Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


-бап. Қазақстан Республикасында салық салу принциптеріжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет5/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   126

4-бапҚазақстан Республикасында салық салу принциптері 

1.  Қазақстан  Республикасының  салық  заңнамасы  салық  салу  принциптеріне  негізделеді.  Салық  салу 

принциптеріне  салық  салудың  міндеттілігі,  айқындылығы,  әділдігі,  салық  жүйесінің  біртұтастығы  және 

Қазақстан Республикасы салық заңнамасының жариялылығы принциптері жатады.  

2.  Қазақстан  Республикасы  салық  заңнамасының  ережелері  осы  Кодексте  белгіленген  салық  салу 

принциптеріне қайшы келмеуге тиіс.  

  

5-бапСалық салудың міндеттілігі принципі 

Салық төлеуші - салық міндеттемесін, салық агенті салықтарды есептеу, ұстау және аудару жөніндегі 

міндетті Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес толық көлемде және белгіленген мерзімде 

орындауға міндетті. 

  

6-бапСалық салудың айқындылығы принципі 

Қазақстан  Республикасының  салықтары  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдері  айқын 

болуға  тиіс.  Салық  салудың  айқындылығы  салық  төлеушінің  салық  міндеттемесі,  салық  агентінің 

салықтарды  есептеу,  ұстау  және  аудару  жөніндегі  міндеті  туындауының,  орындалуының  және 

тоқтатылуының  барлық  негіздері  мен  тәртібінің  Қазақстан  Республикасының  салық  заңнамасында 

белгіленуін білдіреді. 

  


7-бапСалық салудың әділдігі принципі 

1. Қазақстан Республикасында салық салу жалпыға бірдей және міндетті болып табылады. 

2. Жеке-дара сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тыйым салынады. 

  

8-бап. Салық жүйесінің біртұтастығы принципі  

Қазақстан Республикасының салық жүйесі Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында барлық салық 

төлеушілерге (салық агенттеріне) қатысты бірыңғай жүйе болып табылады. 

  

9-бапҚазақстан Республикасы салық заңнамасының жариялылығы принципі 

Салық салу мәселелерін реттейтін  нормативтік құқықтық актілер ресми басылымдарда міндетті түрде 

жариялануға жатады. 

  

10-бапСалық саясаты  

Салық  саясаты  -  мемлекеттің  қаржылық  қажеттіліктерін  мемлекет  пен  салық  төлеушілердің 

экономикалық мүдделері тепе-теңдігінің сақталуы негізінде қамтамасыз ету мақсатында жаңа салықты және 

бюджетке  төленетін басқа  да  міндетті төлемдерді белгілеу және  қолданыстағыларының күшін жою, салық 

және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдер  бойынша  мөлшерлемелерді,  салық  салу  объектілері 

мен салық салуға байланысты объектілерді, салық базасын өзгерту жөніндегі шаралар жиынтығы. 

  

11-бап. Салық салу мәселелері жөніндегі консультациялық кеңес 

1.  Салық  міндеттемелерін  орындау  барысында  туындауы  мүмкін  түсініксіздіктерді,  дәлсіздіктер  мен 

қайшылықтарды  жою  жөнінде  ұсыныстар  әзірлеу,  сондай-ақ  салықты  және  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті  төлемдерді  төлеуден  жалтарудың  ықтимал  схемаларының  жолын  кесу  мақсатында  Қазақстан 

Республикасының Үкіметі Консультациялық кеңес құруға құқылы. 

2. Консультациялық 

кеңестің құрамын

  және  ол  туралы  ережені  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі 

бекітеді. 

  

12-бап. Осы Кодексте қолданылатын негізгі ұғымдар 

1. Салық салу мақсатына орай осы Кодексте қолданылатын негізгі ұғымдар: 

2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен___1)_тармақша_өзгертілді_(бұр.__ред'>Заңымен

 1) тармақша өзгертілді (бұр.

ред

.қара) 

 

1)  ақпаратты  өңдеу  жөнінде  көрсетілетін  қызметтер  -  ақпаратты  жинау  мен  қорытуды,  ақпараттық массивтерді  (деректерді),  жүйеге  келтіруді  жүзеге  асыру  және  осы  ақпаратты  өңдеу  нәтижелерін 

пайдаланушының билік етуіне беру жөнінде көрсетілетін қызметтер

2)  арнаулы  салық  режимі  -  салық  төлеушілердің  жекелеген  санаттары  үшін  белгіленетін  және 

жекелеген салық түрлері мен жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақыны есептеу мен төлеудің, сондай-

ақ  олар  бойынша  салық  есептілігін  табыс  етудің  оңайлатылған  тәртібін  қолдануды  көздейтін  бюджетпен 

есеп айырысудың ерекше тәртібі; 2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 3) тармақша өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

3)  бағалы  қағаздар  - акцияларборыштық  бағалы  қағаздардепозитарлық  қолхаттарпайлық инвестициялық қорлардың пайларыислам бағалы қағаздары2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

 4) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

4)  басқа  да  міндетті  төлемдер  -  осы  Кодексте  белгіленген  мөлшерде  және  жағдайларда  жүргізілетін кедендік  төлемдерін  қоспағанда,  бюджетке  төлемақылар,  алымдар,  баждар  түріндегі  міндетті  ақша 

аударымдары; 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  өзгертілді  (2012  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

5)  бересі  -  Тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалу кезеңінде шағым жасалатын бөлігінде көрсетілген соманы қоспағанда, 

есептелген,  есепке  жазылған  және  мерзімінде  төленбеген  салықтың  және  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті төлемдердің, оның ішінде олар бойынша аванстық және (немесе) ағымдағы төлемдердің сомасы; 

6)  борыштық  бағалы  қағаздар  -  мемлекеттік  эмиссиялық  бағалы  қағаздар,  облигациялар  және Қазақстан  Республикасының заңнамасына

  сәйкес  борыштық  бағалы  қағаздар  болып  танылған  басқа  да 

бағалы қағаздар; 

7) борыштық бағалы қағаздар бойынша дисконт - борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құны мен 

бастапқы  орналастырылу  (купон  есепке  алынбаған)  құны  немесе  сатып  алыну  (купон  есепке  алынбаған) 

құны арасындағы айырма

8)  борыштық  бағалы  қағаздар  бойынша  купон  (бұдан  әрі  -  купон)  -  шығарылым  шарттарына  сәйкес 

эмитент борыштық бағалы қағаздардың номиналдық құнының үстінен төлейтін (төленуге жататын) сома; 

9)  борыштық  бағалы  қағаздар  бойынша  сыйлықақы  -  шығарылым  шарттары  бойынша  купон  төлеу 

көзделетін борыштық бағалы қағаздардың бастапқы орналастырылу (купон есепке алынбаған) құны немесе 

сатып алыну (купон есепке алынбаған) құны мен номиналдық құнының арасындағы айырма;  

10) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы: Қазақстан  Республикасының  аумағында  жұмыс  істейтін  қор  биржасының  негізгі  сессиясында 

қалыптасқан  және  Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  Банкі  бухгалтерлік  есеп  және  қаржылық  есептілік 

саласындағы  қызметті 

реттеуді

  жүзеге  асыратын  уәкілетті  мемлекеттік  органмен  бірлесіп  белгілейтін 

тәртіппен айқындалған теңгенің шетел валютасына орташа өлшемді  биржалық бағамы, сондай-ақ теңгенің 

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында сауда-саттық жүргізілмейтін шетел 

валютасына бағамы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

саласындағы  қызметті реттеуді

  жүзеге  асыратын  уәкілетті  мемлекеттік  органмен  бірлесіп  белгілейтін 

тәртіппен кросс-бағамдар пайдаланыла отырып есептеледі; 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен___(2009_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа_енгiзiлді)_(бұр.__ред'>Заңымен

  10-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

10-1)  веб-қосымша  -  салық  төлеушінің  электрондық  салық  қызметтерін  алуына  және  салық міндеттемелерін  орындауына  арналған,  уәкілетті  органның  дербестендірілген  және  санкциясыз 

қолжетімділіктен қорғалған интернет-ресурсы; 2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2010.19.03.  №  258-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді  және  2016  ж.  1 

қаңтарға дейін қолданылды) (

бұр.ред.қара

) 11) тармақша өзгертілді

 

11) грант - белгі бір мақсаттарға (міндеттерге) қол жеткізу үшін өтеусіз негізде: мемлекеттер,  мемлекеттердің  үкіметтері  -  Қазақстан  Республикасына,  Қазақстан  Республикасының 

Үкіметіне, жеке тұлғаларға, сондай-ақ заңды тұлғаларға

қызметі  қайырымдылық  және  (немесе)  халықаралық  сипаттағы  және  Қазақстан  Республикасының 

Конституциясына

  қайшы  келмейтін,  мемлекеттік  органдардың  қорытындысы  бойынша  Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілейтін 

тізбеге

 енгізілген халықаралық және мемлекеттік ұйымдар, шетелдік 

және  қазақстандық  үкіметтік  емес  қоғамдық  ұйымдар  мен  қорлар  -  Қазақстан  Республикасына,  Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне, жеке, сондай-ақ заңды тұлғаларға; 

шетелдіктер  және  азаматтығы  жоқ  адамдар  -  Қазақстан  Республикасына  және  Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне беретін мүлік; 

12)  гуманитарлық  көмек -  халықтың  өмірі  мен  тұрмыс  жағдайларын  жақсарту  үшін,  сондай-ақ  соғыс, 

экологиялық, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою үшін 

шет  елдерден  және  халықаралық  ұйымдардан  жіберілген  азық-түлік,  халық  тұтынатын  тауарлар,  техника, 

құрал-жарақтар, жабдықтар, медициналық құралдар және дәрі-дәрмектер, өзге де заттар түрінде Қазақстан 

Республикасына өтеусіз  берілетін,  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  уәкілетті  ұйымдар  арқылы 

бөлетін мүлік; 

13)  демеушілік  көмек  -  осы  көмекті  көрсететін  тұлға  туралы  ақпаратты  тарату  мақсатында  өтeуcіз 

негізде:  

жеке  тұлғаларға  жарыстарға,  конкурстарға,  көрмелерге,  байқауларға  қатысу  үшін  және 

шығармашылық,  ғылыми,  ғылыми-техникалық,  өнертапқыштық  қызметтерін  дамыту,  білім  және  спорт 

шеберлігі деңгейін арттыру үшін қаржылық (әлеуметтіктен басқа) қолдау түрінде; 

коммерциялық емес ұйымдарға

 өздерінің жарғылық мақсаттарын іске асыру үшін берілетін мүлік; 2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 (бұр.

ред

.қара); 2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 (2009 ж. 1 қаңтардан 

бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара);  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2012  ж.  1  қаңтардан 

бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  14)  тармақша  өзгертілді;  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

 

14) тармақша жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

14) дивидендтер - бұл: акциялар,  оның  ішінде  депозитарлық  қолхаттардың  базалық  активтері  болып  табылатын  акциялар 

бойынша төленуге жататын табыс;  

қордың  басқарушы  компаниясы  пайларды  сатып  алған  кезде  олар  бойынша  табысты  қоспағанда, 

пайлық инвестициялық қордың пайлары бойынша төленуге жататын табыс;  

заңды тұлға  өз  құрылтайшылары, қатысушылары  арасында  бөлетін таза  табыстың бір бөлігі түріндегі 

табыс;  


заңды  тұлғаны  тарату  кезінде  немесе  құрылтайшылар,  қатысушылар  салымдарының  мөлшерiн 

пропорционалды  түрде  азайту  арқылы  не  құрылтайшылардың,  қатысушылардың  үлестерiн  толық  немесе 

iшiнара  өтеу  арқылы  жарғылық  капиталды  азайту  кезiнде,  сондай-ақ  заңды  тұлғаға  қатысу  үлесін  немесе 

оның бөлігін құрылтайшыға, қатысушыға қайтару кезінде мүлікті бөлуден түсетін табыс;  

исламдық қатысу сертификаттары бойынша төленуге жататын табыс;  

акционер, қатысушы, құрылтайшы немесе олардың өзара байланысты тарапы заңды тұлғадан: 

тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  нарықтық  бағасы  мен  осындай  тауарлардың, 

жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  акционерге,  қатысушыға,  құрылтайшыға  немесе  олардың  өзара 

байланысты тарапына өткізілген баға арасындағы оң айырма; 

тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  нарықтық  бағасы  мен  осындай  тауарлардың, 

жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  акционерден,  қатысушыдан,  құрылтайшыдан  немесе  олардың 

өзара байланысты тарапынан сатып алынған баға арасындағы теріс айырма; 

заңды  тұлғаның  кәсіпкерлік  қызметіне  байланысты  емес,  оның  акционерінде,  қатысушысында, 

құрылтайшысында  немесе  олардың  өзара  байланысты  тарапында  үшінші  тұлға  алдында  туындайтын шығыстардың  немесе  міндеттемелердің  заңды  тұлғаға  акционері,  құрылтайшысы,  қатысушысы  немесе 

олардың өзара байланысты тарапы өтемей, заңды тұлға өтейтін құны; 

осы  Кодекстің 

163  -  165-баптарында

  көрсетілген  табыстарды  және  тауарларды,  жұмыстарды, 

көрсетілетін  қызметтерді  өткізуден  түсетін  табыстарды  қоспағанда,  заңды  тұлға  өзінің  акционеріне, 

қатысушысына, құрылтайшысына немесе олардың өзара байланысты тарапына беретін кез келген мүлік пен 

материалдық пайда түрінде алатын табыс. 

Осы тармақшада көрсетілген мүлікті бөлуден түсетін табыс мынадай тәртіппен айқындалады: 

Т = Қ

а

 - Қк

мұнда: Т - мүлікті бөлуден түсетін табыс; 

Қ

а -  мүлікті  бөлу  кезінде  алатын  (алған),  оның  ішінде  бұрын  енгізілгеннің  орнына  алатын  (алған) 

мүліктің құны; 

Қ

к 

-  мүліктің  заңды  тұлғаның  құрылтай  құжаттарында  көрсетілген,  бірақ  нақты  енгізілген  салым мөлшерінен аспайтын құны. 

Осы  тармақшада  көрсетілген  оң  немесе  теріс  айырма  салық  салу  объектілерін  түзету  кезінде 

айқындалады.  Бұл  ретте  салық  салу  объектілерін  түзету  Қазақстан  Республикасының  трансферттік  баға 

белгілеу  туралы заңнамасында

  белгіленген  жағдайларда  және  тәртіппен  жүргізіледі.  Осы  тармақшаның 

мақсаттары үшін өзара байланысты тараптар осы баптың 1-1-тармағына сәйкес айқындалады; 

15)  дизайнерлік  қызметтер  көрсету  -  көркемдік  нысандарын,  бұйымдардың  сыртқы  түрлерін, 

ғимараттардың  қасбеттерін,  үй-жайлар  интерьерлерін  жобалау  жөнінде  көрсетілетін  қызметтер;  көркемдік 

конструкциялау; 

16)  жалған  кәсіпорын  - 

Қазақстан  Республикасының  заңнамасына

  сәйкес  құрылуы  және  (немесе) 

оған басшылық етілуі соттың заңды күшіне енген үкімімен не қаулысымен жалған кәсіпкерлік деп танылған 

жеке кәсіпкерлік субъектісі; 2015.18.11.  №  412-V  ҚР 

Заңымен___17)_тармақша_жаңа_редакцияда_(2016_ж._1_қаңтардан_бастап___қолданысқа_енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен

  17)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

17)  жеке  тұлғаның  жеке  мүлкі  -  жеке  тұлғаның  меншік  құқығындағы  немесе  ортақ  меншіктегі  үлесі болып табылатын, мынадай шарттар бір мезгілде орындалған кезде:  

жеке тұлға кәсіпкерлік қызмет мақсаттарында пайдаланбайтын; 

мүліктік  және  басқа  да  кірістерден  жеке  табыс  салығын  салу  объектісі  болып  табылмайтын 

материалдық нысандағы заттары; 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  17-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2010  ж.  6  шілдеден  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

17-1)  жер  қойнауын  пайдалануға  арналған  келісімшарт  -  Қазақстан  Республикасының  жер  қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасында

 белгіленген құзыретке сәйкес құзыретті орган немесе 

жер қойнауын зерттеу мен  пайдалану жөніндегі  уәкілетті орган  немесе  облыстың, республикалық маңызы 

бар  қаланың,  астананың  жергілікті  атқарушы  органы  мен  жеке  және  (немесе)  заңды  тұлға  арасындағы 

пайдалы  қазбаларды  барлауды,  өндіруді,  бірлескен  барлау  мен  өндіруді  жүргізуге  арналған  не  барлаумен 

және (немесе) өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және (немесе) пайдалануға не жер 

қойнауын  мемлекеттік  геологиялық  зерттеуге  арналған  шарт.  Осы  Кодекстің  мақсаттары  үшін  жер 

қойнауын  пайдалануға  арналған  келісімшартқа  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  жер 

қойнауын пайдалану құқығын берудің басқа түрлері де жатады

18)  жер  қойнауын  пайдаланушылар  - Қазақстан  Республикасының  заңнамалық

  актілеріне  сәйкес 

Қазақстан  Республикасының  аумағында,  мұнай  операцияларын  қоса  алғанда,  жер  қойнауын  пайдалану 

жөніндегі операцияларды жүргізу құқығын иеленуші жеке немесе заңды тұлғалар; 

19) заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі - 

филиал, өкілдік2010.26.11.  №  356-IV  ҚР Заңымен

  19-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді); 2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен

 (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

);  2016.14.01.  №  445-V  ҚР 

Заңымен

  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

) 19-1) тармақша жаңа редакцияда

 

19-1) инвестициялық алтын - мынадай шарттарға сәйкес келетін алтын: алтын монеталар үшін: 

мұндай алтын монеталардың нумизматикалық құндылығы болмайды; 

алтын монеталардың тазалығы жалпы массасының 1000 үлесінің 900 мыңдық үлесіне тең немесе одан 

асады (бұл 900-сынамаға, 900 промиллеге, 90,0 пайызға немесе 21,6 каратқа сәйкес келеді). 

Бұл ретте алтын монета мынадай шарттардың біріне сәйкес болған кезде: 

1800 жылға дейін соғылған; 

«пруф»  (proof)  сапасымен  бетінің  айнадай  болып  шығуын  қамтамасыз  ететін  технология  бойынша 

соғылған; 

шығарылымының таралымы 1000 данадан аспаған; 

оның  нарықтық  бағасы  монета  құрамындағы  алтын  құнының  80  пайызынан  асқан  жағдайда,  оның 

нумизматикалық құндылығы бар деп танылады. 


Монетаның  құрамындағы  алтынның  құны  алтын  монетаны  өткізу  күні  Лондон  бағалы  металдар 

нарығының  қауымдастығы  белгілеген  (белгіленген)  алтынның  таңертеңгі  фиксингін  (баға  белгіленімін) 

көрсетілген күні белгіленген валюта айырбасының нарықтық бағамына көбейту арқылы айқындалады. 

Қалған алтын үшін: 

мұндай  алтын  аффинирленген  болып  табылады  (мұндай  алтынның  тазалығы  лигатуралық  массаның 

1000 үлесінің 995 мыңдық үлесіне тең немесе одан асады (бұл 995-сынамаға, 995 промиллеге, 99,5 пайызға 

немесе 23,88 каратқа сәйкес келеді); 

мұндай алтын ұлттық немесе халықаралық стандартқа сәйкес келеді, өлшеуіш немесе стандартты құйма 

және (немесе) тілім түрінде дайындалып, мынадай таңбалау салынады: 

стандартты құйма және (немесе) тілім үшін: 

сериялық нөмірі (дайындалған жылы қамтылуы мүмкін); 

дайындаушының тауар белгісі; 

алтынның тазалығы (массалық үлесі); 

егер сериялық нөмірге енгізілмеген болса, дайындалған жылы; 

өлшеуіш құйма үшін: 

металдың атауы; 

дайындаушының тауар белгісі; 

алтынның тазалығы (массалық үлесі); 

құйманың массасы; 

20)  инжинирингтік  қызметтер  көрсету  -  инженерлік-консультациялық  қызметтер  көрсету,  зерттеу, 

жобалау-конструкторлық,  есептеу-талдау  сипатындағы  жұмыстар,  жобалардың  техникалық-экономикалық 

негіздемелерін  дайындау,  өндірісті  ұйымдастыру  және  басқару,  өнімдерді  өткізу  саласында  ұсынымдар 

әзірлеу; 

2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

   20-1) тармақшамен толықтырылды

 

20-1) ислам бағалы қағаздары - ислам жалдау сертификаттары мен ислам қатысу сертификаттары; 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  20-2)  тармақшамен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

20-2)  кәсіби  медиатор  -  Қазақстан  Республикасының  медиация  туралы заңнамасына

  сәйкес  кәсіби 

негізде қызметін жүзеге асыратын медиатор; 

21)  келісімшарттық  қызмет  -  жер  қойнауын  пайдаланушының  жер  қойнауын  пайдалануға  арналған 

келісімшарттың ережелеріне сәйкес жүзеге асырылатын қызметі; 

2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  21-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

21-1)  құпиялылық  туралы  келісім  -  геологиялық  ақпаратты  пайдалануға  беруге  негіз  болған,  жер қойнауын  пайдаланушы  мен  жер  қойнауын  зерттеу  мен  пайдалану  жөніндегі  уәкілетті  орган  арасындағы 

шарт (келісім). Мұндай шартқа (келісімге), оның ішінде, ақпаратты алу туралы шарт (келісім) жатады; 

22) келісімшарттан тыс қызмет - жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалануға арналған 

келісімшарттың ережелерінде тікелей көзделмеген кез келген өзге қызметі; 

23)  консультациялық  қызметтер  көрсету  -  басқарушылық,  экономикалық,  қаржылық,  инвестициялық 

мәселелерді,  оның  ішінде  стратегиялық  жоспарлау,  кәсіпкерлік  қызметті  ұйымдастыру  мен  жүргізу, 

персоналды басқару мәселелерін шешу мақсатында проблемаларды және (немесе) тұлғаның мүмкіндіктерін 

айқындау  мен  (немесе)  бағалауды  қоса  алғанда,  түсіндірмелер,  ұсынымдар,  кеңестер  және  өзге  де 

нысандағы консультациялар беру жөнінде көрсетілетін қызметтер; 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  24)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2015.16.11.  №  403-V  ҚР 

Заңымен

  24)  тармақша  өзгертілді 

(


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет