Конференция ЕҢбектеріжүктеу 61.78 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.06.2017
өлшемі61.78 Kb.

 

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

«Сырдария» университеті  

Министерство Образования и науки Республики Казахстан                 

Университет “Сырдария” 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Қазақстан Рспубликасы Конституциясының 20 жылдығына арналған 

«Жас ғалымдардың Қазақстанның ғылыми-инновациялық дамуындағы орны» 

атты  студенттер мен магистранттардың республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция 

ЕҢБЕКТЕРІ 

II  ТОМ 

 

9 сәуір 2015, Жетісай 

 

 

 

ТРУДЫ

 

республиканской научно-практической конференции  «Роль 

молодых 

ученых

   в научно-инновационном развитии Казахстана» посвященный к 20  

летию Конституции Казахстана 

 II  ТОМ 

 

9 апрля 2015, Жетысай 

 

 

 

  

 

 

 

 

Жетісай, 2015 

 


МАЗМҦНЫ 

Касимова Н.А. 

Векторлардың  жіктелуін  қолданып  шығарылатын  есептер.........................   365 Кошкарова Б.Р., Келдибеков С.Е. 

Оңтүстік  Қазақстан су  қоймаларындағы хара балдырлары және олардың   

маңызы...................................................................................................................   368

 

Көлбаева К., Исмайлова К.Б. 

Оңтүстік жарты шар материктері табиғатының қалыптасуы мен дамуы.......   371 

Курбанов Р., Алипбаев Т.Н. 

Ақырғы өрістер теориясы бойынша электрондық анықтама...........................   376 Қалдыбаева А.Б., Манапова Д.Н., Азимбаева Г.Е.  

Түсті металл өндірісінің қалдығынан бағалы металдарды бөлу әдістері.......   380

 

Қалмурзаева Г.Б., Сейдазім А.Ж., Қобланова О.Н. 

Мектеп химия курсында дидактикалық тапсырмаларды қолданудың 

ерекшеліктері........................................................................................................   385 

Қыдырназарова  А.Ж., Нарибай Р. 

Сырдария  өзеніндегі сүйекті балықтардың биологиясы.................................   388 Қожанақова А.Ә., Исакова Д.Т. 

Төменгі сатыдағ ы өсімдіктердің техногенді ластанғ ан топырақтың биологиялық белсенділігіне 

әсері..............................................................................................   392  

Қантөреев М.Т., Кукиев Ж.С. 

Сандық әдістер пәнінде Гаусс әдісін үйрету.....................................................   395

 

Қыдырбек Г., Ҧлықбаев Қ.А. 

Радиоактивтік ыдырау заңын шешу әдістері...................................................     398   Қазақбаев Ж., Бердалиева Т.Д.  

Орта мектептегі механика курсының ғылыми-теориялық негіздері.............     402 Қожабекова Н., Қарашева Г. 

Орта мектепте алгебралық теңдеулерді шешудің негізгі  әдістері................     406 Молданова А.Ҥ., Кошкаров Р.А.  

Көкөніс өсімдіктерінің паразиттік нематодалары және олармен күресу 

әдістері...................................................................................................................   410 

Медетова Д., Жолдасов С.А. 

Математическое моделирование кинематических анализов упругих плоских 

механизмов Поселье-Липкина............................................................................   414 

Молдабай С., Сарайбаев М.Ш. 

Паскаль тілінде сызықтық  теңдеуді шешуді үйрету программасын құру......  419 Мыңбаева Н.Е., Абдукадирова Г.А. 

Биология пәнінде дәстүрлі емес сабақтарды қолдану.......................................  423 Нарзиева М.Х., Бердалиева Т.Д. 

Формирование научного мировоззрения учеников в процессе обучения 

физике....................................................................................................................   426 

Оспанова А., Сатуова А., Бекбаева Э., Батькаев Ж. 

Қасқасу шатқалы флорасының түрлік құрылымы.............................................  430 Райымбеков Е., Сарыпбек А.   

Ауыспалы элементтерді оқыту әдістемесі.........................................................   434  

УДК 57.00 

 

БИОЛОГИЯ ПӘНІНДЕ ДӘСТҤРЛІ ЕМЕС САБАҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Мыңбаева Н.Е. 

«Биология» мамандығының студенті 

Ғылыми жетекшісі,  ғылым магистрі Г.А. Абдукадирова  

 

        Еліміздің  егемендік  алу  нәтижесінде  қоғамдық  өмірдің   барлық салаларында,  

соның    ішінде,    білім    беру    саласында    жүріп    жатқан    демократияландыру    мен  

ізгілендіру    мектепті    осы    күнге    дейінгі    дағдарыстан    шығаратын    қуатты  

талпыныстарға  жол  ашты. 

       Бұған    дейінгі    дәстүрлі    білім    беру    оқушыларға    тек    пәндік    қалыптасуына  

көңіл  бөлінеді. 

        Қазіргі  кезде  біздің  Республикамызда  білім  берудің  жаңа  жүйесі  жасалып,  

әлемдік  білім  беру  кеңістігіне  енуге  бағыт  алуда.  Бұл  педагогика  теориясы  мен  

оқу  –  тәрбие    процесіндегі    мазмұны    жаңарып,    жаңа    көзқарас,    басқаша    қарым-

қатынас,  өзгеше  менталитет  пайда  болуда. 

  Қазіргі  заманда  ғылымның  дамуына  байланысты  мектепте  оқушыларға  білім  беру 

процесі  өз  дәуірінде  болуы  керек.  Өйткені  жалпы  білімнің  мазмұнын  әртүрлі 

саладағы  ғылымдардың  өзара  әрекеті  даму  процесінің  жаңа  тұрғыдан  жетілуіне 

ықпал  жасайды.  Сондықтан  қазіргі  уақытта  мектепте  оқыту  үрдісінде  дәстүрлі емес 

сабақты қолдануы тиіс. 

  Мектептің    оқу-тәрбие    үрдісінде    кеңінен    қолданылып    жүрген,  оқушыларды  

қызықтыратын    қызықты    сабақтар  –  дәстүрлі    емес  сабақтар.  Дәстүрлі    емес  

сабақтардың    негізгі    мақсаты  –  оқушылардың    ойлау    қабілетін    дамыту, 

белсенділіктерін    арттыру,  ізденімпаздық    пен    шығармашылыққа    баулу.  Дәстүрлі  

емес  сабақтардың  міндеті – оқушылардың  танымдық  қызығушылықтарын  ояту. 1 – 

кестеде  дәстүрлі  емес  сабақтардың    міндет – мақсаттарын  көрсетілген. 

        Ой  қорыту  сабақтары – оқушылардан  нақты  тұжырым, қорытындыларды,  ой – 

түйіндерді  талап  ететін  дәстүрлі  емес  сабақтардың  түрлері. 

 

Ой    қорыту    сабақтарына:    лекция,    семинар,    конференция,    баспасөз  конференциясы,    сынақ    сабақтар,    ХХ  ғасыр    көшбасшысы  сабағы,    телекөпір,  

интегралды  сабақ,  бинарлық  сабақ,  модульдік  сабақтарды  жатқызуға  болады. Кесте 1. Дәстҥрлі  емес  сабақтардың  міндет – мақсаттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дәстү рлі  емес  сабақ тар 

 

 

 Мақсаты 

Міндеті 

Білімділік 

Тәрбиелік 

Дамытушылық 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

          Қазіргі    педагогика    ғылымында    дәстүрлі    емес    сабақтардың    70-тен    астам  

түрлері   белгілі  болды. Дәстүрлі  емес   сабақтарды  өтілу  формасы  мен  мақсат  – 

міндеттеріне    қарай    3  топқа    бөлуге    болады:    ой    қорыту    сабағы,  ойын    сабағы, 

жарыс  сабақтары ( 2-кесте ).   

Ойын – оқушылардың  оқу,  еңбекке  деген  белсенділігін  арттырудағ ы  басты  құрал. Оқушы ойын  

ойнағ анда  өмірде  көрген  білгенін  өзіне  ұнағ ан  адамның  іс-әрекетіне  еліктеп  отырып  бейнелейді. 

Оқушы  үшін  өзіне  ұнағ ан  адамнан  артық  ештеңе  жоқ, оғ ан  барлық  жағ ынан  ұқсағ ыш  келеді. 

Жалпы  оқушы табиғ аты  өзін  бірнеше  есе  үлкен  етіп  көрсетуге  бейім [1, 8-9 б.]. 

Кесте 2. 

Дәстҥрлі  емес  сабақтардың  тҥрлері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарыс  сабақтары.  Жарыс  сабақтары – дәстүрлі  емес  сабақтарының  ең  көп  

тараған    түрі.  Жарыс    сабақтарының    ерекшелігі  –  оқушылардың    бойында    ізгілік, 

адамгершілік    қасиеттерінің    қалыптасып,    олардың    жеке    тұлға    болып  

қалыптасуына  өз  үлестерін  қосады 

Жарыс  сабақтарына  жататындар: 

1) Сайыс  сабағы (Не?  Қайда?  Қашан?) 

 Ойлау          

қабілетін    

дамыту 

 Шығарма-    шылық 

 Сөздік            

қорын           

байыту 


 Адамгерші-            

лік 

 Еңбек- 


   сүйгіштік 

 Ұйымшыл-                           

дық 

 Жолдастық көмек  беру 

 және  қарым-

қатынасқа 

   үйрету  Танымдық 

   белсенділігін 

   арттыру 

 Өз  бетінше 

   жұмыс 

   жүргізу  және 

   ой  қорытуға 

   дағдыландыру 

 Ізденімпаз-        

дыққа 


   үйрету  

 

 Оқушының   

   қызығушылығын 

 Тақырыпты 

   толық  меңгеру 

 Алған  білімдерін 

   өмірде қолдана        

алуға  үйрету 

 Сөйлеу         

мәдениетіне 

   төселдіру 

Дәстүрлі  емес  сабақтар 

Ой  қорыту  сабақтары 

Ойын  сабақтары 

Жарыс  сабақтары 

 Лекция 

 Семинар 

 Конференция 

 Баспасөз       

конференциясы 

 Сынақ 


 ХХІ  ғасыр     

көшбасшысы 

 Қоғамдық  білім      

байқауы 


 Телекөпір 

 Интегралды  сабақ 

 Бинарлық  сабақ 

 Модульдік  сабақ  Саяхат 

 Театр 


 Концерт 

 Тренинг 

 Жұлдызды  сағат 

 Ғажайыптар  алаңы 

 Ойлан,  тап! 

 Аукцион 

 Бақытты  сәт 

 

 Сайыс 

 Не?  Қайда?      Қашан?                          

 КТК  (көңілді    

тақырыптар  клубы) 

 


2) КТС  (көңілді  тапқырлар  сайысы)  және  т.б. сабақтар  жатады. 

        Барлық  жарыс  сабақтарының  құрылымы  бірдей. Жарыс  сабақтарында  сынып  

2  топқа  бөлінеді, әр  топтың  өзінің  жанкүйерлері  және  топ  басшылары  болады. 

Жарысқа  қатысатын  әр  топтың  сабақтың  тақырыбына  байланысты,  аты,  ұраны  

болады. Жарыс  сабақтары:  сәлемдесу,  топ  басшыларының  сайысы,  жанкүйерлер  

сайысы    сияқты    бөлімдерді    міндетті    түрде    қамтиды,    ал    қалған    бөлімдерді  

сабақтың  тақырыбы  мен  сыныптың  біліміне  қарай  таңдалынып  алынады. Жарыс  

сабақтары  оқушыларды  ұйымшылдыққа,  бірлікке,  татулыққа,  жолдастық  көмекке  

үйретеді.  Жарыс    сабақтарына    әсіресе    орта    оқушылар    мен    бұйығы    оқушылар  

ерекше    ынтызарлық    білдіреді.  Жарыс    сабақтарында    бұндай    оқушылар    өздерін  

еркін    ұстап,    жарысқа    қатысып,    пәнге    қызығушылық    таныта    бастайды.  Жарыс  

сабақтарының    оқушылардың    белсенділіктерін,    танымдық    қызығушылықтарын  

арттыруда  атқаратын  рөлі  орасан  зор [2, 55-б.]. 

        Сайыс    сабақ.    Тарау    бойынша    оқушылардың    алған    білімдерін    пысықтау,  

логикалық    ойлау    қабілетін    дамыту  мақсатында    қайталау    сабағын    сайыс    сабақ  

ретінде  өткізудің  маңызы  зор. 

 

Тренинг    дегеніміз  –  белгілі    бір    тақырыпта    өткізілетін    жеке    сабақтың    бір 

түрі. Тренинг  қатысып  отырған  оқушылар  өз  ойларын  айтып,  өз  еркімен  белсене  

қатысу  керек. 

         Тренинг  сабағының  ерекшеліктері: 

1.

 

Оқушылардың  сабаққа  өз  еркімен  белсене  қатысуы. 2.

 

Оқушылардың  өз  білімдерін  көрсете  білуі. 3.

 

Оқушылардың  есептерді  бірігіп,  талдап  шешу  жолдарын  іздестіруі. 4.

 

Оқушылардың  топпен  жұмыс  істеуі. 5.

 

Оқушылардың  логикалық  ойлау  қабілеттерінің  дамуы. 6.

 

Оқушылардың  пәнге  деген қызығушылығының  артуы [3, 38-б.]. Қорыта  айтқанда,  оқытудың  дәстүрлі  түрлерінің  мүмкіндігі  шектеулі,  мұғалім  тек 

оқыту  жағдайында ғана болады. Ал дәстүрлі емес сабақ түрін, мұғалім режиссерлік, 

консултанттық,  ойлап  табушы  немесе  суретшілік,  сондай–ақ  оқушының  белгілі  іс-

әрекеті  мектептегі  білім  үрдісін  ұйымдастырушы  міндеттерін  бірдей    атқара  алады. 

Мұнда  әр  түрлілік  болашақ  маманның  жан  –  жақты  дамуын,  оны  ой  іс  -  әрекетінде 

жүйелік  сипаттамаларының  болуын  қамтамасыз  етеді.Дәстүрлі  емес  сабақтарды 

қолдану оқушыны сабаққа дайындалуда белгілі бір жүйелілікке үйретіп, оның пәнге 

деген  қызығушылығын,  белсенділігін  арттырады,  мамандық  таңдауға  деген 

көзқарасы қарастырылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер  тізімі 

 

1.Сарманов Е,  Капаров С. Оқытудың  жаңа технологиялары  Шымкент   

2005 ж.  8-9 б. 

2. Махмутов М.И. Современный урок и пути его организации. –М: 

«Знание», 2006г.    

3.Қонысбаева  Қ.  Тиімді  әдіс-тәсілдер.  //  Биология  және  салауаттылық  негізі,  №4 2011ж. -38 б. 

 


жүктеу 61.78 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет