Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет48/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   126

бұр.ред.қара

 

3.  Бұл  ретте  бейрезидент  заңды  тұлға  халықаралық  тасымал  жөніндегі  қызметтер  көрсетуден (халықаралық  шартқа  сәйкес  салық  салынуға  жатпайтын)  және  Қазақстан  Республикасының  аумағындағы 

пункттер  арасында  тасымал  (тасымалдау)  жөніндегі  қызметтер  көрсетуден  (салық  салынуға  жататын) 

түсетін табыстар сомасын бөлек есепке алуды жүргізуге міндетті. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4.  Халықаралық  тасымал  жөніндегі  қызметтер  көрсетумен  байланысты  шығыстардың  сомасы  тікелей немесе барабар әдіспен айқындалады. 

Бұл  ретте  салық  төлеуші  өз  таңдауы  бойынша  шығыстарды  есептеудің  көрсетілген  әдістерінің  бірін 

қолдануға құқылы. Таңдап алынған әдіс жыл сайын пайдаланылады және салық төлеуші орналасқан жердегі 

салық  органына  қатысты  жоғары  тұрған  орган  болып  табылатын  салық  органының  (уәкілетті  органды 

қоспағанда) келісімі бойынша ғана, есепті салық кезеңі басталғанға дейін өзгертілуі мүмкін.  

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5.  Тікелей  әдіс  халықаралық  тасымал  бойынша  қызметтер  көрсетумен  байланысты  шығыстардың (халықаралық  шартқа  сәйкес  салық  салуға  жатпайтын)  және  Қазақстан  Республикасының  аумағындағы 

пункттер  арасында  тасымал  (тасымалдау)  қызметтерін  көрсетумен  (салық  салуға  жататын)  байланысты 

шығыстардың бөлек есебін жүргізу негізінде тиісті шығыстарды айқындауды көздейді. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  6-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

6.  Барабар  әдіс  көрсетілген  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  табыстар  алуға  бағытталған қызметті  жүзеге  асырумен  байланысты  бейрезиденттің  шығыстарының  үлесі  мен  жалпы  сомасының 

көбейтіндісі  ретінде  айқындауды  көздейді.  Үлес  халықаралық  тасымал  жөніндегі  қызметтер  көрсетуден 

түсетін  табыстар  сомасының  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынған  табыстардың  жалпы 

сомасына арақатынасы ретінде айқындалады.  

7. Халықаралық шарттың ережелері заңсыз  қолданылып, бұл  бюджетке  салықтың  төленбеуіне  немесе 

толық  төленбеуіне  алып  келген  кезде  салық  төлеуші  Қазақстан  Республикасының  заңдарына  сәйкес 

жауапты болады.  

  

214-бап. Халықаралық  шартты  бейрезиденттің  тұрақты  мекеме  арқылы  Қазақстан 

Республикасындағы  қызметінен  түсетін  таза  табысқа  салық  салудан  ішінара  босатуға 

қатысты қолдану тәртібі 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1.  Егер  бейрезидент  халықаралық  шарт  жасасқан  елдің  резиденті  болса  және  осындай  халықаралық шартта  бейрезиденттің  таза  табысына  салық  салудың  осы  Кодекстің 

199-бабында

  белгіленген  тәртіптен 

өзгеше тәртібі көзделген болса, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасындағы таза табысына оның 

тиісті халықаралық шартта көзделген төмендетілген салық мөлшерлемесін қолдануға құқығы бар. 

Төмендетілген  салық  мөлшерлемесін  қолдануға  бейрезидентте  корпоративтік  табыс  салығы  бойынша 

декларацияны  табыс  ету  күніне  резиденттігін  растайтын,  осы  Кодекстің 219-бабы  4  және  5-

тармақтарының

 талаптарына сәйкес келетін құжаты болған кезде ғана рұқсат етіледі.  

Резиденттікті  растайтын  құжаттың  нотариаттық  куәландырылған  көшірмесін  бейрезидент 

корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны табыс еткен кезде тұрақты мекеме орналасқан жердегі 

салық органына табыс етеді.  

2.  Бейрезидент  корпоративтік  табыс  салығы  бойынша  декларацияда  таза  табысқа  салық  сомасын, 

мөлшерлемені  және  оның  негізінде  мұндай  мөлшерлеме  қолданылған  халықаралық  шарттың  атауын 

көрсетуге міндетті. 

3. Халықаралық шарттың ережелері заңсыз  қолданылып, бұл  бюджетке  салықтың  төленбеуіне  немесе 

толық  төленбеуіне  алып  келген  кезде  бейрезидент  салық  төлеуші  Қазақстан  Республикасының  заңдарына 

сәйкес жауапты болады.  

  

215-бап.  Халықаралық  шартты  салық  агенттері  болып  табылмайтын   тұлғалардан  бейрезидент жеке тұлғаның алған табыстарына салық салудан босатуға қатысты қолдану  тәртібі 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 


1.  Егер  бейрезидент  жеке  тұлға  табысты  түпкілікті  алушы  және  халықаралық  шарт  жасасқан  елдің 

резиденті болып табылса, осы Кодекстің 204-бабында

 көрсетілген оның халықаралық шарттың ережелерін 

табыстарға салық салудан босату бөлігінде қолдануға құқығы бар.  

Халықаралық  шартты  салық  салудан  босату  бөлігінде  қолдануға  бейрезидентте  корпоративтік  табыс 

салығы бойынша декларацияны табыс ету күніне резиденттігін растайтын, осы Кодекстің 

219-бабы 4 және 

5-тармақтарының

 талаптарына сәйкес келетін құжаты болған кезде ғана рұқсат етіледі.  

Резиденттікті  растайтын  құжаттың  нотариаттық  куәландырылған  көшірмесін  бейрезидент  салық 

төлеуші  жеке  табыс  салығы  бойынша  декларацияны  табыс  еткен  кезде  өзі  болатын  (тұрғылықты)  жердегі 

салық органына табыс етеді.  

2. Халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес есебіне жазылған (алынған) табыстардың және төленген 

(төлеуден  босатылған)  салықтардың  сомасын  және  халықаралық  шарттың  атауын  бейрезидент  жеке  тұлға 

жеке табыс салығы бойынша декларацияда көрсетеді. 

3. Бейрезидент жеке тұлға жеке табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету кезінде резиденттігін 

растайтын  құжаты  болмаған  кезде  осы  Кодекстің 204-бабында

  белгіленген  тәртіппен  және  мерзімдерде 

бюджетке табыс салығын төлеуді жүргізуге міндетті.  

Бұл  ретте  тиісті  халықаралық  шарттың  ережелерін  қолдануға  құқығы  бар  бейрезидент  жеке  тұлға 

бюджетке  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден  алынған  табыстардан  түсетін  табыс  салығын  төлеген 

жағдайда,  осындай  бейрезиденттің  осы  Кодекстің 217-бабында

  белгіленген  тәртіппен  төленген  табыс 

салығын бюджеттен қайтарып алуға құқығы бар.  

  

216-бап.  Бейрезиденттің  табыстарынан  табыс  салығын  бюджетке   немесе  шартты  банк салымына аудару тәртібі 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1.  Салық  агенті  осы  Кодекстің 212212-1

  және 

212-2-баптарында

  белгіленген  тәртіпті  қолданбаған 

жағдайда,  салық  агенті  бейрезидентке  табысты  төлеу  кезінде  осы  Кодекстің 

158-бабының  1-тармағында

 

немесе 194-бабында

  айқындалған  мөлшерлеме  бойынша  төлем  көзінен  табыс  салығын  ұстауға  және 

ұсталған  табыс  салығының  сомасын  осы  Кодекстің 

161,

 

195-баптарында

  белгіленген  мерзімдерде 

бюджетке немесе бейрезидентке ашылған шартты банк салымына аударуға міндетті.  

Табыс  салығын  шартты  банк  салымына  аудару  тәртібі  бейрезиденттің  тұрақты  мекеме  құруға  алып 

келмейтін Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден түсетін табысынан 

ұсталған табыс салығына ғана қолданылады.  

2. Табыс алатын бейрезидент, салық агенті және салық агенті айқындаған резидент банк салық агентінің 

бейрезиденттің  табысынан  табыс  салығын  аударуының  белгіленген  мерзіміне  дейін  шартқа 

қатысушылармен  келісілген  нысан  бойынша  бейрезиденттің  шартты  банк  салымын  ашу  туралы  шарт 

жасасады.  

3.  Шартты  банк  салымы  ұлттық  немесе  шетел  валютасында  ашылады.  Шартты  банк  салымы  шетел 

валютасында  ашылған  жағдайда  бюджетке  табыс  салығының  сомасы  және  бюджетке  салық  аударылған 

күнгі  валюта  айырбастаудың  нарықтың  бағамы  бойынша  қайта  есептелген  ұлттық  валютадағы  банктік 

сыйақылардың сомасы аударылады.  

2011.05.07.  №  452-IV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 4-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

4. Шотында шартты түрдегі банк салымы орналастырылған банк есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың он бесінші күнінен кешіктірмей, салық агенті орналасқан жердегі салық органына уәкілетті орган белгілеген 

нысан бойынша есепті тоқсан ішіндегі ақша қозғалысы туралы есепті ұсынуға міндетті. Есеп шартты түрдегі 

банк салымы орналастырылған шотта ақша қозғалысы болған тоқсандарға ұсынылады. 

Есепке  өзгерістер  және  (немесе)  толықтырулар  енгізу  және  оны  ұсыну  салық  есептілігі  үшін  осы 

Кодексте белгіленген жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады. 

5. Салық агенті өзі орналасқан жердегі салық органына: 

1) қол қойылған күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде шартты банк салымы туралы шартты (мұндай 

шарттың көшірмесі аталған салық органында сақталады); 

2)  шартты  банк  салымына  аударылған  табыс  салығының  сомалары  көрсетілетін,  осы  Кодекстің 

196-

бабында

  белгіленген  мерзімдерде  бейрезиденттің  табыстарынан  төлем  көзінен  ұсталатын  корпоративтік 

табыс салығы бойынша есеп-қисапты табыс етуге міндетті. 

6.  Салық  агенті  орналасқан  жердегі  салық  органы  шартты  банк  салымы  туралы  шартты  салық  агенті 

табыс  еткен  кезден  бастап  күнтізбелік  екі  күн  ішінде  тіркеуге  немесе  оны  тіркеуден  бас  тартуға  міндетті. 

Бұл  ретте  талаптары  осы  баптың  ережелеріне  қайшы  келмейтін  шартты  банк  салымы  туралы  шарт  қана 

тіркелуге  тиіс.  Шартты  банк  салымы  туралы  шарт  талаптарының  осы  баптың  ережелеріне  сәйкес  келмеуі 

оны тіркеуден бас тартуға негіз болып табылады. 

7.  Салық  органы  бейрезиденттің  пайдасына  шешім  қабылдағанға  дейін  бейрезиденттің  және  салық 

агентінің шартты банк салымына орналастырылған табыс салығының сомасына билік етуге құқығы жоқ.  

8.  Осы  баптың  ережелері  салық  органында  тіркелген  шартты  банк  салымы  туралы  шартқа  ғана 

қолданылады. 9.  Осы  Кодекстің 

195-бабына

  сәйкес  айқындалатын  төлем  көзінен  ұсталатын  табыс  салығын  аудару 

күніне шартты банк салымы туралы шарт салық органында тіркелмеген жағдайда, бюджетке табыс салығын 

аудару белгіленген мерзімдерде жүргізіледі.  

10. Салық агенті салық органына табыс етілетін есеп-қисапта есептелген (төленген) табыстардың және 

ұсталған  салықтардың  сомаларын,  сондай-ақ  солар  бойынша  табыс  салығы  есептелген  мөлшерлемелерді 

көрсетуге міндетті.  

11. Салық органы: 

шартты банк салымдарына орналастырылған; 

халықаралық шарттың ережелерін қолдануға құқығы бар бейрезидентке қайтарылған; 

бюджетке аударылған табыс салығы сомаларының есебін жүргізуге міндетті.  

  

2009.16.11. № 200-ІV ҚР Заңымен___217-бап_өзгертілді_(2010_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа_енгiзiлді)___(бұр.__ред'>Заңымен

  217-бап  өзгертілді  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді) 

(бұр.

ред

.қара);  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  217-бап  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

217-бап. Бюджеттен немесе шартты банк салымынан табыс салығын қайтару тәртібі  

1. Бейрезиденттiң мынадай жағдайларда:  

1) салық агентi бейрезиденттiң Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстарынан табыс 

салығын шартты банк салымына немесе бюджетке аударғанда;  

2)  бейрезидент  халықаралық  шартқа  сәйкес  Қазақстан  Республикасында  тұрақты  мекеме  құруға  әкеп 

соқпайтын қызметін филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асырғанда;  

3) салық төлеушi осы Кодекстiң ережелерiне сәйкес салық төлегенде, осы бапта белгiленген тәртiппен 

халықаралық шарттың ережелерiне сәйкес табыс салығын қайтарып алуға құқығы бар. 

Бұл  ретте  бейрезидент  осы  Кодекстiң 219-бабында

  айқындалған  құжаттарды  қоса  бере  отырып, 

төленген  табыс  салығын  халықаралық  шарттың  негiзiнде  бюджеттен  немесе  шартты  банк  салымынан 

қайтарып алуға салықтық өтiнiштi (бұдан әрi осы Кодекстiң осы бабының және 218-бабының мақсатында - 

өтiнiш) салық органына табыс етуге мiндеттi.  

2.  Егер  осы  тармақта  өзгеше  белгіленбесе,  бейрезидент  өтiнiштi  салық  агентiнің  орналасқан 

(тұрғылықты)  жерi  бойынша  салық  органына  қатысты  жоғары  тұрған  орган  болып  табылатын  салық 

органына екі данада табыс етедi.  

Егер  салық  агентi  орналасқан  (тұрғылықты)  жері  бойынша  уәкiлеттi  органға  тікелей  сатылы 

бағыныстағы салық органында тiркелген жағдайда, өтiнiштi осындай салық органына табыс етеді.  

Өтінішті табыс ету тәсіліне қарай, салық органына оны ұсынған күн: 

1) келу тәртібімен - салық органы өтінішті қабылдаған күн; 

2)  почта  арқылы  хабарламасы  бар  тапсырысты  хатпен  -  салық  органы  өтінішті  алған  күн  болып 

табылады. 

3.  Халықаралық  шарттың  талаптарын  орындаған  және  Қазақстан  Республикасында  жұмыстарды 

орындаған,  қызметтер  көрсеткен  кезде,  ұзақ  мерзiмдi  келiсiмшарттар  бойынша  жұмыстарды  орындауды, 

қызметтер  көрсетудi  қоспағанда,  бейрезидент  Қазақстан  Республикасында  жұмыстар  орындау,  қызметтер 

көрсету аяқталғаннан кейiн өтiнiштi ұсынады.  

Осы  бөлімнің  мақсаты  үшін  ұзақ  мерзімді  келісімшарт  оны  жасасқан  күннен  бастап  он  екі  ай  кезең 

ішінде аяқталмаған жұмыстарды орындауға, қызметтерді көрсетуге арналған келісімшарт болып табылады.  

4.  Егер  халықаралық  шартта  өзгеше  белгіленбесе,  салық  төлеуші  өтінішті  салық  органына  табыс 

салығының сомаларын шартты банк салымына соңғы орналастырған күннен бастап немесе табыс салығын 

бюджетке соңғы аударған күннен бастап осы Кодекстің 

46-бабында

 белгіленген талап қою мерзімі өткенге 

дейін табыс етеді. 

Егер  халықаралық  шартта  өзгеше  белгіленбесе,  бейрезидент  ұзақ  мерзiмдi  келiсiмшарттар  бойынша 

өтiнiштi салық органына осы Кодекстiң 

46-бабында

 белгiленген талап қою мерзiмiнiң өтуiнен кешiктiрмей, 

келiсiмшарттың iс жүзiнде орындалуына қарай табыс етеді.  

5. Салық органы мынадай:  

1)  бейрезидент  өтінішті  осы  баптың  4-тармағында  белгіленген  мерзім  өткен  соң  берген  жағдайда, 

өтінішті қараудан бас тартады. Бұл ретте бейрезидент салық органына өтінішті қайта беруге құқылы емес; 

2) резиденттігін растайтын құжат осы Кодекстің 

219-бабының  4  және  5-тармақтарында

  белгіленген 

талаптарға сәйкес келмеген; 

3) бейрезидент осы Кодекстің 219-бабында

 айқындалған құжаттарды бермеген; 

4)  бейрезидент  осы  баптың  2-тармағының  ережелерін  сақтамаған  жағдайларда,  өтінішті  қараудан  бас 

тартады. 

Бұл  ретте  салық  органының  өтінішті  қараудан  бас  тартуы  туралы  шешімі  өтініш  пен  табыс  етілген 

құжаттар қоса тіркеле отырып, салық органы оларды алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде бас тарту 

себептері көрсетіле отырып, бейрезидентке  қол қойғызып немесе  хабарламасы бар тапсырыс хатпен почта 

арқылы жіберіледі.  

Салық  органы  осы  тармақтың  2),  3)  және  4)  тармақшаларында  көзделген  негіздер  бойынша  өтінішті 

қараудан бас тартқан жағдайда, бейрезидент өзі жол берген бұзушылықтарды жоятын болса, осы баптың 4-

тармағында белгіленген мерзім шегінде қайтадан өтініш беруге құқылы.  


6. Салық органы өтiнiштi бейрезидент ұсынған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қарайды.  

Бұл ретте осы тармақта көзделген өтінішті қарау мерзімі мынадай: 

1) осы баптың 8-тармағында көрсетілген тақырыптық тексеру жүргізу; 

2)  салық  органы  осы  баптың  7,  9  және  10-тармақтарында  көрсетілген  сұрау  салуды  жіберген  күннен 

бастап мұндай сұрау салуға жауап алған күнге дейінгі кезеңге тоқтатыла тұрады. 

7.  Бейрезиденттің  өтінішін  қарау  барысында  салық  органы  басқа  салық  органдарына,  мемлекеттік 

органдарға, шет мемлекеттердің құзыретті органдарына, банктерге және банк операцияларының жекелеген 

түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымдарға  және  Қазақстан  Республикасының  аумағында  қызметін  жүзеге 

асыратын  өзге  ұйымдарға  қажетті  ақпарат  беру  туралы,  сондай-ақ  салықты  қайтарып  алуға  байланысты 

мәселелер бойынша бейрезидентке сұрау салу жіберуге құқылы. 

8.  Бейрезиденттің  өтінішін  қарау  кезінде  салық  органы,  осы  баптың  10-тармағында  көрсетілген 

жағдайды  қоспағанда,  осы  Кодекстің  89-тарауында  көзделген  тәртіппен  бейрезиденттің  салықтық  өтініші 

негізінде  төленген  табыс  салығын  бюджеттен  немесе  шартты  банк  салымынан  қайтару  мәселесі  бойынша 

тақырыптық тексеру жүргізеді.  

9. Егер бейрезиденттiң Қазақстан Республикасында өкiлдiгi немесе филиалы болған жағдайда, өтiнiштi 

қарайтын  салық  органы  бейрезиденттi  оның  осы  Кодекстiң 46-бабында

  белгiленген  талап  қою  мерзiмiнің 

өтуі  кезеңiнде  салық  мiндеттемелерін  орындауы  және  Қазақстан  Республикасында  тұрақты  мекемесiнiң 

болуы не болмауы нысанасында жоспардан тыс кешендi салықтық тексеру жүргiзуге арналған сұрау салуды 

өкiлдiктiң немесе филиалдың орналасқан жерi бойынша салық органына жiберуге мiндеттi.  

10.  Салық  агенті  таратылған,  банкрот  болған  жағдайда,  салық  органы  өтініші  қаралып  жатқан 

бейрезиденттің  резиденттiк  елiнiң  құзыреттi  органына  салық  агентi  мен  бейрезиденттiң  өзара  қарым-

қатынастары туралы ақпарат беру жөнінде сұрау салу жiберуге құқылы. 

Бұл  ретте  осы  баптың  11-тармағында  көрсетілген  шешім  салық  органдарының  сұрау  салуына 

бейрезиденттің резиденттiк  елiнiң  құзыреттi органынан алынған ақпарат және  (немесе) таратылған немесе 

банкрот  деп  танылған  салық  агенті  ұсынған,  төлем  көзінен  ұсталған  табыс  салығы  бойынша  салық 

есептілігінің деректері негізінде қабылданады. 

Шет  мемлекеттің  құзыретті  органы  осы  тармақтың  бірінші  бөлігінде  көзделген  негіздер  бойынша 

жіберілген сұрау салу бойынша мәліметтер ұсынудан жазбаша бас тартқан немесе кемінде екі жылдан астам 

мерзімде  жауап  ұсынылмаған  жағдайда,  салық  органы  өтінішті  қараудан  бас  тартуға  міндетті.  Бұл  ретте 

салық  төлеуші  осы  Кодекстің 226-бабының

  ережелеріне  сәйкес  өзара  келісу  рәсіміне  бастамашылық 

жасауға құқылы.  

11. Бейрезиденттің өтінішін қарау қорытындылары бойынша салық органы мынадай:  

1) төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы

2) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешімдердің бірін шығарады. 

Салық органының шешімі жазбаша нысанда ресімделеді және оған басшы немесе оның орынбасары қол 

қояды. 


Салық органы төлем көзінен ұсталған табыс салығын толықтай немесе оның бір бөлігін қайтару туралы 

шешім қабылдаған кезде ұсынылған өтініште халықаралық шарттың ережелеріне сәйкес қайтаруға жататын 

табыс салығының сомасы  көрсетіледі және  өтініш  басшының  немесе  оның орынбасарының қолымен және 

салық органының мөрімен куәландырылады.  

Төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтаруға арналған өтінішті қарау нәтижелері бойынша салық 

органының шешімінде: 

1) шешім қабылданған күн; 

2) шешім қабылдаған салық органының атауы; 

3) өтініш берген бейрезиденттің толық атауы; 

4)  болған  жағдайда  бейрезиденттің  инкорпорация  еліндегі  салықтық  тіркелу  нөмірі  (немесе  оның 

аналогы); 

5)  қайтару  туралы  шешім  қабылданған  жағдайда  -  бюджеттен  немесе  шартты  банк  салымынан 

бейрезидентке қайтаруға жататын табыс салығының сомасы; 

6) төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтарудан бас тарту туралы шешім шығарылған жағдайда  - 

Қазақстан  Республикасы  заңнамасының  нормаларына  сілтеме  жасалған  және  (немесе)  мұндай  шешім 

шығарған кезде салық органы  басшылыққа  алған шет  мемлекеттің  құзыретті органынан салық органының 

сұрау салуы негізінде алынған ақпарат көрсетілген негіздеме көрсетілуге тиіс. 

12.  Жоғары  тұрған  салық  органы  төлем  көзінен  ұсталған  табыс  салығын  толықтай  немесе  оның  бір 

бөлігін  қайтару  туралы  шешім  қабылдаған  жағдайда,  шешімнің  және  бейрезиденттің  өтінішінің 

көшірмелерін осындай салық органы бейрезиденттің табыстарынан төленген төлем көзінен табыс салығын 

ұстауды  жүргізген  салық  агентінің  орналасқан  (тұрғылықты)  жері  бойынша  тіркелген  салық  органына 

жібереді. 

13.  Бюджетке  табыс  салығы  төленген  және  салық  органы  төлем  көзінен  ұсталған  табыс  салығын 

қайтару  туралы  шешім  қабылдаған  жағдайда,  салық  агентінің  орналасқан  (тұрғылықты)  жері  бойынша 

тіркелген салық органы бейрезидентке осындай шешім қабылданған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде 

осы  Кодекстің 602-бабында

  көзделген  тәртіппен  халықаралық  шарттың  ережелеріне  сәйкес  бюджеттен 

табыс салығының сомасын қайтаруды жүргізеді.  


14. Табыс салығын шартты банк салымына аударған және салық органы төлем көзінен ұсталған табыс 

салығын  қайтару  туралы  шешім  қабылдаған  жағдайда,  банк  бейрезидентке  шартты  банк  салымынан 

төленетін  табыс  салығының  өтiнiште  көрсетiлген  сомасын  және  есептелген  банк  сыйақылары  сомасын 

қайтаруды жүргізеді. Бұл ретте салық органы куәландырған өтінішті банкке бейрезидент өз бетінше табыс 

етеді. 

15.  Салық  органының  шешімі  бейрезиденттің  өтінішінің  бір  данасы  қоса  тіркеле  отырып, бейрезидентке  қол  қойғызып  тапсырылады  немесе  алуы  туралы  хабарламасы  бар  тапсырыс  хатпен  почта 

арқылы жіберіледі. 

Тапсыру  күні  немесе  почтаның  немесе  өзге  де  байланыс  ұйымының  хабарламасына  бейрезиденттің 

белгі қойған күні салық органының шешімін бейрезиденттің алған күні болып табылады. 

16.  Бейрезидент  осы  баптың  11-тармағында  көрсетілген  салық  органының  шешімімен  келіспеген 

жағдайда,  оған  салық  органының  шешімін  алған  күннен  бастап  күнтізбелік  тоқсан  күн  ішінде  уәкілетті 

органға шағымдануға құқылы. 

Бұл ретте бейрезидент: 

1)  уәкілетті  органға  -  өтінішті  қоспағанда,  салық  органы  шешімінің  көшірмесін,  сондай-ақ  осы 

Кодекстің Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет