13. Коваленок Т.П., Психология профессионального

образования. М. 2001. 

14. Кубрушко П.Ф., Дидактические проектирование. М.2001.

15.Кубрушко П.Ф., Назарова Л.И., Педагогическая

инноватика: теория и практика. М. 2001.


Курстың (пəннің) мақсаты:

кəсіби білім беру жүйесінде болашақ

мамандардың педагог-тəрбиеші рөлін сезіну

арқылы


педагогтың

кəсіби-мəнді

сапаларының

қалыптасуына

мүмкіндік

беру. 


Курстың (пəннің) міндеттері:

- Студенттердің педагогикалық шеберліктерін

жетілдіру

мақсатында

жалпы

педагогикалықмəселелер бойынша қосымша ақпаратты игеруге

əрекет ету;

- тəжірибеде оқыту мен тəрбие теориясын қолдану

дағдыларын қалыптастыру;

- оқу-тəрбие үдерісіне қатысушылар арасында

тұлғааралық қарым-қатынасты сауатты қолдануға

үйрету.


Курстың саясаты

1. Оқу үрдісіне белсене қатысу.

2. Себепсіз сабақтан қалмау.

3.Сабаққа кешікпей келу.

4.  Берілген тапсырмаларды уақытында

орындау.


Дəріс сабақтарының мазмұны:

1.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ЖƏНЕ МҰҒАЛІМНІҢ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

МƏДЕНИЕТІНІҢ

КОМПОНЕНТІ

РЕТІНДЕ. 

2.  КƏСІБИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ – ПЕДАГОГТІК

ШЕБЕРЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІ.  

3. 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚЭРУДИЦИЯ

ЖƏНЕ


ҚҰЗЫРЕТТІЛІК

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ШЕБЕРЛІКТІҢ

ТАЛАПТАРЫ РЕТІНДЕ.

4.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ТЕХНИКА


ПЕДАГОГ

ШЕБЕРЛІГІНІҢ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ.

5.ПЕДАГОГ

СӨЗІ


АҚПАРАТ

ТАРАТУ


ЖƏНЕ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ƏСЕР ЕТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ.6.КƏСІПТІК

ШЕБЕРЛІК


ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК

7.ПЕДАГОГ ЭТИКАСЫ МЕН ƏДЕПТІЛІК ПЕДАГОГ

ҚАТЫНАСЫНЫҢ НЕГІЗІН САЛУШЫ ЭЛЕМЕНТ. 

8.  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАТЫНАС ЖƏНЕ ОНЫҢ

МҰҒЛІМНІҢ КƏСІБМ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ОРНЫ.

9.КƏСІПТІК

ОҚЫТУ


ПЕДАГОГІНІҢ

ӨЗІН-ӨЗІ


ТƏРБИЕЛЕУІ

ЖƏНЕ


КƏСІБИ

ШЕБЕРЛІГІН

ҚАЛЫПТАСТЫРУЫ.

10.  МЕКТЕПТІҢ (КМ,  КОЛЛЕДЖДЕР)  БІЛІМ БЕРУ

ҮДЕРІСІН БАСҚАРУДА ПЕДАГОГТЫҢ ШЕБЕРЛІГІ.

11.  ЗЕРТТЕУ

МƏДЕНИЕТІ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ШЕБЕРЛІКТІҢ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ.


Практикалық сабақтарының мазмұны:

1.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ШЕБЕРЛІК

ОНЫҢ


КОМПОНЕНТТЕРІ.

2.ПЕДАГОГТЫҢ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ШЕБЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМЫ.

3. КƏСІБИ МƏДЕНИЕТ.

4.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ҚАБІЛЕТТЕР

ЖƏНЕ


ОНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ. 

5.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІС-ƏРЕКЕТТЕ АКТЕРЛІК

ШЕБЕРЛІК ЭЛЕМЕНТТЕРІ.

6.ПЕДАГОГ ТЕХНИКАСЫ.ӨЗІНДІК РЕТТЕУ

ТЕХНИКАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ.

7.ВЕРБАЛЬДЫ

ЕМЕС

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСҚҰРАЛДАРЫ.

8.МҰҒАЛІМ СӨЗ АҚПАРАТ ТАРАТУ ҚҰРАЛЫ

РЕТІНДЕ. 

9.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС. 

10.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ҮДЕРІСТЕГІ

ИЛАНДЫРУ


МЕН СЕНДІРУ.

11.  МЕКТЕПТІҢ (КМ,  КОЛЛЕДЖДЕР)  БІЛІМ БЕРУ

ҮДЕРІСІН БАСҚАРУДА ПЕДАГОГТЫҢ ШЕБЕРЛІГІ.

12.МҰҒАЛІМНІҢ

КƏСІБИ

ҚЫЗМЕТІНДЕГІЖАНЖАЛДАР, 

ОЛАРДЫҢ


ТҮРЛЕРІ

МЕН


СЕБЕПТЕРІ. 

13.ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЭТИКА. 

14.ӨЗІН-ӨЗІ

ТƏРБИЕЛЕУ

ЖƏНЕ

КƏСІБИ


ШЕБЕРЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ.

15.  ПЕДАГОГТЫҢ ЗЕРТТЕУ МƏДЕНИЕТІ ЖƏНЕ

ОНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ. 


Пəн бойынша СӨЖ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК -

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

МƏДЕНИЕТТІҢ КОМПОНЕНТІ РЕТІНДЕ ОНЫҢ МƏНІ

МЕН МАЗМҰНЫ. 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК -

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

МƏДЕНИЕТТІҢ КОМПОНЕНТІ РЕТІНДЕ ОНЫҢ МƏНІ

МЕН МАЗМҰНЫ.

КƏСІБИ


ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ІС-ƏРЕКЕТ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢНЕГІЗГІ РЕТІНДЕ. 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЭРУДИЦИЯ ЖƏНЕ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ШЕБЕРЛІКТІҢ

ТАЛАПТАРЫ

РЕТІНДЕ. 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНИКА МҰҒАЛІМ ІС-ƏРЕКЕТІН

ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАСЫ РЕТІНДЕ. 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНИКА МҰҒАЛІМ ІС-ƏРЕКЕТІН

ҰЙЫМДАСТЫРУ ФОРМАСЫ РЕТІНДЕ.ПЕДАГОГТТЫҢ СӨЙЛЕУ МƏДЕНИЕТІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ШЕБЕРЛІКТІҢ ТАЛАБЫ РЕТІНДЕ

КƏСІБИ ШЕБЕРЛІК ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС.  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЭТИКА ЖƏНЕ ТАКТ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІН РЕТІНДЕ.  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЭТИКА ЖƏНЕ ТАКТ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІН РЕТІНДЕ.  

БІЛІМ

БЕРУ


ҮДЕРІСІНДЕГІ

ҚАҚТЫҒЫС


ЖƏНЕ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ. 

КОММУНИКАТИВТІ

ƏРЕКЕТ


ЕТУ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ

ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ФОРМАСЫ РЕТІНДЕ. 

КƏСІПТІК


БІЛІМ

БЕРУ


ПЕДАГОГЫНЫҢ

КƏСІБИ


ҚАЛЫПТАСУЫНДА ӨЗІН-ӨЗІ ТƏРБИЕЛЕУІ. 

МЕКТЕПТІҢ (КМ,  КОЛЛЕДЖДЕР)  БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН

БАСҚАРУДА ПЕДАГОГТЫҢ ШЕБЕРЛІГІ. 

ЗЕРТТЕУ МƏДЕНИЕТІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІКТІҢ

ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ.


Негізгі əдебиеттер тізімі:

1.Каримов А.Н. Педагогикалық қызмет жəне педагогикалық шеберлік негіздері. 

Алматы: қазақ университеті,2011.ж .

2.Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М., Педагогика. Алматы, 2004 ж.

3.Ахметова Г.К., Исаева З.А., Əлқожаева Н.С.Педагогика:Оқулық.-Алматы:Қазақ

университеті, 2006

4.Данилова Л.В. Педагогическое мастерство. Учебное пособие. Астана. 2013 г.

5.Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения. – М., 2002.

6. Грехнев В.С. Культура педагогического общения. – М., 1990.

www. pedlib.ru

7.М.Х.Балтабаев. Педагогическая культурология. Алматы. 1999.

8.Ержанов А., Нуржанов Б. Культура, коммуникации, медиа. Монография. 

Алматы. 2007

9.Леонтьев А.А. Педагогическое общение. – М., 1979.

10.Запятая О.В. Общие умения коммуникации как компонент содержания

образования. – Красноярск: Красноярский Краевой институт повышения, 2005. –

48 с.

11. А.Ə.Маханбетова, А.Ш.Оралбекова. Кəсіби этика. Астана. Фолинат. 2008.12.Əбенбаев С. Эстетикалық мəдениет негіздері. Оқу құралы. Алматы. Дарын. 

2005.


13. Есимжанова Р.Р., Кубаева О.В., Этикет и деловое общение. Алматы. 

Экономика. 2009.Қосымша əдебиеттер:

14.Анцупов А.Я.,  Шипилов А.И.  Конфликтология. – М.: 

ЮНИТИ, 2001. – 551 с.

15.Ахметова Л.С.  Конфликтология:  учебное пособие. –

Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 170с. 

16.Рыбакова

М.  М.  Конфликт

и

взаимодействияв

педагогическом процессе. — М., 1991.

17.Андреев В. И. Конфликтология. Искусство спора, ведения

переговоров,  разрешения конфликтов. — М., 1995. — С. 

92—94.

18.Кузин Ф.А. Культура делового общения. – М., 1998.19.Курбатов В.И. Искусство управлять общением. – Ростов-

на-Дону, 1997.

20. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997.

21.Психология межличностных коммуникаций. – С-Пб., 2000.

22.  Куницына В.Н.,  Казаринова Н.В.,  Погольша В.М. Межличностное общение. – СПб., 2001.

Каталог: ked
ked -> Элективті пәндер каталогы.Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016
ked -> Султангазина Г. Ж. б.ғ. к
ked -> Кəсіптік білім беру жүйесінде заманауи оқыту технологиялары
ked -> Сыртқы экономикалық басқару 5В050700 «менеджмент»
ked -> Сабақтарды өткізетін: Техника ғылымдарының кандидаты, доцент оразалиев берикбай тлеукабылович
ked -> 1 курс 1 семестр – 17 кр
ked -> Экология кафедрасы
ked -> Мамандық: 5В072400 – Технологиялық машиналар жəне жабдықтар Факультет: Техникалық Кафедра: «Технологиялық машиналар жəне жабдықтар»
ked -> 6М070100 Биотехнология мамандығы бойынша

жүктеу 98.81 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет