Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


Заңымен  2) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа  енгізілді) ( бұр.ред.қаражүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет42/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   126

Заңымен

 2) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2) егер филиал, өкілдік қосарланған салық салуды болғызбау туралы халықаралық шартқа немесе осы Кодекстің 

191-бабының  4-тармағына

  сәйкес  тұрақты  мекеме  құрмаған  жағдайда,  Қазақстан 

Республикасында қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаға; 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара) 

 

3)  заңды  тұлғаға,  оның  iшiнде  Қазақстан  Республикасында  қызметiн  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге асыратын бейрезидентке жүктеледi. 

Бұл  ретте  бейрезидент  заңды  тұлға  оның  филиалы,  өкiлдiгi  немесе  филиал  немесе  өкiлдiк  ашпаған 

тұрақты мекемесi Қазақстан Республикасының салық органдарында тiркеу есебiне қойылған күннен бастап 

салық агентi болып танылады2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 4) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4) депозитарлық қолхаттардың базалық активінің эмитент резидентіне; 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

5) осы баптың 3-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, осы Кодекстің 193-бабы 5-тармағының 7) тармақшасында

 белгіленген шарттар орындалмаған кезде, бағалы қағаздарды, 

қатысу үлестерін сатып алатын бейрезидент заңды тұлғаға жүктеледі. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  3-1-тармақпен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

3-1.  Осы  Кодекстің  ережелеріне  сәйкес  бейрезиденттің  табыстарынан  есептелген  корпоративтік  табыс салығының сомасын салық агенті өз қаражаты есебінен оны ұстамай төлеген кезде, салық агентінің төлем 

көзінен корпоративтік табыс салығын ұстау және аудару жөніндегі міндеті орындалған болып саналады. 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4.  Қолма-қол  және  (немесе)  қолма-қол  емес  түрде  ақшаны,  бағалы  қағаздарды,  қатысу  үлесін, тауарларды,  мүлікті  беру,  жұмыстарды  орындау,  қызметтер  көрсету,  Қазақстан  Республикасындағы 

көздерден  табыстарды  төлеу  бойынша  бейрезиденттің  алдындағы  берешекті  өтеу  есебінен  жүргізілетін 

борышты талап етуді есептен шығару немесе есебіне жатқызу табысты төлеу деп түсініледі.  

Осы бөлімнің мақсатында осы Кодекске және Қазақстан Республикасының трансферттік баға белгілеу 

туралы 

заңнамасына

  сәйкес  салық  салу  объектілерін  түзету  кезінде  пайда  болатын  дивидендтерге  салық 

салу  кезінде,  осы  Кодекстің 

12-бабы  1-тармағы  14)  тармақшасының

  бірінші  бөлігінің  екінші-бесінші 

абзацтарына  және  екінші  бөлігіне  сәйкес  табысты  айқындау  табысты  төлеу  деп  түсініледі.  Бұл  ретте, 

корпоративтік  табыс  салығы  бойынша  декларацияны  табыс  ету  үшін  осы  Кодекстің 149-бабының  1-

тармағында

 белгіленген мерзім табысты төлеу күні болып табылады. 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-1-тармақпен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

4-1. Бейрезиденттермен жасалған келісімшарттарда Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары  жерлерде  жұмыстардың,  қызметтердің  алуан  түрлерінің  орындалуын,  көрсетілуін  көздейтін 

ережелер  болған  кезде,  осы  бапта  белгіленген  төлем  көзінен  табыс  салығын  есептеу  және  ұстау  тәртібі 

жұмыстардың,  қызметтердің  әр  түріне  жеке  қолданылады.  Бірыңғай  өндірістік-технологиялық  цикл 

шеңберінде бейрезидент орындаған жұмыстардың, көрсеткен  қызметтердің әрбір кезеңі бейрезиденттердің 

табыстарынан  төлем  көзінен  табыс  салығын  есептеу  және  ұстау  мақсатында  жұмыстардың,  қызметтердің 

жеке түрі ретінде қаралады. 

Бұл  ретте  жоғарыда  көрсетілген  келісімшарттар  бойынша  бейрезиденттің  жалпы  табыстар  сомасы 

Қазақстан  Республикасында  және  одан  тысқары  жерлерде  жұмыстарды  орындаудан,  қызметтерді 

көрсетуден алынған табыстарға негізделіп бөлінуге тиіс. 

Осы тармақтың ережелерін қолдану мақсатында бейрезидент Қазақстан Республикасында жұмыстарды 

орындаудан,  қызметтерді  көрсетуден  алынған  табыстарға  және  одан  тысқары  жерлерде  жұмыстарды 

орындаудан,  қызметтерді  көрсетуден  алынған  табыстарға  бейрезиденттің  жалпы  табыс  сомасын  бөлу 

негізділігін растайтын есептік құжаттаманың көшірмелерін қызметтер алушыға табыс етуге міндетті. 

Осы  баптың  ережелеріне  сәйкес  бейрезиденттің  Қазақстан  Республикасында  салық  салынуға  тиісті 

табысының  сомасын  төмендетуге  әкеп  соққан  бейрезиденттің  табысын  негізсіз  бөлген  кезде,  Қазақстан 

Республикасында  да,  сол  сияқты  одан  тысқары  жерлерде  де  бейрезиденттің  жоғарыда  көрсетілген 

келісімшарттар бойынша жұмыстарды орындаудан, қызметтерді  көрсетуден алған жиынтық табыс сомасы 

салық салуға жатады. 

5. Мыналар: 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 1) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  осы  тауар  беруге  байланысты  Қазақстан  Республикасының  аумағында  көрсетілген  қызметтерді, орындалған  жұмыстарды  қоспағанда,  сыртқы  сауда  қызметі  шеңберінде  Қазақстан  Республикасының 

аумағына тауарлар беруге байланысты төлемдер салық салынуға жатпайды. 

Егер  тауарларды  беруге  арналған  шарттың  (келісімшарттың)  талаптары  бойынша  мәміле  бағасына 

Қазақстан  Республикасының  аумағында  қызметтер  көрсетуге,  жұмыстар  орындауға  арналған  шығыстар 

шартта  (келісімшартта) сатып алынған  тауарлар және  (немесе) осындай шығыстар бойынша  сомалар жеке 

бөлінбей енгізілген болса, онда сатып алынған тауарлар құны осындай шығыстарды ескере отырып, шартта 

(келісімшартта) көрсетілген мәміле бағасының негізінде айқындалады. 

Егер  тауарларды  беруге  арналған  шарттың  (келісімшарттың)  талаптары  бойынша  мәміле  бағасына 

Қазақстан  Республикасының  аумағында  қызметтер  көрсетуге,  жұмыстар  орындауға  арналған  шығыстар 

енгізілген болса, бұл ретте сатып алынған тауарлар бойынша сома мұндай шығыстардан бөлек көрсетілсе, 

онда сатып алынған тауарлар бойынша құн осындай шығыстардың құны есепке алынбай айқындалады; 


2)  резидент  банктердің  корреспонденттік  шоттарын  ашу  және  жүргізу  және  солар  бойынша  есеп 

айырысулар,  сондай-ақ  халықаралық  төлем  карточкалары  арқылы  есеп  айырысуларды  жүргізу  жөніндегі 

қызметтер көрсетуден түсетін табыстар; 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  3)  тармақша  өзгертілді;  2014.29.09.  №  239-V  ҚР 

Заңымен

  3) 

тармақша  жаңа  редакцияда  (

бұр.ред.қара

);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  өзгертілді 

(2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3)  уәкілетті  орган  бекіткен  тізбеге  енгізілген  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  тіркелген тұлғаларға төленетіндерді қоспағанда, бiр мезгiлде мынадай: 

дивидендтерді есепке жазу күніне салық төлеушінің дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу 

үлестерiн үш жылдан астам иеленуі; 

дивидендтер төлейтiн заңды тұлғаның дивидендтер төленетін кезең ішінде жер қойнауын пайдаланушы 

болып табылмауы; 

дивидендтер  төлейтін  заңды  тұлға  активтерінің  құнында  жер  қойнауын  пайдаланушылар  (жер 

қойнауын  пайдаланушы)  болып  табылатын  тұлғалардың  (тұлғаның)  мүлкi  дивидендтер  төлеу  күнiне  50 

пайыздан азын құрау талаптары орындалған кездегі дивидендтер салық салынуға жатпайды. 

Осы тармақшаның ережелері резидент заңды тұлғадан: 

акциялар  бойынша,  оның  ішінде  депозитарлық  қолхаттардың  базалық  активтері  болып  табылатын 

акциялар бойынша төленуге жататын табыс; 

заңды тұлға өзінің құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза кірістің бір бөлігі; 

құрылтайшының, қатысушының жарғылық капиталға салым ретiнде енгiзген мүлкiн қоспағанда, заңды 

тұлға  таратылған  кезде  немесе  құрылтайшылар,  қатысушылар  салымдарының  мөлшерiн  пропорционалды 

азайту  арқылы  не  құрылтайшылардың,  қатысушылардың  үлестерiн  толық  немесе  iшiнара  өтеу  арқылы 

жарғылық капиталды азайту кезінде, сондай-ақ заңды тұлғаға қатысу үлесiн құрылтайшы, қатысушы алып 

қойған кезде мүлiктi бөлуден түсетiн кіріс түрiнде алынған дивидендтерге ғана қолданылады. 

Бұл  ретте  жер  қойнауын  пайдаланушылар  (жер  қойнауын  пайдаланушы)  болып  табылатын  тұлғалар 

(тұлға)  мүлкінің  дивидендтерді  төлейтін  заңды  тұлғаның  активтері  құнындағы  үлесі  осы  Кодекстің 

197-

бабына

 сәйкес айқындалады. 

Жерасты  суларын  өз  мұқтаждығы  үшін  өндіру  құқығына  ие  болғандықтан  ғана  жер  қойнауын 

пайдаланушы  болып  табылатын  осындай  пайдаланушы  осы  тармақшаның  мақсатында  жер  қойнауын 

пайдаланушы болып танылмайды. 

Осы  тармақшаның  ережелері  осы  Кодекстің 139-бабына

  сәйкес  есептелген  корпоративтік  табыс 

салығын  100  пайызға  азайтуды  жүргізетін  заңды  тұлға  төлейтін  дивидендтер  осындай  азайту  жүргізілген 

салық  кезеңіне  кіретін  кезең  үшін  есепке  жазылған  жағдайда,  мұндай  дивидендтер  бойынша 

қолданылмайды. 

2008.10.12  №  100-IV  ҚР 

Заңына

  сәйкес  2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  2017  ж.  31  желтоқсанды  қоса 

алғандағы кезеңде 3-1) тармақшамен толықтырылды

 

3-1)  уәкілетті  орган  бекіткен  тізбеге  енгізілген  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  тіркелген тұлғаларға төленетіндерді қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушы заңды тұлғалар бір мезгілде мынадай: 

дивидендтерді есепке жазу күніне салық төлеушінің дивидендтер төленетін акцияларды немесе қатысу 

үлестерін үш жылдан астам иеленуі; 

дивидендтер төлейтін жер қойнауын пайдаланушы заңды тұлғаның дивидендтерді есепке жазу күнінің 

алдындағы  12  айдың  ішінде  көрсетілген  кезеңде  өзінің  өндірістік  қуаттарында  өндірген  минералдық 

шикізаттың  кемінде  35  пайызын  қайта  өңдеуді  (бастапқы  өңдеуден  кейін)  жүзеге  асыруы  шарттары 

орындалған кездегі төлейтін дивидендтер салық салынуға жатпайды. 

Осы тармақшаның ережелері резидент заңды тұлғадан:  

акциялар  бойынша,  оның  ішінде  депозитарлық  қолхаттардың  базалық  активтері  болып  табылатын 

акциялар  бойынша  төленуге  жататын,  бірақ  аудит  растаған  қаржылық  есептілікке  сәйкес  соңғы  есептілік 

күніне бөлінбеген пайданың 30 пайызынан аспайтын кіріс;  

заңды тұлға өзінің құрылтайшылары, қатысушылары арасында бөлетін таза кірістің бір бөлігі;  

құрылтайшының, қатысушының жарғылық капиталға салым ретiнде енгiзген мүлкiн қоспағанда, заңды 

тұлға  таратылған  кезде  немесе  құрылтайшылардың,  қатысушылардың  салым  мөлшерін  пропорционалды 

азайту  арқылы  не  құрылтайшылардың,  қатысушылардың  үлестерін  толық  немесе  ішінара  өтеу  арқылы 

жарғылық  капиталды  азайту  кезінде,  сондай-ақ  құрылтайшының,  қатысушының  заңды  тұлғадағы  қатысу 

үлесін алып қойған кезінде мүлікті бөлуден түсетін кіріс түрінде алынған дивидендтерге ғана қолданылады. 

Кейіннен қайта өңдеуге бағытталған минералдық шикізаттың көлемін айқындаған кезде: 

1) минералдық шикізатты бастапқы қайта өңдеуден кейінгі кез келген қайта өңдеу нәтижесінде алынған 

өнімді өндіруге тікелей бағытталған; 

2)  бастапқы  қайта  өңдеу  өнімін  кейінгі  қайта  бөлуде  одан  әрі  пайдалану  мақсатында  өндіруде 

пайдаланылған минералдық шикізат ескеріледі. 4)  ашық  пайлық  инвестициялық  қорлардың  пайлары  бойынша,  оларды  осы  қордың  басқарушы 

компаниясы құнын төлеп сатып алған кездегі табыстар

5) осындай дивидендтер мен сыйақыларды есебіне жазу күніне Қазақстан Республикасының аумағында 

жұмыс  істейтін  қор  биржасының  ресми  тізімінде  болатын  бағалы  қағаздар  бойынша  дивидендтер  мен 

сыйақылар; 

6) мемлекеттік эмиссиялық  бағалы  қағаздар, агенттік облигациялар бойынша  сыйақылар, мемлекеттік 

эмиссиялық бағалы қағаздарды және агенттік облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар; 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  7)  тармақша  өзгертілді  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 7) тармақша жаңа редакцияда (2012 жылғы 1 

қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  7)  тармақша 

өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.29.09.  №  239-V  ҚР 

Заңымен

 7) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

7)  егер  осы  тармақтың  8)  тармақшасында  өзгеше  белгiленбесе,  уәкілетті  орган  бекіткен  тізбеге енгізілген  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  тіркелген  тұлғалардың  кірістерін  қоспағанда,  бір 

мезгілде мынадай: 

акцияларды  немесе  қатысу  үлестерін  өткізу  күніне  салық  төлеушінің  осы  акцияларды  немесе  қатысу 

үлестерін үш жылдан астам иеленуі; 

эмитент-заңды  тұлғаның  немесе  қатысу  үлесі  өткізілетін  заңды  тұлғаның  немесе  қатысу  үлесін 

консорциумда  өткізетін  осындай  концорциумға  қатысушының  жер  қойнауын  пайдаланушы  болып 

табылмауы; 

эмитент-заңды  тұлға  немесе  қатысу  үлесі  өткізілетін  заңды  тұлға  активтері  құнында  немесе  қатысу 

үлесі  өткізілетін  консорциумға  қатысушылар  активтері  жалпы  құнында  жер  қойнауын  пайдаланушылар 

(жер  қойнауын  пайдаланушы)  болып  табылатын  тұлғалардың  (тұлғаның)  мүлкi  осындай  өткiзу  күнiне  50 

пайыздан  азын  құрау  талаптары  орындалған  кезде,  осы  Кодекстiң 

192-бабы  1-тармағының  5) 

тармақшасында

  көрсетiлген  заңды  тұлға  шығарған  акцияларды  немесе  заңды  тұлғадағы  немесе 

консорциумдағы қатысу үлестерiн өткiзу кезiнде құн өсiмiнен түсетін кірістер. 

Жерасты  суларын  өз  мұқтаждығы  үшін  өндіру  құқығына  ие  болғандықтан  ғана  жер  қойнауын 

пайдаланушы  болып  табылатын  осындай  пайдаланушы  осы  тармақшаның  мақсатында  жер  қойнауын 

пайдаланушы болып танылмайды; 

8)  өткізу  күні  Қазақстан  Республикасының  аумағында  жұмыс  істейтін  қор  биржасының  ресми 

тізімдерінде болатын бағалы қағаздарды осы қор биржасында немесе шетелдік қор биржасында ашық сауда-

саттық әдісімен өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстар; 

9)  осы  Кодекстің 216-бабында

  көрсетілген  бейрезидент  заңды  тұлғаның  шартты  банктік  салымдары 

бойынша сыйақылары; 

10)  біртұтас  құбыр  жүйесі  арқылы  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлерге  тасымалданатын 

шикі мұнайды өткізу сапасы бойынша құнды түзетуге байланысты төлемдер; 

11) резидент сатып алушылар борыштық бағалы  қағаздар бойынша оларды сатып алу кезінде төлеген 

жинақталған (есебіне жазылған) сыйақылар сомасы; 

12)  халықаралық  қаржы  лизингі  шарттары  бойынша  негізгі  құралдарды  қаржы  лизингіне  беруден 

түсетін табыстар; 

2010.19.03. № 258-ІV ҚР 

Заңымен

 13) тармақша өзгертілді (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді және 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін қолданылды) (

бұр.ред.қара

 

13)  осы  Кодекстің 192-бабы  1-тармағының  3),  4)  тармақшаларында

  көрсетілген  табыстарды 

қоспағанда, Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде жұмыстарды орындаудан, қызметтер көрсетуден 

түсетін табыстар; 

14) 2010.19.03. № 258-ІV ҚР 

Заңымен

 2016 ж. 1 қаңтардан бастап алып тасталды (

бұр.ред.қара

 

15)  2015.21.07.  №  337-V  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

16)  2015.21.07.  №  337-V  ҚР Заңымен

  алып  тасталды (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

17) 2012.26.12. № 61-V ҚР Заңымен

 2014 ж. 1 қаңтардан бастап алып тасталды (

бұр.ред.қара

 

2014.02.07.  №  225-V  ҚР Заңымен

  18)  тармақшамен  толықтырылды  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді  және  2020  ж.  1  қаңтарға  дейін  қолданыста  болады);  2015.27.04.  №  311-V  ҚР 

Заңымен

 18) тармақша жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді және 2020 ж. 

1 қаңтарға дейін қолданылады) (

бұр.ред.қара

 

18) 2012 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанда есепке жазылған, осындай кредиттерге сыйақы бойынша берешекті  қоса  алғанда,  борышты  кешіру  осы  Кодекстің 

90-бабының  2-1-тармағында

  белгіленген 

тәртіппен және шарттарда жүргізілген кредит (қарыз) бойынша берешек сомасы салық салынуға жатпайды. 

6.  Бейрезидент  заңды  тұлғаның  өз  табыстарын  үшінші  тұлғалардың  және  (немесе)  басқа 

мемлекеттердегі  өз  бөлімшелерінің  пайдасына  жұмсауына  қарамастан,  осы  бейрезиденттің  табыстарына 

төлем көзінен салық салынады. 

  

194-бап. Төлем көзінен табыс салығының мөлшерлемелері 


Қызметін  тұрақты  мекеме  құрмай  жүзеге  асыратын  бейрезиденттің  Қазақстан  Республикасындағы 

көздерден алатын табыстары мынадай мөлшерлемелер бойынша төлем көзінен салық салуға жатады: 2008.10.12  № 100-IV ҚР Заңның 

6 бабына

 сәйкес 194-бабы 1) тармақшасының қолданылуы төлем көзінен 

алынатын табыс салығы ставкасының мөлшері бөлігінде 2014 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатылды

 

2010.26.11. № 356-IV ҚР Заңымен

 1) тармақша өзгертілді (2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

1)  осы  баптың  2)  -  6)  тармақшаларында  көрсетілген  табыстарды  қоспағанда,  осы  Кодекстің 192-

бабында

 айқындалған табыстар -20 пайыз; 2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара) 

 

2) осы Кодекстің 192-бабының 1-тармағының 4) тармақшасында

 көрсетілген табыстар - 20 пайыз; 

3) тәуекелдерді сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары - 15 пайыз; 

4) тәуекелдерді қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары - 5 пайыз; 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

5) халықаралық тасымал бойынша қызметтер көрсетуден түсетін табыстар - 5 пайыз; 6) құн өсімінен түсетін табыстар, дивидендтер, сыйақылар, роялти -15 пайыз. 

  

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР Заңымен

  195-бап  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

195-бап. Төлем көзінен корпоративтік табыс салығын аударудың тәртібі мен мерзімдері 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1. Бейрезидент заңды  тұлғаның  табыстарынан ұсталатын төлем  көзінен  корпоративтік  табыс салығын салық агенті бюджетке: 

1) осы тармақтың 3) тармақшасында  көрсетілгеннен басқа жағдайда,  есебіне  жазылған және  төленген 

табыс сомасы бойынша  - табысты төлеу күніндегі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша оны 

төлеу жүргізілген ай аяқталғаннан кейін күнтізбелік жиырма бес күннен кешіктірмей; 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет