Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет72/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   126

271-бабының 1-

тармағында

  белгіленген  төлеу  мерзімінде  осы  Кодекстің 268-бабының  1-тармағында

  белгіленген 

мөлшерлеме бойынша салық төлеуге міндетті. 

Осы тармақта көрсетілген қосылған құн салығы сомаларын есепке жазуды салық органы уәкілетті орган 

белгілеген тәртіппен жүргізеді.  

4. Осы баптың 3-тармағына сәйкес есептелген қосылған құн салығының сомалары уақтылы және толық 

төленбеген жағдайда, салық органы мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесін орындауды қамтамасыз 

ету тәсілдерін және мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын осы Кодексте айқындалған тәртіппен қолданады. 

5. Тауарларды әкелу және  жанама  салықтардың төленгені туралы  өтініш  Қазақстан Республикасының 

салық органына осы баптың 1-тармағында көзделген мерзім өткеннен кейін қағаз жеткізгіште табыс етілген 

не электрондық нысанда келіп түскен жағдайда, қосылған құн салығының төленген сомалары осы Кодекстің 

599

 және 


602-баптарына

 сәйкес есепке жатқызылуға және қайтарылуға жатады. 

Бұл  ретте  осы  баптың  4-тармағына  сәйкес  есепке  жазылған  өсімпұлдың  төленген  сомалары 

қайтарылуға жатпайды. 

  

276-22-бап.  Кеден  одағында  тауарлардың  импорты  кезінде  тауарларды  әкелу  және  жанама 

салықтардың төленгені туралы өтінішті кері қайтарып алу 

1. Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш салық төлеушінің орналасқан 

жері (тұрғылықты жері) бойынша салық органына табыс етілген салық есептілігін кері қайтарып алу туралы 

салық төлеушінің салықтық өтініші

 негізінде кері қайтаруға жатады. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ  өзгертілді (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2. Салық төлеуші осы баптың 1-тармағында көрсетілген салықтық өтінішті мынадай жағдайларда: 1) тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш қате табыс етілгенде; 

2)  тауарларды  әкелу  және  жанама  салықтардың  төленгені  туралы  өтінішке  өзгерістер  мен 

толықтырулар  енгізілгенде,  оның  ішінде  осы  Кодекстің 

276-23-бабының  2-тармағында

  көзделген 

жағдайда; 

3) осы Кодекстің 276-23-бабының 2-1-тармағында

 көзделген жағдайда тауарларды әкелу және жанама 

салықтардың төленгені туралы өтінішті кері қайтарып алғанда табыс етуге құқылы. 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  3-

тармақ жаңа редакцияда

 

3. Тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішті кері қайтарып алу мынадай әдістердің бірімен: 

1)  салық  есептілігін  қабылдау  және  өңдеу  жүйесінің  орталық  торабынан  алып  тастау  әдісімен 

жүргізіледі, бұл әдіс қате табыс етілген немесе тиісті сапада және (немесе) жасақталымда болмауы себепті 

толық көлемде қайтарылған, импортталған тауарлар бойынша табыс етілген тауарларды әкелу және жанама 

салықтардың төленгені туралы өтініштер бойынша қолданылады; 

2)  тауарларды  әкелу  және  жанама  салықтардың  төленгені  туралы  өтінішке  өзгерістер  мен 

толықтырулар  енгізуді  салық  төлеуші  бір  мезгілде  жаңа  өтінішті  табыс  ете  отырып,  бұрын  табыс  етілген 

өтінішті кері қайтарып алу арқылы жүзеге асыратын ауыстыру әдісімен жүргізіледі. 

Осы тармақтың мақсатында тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш, егер 

мұндай өтінішті табыс ету міндеті осы Кодексте көзделмеген жағдайда, қате табыс етілген деп есептеледі. 

4. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 алып тасталды (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

5.  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2011  жылғы  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 


6.  Тауарларды  әкелу  және  жанама  салықтардың  төленгені  туралы  өтінішке  өзгерістер  мен 

толықтырулар  енгізумен  бір  мезгілде  салық  төлеушi  импортталған  тауарлар  бойынша  жанама  салықтар 

жөніндегі қосымша декларацияны табыс етуге міндетті.  

Осы  тараудың  мақсатында  импортталған  тауарлар  бойынша  жанама  салықтар  жөніндегі  қосымша 

декларация  салық  есептілігі  болып  табылады,  оны  импортталған  тауарлар  бойынша  жанама  салықтар 

жөніндегі салық төлеуші болып табылатын тұлға осы өзгерістер мен (немесе) толықтырулар жататын кезең 

үшін  бұрын  табыс  еткен  салық  есептілігіне  өзгерістер  мен  (немесе)  толықтырулар  енгізген  кезде  табыс 

етіледі. 

Бұл ретте импортталған тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі қосымша декларация хабарлама 

бойынша  салық  есептілігі  болып  табылады,  осы  тұлға  салық  төлеуші  болып  табылатын  импортталған 

тауарлар бойынша жанама салықтар жөніндегі камералдық бақылау нәтижелері бойынша бұзушылықтарды 

салық  органы  анықтаған  кезең  үшін  бұрын  табыс  етілген  салық  есептілігіне  өзгерістер  және  (немесе) 

толықтырулар енгізілген кезде тұлға табыс етеді.  

7. Салық төлеушінің тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтінішке: 

1)  салықтық  тексеру  жүргiзуге  арналған  нұсқамада  көрсетiлген  қосылған  құн  салығы  және  акциздер 

бойынша кешендi және тақырыптық тексерулердi жүргiзу кезеңiнде - тексерiлетiн салық кезеңiнде; 

2)  салық  төлеушінің  шағымында  көрсетілген  қосылған  құн  салығы  салығы  және  акциздер  бойынша 

шағым берудiң қалпына келтiрiлген мерзiмiн ескере отырып, тексеру нәтижелері туралы хабарламаға және 

(немесе)  салық  қызметiнiң  жоғары  тұрған  органының  хабарламаға  жасалған  шағымды  қарау  нәтижелерi 

бойынша  шығарған  шешіміне  шағым  беру  және  оны  қарау  мерзiмi  кезеңiнде  -  шағым  жасалатын  салық 

кезеңiнде өзгерістер мен толықтырулар енгізуге жол берiлмейдi. 

2011.05.07.  №  452-IV  ҚР 

Заңымен

  8-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.29.09.  №  239-V  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

 (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 8-тармақ жаңа редакцияда

 

8. Тауарларды әкелу  және  жанама  салықтардың төленгені туралы  өтінішті кері  қайтарып алу  тәртібін уәкілетті орган белгілейдi. 

  

276-23-бап. Тауарлардың импорты кезінде төленген қосылған құн салығының сомаларын түзету тәртібі 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  1-

тармақ жаңа редакцияда

 

1.  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттердің  аумағынан  Қазақстан  Республикасының  аумағына импортталған  тауарлардыңтиісті  сапада  және  (немесе)  жасақталымда  болмауы  себептіоларды  осындай 

тауарлар  әкелінген  ай  өткенге  дейін  ішінара  және  (немесе)  толық  қайтару  жүзеге  асырылған  жағдайда, 

осындай  тауарлар  жөніндегі  мәліметтер  импортталған  тауарлар  бойынша  жанама  салықтар  жөніндегі 

декларацияда,  сондай-ақ  тауарларды  әкелу  және  жанама  салықтардың  төленгені  туралы  өтініште 

көрсетілмейді. 

1-1.  2014.28.11.  №  257-V  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  2-

тармақ жаңа редакцияда

 

2.  Тауарлардың  тиісті  сапада  және  (немесе)  жасақталымда  болмауы  себепті  оларды  осындай  тауарлар әкелінген ай өткеннен кейін ішінара  қайтарған кездеосындай тауарлар жөніндегі мәліметтер импортталған 

тауарлар  бойынша  жанама  салықтар  жөніндегі  қосымша  декларацияда,  сондай-ақ  кері  қайтарып  алынған 

өтініштің  орнына  табыс  етілген,  тауарларды  әкелу  және  жанама  салықтардың  төленгені  туралы  өтініште 

көрсетілуге жатады. 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2-1-тармақпен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

2-1. Тауарлардың тиісті сапада және (немесе) жасақталымда болмауы себепті оларды осындай тауарлар әкелінген  ай  өткеннен  кейін  толық  қайтарған  кездеосындай  тауарлар  жөніндегі  мәліметтер  импортталған 

тауарлар  бойынша  жанама  салықтар  жөніндегі  қосымша  декларацияда  көрсетілуге  жатады.  Осындай 

тауарлар бойынша табыс етілген тауарларды әкелу және жанама салықтардың төленгені туралы өтініш осы 

Кодекстің 276-22-бабы  3-тармағының  1)  тармақшасына

  сәйкес  алып  тастау  әдісімен  кері  қайтарып 

алынады. 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  3-

тармақ жаңа редакцияда

 

3.  Осы  баптың  мақсатында  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттердің  аумағынан  Қазақстан Республикасының аумағына импортталған тауарлардың тиісті сапада және (немесе) жасақталымда болмауы 

себепті толық және (немесе) ішінара қайтарылуын растайтын құжаттар: 1)  экспорттаушы  салық  төлеушімен  және  импорттаушы  салық  төлеушімен  келісілген,  тиісті  сапада 

және  (немесе)  жасақталымда  болмауы  себепті  қайтарылуға  жататын,  импортталған  тауарлардың  саны 

туралы мәліметтерді қамтитын кінә қою

2) тауарды қабылдап алу-беру актілері (қайтарылған тауарларды тасымалдау болмаған жағдайда);  

3) көліктік құжаттар (тауардың ілеспе құжаттары) (қайтарылған тауарлар тасымалданған жағдайда); 

4) жою актілері болып табылады. 

Осы  тармақта  көрсетілген  құжаттардың  көшірмелері  салық  органына  осы  Кодекстің 

276-20-бабы  3-

тармағының  2)  -  8)  тармақшаларында

  көзделген  құжаттармен  бір  мезгілде  қағаз  жеткізгіште  табыс 

етіледі. 

4. Қосылған құн салығын салуға мыналар жатпайды: 

1)  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  табиғи  зиян  нормалары  шегінде  салық 

төлеуші тартқан тауарлар шығыны; 

2) табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар нәтижесінде туындаған тауарлардың бүлінуі. 

Осы  баптың  мақсаттары  үшін  тауарлар  шығыны  деп  тауарлардың  жойылуы  немесе  жоғалуы  болған 

оқиға түсініледі. Тауардың бүлінуі тауардың барлық немесе жекелеген сапасының (қасиетінің) нашарлауын 

білдіреді, оның нәтижесінде осы тауар салық салынатын айналым мақсаттары үшін пайдаланылуы мүмкін 

емес. 

  

  9-БӨЛІМ. АКЦИЗДЕР 

  

38-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

  

277-бап. Акциздерді қолдану  

Қазақстан  Республикасының  аумағында  өндірілген  және  Қазақстан  Республикасының  аумағына 

импортталатын, осы Кодекстің 

279-бабында

 көрсетілген тауарларға акциз салынады.  

 

2010.30.06. № 297-ІV ҚР Заңымен

  277-1-баппен  толықтырылды  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді)

 

277-1-бап. Кеден одағында қолданылатын ұғымдар  

Осы бөлімде қолданылатын ұғымдар Кеден одағына мүше мемлекеттер арасында жасалған, Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда көзделген. 

Егер  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттердің  арасында  жасалған,  Қазақстан  Республикасы 

ратификациялаған  халықаралық  шарттарда  осы  бөлімде  пайдаланылатын  ұғымдар  көзделмеген  болса,  осы 

Кодекстің  тиісті  баптарында,  Қазақстан  Республикасының  азаматтық  және  өзге  де  салаларындағы 

заңнамасында көзделген ұғымдар қолданылады.  

 

278-бапТөлеушілер  

1. Мыналар:  

1) Қазақстан Республикасының аумағында акцизделетін тауарлар шығаратын;  2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  өзгертілді  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2) акцизделген тауарларды Қазақстан Республикасының аумағына импорттайтын;  3)  Қазақстан  Республикасының  аумағында  бензинді  (авиациялық  бензинді  қоспағанда)  және  дизель 

отынын көтерме, бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын;  

4)  егер  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  Қазақстан  Республикасының  аумағында 

аталған  тауарлар  бойынша  бұрын  акциз  төленбеген  болса,  осы  Кодекстің 279-бабының  5)  -  7) 

тармақшаларында

  аталған  тәркіленген,  иесіз,  мұрагерлік  құқығы  бойынша  мемлекетке  өткен  және 

Қазақстан  Республикасының  аумағында  мемлекет  меншігіне  өтеусіз  берілген  акцизделетін  тауарларды 

өткізуді жүзеге асыратын; 2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  өзгертілді  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.07.03. № 177-V ҚР 

Заңымен

 5) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

5)  егер  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  Қазақстан  Республикасының  аумағында аталған  тауарлар  бойынша  бұрын  акциз  төленбесе,  осы  Кодекстiң 

279-бабында

  аталған  акцизделетiн 

тауарлардың мүліктік массасын өткiзудi жүзеге асыратын; 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  6)  тармақшамен  толықтырылды  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

6)  осы  Кодекстің 279-бабының  6)  тармақшасында

  көзделген  акцизделетін  тауарларды  жинауды 

(жинақтауды) жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар акциз төлеушілер болып табылады. 

2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  1-1-тармақпен  толықтырылды  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

1-1.  Кәсіпкерлік  қызмет  мақсатында  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттердің  аумағынан  акцизделетін тауарларды импорттайтын жеке тұлғалар да акциздерді төлеушілер болып табылады. 

Акцизделетін 

тауарларды 

кәсіпкерлік 

қызмет 


мақсатында 

импортталатындарға 

жатқызу 

өлшемшарттарын уәкілетті орган белгілейді. 

2.  Осы  баптың  1-тармағының  ережелері  ескеріле  отырып,  бейрезидент  заңды  тұлғалар  мен  олардың 

құрылымдық бөлімшелері де акциз төлеушілер болып табылады. 2014.11.04. № 189-V ҚР 

Заңымен

 3-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

3.  Осы  Кодекстің 279-бабы  бірінші  бөлігінің  5)  -  7)  тармақшаларында

  көрсетілген,  Қазақстан 

Республикасының  аумағында  тәркіленген,  иесiз,  мұрагерлiк  құқығы  бойынша  мемлекетке  өткен  және 

мемлекет  меншiгiне  өтеусiз  берiлген  акцизделетін  тауарларды  өткізуді  жүзеге  асыратын,  мемлекеттік 

материалдық  резервтің  материалдық  құндылықтарын  салуды  және  шығаруды  жүзеге  асыратын  уәкілетті 

мемлекеттік органдар акциздерді төлеушілер болып табылмайды. 

  

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  279-бап  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара); 2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен

 279-бап өзгертілді (2014 ж. 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

279-бап. Акцизделетiн тауарлар тiзбесi 

Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, мыналар акцизделетін тауарлар болып табылады: 

1) спирттiң барлық түрлерi; 

2) 

алкоголь өнiмi;

 

3) 2010.30.06. № 297-ІV ҚР Заңымен

 алып тасталды (2010 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

4) темекi бұйымдары;

 

2015.03.12.  №  432-V  ҚР Заңымен

  4-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

4-1) қыздырылатын темекісі бар өнімдер, электронды сигареттерде пайдалануға арналған сұйықтық5) бензин (авиациялық бензиндi қоспағанда), дизель отыны; 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  6)  тармақша  өзгертілді  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

6)  микроавтобустарды,  автобустар  мен  троллейбустарды  қоспағанда,  10  немесе  одан  да  көп  адам тасымалдауға арналған, двигателiнiң көлемi 3000 текше сантиметрден асатын моторлы көлiк құралдары

двигателiнiң  көлемi  3000  текше  сантиметрден  асатын,  адамдар  тасымалдауға  арналған  жеңiл 

автомобильдер  және  өзге  де  моторлы  көлiк  құралдары  (арнайы  мүгедектерге  арналған,  қолмен 

басқарылатын немесе қолмен басқару адаптерi бар автомобильдерден басқа); 

двигателiнiң көлемі 3000 текше сантиметрден асатын, жүкке арналған платформасы және жүк бөлiгiнен 

қатты стационарлық қабырғамен бөлінген жүргiзушi кабинасы бар жеңіл автомобиль шассиіндегі моторлы 

көлік құралдары (арнайы мүгедектерге арналған, қолмен басқарылатын немесе қолмен басқару адаптері бар 

автомобильдерден басқа); 

7) шикi мұнай, газ конденсаты. 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  8)  тармақшамен  толықтырылды  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дәрiлiк зат ретінде тіркелген, құрамында спирт бар медициналық мақсаттағы өнім. 

Сауда  қызметін  реттеу  саласындағы  уәкілетті  орган  шығарылған  елі  бойынша  акциздер  салуға 

жатқызылатын 

импортталатын  тауарлардың  қосымша  тізбесін

  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 

белгілеген 

тәртіппен

 айқындайды. 

Осы  баптың  екінші  бөлігіне  сәйкес  айқындалған  импортталатын  тауарлардың  қосымша  тізбесінде 

көрсетілген  тауарларға акциздер мөлшерлемелерін сауда қызметін реттеу саласындағы  уәкілетті органның 

ұсыныстары негізінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді. 

  

280-бап. Акциз мөлшерлемелері 2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

1. Акциз мөлшерлемелері заттай нысандағы өлшем бірлігіне абсолюттік сомада (тұрлаулы) белгіленеді.  2.  Алкоголь  өніміне  акциздер  мөлшерлемесі  осы  баптың  1-тармағына  сәйкес  не  онда  су 

араластырылмаған (жүз пайыздық) спирттің болу көлеміне байланысты бекітіледі.  2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

3.  Спирттің  барлық  түріне  және  шарап  материалына  акциз  мөлшерлемелері  спирттің  және  шарап материалының бұдан әрі пайдаланылу мақсаттарына қарай сараланады.  

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2010.26.11. № 356-IV ҚР 

Заңымен

 (2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет