Кодекстің бүкіл мәтіні бойынша «салауаттылығы», «салауаттылық»


-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЛИЦЕНЗИЯЛАУжүктеу 5.01 Kb.
Pdf просмотр
бет4/16
Дата22.04.2017
өлшемі5.01 Kb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

   3-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЛИЦЕНЗИЯЛАУ, 
АККРЕДИТТЕУ ЖӘНЕ АТТЕСТАТТАУ 
      13-бап. Медициналық және фармацевтикалық қызметті,
 
             сондай-ақ адамның ағзаларын (ағзаларының
 
             бөліктерін) және (немесе) тіндерін, қан мен оның
 
             компоненттерін әкелуді, әкетуді лицензиялау
 
      Медициналық және фармацевтикалық қызмет Қазақстан Республикасының лицензиялау 
туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен лицензиялануға жатады.
 

      Туыстас емес транспланттауды жүргізу мақсатында гемопоэздік дің жасушаларын, сүйек 
кемігін өткізген жағдайда, оларды, сондай-ақ диагностикалық және ғылыми мақсаттарға 
арналған немесе биомедициналық зерттеулер жүргізу процесінде алынған жасушалардың, 
тіндердің, биологиялық сұйықтықтар мен сөлдердің, оның ішінде адамның тіршілік әрекеті 
өнімдерінің, физиологиялық және патологиялық шығындылардың, сүртінділердің, 
қырындылардың, шайындылардың үлгілерін қоспағанда, адамның ағзаларын (ағзаларының 
бөліктерін) және (немесе) тіндерін, қан мен оның компоненттерін Кеден одағына кірмейтін 
елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының 
аумағынан осы елдерге әкету уәкілетті орган беретін лицензиялар негізінде жүзеге 
асырылады.
 
      
Ескерту. 13-бап жаңа редакцияда - ҚР 21.06.2013 
№ 107-V
 (алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін күнтізбелік отыз күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
 
      13-1-бап. Денсаулық сақтау саласындағы хабарлама
 
      Денсаулық сақтау саласындағы мынадай:
 
      1) халықтың декреттелген топтарын гигиеналық оқыту;
 
      2) медициналық мақсаттағы бұйымдарды көтерме саудада өткiзу;
 
      3) медициналық техниканы көтерме саудада өткiзу;
 
      4) медициналық мақсаттағы бұйымдарды бөлшек саудада өткiзу;
 
      5) медициналық техниканы бөлшек саудада өткiзу;
 
      6) биологиялық белсенді заттарға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер 
жүргізу қызметі хабарлама жасау бойынша жүзеге асырылады.
 
      Осы баптың бірінші бөлігінде көрсетілген қызметті жүзеге асырудың басталғаны 
немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен беріледі.
 
      
Ескерту. 3-тарау 13-1-баппен толықтырылды - ҚР 2012.07.10 
N 36-V
 (алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен; 
өзгерістер енгізілді - ҚР 16.05.2014 
№ 203-V
 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.03.2016 
№ 479-V
 (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
 
      
РҚАО-ның ескертпесі!
 
      14-бапқа өзгеріс енгізу көзделген - ҚР 29.03.2016 
№ 479-V
 Заңымен (01.01.2017 
бастап 
қолданысқа
 енгізіледі).
 
      14-бап. Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу
 
      1. Көрсетілетін медициналық қызметтердің денсаулық сақтау саласындағы белгіленген 
талаптар мен стандарттарға сәйкестігін тану мақсатында, сондай-ақ денсаулық сақтау 
саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығына бағалауды жүргізу және біліктілігінің 
сәйкестігін растау үшін денсаулық сақтау субъектілері денсаулық сақтау 
саласында аккредиттелуге жатады.
 
      Жеке тұлғалар денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне тәуелсіз сараптама 
жүргізу үшін аккредиттелуге жатады.
 
      2. Аккредиттеу ерікті сипатта болады және аккредиттелетін субъектінің қаражаты 
есебінен және тыйым салынбаған өзге де қаражат есебінен жүзеге асырылады.
 
      
РҚАО-ның ескертпесі!
 
      3-тармақтың бірінші бөлігі жаңа редакцияда көзделген - ҚР 16.11.2015 
№ 406-V
 
Заңымен (01.01.2017 бастап 
қолданысқа
 енгізіледі).
 
      3. Медициналық ұйымдарды аккредиттеу олардың қызметiнiң уәкiлеттi орган бекiтетін 
аккредиттеу стандарттарына сәйкестiгiн сыртқы кешенді бағалау негізінде жүргiзiледi және 
ол тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсетуге мемлекеттік тапсырысты 
орналастыру кезінде ескерiледi.
 
      Медициналық ұйымдарды фармакологиялық және дәрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға клиникалық зерттеулер жүргізу құқығына 

аккредиттеу олардың қызметінің уәкілетті орган бекітетін клиникалық зерттеулер жүргізу 
жөніндегі талаптарға сәйкестігін бағалау негізінде жүргізіледі.
 
      Сынақ зертханаларын биологиялық активті заттарға, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарға клиникаға дейінгі (клиникалық емес) зерттеулер жүргізу құқығына аккредиттеу 
олардың қызметінің уәкілетті орган бекітетін клиникаға дейінгі (клиникалық емес) 
зерттеулер жүргізу жөніндегі талаптарға сәйкестігін бағалау негізінде жүргізіледі.
 
      Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың қауіпсіздігі мен сапасын 
сараптау және бағалау жөніндегі монополиялық қызметті жүзеге асыратын сынақ 
зертханаларын аккредиттеу уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүргізіледі.
 
      4. Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне тәуелсіз сараптама жүргізуі үшін 
жеке тұлғаларды аккредиттеу олардың біліктілігін кешенді бағалау негізінде жүргізіледі.
 
      Тәуелсіз сарапшылар тарту тәртібін уәкілетті орган белгілейді.
 
      5. Аккредиттеуді уәкілетті орган не уәкілетті орган аккредиттеген ұйым жүргізеді.
 
      6. Денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеуді жүзеге асыратын орган (ұйым) 
денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу жөніндегі тиісті комиссияларды құрады және 
аккредиттелген субъектілер мен тәуелсіз сарапшылардың деректер банкін қалыптастырады.
 
      Аккредиттеу жөніндегі комиссия туралы ережені уәкілетті орган бекітеді.
 
      Ескерту. 14-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.05 
N 452-IV
 (2011.10.13 бастап 
қолданысқа енгізіледі); 29.09.2014 
N 239-V
 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн 
күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi); 06.04.2015 
№ 299-V
 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) 
Заңдарымен.
 
      15-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды кәсіптік
 
               құзыреттілігіне аттестаттау
 
      1. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары басшыларының және олардың 
орынбасарларының, уәкілетті органға ведомстволық бағынысты денсаулық сақтау ұйымдары 
басшыларының, олардың орынбасарларының, филиалдары басшыларының, облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік 
басқарудың жергілікті органдарына ведомстволық бағынысты денсаулық сақтау ұйымдары 
басшыларының, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы қызметті 
жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары басшыларының кәсіптік құзыреттілігінің 
деңгейін айқындаудың кезең-кезеңмен жүзеге асырылатын рәсімі денсаулық сақтау 
саласындағы мамандарды кәсіптік құзыреттілігіне аттестаттау (бұдан әрі – аттестаттау) 
болып табылады.
 
      2. Аттестаттауды объективті және құзыретті түрде жүзеге асыру мақсатында уәкілетті 
орган, облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, сондай-ақ халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган аттестаттау комиссияларын 
құрады.
 
      3. Уәкілетті орган облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың 
денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының басшыларын және 
олардың орынбасарларын, уәкілетті органға ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын, 
олардың орынбасарларын, сондай-ақ филиалдарының басшыларын аттестаттауды жүргізеді.
 
      4. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары өздеріне ведомстволық бағынысты 
денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларын аттестаттауды жүргізеді.
 
      5. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында қызметті жүзеге 
асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының басшыларын аттестаттауды жүргізеді.
 

      6. Аттестатталатын адамдар әрбір келесі үш жыл өткен сайын, бірақ тиісті лауазымға 
орналасқан күннен бастап бір жылдан кейін аттестаттаудан өтеді.
 
      
Ескерту. 15-бап жаңа редакцияда - ҚР 06.04.2015 
№ 299-V
 Заңымен (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
 
   4-тарау. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ СТАНДАРТТАР, 
ТАУАРЛАРДЫҢ (ЖҰМЫСТАРДЫҢ, КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ) 
СӘЙКЕСТІГІН РАСТАУ ЖӘНЕ ЖАРНАМА 
      16-бап. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттар
 
      1. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың түрлері:
 
      1) денсаулық сақтау ұйымдарын аккредиттеу стандарттары;
 
      2) денсаулық сақтау саласындағы операциялық рәсімдер стандарттары;
 
      3) медициналық және фармацевтикалық білім беру стандарттары;
 
      4) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналысы саласындағы стандарттар;
 
      5) медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарттары;
 
      6) денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандыру стандарттары.
 
      2. Денсаулық сақтау саласындағы стандарттар Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітіледі.
 
      
Ескерту. 16-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 06.04.2015 
№ 299-V
 Заңымен (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
 
      17-бап. Денсаулық сақтау саласындағы тауарлардың
 
               (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)
 
               сәйкестігін растау
 
      Дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы 
қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің) сәйкестігін растау олардың адам өмірі мен денсаулығына қауіпсіздігін 
айқындау мақсатында жүргізіледі және Қазақстан Республикасының техникалық реттеу 
саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
 
      Ескерту. 17-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.10.2015 
№ 376-V
 Заңымен (01.01.2016 бастап 
қолданысқа енгізіледі).
 
      18-бап. Денсаулық сақтау саласындағы жарнама
 
      1. Дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
жарнамасы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен жүзеге асырылады.
 
      Тағамға биологиялық активті қоспаларды жарнамалау халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган айқындайтын тәртіппен 
жүзеге асырылады.
 
      2. Медициналық қызметтер көрсетудiң, профилактиканың, диагностиканың, емдеу мен 
медициналық оңалтудың әдiстерi мен құралдарының (бұдан әрi - көрсетiлетiн қызметтердің) 
дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың, тағамға 
биологиялық активті қоспалардың жарнамасы дәйекті болуға, арнаулы білімсіз немесе 
арнаулы құралдарды қолданбай түсініліп-танылуға, басқа да көрсетілетін қызметтермен, 
дәрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен және медициналық техникамен, 
тағамға биологиялық активті қоспалармен салыстыруды болғызбауға, тұтынушыларды, олардың 
сеніміне, оның ішінде сипаттамаларына, құрамына, тұтынушылық қасиеттеріне, құнына 
(бағасына), қолданудың болжамды нәтижелеріне, зерттеулер мен сынақтар нәтижелеріне деген 
сеніміне қиянат жасау арқылы жаңылыстырмауға тиіс.
 
      3. Мыналарға:
 
      1) Қазақстан Республикасында тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық техниканы, тағамға биологиялық активті қоспаларды, профилактика 
құралдарын жарнамалауға;
 

      2) дәрігердің рецептісі бойынша босатылатын дәрілік препараттардың үлгілерін 
жарнама мақсатында таратуға;
 
      3) балаларға арналған дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардан басқа, 
дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жарнамасына балаларды, олардың 
бейнесі мен дауысын пайдалануға;
 
      4) медициналық, фармацевтикалық конференцияларда, конгрестерде, симпозиумдарда 
және басқа да ғылыми кеңестерде дәрілік заттарды жарнамалауды қоспағанда, қоғамдық 
көлікте, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың, 
тағамға биологиялық активті қоспалардың тағайындалуына, пайдаланылуына және босатылуына 
қатысы жоқ ұйымдарда олардың жарнамасын таратуға және орналастыруға;
 
      4-1) өнеркәсіптік өнімдерге, рецептуралық бланкілерге жарнамалық ақпаратты 
орналастыруға;
 
      5) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
плакаттар, стендтер, жарықты табло, билбордтар, транспаранттар, афишалар және жарнаманы 
тұрақты орналастырудың өзге де объектілері түрінде ұсынылған сыртқы (көзге көрінетін) 
жарнамасын орналастыруға;
 
      6) дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы бұйымдар туралы анық ақпаратты 
ғылыми немесе білім беру мақсатында, сондай-ақ пациенттерді хабардар ету мақсатында 
ұсыну жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
тағайындауға уәкілетті медицина қызметкерлерін жарнама таратушылар ретінде пайдалануға;
 
      7) тиiстi қызмет түрiн жүзеге асыруға лицензиясы болмаған кезде дәрiлiк заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы жарнамалауға;
 
      7-1) тиісті қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензия болмаған кезде 
көрсетілетін қызметтерді жарнамалауға;
 
      8) медициналық қызметпен айналысуға лицензиясы жоқ тұлғалардың көрсететін 
қызметтерін жарнамалауға;
 
      9) халыққа арналған жарнамада мынадай ауруларды: жыныстық жолмен берілетін 
ауруларды, онкологиялық, психикалық, қауіпті инфекциялық ауруларды, АИТВ/ЖИТС-ті, 
туберкулезді, қант диабетін көрсетуге;
 
      10) жарнамада өзінің танымалдығына байланысты дәрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы қолдануды және (немесе) тағайындауды 
көтермелеуі мүмкін ғалымдардың, денсаулық сақтау мамандарының, сондай-ақ мемлекеттік 
органдардың лауазымды адамдарының ұсынымдарына сілтеме жасауға;
 
      11) көрсетілетін қызметті, дәрілік затты, медициналық мақсаттағы бұйым мен 
медициналық техниканы, тағамға биологиялық активті қоспаны бірегей, барынша тиімді және 
қауіпсіз ретінде жарнамаға беруге;
 
      12) дәрілік препараттың қауіпсіздігі мен тиімділігі оның табиғи жолмен алынуына 
байланысты деп сендіруге;
 
      13) ұсынылатын көрсетілетін қызметтің, жарнамаланатын дәрілік препаратпен, тағамға 
биологиялық активті қоспамен емдеудің тиімділігі кепілдендірілген болып табылады, затты 
қолдану жанама әсерлердің дамуымен ұштаспайды деген болжам туғызуға;
 
      14) жарнамаланатын көрсетілетін қызметтерге, дәрілік препаратқа, медициналық 
мақсаттағы бұйымға және медициналық техникаға тікелей қатысы жоқ ақпаратты жарнамада 
келтіруге;
 
      15) адамның тіндеріне (тіннің бөлігіне) және (немесе) ағзаларына (ағзаларының 
бөлігіне) қатысты заңсыз мәмілелер жасасу туралы ұсыныстарды жарнамалауға тыйым 
салынады.
 
       4. 
Алып тасталды - ҚР 16.05.2014 
№ 203-V
 Заңымен (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
 
      5. Медициналық қызметтердiң, профилактика, диагностика, емдеу және медициналық 
оңалту әдiстерi мен құралдарының, дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 

медициналық техниканың жарнамасын мерзімді баспасөз басылымдарында, өзге де бұқаралық 
ақпарат құралдарында және денсаулық сақтау ұйымдарында таратуға және орналастыруға жол 
беріледі.
 
      Рецепт бойынша босатылатын, оның iшiнде құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен 
прекурсорлар бар дәрiлiк заттардың жарнамасы медицина және фармацевтика қызметкерлерiне 
арналған мамандандырылған мерзімді баспасөз басылымдарында жүзеге асырылады.
 
      5-1. Дәрілік заттардың жарнамасы толық (дәрілік затты пайдалану үшін тиісті 
шектеулерді қоса алғанда) және анық мәліметтерді қамтуға тиіс, олардың болмауы дәрілік 
заттарды орынсыз пайдалану немесе тұтынушы үшін қисынсыз қатерге әкеп соғуы мүмкін.
 
      6. Жарнаманы шығаруды, тарату мен орналастыруды бақылауды уәкілетті орган мен 
мемлекеттік органдар өз құзыреттері шегінде жүзеге асырады.
 
      
Ескерту. 18-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2011.07.15 
N 461-IV
 (2012.01.30 бастап 
қолданысқа енгізіледі); 16.05.2014 
№ 203-V
 Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі); 06.04.2015 
№ 299-V
 (алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 
21.04.2016 
№ 504-V
 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
 
   5-тарау. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен 
қадағалау және дәрілік заттардың айналысы саласындағы 
фармацевтикалық инспекторат 
      Ескерту. 5-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР 06.04.2015 № 299-V Заңымен 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі).
 
      19-бап. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау
 
               мен қадағалау
 
      1. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалау Қазақстан 
Республикасы заңнамасы талаптарының сақталуы мен орындалуын тексеруге, сондай-ақ 
денсаулық сақтау саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға, жолын кесуге және оларды 
жоюға бағытталған шаралар кешенін білдіреді.
 
      2. Мемлекеттік бақылау мен қадағалау:
 
      1) медициналық қызметтер көрсету;
 
      2) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы;
 
      3) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналысы саласында жүзеге асырылады.
 
      3. Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау тексеру 
нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
 
      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
 
      Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.
 
      4. Тиісті саладағы жоғары тұрған бас мемлекеттік инспектор немесе бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігер жеке және (немесе) заңды тұлғалардың іс-әрекеттерге 
(әрекетсіздікке) немесе актілерге берген арызы (шағымы) бойынша шешімдер шығарылғанға 
дейін төмен тұрған бас мемлекеттік инспектордың немесе бас мемлекеттік санитариялық 
дәрігердің актісінің орындалуын тоқтата тұруға, күшін жоюға не оны кері қайтарып алуға 
құқылы.
 
       5. 
Алып тасталды - ҚР 29.12.2014
 № 269-V 
(01.01.2015 бастап қолданысқа 
енгізіледі) Заңымен.
 
      
6. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексінде көзделген өлшемшарттардан 
басқа, мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауға жататын объектілердің 
тәуекелдер дәрежесін бағалау кезінде тексерілетін субъектінің тікелей қызметіне 
байланысты мынадай сапалық көрсеткіштердің жиынтығы ескеріледі:
 
      алдыңғы тексерулердің нәтижелері;
 

      өндірістік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу;
 
      халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында бастамашылық аудит 
жүргізу.
 
      Ескерту. 19-бапқа өзгерістер енгізілді - ҚР 2010.03.19 
№ 258-IV
, 2011.01.06 
N 378-
IV
 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі), 2012.07.10 
N 36-V
 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.12.2014
 № 269-V 
(01.01.2015 бастап қолданысқа 
енгізіледі); 06.04.2015 
№ 299-V
 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015
 № 376-V 
(01.01.2016 бастап қолданысқа 
енгізіледі) Заңдарымен.
 
      20-бап. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы
 
               мемлекеттік бақылау
 
      1. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақстан 
Республикасының медициналық қызметтер көрсету саласындағы заңнамасын бұзушылықтардың 
алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге, сондай-ақ денсаулық сақтау субъектілерінің 
медициналық қызметтер көрсету саласындағы нормативтік құқықтық актілерді сақтауын 
бақылауға бағытталған.
 
      2. Жеке және заңды тұлғалар көрсететін медициналық қызметтер медициналық қызметтер 
көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау объектілері болып табылады.
 
      3. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында 
және өзге де бақылау нысандарында жүзеге асырылады.
 
      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
 
      Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.
 
      4. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
лауазымды адамдар:
 
      1) Қазақстан Республикасының Медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау 
жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы және оның орынбасарлары;
 
      2) медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі мемлекеттік 
инспекторлар;
 
      3) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторлары, олардың 
орынбасарлары;
 
      4) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың және астананың медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы бақылау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары болып 
табылады.
 
      5. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
мемлекеттік органдар мен медициналық ұйымдар басшылары лауазымдарына Қазақстан 
Республикасының жоғары медициналық білімі бар азаматтары тағайындалады.
 
      6. Қазақстан Республикасының Медициналық қызметтер көрсету саласындағы бақылау 
жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы тексеру нәтижесі негізінде облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік 
басқарудың жергілікті органының басшысына нұсқама беруге құқылы.
 
      7. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
лауазымды адамдар:
 
      1) денсаулық сақтау субъектілеріне Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
туралы заңнамасын бұзушылықтарды жою туралы нұсқама беруге;
 
      2) денсаулық сақтау субъектісінен халыққа медициналық көмек көрсету мәселелері 
бойынша қажетті ақпаратты сұратуға және алуға;
 
      3) медициналық қызметтер көрсету саласында бақылауды жүргізу үшін қажетті 
құжаттардан көшірмелер түсіруге;
 

      4) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес 
аккредиттелу туралы куәліктің қолданылуын алты айға дейінгі мерзімге тоқтата тұруға және 
одан айыруға бастамашылық жасауға;
 
      5) өз құзыретінің шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға және 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау туралы заңнамасын бұзғандығы үшін әкімшілік 
жаза қолдануға;
 
      
РҚАО-ның ескертпесі!
 
      7-тармақты 5-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 29.03.2016 
№ 479-V
 Заңымен 
(01.01.2017 бастап 
қолданысқа
 енгізіледі).
 
      6) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес 
медициналық қызметке арналған лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға бастамашылық 
жасауға;
 
      7) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес 
медициналық қызметке арналған лицензиядан айыруға бастамашылық жасауға;
 
      8) Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен маман сертификатының 
қолданылуын тоқтата тұруға және одан айыруға бастамашылық жасауға;
 
      9) жеке және заңды тұлғалар заңды талаптарды немесе уәкілетті органның лауазымды 
адамдары берген нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде 
сотқа жүгінуге;
 
      10) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес 
дара кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін 
тоқтата тұру жөнінде шаралар қабылдауға құқылы.
 
      8. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
лауазымды адамдар шығарған шешімдер денсаулық сақтау субъектілерінің орындауы үшін 
міндетті және оған жоғары тұрған органға және (немесе) сот тәртібімен шағым жасалуы 
мүмкін.
 
      
Ескерту. 20-бапқа өзгерту енгізілді - ҚР 2011.01.06 
N 378-IV
 (алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015
 № 
376-V 
(01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
 
      21-бап. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық 
 
               бақылау және қадағалау
 
      1. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау және қадағалау Қазақстан 
Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
заңнамасын бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге, сондай-ақ 
халықтың денсаулығы мен мекендеу ортасын және өнімнің, процестердің, көрсетілетін 
қызметтердің қауіпсіздігін сақтау мақсатында халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, гигиеналық нормативтер мен 
техникалық регламенттердің сақталуын бақылауға бағытталады.
 
      2. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасында инфекциялық және паразиттік аурулардың енуі мен таралуын 
санитариялық-карантиндік бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасы мен аумағын санитариялық қорғауды қамтамасыз ету тәртібін 
айқындайды.
 
      3. Жеке және заңды тұлғалар, ғимараттар, құрылыстар, өнім, жабдық, көлік 
құралдары, топырақ, су, ауа, тамақ өнімдері және қызметі, пайдаланылуы, тұтынылуы, 
қолданылуы мен іске қосылуы адамның денсаулық жағдайы мен қоршаған ортаға зиян келтіруі 
мүмкін өзге де объектілер мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау және 
қадағалау объектілері болып табылады.
 
      Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау және қадағалау объектілері 
(эпидемиялық маңызы бар объектілер) екі топқа бөлінеді:
 

      1) эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілер;
 
      2) эпидемиялық маңыздылығы болмашы объектілер.
 
      Эпидемиялық маңызы бар объектілерді топтарға бөлу тәуекелдерді бағалау жүйесі 
негізінде жүзеге асырылады.
 
      Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын өнім 
мен эпидемиялық маңызы бар объектілердің тізбесін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган осы тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген 
топтар бойынша бөле отырып, өз құзыреті шегінде кәсіпкерлік жөніндегі және қоршаған 
ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органдармен келісу бойынша бекітеді.
 
      4. Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық бақылау және қадағалау тексеру 
нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады.
 
      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
 
      Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерге қатысты тексерулер Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес, тәуекелдерді бағалау жүйесіне негізделген 
мерзімділікпен ерекше тәртіппен жүзеге асырылады.
 
      Эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілер халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган айқындайтын тәуекелдерді басқаруды бағалау 
жүйесіне сәйкес ерекше тәртіппен жүргізілетін тексерулерден босатылады.
 
      Эпидемиялық маңыздылығы болмашы объектілерге қатысты жоспардан тыс тексерулер ғана 
жүргізіледі.
 
      Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық бақылаудың өзге де нысандары, мынадай:
 
      1) егер бару объектінің (субъектінің) орналасқан жеріндегі құқықтық статистика 
және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органды барғанға дейін бір тәулік бұрын 
міндетті түрде хабардар ете отырып, рұқсат беру құжаттарын алумен байланысты болған;
 
       2) жеке тұлғалардың инфекциялық және паразиттік 
 
аурулары, тамақтан улануы (үйдегі ауру ошағы) жағдайларында, санитариялық-эпидемияға 
қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу үшін 
мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық бақылау жүргізу кезіндегі;
 
      3) егер бару өнім қауіпсіздігінің мониторингін жүзеге асыру үшін өнімді іріктеумен 
байланысты болған жағдайларды қоспағанда, бақылау объектілеріне (субъектілеріне) барусыз 
қажеттілік және жеткіліктілік қағидатына сәйкес жүргізіледі.
 
      5. Өнім қауіпсіздігінің мониторингі мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылаудың өзге нысаны болып табылады және:
 
      1) камералдық бақылау жүргізу;
 
      2) өнімді іріктеу және оған санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу арқылы 
жүзеге асырылады.
 
      6. Камералдық бақылау сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар туралы, өнімге 
сынақ жүргізуге, оның сәйкестігін растауға немесе өнім сәйкестігі туралы декларацияны 
тіркеуге, сәйкестікті растау нәтижелерін тануға жүгінген өтініш берушілер туралы, сынақ 
нәтижелері туралы, сондай-ақ кеден органдары, техникалық реттеу саласындағы уәкілетті 
орган халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламатталығы саласындағы мемлекеттік 
органға табыс ететін өнімдер сәйкестігінің дәлелдемелері ретінде табыс еткен өзге де 
құжаттарда қамтылған мәліметтерді зерттеу мен талдау негізінде жүзеге асырылады.
 
      Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар, сәйкестікті растау жөніндегі органдар, 
сынақ зертханалары (орталықтар), өнімнің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сәйкестігін декларациялайтын жеке кәсіпкерлік субъектілері камералдық бақылау 
объектілері болып табылады.
 
      Камералдық бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті мәліметтердің тізбесін, сондай-ақ 
кеден органдарының, техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның, сәйкестікті растау 
жөніндегі органдардың және сынақ зертханаларының (орталықтардың) оларды табыс ету 

тәртібін халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган айқындайды.
 
      7. Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар туралы, олар әкелетін өнім және 
әкелінетін өнімнің сәйкестігін растау жөніндегі құжаттар туралы мәліметтерді кеден 
органдары табыс етеді.
 
      Өнімге сынақ жүргізуге, оның сәйкестігін растауға немесе өнім сәйкестігі туралы 
декларацияны тіркеуге, сәйкестікті растау нәтижелерін тануға жүгінген өтініш берушілер 
туралы, сынақ нәтижелері, сондай-ақ өнім сәйкестігінің дәлелдемелері ретінде табыс 
етілген өзге де құжаттарда қамтылған мәліметтерді техникалық реттеу саласындағы 
уәкілетті орган, сәйкестікті растау жөніндегі органдар және сынақ зертханалары 
(орталықтар) табыс етеді.
 
      8. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган камералдық бақылаудың нәтижелері бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, гигиеналық нормативтер мен 
техникалық регламенттер талаптарының бұзылуы анықталған кезде, оның ішінде әкелінген 
өнім мен әкелінген өнімге сәйкестікті растау жөнінде берілген, тіркелген, танылған 
құжаттар арасындағы мәліметтерді салыстырып талдау негізінде камералдық бақылау 
субъектілеріне қатысты мынадай шараларды қолданады:
 
      1) сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың және Қазақстан Республикасының 
аумағына өнімді әкелумен және (немесе) өткізумен айналысатын, өнімнің Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігін декларациялайтын жеке кәсіпкерлік 
субъектілерінің атына халықтың санитариялық-эпдемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
нормативтік құқықтық актілердің, гигиеналық нормативтер мен техникалық регламенттердің 
талаптарын бұзушылықты жою тәртібін міндетті түрде түсіндіре отырып, оны жою туралы 
нұсқама жібереді;
 
      2) техникалық реттеу саласындағы уәкілетті органның атына Қазақстан 
Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылу фактілерін 
көрсете отырып, ақпарат жібереді.
 
      9. Өнімді іріктеу және оған санитариялық-эпидемиологиялық сараптама халықтың 
санитариялық-эпдемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің, 
гигиеналық нормативтер мен техникалық регламенттердің талаптарын бұзушылықтарды анықтау 
және олардың алдын алу үшін жүргізіледі.
 
      Санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы жүргізу үшін өнімді іріктеуді халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның лауазымды 
адамдары жүргізеді және ол өнімді сатып алу фактісін растайтын құжатпен куәландырылады.
 
      Адам өміріне, денсаулығына және оның мекендеу ортасына қауіпті өнім анықталып, 
соларға қатысты Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес объектілерді 
жоспардан тыс тексеру жүргізілетін жағдайларды қоспағанда, халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік орган санитариялық-
эпидемиологиялық сараптама нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сәйкес келмейтін өнім анықталған кезде осы баптың 8-тармағында көрсетілген 
шараларды қолданады.
 
      10. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік 
құқықтық актілердің, гигиеналық нормативтер мен техникалық регламенттердің талаптарын 
бұзушылықты жою туралы нұсқамалардың орындалуын бақылауды Қазақстан 
Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жоспардан тыс тексеруді жүргізу кезінде 
жүзеге асырады.
 
      11. Мыналар:
 
      1) Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері мен оның 
орынбасарлары, тиісті аумақтардағы және көліктегі бас мемлекеттік санитариялық 

дәрігерлер, олардың халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның басшысы айқындайтын орынбасарлары;
 
      2) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның басшылары, олардың орынбасарлары мен мамандары;
 
      3) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның тиісті аумақтардағы және көліктегі аумақтық бөлімшелерінің басшылары, олардың 
орынбасарлары мен мамандары;
 
      4) Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің, ұлттық қауіпсіздік және ішкі 
істер органдарының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
қызметті жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен мамандары осы Кодекске 
сәйкес мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауды және қадағалауды жүзеге 
асыруға уәкілеттік берілген санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің лауазымды адамдары 
болып табылады.
 
      12. Осы Кодекске сәйкес мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауды және 
қадағалауды жүзеге асыруға уәкілеттік берілген санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің 
лауазымды адамдарының:
 
      1) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кәсіпкерлік және (немесе) өзге де 
қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді:
 
      санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға және техникалық регламенттердің 
талаптарына сәйкес келмеген;
 
      халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті орган 
беретін, қауіпсіздікті куәландыратын құжат болмаған;
 
      санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болмаған (мемлекеттік санитариялық-
эпидемиологиялық бақылауға жататын объектіні, көлік құралын пайдалану немесе қолдану 
кезінде);
 
      жалған өнім анықталған;
 
      жарамдылық және (немесе) сақтау мерзімі белгіленбеген, жарамдылық және (немесе) 
сақтау мерзімі өткен;
 
      жәндіктер, кеміргіштер және олардың сол өнімде болған іздері анықталған;
 
      инфекциялық аурулардың немесе жаппай инфекциялық емес аурулар мен уланулардың 
пайда болу және таралу қаупі төнгенде, оның ішінде санитариялық-эпидемиологиялық 
сараптаманың нәтижелері бойынша ол халықтың денсаулығы мен мекендеу ортасы үшін қауіпті 
деп танылған кезде Қазақстан Республикасының аумағына, оның ішінде эпидемиялық маңызы 
бар объектілерге әкелуге, онда қолдануға және өткізуге тыйым салуға;
 
      2) халықтың пайдалануына, қолдануына, сондай-ақ кәсіпкерлік және (немесе) өзге де 
қызметте пайдалануға, қолдануға арналған өнімді:
 
      өндіріс объектілері мен технологиялары санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға 
және техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмеген;
 
      өндіріс объектісіне санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды болмаған;
 
      өнімдерді өндірудің технологиялық процесін сақтау үшін қажетті өндірістік және 
технологиялық жабдық, аппаратура, мүкәммал болмаған;
 
      халық үшін қауіп төндіретін, өндіріске алғаш рет енгізілетін және бұрын 
пайдаланылмаған заттар мен олардың негізінде дайындалатын материалдар мен препараттардың 
мемлекеттік тіркеуі болмаған;
 
      жаңа өнімге, технологияға, жабдыққа санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 
болмаған;
 
      тыйым салынған тағамдық қоспалар, ингредиенттер мен шикізаттар пайдаланылған;
 
      инфекциялық аурулардың немесе жаппай инфекциялық емес аурулар мен уланулардың 
пайда болу және таралу қаупі төнген;
 
      мал шаруашылығы өнімін өндіру объектісінде ветеринариялық-сантитариялық қорытынды 
болмаған кезде өндіруге тыйым салуға;
 

      3) балалар тағамы өнімдерін, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, 
генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен және тамақ өнімдерімен жанасатын 
материалдар мен бұйымдарды, химиялық заттарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін өнім 
мен заттың жекелеген түрлерін қолдануға тыйым салуға немесе қолдануды тоқтата тұруға;
 
      4) Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнамасын бұзу фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды және заңды тұлғаларды 
санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдарына шақыртуға;
 
       5) халықтың декреттелген топтарына жататын, инфекциялық және паразиттік 
аурулардың көздері болып табылатын, сондай-ақ міндетті медициналық қарап-тексеруден 
уақтылы өтпеген адамдарды зертханалық зерттеу нәтижесін және толық санация мен міндетті 
медициналық 
 
қарап-тексеруден өткенін растайтын маман қорытындысын алғанға дейін жұмыстан уақытша 
шеттету туралы қаулылар шығаруға;
 
      6) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган айқындайтын тәртіппен жекелеген объектілерде шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантин белгілеуге;
 
      7) инфекциялық және паразиттік ауруларды таратудың ықтимал көздері болып 
табылатын, сондай-ақ инфекциялық науқастармен араласып жүрген адамдарды толық санацияны 
растайтын зертханалық зерттеп-қарау нәтижелері алынғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, 
медициналық зерттеп-қарауға жіберуге;
 
      8) инфекциялық және паразиттік аурулардың көздері болып табылатын адамдарды 
көрсетілімдер бойынша ауруханаға жатқызуға жіберуге;
 
      9) халыққа міндетті түрде вакцина егуді, үй-жайларда және көлік құралдарында, 
аумақтарда, инфекциялық және паразиттік аурулар ошақтарында профилактикалық және ошақтық 
дезинфекция, дезинсекция мен дератизация жүргізуді талап етуге;
 
      10) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік 
құқықтық актілерді және гигиеналық нормативтерді бұзушылықтар жойылғанға дейін жекелеген 
жұмыс түрлерін, жұмыс істеп тұрған, салынып жатқан немесе реконструкцияланып жатқан 
объектілерді пайдалануды Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексіне сәйкес тоқтата тұруға;
 
      11) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда шикізаттың, 
өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, тетіктердің, процестердің, 
құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, қолдануға және өткізуге тыйым салуға;
 
      12) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама объектісінің 
қоршаған орта мен халық денсаулығына әсерін бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды 
сұратуға, сондай-ақ осы өнімнің құнын өтеместен, сараптама жүргізуге жеткілікті және 
оған қажетті көлемнен аспайтын мөлшерде өнімнің сынамасын алуға және үлгілерін іріктеуді 
жүргізуге;
 
      13) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы мәселелерін қозғайтын 
құқықтық актілерді Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы заңнамасына сәйкес келтіру туралы талап қоюға;
 
      14) Қазақстан Республикасының аумағында халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыруға;
 
      15) санитариялық-қорғаныш аймақтарын белгілеуге және олардың көлемдерін өзгертуге;
 
      16) дезинфекция, дезинсекция, дератизация құралдарының және тамаққа биологиялық 
активті қоспалардың енгізілуі мен практикада қолданылуын бақылауға;
 
      17) жеке және заңды тұлғалар заңды талаптарды немесе санитариялық-эпидемиологиялық 
қызметтің лауазымды адамдары берген нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған кезде сотқа жүгінуге;
 

      18) Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 
санитариялық-гигиеналық және эпидемияға қарсы медициналық қызметке берiлген лицензияның 
қолданылуын тоқтата тұруға;
 
      19) халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган белгілейтін жағдайларды қоспағанда, йодталмаған тұзды өткізуге тыйым салуға;
 
      20) халықтың инфекциялық және паразиттік аурулары, уланулары кезінде санитариялық-
эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды жүзеге асыруға денсаулық 
сақтау ұйымдарының мамандарын тартуға құқығы бар.
 
      13. Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің лауазымды адамдары мемлекеттік 
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау және қадағалау нәтижелері бойынша шешім қабылдау 
үшін Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнамасы талаптарының анықталған бұзушылықтарына қарай мынадай 
актілер шығарады:
 
      1) санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау актісі – мемлекеттік санитариялық-
эпидемиологиялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адам объектінің 
Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін тексеру нәтижелері бойынша беретін 
құжат;
 
      2) Қазақстан Республикасының халықтың санитариялық-
 
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою 
туралы нұсқама;
 
      3) Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің мемлекеттік 
санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдарының басшыларына тәртіптік 
жаза қолдану туралы қаулысы;
 
      4) бас мемлекеттік санитариялық дәрігерлердің:
 
      санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-
шараларды жүргізу;
 
      жеке тұлғаларды жұмыстан уақытша шеттету;
 
      халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кәсіпкерлік және (немесе) өзге де 
қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді әкелуге, өндіруге, қолдануға және 
өткізуге тыйым салу;
 
      адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіпті деп танылған жағдайда шикізаттың, 
өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, тетіктердің, процестердің, 
құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, қолдануға және өткізуге тыйым салу;
 
      Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес дара 
кәсіпкердің немесе заңды тұлғаның қызметін немесе жекелеген қызмет түрлерін тоқтата тұру 
туралы қаулылары.
 
      14. Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органдары мен ұйымдарының 
басшылары лауазымына санитариялық-эпидемиологиялық бейіндегі жоғары медициналық білімі 
бар Қазақстан Республикасының азаматтары тағайындалады.
 
      Ескерту. 21-бап жаңа редакцияда - ҚР 29.12.2014 
№ 269-V
 (01.01.2015 бастап 
қолданысқа енгізіледі) Заңымен; өзгерістер енгізілді - ҚР 29.10.2015 
№ 376-V
 (қолданысқа 
енгізілу тәртібін 
2-б
. қараңыз); 21.04.2016 
№ 504-V
 (алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
 
      21-1-бап. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
 
                 саламаттылығы саласындағы рұқсаттар және
 
                 хабарламалар
 
      1. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
орган «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 
мынадай рұқсат беру құжаттарын беруді жүзеге асырады:
 

      1) мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға және қадағалауға жататын, 
эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, реконструкциялау және кеңейту 
жобаларына, қалалық және ауылдық елді мекендердің құрылыс салу бас жоспарларының, 
курорттық аймақтар жобаларына және егжей-тегжейлі жоспарлау жоспарларына санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды;
 
      2) эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектінің халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және 
гигиеналық нормативтерге сәйкестігі (сәйкес еместігі) туралы санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды;
 
      3) тамақ өнімінің жарамдылық мерзімдерін және оны сақтау шарттарын келісу туралы 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды;
 
      4) балалар тағамы өнімдерін, тамаққа тағамдық және биологиялық активті қоспаларды, 
генетикалық түрлендірілген объектілерді, бояғыштарды, дезинфекциялау, дезинсекциялау 
және дератизациялау құралдарын, сумен және тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар мен 
бұйымдарды, химиялық заттарды, адам денсаулығына зиянды әсер ететін өнім мен заттың 
жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу туралы куәлік;
 
       5) 
алып тасталды - ҚР 29.03.2016 
№ 479-V
 Заңымен (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі);
 
      6) патогендіктің I-IV тобындағы микроорганизмдермен және гельминттермен жұмыс 
істеуге рұқсат;
 
       7) 
алып тасталды - ҚР 29.03.2016 
№ 479-V
 Заңымен (алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
 
      2. Объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
нормативтік құқықтық актілерге және гигиеналық нормативтерге сәйкестігі туралы 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысыз эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді 
пайдалануға тыйым салынады.
 
      3. Эпидемиялық маңыздылығы болмашы объектілердің қызметі (пайдаланылуы) объектіге 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынбай жүзеге асырылады.
 
      Жеке және заңды тұлғалар «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен эпидемиялық маңыздылығы болмашы объект 
қызметі (пайдаланылуы) басталғаны және тоқтатылғаны туралы халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органды хабардар етуге міндетті.
 
      Бұл ретте жеке және заңды тұлғалар эпидемиялық маңыздылығы болмашы объектілердің 
қызметі (пайдаланылуы) басталғанға дейін объектіні халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің және 
гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келтіруге міндетті.
 
      Ескерту. 5-тарау 21-1-баппен толықтырылды - ҚР 29.12.2014 
№ 269-V 
Заңымен 
(01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР 29.03.2016 
№ 479-V
 
(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі) Заңымен.
 
      22-бап. Дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар
 
               мен медициналық техниканың айналымы саласындағы
 
               мемлекеттік бақылау
 
      1. Дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналымы саласындағы мемлекеттік бақылау Қазақстан Республикасының дәрiлiк заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналымы саласындағы 
заңнамасын бұзушылықтардың алдын алуға, оларды анықтауға, жолын кесуге, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасында дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техниканың айналымын регламенттейтін нормативтік құқықтық актілердің 
сақталуын бақылауға бағытталған.
 

      2. Фармацевтикалық қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар дәрiлiк 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы 
саласындағы мемлекеттік бақылау объектілері болып табылады.
 
      3. Дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналымы саласындағы мемлекеттік бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда 
жүзеге асырылады.
 
      Тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
 
      Бақылаудың өзге де нысандары осы Кодекске сәйкес жүзеге асырылады.
 
      4. Дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналымы саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар:
 
      1) Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік фармацевтика инспекторы және оның 
орынбасарлары;
 
      2) мемлекеттік фармацевтика инспекторлары;
 
      3) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың бас мемлекеттік 
фармацевтика инспекторлары және олардың орынбасарлары;
 
      4) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың мемлекеттік 
фармацевтика инспекторлары болып табылады.
 
      5. Дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналымы саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар жоғары 
фармацевтикалық білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары болуға тиіс.
 
      6. Уәкілетті органның лауазымды адамдарының:
 
      1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың үлгілерін алып қоюға;
 
      2) жарамсыз болған, қолдан жасалған, жарамдылық мерзімі өткен және Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін 
басқа да дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы 
Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге, онда өндіруге, дайындауға, сақтауға, 
қолдануға және өткізуге тыйым салуға;
 
      3) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналымы саласындағы бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беруге;
 
      4) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес 
фармацевтикалық қызметке арналған лицензияның қолданысын алты айға дейінгі мерзімге 
тоқтата тұруға;
 
      5) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сәйкес 
фармацевтикалық қызметке арналған лицензиядан айыруға бастамашылық жасауға;
 
      6) заңды талаптарды немесе уәкілетті органның лауазымды адамдары берген 
нұсқамаларды, қаулыларды жеке және заңды тұлғалар орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған кезде сотқа жүгінуге;
 
      7) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының сақталуы тұрғысынан дәрiлiк 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы 
саласындағы объектiлерге баруға;
 
      8) дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналымы саласындағы субъектілерден дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар 
мен медициналық техниканың айналымы мәселелері бойынша ақпарат, есептеме алуға құқығы 
бар.
 
      
Ескерту. 22-бап жаңа редакцияда - ҚР 2012.07.10 
N 36-V
 (алғашқы ресми 
жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); өзгеріс 
енгізілді - ҚР 06.04.2015 
№ 299-V
 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 29.10.2015 
№ 376-V 
(01.01.2016 бастап 
қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
 

      22-1-бап. Дәрілік заттардың айналысы саласындағы
 
                 фармацевтикалық инспекторат
 
      1. Дәрілік заттардың айналысы саласындағы фармацевтикалық инспекторат 
фармацевтикалық инспекцияны жүзеге асырады.
 
      2. Дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналысы саласындағы субъектінің өзіне тиесілі объектіге фармацевтикалық инспекция 
жүргізу туралы уәкілетті органға келіп түскен өтініші фармацевтикалық инспекцияны бастау 
үшін негіз болып табылады.
 
      3. Объектінің тиісті фармацевтикалық практика талаптарына сәйкестігі туралы 
сертификаттың қолданылу кезеңінде фармацевтикалық инспекциялар үш жылда бір реттен 
сиретпей жүзеге асырылады.
 
      4. Фармацевтикалық инспекцияға тиісті дәріханалық практика (GPP) талаптарына 
сәйкестігі бойынша дәріханалар, тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына 
сәйкестігі бойынша дәріханалық қоймалар, тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына 
сәйкестігі бойынша дәрілік заттарды өндіру жөніндегі ұйымдар, тиісті зертханалық 
практика (GLP) талаптарына сәйкестігі бойынша клиникаға дейінгі (клиникалық емес) 
сынақтарды жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары, тиісті клиникалық практика (GCP) 
талаптарына сәйкестігі бойынша клиникалық зерттеулерді жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымдары жатады.
 
      5. Тиісті фармацевтикалық практикалардың талаптарына сәйкестігі бойынша 
фармацевтикалық инспекцияларды жүргізу тәртібін уәкілетті орган айқындайды.
 
      
Ескерту. 5-тарау 22-1-баппен толықтырылды - ҚР 06.04.2015 
№ 299-V
 Заңымен (алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
 

жүктеу 5.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет