Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет50/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   126

Заңымен

  221-1-баппен  толықтырылды  (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 221-1-бап өзгертілді (2013 ж. 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

221-1-бап.  Жеке  тұлғаның,  сондай-ақ  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық  режімін қолданатын  дара  кәсіпкердің  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі 

көздерден алынған мүлікті өткізуден түсетін табысын айқындау тәртібі  

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

1.  Егер  осы  бапта  өзгеше  белгіленбесе,  Жеке  тұлғаның,  сондай-ақ  шағын  бизнес  субъектілері  үшін арнаулы  салық  режімін  қолданатын  дара  кәсіпкердің  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі 

көздерден алынған мүлікті өткізу кезінде түсетін табысы мүлікті өткізу құны болып табылады. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

2. Жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  алынған  мүлікті  өткізу  кезінде 

түсетін табысы мынадай мүлікті: 

1) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі мүлікке құқық немесе ол бойынша мәмілелер шет 

мемлекеттің құзыретті органында шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркелуге жататын; 

2)  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі,  шет  мемлекеттің  құзыретті  органында  шет 

мемлекеттің заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіркелуге жататын мүлікті өткізу кезінде мүлікті өткізу құны 

мен оны сатып алу құны арасындағы оң айырма ретінде айқындалады. 

2015.13.11.  №  400-V  ҚР 

Заңымен

  2-1-тармақпен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

2-1.  «Қазақстан  Республикасының  азаматтарына,  оралмандарға  және  Қазақстан  Республикасында тұруға  ықтиярхаты  бар адамдарға  олардың мүлікті  жария етуіне  байланысты  рақымшылық жасау туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Заңында  белгіленген  тәртіппен  жария  етілген,  сатып  алу  бағасы  (құны)  жоқ 

және  жария  еткені  үшін  алым  төлеу  бойынша  міндеттеме  орындалған  мүлікті  жария  еткен  тұлға  оны 

өткізген жағдайларда мүлікті өткізу бағасы (құны) мен өткізілетін мүлікті жария ету үшін алынатын алымды 

есептеу үшін теңгемен айқындалған бағалау құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып 

табылады. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен___3-тармақ_өзгертілді_(2013_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа_енгізілді)___(__бұр.ред.қара'>Заңымен

  3-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

3.  Борыштық  бағалы  қағаздарды  қоспағанда,  Жеке  тұлғаның,  сондай-ақ  шағын  бизнес  субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі 

көздерден  алынған  бағалы  қағаздарды  өткізу  кезінде  түсетін  табысы  өткізу  құны  мен  сатып  алу  құны 

арасындағы оң айырма ретінде айқындалады. 

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

4. Жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  алынған  борыштық  бағалы 

қағаздарды  өткізу  кезінде  түсетін  табысы  өткізу  күнгі  дисконт  амортизациясы  және  (немесе)  сыйлықақы 

ескеріле отырып, купон есепке алынбаған өткізу құны мен сатып алу құны арасындағы оң айырма ретінде 

айқындалады. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

5. Жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  алынған  қатысу  үлесін  өткізу 

кезінде  түсетін  табысы  өткізу  құны  мен  оны  сатып  алу  (салым)  құны  арасындағы  оң  айырма  ретінде 

айқындалады. 

6. Осы баптың 2-тармағының ережесі мынадай жағдайларда: 1) жылжымайтын мүлік жеңілдікті салық салынатын мемлекеттің аумағында болса

2)  жылжымалы  мүлікке  құқықтар  немесе  жылжымалы  мүлік  бойынша  мәмілелер  жеңілдікті  салық 

салынатын мемлекеттің құзыретті органында тіркелген болса, қолданылмайды. 

7.  Осы  баптың  3,  4  және  5-тармақтарының  ережелері,  егер  осы  баптың  3,  4  және  5-тармақтарында 

көзделген табыстар жеңілдікті салық салынатын мемлекеттегі көздерден алынса, қолданылмайды.  

8. Осы баптың 2, 3, 4 және 5-тармақтарының ережелері: 

1) мүлікті сатып алу құнын (салым құнын);  

2) мүлікті өткізу құнын

3)  мүлікті  және  (немесе)  мүлікке  меншік  құқығын  және  (немесе)  мүлік  бойынша  мәмілені  шет 

мемлекеттің  заңнамасына  сәйкес  шет  мемлекеттің  құзыретті  органының  тіркегенін  растайтын  құжаттар 

негізінде қолданылады. 

  

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР Заңымен

  222-бап  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

222-бап. Резидент - заңды тұлғаның Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде табыс алуға бағытталған  қызметті  жүзеге  асыруға  байланысты  шығыстарын  шегерімге  жатқызу 

тәртібі 

1.  Резидент  -  салық  төлеуші  табыс,  оның  ішінде  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі 

көздерден табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыруға байланысты шығыстарды осы Кодекстің 4 және 

6-бөлімдерінің ережелерінде белгіленген тәртіппен шегерімге жатқызады. 

2.  Резидент  -  салық  төлеуші  өзінің  шет  мемлекетте  орналасқан  тұрақты  мекемесіне  Қазақстан 

Республикасында  да,  одан  тысқары  жерлерде  де  шеккен,  тұрақты  мекеме  арқылы  Қазақстан 

Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  табыс  алуға  бағытталған  қызметті  жүзеге  асыруға 

байланысты  шығыстарды  осындай  шет  мемлекеттің  салық  заңнамасының  ережелеріне  сәйкес  шегерімге 

жатқызады. 

3.  Резидент  -  заңды  тұлғаның  шет  мемлекеттегі  тұрақты  мекемесінің  салық  салынатын  табысын 

айқындау кезінде мұндай шет мемлекеттің салық заңнамасының немесе халықаралық шарттың ережелеріне 

сәйкес  осындай  салық  салынатын  табысты  алу  мақсатында  Қазақстан  Республикасында  да,  одан  тысқары 

жерлерде де шеккен басқару және жалпыәкімшілік шығыстарды шегерім жасауға жол беріледі. 

4. Басқару және жалпыәкімшілік шығыстардың сомасы резидент - заңды тұлға сондағы көздерден табыс 

алған  шет  мемлекетте  осындай  шет  мемлекеттің  салық  заңнамасында  көзделген  тәртіппен  шегерімге 

жатады. 


Егер  резидент  -  заңды  тұлға  сондағы  көздерден  табыс  алған  шет  мемлекеттің  салық  заңнамасында 

немесе халықаралық шартта басқару және жалпыәкімшілік шығыстарды шегерім жасауға жол берілсе, бірақ 

бұл  ретте  шет  мемлекеттің  салық  заңнамасында  мұндай  шығыстарды  шегерімге  жатқызудың  тәртібі 

көзделмеген  болса,  резидент  -  салық  төлеуші  көрсетілген  шет  мемлекеттегі  басқару  және  жалпыәкімшілік 

шығыстарды осы Кодекстің 

208 - 211-баптарында

 көзделген тәртіппен шегерімге жатқызады. 

  

223-бапШетелдік салықты есепке жатқызу  

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен___(2010_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа_енгiзiлді)_(бұр.__ред'>Заңымен

  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)   1-

тармақ өзгертілді

 

1.  Табыстарға  салынатын,  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлерде  төленген  салықтардың немесе  резидент  -  салық  төлеушінің  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  алған 

табыстарынан  табыс  салығының  бірдей  түрінің  сомасы  Қазақстан  Республикасында  корпоративтік  немесе 

жеке  табыс  салығын  төлеу  есебіне  осындай  салықтың  төленгенін  растайтын  құжат  болған  кезде  есепке 

жатқызылуға жатады.  

Мұндай  құжат  шет  мемлекеттің  салық  органы  берген  және  (немесе)  куәландырған,  шет  мемлекеттегі 

көздерден алынған табыстардың және төленген салықтардың сомалары туралы анықтама болып табылады. 

Егер шет мемлекеттiң салық органы  берген және  (немесе) куәландырған, шет мемлекеттегi  көздерден 

алынған  табыстардың  және  төленген  салықтардың  сомалары  туралы  анықтама  шет  тілде  жасалса,  оның 

Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  тәртіппен  нотариус  куәландырған,  қазақ  немесе 

орыс тіліндегі аудармасының болуы міндетті. 

Шет мемлекетте төленген салықтарды корпоративтiк немесе жеке табыс салығын төлеу шотына есепке 

жатқызу  кезінде  салық  төлеуші  осы  тармақта  көрсетілген  анықтаманы  камералдық  бақылау  жүргізу 

мақсатында салық органының талап етуі бойынша тапсыруға құқылы. 

2.  Шетелдік  салықты  есепке  жатқызу  Қазақстан  Республикасында  резидент  -  салық  төлеушінің 

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі көздерден алған: 

1) осы Кодекстің ережелеріне сәйкес салық салудан босатылған; 

2) осы Кодекстің 

99-бабына

 сәйкес түзетуге жататын; 

3)  шет  мемлекетте  артық  төленген  салық  сомасы  шегінде  шет  мемлекеттегі  осындай  табыстардан 

салықтарды  төлеу  және  (немесе)  ұстау  фактісіне  қарамастан,  халықаралық  шарттың  ережелеріне  сәйкес Қазақстан  Республикасында  салық  салуға  жататын  табыстарынан  берілмейді.  Бұл  ретте  салықтың  артық 

төленген сомасы салықтың іс жүзінде төленген сомасы мен халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес шет 

мемлекетте төлеуге жататын салық сомасының арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен'>Заңымен

  3-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3. Осы бапта көзделген есепке жатқызылатын сомалардың мөлшері әрбір шет мемлекет бойынша жеке айқындалады.  

Бұл ретте, салықтың есепке жатқызылатын сомасының мөлшері мынадай сомалардың: 

1)  резидент  -  салық  төлеушінің  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  алған 

табыстарынан салықтың шет мемлекетте іс жүзінде төленген сомасының; 

2)  Қазақстан  Республикасында  осы  Кодекстің  осы  тарауының  және  4  немесе  6-бөлімдерінің 

ережелеріне,  сондай-ақ  халықаралық  шарт  ережелеріне  сәйкес  есептелген,  Қазақстан  Республикасынан 

тысқары жерлердегі көздерден алынған табыстардан табыс салығы сомасының ең төменін білдіреді. 

Салық  төлеуші  осы  Кодекстің 46-бабында

  белгіленген  талап  қою  мерзімі  ішінде  көрсетілген  табыс 

алынуға  жататын  (алынған)  салық  кезеңінде  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден 

алынған табыстардан шетелдік табыс салығын есепке жатқызуды жүргізеді.  

Көрсетілген  табыс  осы  Кодекске  сәйкес  танылатын  салық  кезеңінен  басқа  салық  кезеңінде  шет 

мемлекетте  табысты  таныған  жағдайда,  резидент  салық  төлеуші  Қазақстан  Республикасының  салық 

заңнамасына  сәйкес  осындай  табыс  есептелген  салық  кезеңіне  Қазақстан  Республикасынан  тысқары 

жерлердегі көздерден алынған табыстардан шетелдік табыс салығын есепке жатқызуды жүргізуге құқылы. 

4. Шет мемлекеттегі көздерден алынған табыстардан осы мемлекетте  төленген табыс  салығын есепке 

жатқызудың  жалпы  сомасын  айқындау  үшін  резидент  корпоративтік  немесе  жеке  табыс  салығы  бойынша 

декларацияға тиісті қосымшаны толтырады. 

5.  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

  2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  224-бап  өзгертілді   (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

);  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  224-бап  жаңа  редакцияда  (1,  2-тармақтар  2009  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді, 3, 4, 5-тармақтар 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

224-бап. Жеңiлдiктi салық салынатын мемлекетте алынған табыс 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)  

 

1. Осы баптың мақсаты үшін бір мезгілде мынадай шарттарға сәйкес келетін: 1) жеңілдікті салық салынатын мемлекетте тіркелген

2)  жарғылық  капиталының  немесе  дауыс  беретін  акцияларының  10  және  одан  да  көп  пайызы  тiкелей 

немесе  жанама  түрде  Қазақстан  Республикасының  резидентіне  тиесілі  болатын  бейрезидент  заңды  тұлға 

жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезидент болып табылады. 

Жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  (мемлекеттерде)  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген 

бейрезиденттердің табысының бір бөлігі салық салынатын табысына қосылуға жатады, ал салық салынатын 

табыс  болмаған  жағдайда,  осындай  бейрезиденттердің  жарғылық  капиталының  немесе  дауыс  беретін 

акцияларының 10 және  одан да  көп  пайызы тiкелей  немесе  жанама  түрде  тиесілі  Қазақстан Республикасы 

резидентінің залалын азайтады. 

Осы  тармақтың  ережелері  қатысу  үлесі  тікелей  немесе  жанама  түрде  10  және  одан  да  көп  пайызды 

құрайтын заңды тұлғаны құрмайтын, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың басқа нысандарына резиденттің 

қатысуына да қолданылады. 

Осы  тармақтың  ережелері  резиденттің  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және 

(немесе)  тіркелген  бейрезиденттің  жарғылық  капиталына  жанама  түрде  қатысуына  және  (немесе) 

резиденттің басқа резидент арқылы жүзеге асырылатын осындай бейрезиденттің дауыс беретін акцияларына 

жанама түрде иелік етуіне қолданылмайды. 

Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген бейрезиденттердің салық 

салынатын  табысына  қосуға  жататын  табысының,  ал  салық  салынатын  табысы  болмаған  жағдайда, 

Қазақстан Республикасы резидентінің залалын азайтатын бір бөлігі резиденттің осындай бейрезидент заңды 

тұлғалардың  жарғылық  капиталына  қатысу  үлесін  және  (немесе)  дауыс  беретін  акцияларына  иелік  ету 

үлесін (бұдан әрі - шоғырландырылатын пайда) ескере отырып, мынадай формула бойынша айқындалады: 

П =П1 х Ү1 + П2 х Ү2 +…+ Пn х Үn, 

мұнда:  

П - шоғырландырылатын пайда; 

П1,  П2,  Пn  -  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  әрбір 

бейрезиденттің  жеке  қаржылық  есептілігінде  танылған  салық  салу  кезеңінен  кейінгі  есепті  кезең 

пайдасының сомасы; 

Ү1, Ү2, Үn - резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) тіркелген 

әрбір бейрезиденттің жарғылық капиталына резиденттің тікелей немесе  жанама түрде қатысу үлесі немесе 


резиденттің  осындай  бейрезиденттің  дауыс  беретін  акцияларына  тікелей  немесе  жанама  түрде  иелік  ету 

үлесі. 


Осы  баптың  мақсатында  ұзақтығы  осы  Кодекстің 

148-бабына

  сәйкес  айқындалатын  есепті  салық 

кезеңінің ұзақтығына сәйкес келетін кезең есепті кезең болып танылады. 

Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте және Қазақстан Республикасында ұзақтық немесе есепті кезең 

мен  осы  Кодекстің  148-бабына  сәйкес  айқындалатын  есепті  салық  кезеңінің  басталатын  және  аяқталатын 

күндері  сәйкес  келмеген  жағдайда,  салық  төлеуші  түзету  коэффициенттерін  (К1,  К2)  қолдану  арқылы 

табыстың мөлшерін былайша түзетуге міндетті: 

П1, П2, Пn = Пу х К1 + Пу+1 х К2, 

К1 = СК (СР)1  

СК (СР)3,  

К2 = СК (СР)2 

СК (СР)3,  

мұнда:  

П1,  П2,  Пn  -  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  әрбір 

бейрезиденттің  жеке  қаржылық  есептілігінде  танылған  салық  салу  кезеңінен  кейінгі  есепті  кезең 

пайдасының сомасы; 

СК  (СР)1  -  Қазақстан  Республикасында  есепті  салық  кезеңінің  шеңберіне  кіретін,  жеңілдікті  салық 

салынатын мемлекетте бір есепті кезеңдегі айдың саны

СК  (СР)2  -  Қазақстан  Республикасында  есепті  салық  кезеңінің  шеңберіне  кіретін,  жеңілдікті  салық 

салынатын мемлекетте кезекті есепті кезеңдегі айдың саны; 

СК (СР)3 - жеңілдікті салық салынатын мемлекетте есепті кезеңдегі айдың жалпы саны

Ту  -  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  бейрезиденттің 

осындай  мемлекетте  бір  есепті  кезең  үшін  салық  салынғаннан  кейін  табысының  бір  бөлігі  Қазақстан 

Республикасында есепті салық кезеңіне қосылатын сомасы; 

Ту+1  -  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  бейрезиденттің 

осындай мемлекетте басқа есепті кезең үшін салық салынғаннан кейін бір бөлігі Қазақстан Республикасында 

есепті салық кезеңіне қосылатын табысының сомасы.  

Осы баптың мақсатында резиденттің жеңілдікті салық салынатын мемлекетте орналасқан және (немесе) 

тіркелген  бейрезиденттің  жарғылық  капиталына  жанама  түрде  қатысу  немесе  дауыс  беретін  акцияларына 

жанама  түрде  иелік  ету  үлесі  (бұдан  әрі  -  жанама  түрде  қатысу  немесе  иелік  ету  үлесі)  мынадай  формула 

бойынша айқындалады: 

Х = Х1 * Х2*…*Хn * 100;  

мұнда: 

Х - жанама түрде қатысу немесе иелік ету үлесі, пайызбен;  Х1  -  резиденттің  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген 

бейрезиденттің  жарғылық  капиталына  тікелей  түрде  қатысу  немесе  резиденттің  осындай  бейрезиденттің 

акцияларына тікелей түрде иелік ету коэффициенті; 

X2,…,  Хn  -  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  әрбір 

бейрезиденттің  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  басқа 

бейрезиденттің жарғылық капиталына тікелей түрде қатысу немесе жеңілдікті салық салынатын мемлекетте 

орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  әрбір  бейрезиденттің  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте 

орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  басқа  бейрезиденттің  акцияларына  тікелей  түрде  иелік  ету 

коэффициенті. 

2.  Жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  әрбір  бейрезиденттің 

салық  салынғаннан  кейінгі  есепті  кезеңнің  пайда  сомасы  осындай  бейрезиденттің  жеке  қаржылық 

есептілігімен  расталуға  тиіс,  оның  бір  бөлігі  Қазақстан  Республикасында  резиденттің  салық  салынатын 

табысына  енгізілуі  тиіс,  ал  салық  салынатын  табыс  болмаған  жағдайда  оның  залалын  азайтатын  пайда 

бөлігіне осы баптың 1-тармағына сәйкес айқындау кезінде есептеледі. 

Жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  әрбір  бейрезиденттің 

пайдасын  оның  жеке  қаржы  есептілігінің  деректері  бойынша  осы  баптың  ережесін  қолдану  мақсатында 

Қазақстан Республикасының резиденті осындай есептілік жасалған есепті кезең үшін валюта айырбасының 

орташа арифметикалық нарықтық бағамын қолдана отырып, теңгемен қайта есептейді. 

3.  Осы  баптың  1-тармағында  көрсетілген  резидент  есепті  салық  кезеңінен  кейінгі  жылдың  31 

желтоқсанынан  кешіктірмей  өзінің  орналасқан  (тұрғылықты)  жері  бойынша  салық  органына  өзі  жасаған 

жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген,  жарғылық  капиталының 

немесе  дауыс  беру  акцияларының  10  және  одан  да  көп  пайызы  оған  тікелей  немесе  жанама  тиесілі 

бейрезиденттер  туралы  анықтаманы  табыс  етуге  міндетті.  Мұндай  анықтамада  бейрезидент  заңды 

тұлғалардың атауы  туралы  деректер, бар болса олардың инкорпорация еліндегі салықтық тіркеу нөмірлері 

(немесе  оның  аналогы),  инкорпорация  еліндегі  мемлекеттік  тіркеу  нөмірлері  (немесе  оның  аналогы) 

көрсетілуге тиіс.  

Осы  баптың  1-тармағында  көрсетілген  резидент  нотариат  куәландырған  қазақ  және  орыс  тілдеріндегі 

аудармасын қоса тіркей отырып, мынадай құжаттардың: 1) резидент заңды тұлғаның шоғырландырылған қаржылық есептілігінің (егер резидент заңды тұлғаның 

жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  еншілес  ұйымы  болған 

жағдайда); 

2)  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  орналасқан  және  (немесе)  тіркелген  әрбір  бейрезиденттің 

жеке қаржылық есептілігінің; 

3)  егер  жоғарыда  аталған  тұлғалар  үшін  Қазақстан  Республикасының  немесе  шет  мемлекеттің 

заңнамалық  актілерінде  осындай  қаржылық  есептілікке  аудит  жүргізу  міндетті  деп  белгіленген  жағдайда, 

осы тармақта көрсетілген әрбір қаржылық есептілікке аудиторлық есептің көшірмелерін де беруге міндетті. 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 4-тармақ жаңа редакцияда (

Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет