Кұрастырушы: а/ш.ғ. к., Сжүктеу 98.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.09.2017
өлшемі98.88 Kb.
#16559

   

  

Жұмыс оқу бағдарламасыныңтитулдық парағы 

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

       Қазақстан Республикасының оқу және білім  министрлігі

С. 


Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология

 кафедрасы

Жер өңдеу, агрохимия және өсімдік негіздері пәнінен

6М080100 Агрономия мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар                                        Жұмыс оқу бағдарламасын бекіту 

парағы


ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

             

                      БЕКІТЕМІН

                                                                                ОІ жөніндегі 

проректор

     __________ Н.Пфейфер 

                                                                                           «___»_____________20 _ж.

Кұрастырушы: __________  а/ш.ғ.к., С.Арыстангулов 

Агро


технология кафедрасы

Жер   өңдеу,   агрохимия   және   өсімдік   негіздері  

пәні   бойынша  6М080100   Агрономия

мамандығы  студенттеріне арналғанОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«   »      

   бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың

элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді

Кафедра отырысында ұсынылған  ________ 20__ ж. «___ »____  № __ хатттама. 

Кафедра меңгерушісі ______________ Г. Кабжанова  «____»__________20___ж.

 

    

Агротехнология   факультетінің   оқу   -   әдістемелік   кеңесімен  құпталған

20__ж. «____» ______ № ____ хаттама.

Факультеттің  ОӘК төрағасы_____________К. Сейтханова 

«____»__________20__ ж.

ОӘБ бастығы______________ Е. Жуманкулова «____»_______20__ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

20___ж. «___» _______ №___хаттама.1

. Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы Жер өңдеу, агрохимия және өсімдік негіздері әдістемелігі

Пән таңдау бойыншаКредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2

Семестр: 3Барлық аудиториялық сабақ – 45 сағат

Лекциялар – 30 сағат

Тәжірибелік/ семинарлық сабақтар – 15 сағат

Зертханалық сабақтар – 0 сағат

СРС – 180 сағат

Сонын ішінде ОСӨЖ – 4,50 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 225 сағат

Бақылау формасы

Емтихан - 3 семестрПререквизиты:  агрохимия негіздері, егіншілік, өсімдік шаруашылығы.

Постреквизиты: кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі.

2. Пәнінің  мақсаты мен міндеттері

 Пәннің негізі Егіншіліктің ғылыми негіздерін игеру

Пәнді   оқытудың   мақсаты:  Пәннің   негізгі   мақсаты   -   студенттерді     жерді

рационалды   пайдаланудың   және   топырақтың   құнарлылығын   эффективті   жоғарылатудың

теориялық   және   тәжірибелік   негіздерін   су   және   жел   эрозиясымен   күресу   жағдайларын

меңгерту


Пәнді оқытудың  міндеттері

- егіншіліктің ғылыми негіздері;

- ауылшаруашылық дақылдарын жаңа технологиялар бойынша өңдіруді меңгеру;

-   негізгі   егістік   дақылдарының   аймақтық   нақты   топырақ-климаттық   жағдайларына

байланысты технологиялық картасын жасау;

3. Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Студент   пәнді   оқу   нәтижесінде   келесі   жағдайлардан   түсінік

алуға міндетті:  Жалпы өсімдік шаруашылығы мен жер өңдеу, пәндерін

оқытудың әдістемесін, тәсілін, пәннің барлық тақырыптарын жан-жақты

талқылаудың   әдістемесін   игеруі   міндетті.  Әрбір   тақырыпқа   байланысты

дәрісті,   практикалық   сабақтарды,   зертханалық   сабақтарды   өткізудің

әдістік ерекшелігін және  ғылыми ұштастыра білу жөнінде түсінік алу.

  білу керек:

- ауылшаруашылығына байланысты мемлекеттің барлық сұрақтары;

егістік дақылдарының морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері,мәні;

дақылдарды өңдірудің жаңа технологияларын;

-  ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын көтерудің  жолдары мен тәсілдерін,сапаны

төмендетпеуді және еңбек шығының қысқарту мен өнімді өңдіруге жұмсалатын шығынды

азайтуды білу керек.

істей білуі керек:

- егін шаруашылығында өндірістік үрдістерді ұйымдастыру;


- ауылшаруашылық техникасын пайдалануды, химилық және агротехникалық 

өсімдікті қорғау заттарын пайдалануды;

- өңдірісте топырақтың құнарлылығын көбейтетің және қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ететін ресурсүнемдеуші технологияларды қолдануды істей білу керек.

келесідей тәжірибелік дағдыларды алу: 

-

өсімдік шаруашылығы мен жер өңдеу пәндерін оқыта алу, тәжірибелік жағын зертханада қоя білу, зертханалық сабақтарды

іс жүзінде жасай алу дағдылары және далалық жағдайда 

тәжірибелік іс-әрекеттерді істей алу дағдылары, ғылыми негіздеу

дағдылары болу керек.

құзырлы болу:

- ауылшаруашылығына байланысты мемлекеттің барлық сұрақтары;

егістік дақылдарының морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері,мәні;

дақылдарды өңдірудің жаңа технологияларын;

-  ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын көтерудің  жолдары мен тәсілдерін,сапаны

төмендетпеуді және еңбек шығының қысқарту мен өнімді өңдіруге жұмсалатын шығынды

азайтуды білу керек.

4.  Пәнді оқудың тақырыптық жоспары

 

Академиялық сабақтарды сабақ түріне байланысты бөлуТақырыптардың аты

Сағат саңы

СӨЖ


Дәріс. Тәжір

ибелі


к(сем

инарл


ық)

Студия


л

ық

зертханалық,

жеке


Барлығы

Сонын


ішінде

ОСӨЖ


1

Кіріспе. Мақсаты,міндеттері. 

Пәндердің  даму тарихы.

2

110

2

Өсімдіктердің өсіп-даму жағдайларын оқыту әдістемесі

2

110

3

Топырақ және оның қасиеттерін, ауылшаруашылықта пайдалануын 

оқыту әдістемесі

2

1

104

Арамшөптер  және олармен күрес 

жүргізуді оқыту әдістемесі

2

110

5

Топырақты өңдеу жүйесін оқыту2

1

106

Тыңайтқыштар және олардың 

қасиеттері мен қолданылуын 

оқыту.  Минералды 

тыңайтқыштар, органикалық 

тыңайтқыштар.

2

1

107

Тұқым және ауылшаруашылық 

тұқымдарын егуді меңгерту 

әдістемесі

2

1

208

Өсімдікті зиянкестер мен аурулардан 

қорғауды оқыту 

2

120

9

Өнімді жинау. Ауыспалы егіс тақырыптарын оқыту

4

220

10

Еіншілік жүйесін оқыту әдістемесі

4

2

2011

Маңызды ауылшаруашылық дақылдарын 

олардың биологиясы мен 

агротехникасының ерекшеліктері.

4

2

202

12

Мал азықтық шөптер және табиғы азықтық шабындықтар. 

2

120

2,5


Барлығы:  225 (3 кредит)

30

15180

4,50


5. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1)  Мустафаев Б.А.Какежанова Ш.Қ. Топырақтану. – Павлодар, 2009. –100 б. 

2) Мұқашева Ж.Н.Жалпы жер тану. – Алматы, 2008. – 195 б.

3) Доспехов Б.А. Далалық тәжірибе әдістемесі. – Алматы, 2005. – 351 б.

4) Можаев Н.И. Өсімдік шаруашылығы. – Астана,2004-250б.

Қосымша: 

5)   Жаңабаев   Қ.Ш.,   Саудабаев   Т.С.,Сейітов   И.С.   Өсімдік   шаруашылығы   өнімдерін   өндіру

технологиясы 

– Алматы,2001.- 325б.

6) Ә.Ә.Әуезов, Т.А.Атақұлов, Н.Ш. Сүлейменова,Қ.Ш.Жаңабаев. Егіншілік. –

Алматы,1996.-200б.Document Outline

 • Қазақстан Республикасының оқу және білім министрлігі
  • ОІ жөніндегі проректор
  • ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
   • Кафедра меңгерушісі ______________ Г. Кабжанова «____»__________20___ж.
   • Факультеттің ОӘК төрағасы_____________К. Сейтханова «____»__________20__ ж.
  • 1. Оқу пәнінің паспорты
  • 2. Пәнінің мақсаты мен міндеттері
  • Пәннің негізі Егіншіліктің ғылыми негіздерін игеру
  • Пәнді оқытудың мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - студенттерді жерді рационалды пайдаланудың және топырақтың құнарлылығын эффективті жоғарылатудың теориялық және тәжірибелік негіздерін су және жел эрозиясымен күресу жағдайларын меңгерту

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 98.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет