Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет68/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   126

бұр.ред.қара

)

2013.16.01.  №  71-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  2-

тармақ өзгертілді

 

2.  Егер  осы  бапта  өзгеше  белгіленбесе,  салық  төлеушінің  импортталған  тауарларды  (оның  ішінде олардың  дайындалғаны  туралы  шарттар  (келісімшарттар)  бойынша  жұмыстарды  орындау  нәтижесі  болып 

табылатын  тауарларды),  сондай-ақ  алыс-беріс  шикізатын  өңдеу  өнімі  болып  табылатын  заттар,  тауарлар 

түрінде  қарыз  беруді  көздейтін  шарт  (келісімшарт)  бойынша  алынған  тауарларды  есепке  қабылдаған  күн 

салық салынатын импортты жасау күні болып табылады. 

Егер осы тармақта өзгеше белгiленбесе, осы тараудың мақсаты үшiн:  

1)  халықаралық  қаржылық  есептiлiк  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлiк 

есеп  және  қаржылық  есептiлiк  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  бухгалтерлік  есепте  осындай 

тауарларды тану (көрсету) күндерінің неғұрлым ертерегі; 

2)  Қазақстан  Республикасының  аумағына  мұндай  тауарларды  әкелу  күні  импортталған  тауарларды 

есепке қабылдаған күн болып табылады. 

Салық төлеушіде  осы  тармақтың екінші бөлігінің 1)  және  2) тармақшаларында көрсетілген күндердің 

екеуі де болған жағдайда, көрсетілген күндердің неғұрлым кешірегі импортталған тауарларды есепке қойған 

күн болып табылады. 

Осы тармақтың мақсаты үшін: тауарларды әуе немесе теңіз кемелерімен тасымалдау кезінде - Қазақстан Республикасының аумағында 

орналасқан әуежайға немесе портқа әкелген күн; 

тауарларды халықаралық автомобиль  қатынасымен  тасымалдау кезінде  -  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік  шекарасын  кесіп  өткен  күн  тауарларды  Қазақстан  Республикасының  аумағына  әкелген  күн 

болып табылады. 

Бұл ретте Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өту күні Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің аумақтық бөлімшелері беретін мемлекеттік бақылаудан өту 

туралы талонның (не мемлекеттік бақылаудан өту туралы талон көшірмесінің) негізінде айқындалады, оның нысанын

 және ұсыну тәртібін уәкілетті орган мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті 

бірлесе  отырып  белгілейді.  Салықтық  әкімшілендіру  мақсатында  уәкілетті  орган  және  Қазақстан 

Республикасының  Ұлттық  қауіпсіздік  комитеті  мәліметтерді  бірыңғай  ақпараттық  жүйе  арқылы  беру 

жөніндегі өзара іс-қимылды ұйымдастырады

тауарларды  халықаралық  және  мемлекетаралық  темір  жол  көлігі  қатынасымен  тасымалдау  кезінде  - 

Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  белгілеген  шекара  маңындағы  бірiншi  өткізу  пунктiне  (стансасына) 

әкелген күн; 

тауарларды  магистральдық  құбыржолдары  жүйесi  бойынша  немесе  электр  беру  желiлерi  бойынша 

тасымалдау кезінде - тауарларды тапсыру пунктiне әкелген күн; 

халықаралық  почта  жөнелтілімдері  бойынша  тауарларды  жөнелту  кезінде  -  Қазақстан 

Республикасының  почта  туралы заңнамасына

  сәйкес  Қазақстан  Республикасының  аумағында  почта 

штемпелі қойылған күн айқындалады. 

Қазақстан Республикасының аумағына  тауарларды әкелу күні туралы  мәліметтер  болмаған кезде,  осы 

тармақтың екінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген күн импортталған тауарларды есепке қойған күн 

болып табылады.  

Халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп 

және  қаржылық  есептiлiк  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  бухгалтерлік  есепте  тауарларды  тану 

(көрсету) болмаған кезде осы тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген күн импортталған 

тауарларды есепке қойған күн болып табылады. 

Осы тармақтың екінші - жетінші бөліктерінде көрсетілмеген өзге де жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының  заңнамасында  бухгалтерлік  есеп  жүргізуді  жүзеге  асыру  міндеті  көзделмеген  тұлғалар 

үшін импортталған тауарларды есепке қабылдаған күн осындай тауарларды алуды (не иеленуді) растайтын 

құжат жазып берілген күн бойынша айқындалады. Бұл ретте, тауарлардың жеткізілуін растайтын құжаттар 

болған кезде, тасымалдаушының  тауарларды сатып алушыға  берген  күні  импортталған тауарларды есепке 

алу күні болып танылады. 

3.  Лизинг  шартында  көзделген  (төлемнің  нақты  мөлшері  мен  жүзеге  асырылу  күніне  қарамастан) 

тауарлар  (лизинг  нысанасы)  құнының  бір  бөлігін  төлеу  күні  тауарларға  (лизинг  нысаналарына)  меншік 

құқығының лизинг алушыға өтуін көздейтін лизинг шарты бойынша осы тауарларды (лизинг нысаналарын) 

Кеден  одағына  мүше  басқа  мемлекеттің  аумағынан  Қазақстан  Республикасының  аумағына  әкелген  кезде 

салық салынатын импортты жасау күні болып табылады. 

Егер  лизинг  шарты  бойынша  тауарлар  (лизинг  нысаналары)  құнының  бір  бөлігін  төлеу  мерзімінің 

басталу күні тауарларды (лизинг нысаналарын) Қазақстан Республикасының аумағына әкелетін күнге дейін 

белгіленсе,  импортталған  тауарларды  есепке  қабылдаған  күн  салық  салынатын  импортты  жасаудың 

бастапқы күні болып табылады. 

Егер лизинг алушы лизинг шартында көзделген лизингтік төлемдерді мерзімінен бұрын өтеуді үш жыл 

өткеннен кейін жүзеге асырса, түпкілікті есеп айырысу күні осы лизинг шарты бойынша салық салынатын 

импортты жасаудың соңғы күні болып табылады. 

Осы  Кодекстiң 

276-1-бабының  2-тармағында

  белгiленген  талаптар  сақталмаған  жағдайда,  сондай-ақ 

мүлікті  (лизинг  нысанасын)  берген  сәттен  бастап  үш  жыл  өткеннен  кейін  лизинг  шарты  (келісімшарты) 

бұзылған  жағдайда,  импортталған  тауарларды  (лизинг  нысаналарын)  есепке  қабылдаған  күн  салық 

салынатын импортты жасау күні болып табылады. 

4.  Егер  осы  тармақта  өзгеше  көзделмесе,  жұмыстарды  орындаған,  қызметтерді  көрсеткен  күн 

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым жасау күні болып табылады. 

Жұмыстардың  орындалу,  қызметтердің  көрсетілу  фактісін  растайтын  құжатқа  қол  қойылған  күн 

жұмыстар орындалған, қызметтер көрсетілген күн болып танылады. 

Егер  жұмыстар,  көрсетілетін  қызметтер  тұрақты  (үзіліссіз)  негізде  өткізілетін  болса,  онда  бірінші 

басталатын күн:  

шот-фактура жазылған күн;  

әрбір төлемді (есеп айырысу нысанына қарамастан) алған күн айналым жасау күні болып табылады. 

Тұрақты  (үзіліссіз) негізде өткізу жұмыстарды,  көрсетілетін қызметтерді алушы олардың нәтижелерін 

өзінің өндірістік қызметінде жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету күнінде пайдалана алатын жағдайда, 

жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  он  екі  ай  және  одан  артық  мерзімге  жасалған  ұзақ  мерзімді 

келісімшарт негізінде жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді білдіреді. 

Қазақстан  Республикасының  салық  төлеушісі  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  Қазақстан 

Республикасында  қосылған  құн  салығын  төлеуші  болып  табылмайтын  және  қызметін  филиал,  өкілдік 


арқылы  жүзеге  асырмайтын  және  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттің  салық  төлеушісі  (төлеушісі)  болып 

табылатын  бейрезиденттен  сатып  алған  жағдайда  -  жұмыстардың  орындалуы,  қызметтердің  көрсетілуі 

фактісін растайтын құжаттарға қол қою күні өткізу бойынша салық салынатын айналым жасау күні болып 

табылады.  

  

276-7-бап. Тауарлардың экспорты кезінде салық салынатын айналымның мөлшерін айқындау  

1. Тауарлардың экспорты кезінде салық салынатын айналым мөлшері, егер осы бапта  және Қазақстан 

Республикасының  трансферттік  баға  белгілеу  туралы 

заңнамасында

  өзгеше  көзделмесе,  мәміле  жасасқан 

тараптар  қолданатын  бағалар мен тарифтер  негізге алына отырып, өткізілетін тауарлардың  құны негізінде 

айқындалады.  2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

2.  Тауарларға  меншік  құқығының  лизинг  алушыға  ауысуы  көзделетін  лизинг  шарты  (келісімшарты) бойынша  олардың  (лизинг  нысаналарының)  экспорты  кезінде  салық  салынатын  айналым  мөлшері 

тауарлардың  (лизинг  нысаналарының)  бастапқы  құнының  әрбір  лизингтік  төлемге  тура  келетін  бір  бөлігі 

мөлшерінде  әрбір  лизингтік  төлемді  төлеу  үшін  лизинг  шартында  (келісімшартында)  көзделген  күнге 

айқындалады. 

Бұл  ретте  тауардың  (лизинг  нысанасының)  бастапқы  құны  деп  сыйақыны  есепке  алмай,  шартта 

көрсетілген лизинг нысанасының құнын түсіну керек.  

3. Зат түрінде қарыз беруді көздейтін шарттар (келісімшарттар) бойынша тауарлардың экспорты кезінде 

салық  салынатын  айналым  мөлшері  -  шартта  (келісімшартта)  көзделген  берілетін  (ұсынылатын) 

тауарлардың  құны,  шартта  (келісімшартта)  құны  көрсетілмеген  жағдайда  -  тауарларға  ілеспе  құжаттарда 

көрсетілген  құн,  шарттарда  (келісімшарттарда)  және  тауарларға  ілеспе  құжаттарда  құны  көрсетілмеген 

жағдайда бухгалтерлік есепте көрсетілген тауарлардың құны ретінде айқындалады. 

Бұл  ретте  осы  тараудың  мақсаты  үшін  тауарларға  ілеспе  құжаттар  деп  халықаралық  автомобиль 

жүкқұжаты,  темір  жол  көлігінің  жүкқұжаты,  тауар-көлік  жүкқұжаты,  бірыңғай  үлгідегі  жүкқұжаты,  багаж 

ведомосы, почта ведомосы, багаж түбіртегі, әуе жүкқұжаты, коносамент, сондай-ақ тауарларды құбыр жол 

көлігі  және  электр  беру  желілері  арқылы  өткізу  кезінде  пайдаланылатын  құжаттар  мен  акцизделетін 

тауарлардың  жекелеген  түрлерін  өткізу  кезінде  пайдаланылатын  өзге  де  құжаттар,  сондай-ақ  Қазақстан 

Республикасының көлік туралы заңнамалық актілерінде және Қазақстан Республикасы қатысушысы болып 

табылатын  халықаралық  шарттарда  көзделген  тасымалдар  кезінде  тауарлар  мен  көлік  құралдарына  ілесіп 

жүретін  өзге  де  құжаттар;  шот-фактуралар,  арнайы  тізбелер,  тиеу  және  буып-түю  парақтары,  сондай-ақ 

тауарлар  туралы  мәліметтер,  оның  ішінде  тауарлардың  құнын  растайтын  және  Қазақстан  Республикасы 

қатысушысы  болып  табылатын  халықаралық  шарттарға  сәйкес  пайдаланылатын  басқа  да  құжаттар 

түсініледі. 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 4-тармақпен толықтырылды (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) 

 

4.  Егер  осы  бапта  өзгеше  белгіленбесе,  өткізілген  тауарлар  бағасы  ұлғайту  (азайту)  жағына  өзгерген кезде не өткізілген тауарлардың саны (көлемі) олардың тиісті сапасы және (немесе) жасақталымы болмауы 

себепті қайтарылуына байланысты азайған кезде тауарлар экспорты кезіндегі салық салынатын айналымның 

мөлшері шартқа (келісімшартқа) қатысушылары экспортталған тауарлардың бағасын өзгерткен (қайтаруды 

келіскен) сол салық кезеңінде түзетіледі. 

  

276-8-бап. Салық салынатын импорттың мөлшерін айқындау  

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

1.  Тауарлардың,  оның  ішінде  оларды  дайындау  туралы  шарт  (келісімшарт)  бойынша  жұмыстарды орындау  нәтижесі  болып  табылатын  тауарлардың  салық  салынатын  импортының  мөлшері  сатып  алынған 

тауарлардың құны негізінде айқындалады. 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2.  Осы  баптың  мақсаты  үшін  сатып  алынған  тауарлардың  құны  салық  салу  мақсатында  бағаны айқындау қағидаттары негізінде айқындалады. 

Салық  салу  мақсатында  бағаны  айқындау  қағидаты  шарттың  (келісімшарттың)  талаптарына  сәйкес 

тауарлар  үшін  төленуге  жататын  мәміле  бағасы  негізінде  сатып  алынған  тауарлар  құнын  айқындауды 

білдіреді. 

Егер  шарттың  (келісімшарттың)  талаптары  бойынша  мәміле  бағасы  сатып  алынған  тауарлардың, 

сондай-ақ басқа да шығыстардың құнынан тұратын болса және бұл ретте сатып алынған тауарлардың құны 

және  (немесе)  басқа  да  шығыстардың  құны  бөлек  көрсетілсе,  онда  сатып  алынған  тауарлардың  құны  ғана 

салық салынатын импорттың мөлшері болып табылады. 

Егер  шарттың  (келісімшарттың)  талаптары  бойынша  мәміле  бағасы  сатып  алынған  тауарлардың, 

сондай-ақ басқа да шығыстардың құнынан тұратын болса және бұл ретте, сатып алынған тауарлардың құны және  (немесе)  басқа  да  шығыстардың  құны  бөлек  көрсетілмесе,  онда  аталған  шартта  (келісімшартта) 

көрсетілген мәміле бағасы салық салынатын импорттың мөлшері болып табылады. 

3.  Тауарлардың  салық  салынатын  импортының  мөлшеріне  акцизделетін  тауарлар  бойынша  акциздің 

сомасы енгізіледі. 

Лизинг  шарттары  бойынша  тауарлардың  (лизинг  нысаналарының)  салық  салынатын  импортының 

мөлшеріне  акцизделетін  тауарлар  бойынша  акциздің  есептелген  сомалары  импортталған  акцизделетін 

тауарларды (лизинг нысаналарын) есепке алған күні енгізіледі. 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен___5-тармақ_жаңа_редакцияда_(2015_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен___4-тармақ_жаңа_редакцияда_(2010_жылғы_1_шілдеден_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен

 4-тармақ жаңа редакцияда (2010 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. Тауар алмасу (бартерлік) шарттары (келісімшарттары), сондай-ақ зат түрінде қарыз беруді көздейтін шарттар  (келісімшарттар)  бойынша  алынған  тауарлардың  салық  салынатын  импортының  мөлшері  осы 

баптың 2-тармағында көзделген салық салу мақсатында баға айқындау қағидатын ескере отырып, тауарлар 

құнының негізінде айқындалады. 

Бұл  ретте  тауарлардың  құны  шартта  (келісімшартта)  көзделген  тауарлар  бағасының,  шартта 

(келісімшартта)  тауарлардың  бағасы  көрсетілмеген  кезде  -  тауарларға  ілеспе  құжаттарда  көрсетілген 

бағаның,  шартта  (келісімшартта)  және  тауарларға  ілеспе  құжаттарда  бағасы  көрсетілмеген  кезде  - 

тауарлардың бухгалтерлік есепте көрсетілген бағасының негізінде айқындалады. 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5.  Алыс-беріс  шикізатын  қайта  өңдеу  өнімдері  болып  табылатын  тауарлардың  салық  салынатын импортының  мөлшері,  акцизделетін  қайта  өңдеу  өнімдері  бойынша  төленуге  жататын  акциздерді  қоса 

алғанда, осы алыс-беріс шикізатын қайта өңдеу бойынша жұмыстардың құны негізінде айқындалады. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  6-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

6. Тауарларға меншік құқығының лизинг алушыға өтуін көздейтін лизинг шарты бойынша тауарлардың (лизинг  нысаналарының)  салық  салынатын  импортының  мөлшері,  осы  баптың  2-тармағында  көзделген 

салық  салу  мақсатында  баға  айқындау  принципі  ескеріле  отырып,  сыйақы  есепке  алынбай,  осы  Кодекстің 276-6-бабы  3-тармағында

  белгіленген  күні  көзделген  тауар  (лизинг  нысанасы)  құнының  бір  бөлігі 

мөлшерінде айқындалады. 

Егер лизинг шарты (келісімшарты) бойынша тауарлар (лизинг нысаналары) құнының бір бөлігін төлеу 

мерзімінің басталу күні тауарларды (лизинг нысанасын) Қазақстан Республикасының аумағына әкелу күніне 

дейін  белгіленген  болса,  тауарлардың  (лизинг  нысаналарының)  салық  салынатын  импортын  жасаудың 

алғашқы  күніндегі  салық  салынатын  импорттың  мөлшері,  сыйақы  есепке  алынбай,  лизинг  шарты 

(келісімшарты)  бойынша  барлық  лизингтік  төлемдер  сомасы  ретінде  айқындалады,  оны  төлеу  мерзімінің 

басталған күні лизинг шартына (келісімшартына) сәйкес тауарларды (лизинг нысаналарын) лизинг алушыға 

беру күніне дейін белгіленеді. 

Осы  Кодекстің 

276-1-бабының  2-тармағының

  талаптарына  сәйкес  келетін  лизинг  шартында 

(келісімшартында)  көзделген  лизинг  төлемдерін  лизинг  алушы  мерзімінен  бұрын  өтеген  жағдайда,  салық 

салынатын  импортты  жасаудың  соңғы  күніндегі  салық  салынатын  импорттың  мөлшері  лизинг  шарты 

(келісімшарты) бойынша сыйақы есепке алынбаған барлық лизинг төлемдері мен сыйақы есепке алынбаған 

өтелген төлемдер сомасы арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

Осы  Кодекстің 

276-1-бабының  2-тармағында

  белгіленген  талаптар  сақталмаған  жағдайда,  сондай-ақ 

мүлікті  (лизинг  нысанасын)  берген  кезден  бастап  үш  жыл  өткеннен  кейін  лизинг  шарты  (келісімшарты) 

бұзылған жағдайда, салық салынатын импорттың мөлшері Кеден одағына мүше мемлекеттердің аумағынан 

Қазақстан  Республикасының  аумағына  әкелінген,  салық  салу  мақсатында  баға  айқындау  принципі 

ескерілген,  олар  бойынша  бұрын  жанама  салықтар  төленген  лизинг  шарты  (келісімшарты)  бойынша 

лизингтік  төлемдердің  сомасына  азайтылған  (сыйақы  есепке  алынбаған)  тауарлардың  (лизинг 

нысаналарының)  құны  негізінде  айқындалады.  Бұл  ретте  лизинг  шартымен  (келісімшартымен)  көзделген 

сыйақы аталған жағдайлар басталғанға дейін салық салынатын импорт мөлшеріне енгізіледі. 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  7-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

7.  Салық  органдары  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттердің  аумағынан  Қазақстан  Республикасының аумағына  тауарлар импорты  кезінде  қосылған құн салығы бойынша  салық міндеттемелерінің орындалуын 

бақылауды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен

  және  (немесе) 

Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы 

заңнамасының

 талаптарын ескере отырып, 

салық салынатын импорттың мөлшерін түзетуге құқылы. 

Бұл ретте салық төлеуші жоғарыда көрсетілген Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіпті 

және (немесе) Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу туралы 

заңнамасының

 талаптарын 

ескере отырып, салық салынатын импорттың мөлшерін өз бетінше түзетеді. 

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 8-тармақпен толықтырылды (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) 

 


8. Импортталған тауарлар есепке қабылданған ай өткеннен кейін шартқа (келісімшартқа) қатысушылар 

осындай тауарлардың  бағасын ұлғайту жағына  өзгерткен  жағдайда,  салық салынатын  импорттың мөлшері 

тиісті түрде түзетіледі. 

  

276-9-бап.  Жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  өткізу  бойынша  салық  салынатын айналымның мөлшерін айқындау  

Егер  осы  тарауда  өзгеше  белгіленбесе,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  өткізу  бойынша  салық 

салынатын айналымның мөлшері осы Кодекстің 

238

 және 


241-баптарына

 сәйкес айқындалады. 

  

276-10-бап. Кеден одағындағы тауарлардың экспорты  

1.  Қазақстан  Республикасының  аумағынан  Кеден  одағына  мүше  басқа  мемлекеттің  аумағына 

тауарлардың экспорты кезінде қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі қолданылады. 

Егер осы тарауда өзгеше белгіленбесе, қосылған құн салығын төлеушінің Қазақстан Республикасының 

аумағынан Кеден одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарлардың экспорты кезінде осы Кодекстің 

34-тарауына

 сәйкес қосылған құн салығының сомасын есепке жатқызуға құқығы бар. 

2. Осы баптың ережелері оларды  дайындау  туралы  шарттар бойынша жұмыстарды  орындау  нәтижесі 

болып  табылатын,  оларды  дайындау  бойынша  жұмыстар  орындалған  Қазақстан  Республикасының 

аумағынан  Кеден  одағына  мүше  басқа  мемлекеттің  аумағына  әкетілетін  тауарларға  қатысты  да 

қолданылады.  

3.  Меншік  құқығының  лизинг  алушыға  өтуін  көздейтін  лизинг  шарты  (келісімшарты)  бойынша,  зат 

түрінде  қарыз  беруді  көздейтін  шарт  (келісімшарт)  бойынша,  тауарларды  дайындау  туралы  шарт 

(келісімшарт)  бойынша  тауарларды  (лизинг  нысаналарын)  Қазақстан  Республикасының  аумағынан  Кеден 

одағына  мүше  басқа  мемлекеттің  аумағына  әкету  кезінде  қосылған  құн  салығының  нөлдік  мөлшерлемесі 

қолданылады. 

  

276-11-бап. Тауарлар экспортын растау 

1. Тауарлар экспортын растайтын құжаттар мыналар болып табылады: 

1)  өзгерістер,  толықтырулар  және  оларға  қосымшалар  ескеріле  отырып,  солардың  негізінде  тауарлар 

экспорты  жүзеге  асырылатын  шарттар  (келісімшарттар)  (бұдан  әрі  -  шарттар  (келісімшарттар),  тауарлар 

лизингі  немесе  зат  түрінде  қарыз  берілетін  жағдайда  -  лизинг  шарттары  (келісімшарттары),  зат  түрінде 

қарыз  беруді  көздейтін  шарттар  (келісімшарттар),  тауарларды  дайындауға  арналған  шарттар 

(келісімшарттар);  2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2)  аумағына  тауарлар  импортталған  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттің  салық  органының  белгісі  бар, тауарларды  әкелу  және  жанама  салықтардың  төленгені  туралы,  жанама  салықтардың  төленгені  және 

(немесе)  оларды  төлеуден  босату  және  (немесе)  төлеудің  өзге  тәсілі  туралы  өтініш  (қағаз  жеткізгіштегі 

түпнұсқасы немесе көшірмесі) не өтініштер тізбесі (қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда); 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  өзгертілді  (2010  жылғы  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3) Кеден одағына мүше бір мемлекеттің аумағынан Кеден одағына мүше басқа мемлекеттің аумағына тауарларды өткізуді растайтын тауарларға ілеспе құжаттардың көшірмелері. 

Тауарлардың  магистральдық  құбыр  жүйесі  бойынша  немесе  электр  беру  желілері  бойынша  экспорты 

жағдайында  тауарларға  ілеспе  құжаттардың  көшірмелерінің  орнына  тауарларды  қабылдап  алу-тапсыру 

актісі табыс етіледі; 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет