Кубтың қандайда бір қырына параллель қанша қыры баржүктеу 370.29 Kb.
Pdf просмотр
Дата28.03.2017
өлшемі370.29 Kb.
#5803

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

$$$001 


Кубтың қандайда бір қырына параллель қанша қыры бар? 

{Правильный ответ}= 3 

$$$002 

Кубтың қандайда бір қырына айқас қанша қыры бар? {Правильный ответ}= 4 

$$$003 


Кеңістіктегі берілген нүкте мен түзу арқылы өтетін қанша жазықтық жүргізуге болады?  

{Правильный ответ}= жалғыз немесе шексіз көп 

$$$004 

Кеңістіктің берілген əртүрлі үш нүктесі арқылы қанша жазықтық жүргізуге болады? {Правильный ответ}= жалғыз немесе шексіз көп 

$$$005 


ABCD  тетраэдрдің  K,  E,  M,  H  нүктелері  сəйкес AB, BC, CD, DA қырларының  ортасы. KE жəне MH 

түзулерінің өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= параллель 

$$$006 


 ABCD  тетраэдрдің K, E, M, H нүктелері  сəйкес AB, BC, CD, DA қырларының  ортасы. KM жəне BC 

түзулерінің өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= айқасады 

$$$007 


ABCD  тетраэдрдің  K,  E,  M,  H  нүктелері  сəйкес AB, BC, CD, DA қырларының  ортасы. KM жəне EH 

түзулерінің өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= қиылысады 

$$$008 


ABCD  тетраэдрдің  K,  E,  M,  H  нүктелері  сəйкес AB, BC, CD, DA қырларының  ортасы. AD жəне KM 

түзулерінің өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= айқасады 

$$$009 


ABCDA

1

B1

C

1D

тікбұрышты параллелепипед берілген. BD1

 жəне A


1

C түзулерінің өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= қиылысады 

$$$0010 


ABCD A

1

B1

C

1D

тікбұрышты параллелепипед берілген. b = BB1, 

c = CC


, d = D


1

Cтүзулерінің қайсысы a = A 

A

1 түзуімен айқасады 

{Правильный ответ}= тек b 

$$$0011 

ABCDA


1

B

1C

1

Dтікбұрышты параллелепипед берілген. CB

түзуі 


 

мен BDA


жазықтығының өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= параллель  

$$$0012 


ABCDA

1

B1

C

1D

тікбұрышты  параллелепипед  берілген. A B1

Dжəне  BСD  жазықтықтарының  өзара 

орналасуы  

{Правильный ответ}= қиылысады  

$$$0013 


 ABCDA

1

B1

C

1D

тікбұрышты параллелепипед берілген. AB1

 жəне BD


1

 түзулерінің өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= айқасады  

$$$0014 


ABCDA

1

B1

C

1D

тікбұрышты параллелепипед берілген. b = BB1, 

c = CC


, d = D


1

Cтүзулерінің қайсысы a = 

AB түзуімен айқасады 

{Правильный ответ}= тек c 

$$$0015 


ABCDA

1

B1

C

1D

тікбұрышты  параллелепипед  берілген. B1

Cтүзуі 

 

мен BDAжазықтығының  өзара 

орналасуы 

{Правильный ответ}= қиылысады 

$$$0016 

ABCDA


1

B

1C

1

Dтікбұрышты  параллелепипед  берілген. BDA

жəне  B


1

D

1С  жазықтықтарының  өзара 

орналасуы  

{Правильный ответ}= параллель 

$$$0017 


Кеңістікте a түзуі  жəне M нүктесі  берілген.  a түзуіне  параллель M нүктесі  арқылы  қанша  түзу  жүргізуге 

болады? 


{Правильный ответ}= ешқандай немесе жалғыз 

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

$$0018 


жазықтығы мен  -дан тыс М нүктесі берілген.   жазықтығына параллель М нүктесі арқылы өтетін қанша 

түзу жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= шексіз көп 

$$$0019 


Параллель    түзуімен  жазықтығы  берілген.  жазықтығына  параллель    түзуі  арқылы  қанша  жазықтық 

жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= жалғыз 

$$$0020 


Кеністікте  параллель    жəне    түзулері  берілген.    түзуіне  параллель    түзуі  арқылы  қанша  жазықтық 

жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= шексіз көп 

$$$0021 


Қиылысқан   жəне   жазықтықтары мен олардан тыс жатқан М нүктесі берілген.  жəне   жазықтықтарына 

параллель жəне М нүктесі арқылы өтетін қанша түзу жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= B 

$$$0022 


Айқасқан   жəне  түзулері берілген. біреуі   түзуі арқылы, екіншісі   түзуі арқылы өтетін паралель қанша 

жазықтықтар бар? 

{Правильный ответ}= жалғыз 

$$$0023 


Кеңістікте қиылысқан   жəне   түзулері мен олардан тыс  жатқан М нүктесі берілген.   жəне   түзулеріне 

параллель жəне М нүктесі арқылы өтетін қанша жазықтық жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= ешқандай немесе жалғыз 

$$$0024 


Өлшемі  2дм×2дм  квадраты  параллель  проекцияланғанда  келесі  фигуралардың  қайсысы  проекциясы  

болады:  

І    1дм×2дм тіктөртбұрышы  

ІІ  2дм×4дм тіктөртбұрышы 

ІІІ табандары 1дм жəне 2дм трапеция 

{Правильный ответ}= І жəне ІІ 

$$$0025 

Өлшемі 1дм×2дм тіктөртбұрышты  параллель проекцияланғанда келесі фигуралардың қайсысы проекциясы  

болады:  

І    1дм×1дм квадрат  

ІІ  2дм×2дм квадрат  

ІІІ табандары 2дм жəне 3дм тіктөртбұрышы  

{Правильный ответ}= барлық үш фигурада  

 

$$$0026 Кубты  параллель проекцияланғанда келесі фигуралардың қайсысы проекциясы  болады:  

І    ромб (квадрат емес)  

ІІ  дұрыс бесбұрыш 

ІІІ дұрыс алтыбұрыш 

{Правильный ответ}= І жəне ІІІ  

 

$$$0027 Дұрыс тетраэдрді  параллель проекцияланғанда келесі фигуралардың қайсысы проекциясы  болады:  

І    квадрат  

ІІ  трапеция 

ІІІ дұрыс алтыбұрыш 

{Правильный ответ}= І жəне ІІ 

 

$$$0028 A жəне B, AB кесіндісінің ортасы M нүктелері A

1

,B1,

M

1 нүктелеріне кескінделген. Егер АA

1

=3см, ВB1

=7см 


болса, онда МM

1

 кесіндісінің ұзындығы неге тең? {Правильный ответ}= 5 см немесе 2 см 

 

  

$$$0029 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

A жəне B, AB кесіндісінің ортасы M нүктелері A

1

,B

1,M

1

 нүктелеріне кескінделген. Егер АA1

=3см, МM


1

=2см 


болса, онда ВB

1

кесіндісінің ұзындығы неге тең? {Правильный ответ}= 1 см немесе 7 см 

 

$$$0030 Кеңістікте   түзуі жəне M нүктесі берілген.    түзуіне перпендикуляр M нүктесі арқылы қанша жазықтық 

жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= жалғыз 

 

$$$0031 жазықтығы мен  -дан тыс   түзуі берілген.   жазықтығына перпендикуляр   түзуі арқылы өтетін қанша 

жазықтық жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= жалғыз немесе шексіз көп  

 

$$$0032 Кеңістікте  жазықтығы жəне M нүктесі берілген.   жазықтығына  перпендикуляр M нүктесі арқылы қанша 

түзу жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= жалғыз  

 

$$$0033 жазықтығы  мен 

  нүктесі  берілген.    жазықтығына  перпендикуляр 

  нүктесі  арқылы  өтетін  қанша 

жазықтық жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= шексіз көп 

 

$$$0034 Үш  параллель 

  жазықтықтары  берілген. 

арақашықтығы 3, 

  арақашықтығы 5 

болса, 

  арақашықтығы неге тең? {Правильный ответ}= 2 жəне 8 

 

 $$$0035 

Кеңістікте үш параллель   түзулері  берілген. 

арақашықтығы 2, 

 арақашықтығы 6 

болса, 


арақашықтығы   неге тең? 

{Правильный ответ}= 

 

 

$$$0036 Үш  параллель 

  жазықтықтары  берілген. 

арақашықтығы 2, 

  арақашықтығы 6 

болса, 

  арақашықтығы неге тең? {Правильный ответ}= 4 жəне 8 

 

$$$0037 Кеңістікте үш параллель 

  түзулері  берілген. 

арақашықтығы 3, 

 арақашықтығы 5 

болса, 


арақашықтығы   неге тең? 

{Правильный ответ}= 

 

 

$$$0038  түзуі   түзуіне параллель, ал  түзуі   жазықтығымен қиылысады.   түзуі  мен   жазықтығының өзара 

орналасуы 

{Правильный ответ}= қиылысады 

 

$$$0039 Кеңістіктегі    түзуі    түзуіне  параллель,  ал  түзуі    түзуіне  параллель.      мен   

өзара 


орналасуы 

{Правильный ответ}= беттеседі немесе параллель 

 

 

  

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

 

 $$$0040 

  түзуі    түзуіне  параллель,  ал  түзуі    жазықтығына  параллель.    түзуі    мен    жазықтығының  өзара 

орналасуы 

{Правильный ответ}= беттеседі немесе параллель 

 

$$$0041 


  жазықтығы 

түзуіне  параллель,  ал 

түзуі 

  жазықтығына  параллель.     мен   

жазықтықтарының өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= қиылысады немесе параллель 

 

$$$0042 Кеңістікте  үш 

    түзулері    берілген. 

айқасады, 

  айқасады. 

түзулерінің 

өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= айқасады,қиылысады немесе параллель 

  

$$$0043 


  түзуі   

жазықтығымен  қиылысады,  ал 

жазықтығы    жазықтығына  параллель.    түзуі    мен   

жазықтығының өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= қиылысады  

 

$$$0044 Кеңістікте   жазықтығы   жазықтығына параллель, ал  жазықтығы  

тыс  жазықтығына параллель. 

  мен  

жазықтықтарының өзара орналасуы {Правильный ответ}= параллель  

$$$0045 


 түзуі   жазықтығына параллель, ал 

   түзуінен өзге    түзуіне параллель.   түзуі  мен   

түзулерінің  өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= параллель, айқасады немесе қиылысады 

 

 

$$$0046   жазықтығы 

жазықтығына    параллель,  ал 

    түзуіне  параллель.    жазықтығы  мен   

түзуінің  өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= беттеседі немесе параллель 

 

$$$0047 Кеңістікте  үш 

    түзулері    берілген. 

параллель, 

  түзуімен  қиылысады. 

түзулерінің өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= айқасады немесе қиылысады 

 

$$$0048  айқас түзулер мен олардан тыс жатқан М нүктесі берілген. 

 түзулеріне параллель жəне 

М нүктесі арқылы өтетін қанша жазықтық жүргізуге болады?   

{Правильный ответ}= ешқандай немесе жалғыз 

 

$$$0049 


  айқас  түзулер  берілген. 

  түзуі  арқылы  өтетін,    түзуіне  перпендикуляр    қанша  жазықтық 

жүргізуге болады?   

{Правильный ответ}= ешқандай немесе жалғыз 

 

$$$0050 


Қос қостан айқас 

  түзулері берілген. Барлық үш түзуді де қиятын қанша түзу бар? 

{Правильный ответ}= шексіз көп  

$$$0051 

 ABCD тетраэдрінің  AD, AB, CD қырларынан K, E, M нүктелері алынды.  KEM жазықтығын көрсетілгеннен 

басқа қай қыры қияды? 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Правильный ответ}= BC 

 

 

 $$$0052 

Кеңістікте a түзуі  жəне M нүктесі  берілген.  a түзуімен  қиылысқан  жəне  оған  перпендикуляр M нүктесі 

арқылы қанша түзу жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= жалғыз немесе шексіз көп 

 

$$$0053 


Кеңістікте    түзуі  мен    -дан  тыс  М  нүктесі  берілген.    түзуіне    параллель  М  нүктесі  арқылы  қанша 

жазықтық жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= шексіз көп 

 

$$$0054 жазықтығы мен  -дан тыс М нүктесі берілген.   жазықтығына параллель М нүктесі арқылы өтетін қанша 

жазықтық жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= жалғыз 

$$$0055 


Кеністікте  айқасқан    жəне    түзулері  берілген.    түзуіне  параллель    түзуі  арқылы  қанша  жазықтық 

жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= жалғыз  

 

$$$0056 Параллель   жəне   жазықтықтары мен олардан тыс жатқан М нүктесі берілген.  жəне   жазықтықтарына 

параллель жəне М нүктесі арқылы өтетін қанша түзу жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= шексіз көп 

 

$$$0057 жазықтығы  мен  -дан  тыс  жатқан      түзуі  берілген.    жазықтығына  параллель    түзуі  арқылы  өтетін 

қанша жазықтық жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= ешқандай немесе жалғыз 

 

  

$$$0058 


Кеңістікте параллель   жəне   түзулері мен олардан тыс  жатқан М нүктесі берілген.   жəне   түзулеріне 

параллель жəне М нүктесі арқылы өтетін қанша жазықтық жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= шексіз көп 

 

$$$0059 Кеңістікте   түзуі мен одан тыс жатқан əртүрлі А жəне В нүктелері берілген.  түзуіне параллель, А жəне В 

нүктелері арқылы өтетін қанша жазықтық жүргізуге болады?   

{Правильный ответ}= ешқандай, жалғыз немесе шексіз көп 

 

$$$0060   айқас  түзулер  берілген.  біреуі 

  түзуі,  екіншісі    түзуі  арқылы  өтетін  өзара  перпендикуляр  

қанша жазықтық жүргізуге болады?   

{Правильный ответ}= жалғыз  

 

$$$0061 


Екі  айқас 

    түзулері  жəне  олардан  тыс  М  нүктесі    берілген. 

    түзулерімен  қиылысатын  М 

нүктесі арқылы қанша түзу жүргізуге болады? 

{Правильный ответ}= ешқандай немесе жалғыз 

 

$$$0062  

ABCD тетраэдрінің  AD, DB, CD қырларынан K, E, M нүктелері алынды.  KEM жазықтығын көрсетілгеннен 

басқа қай қыры қияды? 

{Правильный ответ}= ешқайсысы www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

 

$$$0063 MN  кесіндісі  берілген      жазықтығынан  тыс  жатыр. K нүктесі MN  кесіндісінің  ортасы. M,N,K нүктелері 

арқылы  параллель түзулер жүргізілген. Олар    жазықтығын сəйкесінше  M

1

,N

1,K

1

 нүктелерінде қиып өтеді. Егер MM

1

=4,  NN1

=8 болса,  KK

1

 кесіндісінің ұзындығы неге тең? {Правильный ответ}= 6 

 

$$$0064 AB  кесіндісінің    A  ұшы  берілген    жазықтығында  жатады,  ал    B  ұшы  тыс  орналасқан.   AB кесіндісінің 

ортасы C нүктесі мен B нүктелері арқылы   жазықтығына сəйкесінше  C

1,

 Bнүктелерінде қиятын параллель 

түзулер жүргізілген. Егер 

 :

=2:3,  CC1

=8 болса, BB

1

 кесіндісінің ұзындығы неге тең? {Правильный ответ}= 12 

 

$$$0065   жазықтық,  ал O жазықтықтан  тыс  жатқан  нүкте. O нүктесінен    жазықтығын A жəне B нүктелерінде 

қиятын екі түзу жүргізілген OA жəне OB кесінділерінің орталары сəйкесінше  C жəне D. CD=7 деп алып,  

AB кесіндісінің ұзындығы 

{Правильный ответ}= 14 

 

$$$0066 


MN  кесіндісінің  ұштары      жазықтығының  əртүрлі  жақтарында  орналасқан.  MN  кесіндісінің  ортасы K 

нүктесі      жазықтығында  жатыр. M,N нүктелері  арқылы  өтетін    параллель  түзулер      жазықтығымен 

сəйкесінше  M

1

,N1

  нүктелерінде қиылысады. Егер M

1

К=К N


=4,  М M


1

=3 болса, МN кесіндісінің ұзындығы 

неге тең? 

{Правильный ответ}= 10 

 

$$$0067 


Ұзындығы 20 см көлбеу жазықтықпен 60

0

 бұрыш жасайды. Осы көлбеуге сəйкес перпендикуляр ұзындығы неге тең? 

{Правильный ответ}= 10

 см 

 

$$$0068   Көлбеу  мен  перпендикуляр  арасындағы  бұрыш 60

0

,  ал  перпендикуляр  ұзындығы 20 см  болса,.  көлбеу ұзындығы неге тең? 

{Правильный ответ}= 40 см 

 

$$$0069 


Қабырғасының ұзындығы  

дұрыс үшбұрыштың төбелерінен  Р нүктесі 

арақашықтықта орналасқан. Р 

нүктесінен үшбұрыш жазықтығына дейінгі арақашықтық неге тең?  

{Правильный ответ}= 1 

 

$$$0070 P  нүктесі  квадраттың  барлық  қабырғаларынан 

,  ал  квадрат  жазықтығынан 1-ге  тең  арақашықтықта 

орналасқан. Квадраттың қабырғасы неге тең? 

{Правильный ответ}= 2 

 

$$$0071 


Үшбұрышты PABC пирамидасында PA ABC, АСВ =90

0

. Пирамиданың қанша жағы тікбұрышты  үшбұрыш болады? 

{Правильный ответ}= 4 

 

$$$0072 


Ұзындығы 20 см көлбеу жазықтықпен 30

0

 бұрыш жасайды. Осы көлбеуге сəйкес перпендикуляр ұзындығы неге тең? 

{Правильный ответ}= 10 см 

 

$$$0073 


 

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

Көлбеу  мен  перпендикуляр  арасындағы  бұрыш 30

0

,  ал  перпендикуляр  ұзындығы 20 см  болса,  көлбеу проекциясының ұзындығы неге тең? 

{Правильный ответ}=   см 

 

 

  

$$$0074 


Қабырғасының ұзындығы  

квадраттың төбелерінен  Р нүктесі 

арақашықтықта орналасқан. Р 

нүктесінен квадрат жазықтығына дейінгі арақашықтық неге тең?  

{Правильный ответ}= 1 

 

$$$0075 P нүктесі дұрыс үшбұрыштың  барлық қабырғаларынан 

, ал дұрыс үшбұрыштың  жазықтығынан 3 тең 

арақашықтықта орналасқан. үшбұрыштың  қабырғасы неге тең? 

{Правильный ответ}= 6 

 

$$$0076 


 PABCD  пирамида  табанында ABCD тіктөртбұрышы  жатыр, PC ABCD.  Пирамиданың  қанша  жағы 

тікбұрышты  үшбұрыш болады? 

{Правильный ответ}= 4 

 

$$$0077  ABCDA

1

B1

C

1D

кубы берілген. AB жəне СB1

 түзулерінің арасындағы бұрыш 

{Правильный ответ}= 90

0

  

$$$0078 


ABCDA

1

B1

C

1D

кубы берілген. AD жəне СB1

 түзулерінің арасындағы бұрыш 

{Правильный ответ}= 45

0

  

$$$0079 


ABCDA

1

B1

C

1D

кубы берілген. AC1

 түзу мен ABCD жазықтығының арасындағы бұрыш 

A) 30B) 45C) 60


D) 90


E)  


{Правильный ответ}= E 

$$$0080 


ABCDA

1

B1

C

1D

кубы берілген. ABCD жазықтығы мен CDA1

Bжазықтықтарының арасындағы бұрыш 

{Правильный ответ}=45

0

  

 $$$0081 

ABCDA


1

B

1C

1

Dкубы берілген. AB жəне B

1

 D

1 түзулерінің арасындағы бұрыш 

{Правильный ответ}=  45

0

 

 $$$0082 

ABCDA


1

 B

1C

1

Dкубы берілген. AB

1

 жəне B


1

Dтүзулерінің арасындағы бұрыш 

{Правильный ответ}= 90

0

 

 $$$0083 

ABCDA


1

B

1C

1

Dкубы берілген. CB

1

 түзу мен ABCD жазықтығының арасындағы бұрыш {Правильный ответ}= 45

0

  

$$$0084 


ABCDA

1

B1

C

1D

кубы берілген. AB B1

A жазықтығы мен A

1

BCD


жазықтықтарының арасындағы бұрыш 

{Правильный ответ}= 90

0

  

 

 www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

 

  

 

$$$0085  жазықтықтары с түзуімен 30

0

 бұрыш жасап қиылысқан. А нүктесі    жазықтығында жатыр жəне  жазықтығынан 10 см қашықтықта орналасқан. А нүктесінен с түзуіне дейінгі арақашықтық неге тең? 

{Правильный ответ}= 20 см 

 

$$$0086 


Кеңістікте əртүрлі үш 

 берілген.  перпендикуляр     перпендикуляр   екені белгілі болса,   жəне   

түзулерінің өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= айқасады, қиылысады немесе параллель 

 

$$$0087 


 

  түзуі    жазықтығына  перпендикуляр,  ал    жазықтығы 

жазықтығына  перпендикуляр.    түзуі  мен 

жазықтығының өзара орналасуы 

{Правильный ответ}=   түзуі мен  жазықтығы параллель немесе  жазықтығында жатады 

 

$$$0088   жазықтығы 

  түзуіне  перпендикуляр,  ал 

  түзуі 

жазықтығына  перпендикуляр. 

  жəне 

жазықтықтарының өзара орналасуы {Правильный ответ}= параллель  немесе беттеседі 

 

$$$0089  түзуі   жазықтығына перпендикуляр, ал   жазықтығы   түзуіне параллель.   жəне с түзулерінің  өзара 

орналасуы 

{Правильный ответ}= перпендикуляр 

 

  

 

$$$0090  жазықтығы   түзуіне перпендикуляр, ал   түзуі   түзуіне параллель.     жазықтығы мен   түзуінің өзара 

орналасуы 

{Правильный ответ}= перпендикуляр 

 

$$$0091  жазықтығы   түзуіне параллель, ал   түзуі  жазықтығына перпендикуляр.   жəне  жазықтықтарының 

өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= перпендикуляр 

 

$$$0092  

 түзулері параллель.   жазықтығы  түзуіне,   -   түзуіне перпендикуляр. 

   

жазықтықтарының өзара орналасуы.   {Правильный ответ}= параллель немесе беттеседі 

 

$$$0093     жазықтықтары  перпендикуляр. 

  жазықтығы, 

  жазықтығына  перпендикуляр. 

 түзулерінің өзара орналасуы. 

{Правильный ответ}= перпендикуляр  

 

$$$0094  жазықтықтары с түзуімен 60

0

 бұрыш жасап қиылысқан. А нүктесі    жазықтығында жатыр жəне  жазықтығынан 10 см қашықтықта орналасқан. А нүктесінен с түзуіне дейінгі арақашықтық неге тең? 

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Правильный ответ}=   см 

 

 

  

 

$$$0095 Кеңістікте  əртүрлі  үш 

  берілген.  перпендикуляр 

  перпендикуляр    екені  белгілі  болса,   

жəне   жазықтықтарының  өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= қиылысады немесе параллель  

 

$$$0096  түзуі   түзуіне перпендикуляр, ал   түзуі   жазықтығына перпендикуляр.   түзуі мен  жазықтығының 

өзара орналасуы 

{Правильный ответ}=   түзуі мен  жазықтығы параллель немесе  жазықтығында жатады 

 

$$$0097   жазықтығына    перпендикуляр,  ал    жазықтығы  с  түзуі  перпендикуляр.    жəне  с  түзулерінің  

өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= параллель  немесе беттеседі 

 

$$$0098  түзуі   түзуіне перпендикуляр, ал 

 түзуіне параллель.   жəне с түзулерінің  өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= перпендикуляр  

 

$$$0099    жазықтығына перпендикуляр, ал   жазықтығы   жазықтығына перпендикуляр.   

  мен 


жазықтығының өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= перпендикуляр 

 

 

  

 

 $$$00100 

  жазықтығы    жазықтығына  параллель,  ал 

жазықтығына  перпендикуляр.    жəне 

жазықтықтарының өзара орналасуы 

{Правильный ответ}= перпендикуляр  

$$$00101 

  жəне    жазықтықтары  параллель. 

  жазықтығына,   түзуі      жазықтығына    перпендикуляр.  

жəне   түзулерінің өзара орналасуы  

{Правильный ответ}= параллель немесе беттеседі 

$$$00102 

 

 жазықтықтары 

перпендикуляр. 

 

жазықтығы  

жазықтығы перпендикуляр. 

 жазықтықтарының  өзара орналасуы. 

{Правильный ответ}= перпендикуляр 

$$$001 


Кубтың қырын 2 есе азайтқанда толық бетінің ауданы қанша есе азайды? 

A) 2 есе 

B) 4 есе 

C) 6 есе 

D) 8 есе 

E)  12 есе 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$002 


Кубтың қырын 2 см–ге арттырғанда толық бетінің ауданы қаншаға артады? 

A) 4 см


B) 12 см


C) 24 см


D) 48 см


E)  анықтау мүмкін емес

 

{Правильный ответ}= Е {Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$003 

Екі тік призма табандары тең, ал бүйір қырларының ұзындықтарының қатынасы 2:1. Олардың бүйір беттерінің аудандарының қатынастары неге тең? 

A) 1:1


 

B) 8:1


 

C) 4:1


 

D) 2:1 


E)  6:1

 

{Правильный ответ}= D {Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$004 

 Екі дұрыс n бұрышты призманың биіктіктері бірдей, табандарының аудандарының қатынасы 1:81. Олардың бүйір беттерінің аудандарының қатынастары неге тең? 

A) 1:3


 

B) 1:9


 

C) 1:27


 

D) 1:81 


E)  6:1 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$005 

Тік үшбұрышты призма табанының периметрі 3 м, биіктігі    м. Призманың бүйір бетінің ауданы неге тең? A)   м

B) 1 мC) 3 м


D) 9 м


E)  12 м


{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$006 

Дұрыс төртбұрышты призма табанының қабырғасын есе азайтып, биіктігін есе арттырылды. Алынған призманың бүйір бетінің ауданының берілген призманың бүйір бетінің ауданына қатынасы қандай? 

 A) 4:1


 

B) 2:1


 

C) 1:1


 

D) 1:2 


E)  1:4 

{Правильный ответ}= C www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$007 


Дұрыс үшбұрышты пирамиданың табан қабырғасының ұзындығы 3 м, апофема 1 м. Пирамиданың бүйір 

бетінің ауданы неге тең?  

A) 1 мB) 3 мC) 9 м


D) 4,5  м

E)  24 м


{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$008 

Дұрыс үшбұрышты пирамиданың табан қабырғасының ұзындығы 3 м, апофема 1 м. Пирамиданың табаныныдағы екіжақты бұрыш неге тең? 

A) 30


B) 60


C) arctg2

 

D) arctg


 

E)  45


{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$009 

Дұрыс төртбұрышты призманың бүйір бетінің ауданы табанының ауданынан 12 есе артық. Призманың бүйір қырының табан қабырғасына қатынасы қандай? 

A) 12:1


 

B) 9:1 


C) 8:1 

D) 3:1 


E)  6:1 

{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0010 

 

Пирамиданың бүйір қыры табан қабырғасынан  есе артық. Бүйір қыры мен табан жазықтығының ауданы 

неге тең? 

A) 30B) 45C) 60


D) arctg2

 

E)  arctg 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0011 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

Дұрыс n бұрышты пирамиданың бүйір бетінің ауданы толық бетінің ауданының    құрайды. Пирамиданың 

табанындағы екіжақты бұрыш неге тең? 

A) 30


B) 45


C) 60


D) arcсos

 

E)  arcсos  {Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0012 


Дұрыс n бұрышты пирамиданың табан қабырғалары мен биіктігі 2 есе азайтылды. Пирамиданың толық 

бетінің ауданы неше есе азайды? 

A) 

 есе


 

B) 2 есе  

C)  есе

 

D) 8 есе 

E)  


 есе 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0013 

Куб жағының  диагоналы 

Куб диагоналы неге тең? 

A) 


 

B) 3 


C) 

 

D)  

E)  


 есе 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0014 

Куб диагоналы 6. Куб қыры неге тең? 

A) 

 

B) 


 

C) 


 

D) 


 

E)  


 есе 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0015 

Қыры 2м дұрыс тетраэдрдің толық бетінің ауданы неге тең? 

A) 

2 B) 

2

 C) 

 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

D) 4


E)  


 

{Правильный ответ}= D {Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0016 

Қыры 2


 

болатын дұрыс тетраэдрдің айқас қырларының арасындағы бұрыш неге тең? 

A) 

 

B) 


 

C) 


 

D) 4


 

E)  


 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0017 

Призма табанына параллель жазықтық бүйір қырын 1:4 қатынасқа бөледі. Осы жазықтық призманың бүйір 

бетінің ауданынын қандай қатынасқа бөледі. 

A) 


 

B) 1:8


 

C) 


 

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0018 

Дұрыс n бұрышты пирамида биіктігі 1. Бүйір бетін тең бөлетіндей пирамида төбесінен қандай қашықтықта 

жазықтық жүргізуге болады? 

A) 


 

B) 


 

C) 0,5


 

D) 


 

E)    


{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

$$$0019 


Дұрыс n бұрышты призма биіктігін өзгертпей табан қабырғасын 3 есе арттырғанда, бүйір бетінің ауданы 

неше есе артады?  

A) 

 

B) 3n есе 

C) 9 есе

 

D) 9n есе 

E) 2 есе 

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 11, ҚГБ ЖМБ 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Класс}=11 

{Четверт}=І 

 

 $$$001 

A(1;1;-1) жəне B(-1;1;1) нүктелерінің арақашықтығы  

A) 

 

B) 2 C) 2

 

D)2 

E) 4 


{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$002 


AB кесіндісінің ортасы  M нүктесінің координатасы, мұндағы  A(1;-1;-1) жəне B(1;-1;1) 

A) M(2;-2;0) 

B) M(1;-1;0) 

C) M(-1;-1;0) 

D) M(0;0;-1) 

E) M(0;0;1) 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$003 


xy координаттық жазықтығына қарағанда  A(1;-1;-1) нүктесіне симметриялы  M нүктесі 

A) M(1;-1;1) 

B) M(-1;-1;1) 

C) M(-1;1;1) 

D) M(-1;1;-1) 

E) M(1;1;-1) 

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$004 


Параллель көшіргенде A(-1;1;-1) нүктесі A'(-1;1;1) нүктесіне көшетін болса, B(1;1;1) нүктесі қайсы B' 

нүктесіне көшеді 

A) B'(0;2;2) 

B) B'(1;-1;-1) 

C) B'(1;1;0) 

D) B'(1;1;2) 

E) B'(1;1;3) 

{Правильный ответ}= E 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$005 

A(-1;1;-1) жəне B(-1;1;1) нүктелерінің арақашықтығы  A) 

 

B) 2 C) 2

 

D)2 

E) 4 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$006 

AB кесіндісінің ортасы  M нүктесінің координатасы, мұндағы  A(-1;-1;1) жəне B(1;-1;-1) A) M(0;-2;0) 

B) M(0;2;0) 

C) M(0;-1;0) 

D) M(0;1;0) 

E) M(-1;0;1) 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$007 

xz координаттық жазықтығына қарағанда  A(1;-1;-1) нүктесіне симметриялы  M нүктесі A) M(1;-1;1) 

B) M(-1;-1;1) 

C) M(-1;1;1) 

D) M(-1;1;-1) 

E) M(1;1;-1) 

{Правильный ответ}= E 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$008 

Параллель көшіргенде A(1;1;-1) нүктесі A'(-1;1;1) нүктесіне көшетін болса, B(1;1;1) нүктесі қайсы B' нүктесіне көшеді 

A) B'(-1;1;3) 

B) B'(0;2;2) 

C) B'(0;1;2) 

D) B'(-1;1;2) 

E) B'(1;1;3) 

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$009 


A(0;1;-1) жəне B(1;-1;0) нүктелері берілген. 

 векторының координатасы 

A) (1;0;-1) 

B) (-1;2;-1) 

C) (1;-2;1) 

D) (1;2;1) 

E)  (0;1;2) 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0010 

m-нің қандай мəнінде  

 жəне 

 векторлары коллинеар? A) ешқандай 

B) m=1 


C) m=-1 

 

D) m= 1 www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

E)  m=2 


{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0011 


n-нің қандай мəнінде  

 жəне 


 перпендикуляр? 

A) ешқандай 

B) n=1 

C) n=-1 


D) n=

 

E)  n=2 {Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0012 


A(-1;0;1) жəне B(1;-1;0) нүктелері берілген. 

 векторының координатасы 

A) (0;-1;1) 

B) (2;-1;-1) 

C) (-2;1;1) 

D) (2;1;1) 

E)  (0;1;2) 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0013 

m-нің қандай мəнінде  

 жəне 

 векторлары коллинеар? A) ешқандай 

B) m=1 


C) m=-1 

D) m=2 


E)  m=0 

{Правильный ответ}= E 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0014 

n-нің қандай мəнінде  

 жəне 

 перпендикуляр? A) ешқандай 

B) n=1 


C) n=-1 

D) n=


 

E)  n=2 


{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0015 


Дұрыс тұжырымды таңдаңыз 

A) 


 векторының ұзындығы 

=

 формуласымен есептеледі B) вектордың əрбір координатасы  оның сəйкес басы мен ұшының координаталарының ұзындықтарының 

қосындысына тең. www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

C) Егер вектордың ұзындығы бірге тең болса, ол координаттық деп аталады 

D) кесіндінің ортасының əрбір координатасы сəйкес ұштарының координаталарының қосындысының 

жартысына тең 

E)  кеңістіктің кез келген нүктесінің оң координатасы болады 

{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0016 

Дұрыс тұжырымды таңдаңыз 

A) 

жəне  


  нүктелерінің арақашықтық ұзындығы  

 +

 формуласымен есептеледі B) вектордың əрбір координатасы  оның сəйкес ұшы мен басының координаталарының айырмасына  тең. 

C) тек координаттық векторлар бірлік векторлар болады 

D) кесіндінің ортасының əрбір координатасы үштарының сəйкес координаталарының айырмасының 

жартысының модуліне тең 

E)  кеңістіктің кез келген нүктесінің теріс емес  координатасы болады 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0017 

A(2;-3;-5) нүктесі Oxy жазықтығынан қандай қашықтықта орналасқан. 

A) 2 

B) 3 


C) 

 

D) 10 E)  5 

{Правильный ответ}= E 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0018 

A(-3;2;-5) нүктесі Ozy жазықтығынан қандай қашықтықта орналасқан. 

A) 2 

B) 3 


C) 

 

D) 10 E)  5 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0019 

A(5;3;2) жəне B(3;-1;-4) нүктелері берілген.  

 векторының ұзындығы  

A) 2


 

B) 


 

C) 8 

D) -12 

E)  2


 

 

  

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=A 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0020 

A(3;-1;-4) жəне B(1;-4;2) нүктелері берілген.  

 векторының ұзындығы  

A) 7 


B) 

 

C) 1 D) -3 

E)  3


 

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0021 

A(-1;2;3) жəне B(1;-1;4) нүктелері берілген.    

  векторын  координаттық векторлар бойынша жіктеңіздер  

A) 


+3

 

B)  


+

 

C) 3

 

D) 


2

 

E)   

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0022 

A(2;-1;3) жəне B(1;-2;1) нүктелері берілген.    

  векторын  координаттық векторлар бойынша жіктеңіздер  

A) 


 

B) 


2

 

C)  

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0023 

Дұрыс емес тұжырымды таңдаңыз 

A) Егер вектордың сəйкес  координаталары тең болса, онда бұл векторлар тең  

B) 


 векторы  координаттық векторлар бойынша жіктелуі:  =m

   


C) Екі вектордың айырмасының əрбір координатасы осы векторлардың сəйкес координаталарының 

айырмасына тең 

D) кеңістіктің əрбір нүктесінің үш координатасы болады  

E)  


жəне  

  нүктелерінің арақашықтығы  

формуласымен есептеледі 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0024 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

Дұрыс емес тұжырымды таңдаңыз 

A) Егер векторлар тең болса, онда векторлардың сəйкес  координаталары тең 

B)  =m


  векторының координатасы:

  

C) кесіндінің ортасының əрбір координатасы сəйкес ұштарының координаталарының қосындысының жартысына тең  

D) кеңістіктің əрбір нүктесінің үш координатасы болады  

E) 

 векторының ұзындығы =

 формуласымен есептеледі 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0025 


A(2;-1;0) жəне B(-2;3;2) шеңбер диаметрінің ұштарының координаталары. Шеңбер центрінің координатасы 

мен радиусын табыңдар 

  A) (0;0;2) жəне 

 

B) (-2;2;1) жəне  

C) (0;0;1) жəне 3 

D) (-4;4;2) жəне 

 

E) (0;1;1) жəне  3 {Правильный ответ}= E 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

 

$$$0026 A(3;--4;2), B(-3;2;-4) жəне C(1;3;-1) нүктелері үшбұрыш төбелері. С төбесінен жүргізілген медиана 

ұзындығы неге  

  A) 

 

B)  

C) 


 

D) 


 

E)  3 


{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0027 


A(10;-10;-2), B(10;-6;-2) жəне C(8;-6;0) нүктелері үшбұрыш төбелері.Үшбұрыш ауданы неге тең? 

  A) 


 

B) 64 


C) 

 

D)  

E)  4 


{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0028 


 жəне 

  векторлары берілген. Егер 

  болса, x пен y 

табыңдар. 

  A) x=-4, y=1 

B) x=4, y=-1 www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

C) 


 

D) x=4, y=1 

E)  x=-1, y=4 

{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0029 

 жəне 


  векторлары берілген. Егер 

  болса, x пен y 

табыңдар. 

  A) x=-2, y=1 

B) x=2, y=1 

C) 


 

D) x=2, y=-1 

E)  x=-1, y=2 

{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0030 

Көрсетілген векторлар ішінен компланар емес векторларды табыңдар 

  A)   B) 

   C)  

 D) 


 E) 

    

 

{Правильный ответ}= E {Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0031 

Көрсетілген векторлар ішінен колинеар  векторларды табыңдар 

  A),   B) 

   


C) 

   D) 

 E) 

   


{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0032 


A(4;0;1), B(4;4;1),  C(0;0;5) жəне D(-1;2;0) DАВС пирамидасының төбелері. Бүйір қыры мен табан 

жазықтығы арасындағы бұрышты табыңдар 

 A)

 

B)    

C) 


  

 D) 


  

E) 45


0 

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0033 

Е(-1;2;-1) төбесімен берілген пирамида табанында ромб жатыр. A(0;0;4), B(0;4;4),  C(4;4;0) жəне D(-4;0;0) 

нүктелері бүйір жақтарының биіктіктерінің табандары.  Бүйір жағы мен табан жазықтығы арасындағы 

бұрышты табыңдар 

 A)

 

B)    

C) 


  

 D) 


  

E) 45


0 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0034 

A(2;3;4) нүктесінен xy координаттық жазықтыққа дейінгі арақашықтық неге тең 

A)  

B) 4 


C) 

 

 D)  

E) 3 


{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=І 

$$$0035 


Параллель  көшіргенде A(3;2;1) нүктесі  A

1

(3;2;1) нүктесіне көшеді. Координаталар басы қандай нүктеге көшеді   

A) O


1

(-4;-2;1) 

B) O

1

(4;2;-1) C) O

1

(2;-2;1)  D) O

1

(-4;2;1) E) O

1

(4;-2;3) {Правильный ответ}= A 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІІ 

$$$0036 


x  осі бойынан берілген P(-1;4;3) жəне Q(3;1;0) нүктелерінен бірдей қашықтықта жатқан нүктенінің 

координаталары  табыңдар 

A) (2;0;0) 

B) (-2;0;0) 

C) (-1;0;0) 

 D) (1;0;0) 

E) (4;0;0) 

{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0037 

A(0;2;2), B(-1;1;3), C(-1;y;2) нүктелері берілген.  

 теңдігі орындалатындай   y тің мəні 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

A) 1 

B) 2 

C) 1,5 


 D) 4,5 

E) 2,5 


 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0038 

A(0;3;0), B(2;0;0), C(4;0;3), D(2;3;3) болса, ABCD төртбұрышы – 

A) квадрат 

B) тіктөртбұрыш 

C) ромб 

 D) параллелограмм 

E) трапеция 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0040 

ABCD параллелограмының үш төбесінің координаталары і  A(-2;2;0), B(1;0;3), C(-4;2;0) белгілі, D төбесінің 

координатасы неге тең 

A) (7;4;3) 

B) (0;4;-3) 

C) (-7;4;-3) 

 D) (3;4;-3) 

E) (7;-4;3) 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0041 


 жəне 

 векторларының ұзындықтары тең болатындай х тің мəні 

A) x=1 

B) x=2 


C) x=-1 

 D) x=


 

E) x=-2 


{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0042 


Ұзындығы 

  тең  


 векторының координатасы 

A) (4;8;-4) 

B) (4;-8;-4) 

C) (4;8;-4),(-4;-8;4) 

 D) (-4;-8;4) 

E) (-4;-8;-4) 

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0043 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

 жəне 


 4  -   

A) 


 

B) 


 

C) 


 

 D) 


 

E) 


 

{Правильный ответ}= E 

{Сложность}=A 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$001 

жəне   векторларының ұзындықтары жəне 

 C=


 скаляр көбейтіндісі 

неге тең? 

A) -3 

B) 3 


C) -1 

D) 1 


E)  C мəні  жəне   векторларының арасындағы бұрышқа байланысты 

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$002 

жəне   векторларының ұзындықтары жəне 

 C=


 скаляр көбейтіндісі 

неге тең? 

A) 1 

B) -1 


C) 3 

D) 9 


E)  C мəні  жəне   векторларының арасындағы бұрышқа байланысты. 

{Правильный ответ}= E 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$003 

 жəне 


   векторларының арасындағы бұрыш неге тең? 

A) 0


B) 60


C) 90


D) 45


E)  180


{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$004 

 жəне 


   векторларының арасындағы бұрыш неге тең? 

A) 0


B) 60


C) 90


D) 45


0  

E)  180
www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$005 

  векторы Ox осьімен оң бағытта  1350

 жасайды. Егер 

 =2 болса,   векторының абциссасын табыңдар. 

A) 2


 

B) -2


 

C) -


 

D) 


 

 

E)  3 {Правильный ответ}= C 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$006 


  векторы Oy осьімен оң бағытта  150

0

 жасайды. Егер  =2

 болса,   векторының ординатасын 

табыңдар. 

A) 2


 

B) -3


 

C) -


 

D) 


 

 

E)  3 {Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$007 


A(3;-2;4), B(4;-1;2), C(6;-3;2), D(7;-3;1) нүктелері берілген.  

  векторларының арасындағы 

бұрыш неге тең? 

A) 150


B) 30


C) 60


D) 45


0  

E)  120


{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$008 

A(5;-8;-1), B(6;-8;-2), C(7;-5;-11), D(7;-7;-9) нүктелері берілген.    векторларының арасындағы 

бұрыш неге тең? 

A) 120B) 30C) 60


D) 45


0  

E)  150


{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$009 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

  жəне    векторларының арасындағы бұрыш   60

0

  Егер 


 =4, 

 =2 болса, 2

    векторының 

ұзындығы неге тең?  

A) 2

 

B) 10


 

C) 5


 

D) 


 

 

E)   

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0010 

  жəне     бірлік векторларының арасындағы бұрыш   60

0

  , 2


    векторының ұзындығы неге тең?  

A) 


 

B) 7


 

C) 


 

D) 


 

 

E)   

{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0011 

Дұрыс тұжырымды табыңыз 

A) векторлар арасындағы бұрыш доғал болуы мүмкін емес

 

B) вектордың скаляр квадраты вектор ұзындығының квадратына тең

 

C)  нөлдік векторлардың скаляр көбейтіндісі нөлге тең болуы үшін векторлар перпендикуляр болуы қажетті жəне жеткілікті

 

D) берілген түзуге перпендикуляр түзуде  жатқан  нөлдік  емес вектор түзудің бағыттауыш векторы деп аталады

 

 E)    {x;y;z} жəне   {m;n;p} векторларының скаляр көбейтіндісі:  

 

{Правильный ответ}= B {Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0012 

Дұрыс тұжырымды табыңыз 

A) векторлар арасындағы бұрыш 90

0

  бол са, онда векторлар перпендикуляр болады. 

B) екі вектордың скаляр көбейтіндісі  олардың ұзындықтары мен арасындағы бұрыштың синусының  

көбейтіндісіне тең

 

C)  кез келген вектордың скаляр квадраты оң сан 

D) көбейткіштерінің орнын ауыстырғанда скаляр көбейтінді өзгереді

 

 

E)    {x;y;z} жəне   {m;n;p} векторларының скаляр көбейтіндісі:   

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0013 

Қыры 2ге тең   ABCDA

1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. 

 жəне  

 қырлары арасындағы бұрыш неге тең, мұндағы M нүктесі BC C

1

B1

жағының центрі  

A) 

 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

B) 


 

C) 180


0

-

 

D) -

 

E)  90{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0014 

Қыры 4 е тең   ABCDA

1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. 

 жəне  

 қырлары арасындағы бұрыш неге тең, мұндағы M нүктесі ADD

1  


A

1

жағының центрі  A) 

 

B) 


 

C) 180


0

-

 

D) -

 

E)  90{Правильный ответ}= C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0015 

Қыры 2ге тең   ABCDA

1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. 

 жəне  

 қырлары арасындағы бұрыш неге тең,  A) 120

0 

B) 90

0 C) 60

0 

D) 150

0 E)  30

{Правильный ответ}= C {Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0016 

Қыры 4 ге тең   ABCDA

1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. 

 жəне  

 қырлары арасындағы бұрыш неге тең,  A) 120

0 

B) 90

0 C) 60

0 

D) 150

0 E)  30

{Правильный ответ}= C {Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0017 

Қыры 2ге тең   ABCDA

1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. MD қыры мен  ABC жағы арасындағы бұрыш неге тең, 

мұндағы M нүктесі BC C

1

B1

жағының центрі  

A) 

 

B) 


 

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

C) 180


0

-

 

D) -

 

E)  90{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0018 

Қыры 4 е тең   ABCDA

1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. 

 қыры мен  ABC жағы  арасындағы бұрыш неге тең, 

мұндағы M нүктесі ADD

1  

A

1жағының центрі  

A) 


 

B) 


 

C) 180


0

-

 

D) -

 

E)  90{Правильный ответ}= B 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0019 

Қыры 2 ге тең   ABCDA

1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. AB

1

  жəне  BC1

 кесінділерінің орталарының арасындағы 

арақашықтық  неге тең,  

A) 


 

B) 


 

C) 


 

D) 


 

E)  2


 

{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0020 

Қыры 4 ге тең   ABCDA

1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. AB

1

  жəне  BC1

 кесінділерінің орталарының арасындағы 

арақашықтық  неге тең,  

A) 


 

B) 


 

C) 


 

D) 


 

E)  2


 

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0021 

ABCD  тіктөртбұрышында K нүктесі   AD ортасы жəне  

  

 .  


 скаляр  

көбейтіндісі неге тең  

A) 

 

B)  

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

C) 


 

D) 


 

E)  7 


{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0022 


ABCDA

1

B1

C

1D

1

  куб  берілген. К нүктесі A1

B қырының ортасы  

=2 .  


 скаляр 

көбейтіндісінің мəні 

A) 1

 

B)  

C) 2


 

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІІІV 

$$$0023 

Қыры 1 ге тең ABCDA

1

B

1C

1

D  куб берілген. 

  скаляр көбейтіндісі неге тең 

A) 1


 

B) 


 

C) 2


 

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0024 

Қыры 1 ге тең ABCDA

1

B

1C

1

D  куб берілген. 

  скаляр көбейтіндісі неге тең 

A) 1


 

B) 


 

C) 2


 

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0025 

ABC  тікбұрышты үшбұрыш, C тік бұрыш.  CD биссектриса  AC=3,  BC=4 

  скаляр көбейтіндісі 

неге тең 

A) 9

 

B)  

C) -9


 

D) 


 

E)  


 

www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Правильный ответ}= E 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10,  ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$001 

ABCDA


1

B

1C

1

D1

 параллелепипед ,  

+

 өрнегін ықшамдаңыз A) 

 

B)  

C) 


 

 

D) 


 

E)  0 


{Правильный ответ}= A 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$002 


ABCDA

1

B1

C

1D

1

 параллелепипед , +

 өрнегін ықшамдаңыз A) 0

 

B)  

C) 


 

 

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}= D 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$002 

Табан қабырғасы  болатын ABCD үшбұрышты пирамида берілген. бүйір қыры табан 

жазықтығымен  60

0

  бұрыш жасап көлбеген. қосындысы неге тең

 

A) 1 

B) 


 

C) 


 

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}= 2 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$003 

MABC  үшбұрышты пирамида Табанында   AC=6 ,BC=8 (C=900

) тікбұрышты үшбұрыш. Бүйір қыры 

табан жазықтығымен  60

0

  бұрыш жасап көлбеген. қосындысы неге тең

 

A) 6 

B) 


 

C) 8


 

D) 


 

E)  5 


{Правильный ответ}=B 

{Сложность}=C www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$004 

Қыры 1 ге тең   ABCDA1

B

1C

1

D1

  кубы берілген. AC=6 ,BC=8 (C=90

0

) тікбұрышты үшбұрыш. Бүйір қыры табан жазықтығымен  60

0

  бұрыш жасап көлбеген.  вектор ұзындығы неге тең

 

A) 1 

B) 2 


C) 

 

D) 


 

E)  0,5


 

{Правильный ответ}=C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$005 

Табан қабырғасы 1 ге тең дұрыс үшбұрышты призма ABCA1

B

1C

1

 кубы берілген.  E нүктесі A1

C

1 қырының 

ортасы, 


 вектор ұзындығы неге тең

 

A) 1 

B) 2 


C) 

 

D) 3


 

E)  0,5


 

{Правильный ответ}=E 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$006 

ABCD тетраэдрінде    теңдігінде   векторы қайсысы 

A) 


 

B) 


 

C) 


 

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}=B 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$007 

ABCD тетраэдрінде    теңдігінде   векторы қайсысы 

A) 


 

B) 


 

C) 


 

D) 


 

E)  


 

{Правильный ответ}=C 

{Сложность}=C 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 


www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

{Четверт}=ІV 

$$$008 

ABCDA


1

B

1C

1

D параллелепипедінде O нүктесі диагональдарының қиылысу нүктесі.  k‐ ның қандай 

мəнінде  

+  


  теңдігі орындалады 

A) -0,5 

B) 0,5 


C) 

 

D) 


 

E)  2


 

{Правильный ответ}=A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$009 

ABCDA


1

B

1C

1

D параллелепипедінде O нүктесі диагональдарының қиылысу нүктесі.  k‐ ның қандай 

мəнінде   

+  


  теңдігі орындалады 

A) -2 

B) 2 


C) 

 

D) 


 

E)  0,5


 

{Правильный ответ}=A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0010 

ABCDA


1

B

1C

1

D параллелепипедінде A

1

C  M нүктедесінде  

 

B1

D

1 қиылысады.    

 =x


  теңдігін 

қанағаттандыратын х мəні 

A) -2 

B) 2 


C) 

 

D) 


 

E)  0,5


 

{Правильный ответ}=A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

$$$0011 

ABCDA


1

B

1C

1

D параллелепипедінде A

1

C

   M нүктедесінде  

 

B1

D

 қиылысады.    

 =x


  теңдігін 

қанағаттандыратын х мəні 

A) -2 

B) 2 


C) 

 

D) 


 

E)  0,5


 

{Правильный ответ}=A 

{Сложность}=B 

{Учебник}=Ж. Қайдасов, В. Гусев, Ə. Қағазбаева Геометрия 10, ҚГБ ЖМБ 

{Класс}=10 

{Четверт}=ІV 

 

 

 www.maths.kz

  

manat@maths.kz  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 
жүктеу 370.29 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет