Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


ред .қара); 2010.30.06. №  297-ІV  ҚР  Заңыменжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет8/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   126

ред

.қара); 2010.30.06. № 

297-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  4)  тармақша 

өзгертілді

 

4) салық төлеуші (салық агенті, оператор) осындай бағдарламалық қамтамасыз етілімді және (немесе) ақпараттық  жүйені  пайдаланған  жағдайда,  банктердің  және  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін 

жүзеге  асыратын  өзге  де  ұйымдардың  өз  клиенттерінің  банктік  шоттары  туралы,  Қазақстан 

Республикасының  заңнамалық  актілеріне  сәйкес 

банктік  құпия

  болып  табылатын  мәліметтер  қамтылған 

бағдарламалық  қамтамасыз  етілімі  мен  (немесе)  ақпараттық  жүйесінің  деректерін  көруге  қол  жеткізу 

құқығын қоспағанда, салық төлеушіден (салық агентінен, оператордан) бастапқы есепке алу құжаттарының 

деректері,  бухгалтерлік  есеп  тіркелімдері,  салық  салу  объектілері  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты 

объектілер  туралы  ақпарат  қамтылған  бухгалтерлiк  және  салық  есептерiн  автоматтандыруға  арналған 

бағдарламалық  қамтамасыз  етілімнің  және  (немесе)  ақпараттық  жүйенің  деректерін  көруге  қол  жеткізу 

құқығын беруді талап етуге2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5)  салық  төлеушіден  (салық  агентінен,  оператордан)  салықты  және  бюджетке  төленетін  басқа  да міндетті  төлемдерді  есептеудің  дұрыстығын  және  төлеудің  (ұстаудың  және  аударудың)  уақтылылығын, 

міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстау мен аударудың 

және  әлеуметтік  аударымдарды  есептеу  мен  төлеудің  толықтығы  мен  уақтылылығын  растайтын 

құжаттарды, салық төлеуші (салық агенті) жасаған салықтық нысандар бойынша жазбаша түсіндірмелерді, 

сондай-ақ  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  қаржылық  есептілігін,  оның  ішінде  резидент  -  салық 

төлеушінің  (салық  агентінің,  оператордың)  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлерде  орналасқан 

еншілес  ұйымдарының  қаржылық  есептілігін  қоса  алғанда,  егер  осындай  тұлға  үшін 

Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде

  міндетті  түрде  аудит  жүргізу  белгіленген  болса,  аудиторлық 

есепті қоса бере отырып, шоғырландырылған қаржылық есептілігін беруін талап етуге; 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  6)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

6)  салықтық  тексеру  барысында  Қазақстан  Республикасының  Әкімшілік  құқық  бұзушылық  туралы кодексінде

  айқындалған  тәртіппен  салық  төлеушіден  (салық  агентінен,  оператордан)  әкімшілік  құқық 

бұзушылықтар жасалғаны туралы айғақтайтын құжаттарды алып қоюды жүргізуге; 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  7)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

7)  нұсқама  негізінде  объектінің  тұрған  жеріне  қарамастан,  салық  салу  объектісі  және  (немесе)  салық салуға байланысты объект болып табылатын мүлікті зерттеп-тексеруге, салық төлеушінің (салық агентінің, 

оператордың) мүлкіне (тұрғын үй-жайлардан басқа) түгендеу жүргізуге; 

8)  банктерден  және  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымдардан  осы 

Кодекстің 581-бабының 1) және 4) тармақшаларында

 табыс етілуі көзделген мәліметтерді алуға; 

9)  банктерден  және  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымдардан 

коммерциялықбанктік

  және  заңмен  қорғалатын  өзге  де  құпия  болып  табылатын  мәліметтерді  жария 

етуге  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық  актілерінде  белгіленген  талаптарды  сақтай  отырып,  осы 

Кодекстің 

581-бабының  12)  тармақшасында

  аталған  тұлғаларға  қатысты  банктік  шоттардың  бар-жоғы 

және нөмірлері туралы, осы шоттардағы ақша қалдығы және қозғалысы туралы мәліметтер алуға; 

10)  осы  Кодексте  белгіленген  тәртіппен  салық  салу  объектілерін  және  салық  салуға  байланысты 

объектілерді жанама әдіспен айқындауға; 


11) салықтық тексерулерге мамандарды тартуға; 

2011.25.03.  №  421-IV  ҚР 

Заңымен

  12)  тармақша  өзгертілді  (

бұр.ред.қара

);  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  12)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

12)  Қазақстан  Республикасы  Азаматтық  кодексінің 49-бабы  2-тармағының  1)  және  2) 

тармақшаларында

  көзделген  негіздер  бойынша  мәмілелерді  жарамсыз  деп  тану,  заңды  тұлғаны  тарату 

туралы  соттарға  қуынымдар  беруге,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  өзге  де 

қуынымдар беруге құқылы. 

2.  Салық  органдары  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық  актілерінде  жүктелген  міндеттерді  іске 

асыруды осы Кодексте белгіленген тәртіппен электрондық тәсілмен жүзеге асыруға құқылы. 2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 3-тармақ өзгертілді (2010 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлді) 

(бұр.

ред

.қара) 

 

3. Салық органдарының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар.   

20-бап. Салық органдарының міндеттері 

1. Салық органдары:  

1) салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтарын сақтауға

2) мемлекеттің мүдделерін қорғауға; 2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3) салық төлеушінің (оператордың)  - салық міндеттемесін, салық агентінің (оператордың) салықтарды есептеу,  ұстау  және  аудару  жөніндегі  міндетті  осы  Кодексте  белгіленген  тәртіппен  орындауына  салықтық 

бақылауды,  сондай-ақ  әлеуметтік  аударымдарды  есептеудің  толықтығы  мен  төлеудің  уақтылылығын, 

міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстау мен аударудың 

уақтылылығын бақылауды жүзеге асыруға; 

4)  салық  төлеушілерді,  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді 

есепке  алуды,  есептелген,  есепке  жазылған  және  төленген  салықты  және  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті  төлемдерді,  есептелген,  ұсталған  және  аударылған  міндетті  зейнетақы  жарналарын,  міндетті 

кәсіптік  зейнетақы  жарналарын,  есептелген  және  төленген  әлеуметтік  аударымдарды  есепке  алуды 

жүргізуге; 

5)  өз  құзыреті  шегінде  салық  міндеттемесінің  туындауы,  орындалуы  және  тоқтатылуы  жөнінде 

түсіндіруді жүзеге асыруға және түсініктемелер беруге; 

6)  салық  төлеушіге  (салық  агентіне)  қолданыстағы  салық  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті 

төлемдер  туралы,  Қазақстан  Республикасының  салық  заңнамасындағы  өзгерістер  туралы  ақпарат  беруге, 

салықтық нысандарды толтыру тәртібін түсіндіруге; 2013.04.07.  №  130-V  ҚР 

Заңымен

  6-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

6-1)  жыл  сайын  сауал  салу  бойынша  Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  кәсіпкерлер  палатасына жылдық  жиынтық  табысы  «Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  кәсіпкерлер  палатасы  туралы»  Қазақстан 

Республикасының Заңында

  белгіленген  критерийлерге  сәйкес  келетін  дара  кәсіпкердің,  заңды  тұлғаның 

атауы және кәсіпкерлік субъектілерінің сәйкестендiру нөмiрi туралы мәліметтерді ұсынуға; 

2010.02.04.  №  263-ІV  ҚР 

Заңымен

  7)  тармақша  өзгертілді  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

7) салық төлеушіге (салық агентіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген 

мемлекеттік  қызметтер  көрсету  стандарттарынсалықтық  өтініштердің  белгіленген нысандарының

  бланкілерін  және  (немесе)  электрондық  нысандағы  салық  есептіліктері  мен  салықтық 

өтініштерді табыс етуге қажетті бағдарламалық қамтамасыз етілімді тегін беруге; 

8) нұсқама бойынша салықтық тексеруді жүргізуге; 

9) өз құзыреті шегінде салықтың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер мен өсімпұлдардың 

артық төленген сомасын, есепке жатқызылған қосылған құнға салықтың есептелген салық сомасынан асып 

кетуін  есепке  жатқызуды  және  (немесе)  қайтаруды,  осы  Кодексте  белгіленген  тәртіппен  және  мерзімде 

айыппұлды қайтаруды жүргізуге; 

10) осы Кодекстің ережелеріне сәйкес салықтық құпияны сақтауға; 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  11) 

тармақша өзгертілді

 

11)  осы  Кодексте  көзделген  мерзімде  және  жағдайларда  салық  міндеттемесінің,  міндетті  зейнетақы жарналарын,  міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналарын  ұстау  мен  аудару  және  әлеуметтік  аударымдарды 

төлеу  бойынша  міндеттемелердің  орындалуы  жөнінде  салық  төлеушіге  (салық  агентіне,  операторға) 

хабарлама және (немесе) осы Кодексте белгiленген жағдайларда оның көшiрмесiн беруге

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  12)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 


енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.16.05.  №  203-V  ҚР 

Заңымен

  (ресми 

жарияланған

  күнінен  кейін  алты  ай 

өткен соң қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 12) тармақша жаңа редакцияда

 

12)  салық  төлеушінің  (салық  агентінің,  оператордың)  салықтық  өтініші  бойынша  осы  Кодексте белгіленген  тәртіппен  және  мерзімдерде  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  бейрезидент  алған 

кірістердің және ұсталған (төленген) салықтардың сомалары туралы анықтама ұсынуға; 2014.16.05. № 203-V ҚР 

Заңымен

 12-1) тармақшамен толықтырылды  (ресми 

жарияланған

 күнінен кейін 

алты ай өткен соң қолданысқа енгізілді) 

 

12-1)  осы  Кодексте  белгіленген  тәртіппен  және  мерзімдерде  салық  берешегінің,  міндетті  зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектің жоқ 

(бар) екендігі туралы мәліметтер беруге; 

13) осы Кодексте белгіленген тәртіппен салық есептілігін және салықтық өтініштерді қабылдауға; 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  14)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

14)  салық  төлеушіден  (салық  агентінен,  оператордан)  Қазақстан  Республикасы  салық  заңнамасының анықталған  бұзушылықтарын  жоюды  талап етуге  және  өз  құзыреті шегінде осы  талаптардың орындалуын 

бақылауға; 

15)  салық  төлеушінің  (салық  агентінің) 

салықтық  өтінішін

  алған  кезден  бастап  екі  жұмыс  күнінен 

кешіктірмей  оның  жеке  шотынан  салық  міндеттемесінің,  сондай-ақ  міндетті  зейнетақы  жарналарын, 

міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналарын  аудару  және  әлеуметтік  аударымдарды  төлеу  бойынша 

міндеттемелердің орындалуы бойынша бюджетпен есеп айырысу жай-күйі туралы үзінді көшірме беруге; 

16) көрсетілген ақпарат үшін салық органына өтініш жасалған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде өз 

құзыреті  шегінде  салық  төлеушіге  (салық  агентіне)  салықты  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті 

төлемдерді,  бюджетке  төленуге  жататын  өсімпұлдар  мен  айыппұлдарды  төлеу  жөніндегі  төлем  құжатын 

толтыру үшін қажетті деректемелер туралы мәліметтер, сондай-ақ салықты және бюджетке төленетін басқа 

да  міндетті  төлемдерді,  бюджетке  төленуге  жататын  өсімпұлдар  мен  айыппұлдарды,  әлеуметтік 

аударымдарды төлеу және міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару 

тәртібі туралы ақпарат беруге

17)  салықты  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  төлеу  фактісін  растайтын 

құжаттардың немесе құжаттар көшірмелерінің бес жыл бойы сақталуын қамтамасыз етуге; 

18)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  қаржы  мониторингі  жөніндегі  уәкілетті 

мемлекеттік органға салық органдарының ақпараттық жүйесіне қолжетімділігін беруге; 

19) электрондық салық төлеушіге өзінің жеке шотын көру қолжетімділігін беруге; 

20)  салық  төлеушінің  талап  етуі  бойынша  -  салық  міндеттемесінің,  сондай-ақ  міндетті  зейнетақы 

жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар бойынша міндеттемелердің 

орындалуы жөніндегі, салық агентінің талап етуі бойынша салықты есептеу және аудару бойынша міндеттің 

орындалуы жөніндегі есеп-қисапты салыстыруды жүргізуге, жеке шотқа осы Кодексте көзделген тәртіппен 

түзетулер енгізуге; 2010.02.04.  №  263-ІV  ҚР 

Заңымен

  21)  тармақша  өзгертілді  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген мемлекеттік қызметтер көрсету стандарттары мен регламенттеріне сәйкес мемлекеттік қызметтер көрсетуге; 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  22)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

22) осы Кодексте белгіленген тәртіппен және жағдайларда уәкілетті органның интернет-ресурсында:  салық берешегі бар;  

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес әрекетсіз деп танылған;  

соттың заңды күшіне енген үкімі немесе қаулысы негізінде жалған кәсіпорындар деп танылған;  

тіркелуі  заңды  күшіне  енген  сот  актісі  негізінде  жарамсыз  деп  танылған  салық  төлеуші  (салық 

агенттері) туралы мәліметтерді орналастыруға; 

23) мемлекеттің меншігіне айналған мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу 

тәртібінің  сақталуын,  оның 

Қазақстан  Республикасының  заңнамасына

  сәйкес  тиісті  уәкілетті 

мемлекеттік органға берілуінің толықтығы мен уақтылылығын, сондай-ақ ол өткізілген жағдайда бюджетке 

ақшаның түсуінің толықтығы мен уақтылылығын бақылауды жүзеге асыруға; 

24)  уәкілетті  мемлекеттік  органдар  мен  жергілікті  атқарушы  органдардың  салықты  және  бюджетке 

төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  есептеу  дұрыстығы,  алу  толықтығы  және  аудару  уақтылылығы 

мәселелері жөніндегі қызметін бақылауды жүзеге асыруға; 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  25)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

25)  салық  міндеттемесінің  орындалуын  қамтамасыз  ету  тәсілдерін  қолдануға  және  салық  төлеушінің (салық агентінің, оператордың) салық берешегін осы Кодекске сәйкес мәжбүрлі тәртіппен өндіріп алуға

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  26)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 


26) салық төлеушінің (салық агентінің, оператордың) тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағымын 

және  (немесе)  салық  қызметінің  жоғары  тұрған  органының  хабарламаға  жасалған  шағымды  қарау 

нәтижелері  бойынша  шығарған  шешіміне,  сондай-ақ  салық  органдары  лауазымды  адамдарының  іс-

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымын осы Кодексте белгіленген тәртіппен және мерзімдерде қарауға; 

27)  Қазақстан  Республикасының  Әкімшілік  құқық  бұзушылық  туралы 

кодексінде

  белгіленген 

тәртіппен әкімшілік жауапкершілікке тартуға міндетті. 

2014.03.07.  №  227-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2.  Салықтық  тексеру  барысында  қылмыстық  құқық  бұзушылық  белгілерін  көрсететін,  салықты  және бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  төлеуден  қасақана  жалтару,  сондай-ақ  әдейі, 

жалған 

банкроттық  фактілері

  анықталған  кезде,  салық  органдары  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық актілеріне

  сәйкес  процестік  шешімді  қабылдау  үшін  тиісті  құқық  қорғау  органдарына  олардың  тергеуіне 

жататын материалдарды жібереді. 

3.  Салық  органдары  Қазақстан  Республикасының  салық  заңнамасында  көзделген  өзге  де  міндеттерді 

орындайды. 

  

21-бапМүдделер қақтығысы  

Салық органдары лауазымды адамының жақын туысы (ата-анасы, балалары, асырап алушылар, асырап 

алынғандар, ата-анасы  бір  және  ата-анасы бөлек ағалы-інілер мен апалы-сіңлілілер (аға-қарындастар), ата, 

әже, немерелер), жұбайы (зайыбы) немесе жекжаты (ерлі-зайыптылардың аға-інілері, апалы-сіңлілілер (аға-

қарындастар) ата-анасы мен балалары) болып табылатын салық төлеушіге (салық агентіне) қатысты, сондай-

ақ  қаржылық  жағынан  тікелей  немесе  жанама  мүдделілігі  бар  болса,  мұндай  лауазымды  адамға  қызметтік 

міндеттерін жүзеге асыруына тыйым салынады.  

  

22-бап. 2014.07.11. № 248-V ҚР 

Заңымен

 алып тасталды (

бұр.ред.қара

)

 

  23-бап. Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттігі 

2015.02.11. № 387-V ҚР 

Заңымен

 1-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

1.  Аудандық  маңызы  бар  қалалардың,  кенттердің,  ауылдардың,  ауылдық  округтердің  әкімдері  (бұдан әрі - әкімдер) салық төлеуші - жеке тұлға төлейтін мүлік, көлік құралы салықтарын, жер салығын жинауды 

ұйымдастырады. 2011.05.07. № 452-IV ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2012 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтарды жинау қатаң есептілік құжаты болып табылатын квитанция негізінде жүзеге асырылады. Квитанция 

нысанын

 уәкілетті орган белгілейді. 

3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықты жинауды ұйымдастыру кезінде әкімдер: 

1) салық органдарынан салықтың сомасы туралы хабарламаны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен 

кешіктірмей көрсетілген хабарламаны салық төлеушіге - жеке тұлғаға тапсыруды

2)  салық  сомасы  қолма-қол  ақшамен  төленген  кезде  салық  төлеушіге  -  жеке  тұлғаға  осындай  төлеу 

фактісін растайтын квитанция беруді; 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  өзгертілді  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара)

 

3) банкке немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға ақша қабылдау жүзеге асырылған операциялық күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей, салық сомасын кейіннен бюджет 

есебіне  жатқызу үшін күн сайын өткізуді  қамтамасыз етеді. Егер күн сайынғы ақша түсімі Республикалық 

Бюджет  туралы 

Заңда

  белгiленген  және  тиiстi  қаржы  жылының  1  қаңтарында  қолданыста  болатын  он 

еселенген  айлық  есептік  көрсеткіштен  кем  болса,  сондай-ақ  елді  мекенде  банк  немесе  банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым болмаған кезде ақша өткізу үш операциялық 

күнде бір рет жүзеге асырылады; 

4) квитанциялардың дұрыс толтырылуын және сақталуын; 2011.05.07.  №  452-IV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  өзгертілді  (2012  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 5) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

5) уәкілетті орган  белгілеген тәртіппен және  мерзімдерде салық органына  квитанцияларды  пайдалану туралы,  сондай-ақ  салық  сомаларын  банкке  немесе  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге 

асыратын ұйымға тапсыру туралы есептер беруді қамтамасыз етеді. 

  

2014.07.03. № 177-V ҚР 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет