Кредиттік оқу жүйесінде оқитын 1 курс студенттеріне арналған «Бос уақыттың дифференциясы» пəнінің оқу əдістемелік кешені Мжүктеу 379.42 Kb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата13.09.2017
өлшемі379.42 Kb.
  1   2   3   4   5

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті 

 

 

                                                      

 

"Мəдениет жəне өнер" факультеті " Өнертану жəне  мəдени-тынығу" кафедрасы  

5В090600 – " Мəдени-демалыс   жұмысы" мамандығы бойынша кредиттік 

оқу жүйесінде оқитын  студенттерге арналған 

«Бос  уақыттың  дифференциясы » 

 

ПƏНІНІҢ ОҚУ- ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ  

 

 

 Курс – 1 

Семестр –1 

Кредит саны - 1    

Практикалық сабақ 

(

лаб., сем. жəне т.б.)  – 22 сағат 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 8сағат 

Емтихан –  2,75 

Барлығы – 32,75  сағат 

 

  

 

  

 

  

Орал 

2013 ж. 

 

Кредиттік  оқу  жүйесінде  оқитын  1  курс  студенттеріне  арналған  «Бос  

уақыттың  дифференциясы»  пəнінің  оқу-  əдістемелік  кешені  М.  Өтемісов 

атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  университеті  (2006ж)  шығарған 

типтік бағдарламасы негізінде жасалды. Бағдарлама №4 оқу корпусының оқу 

залында.  

 

Құрастырушы:  оқытушы, магистрі  А.С.Абуова.                        

         

                                           (аты-жөні, лауазымы, ғылыми дəрежесі)

 

 Өнертану жəне мəдени-тынығу кафедрасының отырысында қарастырылды 

03.09.2013 ж. №1 хаттама 

Кафедра меңгерушісі_______     Е.М.Ержанов 

 

  

Мəдениет  жəне  өнер  факультетінің  оқу-əдістемелік  Кеңесінің  отырысында 

бекітілді 

12.09.2013 ж. №1 хаттама 

Факультет оқу - əдістемелік Кеңесінің төрағасы _________ Р.С.Абуова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                      

Пəннің типтік оқу бағдарламасы 

 

Кредиттік  оқу  жүйесінде  оқитын  1  курс  студенттеріне  арналған    «Бос    уақыт  

дифференциясы» пəнінің оқу- əдістемелік кешені М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік  универсиететі  (2006ж)  шығарған  типтік  бағдарламасы  негізінде  жасалды. 

Бағдарлама №4 оқу корпусының оқу залында.  

Типтік  оқу  бағдараламасы  5В090600  «Мəдени-демалыс    жұмысы»  мамандықтарының 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сəйкес құрастырылған. 

 

2.Пəн бойынша оқыту бағдарламасы SYLLABUS 

 

«Бос  уақыт   диффенциясы» 1 семестр 2013-2014 оқу жылы- 1 кредит. 

Кредиттік оқу жүйесінде оқитын 1 курс студенттеріне арналған.    

«Бос  уақыт   диффенциясы» пəнінің оқу- əдістемелік кешені М. Өтемісов атындағы 

Батыс  Қазақстан  мемлекеттік  универсиететі  (2006ж)  шығарған  типтік  бағдарламасы 

негізінде жасалды. Бағдарлама №4 оқу корпусының оқу залында.   Оқытушы туралы мəлімет 

 

Оқытушының аты–жөні: Абуова А.С оқытушы. 

Офис: кафедра атауы: «Өнертану  жəне  мəдени-тынығу» 

Жұмыс мекен-жайы: БҚМУ, «Мəдениет жəне өнер»факультеті 

Жұмыс телефоны:512739 

Кафедрада болатын уақыты: сабақ кестесі бойынша сағ. 8

00

-14

00

 

Курстың аты, саны(код), кредит саны: «Бос  уақыт  

диффенциясы », 1 кредит 

Курсты өткізу орны мен уақыты: №4 оқу корпусы 

 

Пəн туралы мəлімет 

Пəн атауы:  Бос  уақыт  

диффенциясы

 

Семестр 15 оқу аптадан жəне 1 апта сессиядан тұрады. Бір  аптада 

  1  кредит  сағат  қарастырылған  (оқу  үрдісі  кестесі  жəне  жұмыс  оқу 

жоспарына  сəйкес  ауыстырылады)

,  əр  кредит-сағат  1  байланыс  сағаттан  (дəріс  немесе 

практика)  жəне  2  сағат  оқытушының  жетекшілігімен  студенттің  өзіндік  жұмысынан 

(ОЖСӨЖ), студенттің өзіндік жұмысынан (СӨЖ) тұрады. Кредиттің аптаға бөліну кестесі (1  кредит мысалында келтірілген)

 

Сабақтар 

Өткізу уақыты 

Сабақтар 

Өткізу уақыты 

Байланыс  сағат  3 

семин/ практ 1) 

50 мин 


ОЖСӨЖ,СӨЖ 

50+50 мин 

Байланыс  сағат  4 

семин/ практ 2) 

50 мин 

ОЖСӨЖ,СӨЖ 50+50мин 

 

Кредит саны – 1 Өту орны: 

мысалы №  4 оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

(мысалы 1 кредитке) 

 

Курс  Семестр  Кредит 

саны 

Лаборат


ориялық 

Семинарлар 

ОЖСӨЖ  Жеке 

сабақ 


Барлығы 

Бақылау  

түрі 
14  

32,75 


емтихан 

 

  

Курстың қысқаша сипаттамасы 

 

" Бос  уақыт  дифференциясы" курсы –басты салалық   МДЖ пəні болып саналады.   Бұл 

курсты  оқып  үйрену  арқылы  болашақ  мамандар  бос    уақыттын    тарихы    мен    теориясы  

жəне    мəдени      мекемелерде       халықтын   бос      уақытын    тиімді     ұйымдастыру  ролімен  

танысады.  Осы  сала  бойынша  бос    уақытын    тарихы  жəне  теориялық    жұмыстың 

түрлерімен, əдістерін жақсы меңгереді. Курс  мақсаты:  Студенттердің  жалпы  ғылыми  ой-  шеңберін,  қоғамдық-  саяси  жəне 

гуманитарлық ғылымдардың əлеуметтік рөлі мен, ақпараттық көздерімен  жəне осы сала 

бойынша    мəдени-демалыс    қызметті  ұйымдастыру  жұмысымен  танысып  оны  жақсы 

меңгеру. Курс міндеті:Төмендегі мəселелерді оқып –үйрену болып табылады. 

Əлеуметтік  мəдени  қызмет  саласындағы   бос  уақыт 

Еңбекшілер  тобының  бос  уақытын  ұйымдастыру 

Бос  уақыт  жүйесіндегі  əлеуметтік  мəні 

Бос  уақыттың  маңызы 

Бос  уақыттың  қызметі  жəне  бюджет  структурасы 

Бос  уақыттың  жеке  немесе  клубтық  формалары 

Шетелдерде    бос  уақытты  ұйымдастыру  қайшылығы 

Уақыт   түрлері 

Əлеуметтік   тұрмыс  уақыты 

Бос   уақыт  зерттеу  тəжірибесі 

Жас  ерекшелігіне  байланысты  бос  уақыт  өткізу Курстың  мазмұны:  Бос    уақыт    тарихы    мен    теориясы–  бұл  жоғары  оқу  орындарында 

кəсіби  ұйымдастырушы    деңгейдегі    мəдениет    қызметкерлерін  дайындаудағы  салалық  

МДЖ    пəн  болып  саналады.      Бұл  курсты  меңгеру  арқылы  болашақ  ұйымдастырушы-

педагог  мамандар  əлеуметтік    мəдени    қызмет    саласындағы      бос    уақыттын    маңызы  , 

əдістемелік ерекшеліктерімен танысады. Осы сала бойынша бос  уақыттың  жеке  немесе  

клубтық   формаларымен,  уақыт    түрлерімен   жəне  жас   ерекшелігіне  байланысты  бос  

уақыт  өткізу  жұмыс   түрлерімен, əдістерін жақсы меңгереді.  

Оқыту əдістемесі: 

Оқыту  негізгі  оқу  материалдары  қамтылған  дəрістер  мен  практикалық  сабақтар 

негізінде  жүргізіледі  жəне  алынған  практикалық  дағдылар,  түсініктер  пысықталып 

отырады.  Студенттердің  білімін  бақылау  үй  тапсырмаларын  тексеру,  электрондық 

оқулық  т.б.  оқу  құралдарында  берілген  тестілерді  орындау,  ауызша  сұрау,  жеке 

семестрлік тапсырмалар арқылы жүзеге асады. 

 

Курс саясаты жəне іс-жосығы (процедурасы) 

Курс  саясаты  оқу  процесінің  жоғарғы  тиімділігін  қамтамасыз  етуге  тиісті  жəне 

барлық  студенттер  үшін  міндетті.  Əрбір  оқытушы  студенттерге  сабақ  барысында 

тəртіп  ережелерін,  оқытушымен  жəне  басқа  студенттермен  өзара  қатынастарын 

ұстаудағы өзіндік жүйесін талап етеді. 

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Курс  бойынша  жоғары  балл  алу  үшін  əрдайым  жұмыстану  қажет.  Себебі  пəн 

бойынша  баға  жалпы  семестр  бойы  жинақталады.  Сабаққа  белсенді  қатысып,  барлық 

тапсырмаларды нақты, дұрыс, ұқыпты, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға 

қойылады.  Студент  əрбір  кредит  сағат  бойынша  жинаған  балдарын  есептеп  жүру  қажет 


(жоғарыда  көрсетілген  пəн  бойынша  білімді  бағалау  жəне  апталық  тақырыптық  кесте 

бойынша) 1. Сабаққа қатысу 

  Студент  сабаққа  қатысуға  міндетті.  Қалдырылған  сабақтар  пəннің  оқу-əдістемелік 

кешенінде көрсетілгендей толық көлемде орындалу қажет. Пəннің 3/1 себепсіз қалдырса, 

курстан шығарылады. 2. Аудиториядағы тəртіп 

Студент  сабаққа  кешікпеу,  сабақ  уақытында  сөйлеспеу,  газет  оқымау,  ұялы 

телефоның сөндіру, оқу үрдісіне белсенді қатысуы қажет. 

3. Үй тапсырмасы 

Үй  тапсырмасы  міндетті  түреде  көрсетілген  мерзімде  орындалуы  қажет.  Үй 

тапсырмалары негізінде қорытынды баға шығарылады. 

4. Жеке тапсырмалар 

Семестрлік  жеке  тапсырмалар  міндетті  болып  табылады.  Олар  реферат  (баяндама, 

хабарлама  т.б.)  ретінде  орындалып,  қорғалады.  Бұл  тапсырмалардың    əрқайсысы 

бағаланып, қорытынды баға шығарылады. 5. Бақылау жұмысы. 

Бақылау жұмысы сабақ уақытында орындалып, тапсырылады. Студенттердің білімін 

бақылау негізінен тест тапсырмаларын орындату арқылы тексеріледі. 

6. Пікірлесу. 

Пікірлесу əр топта кесте бойынша жүзеге асады. Студенттердің білімін бақылау тест 

тапсырмаларын орындату арқылы жүргізілуі мүмкін. 

 Пререквизиттер: «Бос  уақыт  диффенциясы» пəні бойынша    пререквизиті болып,  

«Қазақстан тарихы», «Əдебиет» саналады. Бұл пəндер  орта білім беретін мектептерде 

оқытылады,оқушыларға «Бос  уақыт»,  «Мəдениет», «Өнер» атты ұғымдар туралы 

мағұлмат беріледі. Постреквизиттер: Бұл пəннің постреквизиті болып «Философия», «Психология», 

«Педагогика, «Мəдениеттану» пəндері саналады. Сабақ мазмұны мен кестесі 

 

 

 1 апта Дəріс қарастырылмаған. 

1 кредит сағат 

 Сем  1. Бос уақыттың тарихы 

Мазмұны: 

1. Бос уақыттың тарихы, теориясы жəне түрлері 

   2. Бос уақыттың адам өмірінде алар орны, əлеуметтік функциялары, негізгі аспектілері 

3. Бос  уақытың  мəдени-демалыс  саласындағы  ролі 

4. Бос уақыттың мəдениеттілігі, құрылымы, ұғымдары 

ОЖСӨЖ мазмұны: : Бос  уақыт  əлеуметтік-мəдени  құндылықпен 

танысу. СӨЖ мазмұны: № 1 семинарға дайындық. 

Əдебиет: 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 


6.Клубоведение.-М.,1980. 

 

2апта  Семинар №1 

Тақырып: Бос уақыттың мəдени-демалыс жұмысымен байланысы                   

  

Сұрақтар: 

1.  Бос уақыт педагогикасының теориялық негіздері                             

2.  Бос уақыт педагогикасының методологиялық негіздемесі    

3. Əлеуметтік  мəдени  қызмет  саласындағы  бос  уақыт    

4. Əлеуметтік  мəдени  қызмет  саласының  түрлері         

ОЖСӨЖ мазмұны:  Мəдени-демалыс  қызмет  əдебиеттердің түрлерімен танысу. 

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған əдебиеттермен танысу, зерттеу. 

Əдебеиет: 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 

6.Клубоведение.-М.,1980. Апта 3 

 Тақырып:  МДМ-бос уақытты ұйымдастырушы    

 Семинар мазмұны:  

1.  Клуб мекемелері жұмысының тиімділік белгілері   

2.  Ауылдық клуб қызметі                          

  

 ОЖСӨЖ мазмұны:  Мəдени демалыс мекемелері (театр, мұражай,кітапханалар, Зенит      

мəдениет үйі, Жастар шығармашылық орталықтары,Жастар мəдениет үйі, Филармония, ) 

СӨЖ мазмұны: МДМ əр топтағы адамдарға əсері 

 

Əдебиет: 1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 

6.Клубоведение.-М.,1980. 

 

Апта 4  

Семинар № 

Тақырып:Мəдени  демалыс  мекемелерінде  бала  тəрбиесіне    өткізілетін  іс  – 

шаралардың маңыздылығы. 

Семинар сұрақтары: 

1.Бос уақытты мəдени-демалыс орындарында өткізудің негізгі                 мақсаттары мен міндеттері.  

2.Бос уақытты ұйымдастыру   əдістері. 

3. Балалар мен жасөспірімдердің   мəдени – демалыс мекемелерінде    

                                бос уақытын өткізудің əдістемесі. 

4. Бос уақытты тиімді өткізу мақсатындағы мəдени шаралардың  

                             ұйымдастырылуы, жүргізілу барысы    ОЖСӨЖ мазмұны: Тұлғаның бос уақытты тиімді өткізуге бағытталған    

   шараларды қабылдау механизмі СӨЖ мазмұны: №3 Семинарға дайындық. 

Əдебиет: 

 1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 

Апта 5 

Прак 5 

Тақырып: Бос  уақыт  жүйесіндегі  əлеуметтік  мəні. 

1.Қазіргі    кезеңде    əлеуметтік    мəдениетімізді    көтеру    жəне    рухани    байлығымызды  

дамыту. 

2.Халықтың  əлеуметті  мəдениетін  көтеру. 

3.Жеке  адамның  бос  уақытын  жан-жақты  дамыту. 

ОЖСӨЖ мазмұны:Əлеуметтік  тұрмыс  уақыты  

СӨЖ мазмұны: Ұсынылған əдебиеттерді зерттеу. 

 Əдебиет: 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 

6.Клубоведение.-М.,1980.  Апта 6 

Семинар №6 

Тақырып: Бос уақытты зерттеу тəжірибесі    

Семинар сұрақтары: 

1.  Бос уақыт социологиясы                                                                       

2. Зерттеу жұмысы арқылы бос уақыт мəдениеттілігін арттыру          

3. Зерттеу жұмыстары                                                                               Практикалық сабақ мазмұны. «Клуб», «Народное  творчество», «Сахна» жəне т.б. 

мерзімді басылымдарды зерттеу əдісі.         •Библиографиялық сипаттама 

•Басылымның шыққан жылы 

•Басып шығарған ұйым 

•Мерзімділігі 

•Редакциялық алқа құрамы, авторлық ұжым 


•Мақсаттық жəне оқырмандық бағыты  

•Басылымның құрылымы 

•Басылымның анықтама іздеу аппараты 

ОЖСӨЖ мазмұны: Жаңа газет журналдармен танысу 

СӨЖ мазмұны: «Досуг», «Егеменді  Қазақстан» газеттеріндегі өзекті тарихи бос  уақыт    

тақырыпқа жазылған мақалалармен танысу. Əдебиет: 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 

6.Клубоведение.-М.,1980. 7 апта 

Практика 7 

 Тақырыбы: Диффенциалды бос уакыт 

1.  Дифференция түсінігі 

2.  Дифференциялық бос уақытты ұйымдастыру 

Əдебиеттер: 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

ОЖСӨЖ мазмұны: Қазіргі  кезеңде   əлеуметтік  мекемелермен  танысу. 

СӨЖ мазмұны: Əлеуметтік мекемелердің негізгі қызметтері 

Əдебиет: 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 

6.Клубоведение.-М.,1980. 8 апта 

Сем 8 

 Тақырып:  Əлеуметтік  мəдени  қызмет  саласындағы  бос  уақыт 

  Семинар мазмұны: 

 «Клуб-хоббиі»  атты  кешкі  шағын  бағдарлама  құру. 

1.Тақырыбын,идеясын  анықтау. 

2.Материал  жинақтау. 

3.Өткізетін  күнін,орнын белгілеу. 

 ОЖСӨЖ мазмұны:Əлеуметтік шараға жоспар  құру. СӨЖ мазмұны:Əлеуметтік шараға сценарий құру 

Əдебиет: 

1.И.Н.Вралечеев. «Работа  клубных  учреждений  с  детьми  и  подростками» М.-1982г. 

2.Клуб; культура  досуг \ Лит.Запись А.А.Локтева. М-1987г. 


3.Н.А.Новосельцева. В.В.Федоров. «Наши  подростки» М-1989г. 

 Апта 9 

 Прак 9 

Тақырыбы: Балаларға арналған бос уақытты өткізу маңыздылығы 

Мазмұны: 

Баланы тұлға ретінде қалыптастырудағы бос уақыттың маңызы. 

Бос уақыт түсінігі жəне түрлері. 

Балалардың  бос  уақытын  мағыналы  өткізудің  мазмұны  мен  перспективалық  даму 

жолдары. 

Мəдени демалыс мекемелерінде балалардың бос уақытын əдістемелік  құралдары арқылы 

тəрбиелеу. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  Балалардың  бос  уақыты  тақырыпқа арналған   журналдық   мақала  

талдау. 


СӨЖ мазмұны:Балаларға арналған шара жоспары 

Əдебиет: 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 

6.Клубоведение.-М.,1980. 10 апта 

 Прак 10 

Тақырыбы:Жасөспірімдерге арналған бос уақыт ұйымдастыру жоспары 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі.   

   Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Жасөспірімдердің        бос    уақытын    ұйымдастыру    атты  хабарлама 

дайындау. СӨЖ мазмұны: Шақыру билеттері. 

Əдебиет: 

1.Камалова Н.К Мəдени-шұғылданымпаздылық  қызметтін социологиялық  зерттеу  əдісі. 

Ш. 1992. 

2.Камалова Н.К  Клуб  бірлестіктері. А. 1993. 

3.Каргин А.С., Хренов Н.А. Функциональный  аспект досуга  в  истории  цивилизации.// 

Традиционные  формы  досуга: История  и  современность.М.:1993. 

4.Киселева Т.Г. Теория  досуга  за  рубежом:  курс  лекций.М.:МГИК,1992. 

5.Киселева Т.Г.,Красильников Ю.Д.  Основы  социально-культурной  

деятельности.Учебное  пособие.М.,1995. 

 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 379.42 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет