Курс бағдарламасы. Материалтану Типтік оќу баѓдарламасы Алматы, Жургенов ат. Казақ ұлттық академиалық өнер, 2005ж типтік бағдарлама негізінде құрастырылғанжүктеу 278.99 Kb.

бет1/3
Дата14.09.2017
өлшемі278.99 Kb.
  1   2   3

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік                               

университеті 

 

«Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіптік білім беру» кафедрасы 

5В041700 – Сəндік өнер 

................................... 

................................... 

мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын  

студенттерге арналған 

Материалтану 

(пəннің атауы) ПƏННІҢ ОҚУ - ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

Курс – 1 Семестр – 2 

Кредит саны - 1  

Дəріс – 0 сағат 

Практикалық сабақ 

(лаб., сем. жəне т.б.)

  – 15 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 15 сағат 

СӨЖ – 15 сағат 

Барлығы –  45сағат 

 

  

 

  

 

  

 

  

Орал 

2011 ж. 

 


Курс  бағдарламасы:  Курс  бағдарламасы.  Материалтану  Типтік  оќу 

баѓдарламасы  Алматы,    Жургенов  ат.  Казақ  ұлттық  академиалық  өнер  , 

2005ж    типтік  бағдарлама  негізінде  құрастырылған.  Авторы  –  Сəрсенбаев 

А.С. 


 

Құрастырушы(лар): оқытушы А.К.Есенгалиева 

                                                             (аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі) 

 

   

Көркем  қолданбалы  өнер  жəне  кəсіптік  білім  беру  кафедрасының 

отырысында қарастырылды. 

10.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Мəдениет  жəне  өнер    факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

10.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


1.Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясы.ҚР ғылым жəне білім 

министрлігі 4.08.2003 №528 

5В041700 «Сəндік өнер» мамандығы. Астана-2005.ж 

 (типтік бағдарлама атауы, қаласы, жылы)                                                                 

типтік бағдарлама негізінде құрастырылған. 

 

 2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). 

 

2.1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет 

     Есенгалиева А.К.  М. Өтемісов  атындағы БҚМУ  оқытушысы 

Офис: Көркем қолданбалы өнер жəне кəсіптік білім беру  

Жұмыс мекен-жайы:  Студенческая  4 

Жұмыс телефоны:50-53-46 

Е-mail: 

 

 

2.2. Пəн туралы мəлімет 

Материалтану 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 2 апта сессиядан тұрады. 

Бір  аптада  2  кредит  сағат  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу  жоспарына 

сəйкес  ауыстырылады),  əр  кредит-сағат  бір  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе 

практика)  жəне  екі  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік 

жұмысынан (ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады.  

Кредиттің аптаға бөліну кестесі (2 кредит)

 

Сабақтар Өткізу 

уақыты 

Сабақтар 

Өткізу 

уақыты 

Байланыс сағаты 1 

(1 практикалық) 

50 мин. 

ОЖСӨЖ, СӨЖ 

50+50  мин. 

 

 

 

 

 

Кредит саны – 1 

Өту орны: 

 №  7 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

(1 кредит) 

 

Кур


с 

Семес


тр 

Кред


ит 

саны 


Дəріст

ер 


Практикал

ық сабақ 

ОЖСӨ

Ж 

СӨЖ 

Барлығ


ы 

Бақыла


у  

түрі 
15 


15 

15 


45 

Емтиха

н. 

 

2.3 Кіріспе 

 Пəн бойынша  мағлұмат:  Материалтану  пəні  матаға  арналған 

талшықтардан түрлі жіп алуды, олардың өндірісте қолданылуын үйретеді. 

 

 

Курс мақсаты: 

Материалтану 

пəні 

студенттерге текстильдік 

материалдардың 

классификациясын, 

матаға 


арналған 

шикізаттың 

сұрыпталған түрлері,талшық алудың өңделуі,құрылысы жəне оған мінездеме 

беру,талшықты материалдың физикалық, химиялық қасиеттерін түсіндіру. 

 

 

Курс міндеті:  Студенттік вузға арналған оқу жоспары « Материалтану» пəні бойынша  қарастырылады.  Онда  қаралатын  негізгі  міндет  өндірістің 

құрылысы,  қасиеті,  бағалау  əдісі  ,  бұйымның  қасиеті  жəне  материалдың 

негізгі стандарттық сұранысы.  

 

 Пререквизиттер:    Мектептік  курстар  химиядан,  физикадан,  тарихтан, 

технологиядан.  

Постреквизиттер:    Студенттер    мемлекеттік  стандартқа  сай  білім  алады, 

жəне  материалтану  мұғалімі  профессиясы  кəсіби  мамандандырылып 

сайланады.  Студенттер  көптеген  матаның    жəне  басқа  материалдардың  

ассортиментін  оқиды,  матаның  қасиеті  жəне  қолданбалы  материалдардың  

қысқаша  мінездемесі. 

 

 Оқыту əдістемесі: Оқыту негізгі оқу материалдары  қамтылған дəрістер мен 

практикалық  сабақтар  негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық 

дағдылар,  түсініктер  бекітіліп  отырады.  Студенттердің    білімін  бақылау  үй 

тапсырмасын  тексеру,  электрондық  оқулық  т.б.  оқу  құралдарында  берілген 

тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке  семестрлік  тапсырмалар  арқылы 

жүзеге асады.  

 

                     

 

  

 

  

 

  Сабақ мазмұны мен кестесі 

 

1 апта 1- кредит сағат 

№ 1-практикалық сабақ 

Тақырып: Талшықты материалдар. 

Практикалық  сабақ    мазмұны:  Теориялық  білімді  практикалық  сабақпен 

ұштастыру. 

1.Табиғи жануартектес жəне өсімдіктектес талшықтардан алынатын 

маталардын пластикалық қасиетін тиімді қолдану.   

2. Табиғи жануартектес жəне өсімдіктектес талшықтардан алынатын 

маталардан панно жасау.   

  Əдебиет: И.А.Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства» 4-14 бет. Техникалық оқу құралдары: Қайшы,түрлі түсті тігін жіптері,бортовка,қол 

жұмысына арналған инелер.

 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер:  И.  А.  Совастицкий,  Э.Е.  Амирова.  «Материаловедение 

швейного производства» 4-14 бет. СӨЖ  мазмұны:   Үй тапсырмасы – тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер:  И.  А.  Совастицкий,  Э.Е.  Амирова.  «Материаловедение 

швейного производства» 4-14 бет. 2 апта 

1- кредит сағат. 

№ 2- практикалық сабақ 

Тақырып: Талшықты материалдар. 

Практикалық  сабақ    мазмұны:  Теориялық  білімді  практикалық  сабақпен 

ұштастыру. 

1.Табиғи жануартектес жəне өсімдіктектес талшықтардан алынатын 

маталардын пластикалық қасиетін тиімді қолдану.   

2. Табиғи жануартектес жəне өсімдіктектес талшықтардан алынатын 

маталардан панно жасау.   

  Əдебиет: И.А.Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства» 4-14 бет. Техникалық оқу құралдары: Қайшы,түрлі түсті тігін жіптері,бортовка,қол 

жұмысына арналған инелер.

 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер:  И.  А.  Совастицкий,  Э.Е.  Амирова.  «Материаловедение 

швейного производства» 4-14 бет. СӨЖ  мазмұны:   Үй тапсырмасы – тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер:  И.  А.  Совастицкий,  Э.Е.  Амирова.  «Материаловедение 

швейного производства» 4-14 бет.  

3 апта 

1- кредит сағат 

№ 3-практикалық сабақ 

Тақырып: Талшықты материалдар. 

Практикалық  сабақ    мазмұны:  Теориялық  білімді  практикалық  сабақпен 

ұштастыру. 

1.Табиғи жануартектес жəне өсімдіктектес талшықтардан алынатын 

маталардын пластикалық қасиетін тиімді қолдану.   

2. Табиғи жануартектес жəне өсімдіктектес талшықтардан алынатын 

маталардан панно жасау.   

  Əдебиет: И.А.Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства» 4-14 бет. Техникалық оқу құралдары: Қайшы,түрлі түсті тігін жіптері,бортовка,қол 

жұмысына арналған инелер.

 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер:  И.  А.  Совастицкий,  Э.Е.  Амирова.  «Материаловедение 

швейного производства» 4-14 бет. СӨЖ  мазмұны:   Үй тапсырмасы – тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер:  И.  А.  Совастицкий,  Э.Е.  Амирова.  «Материаловедение 

швейного производства» 4-14 бет.  

4 апта 

1- кредит сағат 

№ 4-практикалық сабақ 

Тақырып: Талшықты материалдар. 

Практикалық  сабақ    мазмұны:  Теориялық  білімді  практикалық  сабақпен 

ұштастыру. 

1.Табиғи жануартектес жəне өсімдіктектес талшықтардан алынатын 

маталардын пластикалық қасиетін тиімді қолдану.   

2. Табиғи жануартектес жəне өсімдіктектес талшықтардан алынатын 

маталардан панно жасау.   

  Əдебиет: И.А.Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства» 4-14 бет. Техникалық оқу құралдары: Қайшы,түрлі түсті тігін жіптері,бортовка,қол 

жұмысына арналған инелер.

 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер:  И.  А.  Совастицкий,  Э.Е.  Амирова.  «Материаловедение 

швейного производства» 4-14 бет. СӨЖ  мазмұны:   Үй тапсырмасы – тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер:  И.  А.  Совастицкий,  Э.Е.  Амирова.  «Материаловедение 

швейного производства» 4-14 бет.  

5 апта 

1- кредит сағат 

№ 5- практикалық сабақ 

 

Тақырып: Тоқыма жіптердің пластикалық қабілеті. Практикалық сабақ мазмұны: Əртүрлі   фактуралы, түрлі түсті тоқыма 

жіптерден панно,көлемді композициялық бұйымдар жасау. Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет. Техникалық  оқу  құралдары:  Түрлі  түсті  тоқыма  жіптер,бортовка,қайшы, 

«Титан» желімі. ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет  

6 апта 

1- кредит сағат 

№ 6- практикалық сабақ 

Тақырып: Тоқыма жіптердің пластикалық қабілеті. 

Практикалық сабақ мазмұны: Əртүрлі   фактуралы, түрлі түсті тоқыма 

жіптерден панно,көлемді композициялық бұйымдар жасау. Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет. Техникалық  оқу  құралдары:  Түрлі  түсті  тоқыма  жіптер,бортовка,қайшы, 

«Титан» желімі. ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет  

7 апта 

1- кредит сағат 

№ 7- практикалық сабақ 

Тақырып: Тоқыма жіптердің пластикалық қабілеті. 

Практикалық сабақ мазмұны: Əртүрлі   фактуралы, түрлі түсті тоқыма 

жіптерден панно,көлемді композициялық бұйымдар жасау. Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет. Техникалық  оқу  құралдары:  Түрлі  түсті  тоқыма  жіптер,бортовка,қайшы, 

«Титан» желімі. ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет  

8 апта 

1- кредит сағат 

№ 8- практикалық сабақ 

 

 Тақырып: Тоқыма жіптердің пластикалық қабілеті. 

Практикалық сабақ мазмұны: Əртүрлі   фактуралы, түрлі түсті тоқыма 

жіптерден панно,көлемді композициялық бұйымдар жасау. Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет. Техникалық  оқу  құралдары:  Түрлі  түсті  тоқыма  жіптер,бортовка,қайшы, 

«Титан» желімі. ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 52-59 бет  

9 апта 

1- кредит сағат 

№ 9 практикалық сабақ 

Тақырып:Табиғи жүн материалдары. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Табиғи  жүн  материалынан  (қой  жүні)  киіз 

басу технологиясымен сəндік бұйымдар жасау.  Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет. Техникалық оқу құралдары: Ақ ши, сабын,қайшы,түрлі түсті жіптер. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет 10 апта 

1- кредит сағат 

№ 10 практикалық сабақ 

Тақырып:Табиғи жүн материалдары. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Табиғи  жүн  материалынан  (қой  жүні)  киіз 

басу технологиясымен сəндік бұйымдар жасау.  Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет. Техникалық оқу құралдары: Ақ ши, сабын,қайшы,түрлі түсті жіптер. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет  

11 апта 

1- кредит сағат 

№ 11 практикалық сабақ 

Тақырып:Табиғи жүн материалдары. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Табиғи  жүн  материалынан  (қой  жүні)  киіз 

басу технологиясымен сəндік бұйымдар жасау.  Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет. Техникалық оқу құралдары: Ақ ши, сабын,қайшы,түрлі түсті жіптер. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет  

12 апта 

1- кредит сағат 

№ 12 практикалық сабақ 

Тақырып:Табиғи жүн материалдары. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Табиғи  жүн  материалынан  (қой  жүні)  киіз 

басу технологиясымен сəндік бұйымдар жасау.  Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет. Техникалық оқу құралдары: Ақ ши, сабын,қайшы,түрлі түсті жіптер. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет  

13 апта 

1- кредит сағат 

№ 13 практикалық сабақ 

Тақырып:Табиғи жүн материалдары. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Табиғи  жүн  материалынан  (қой  жүні)  киіз 

басу технологиясымен сəндік бұйымдар жасау.  Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет. Техникалық оқу құралдары: Ақ ши, сабын,қайшы,түрлі түсті жіптер. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет  

14 апта 

1- кредит сағат 

№ 14 практикалық сабақ 

Тақырып:Табиғи жүн материалдары. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Табиғи  жүн  материалынан  (қой  жүні)  киіз 

басу технологиясымен сəндік бұйымдар жасау.  Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет. Техникалық оқу құралдары: Ақ ши, сабын,қайшы,түрлі түсті жіптер. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет  

15 апта 

1- кредит сағат 

№ 15 практикалық сабақ 

Тақырып:Табиғи жүн материалдары. 

Практикалық  сабақ  мазмұны:  Табиғи  жүн  материалынан  (қой  жүні)  киіз 

басу технологиясымен сəндік бұйымдар жасау.  Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет. Техникалық оқу құралдары: Ақ ши, сабын,қайшы,түрлі түсті жіптер. 

ОЖСӨЖ мазмұны: Практикалық сабақ тақырыбын жалғастыру. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128 бет. СӨЖ мазмұны:   Үй тапсырмасы- тақырыппен танысу. 

Əдебиеттер: И.А. Совастицкий, Э.Е. Амирова. «Материаловедение швейного 

производства». 116-128бет  

1.5 Əдебиеттер тізімі

 

1

.

Өмирбекова М.Ш.  «Қазақ халқының дəстүрлі  өнері »  

 

2.Қасиманов  «Қазақ халқының қол өнері »   

3.И.А. 

Совастицкий, Э.Е. 

Амирова. 

«Материаловедение 

швейного 

производства».  

4. Мұқанов К.  «Жүннен жасалған бұйымдар»  Алматы «Қайнар» 1990ж. 

5. Муканов М. С. «Казахские домашние художественные ремесла. 1979ж. 

6. Маргулан А.Х. «Казахское народное прикладное искусство». Алматы 

«Өнер» 1994ж. 

7. Ковригина О.Н. «Изготовление узорных войлочных изделий. 

8. Ізбасқанова М. К. «Тоқыма теореясы» Алматы, 1993ж. 

9. Кукин Г.И. Соловьев А.И. «Текстильное материаловедение».                                               

10. Мальцева Е.П. «Материаловедение текстильных и кожевенно-меховых 

материалов. 1989г. 

11. Садыкова Ф.Х. Садыкова Д.М. «Текстильное материаловедение и основа 

текстильных производств. 1989г. 

12. Стельмашенко В. И. Потребительские свойства текстильных материалов. 

Москва. 1982г. 

13.Стельмашенко В.И. «Строение и качество тканей. Москва. 1984г. 

 

3. Пəн бойынша тапсырмаларды орындау жəне тапсыру кестесі 

   1   2   3


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал