Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


-бап. Үстеме пайда салығының мөлшерлемелері, үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшiнжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет80/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   126
351-бап. Үстеме пайда салығының мөлшерлемелері, үстеме пайда салығын есептеу мақсаты үшiн 

таза табысты бөлудiң шектi сомасын есептеу үшiн пайыздардың деңгейлерi мен мөлшерi 

Үстеме  пайда  салығын  жер  қойнауын  пайдаланушы  мынадай  тәртiппен  айқындалатын 

мөлшерлемелердің өзгермелi шкаласы бойынша төлейдi: 

  

Деңгей Үстеме пайда салығын есептеу 

мақсаты үшiн таза табысты бөлу 

шкаласы, шегерiм сомасының пайызы 

Үстеме пайда салығын есептеу мақсаты 

үшiн таза табысты бөлудiң шектi 

сомасын есептеу үшiн пайызы  

Мөлшерлеме 

(%-пен) 
25 пайыздан кем немесе соған тең  25 

белгiленбейдi 

25 пайыздан 30 пайызға дейiн қоса алғанда 

10 30 пайыздан 40 пайызға дейiн қоса 

алғанда 

10 


20 

40 пайыздан 50 пайызға дейiн қоса алғанда 

10 


30 

50 пайыздан 60 пайызға дейiн қоса алғанда 

10 


40 

60 пайыздан 70 пайызға дейiн қоса алғанда 

10 


50 

70 пайыздан жоғары  Осы Кодекстiң 

350-бабы 2-

тармағының 2) тармақшасына

 сәйкес 


60 

  

352-бап. Салық кезеңi 

1. Үстеме пайда салығы үшiн 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейiнгi күнтiзбелiк жыл салық кезеңi 

болып табылады. 

2.  Егер  жер  қойнауын  пайдалануға  арналған  келісімшарт  күнтiзбелiк  жыл  iшiнде  жасалса,  жер 

қойнауын  пайдалануға  арналған  келісімшарт  күшiне  енген  күннен  бастап  күнтiзбелiк  жылдың  соңына 

дейiнгi  уақыт  кезеңi  осындай  келісімшарт  бойынша  үстеме  пайда  салығын  есептеу  үшiн  бірiншi  салық 

кезеңi болып табылады. 

3.  Егер  жер  қойнауын  пайдалануға  арналған  келісімшарттың  қолданысы  күнтiзбелiк  жылдың  соңына 

дейiн  өткен  болса,  күнтiзбелiк  жыл  басталғаннан  жер  қойнауын  пайдалануға  арналған  келісімшарттың 

қолданысы  аяқталған  күнге  дейiнгi  уақыт  кезеңi  осындай  келісімшарт  бойынша  үстеме  пайда  салығын 

есептеу үшiн соңғы салық кезеңi болып табылады. 

4.  Егер  күнтiзбелiк  жыл  басталғаннан  кейiн  күшiне  енген  жер  қойнауын  пайдалануға  арналған 

келісімшарттың қолданысы осы күнтiзбелiк жылдың соңына дейiн өткен болса, жер қойнауын пайдалануға 

арналған  келісімшарт  күшiне  енген  күннен  бастап  жер  қойнауын  пайдалануға  арналған  келісімшарттың 

қолданысы  аяқталған  күнге  дейiнгi  уақыт  кезеңi  осындай  келісімшарт  бойынша  үстеме  пайда  салығын 

есептеу үшiн салық кезеңi болып табылады. 

  

353-бап. Салықты төлеу мерзiмi 

Үстеме  пайда  салығы  салық  төлеушiнiң  орналасқан  жерi  бойынша  бюджетке  салық  кезеңiнен  кейiнгi 

жылдың 15 сәуiрiнен кешiктiрiлмей төленедi. 

  

354-бап. Салық декларациясы 

Жер  қойнауын  пайдаланушы үстеме  пайда  салығы  жөніндегі  декларацияны

  орналасқан  жерi 

бойынша салық органына салық кезеңiнен кейiнгi жылдың 10 сәуiрiнен кешiктiрмей табыс етедi. 

  


  

12-БӨЛІМ. ӘЛЕУМЕТТІК САЛЫҚ 

  

  47-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

  

2009.12.02.  №  133-ІV  ҚР Заңымен

  355-бап  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енді) 

(бұр.

ред

.қара); 2009.30.12 № 234-IV 

Заңымен

 355-бап жаңа редакцияда (2010 ж. 1 қаңтардан қолданысқа 

енгiзiлдi) (бұр.

ред

.қара)

 

355-бап. Төлеушiлер 

1. Мыналар: 

1) дара кәсiпкерлер; 2010.02.04. № 262-IV ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  өзгертілді  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң 

қолданысқа  енгізілді)  (бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  жаңа  редакцияда 

(2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2) жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар;  3) егер осы баптың 2-тармағында өзгеше белгiленбесе, Қазақстан Республикасының резидент заңды 

тұлғалары; 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақша  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

4)  Қазақстан  Республикасында  қызметiн  тұрақты  мекемелер  арқылы  жүзеге  асыратын  бейрезидент заңды тұлғалар; 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақшамен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

5)  қосарланған  салық  салуды  болдырмау  туралы  халықаралық  шартқа  сәйкес  тұрақты  мекеме  құруға әкеп  соқпайтын,  филиал  немесе  өкілдік  арқылы  қызметін  жүзеге  асыратын  бейрезидент  заңды  тұлғалар 

әлеуметтiк салық төлеушiлер болып табылады. 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2012  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2.  Резидент  заңды  тұлға  өз  шешімімен  өзінің  құрылымдық  бөлімшесін  осындай  құрылымдық бөлімшелерінің  қызметкерлеріне  табыстар  түрінде  төленетін  (төленуге  жататын)  жұмыс  берушінің 

шығыстары бойынша әлеуметтік салық төлеуші деп тануға құқылы. 

Бұл  ретте  резидент  заңды  тұлғаның  шешімі  немесе  осындай  шешімнің  күшін  жою  осындай  шешім 

қабылданған тоқсаннан кейінгі тоқсанның басынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Егер жаңадан құрылған құрылымдық бөлімше әлеуметтік салық төлеуші деп танылса, резидент заңды 

тұлғаның осындай тану туралы шешімі осы құрылымдық бөлімшенің құрылған күнінен бастап немесе осы 

құрылымдық бөлімшенің құрылған тоқсаннан кейінгі тоқсанның басынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Резидент  заңды  тұлғаның  шешімі  бойынша  дербес  әлеуметтік  салық  төлеуші  деп  танылған 

құрылымдық бөлімшелер осы Кодекстің 

19-тарауының

 мақсаты үшін  жеке  табыс салығы бойынша салық 

агенттері болып танылады. 

3. Мемлекеттік органның шешiмi бойынша оның құрылымдық бөлiмшелерi және (немесе) аумақтық 

органдары өздерiне бағынысты мемлекеттік мекемелер үшiн төленуге жататын әлеуметтiк салықты 

төлеушiлер ретiнде қарастырылуы мүмкiн.  

Жергiлiктi атқарушы органның шешiмi бойынша оның құрылымдық бөлiмшелерi және (немесе) 

аумақтық (төмен тұрған) органдары өздерiне бағынысты мемлекеттік мекемелер үшiн әлеуметтiк салықты 

төлеушiлер ретiнде қарастырылуы мүмкiн. 

Осы  бапта  белгiленген  тәртiппен  әлеуметтiк  салық  төлеушiлер  деп  танылған  мемлекеттік  мекемелер 

осы  Кодекстiң  19-тарауының  мақсаттары  үшiн  жеке  табыс  салығы  бойынша  салық  агенттерi  болып 

танылады. 

  

356-бап.  Арнаулы  салық  режимдерін  қолданатын  төлеушілердің  әлеуметтік  салық  бойынша 

салық есептілігін есептеу, төлеу және табыс ету ерекшеліктері  

Әлеуметтік салық бойынша салық есептілігін есептеуді, төлеуді және табыс етуді: 2010.21.01. № 242-IV 

Заңымен

 1) тармақша өзгертілді (2011 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

);  2015.29.10.  №  373-V  ҚР 

Заңымен

  1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  ауыл  шаруашылығы  өнімін,  акваөсіру  (балық  өсіру  шаруашылығы)  өнімін  өндірушілер  және  ауыл шаруашылығы  кооперативтері  үшін  -  осы  Кодекстің 

451-бабында

  белгіленген  ерекшеліктерді  ескере 

отырып; 

2)  оңайлатылған декларация  негізінде  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  -  осы  Кодекстің 433-438-

баптарына

 сәйкес; 

3) патент негізінде шағын бизнес субъектілері үшін - осы Кодекстің 

429-432-баптарына

 сәйкес; 4) шаруа немесе фермер қожалықтары үшін - осы Кодекстің 

445-447-баптарына

 сәйкес арнаулы салық 

режимін қолданатын төлеушілер жүргізеді. 

  

2009.12.02.  №  133-ІV  ҚР Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енді)  (бұр.

ред

.қара); 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

   (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2010.19.03.  №  258-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді  және  2016  ж.  1 

қаңтарға  дейін  қолданылады)  (

бұр.ред.қара

);  2011.19.01.  №  395-IV  ҚР 

Заңымен

   (2011  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 357-бап жаңа редакцияда 

(2012 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

357-бап. Салық салу объектісі 

1.  Осы  Кодекстің 

355-бабы  1-тармағының  1)  және  2)  тармақшаларында

  аталған  төлеушілер  үшін, 

төлеушілердің өздерін қоса алғанда, қызметкерлер саны әлеуметтік салық салу объектісі болып табылады. 

2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

2.  Осы  Кодекстің 355-бабы  1-тармағының  3)  және  4)  тармақшаларында

  және  2-тармағында 

көрсетілген  төлеушілер  үшін  жұмыс  берушінің  осы  Кодекстің 

163-бабының  2-тармағында

  айқындалған 

табыстар  түрінде резидент  қызметкерлерге, осы Кодекстің 

192-бабы  1-тармағының  18)  19),  20)

  және  21) 

тармақшаларында айқындалған табыстар түрінде бейрезидент қызметкерлерге төлейтін шығыстары, сондай-

ақ  егер  осы  тармақта  өзгеше  белгіленбесе,  осы  Кодекстің 191-бабының  7-тармағында

  көрсетілген  шетел 

персоналының табыстары салық салу объектісі болып табылады. 

Осы  Кодекстің 156-бабы  1-тармағының  8),  10),  12),  17),  18),  24),  26),  26-1),  27),  29)  -  32),  34),  41) 

тармақшаларында

  және 


200-1-бабы  1-тармағының  13)  тармақшасында

  белгіленген  табыстар,  сондай-

ақ: 

1) гранттар қаражаты есебінен жасалатын төлемдер; 2)  Қазақстан  Республикасының  Президенті,  Қазақстан  Республикасының  Yкіметі  тағайындайтын 

мемлекеттік сыйлықтар, стипендиялар; 

3) 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 алып тасталды (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

4)  жұмыс  беруші  жеке  тұлғаның  қызметі  тоқтатылған  не  жұмыс  беруші  заңды  тұлға  таратылған, қызметкерлердің  саны  немесе  штаты  қысқартылған  жағдайларда  еңбек  шарты  бұзылған  кезде  Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерде төленетін өтемақы төлемдері; 

5) жұмыс берушінің қызметкерлерге пайдаланылмаған ақысы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы 

үшін төлейтін өтемақы төлемдері; 2013.21.06. № 106-V ҚР 

Заңымен

 6) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

6)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  бірыңғай  жинақтаушы  зейнетақы  қорына қызметкерлердің міндетті зейнетақы жарналары салық салу объектісі болып табылмайды. 

3.  Егер  осы  баптың  2-тармағына  сәйкес  күнтізбелік  ай  үшін  айқындалған  салық  салу  объектісі 

республикалық  бюджет  туралы  заңда  белгіленген  және  осы  күнтізбелік  айдың  бірінші  күніне  қолданыста 

болатын ең төменгі жалақы мөлшерінен кем болған жағдайда, әлеуметтік салық салу объектісі осындай ең 

төменгі жалақы мөлшерін негізге ала отырып айқындалады. 

4. Егер төлемдер грант алушымен не грант мақсаттарын (міндеттерін) жүзеге асыру үшін грант алушы 

тағайындаған  орындаушымен  жасалған  шартқа  (келісімшартқа)  сәйкес  жүргізілсе,  осы  баптың  2-тармағы 

екінші бөлігінің 1) тармақшасының ережелері қолданылады. 

  

358-бап. Салық мөлшерлемелері 

1.  Егер  осы  бапта  өзгеше  белгіленбесе,  әлеуметтік  салық  11  пайыздық  мөлшерлеме  бойынша 

есептеледі. 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2010.02.04.  №  262-IV  ҚР 

Заңымен

  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң  қолданысқа  енгізілді) 

(бұр.

ред

.қара);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)  2-тармақ  өзгертілді;  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015 

ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Дара  кәсiпкерлер,  жекеше  нотариустар,  жеке  сот  орындаушылары,  адвокаттар,  кәсіби  медиаторлар өзi үшiн - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және төленетін күні қолданыста болған айлық 

есептiк  көрсеткiштің  2  еселенген  мөлшерінде  және  әрбiр  қызметкер  үшiн  айлық  есептiк  көрсеткiштің  бiр 

еселенген мөлшерiнде әлеуметтiк салықты есептейді. 

Осы тармақтың ережесі: 

1)  салық  төлеушінің  осы  Кодекстің 

73-бабына

  сәйкес  салық  есептілігін  табыс  етуін  уақытша  тоқтата 

тұруы кезеңінде салық төлеушіге

2) арнаулы салық режимдерін қолданатын дара кәсіпкерлерге қолданылмайды. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 


3. Тірек-қимыл мүшесі бұзылған, есту, сөйлеу, көру  қабілетінен айрылған мүгедектер жұмыс істейтін 

мамандандырылған  ұйымдар  осы  Кодекстің 135-бабы  3-тармағының

  шарттарына  сәйкес  4,5  пайыз 

мөлшерлеме бойынша әлеуметтік салықты есептейді. 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  3-1-тармақпен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

3-1.  Жалпыға  бірдей  белгіленген  тәртіпті  қолданатын,  осы  Кодекстің 147-бабының  2-тармағында

 

көзделген  қызметті  ғана  жүзеге  асыратын,  ауыл  шаруашылығы  өнімін,  акваөсіру  (балық  өсіру шаруашылығы)  өнімін  өндіруші  заңды  тұлғалар  әлеуметтік  салықты  6,5  пайыз  мөлшерлеме  бойынша 

есептейді. 

4. Шаруа және фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкерлер үшін 

әлеуметтік салық мөлшерлемелері осы Кодекстің 445-бабында

 белгіленген. 

5.  Патент  немесе  оңайлатылған  декларация  негізінде  арнаулы  салық  режимін  қолданатын  төлеушілер 

үшін әлеуметтік салық мөлшерлемелері осы Кодекстің 61-тарауында

 белгіленген. 

  

  

48-тарау. САЛЫҚТЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ   

359-бапӘлеуметтік салықты есептеу тәртібі 

2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енді) 

(бұр.

ред

.қара) 

 

1. Осы Кодекстің 355-бабы

 1-тармағының 3, 4) тармақшаларында аталған төлеушілер салық кезеңінде 

әлеуметтік  салықты  есептеуді  осы  Кодекстің 

358-бабының

  1  және  3-тармақтарында  белгіленген 

мөлшерлемелерді  осы  Кодекстің 

357-бабына

  сәйкес  айқындалған  салық  салу  объектісіне  қолдану  арқылы 

жүргізеді. 

2010.02.04.  №  262-IV  ҚР 

Заңымен

  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң  қолданысқа  енгізілді) 

(бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)  2-тармақ  өзгертілді;  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015 

ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Арнаулы  салық  режимдерiн  қолданатындарды  қоспағанда,  дара  кәсіпкерлер,  жекеше  нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, кәсіби медиаторлар әлеуметтiк салықты есептеуді осы Кодекстің 

357-

бабының  1-тармағында

  айқындалған  әлеуметтік  салық  салу  объектісіне  осы  Кодекстiң 358-бабының  2-

тармағында

 белгiленген мөлшерлемелерді қолдану арқылы жүргізеді. 2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 3-тармақ өзгертілді (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енді) 

(бұр.

ред

.қара); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 3-тармақ жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3. Бюджетке  төленуге  жататын әлеуметтiк салықтың сомасы есептелген әлеуметтік салық сомасы мен «Мiндеттi  әлеуметтiк  сақтандыру  туралы»  Қазақстан  Республикасының 

Заңына

  сәйкес  есептелген 

әлеуметтiк аударымдар сомасы арасындағы айырма ретінде анықталады. 

Мемлекеттік  әлеуметтік  сақтандыру  қорына  есептелген  әлеуметтік  аударымдар  сомасы  есептелген 

әлеуметтік салық сомасынан асып кеткен кезде бюджетке төленуге жататын әлеуметтік салық сомасы нөлге 

тең деп есептеледі. 2011.21.07.  №  470-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақпен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 4-тармақ жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. Қызметiн «Инновациялық технологиялар паркi» арнайы экономикалық аймағының аумағында жүзеге асыратын  ұйымдар  әлеуметтiк  салықты  осы  Кодекстiң 

151-4-бабының  5-тармағында

  белгiленген 

ережелердi ескере отырып есептейдi. 

  

360-бапӘлеуметтік салықты төлеу 2009.30.12  №  234-IV 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2009  жылғы  1  қаңтардан  қолданысқа  енгiзiлдi) 

(бұр.

ред

.қара)

 

1. Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, әлеуметтік салықты төлеу салық төлеушінің орналасқан жері бойынша салық кезеңiнен кейінгі айдың 25-нен кешіктірілмей жүргізіледі. 

2. Құрылымдық бөлімшелері бар әлеуметтік салық төлеушілер әлеуметтік салық төлеуді осы Кодекстің 362-бабында

 белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.  

  

2009.30.12 № 234-IV 

Заңымен

  361-бап  жаңа  редакцияда  (2010  жылғы  1  қаңтардан  қолданысқа  енгiзiлдi) 

(бұр.

ред

.қара)

 

361-бап. Мемлекеттік мекемелердiң әлеуметтiк салықты есептеу ерекшелiктерi 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 


1.  Мемлекеттік  мекемелер  салық  кезеңіне  есептеген  әлеуметтiк  салық  сомасы  Қазақстан 

Республикасының  заңнамасына  сәйкес  еңбекке  уақытша  қабiлетсiздiгi  бойынша  төленген  әлеуметтiк 

жәрдемақы сомасына азайтылады. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Салық  кезеңінде  осы  баптың  1-тармағында  көрсетiлген  әлеуметтiк  жәрдемақының  төленген  сомасы есептелген  әлеуметтiк  салық  сомасынан  асып  түскен  жағдайда,  асып  түскен  сома  келесі  салық  кезеңіне 

ауыстырылады. 

3.  Төлеушi  осы  Кодекстiң 

355-бабында

  айқындалған  мемлекеттік  мекемелер  бойынша  төленуге 

жататын  әлеуметтiк  салық  сомасын  есептеудi  осы  Кодекстiң 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет