Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет44/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   126

Заңымен

  11-тармақ  өзгертілді   (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 11-тармақ жаңа редакцияда

 

11.  Салық  агентi  (салық  төлеуші),  осы  баптың  1-тармағы  бірінші  бөлігінің  3),  4)  және  5) тармақшаларында  көрсетiлген,  жер  қойнауын  пайдаланушы  болып  табылатын  резидент  заңды  тұлға  осы 

баптың 7, 8, 9 және 10-тармақтарының ережелерін қолданбаған жағдайда, мұндай міндеттемені орындау осы 

Кодекстің 

85

 және 


86-тарауларында

 белгіленген тәртіппен жер қойнауын пайдаланушы болып табылатын 

резидент заңды тұлғаға жүктеледі. 

12.  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

    

24-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚЫЗМЕТІН ТҰРАҚТЫ МЕКЕМЕ АРҚЫЛЫ 

ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН БЕЙРЕЗИДЕНТ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСТАРЫНА САЛЫҚ САЛУ 

ТӘРТІБІ 

  

198-бап. Салық салынатын табысты анықтау 2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара); 2011.19.01. № 395-IV ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (2011 жылғы 1 қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

1.  Егер  осы  Кодекстiң  осы  бабында  және 200-бабында

  өзгеше  белгiленбесе,  бейрезидент  заңды 

тұлғаның салық салынатын табысын анықтау, оның Қазақстан Республикасында  қызметiн тұрақты мекеме 

арқылы жүзеге асырудан түсетiн табысынан корпоративтiк табыс салығын есептеу мен төлеу осы Кодекстiң 

осы бабының және 

83

 - 


149-баптарының

 ережелерiне сәйкес жүргiзiледi. 

1-1.  2015.21.07.  №  337-V  ҚР 

Заңымен

  алып  тасталды (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2015.21.07. № 337-V ҚР Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

2.  Егер  осы  тармақта  өзгеше  көзделмесе,  бейрезидент  заңды  тұлғаның  Қазақстан  Республикасында қызметін  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асырудан  түсетін  жылдық  жиынтық  кірісін  тұрақты  мекеме 

қызметімен  байланысты,  Қазақстан  Республикасында  қызметін  жүзеге  асыру  басталған  күннен  бастап 

алынған (алынуға жататын) мынадай кіріс түрлері: 

1)  осы  Кодекстің 192-бабының  1-тармағында

  көзделген,  Қазақстан  Республикасындағы  көздерден 

алынатын табыстар

2)  осы  Кодекстің 85-бабының 1-тармағында

  көрсетілген,  осы  тармақтың  1)  тармақшасына 

енгізілмеген табыстар; 

3)  бейрезидент  заңды  тұлғаның  тұрақты  мекемесі  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі 

көздерден, оның ішінде қызметшілер немесе басқа да жалданған персонал арқылы алған табыстар; 

4)  бейрезидент  заңды  тұлғаның  басқа  мемлекеттердегі  құрылымдық  бөлімшелерінің  табыстарын  қоса 

алғанда,  Қазақстан  Республикасында  қызметін  жүзеге  асырудан  алатын  осы  бейрезидент  заңды  тұлғаның 

Қазақстан  Республикасындағы  тұрақты  мекемесі  арқылы  жүзеге  асырылатын  қызметіне  ұқсас  немесе 

біртектес табыстары құрайды.  

Бейрезидент  заңды  тұлғаның  Қазақстан  Республикасында  қызметін  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге 

асырудан  түсетін  жылдық  жиынтық  кірісіне  осы  Кодекстің 

192-бабы  2-тармағының  3)  және  4) 

тармақшаларында

 айқындалған кірістер қосылмайды. 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3.  Бейрезидент  кәсіпкерлік  қызметті  өзінің  Қазақстан  Республикасындағы  тұрақты  мекемесімен бірлесіп  орындалатын  бір  жобаның  немесе  байланысты  жобалардың  шеңберінде  Қазақстан 

Республикасында  да,  одан  тысқары  жерлерде  де  жүзеге  асыратын  жағдайда,  егер  ол  осындай  немесе  осы 

сияқты қызметпен дәл сондай немесе ұқсас жағдайларда айналысатын оқшауланған және жекелеген заңды 

тұлға болса және өзі соның тұрақты мекемесі болып табылатын бейрезидент заңды тұлғаға тәуелсіз әрекет 

ететін болса, ол алуы мүмкін табыс осындай тұрақты мекеменің табысы болып есептеледі. 

Тұрақты  мекеменің  табысы  осы  тармақты  қолдану  мақсатында  Қазақстан  Республикасының 

трансферттік баға белгілеу туралы 

заңнамасының

 нормалары ескеріле отырып, айқындалады.  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. Қазақстан Республикасындағы бейрезидент заңды тұлғаның тұрақты  мекемесі  өндірген тауарларды бейрезидент заңды тұлғаның Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орналасқан басқа құрылымдық 

бөлімшесі  өткізетін  жағдайда,  егер  ол  осындай  немесе  осы  сияқты  қызметпен  дәл  сондай  немесе  ұқсас 

жағдайларда айналысатын оқшауланған және жекелеген заңды тұлға болса және өзі соның тұрақты мекемесі 


болып  табылатын  бейрезидент  заңды  тұлғаға  тәуелсіз  әрекет  ететін  болса,  ол  алуы  мүмкін  табыс 

бейрезидент заңды тұлғаның осындай тұрақты мекемесінің табысы болып есептеледі.  

Тұрақты  мекеменің  табысы  осы  тармақты  қолдану  мақсатында  Қазақстан  Республикасының 

трансферттік баға белгілеу туралы заңнамасының

 нормалары ескеріле отырып, айқындалады.  2015.21.07.  №  337-V  ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

5. Осы Кодекске сәйкес шегерімге жатқызылмайтын шығыстарды, сондай-ақ осы Кодекстің 192-бабы 

2-тармағының  3)  және  4)  тармақшаларында

  айқындалған  кірістерді  алуға  бағытталған  шығыстарды 

қоспағанда,  тұрақты  мекеме  арқылы  Қазақстан  Республикасындағы  қызметтен  түсетін  кірістерді  алумен 

тікелей байланысты шығыстар, олардың Қазақстан Республикасында немесе одан тыс жерде жұмсалғанына 

қарамастан, шегерімге жатады. 

6. Бейрезидент заңды тұлғаның тұрақты мекемеге: 

1)  осы  бейрезидент  заңды  тұлғаның  меншігін  немесе  зияткерлік  меншігін  пайдаланғаны  немесе 

пайдалану құқығын бергені үшін төленетін роялти, гонорарлар, алымдар және басқа да төлемдер

2) бейрезидент заңды тұлғаның өзінің тұрақты мекемесіне көрсеткен қызметтері үшін табыстар; 

3) осы бейрезидент заңды тұлғаның өзінің тұрақты мекемесіне берген қарыздары бойынша сыйақылар; 

4)  бейрезидент  заңды  тұлғаның  Қазақстан  Республикасындағы  тұрақты  мекеме  арқылы  қызметінен 

табыстар алуымен байланысты емес шығыстар; 

5) құжатпен расталмаған шығыстар; 

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 6) тармақша жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

6)  бейрезидент  заңды  тұлғаның  осы  Кодекстің 208-бабының  2-тармағында

  айқындалған,  Қазақстан 

Республикасында қызметті тұрақты мекеме арқылы  жүзеге асыруға  байланысты емес басқару және  жалпы 

әкімшілік шығыстары ретінде табыс етілген соманы тұрақты мекемеден шегерімге жатқызуға құқығы жоқ. 

  

199-бапТаза табысқа салық салу тәртібі 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1.  Бейрезидент  заңды  тұлғаның  тұрақты  мекеме  арқылы  Қазақстан  Республикасындағы  қызметінен түсетін таза табысына 15 пайыздық мөлшерлеме бойынша корпоративтік табыс салығы салынады. 

Таза табыс мынадай тәртіппен айқындалады: 

осы Кодекстің 

133-бабында

 көзделген табыстар мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 137-

бабына

 сәйкес шегетін залалдар сомасына азайтылған, салық салынатын табыс алу 

осы  Кодекстің 

147-бабының  1-тармағында

  немесе  2-тармағында  белгіленген  мөлшерлемені  осы 

Кодекстің 

133-бабында

 көзделген табыстар мен шығыстар сомасына, сондай-ақ осы Кодекстің 137-бабына

 

сәйкес  шегетін  залалдар  сомасына  азайтылған  салық  салынатын  табысты  көбейту  жолымен  есептелген корпоративтік табыс салығының сомасы. 

2.  Таза  табысқа  корпоративтік  табыс  салығының  есептелген  сомасы  корпоративтік  табыс  салығы 

бойынша декларацияда көрсетіледі. 

3.  Бейрезидент  заңды  тұлға  тұрақты  мекеме  арқылы  қызметінен  түсетін  таза  табысына  корпоративтік 

табыс  салығын  төлеуді  корпоративтік  табыс  салығы  бойынша  декларацияны  табыс  ету  үшін  белгіленген 

мерзімнен кейінгі күнтізбелік он күн ішінде жүргізуге міндетті. 

  

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  200-бап  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара) 

 

200-бап. Жекелеген жағдайларда табыстарға салық салу тәртібі 

1.  Бейрезидент  заңды  тұлғаның  Қазақстан  Республикасының  аумағында  тұрақты  мекемесi  біреуден 

артық болған жағдайда бейрезидент корпоративтiк табыс салығын осы бейрезидент заңды тұлғаның тұрақты 

мекемелерiнiң бірi арқылы оның тұрақты мекемелерiнiң тобы бойынша жиынтық түрде төлеуге құқылы. 

Бұл  ретте  бейрезидент  заңды  тұлға  есептi  салық  кезеңiнiң  алдындағы  жылдың  31  желтоқсанынан 

кешiктiрмей: 

1)  уәкiлеттi  органды  -  тұрақты  мекемелердiң  қайсысы  корпоративтiк  табыс  салығын  есептеудi  және 

төлеудi жүргiзетiнi туралы; 

2) тұрақты мекемелерi орналасқан жердегi салық органдарын  - таңдап алынған тұрақты мекеме өзiнiң 

барлық  тұрақты  мекемелерi  бойынша  бюджетке  салық  төлеудi  жүргiзетiнi  туралы  жазбаша  нысанда 

хабардар етуге тиiс. 

Бюджетке  төленуге  жататын  корпоративтiк  табыс  салығының  сомасы  мұндай  жағдайда  Қазақстан 

Республикасының  аумағында  орналасқан  бейрезидент  заңды  тұлғаның  тұрақты  мекемелерiнiң  салық 

салынатын табыстарының жиынтығынан есептеледi. 

Бұл  ретте  таңдап  алынған  тұрақты  мекеме  өзiнiң  орналасқан  жерi  бойынша  бейрезидент  заңды 

тұлғаның  осындай  тұрақты  мекемелерiнiң  бүкiл  тобы  бойынша  корпоративтiк  табыс  салығы  бойынша 

жалпы декларацияны табыс етуге тиiс. 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Осы  Кодекстiң 192-бабы  1-тармағының  2)  тармақшасында198-бабы  2-тармағының  4) тармақшасында

  және  3-тармағында  көрсетiлген  табыстарды  төлеудi  жүзеге  асыратын  салық  агентi  бір 

мезгiлде: 

1)  бейрезидент  заңды  тұлғаның  филиалымен,  өкiлдiгiмен,  Қазақстан  Республикасындағы  қызметiн 

филиал,  өкiлдiк  ашпай  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асыратын  бейрезидент  заңды  тұлғамен  жасалған 

келісімшарт болмаған;  2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 2) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2) өткiзiлген тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер бойынша филиал, өкiлдiк ашпай бейрезидент заңды  тұлғаның  филиалы,  өкiлдiгi,  тұрақты  мекемесi  жазып  берген  шот-фактура  болмаған  жағдайларда 

көрсетiлген  табыстардан  корпоративтік  табыс  салығын  есептеудi,  ұстауды  және  аударуды  осы  Кодекстiң 194-бабының  1)  тармақшасында

  белгiленген  мөлшерлеме  бойынша  шегерiмдердi  жүзеге  асырмай 

жүргiзедi.  

Салық  агентi  бейрезидент  заңды  тұлғаның  табыстарынан  төлем  көзiнен  ұстаған  корпоративтік  табыс 

салығы  аталған  бейрезидент  заңды  тұлғаның  тұрақты  мекемесiнiң  салық  мiндеттемелерiн  өтеу  шотына 

есепке алуға жатқызылады.  

Бұл  ретте  Қазақстан  Республикасындағы  қызметiн  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асыратын 

бейрезидент  заңды  тұлға  тұрақты  мекеме  құрылған  күннен  бастап  корпоративтiк  табыс  салығын  осы 

Кодекстiң 

198

  және 


199-баптарына

  сәйкес  ретроспективтi  тәртiппен  есептейдi  және  тұрақты  мекеменiң 

орналасқан  жерi  бойынша  салық  органына  көрсетiлген  табыстарды  қоса  отырып,  корпоративтiк  табыс 

салығы бойынша декларацияны табыс етедi.  

Қазақстан Республикасындағы  қызметiн тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асыратын  бейрезидент заңды 

тұлға  есептеген корпоративтiк табыс  салығының сомасы  осы тармаққа  сәйкес осындай бейрезидент заңды 

тұлғаның табысынан төлем көзiнен ұсталған корпоративтiк табыс салығының сомасына азайтылады. Азайту 

салық агентiнiң салықты ұстағанын растайтын құжаттар болған кезде жүргiзiледi.  

Осы тармаққа сәйкес бейрезидент заңды тұлғаның табыстарынан төлем көзiнен ұсталған корпоративтiк 

табыс  салығының  сомасы  мен  Қазақстан  Республикасындағы  қызметiн  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге 

асыратын  бейрезидент  заңды  тұлға  есептеген  корпоративтiк  табыс  салығының  сомасы  арасындағы  оң 

айырма  қоса  алғандағы  келесi  он  салық  кезеңiне  ауыстырылады  және  осы  салық  кезеңдерiнiң  бюджетке 

төленуге жататын корпоративтiк табыс салығының сомасын біртiндеп азайтады. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  3-тармақпен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 3-тармақ өзгертілді (2013 ж. 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

3. Осы Кодекстің 562-бабының

  талаптарын  бұза  отырып,  салық  төлеуші  ретінде  салық  органдарында 

тіркелмеген  бейрезидент  заңды  тұлғаның  тұрақты  мекеме  арқылы  Қазақстан  Республикасындағы 

қызметінен алатын табыстарына осы Кодекстің 194-бабының 1) тармақшасында

 белгіленген мөлшерлеме 

бойынша шегерімдерді жүзеге асырмастан, төлем көзінен корпоративтік табыс салығын салуға жатады.  

Осы  Кодекстің 562-бабында

  белгіленген  мерзімді  бұза  отырып,  салық  төлеуші  ретінде  салық 

органдарында тіркелген, тұрақты мекеме арқылы қызметті жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлға салық 

салу  объектілерін  және  тұрақты  мекеме  құрылған  күннен  бастап  оны  салық  органында  тіркеген  күнге 

дейінгі  кезеңде  туындаған  салық  салуға  байланысты  объектілерді  салықтың  тиісті  түрлері  бойынша 

бастапқы ұсынылатын декларацияларда көрсетуге, салық агентінің салық міндеттемелерінен басқа, осыған 

байланысты  туындаған  салықтарды  төлеу  бойынша  салық  міндеттемелерін  есептеуге  және  орындауға 

міндетті. 

Бұл ретте тұрақты мекеме құрылған күннен бастап оны салық органында тіркеген күнге дейінгі кезең 

үшін  осындай  бейрезидент  заңды  тұлға  есептеген  корпоративтік  табыс  салығының  сомасы  көрсетілген 

кезеңге  осындай  бейрезидент  заңды  тұлғаның  табысынан  осы  тармаққа  сәйкес  төлем  көзінен  ұсталған 

корпоративтік табыс салығының сомасына азайтылады.  

Азайту салық агентінің салықты ұстауын растайтын құжаттар болған кезде жүргізіледі. 

  

  25-тарау. БЕЙРЕЗИДЕНТ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСТАРЫНА САЛЫҚ САЛУ ТӘРТІБІ 

  

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  200-1-баппен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

200-1-бап. Бейрезидент жеке тұлғаның салық салуға жатпайтын табыстары 

1. Бейрезидент жеке тұлғаның мынадай табыстары салық салуға жатпайды: 

1)  Қазақстан  Республикасы  Ұлттық  Банкінің  лицензиясы  негізінде  олардың  банктердегі  және  банк 

операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйымдардағы  салымдары  бойынша  бейрезидент 

жеке тұлғаларға төленетін сыйақылар; 2) сыртқы сауда қызметі жөніндегі келісімшартқа байланысты Қазақстан Республикасының аумағында 

көрсетілген  қызметтерді  қоспағанда,  осы  сыртқы  сауда  қызметі  шеңберінде  Қазақстан  Республикасының 

аумағына тауарлар жеткізумен байланысты төлемдер; 

3)  резидент  сатып  алушылар  төлеген  сатып  алу  кезіндегі  борыштық  бағалы  қағаздар  бойынша 

жинақталған (есептелген) сыйақылар сомалары; 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақша  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 4) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

); 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақша  өзгертілді  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4)  уәкілетті  орган  бекіткен  тізбеге  енгізілген  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  тіркелген тұлғаларға төленетіндерді қоспағанда, бір мезгілде мынадай: 

дивидендтерді есепке жазу күніне салық төлеушінің дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу 

үлестерін үш жылдан астам иеленуі; 

дивидендтер төлейтін заңды тұлғаның дивидендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы 

болып табылмауы; 

дивидендтер  төлейтін  заңды  тұлға  активтері  құнында  жер  қойнауын  пайдаланушылар  (жер  қойнауын 

пайдаланушы) болып табылатын тұлғалардың (тұлғаның) мүлкi дивидендтер төлеу күнiне 50 пайыздан азын 

құрау талаптары орындалған кездегі дивидендтер. 

Осы тармақшаның ережелері: 

акциялар  бойынша,  оның  ішінде  депозитарлық  қолхаттардың  базалық  активтері  болып  табылатын 

акциялар бойынша төлеуге жататын кіріс; 

заңды тұлға өзінің құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза кірістің бір бөлігі; 

құрылтайшының, қатысушының жарғылық капиталға салым ретiнде енгiзген мүлкiн қоспағанда, заңды 

тұлға  таратылған  кезде  немесе  құрылтайшылар,  қатысушылар  салымдарының  мөлшерін  пропорционалды 

азайту  арқылы  не  құрылтайшылардың,  қатысушылардың  үлестерін  толық  немесе  ішінара  өтеу  арқылы 

жарғылық  капиталды  азайту  кезінде,  сондай-ақ  заңды  тұлғаның  жарғылық  капиталындағы  қатысу  үлесін 

құрылтайшы, қатысушы алып қойған кезде мүлікті бөлуден түсетін кіріс  түрінде  резидент заңды тұлғадан 

алынған дивидендтерге ғана қолданылады. 

Бұл  ретте  жер  қойнауын  пайдаланушылар  (жер  қойнауын  пайдаланушы)  болып  табылатын  тұлғалар 

(тұлға)  мүлкінің  дивидендтер  төлейтін  заңды  тұлғаның  активтері  құнындағы  үлесі  осы  Кодекстің 197-

бабына

 сәйкес айқындалады. 

Жерасты  суларын  өз  мұқтаждығы  үшін  өндіру  құқығына  ие  болғандықтан  ғана  жер  қойнауын 

пайдаланушы  болып  табылатын  осындай  пайдаланушы  осы  тармақшаның  мақсатында  жер  қойнауын 

пайдаланушы болып танылмайды. 

Осы  тармақшаның  ережелері  осы  Кодекстің 139-бабына

  сәйкес  есептелген  корпоративтік  табыс 

салығын  100  пайызға  азайтуды  жүргізетін  заңды  тұлға  төлейтін  дивидендтер  осындай  азайту  жүргізілген 

салық  кезеңіне  кіретін  кезең  үшін  есепке  жазылған  жағдайда,  мұндай  дивидендтер  бойынша 

қолданылмайды. 

5)  ашық  пайлық  инвестициялық  қорлардың  пайлары  бойынша  оларды  осы  қордың  басқарушы 

компаниясы сатып алған кездегі табыстар; 

6)  осындай  дивидендтер  мен  сыйақылар  есебіне  жатқызу  күніне  Қазақстан  Республикасының 

аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде болатын бағалы қағаздар бойынша дивидендтер 

мен сыйақылар; 

7)  мемлекеттік  эмиссиялық  бағалы  қағаздар,  агенттік  облигациялар  бойынша  сыйақылар  және 

мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін 

табыстар; 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  8)  тармақша  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 8) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

8)  егер  осы  тармақтың  9)  тармақшасында  өзгеше  белгіленбесе,  уәкілетті  орган  бекіткен  тізбеге енгізілген  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  тiркелген  тұлғалардың  кірістерін  қоспағанда,  бір 

мезгілде мынадай: 

акцияларды  немесе  қатысу  үлестерін  өткізу  күніне  салық  төлеушінің  осы  акцияларды  немесе  қатысу 

үлестерін үш жылдан астам иеленуі; 

эмитент-заңды  тұлғаның  немесе  қатысу  үлесі  өткізілетін  заңды  тұлғаның  немесе  қатысу  үлесін 

консорциумда  өткізетін  осындай  концорциумға  қатысушының  жер  қойнауын  пайдаланушы  болып 

табылмауы; 

эмитент-заңды  тұлға  немесе  қатысу  үлесі  өткізілетін  заңды  тұлға  активтері  құнында  немесе  қатысу 

үлесі  өткізілетін  консорциумға  қатысушылар  активтері  жалпы  құнында  жер  қойнауын  пайдаланушылар 

(жер  қойнауын  пайдаланушы)  болып  табылатын  тұлғалардың  (тұлғаның)  мүлкi  осындай  өткізу  күніне  50 

пайыздан  азын  құрау  талаптары  орындалған  кезде,  осы  Кодекстің 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет