Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет62/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   126

бұр.ред.қара

)

 

5.  Осы  Кодекстің 256-бабына

  сәйкес  қосылған  құн  салығын  есепке  жатқызу  үшін  негіздеме  болып 

табылатын шот-фактурада:  

2009.04.07. № 167-ІV ҚР 

Заңымен

 1) тармақша өзгертілді (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (бұр.

ред

.қара)

 

1) шот-фактураның араб цифрларымен көрсетілетін реттік нөмірі; 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  1-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

1-1) шот-фактура электрондық нысанда жазып берілген жағдайда - айналым жасалған күн; 2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1 

шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2)  шот-фактураның  жазып  берiлген  күні.  Шот-фактура  электрондық  нысанда  жазып  берілген  кезде электрондық  шот-фактуралардың  ақпараттық  жүйесінде  шот-фактура  тіркелген  күн  жазып  берілген  күн 

болып табылады; 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

  2-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді);  2012.09.01.  №  535-IV  ҚР 

Заңымен

  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 2-1) тармақша жаңа редакцияда

 


2-1)  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  берушi  мен  алушының  орналасқан 

(тұрғылықты) жері көрсетілетін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушi мен алушының 

мекенжайы; 

2009.04.07. № 167-ІV ҚР 

Заңымен

 3) тармақша өзгертілді (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 3) тармақша жаңа редакцияда (2009 жылғы 1 

қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2012.24.12.  №  60-V  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  3) 

тармақша  өзгертілді;  2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3)  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  алушылар  болып  табылатын  жеке  тұлғаларға қатысты - тегі, аты, әкесінің аты (егер бұл жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе);  

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді берушілер немесе алушылар болып табылатын дара 

кәсіпкерлерге  қатысты  -  салық  төлеушінің  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (егер  бұл  жеке  басты  куәландыратын 

құжатта  көрсетілсе)  және  (немесе)  қосылған  құн  салығы  бойынша  тіркеу  есебіне  қою  туралы  куәлікте 

көрсетілген атауы; 

тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  берушілер  немесе  алушылар  болып  табылатын 

заңды тұлғаларға қатысты - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген 

атауы  көрсетілуге  тиіс.  Бұл  ретте  ұйымдық-құқықтық  нысанын  көрсету  бөлігінде  қалыптасуына,  оның 

ішінде іскерлік айналымдағы қалыптасуына сәйкес аббревиатура пайдаланылуы мүмкін; 

2009.04.07. № 167-ІV ҚР 

Заңымен

  3-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді);  2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  3-1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3-1)  осы  Кодекстің 264-1-бабында

  көзделген  жағдайларда  өнім  берушінің  комитент  немесе 

комиссионер мәртебесі; 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  3-2)  тармақшамен  толықтырылды  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

3-2)  осы  баптың  12-тармағы  екінші  бөлігінің  1)  -  4)  тармақшаларында  көзделген  жағдайларда электрондық нысанда жазып берілген шот-фактурада: 

Кеден  одағы  Комиссиясының  шешімімен  бекітілген  валюта  сыныптауышына  сәйкес  айқындалған 

валютаның әріптік коды; 

өткізу  бойынша  айналым  жасау  күніне  салық  салынатын  (салық  салынбайтын)  айналымды  айқындау 

үшін пайдаланылатын валюта бағамы көрсетіледі; 

4) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді беруші мен алушының сәйкестендіру нөмірі;  2008.10.12  № 100-IV ҚР Заңының 

47-бабын

 қара

 

2009.04.07. № 167-ІV ҚР Заңымен

 5) тармақша өзгертілді (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді)  (бұр.

ред

.қара);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5)  қосылған  құн  салығын  төлеуші  -  өнім  берушінің  қосылған  құн  салығы  бойынша  тіркеу  есебіне қойылғаны туралы куәлігінің сериясы мен нөмірі; 

6) өткізілетін тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің атауы;  2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 7) тармақша жаңа редакцияда (2014 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

7) салық салынатын (салық салынбайтын) айналымның мөлшерi; 8) қосылған құн салығының мөлшерлемесі;  

9) қосылған құн салығының сомасы;  2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 10) тармақша жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

10)  қосылған  құн  салығы  ескеріле  отырып,  тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің құны көрсетілуге тиіс.  

Егер  осы  тармақта  өзгеше  белгіленбесе,  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  беруші 

немесе  алушы  заңды  тұлға  болып  табылса,  осы  тармақтың  2-1),  3),  3-1),  4)  және  5)  тармақшаларында 

белгіленген  талаптарды  орындау  мақсатында  шот-фактурада  заңды  тұлғаның  деректемелері  көрсетілуге 

тиіс. 

Егер  заңды  тұлға  атынан  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтердің  беруші  ретінде  оның құрылымдық бөлімшесі әрекет етсе және заңды тұлғаның шешімі бойынша шот-фактураларды жазып беруді 

осындай құрылымдық бөлімше жүргізген болса, сондай-ақ егер заңды тұлға атынан құрылымдық бөлімше 

тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердің алушы болса: 

осы  тармақтың  2-1),  3),  3-1)  және  4)  тармақшаларында  белгіленген  талаптарды  орындау  мақсатында 

шот-фактурада құрылымдық бөлімшенің деректемелерін көрсетуге жол беріледі; 

осы тармақтың 5) тармақшасында белгіленген талаптарды орындау мақсатында құрылымдық бөлімшесі 

тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  беруші  болып  табылатын  қосылған  құн  салығын 

төлеуші  -  заңды  тұлғаның  қосылған  құн  салығы  бойынша  тіркеу  есебіне  қойылғаны  туралы  куәлігінің 

сериясы мен нөмірі көрсетілуге тиіс. 


2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 6-тармақ өзгертілді (2009 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлді) 

(бұр.

ред

.қара); 2015.03.12. № 432-V ҚР 

Заңымен

 6-тармақ жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

6. Акцизделетін тауарларды өткізген жағдайда шот-фактурада акциздің сомасы қосымша көрсетіледі. Осы  Кодекстің 

78-бабында

  белгіленген  талаптар  сақтамалған  жағдайда  лизинг  беруші  «Салық 

кодексінің 78-бабы сақталмаған» деген белгісі бар шот-фактура немесе қосымша шот-фактура жазып береді. 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

  7-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара);  2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 (күшіне енетін 

мерзімін

 қара)   (

бұр.ред.қара

) 7-

тармақ  өзгертілді;  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  7-тармақ  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  қаңтардан 

бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.07.03.  №  177-V  ҚР 

Заңымен

  (2014  ж.  1  қаңтардан 

бастап  қолданысқа  енгізілді  және  2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  7-

тармақ өзгертілді

 

7-тармақ  2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  2017  ж.  1  қаңтарға  дейін  2015.03.12.  №  432-V  ҚР  Заңының 7-

бабының

 редакциясында қолданылады (

бұр.ред.қара

)

 

7. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, шот-фактура айналым жасалған күннен бұрын жазылмайды және: қағаз  жеткiзгiште  жазып  берiлген  жағдайда  -  өткiзу  бойынша  айналым  жасалған  күннен  кейiн 

күнтiзбелiк жеті күннен; 

электрондық  нысанда  жазып  берiлген  жағдайда  -  өткiзу  бойынша  айналым  жасалған  күннен  кейiн 

күнтiзбелiк он бес күннен кешiктiрiлмей жазып берiледi. 

Қосылған құн салығын төлеушi: 

электр  энергиясын,  суды,  газды,  жүйелік  оператор  көрсететін  жүйелік  көрсетілетін  қызметтерді, 

көрсетілетін байланыс қызметтерiн, коммуналдық көрсетілетін қызметтерді, теміржол тасымалдарын, көлiк-

экспедиторлық көрсетілетін қызметтерді, вагондар (контейнерлер) операторының көрсетілетін қызметтерін, 

жүктерді  магистральдық  құбыржолдар  жүйесі  бойынша  тасымалдау  көрсетілетін  қызметтерін,  кредит 

(қарыз, микрокредит) беру  бойынша  көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ қосылған құн салығы салынатын 

банк операцияларын өткізу кезiнде - қорытындылары бойынша шот-фактура жазып берiлетiн айдан кейiнгi 

айдың 20-күнінен кешiктiрмей күнтiзбелiк айдың қорытындылары бойынша; 

есептелген сыйақы сомасы бөлiгiнде мүлiктi қаржы лизингiне беру кезiнде - қорытындылары бойынша 

шот-фактура  жазып  берiлетiн  тоқсаннан  кейiнгi  айдың  20-күнінен  кешiктiрмей  күнтiзбелiк  тоқсанның 

қорытындылары бойынша; 

осы  Кодекстің 276-бабының  1-тармағында

  аталған  тұлғаларға  бір  жыл  немесе  бір  жылдан  астам 

мерзімге  жасалған  шарттар  бойынша  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  өткізу  кезінде  - 

қорытындылары  бойынша  шот-фактура  жазып  берiлетiн  айдан  кейiнгi  айдың  20-күнінен  кешiктiрмей 

күнтiзбелiк айдың қорытындылары бойынша шот-фактураларды жазып беруге құқылы. 

Тауарлар экспорттың кедендік рәсімінде әкетілген жағдайда  

шот-фактура: 

қағаз жеткiзгiште жазып берiлген жағдайда - өткізу бойынша айналым жасалған күннен кешіктірілмей; 

электрондық  нысанда  жазып  берiлген  жағдайда  өткізу  бойынша  айналым  жасалған  күннен  кейін 

күнтізбелік жеті күннен кешіктірілмей жазып беріледі. 2009.04.07. № 167-ІV ҚР 

Заңымен

 (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.

ред

.қара); 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (бұр.

ред

.қара)  8-

тармақ  жаңа  редакцияда;  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  8-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 8-тармақ жаңа редакцияда 

(2014 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

8. Егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, қағаз жеткізгіште жазып берілген шот-фактура: заңды  тұлғалар  үшiн  -  басшысы  мен  бас  бухгалтерiнiң  қолтаңбаларымен,  сондай-ақ,  егер  осы  тұлға 

Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  мөрге  ие  болуға  тиіс  болса,  заңды  тұлғаның  атауы 

қамтылған және ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетiлген мөрiмен; 

дара кәсiпкерлер үшiн - дара кәсiпкердiң тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде) және (немесе) атауы 

жазылған мөрiмен (ол болған кезде), сондай-ақ қолтаңбасымен куәландырылады. 

Шот-фактура  салық  төлеушiнiң  бұйрығымен  осыған  уәкiлеттiк  берiлген  қызметкердiң  қолтаңбасымен 

куәландырылуы  мүмкiн.  Бұл  ретте  бұйрықтың  көшiрмесi  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін 

қызметтерді алушылардың көрiп-танысуы үшiн қолжетiмдi болуға тиiс. 

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi алушы осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн 

қызметтердi  берушiге  шот-фактураға  қол  қоюға  уәкiлеттi  адамды  тағайындау  туралы  бұйрықтың  осыған 

уәкiлеттi  адам  куәландырған  көшiрмесiн  беру  талабымен  жүгiнуге  құқылы,  ал  өнiм  берушi  бұл  талапты 

тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi алушы жүгiнген күнi орындауға мiндеттi. 

Тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетiлетiн  қызметтердi  берушi  болып  табылатын  заңды  тұлғаның 

құрылымдық  бөлiмшесi,  егер  осы  тұлға  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  мөрге  ие  болуға 

тиіс  болса,  салық  төлеушi  жазып  берген  шот-фактураны  оның  шешiмi  бойынша  заңды  тұлғаның  осындай 


құрылымдық бөлiмшесiнiң заңды тұлғаның атауы қамтылған және ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетiлген 

мөрiмен куәландыруға құқылы. 

Жай  серiктестiкке  (консорциумға)  қатысушылардың  уәкiлеттi  өкiлi  жазып  берген  шот-фактура  осы 

Кодекстiң 308-бабының  5-тармағында

  көзделген  жағдайларда,  уәкiлеттi  өкiлдiң  атауы  қамтылған  және 

ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетiлген мөрiмен, сондай-ақ осындай уәкiлеттi өкiл басшысының және бас 

бухгалтерiнiң қолтаңбаларымен куәландырылады. 

Егер  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлiк  есеп  пен  қаржылық  есептiлiк  туралы  заңнамасының 

талаптарына және есептiк саясатқа сәйкес басшы немесе дара кәсiпкер бухгалтерлiк есептi жеке өзi жүргiзсе, 

бас бухгалтер қолтаңбасының орнына «көзделмеген» деп көрсетiледi. 

Электрондық  нысанда  жазып  берiлген  шот-фактура  электрондық  цифрлық  қолтаңбамен 

куәландырылады. 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  9-тармақ  өзгертілді  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

9.  Егер  осы  тармақта  өзгеше  белгіленбесе,  шот-фактурада  салық  салынатын  айналымның  мөлшері тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердің әрбір атауы бойынша жеке көрсетіледі. 

Шот-фактуралар қағаз жеткізгіште жазып берілген жағдайда, егер мұндай шот-фактураға осы баптың 5-

тармағының  6)  -  10)  тармақшаларында  көрсетілген  деректер  қамтылған  құжат  қоса  берілсе,  айналымның 

жалпы  мөлшерін  көрсетуге  жол  беріледі.  Бұл  ретте  шот-фактурада  құжаттың  нөмірі  мен  күніне  сілтеме, 

сондай-ақ оның атауы қамтылуға тиіс. 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  10-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

10.  Лизинг  беруші  өзі  беретін  лизинг  нысанасына  жазып  беретін  шот-фактурада  салық  салынатын айналым  мөлшері  қаржы  лизингі  бойынша  сыйақы  мен  қосылған  құн  салығының  сомасы  енгізілместен, 

қаржы лизингінің шартына сәйкес барлық лизинг төлемдерінің жалпы сомасы негізінде көрсетіледі. 2009.10.07. 

№ 178-ІV

  ҚР Заңымен 11-тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара); 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 

11-тармақ жаңа редакцияда (2014 ж. 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

11.  Интернет-ресурста  орналастырылғандарды  қоса  алғанда,  мерзiмдi  баспа  басылымдарын  және бұқаралық ақпарат құралының өзге де өнімін өткізген жағдайда, шот-фактура: 

1)  өткізу  бойынша  айналым  жасалған  күннен  кейінгі  күнтізбелік  жеті  күннен  кешіктірілмей  қағаз 

жеткізгіште;  

2)  өткізу  бойынша  айналым  жасалған  күннен  кейінгі  күнтізбелік  он  бес  күннен  кешіктірілмей 

электрондық нысанда жазылып беріледі. 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  12-

тармақ жаңа редакцияда 

 

12.  Қағаз  жеткізгіште  жазып  берілген  шот-фактурадағы  құндық  және  сомалық  мәндер  Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі. Сыртқы сауда қызметі жүзеге асырылған жағдайларда, 

сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық  актілерінде  көзделген  жағдайларда  шот-фактурада 

тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  құнын  және  қосылған  құн  салығының  сомасын 

шетел валютасымен қосымша көрсетуге тыйым салынбайды. 

Мынадай:  

1)  өнімнің  бөлінісі  туралы  келісім  (келісімшарт)  шеңберінде  жасасылған  (жасалған)  мәмілелер 

(операциялар) бойынша; 

2)  тауарларды  осы  Кодекстің 242276-11

  және 

276-13-баптарына

  сәйкес  қосылған  құн  салығының 

нөлдік  мөлшерлемесі  бойынша  салық  салынатын  экспортқа  өткізу  жөніндегі  мәмілелер  (операциялар) 

бойынша; 

3)  осы  Кодекстің 

244-бабына

  сәйкес  қосылған  құн  салығының  нөлдік  мөлшерлемесі  бойынша  салық 

салынатын  халықаралық  тасымалдар  бойынша  көрсетілетін  қызметтерді  өткізу  жөніндегі  айналымдар 

бойынша; 

4) осы Кодекстің 

245-бабының 1-2-тармағына

 сәйкес қосылған құн салығының нөлдік мөлшерлемесі 

бойынша  салық  салынатын  өткізу  жөніндегі  айналымдар  бойынша  шетел  валютасымен  көрсету  мүмкін 

болатын  жағдайларды  қоспағанда,  электрондық  нысанда  жазып  берілген  шот-фактурадағы  құндық  және 

сомалық мәндер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі. 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  13-тармақ  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

13.  Қағаз  жеткізгіштегі  шот-фактура  екі  данада  жазылады,  олардың  біреуі  тауарларды,  жұмыстарды, қызмет көрсетуді алушыға беріледі. 

2009.30.12 № 234-IV 

Заңымен

 14-тармақ жаңа редакцияда (2009 жылғы 1 қаңтардан қолданысқа енгiзiлдi) 

(бұр.

ред

.қара);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  14-тармақ  өзгертілді  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап 

қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 14-тармақ жаңа редакцияда

 


14. Бұрын жазып  берілген  шот-фактураға өзгерістер енгізу, оның ішінде қателерді түзету мақсатында 

өзгерістер  енгізу  бұрын  жазып  берілген  шот-фактураны  жою  және  түзетілген  шот-фактураны  жазып  беру 

арқылы жүргізіледі. 

Бұл  ретте  түзетілген  шот-фактурада  бұрын  жазып  берілген  шот-фактурада  көрсетілгеннен  өзге 

тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер берушіні көрсетуге жол берілмейді.  

Осы Кодекстің Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет