Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет41/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   126

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

)

2014.29.12.  №  269-V  ҚР 

Заңымен

  (2014  ж.  13  қазаннан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  4) 

тармақша жаңа редакцияда

 

4)  уәкілетті  орган  бекіткен  тізбеге  енгізілген  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекетте  тiркелген тұлғаның  жұмыстардың,  қызметтердің  нақты  орындалған,  көрсетiлген  жерiне  қарамастан,  оларды 

орындаудан, көрсетуден түсетiн кірістері, сондай-ақ осы бапта белгiленген өзге де кірістер. 

Осы  тармақшаның  ережелері  жеңілдікті  салық  салынатын  мемлекеттің  аумағында  тіркелген 

бейрезиденттің  осындай  мемлекеттің  аумағында  жеке  тұлғаға  туристік  қызметтер  көрсетуінен  түсетін 

кірістеріне,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  айқындалған  әуежай  қызметінен 

түсетін кірістерге қатысты қолданылмайды; 2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара) 

 

5) мыналарды: Қазақстан  Республикасының  аумағындағы  мүлiкке  құқық  немесе  мүлiкпен  жасалатын  мәмiлелер 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік тiркелуге жататын мүлiктi; 

Қазақстан Республикасының аумағындағы, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес 

мемлекеттік тiркелуге жататын мүлiктi; 

резидент  шығарған  бағалы  қағаздарды,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасында  орналасқан  резидент 

заңды тұлғаның, консорциумның жарғылық капиталына қатысу үлестерiн; 

егер  бейрезидент  заңды  тұлғаның  мұндай  акциялары,  қатысу  үлестерi  немесе  активтерi  құнының  50 

және  одан  да  көп  пайызын  Қазақстан  Республикасындағы  мүлiк  құрайтын  болса,  бейрезидент  шығарған 

акцияларды,  сондай-ақ  бейрезидент  заңды  тұлғаның  жарғылық  капиталына  қатысу  үлестерiн  өткізу 

кезіндегі құн өсiмiнен түсетiн табыстар2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен

 6) тармақша жаңа редакцияда (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

6)  талап  ету  құқығын  басқаға  берген  салық  төлеуші  үшін  -  Қазақстан  Республикасында  қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидентке немесе бейрезидентке борышты талап ету құқықтарын 

басқаға беруден түсетін табыстар. 

Бұл  ретте  мұндай  табыстардың  мөлшері  салық  төлеушінің  бастапқы  құжаттарына  сәйкес  басқаға 

берілген  талап  ету  құқығының  құны  мен  талап  ету  құқығын  басқаға  беру  күніне  борышкерден  алуға 

жататын талап ету құны арасындағы оң айырма түрінде айқындалады; 

2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен

 7) тармақша жаңа редакцияда (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

7) талап ету құқығын сатып алатын салық төлеуші үшін - Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резиденттен немесе бейрезиденттен борышты талап ету құқықтарын сатып 

алу кезінде талап ету құқықтарын басқаға беруден түсетін табыстар. 

Бұл ретте мұндай табыстардың мөлшері талап ету құқығын басқаға беру күніне негізгі борышты, оның 

ішінде  негізгі  борыштан  жоғары  соманы  талап  ету  бойынша  борышкерден  алуға  жататын  сома  мен  талап 

ету құқығын сатып алу құны арасындағы оң айырма түрінде айқындалады; 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  8)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

8) бұрын негізсіз ұсталған айыппұлдардың бюджетке қайтарылғандарынан басқа, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) және санкциялардың басқа да түрлері; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 9) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

9)  резидент  заңды  тұлғадан,  сондай-ақ  Қазақстан  Республикасының  заңнамалық  актілеріне  сәйкес құрылған пайлық инвестициялық қорлардан түсетін дивидендтер нысанындағы табыстар;  

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  10)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

10) борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды қоспағанда, сыйақылар нысанындағы табыстар; 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  11)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

11) эмитенттен алынатын борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар; 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  12)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

12) роялти нысанындағы табыстар; 13)  Қазақстан  Республикасында  орналасқан  мүлікті  мүліктік  жалдаудан  (жалға  беруден)  түсетін 

табыстар; 

14) Қазақстан Республикасында орналасқан жылжымайтын мүліктен алынатын табыстар; 

15)  Қазақстан  Республикасында  туындайтын  тәуекелдерді  сақтандыру  немесе  қайта  сақтандыру 

шарттары бойынша төленетін сақтандыру сыйлықақылары түріндегі табыстар; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 16) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 


16) халықаралық тасымал жөніндегі қызметтерді көрсетуден түсетін табыстар. 

Әртүрлі  мемлекеттерде  орналасқан,  біреуі  Қазақстан  Республикасы  болып  табылатын  пункттер 

арасында  жүзеге  асырылатын  теңіз,  өзен  немесе  әуе  кемесімен,  автокөлік  құралымен  немесе  темір  жол 

көлігімен  жолаушыларды,  багажды,  тауарларды,  оның  ішінде  почтаны  кез  келген  тасымалдаулар  осы 

бөлімнің мақсатында халықаралық тасымалдар болып танылады.  

Осы бөлімнің мақсатында мыналар: 

Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  пункттер  арасында  ғана,  сондай-ақ  Қазақстан 

Республикасының аумағындағы пункттер арасында ғана жүзеге асырылатын тасымал; 

пайдалы қазбаларды құбыржолдармен тасымалдау халықаралық тасымалдар болып танылмайды; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 16-1) тармақшамен толықтырылды (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

16-1)  теңіз  тасымалы  шартында  (келісімшартта)  көзделген  сталиялық  уақыттан  тыс  тиеу-түсіру операцияларында кеменің бос тұрып қалғаны үшін төлем түріндегі табыс; 

17)  Қазақстан  Республикасының  аумағындағы  құбырларды,  электр  беру  желілерін,  оптикалық-

талшықты байланыс желілерін пайдаланудан түсетін табыстар; 

18)  бейрезидент  жеке  тұлғаның  жұмыс  беруші  болып  табылатын  резидентпен  немесе  бейрезидентпен 

жасасқан  еңбек  шарты  (келісімшарты)  бойынша  Қазақстан  Республикасындағы  қызметтен  түсетін 

табыстары; 2013.10.12. № 153-V ҚР 

Заңымен

 18-1) тармақшамен толықтырылды

 

18-1)  бейрезидент-үй  қызметкерлері  болып  табылатын  еңбекші  көшіп  келушілердің  еңбекші  көшіп келушіге  рұқсаттың  негізінде  Қазақстан  Республикасының  еңбек  заңнамасына  сәйкес  жасалған  еңбек 

шарттары бойынша алынған (алынуға жататын) табыстары; 2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  19)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара) 

 

19) өздерiне резидентке қатысты жүктелген басқарушылық мiндеттердi орындауға байланысты, мұндай мiндеттердi  нақты  орындайтын  жерiне  қарамастан,  басшының  гонорарлары  және  (немесе)  басқару 

органының (директорлар кеңесiнiң немесе өзге де органның) мүшелерi алатын өзге де төлемдер

20) жұмыс беруші болып табылатын резидент немесе бейрезидент Қазақстан Республикасында тұруына 

байланысты бейрезиденттің жеке тұлғаға төлейтін үстемақылары; 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  21)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

21)  бейрезидент  жеке  тұлғаның  жұмыс  берушіден  алынған  материалдық  пайда  түріндегі  Қазақстан Республикасындағы қызметінен түсетін табыстары. 

Осы бөлімнің мақсатында материалдық пайда деп, оның ішінде: 

бейрезидент  жеке  тұлға  тауарларға,  орындалған  жұмыстарға,  көрсетілген  қызметтерге  үшінші 

тұлғалардан алған төлем және (немесе) олардың құнының өтемі; 

бейрезидент жеке тұлға өткізген тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің құны мен осы тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді сатып алу бағасы немесе олардың өзіндік құны арасындағы теріс айырма; 

бейрезидент жеке тұлғаның борыш немесе міндеттеме сомасын есептен шығару танылады

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 21-1) тармақшамен толықтырылды (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

21-1)  бейрезидент  жеке  тұлғаның  жұмыс  беруші  болып  табылмайтын  тұлғадан  алған  материалдық пайда түріндегі табыстары. 

Осы бөлімнің мақсатында материалдық пайда деп, оның ішінде: 

бейрезидент  жеке  тұлға  тауарларға,  орындалған  жұмыстарға,  көрсетілген  қызметтерге  үшінші 

тұлғалардан алған төлем және (немесе) олардың құнының өтемі; 

бейрезидент  жеке  тұлғаға  өткізілген  тауарлардың,  жұмыстардың,  қызметтердің  құны  мен  осы 

тауарларды,  жұмыстарды,  қызметтерді  сатып  алу  бағасы  немесе  олардың  өзіндік  құны  арасындағы  теріс 

айырма; 

бейрезидент жеке тұлғаның борыш немесе міндеттеме сомасын есептен шығару танылады; 2013.21.06. № 106-V ҚР 

Заңымен

 22) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

22) резидент бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы төлемдері; 

23)  қалайша  және  кімге  төлем  жүргізілетініне  қарамастан,  мәдениет  және  өнер  қызметкеріне: театр, 

кино  артистеріне,  радио,  теледидар  қызметкеріне,  музыкантқа,  суретшіге,  спортшыға  Қазақстан 

Республикасындағы қызметтен төленетін табыстар; 

24)  егер  ұтысты  төлеу  осындай  тұрақты  мекеменің  қызметіне  байланысты  болса,  Қазақстан 

Республикасында тұрақты мекемесі бар резидент немесе бейрезидент төлейтін ұтыстар; 

25) Қазақстан Республикасында тәуелсіз жеке (кәсіби) қызмет көрсетуден алынған табыстар

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  26)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

26)  бейрезидент  жеке  тұлғаның  резидент  жеке  тұлғадан  өтеусіз  алынған  мүлкін  қоспағанда,  өтеусіз алынған немесе мұраға қалдырылған мүлік, оның ішінде жұмыстар, қызметтер түріндегі табыстары. 

Өтеусіз  орындалған  жұмыстардың,  көрсетілген  қызметтердің  құны  осындай  жұмыстарды  орындауға, 

қызметтерді көрсетуге байланысты жұмсалған шығыстар мөлшерінде айқындалады.  

Өтеусіз орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қоспағанда, өтеусіз алынған мүліктің құны 

мүлікті  беру  күнгі  мұндай  мүлікті  берген  тұлғаның  бухгалтерлік  есебінің  деректері  бойынша  оның 

баланстық құнының мөлшерімен айқындалады.  

Өтеусіз  алынған  мүліктің,  сондай-ақ  мұраға  қалдырылған  мүліктің  құнын  бухгалтерлік  есеп 

деректерінен  айқындау  мүмкіндігі  болмаған  жағдайда,  берілген  немесе  мұраға  енгізілген  күніне  мұндай 

мүліктің құны мынадай тәсілдердің бірімен: 

мұндай  мүлік  алынған  күнтізбелік  жылдың  бірінші  қаңтарындағы  жағдай  бойынша  жылжымайтын 

мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген құн негізінде; 

көрсетілген  бағалы  қағазды  мұраға  алған  (енгізілген)  күні  қазақстандық  немесе  шетелдік  қор 

биржасында саудаланатын бағалы қағаздың бағамдалуы негізінде белгіленеді. 

Өтеусіз  алынған  немесе  мұраға  қалдырылған  мүліктің  құнын  осы  тармақшада  белгіленген  тәртіппен 

айқындау мүмкіндігі болмаған жағдайда, құн мүлікті бағалау туралы есептің негізінде айқындалады; 

27) туынды қаржылық құралдар бойынша табыстар; 

28)  мүлікті  сенімгерлікпен  басқару  шарты  бойынша  сенімгерлікпен  басқару  құрылтайшысы  немесе 

сенімгерлікпен  басқару  туындайтын  өзге  жағдайларда  пайда  алушы  болып  табылатын  бейрезидент  үшін 

Қазақстан  Республикасында  салық  міндеттемелерін  орындау  жүктелмеген  сенімгерлікпен  басқарушы-

резиденттен мүлікті сенімгерлікпен басқаруды тағайындау туралы акт бойынша алынған табыстар; 

2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 бап 28-1) тармақшамен толықтырылды

 

28-1) ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит бойынша табыс; 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  29)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

29) Қазақстан Республикасының аумағындағы қызмет нәтижесінде пайда болған басқа да табыстар. Бұл ретте осы баптың 3), 4), 10) - 12), 21-1) және 24) тармақшаларының ережелері: 

резиденттің; 

егер  төлемдер  осындай  тұрақты  мекеменің  қызметіне  немесе  мүлкіне  байланысты  болса,  қызметін 

Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттің; 

егер  филиал,  өкілдік  қосарланған  салық  салуды  болдырмау  туралы  халықаралық  шартқа  немесе  осы 

Кодекстің 191-бабының  4-тармағына

  сәйкес  тұрақты  мекеме  құрмаған  жағдайда,  бейрезиденттің 

филиалының, өкілдігінің табыстарды есептеуі және (немесе) төлеуі шартымен қолданылады. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2. Мыналар: 1)  осы  Кодекстің  ережелеріне  сәйкес  бейрезиденттің  табыстарынан  есептелген  және  салық  агенті  өз 

қаражаты есебінен оны ұстамай Қазақстан Республикасының бюджетіне төлеген табыс салығының сомасы; 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2)  өздеріне  резидент  жүктеген  басқарушылық  міндеттерді  орындауға  байланысты  басқару  органының (директорлар кеңесінің немесе өзге органның) мүшелері жұмсаған шығыстар өтемақысы, мынадай шекте: 

осындай  шығыстарды  растайтын  құжаттар  (оның  ішінде  құнын  төлеу  фактісін  растайтын  құжаты 

болған  кезде  электрондық  билет)  негізінде  бронь  үшін  шығыстар  төлемін  қоса  алғанда,  басқарушылық 

міндеттерді орындау орнына бару және қайту жолына нақты жұмсалған шығыстар; 

осындай  шығыстарды  растайтын  құжаттар  негізінде  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлерде 

тұрғын үй-жайды жалдауға нақты жұмсалған, бірақ шетелде іссапарларда болған мемлекеттік қызметшінің 

отельдерден  бір  орынды  стандартты  нөмірлерді  жалдауы  бойынша  шығыстарды  өтеудің  шекті 

нормаларынан аспайтын шығыстар;  

осындай  шығыстарды  растайтын  құжаттар  негізінде  Қазақстан  Республикасының  шегінде  тұрғын  үй-

жайды жалдауға нақты жұмсалған шығыстар; 

күнтізбелік қырық күннен аспайтын кезең ішінде басқарушылық міндеттерді орындау үшін Қазақстан 

Республикасының  шегінде  болған  күнтізбелік  әрбір  күн  үшін  республикалық  бюджет  туралы  заңда 

белгіленген  және  тиісті қаржы  жылының 1 қаңтарында қолданыста  болатын айлық есептік көрсеткіштің 6 

еселенген мөлшерінен аспайтын ақша сомасы

күнтізбелік қырық  күннен аспайтын кезең ішінде басқарушылық міндеттерді орындау үшін Қазақстан 

Республикасынан  тысқары  жерлерде  болған  күнтізбелік  әрбір  күн  үшін  республикалық  бюджет  туралы 

заңда  белгіленген  және  тиісті  қаржы  жылының  1  қаңтарында  қолданыста  болатын  айлық  есептік 

көрсеткіштің 8 еселенген мөлшерінен аспайтын ақша сомасы бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы 

көздерден  түсетін  табысы  болып  табылмайды.  Бұл  ретте  басқарушылық  міндеттерді  орындайтын  орны 

тұрақты тұратын орнымен сәйкес келмеуге тиіс. 2015.21.07.  №  337-V  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақшамен  толықтырылды  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

3) бейрезидент заңды тұлғаның: осы Кодекстің 

135-1-бабы 1-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында

 айқындалған дербес білім 

беру ұйымдарына; 

осы Кодекстің 135-1-бабы 1-тармағының 4) және 5) тармақшаларында

 айқындалған қызмет түрлері 

бойынша осы Кодекстің 135-1-бабы 1-тармағының 4) және 5) тармақшаларында айқындалған дербес білім 

беру ұйымдарына жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден түсетін кірістері; 2015.21.07.  №  337-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақшамен  толықтырылды  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

4)  бейрезидент  заңды  тұлғаның  осы  Кодекстің 135-1-бабы  1-тармағының  2),  3),  4)  және  5) 

тармақшаларында

  айқындалған  дербес  білім  беру  ұйымдары  төлейтін  роялти  түріндегі  кірістері 

бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы көздерден түсетін кірісі болып табылмайды. 

  

  23-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҚЫЗМЕТІН ТҰРАҚТЫ МЕКЕМЕ 

ҚҰРМАЙ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН БЕЙРЕЗИДЕНТ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТАБЫСТАРЫНА 

САЛЫҚ САЛУ ТӘРТІБІ 

  

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР Заңымен

  193-бап  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

193-бап. Төлем көзінен корпоративтік табыс салығын есептеу мен ұстау тәртібі 2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара); 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1. Қызметiн тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын бейрезидент заңды тұлғаның осы Кодекстiң 192-

бабында

  айқындалған  табыстарына  шегерiмдер  жүзеге  асырылмай,  төлем  көзiнен  корпоративтік  табыс 

салығы салынады. 

Бұл  ретте  төлем  көзiнен  ұсталатын  корпоративтiк  табыс  салығының  сомасын  салық  агентi  осы 

Кодекстiң 

192-бабында

 көрсетiлген, төлем көзiнен салық салынатын табыстардың сомасына осы Кодекстiң 194-бабында

 белгiленген мөлшерлемелерді қолдану арқылы есептейдi. 

Төлем  көзінен  салық  салынатын  табыстар  бойынша  корпоративтік  табыстар  салығын  есептеу  мен 

ұстауды салық агенті: 

1)  есептелген  және  төленген  табыстар  бойынша  -  бейрезидент  заңды  тұлғаға  табыстар  төлеу  күнінен 

кешіктірмей; 

2)  шегерімге  жатқызылған,  есептелген  және  төленбеген  табыстар  бойынша  -  корпоративтік  табыс 

салығы  бойынша  декларацияны  табыс  ету  үшін  осы  Кодекстің 149-бабының  1-тармағында

  белгіленген 

мерзімнен кешіктірмей жүргізеді. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-1-тармақпен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

1-1.  Осы  баптың  мақсатында  бағалы  қағаздарды,  қатысу  үлестерін  өткізу  кезіндегі  құн  өсімі  осы Кодекстің 

87-бабына

 сәйкес айқындалады. 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Төлем  көзiнен  корпоративтік  табыс  салығын  бейрезидент  заңды  тұлғаға  табыс  төлеудi  жүзеге асырудың нысаны мен орнына қарамастан, салық агентi ұстайды. 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара3-тармақ өзгертілді

 

3. Төлем көзінен корпоративтік табыс салығын бюджетке есептеу, ұстау және аудару жөніндегі міндет пен  жауапкершілік  бейрезидентке  табысты  төлейтін  және  салық  агенттері  деп  танылған  мынадай 

тұлғаларға: 

1) дара кәсіпкерге; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет