Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


тізілімін   уәкілетті  орган  белгілеген  тәртіппен,  мерзімдерде және нысанжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет65/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   126

тізілімін

  уәкілетті  орган  белгілеген 

тәртіппен, 

мерзімдерде және нысан

 бойынша табыс етеді. 2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

  4-тармақпен  толықтырылды  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) 

 

4.  Осы  Кодекстiң 571-бабының  4-тармағында

  көзделген  жағдайларда  салық  органының  шешімі 

бойынша  тіркеу  есебінен  шығарылған  салық  төлеуші,  осындай  есептен  шығару  жүргізілген  есепті  салық 


кезеңінен кейінгі екінші айдың 15-інен кешіктірмей, қосылған құн салығы бойынша тарату декларациясын 

орналасқан жері бойынша салық органына табыс етуге міндетті. Тарату декларациясы салық төлеуші тіркеу 

есебінен шығарылған салық кезеңінің басынан бастап оны  осындай есептен шығарған күнге дейінгі   кезең 

үшін толтырылады. 

  

271-бапҚосылған құн салығын төлеу мерзімі 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (2012 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 1-тармақ жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1.  Егер  осы  бапта  өзгеше  белгіленбесе,  қосылған  құн  салығын  төлеуші  бюджетке  төленуге  жататын салықты  орналасқан  жері  бойынша  есепті  салық  кезеңінен  кейінгі  екінші  айдың  25-күнінен  кешіктірмей, 

әрбір салық кезеңі үшін төлеуге міндетті. 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-1-тармақпен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

1-1.  Осы  Кодекстің 571-бабының  1  және  4-тармақтарына

  сәйкес  қосылған  құн  салығын  төлеушіні 

қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығарған жағдайда, қосылған құн салығы бойынша тарату 

декларациясында  көрсетілген  қосылған  құн  салығын  төлеу  қосылған  құн  салығын  төлеушінің  салық 

органына  осындай  декларацияны  табыс  еткен  күнінен  бастап  күнтізбелік  он  күннен  кешіктірілмей,  оның 

орналасқан жері бойынша жүргізіледі. 

Егер  қосылған  құн  салығы  бойынша  тарату  декларациясы  табыс  етілген  салық  кезеңінің  алдындағы 

салық кезеңі үшін табыс етілген, қосылған құн салығы бойынша декларацияда көрсетілген осындай салықты 

төлеу  мерзімі  осы  тармақтың  бірінші  бөлігінде  көрсетілген  мерзім  өткеннен  кейін  басталған  жағдайда, 

салықты  төлеу  салық  органына  тарату  декларациясы  табыс  етілген  күннен  бастап  күнтізбелік  он  күннен 

кешіктірілмей жүргізіледі. 

2014.29.12.  №  269-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Импортталатын  тауарлар  бойынша  қосылған  құн  салығы  Қазақстан  Республикасының  кеден заңнамасында кедендік төлемдерді төлеу үшін айқындалатын күні төленеді. 

Бұл ретте ішкі тұтыну үшін шығарудың кедендік рәсімімен орналастырылған импортталатын тауарлар 

бойынша қосылған құн салығын төлеу мерзімін өзгерту осы Кодекстің 

51-3-бабына

 сәйкес жүргізіледі. 

  

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  271-1-баппен  толықтырылды  (2011  жылғы  1  қаңтарынан  қолданысқа 

енетін 4-тармақты қоспағанда, 2009 ж. 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді)

 

271-1-бап.  Жай  серіктестік  (консорциум)  құрамында  өнімді  бөлу  туралы  келісім  (келісімшарт) бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылардың қосылған құн 

салығы бойынша салық міндеттемесін орындауының ерекшеліктері  

1.  Өнімді  бөлу  туралы  келісім  (келісімшарт)  бойынша  қызметтің  шеңберінде  қосылған  құн  салығы 

бойынша салық нысандарын жасау мен табыс ету жөніндегі салық міндеттемесін: 

қосылған  құн  салығының  жай  серіктестіктің  аталған  қатысушысына  келетін  үлесі  бөлігінде 

қатысушының әрқайсысы; 

не өнімді бөлу туралы келісімнің (келісімшарттың) шеңберінде жүзеге асыратын қызметінің жиынтығы 

бойынша,  егер  өнімді  бөлу  туралы  келісімнің  (келісімшарттың)  талаптарында  оператор  осындай  салық 

міндеттемесін орындауға уәкілетті болса, оператор орындауға тиіс. 

2.  Жай  серіктестіктің  (консорциумға)  әрбір  қатысушысының  қосылған  құн  салығы  бойынша  салық 

нысандарын жасау мен табыс ету жөніндегі салық міндеттемесін орындауы кезінде: 

тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  өткізу  (сатып  алу)  бойынша  шот-фактуралар  осы 

Кодекстің 235-бабының

 талаптарына сәйкес жазып беріледі

қосылған  құн  салығы  бойынша  декларация  мен  декларацияға  қосымша  болып  табылатын  шот-

фактуралардың  тізілімін  жай  серіктестіктің  (консорциумның)  қатысушысының  үлесіне  келетін  бөлігінде 

осындай қатысушының әрқайсысы тапсырады; 

қосылған құн салығының есептелген, есепке жазылған (азайтылған), аударылған және төленген (есепке 

жатқызылғандары  және  қайтарылғандары  ескеріле  отырып)  сомалары  жай  серіктестіктің  аталған 

қатысушысының үлесіне келетін бөлігінде қатысушының әрқайсысының дербес шотында көрсетіледі; 

қосылған  құн  салығының  асып  түскен  бөлігін  қайтару  декларацияны  табыс  еткен  жай  серіктестіктің 

(консорциумның) қатысушысына жүргізіледі; 

салықтық әкімшілік ету  тәртібі,  оның ішінде  нұсқаманы, хабарламаны  және  салықтық тексеру актісін 

тапсыру  осы  Кодексте  белгіленген  тәртіппен  жай  серіктестіктің  (консорциумның)  қатысушысына 

әрқайсысына қатысты қолданылады. 

3.  Оператор  өнімді  бөлу  туралы  келісім  (келісімшарт)  шеңберінде  жүзеге  асыратын  қызметінің 

жиынтығы  бойынша  қосылған  құн  салығы  бойынша  салық  нысандарын  жасау  мен  табыс  ету  жөніндегі 

салық міндеттемесін орындаған кезде: тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  өткізу  (сатып  алу)  бойынша  шот-фактуралар  осы 

Кодекстің 263-бабының

  талаптарына  сәйкес  жалпыға  бірдей  белгіленген  тәртіппен  оператордың 

деректемелері көрсетіле отырып, жазып беріледі; 

қосылған  құн  салығы  бойынша  декларация  мен  декларацияға  қосымша  болып  табылатын  шот-

фактуралардың тізілімін өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) шеңберінде жүзеге асыратын қызметінің 

жиынтығы бойынша оператор тапсырады; 

қосылған құн салығының есептелген, есепке жазылған (азайтылған), аударылған және төленген (есепке 

жатқызылғандары  және  қайтарылғандары  ескеріле  отырып)  сомалары  оператордың  дербес  шотында 

көрсетіледі; 

қосылған құн салығының асып түскен бөлігін қайтару операторға жүргізіледі; 

салықтық әкімшілік ету тәртібі,  оның ішінде  нұсқаманы, хабарламаны  және  салықтық тексеру актісін 

тапсыру  осы  Кодексте  салық  төлеушілер  (салық  агенттері)  үшін  көзделген  тәртіпке  сәйкес  операторға 

қатысты  қолданылады  және  бұл  ретте  көрсетілген  құжаттар  өнімді  бөлу  туралы  келісім  (келісімшарт) 

бойынша салық төлеуші ретінде жай серіктестіктің (консорциумның) әрбір қатысушысына тапсырылды деп 

есептеледі. 

4-тармақ  2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді

 

 

4. Осы бапқа сәйкес қосылған құн салығы бойынша салық нысандарын жасау мен табыс ету жөніндегі салық  міндеттемесін  орындаудың  таңдап  алынған  әдісі  салықтық  есепке  алу  саясатында  көрсетілуге  және 

өнімді  бөлу  туралы  келісімнің  (келісімшарттың)  қолданылу  кезеңі  аяқталғанға  дейін  өзгермеген  күйінде 

қалуға тиіс. 

  

  37-тарау. ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ БОЙЫНША БЮДЖЕТПЕН ӨЗАРА ҚАТЫНАС  

  

272-бапҚосылған құн салығын қайтару 

1. Егер осы тарауда өзгеше белгіленбесе, мыналар: 

272-бабы 1-тармағының 1) тармақшасының қолданысы 2011 ж. 1 қаңтардан бастап 2022 ж. 1 қаңтарға 

дейін тоқтатылды, тоқтата тұру кезеңiнде осы тармақша 2008.10.12 № 100-IV ҚР Заңның 

42-бабының

 

редакциясында қолданылды 

 

2014.28.11. № 257-V ҚР Заңымен

 1) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

1)  есепке  жатқызылатын  қосылған  құн  салығы  сомасының  осы  Кодекстiң 273

  және 

274-

баптарында

  белгiленген  тәртiппен  есептi  салық  кезеңiнiң  аяғында  декларация  бойынша  өсу 

қорытындысымен қалыптасқан, есепке жазылған салық сомасынан асып кетуі (бұдан әрi - қосылған 

құн салығының асып кетуі). 

Осы  тармақшада  көрсетілген  қосылған  құн  салығы  сомасының  асып  кетуін  айқындау  кезінде 

есепке  жатқызылатын  қосылған  құн  салығының  сомасында  агроөнеркәсіптік  кешен  саласындағы 

дайындаушы ұйым жазып берген шот-фактуралар бойынша қосылған құн салығының сомасы есепке 

алынбайды; 

2)  грант  қаражаты  есебінен  сатып  алынған  тауарларды,  жұмыстарды,  қызмет  көрсетулерді 

ұсынушыларға осы Кодекстің 

275-бабында

 белгіленген тәртіппен төленген қосылған құн салығы; 2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  өзгертілді  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3)  Қазақстан  Республикасында  аккредиттелген  дипломатиялық  және  оларға  теңестірілген  шет мемлекеттердің  өкілдіктері,  шет  мемлекеттердің  консулдық  мекемелері,  дипломатиялық  және  осы 

өкілдіктердің  әкімшілік-техникалық  персоналына  жататын  адамдар,  олармен  бірге  тұратын  отбасы 

мүшелерін қоса алғанда,  консулдық лауазымды адамдар, консулдық қызметшілер  -  олармен бірге  тұратын 

отбасы  мүшелерін  қоса  алғанда,  Қазақстан  Республикасының  аумағында  сатып  алған  тауарларды, 

жұмыстарды,  қызмет  көрсетулерді  ұсынушыларға  осы  Кодекстің 

276-бабында

  белгіленген  тәртіппен 

төлеген қосылған құн салығы;  

4)  бюджетке  артық  төленген  қосылған  құн  салығының  сомасы  осы  Кодекстің 599

  және 


602-

баптарында

 белгіленген тәртіппен салық төлеушіге бюджеттен қайтарылуға жатады. 2015.03.12. № 432-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

2.  2009  жылғы  1  қаңтарға  дейін  сатып  алынған  тауарлар,  жұмыстар,  қызмет  көрсетулер  бойынша қалыптасқан,  осы  баптың  1-тармағы  1)  тармақшасының  бірінші  бөлігінде  көрсетілген  қосылған  құн 

салығының  асып  кетуі,  нөлдік  мөлшерлеме  бойынша  салық  салынатын  айналымдар  мақсатында 

пайдаланылған  немесе  пайдаланылатын  тауарларға,  жұмыстарға,  қызмет  көрсетулерге  байланысты 

қалыптасқан асып түсуді қоспағанда, бюджеттен қайтарылуға жатпайды. 

Осы тармаққа сәйкес бюджеттен қайтарылуға жатпайтын қосылған құн салығының асып түсуі қосылған 

құн  салығы  бойынша  алдағы  төлем  шотына  есептеледі.  Импорт  кезінде  төлеуге  жататын,  сондай-ақ  осы 

Кодекстің 

241-бабында

 көзделген қосылған құн салығын төлеу шотының есебіне жатқызу жүргізілмейді.  

Осы  тармақтың  ережелері  осы  Кодекстің 

273-1-бабына

  сәйкес  қосылған  құн  салығының  асып  кетуін 

қайтару кезінде қолданылмайды. 


2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  (2012  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (

бұр.ред.қара

)  3-

тармақ жаңа редакцияда

 

3.  Нөлдік  мөлшерлеме  бойынша  салық  салынатын  айналымдар  жасалған  салық  кезеңінің  соңында қалыптасқан қосылған құн салығы сомасының асып кетуі, егер бір мезгілде мынадай шарттар орындалатын 

болса: 


1)  қосылған  құн  салығын  төлеуші  нөлдік  мөлшерлеме  бойынша  салық  салынатын  тауарларды, 

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тұрақты түрде өткізуді жүзеге асырса; 

2)  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  тұрақты  түрде  өткізу  жүзеге  асырылған  салық 

кезеңінде нөлдік мөлшерлеме  бойынша  салық салынатын өткізу  бойынша  айналым өткізу бойынша  салық 

салынатын жалпы айналымның кемінде 70 пайызын құрайтын болса, қайтарылуға жатады. 

Осы тармақтың ережелері осы Кодекстің 274-бабында

 көзделген қосылған құн салығының асып кетуін 

қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолдануға құқығы бар салық төлеушілерге қолданылмайды. 

3-1.  2015.03.12.  №  432-V  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылды (

бұр.ред.қара

)

 

2013.05.12. № 152-V ҚР Заңымен

 5-тармақпен толықтырылды (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) 

 

5.  Асып  кеткен  қосылған  құн  салығын  қайтару қағидаларын

  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 

бекітеді. 

  

273-бап. Қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару 

1. Қосылған құн салығының асып кеткен сомасын салық төлеушіге қайтару: 

1)  егер  осы  Кодектің 274-бабында

  өзгеше  белгіленбесе,  осы  бапта  белгіленген  тәртіппен  және 

мерзімде; 

2008.10.12   №  100-IV  ҚР  Заңның 

48  бабына

  сәйкес  274-бапта  көзделген  қосылған  құн  салығының  асып 

кеткен сомасын қайтарудың оңайлатылған тәртібін қолданбайтын және (немесе) нөлдiк ставка бойынша 

салық  салынатын  айналымдарды  жүзеге  асырмайтын  салық  төлеушiлер  үшiн  273-баптың  1-тармағы  2) 

тармақшасыныын колдануы 2009 жылғы 1 шiлдеге дейiн тоқтатылды

 

2)  салық  кезеңі  ішінде  қосылған  құн  салығы  жөніндегі  декларацияда  аталған  қайтару  туралы  оның талабының негізінде жүзеге асырылады. 

2.  Егер  қосылған  құн  салығын  төлеуші  салық  кезеңі  ішінде  қосылған  құн  салығы  жөніндегі 

декларацияда қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы талапты көрсетпесе, онда бұл 

асып  кеткен  сома  алдағы  қосылған  құн  салығы  бойынша  төлемдер  есебіне  жатқызылады  немесе 

қайтарылуға ұсынылуы мүмкін. 

Бұл ретте қосылған құн салығын төлеушінің осы Кодекстің 46-бабында

 белгіленген талап қою мерзімі 

ішінде,  2009  жылдың  1  қаңтарынан  кейін  қалыптасқан  қосылған  құн  салығының  асып  кеткен  сомасын 

қайтаруға құқығы бар. 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2016.29.03. № 479-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

) 3-тармақ өзгертілді 

 

3.  Егер  осы  Кодекстің  осы  бабының  4-тармағында  және 274-бабында

  өзгеше  белгіленбесе,  тексеру 

нәтижелерімен  расталған  қосылған  құн  салығының  асып  кетуін  қайтару  қосылған  құн  салығының  асып 

кеткен  сомасын  қайтару  туралы  талап  көрсетілген,  салық  кезеңі  үшін  қосылған  құн  салығы  бойынша 

декларацияны салық органына табыс етуге осы Кодексте белгіленген (ұзарту кезеңін ескере отырып) соңғы 

күннен бастап күнтізбелік жүз елу бес күннің ішінде жүргізіледі. 

Осы тармақтың мақсатында: 

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 1) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  шағым  жасалу  (салық  төлеуші  шағым  жасаған  кезде)  нәтижелерін  ескере  отырып,  қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомасының анықтығын растау бойынша салықтық тексеру актісі; 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  өзгертілді  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2)  осы  Кодекстің 635-бабының  10-тармағында

  көзделген  жағдайда,  ресімделген  салықтық  тексеру 

актісіне қорытынды қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару үшін негіз болып табылады. 

3) 2014.28.11. № 257-V ҚР Заңымен

 алып тасталды (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2016.29.03. № 479-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

) 4-тармақ өзгертілді 

 

4.  Осы  Кодекстің 274-бабының  2-тармағында

  көрсетілгендерді  қоспағанда,  салық  кезеңі  ішіндегі 

өткізу  бойынша  жалпы  салық  салынатын  айналымда  кемінде  70  пайызды  құрайтын,  нөлдік  мөлшерлеме 

бойынша  салық  салынатын  айналымдарды  жүзеге  асыратын  қосылған  құн  салығын  төлеушіге  тексеру 

нәтижелерімен  расталған  қосылған  құн  салығының  асып  кетуін  қайтару  салық  органына  қосылған  құн 

салығының асып кеткен сомасын қайтару туралы талап көрсетілген, салық кезеңі үшін қосылған құн салығы бойынша декларацияны табыс етуге осы Кодексте белгіленген (ұзарту кезеңін ескере отырып) соңғы күннен 

бастап елу бес жұмыс күні ішінде жүргізіледі. 

Осы тармақтың мақсатында: 

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 1) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  шағым  жасалу  (салық  төлеуші  шағым  жасаған  кезде)  нәтижелерін  ескере  отырып,  қайтаруға ұсынылған қосылған құн салығы сомасының анықтығын растау бойынша салықтық тексеру актісі; 

2) 2014.28.11. № 257-V ҚР Заңымен

 алып тасталды (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

3)  осы  Кодекстің 634-бабының  10-тармағында

  көзделген  жағдайда,  ресімделген  салықтық  тексеру 

актісіне қорытынды қосылған құн салығының асып кеткен сомасын қайтару үшін негіз болып табылады. 

5. Қосылған құн салығының асып кетуі: 2010.21.01.  №  242-IV 

Заңымен

  (2011  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2015.29.10.  №  373-V  ҚР 

Заңымен

  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  1) 

тармақша өзгертілді

 

1) мыналар: шағын бизнес субъектілері; 

шаруа немесе фермер қожалықтары; 

ауыл  шаруашылығы  өнімін,  акваөсіру  (балық  өсіру  шаруашылығы)  өнімін  өндірушілер  және  ауыл 

шаруашылығы кооперативтері үшін белгіленген арнаулы салық режимдерінде бюджетпен есеп айырысуды 

жүзеге асыратын салық төлеушіге; 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді  және  2020  ж.  31 

желтоқсанға дейін қолданылады) (

бұр.ред.қара

) 2) тармақша жаңа редакцияда

 

2)  осы  Кодекстің 267-бабының

  және 


231-бабының  3-тармағы  18)  тармақшасының

  ережелерін 

қолданған салық кезеңдері үшін салық төлеушіге қайтарылмайды. 

6.  Бюджеттен  қайтарылуға  жататын  қосылған  құн  салығының  асып  кеткен  сомасын  салық  төлеушіге 

осы Кодекстің 

603-бабында

 белгіленген тәртіппен қайтарылады. 

Бюджеттен  қайтарылуға  жатпайтын  қосылған  құн  салығының  асып  кеткен  сомасы  қосылған  құн 

салығы бойынша  алдағы  төлемдердің шотына есептеледі. Импорт кезінде төлеуге  жататын, сондай-ақ осы 

Кодекстің 

241-бабында

 көзделген қосылған құн салығын төлеу шотына есепке жатқызу жүргізілмейді.  

7.  Салық  төлеушінің  декларацияда  қосылған  құн  салығын  қайтару  талабы  көрсетілген,  бюджеттен 

қайтарылған  және  құжаттық  салықтық  тексеру  жүргізу  барысында  расталмаған  қосылған  құн  салығының 

асып  кеткен  сомасы  салық  төлеушінің  тексеру  нәтижелері  туралы  хабарлама  негізінде  бюджетке  төлеуіне 

жатады. 


Егер  салық  төлеушіге  қосылған  құн  салығының  асып  кеткен  сомасын  қайтару  осы  Кодекстің 

603-

бабының  4-тармағына

  сәйкес  осы  салық  төлеушінің  пайдасына  бұрын  өсімпұл  есебіне  жатқызу  және 

аудару  арқылы  жүргізілген  болса,  салықтық  тексеру  кезінде  расталмаған,  салық  төлеушіге  бұрын 

аударылған  және  қайтарылған  қосылған  құн  салығының  асып  кеткен  сомасына  келетін  өсімпұл  тексеру 

нәтижелері туралы хабарлама негізінде бюджетке төленуге жатады. 

8.  Осы  баптың Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет