Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


§ 6. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет38/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   126
§ 6. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс 

  

175-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс 

1. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша, төлем көзінен салық салынатын табыс осы Кодекстің 156-бабында

  көзделген  түзетулер  ескеріле  отырып,  салық  салуға  жататын  жинақтаушы  сақтандыру 

шарттары бойынша табыс пен осы бапта көзделген жағдайларда және мөлшерде салық шегерімі арасындағы 

айырма ретінде айқындалады.  

2. Салық салуға жататын жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыс: 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2013.21.06. № 106-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

) 1) тармақша өзгертілді

 

1) сақтандыру сыйлықақылары мыналардың: бірыңғай  жинақтаушы  зейнетақы  қорындағы  және  ерікті  жинақтаушы  зейнетақы  қорларындағы 

зейнетақы  жинақтары  есебінен.  Осындай  төлемдер  бойынша  жинақтаушы  сақтандыру  шарттары  бойынша 

төлем  көзінен  салық  салынатын  табысты  айқындау  кезінде  төлемдерді  жүзеге  асырудың  кезеңділігіне 

қарамастан,  табысты  есебіне  жазудың  әрбір  айы  үшін  республикалық  бюджет  туралы  заңда  белгіленген 

және табысты есептеу күні қолданыста болатын бір ең төменгі жалақы мөлшері сомасында салық шегерімі 

қолданылады; жеке  тұлғаның  жинақтаушы  сақтандыру  шарттары  бойынша  өз  пайдасына  енгізетін  сақтандыру 

сыйлықақылары есебінен; 

жұмыс  берушінің  жинақтаушы  сақтандыру  шарттары  бойынша  қызметкердің  пайдасына  енгізетін 

сақтандыру сыйлықтары есебінен төленген сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын сақтандыру төлемдері; 

2)  осындай  шарттар  мерзімінен  бұрын  тоқтатылған  жағдайларда  төленетін  құнын  төлеп  сатып  алу 

сомалары; 

3)  сақтандыру  ұйымы  жүзеге  асыратын  сақтандыру  төлемдері  сомасының  осы  баптың  1) 

тармақшасында көрсетілмеген қаражат есебінен төленген сақтандыру сыйлықақыларының сомасынан асып 

кетуі болып табылады. 

  

176-бапСалық сомасын есептеу 

Жеке  табыс  салығының  сомасы  жинақтаушы  сақтандыру  шарттары  бойынша  төлем  көзінен  салық 

салынатын, осы Кодекстің 

175-бабына

 сәйкес айқындалатын табыс сомасына осы Кодекстің 158-бабының 

1-тармағында

 белгіленген мөлшерлемені қолдану жолымен есептеледі. 

  

  

20-тарау. ТӨЛЕМ КӨЗІНЕН САЛЫҚ САЛЫНБАЙТЫН ТАБЫСТАР   

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 (2009 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлді); 2012.26.12. № 61-V 

ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

); 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 177-бап өзгертілді

 

177-бап. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар 

Мынадай табыс түрлері төлем көзінен салық салынбайтын табыстарға жатады: 

1) мүліктік табыс; 

2) дара кәсіпкердің табысы; 

2010.02.04. № 262-IV ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  өзгертілді  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң 

қолданысқа  енгізілді)  (бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  жаңа  редакцияда 

(2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3)  жекеше  нотариустардың,  жеке  сот  орындаушыларының,  адвокаттардың,  кәсіби  медиаторлардың табысы; 

4) басқа да табыстар. 

Мүліктік табыс дара кәсіпкердің, жекеше нотариустың, жеке сот орындаушысының, адвокаттың, кәсіби 

медиатордың табысы болып табылмайды. 

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегi көздерден түсетiн табыстарды қоспағанда, осы баптың 

бірiншi  бөлiгiнiң  1)  тармақшасында  және  2)  және  3)  тармақшаларында  көрсетiлген  табыстар  басқа  да 

табыстар болып табылмайды. 

  

178-бап 2017 ж. 1 қаңтардан бастап 2020 ж. 1 қаңтарға дейінгі кезеңде 2015.18.11. № 412-V ҚР Заңының 2-бабының

 редакциясында қолданылады

 

178-бап. Төлем көзінен салық салынбайтын табыстар бойынша жеке табыс салығын есептеу 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2013.10.12. № 153-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

) 1-тармақ өзгертілді

 

1.  Егер  осы  Кодекстің  осы  бабы  мен 182

  және 


184-баптарында

  өзгеше  белгіленбесе,  төлем  көзінен 

салық салынбайтын табыстар бойынша жеке табыс салығын есептеуді салық төлеуші, осы баптың 4 және 5-

тармақтарында  көрсетілген  салық  төлеушілерді  қоспағанда,  салық  кезеңі  үшін  төлем  көзінен  салық 

салынбайтын  тиісті  табыстың  салық  салынатын  сомасына  осы  Кодекстің 

158-бабының  1-тармағында

 

белгіленген мөлшерлемені қолдану жолымен дербес жүргізеді. Бұл ретте есептелген жеке табыс салығының сомасы жеке табыс салығының осы Кодекстiң 

223-бабына

 

сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасына азайтылады. Төлем  көзінен  салық  салынбайтын  тиісті  табыстың  салық  салынатын  сомасы  осы  Кодекстің 

156-

бабында

 көзделген түзетулер ескеріле отырып, салық салуға жататын табыс пен осы Кодекстің 166-бабы 5

 

және 6-тармақтарының

  ережелері  ескеріліп,  осы  Кодекстің 166-бабының  1-тармағында

  белгіленген 

салық шегерімдері арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

2010.02.04.  №  262-IV  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (

жарияланғанынан

  кейін  алты  ай  өткен  соң 

қолданысқа  енгізілді)  (бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2015 

ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Жекеше  нотариустардың,  жеке  сот  орындаушыларының,  адвокаттардың,  кәсіби  медиаторлардың табыстарын қоспағанда, салық төлеушіде төлем көзінен салық салынбайтын бірнеше табыс түрлері болған 

кезде  салық  төлеуші  жеке  табыс  салығын  есептеуді  төлем  көзінен  салық  салынбайтын  барлық  табыс 

түрлерінің  сомасына  осы  Кодекстің 

158-бабының  1-тармағында

  белгіленген  мөлшерлемені  қолдану 

арқылы дербес жүргізеді. 


3.  Осы  Кодекстің 

166-бабының  1-тармағында

  белгіленген  салық  шегерімдері,  егер  көрсетілген 

шегерімдер  қызметкердің  табысын  айқындаған  кезде  жүргізілмеген  болса,  төлем  көзінен  салық 

салынбайтын табыстардың жиынтық сомасы бойынша жеке табыс салығын есептеу кезінде қолданылады.  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4.  Осы  баптың  5-тармағында  көрсетілгендерінен  басқа  дара  кәсіпкерлер  салық  кезеңі  үшін  дара кәсіпкердің  табысы  бойынша  салықты  есептеуді  дербес  жүргізеді.  Салық  сомасы  дара  кәсіпкердің  осы 

Кодекстің 133-бабында

  көзделген  табыстары  мен  шығыстары  сомасына,  сондай-ақ  осы  Кодекстің 137-

бабына

 сәйкес ауыстырылатын шығындар сомасына азайтылған табысына осы Кодекстің 158-бабының 1-

тармағында

 белгіленген мөлшерлемені қолдану жолымен есептеледі. 

Бұл ретте есептелген жеке табыс салығының сомасы жеке табыс салығының осы Кодекстiң 

223-бабына

 

сәйкес есепке жатқызу жүзеге асырылатын сомасына азайтылады. 5.  Патент  немесе  оңайлатылған  декларация  негізінде  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық 

режимін  қолданатын  дара  кәсіпкерлер  осы  Кодекстің 61-тарауына

  сәйкес  арнаулы  салық  режимдерінде 

көрсетілген шеңберде салық салынатын табыстар бойынша жеке табыс салығын есептеуді жүргізеді.  

  

179-бап. Салық төлеу мерзімдері 

2009.12.02.  №  133-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енді) 

(бұр.

ред

ара)

 

1-тармаққа өзгерістерді қараңыз - 2015.18.11. № 412-V ҚР Заңы

 (2021 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі)

 

1.  Салық  кезеңінің  қорытындысы  бойынша  жеке  табыс  салығын  төлеуді  салық  төлеуші  жеке  табыс салығы  бойынша декларацияны табыс  ету  үшін  белгіленген  мерзімнен  кейін  күнтізбелік  он  күннен 

кешіктірмей орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша дербес жүзеге асырады. 

2.  Патент  немесе  оңайлатылған  декларация  негізінде  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық 

режимін  қолданатын  дара  кәсіпкерлер  осы  Кодекстің 61-тарауына

  сәйкес  арнаулы  салық  режимдерінде 

көрсетілген шеңберлерде салық салынатын табыстар бойынша жеке табыс салығын төлеуді жүргізеді. 

  

  § 1. Мүліктік табыс 

  

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2009.30.12 № 234-IV 

Заңымен

  (2009  жылғы  1  қаңтардан  қолданысқа  енгiзiлдi)  (бұр.

ред

.қара); 2010.26.11. 

№ 356-IV ҚР 

Заңымен

 (2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2011.25.03. 

№  421-IV  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

);  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2012  жылғы  1  қаңтардан 

бастап қолданысқа енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  180-бап  өзгертілді;  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  180-бап 

жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

180-бап. Мүліктік табыс 

1. Жеке тұлғаның салық салынуға жататын мүліктік табысына: 

1) жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара 

кәсіпкердің осы Кодекстің 

180-1-бабында

 көрсетілген мүлікті өткізуі кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс; 

2) жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара 

кәсіпкердің осы Кодекстің 180-2-бабында

 көрсетілген  мүлікті (ақшадан басқа) жарғылық  капиталға салым 

ретінде беруі кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс; 

2015.18.11. № 412-V ҚР 

Заңымен

 3) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

3)  дара  кәсіпкер  болып  табылмайтын  жеке  тұлғаның  мүлікті  салық  агенттері  болып  табылмайтын тұлғаларға мүліктік жалдауға (жалға) беруден алған кірісі; 

4) шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің осы Кодекстің 180-3-бабында

 көрсетілген өзге де активтерді өткізу кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс жатады. 

2. Жеке тұлғаның шетел валютасымен алған (алуына жататын) мүліктік табысы мүлікті өткізу бойынша 

мәміле  жасалған  күнгі  валюта  айырбастаудың  нарықтық  бағамы  қолданыла  отырып  Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасы - теңгемен қайта есептеледі. 

  

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  180-1-баппен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) 

 

180-1-бап.  Жеке  тұлғаның,  сондай-ақ  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық  режімін қолданатын дара кәсіпкердің мүлікті өткізуі кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс 

1. Жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара 

кәсіпкердің мүлікті өткізуі  кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс Қазақстан Республикасының аумағындағы 

мынадай мүлікті: 

1)  меншік  құқығы  тіркелген  күннен  бастап  бір  жылдан  аз  уақыт  меншік  құқығында  болған  тұрғын 

үйлерді, саяжай құрылыстарын, гараждарды, жеке қосалқы шаруашылық объектілерін; 2)  меншік  құқығы  тіркелген  күннен  бастап  бір  жылдан  аз  уақыт  меншік  құқығында  болған,  осы 

тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген объектілер орналасқан, меншік құқығы туындаған күннен бастап 

өткізу  күніне  дейін  нысаналы  мақсаты  жеке  тұрғын  үй  құрылысы,  саяжай  құрылысы,  жеке  қосалқы 

шаруашылықты жүргізу, гараж салу болып табылатын жер учаскелерін және (немесе) жер үлестерін; 

3)  егер  жер  учаскесін  және  (немесе)  жер  үлесін  сатып  алуға  және  иеліктен  шығаруға  арналған  құқық 

белгілейтін  құжаттарды  жасау  күндері  арасындағы  кезең  бір  жылдан  аз  уақытты  құраған  жағдайда,  осы 

тармақтың  1)  тармақшасында  көрсетілген  объектілер  орналаспаған,  меншік  құқығы  туындаған  күннен 

бастап өткізу күніне дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, жеке қосалқы 

шаруашылықты,  бау-бақша  шаруашылығын  жүргізу,  гараж  салу  болып  табылатын  жер  учаскелерін  және 

(немесе) жер үлестерін;  

4)  осы  тармақтың  2)  және  3)  тармақшаларында  көрсетілмеген  нысаналы  мақсаттары  бар  жер 

учаскелерін және (немесе) жер үлестерін;  

5) инвестициялық алтынды;  

6) осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көрсетілген мүлікті қоспағанда, жылжымайтын мүлікті; 2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  7)  тармақша  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (

бұр.ред.қара

 

7) бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған, мемлекеттік тіркелуге  жататын механикалық көлік құралдарын және тіркемелерді

8) бағалы қағаздарды, қатысу үлестерін, сондай-ақ туынды қаржы құралдарын (базалық активті сатып 

алу немесе өткізу арқылы орындалатын туынды қаржы құралдарын қоспағанда) өткізу кезінде туындайды. 

2.  Егер  осы  баптың  3  -  7-тармақтарында  өзгеше  белгіленбесе,  мүлікті  өткізу  бағасы  (құны)  мен  оны 

сатып  алу  бағасы  (құны)  арасындағы  оң  айырма  осы  баптың  1-тармағының  1)  -  7)  тармақшаларында 

көрсетілген мүлікті өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыс болып табылады. 

3.  Тұрғын  үй  құрылысына  үлестік  қатысу  арқылы  сатып  алынған  жылжымайтын  мүлік  өткізілген 

жағдайда  мүлікті  өткізу  бағасы  (құны)  мен  тұрғын  үй  құрылысына  үлестік  қатысу  туралы  шарт  бағасы 

арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін табыс болып табылады. 

4. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету 

құқығын басқаға беру нәтижесінде сатып алынған жылжымайтын мүлік өткізілген жағдайда мүлікті өткізу 

бағасы  (құны)  мен  салық  төлеуші  тұрғын  үй  құрылысына  үлестік  қатысу  туралы  шарт  бойынша  тұрғын 

ғимараттағы үлесті талап ету құқығын сатып алған құн арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін табыс 

болып табылады.  

5.  Жеке  тұлға,  сондай-ақ  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық  режімін  қолданатын  дара 

кәсіпкер  бұдан  бұрын  осы  Кодекстің 427-бабының  4-тармағына

  сәйкес  өтеусіз  алынған  мүлік  түрінде 

салық салу объектісіне енгізілген немесе бұдан бұрын ол бойынша осы Кодекстің 

96-бабына

 сәйкес өтеусіз 

алынған мүлік түрінде табыс айқындалған, осы баптың 1-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көрсетілген 

мүлікті өткізген жағдайда мүлікті өткізу бағасы (құны) мен өтеусіз алынған мүліктің бұдан бұрын табысқа 

қосылған құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін табыс болып табылады. 

6. Жеке тұрғын үйді өткізетін тұлға салған жеке тұрғын үй, сондай-ақ мұра, қайырымдылық көмек (осы 

баптың  5-тармағында  көзделген  жағдайды  қоспағанда)  түрінде  алынған,  осы  баптың  1-тармағының  1)  -  7) 

тармақшаларында  көрсетілген  мүлік  өткізілген  жағдайларда  мүлікті  өткізу  бағасы  (құны)  мен  өткізілетін 

мүліктің меншік құқығы туындаған күнгі нарықтық құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін табыс 

болып табылады. 

Бұл ретте  мұндай  нарықтық құнды салық төлеуші осындай мүлік өткізілген салықтық кезеңі ішіндегі 

жеке табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірмей айқындауға 

тиіс. Осы тармақтың мақсатында Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сәйкес 

бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған 

құн нарықтық құн болып табылады. 

7. Осы баптың 6-тармағында көрсетілген жағдайда, осы баптың 1-тармағының 1) - 7) тармақшаларында 

көрсетілген,  өткізілген  мүліктің  меншік  құқығы  туындаған  күнге  айқындалған  нарықтық  құны  болмаған 

кезде  не  осы  баптың  6-тармағында  белгіленген  нарықтық  құнын  айқындау  мерзімі  сақталмаған  кезде, 

сондай-ақ  осы  баптың  6-тармағында  көрсетілмеген,  мүлікті  сатып  алу  бағасы  (құны)  болмаған  басқа 

жағдайларда құн өсімінен түсетін табыс: 

1)  осы  баптың  1-тармағының  1)  тармақшасында  көрсетілген  мүлік  бойынша  -  мүлікті  өткізу  бағасы 

(құны)  мен  бағалау  құны  арасындағы  оң  айырма  болып  табылады.  Бұл  ретте  жылжымайтын  мүлікке 

құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласындағы мемлекеттік уәкілетті орган өткізілген мүлікке меншік құқығы 

туындаған  жылдың  1  қаңтарында  мүлік  салығын  есептеу  үшін  айқындаған  құн  бағалау  құны  болып 

табылады; 

2)  осы  баптың  1-тармағының  2)  -  4)  тармақшаларында  көрсетілген  мүлік  бойынша  -  мүлікті  өткізу 

бағасы (құны) мен жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнының арасындағы оң айырма болып табылады. 

Бұл ретте жер қатынастары жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган неғұрлым кеш күндердің біріне: 

жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күнге; 

жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күннің алдындағы соңғы  күнге айқындаған құн кадастрлық 

(бағалау) құны болып табылады; 


3)  осы  баптың  1-тармағының  5)  -  7)  тармақшаларында  көрсетілген  мүлік  бойынша  -  осындай  мүлікті 

өткізу бағасы (құны) болып табылады. 2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  7-1-тармақпен  толықтырылды  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

7-1. Жеке тұлға осы баптың 1-тармағының 7) тармақшасында көрсетілген, Қазақстан Республикасының аумағына осындай тұлға бұдан бұрын әкелген мүлікті өткізген жағдайда:  

1)  Кеден  одағына  мүше  емес  мемлекеттің  аумағынан  әкелінген  механикалық  көлік  құралдары  және 

(немесе)  тіркемелер  бойынша  -  Кеден  одағына  мүше  емес  мемлекеттің  аумағынан  әкелінген  механикалық 

көлік құралының және (немесе) тіркеменің сатып алынғанын растайтын шартта (келісімшартта) немесе өзге 

де құжатта көрсетілген баға (құн) және тауарлар декларациясында көрсетілген және осындай механикалық 

көлік  құралдарын  және  (немесе)  тіркемелерді  әкелу  кезінде  төленген  қосылған  құн  салығы  мен  акциз 

сомасы;  

2)  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттің  аумағынан  әкелінген  механикалық  көлік  құралдары  және 

тіркемелер  бойынша  -  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттің  аумағынан  әкелінген  механикалық  көлік 

құралының  және  (немесе)  тіркеменің  сатып  алынғанын  растайтын  шартта  (келісімшартта)  немесе  өзге  де 

құжатта  көрсетілген  баға  (құн)  және  импортталған  тауарлар  бойынша  жанама  салықтар  жөніндегі  салық 

декларациясында көрсетілген және осы Кодексте белгіленген тәртіппен төленген қосылған құн салығы мен 

акциз сомасы оны сатып алу бағасы (құны) болып табылады. 

2015.18.11.  №  412-V  ҚР 

Заңымен

  8-тармақ  жаңа  редакцияда  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

8.  Осы  баптың  1-тармағының  8)  тармақшасында  көрсетілген  мүлікті  өткізу  кезіндегі  құн  өсімінен түсетін кіріс: 

1) сатып алу (салым) бағасы (құны) болған жағдайда - өткізу бағасы (құны) мен оны сатып алу (салым) 

бағасы  (құны)  арасындағы  оң  айырма  болып  табылады.  Жеке  тұлға  опцион  бойынша  сатып  алған  бағалы 

қағаздарды  өткізу  кезінде  сатып  алу  құны  опционның  орындалу  бағасы  мен  опционның  сыйлықақысы 

мөлшерінде айқындалады; 

2) мүлікті (салымды) сатып алу бағасы (құны) болмаған жағдайда - мүлікті өткізу бағасы (құны) болып 

табылады. 

Осы баптың және осы Кодекстің 180-2-бабының

 мақсатында заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында 

көрсетілген, бірақ нақты  енгізілген салым мөлшерінен  аспайтын құн  жарғылық капиталға  салымның құны 

болып табылады. 

  

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  180-2-баппен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) 

 

180-2-бап.  Жеке  тұлғаның,  сондай-ақ  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық  режімін қолданатын  дара  кәсіпкердің  мүлікті  (ақшадан  басқа)  жарғылық  капиталға  салым 

ретінде беруі кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс 

1. Жеке тұлғаның, сондай-ақ шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара 

кәсіпкердің  мүлікті  (ақшадан  басқа)  жарғылық  капиталға  салым  ретінде  өткізуі  кезіндегі  құн  өсімінен 

түсетін табыс Қазақстан Республикасының аумағындағы мынадай мүлікті: 

1)  меншік  құқығы  тіркелген  күннен  бастап  бір  жылдан  аз  уақыт  меншік  құқығында  болған  тұрғын 

үйлерді, саяжай құрылыстарын, гараждарды, жеке қосалқы шаруашылық объектілерін; 

2)  меншік  құқығы  тіркелген  күннен  бастап  бір  жылдан  аз  уақыт  меншік  құқығында  болған,  осы 

тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген объектілер орналасқан, меншік құқығы туындаған күннен бастап 

өткізу  күніне  дейін  нысаналы  мақсаты  жеке  тұрғын  үй  құрылысы,  саяжай  құрылысы,  жеке  қосалқы 

шаруашылықты жүргізу, гараж салу болып табылатын жер учаскелерін және (немесе) жер үлестерін; 

3)  егер  жер  учаскесін  және  (немесе)  жер  үлесін  сатып  алуға  және  иеліктен  шығаруға  арналған  құқық 

белгілейтін құжаттарды жасау күндері арасындағы кезең бір жылдан аз уақытты құраса, осы тармақтың 1) 

тармақшасында  көрсетілген  объектілер  орналаспаған,  меншік  құқығы  туындаған  күннен  бастап  жарғылық 

капиталға салым ретінде беру күніне дейін нысаналы мақсаты жеке тұрғын үй құрылысы, саяжай құрылысы, 

жеке  қосалқы  шаруашылықты,  бау-бақша  шаруашылығын  жүргізу,  гараж  салу  болып  табылатын  жер 

учаскелерін және (немесе) жер үлестерін;  

4)  осы  тармақтың  2)  және  3)  тармақшаларында  көрсетілмеген  нысаналы  мақсаттары  бар  жер 

учаскелерін және (немесе) жер үлестерін; 

5) инвестициялық алтынды;  

6) осы тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көрсетілгендерді қоспағанда, жылжымайтын мүлікті; 2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  7)  тармақша  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (

бұр.ред.қара

 

7) бір жылдан аз уақыт меншік құқығында болған, мемлекеттік тіркелуге  жататын механикалық көлік құралдарын және тіркемелерді; 

8)  бағалы  қағаздарды,  қатысу  үлестерін,  сондай-ақ  туынды  қаржы  құралдарын  (орындалуы  базалық 

активті  сатып  алу  немесе  өткізу  арқылы  болатын  туынды  қаржы  құралдарын  қоспағанда)  өткізу  кезінде 

туындайды. 2.  Жеке  тұлға,  сондай-ақ  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық  режімін  қолданатын  дара 

кәсіпкер осы баптың 1-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көрсетілген мүлікті жарғылық капиталға салым 

ретінде берген кездегі құн өсімінен түсетін табыс осы баптың 3 - 7-тармақтарында белгіленген жағдайларды 

қоспағанда,  заңды  тұлғаның  құрылтай  құжаттарында  көрсетілген  салым  құнын  негізге  ала  отырып 

айқындалған мүлік құны мен оны сатып алу құны арасындағы оң айырма болып табылады. 

3.  Тұрғын  үй  құрылысына  үлестік  қатысу  арқылы  сатып  алынған  жылжымайтын  мүлікті  заңды 

тұлғаның  жарғылық  капиталына  салым  ретінде  беру  кезінде  заңды  тұлғаның  құрылтай  құжаттарында 

көрсетілген салым құнын негізге ала отырып айқындалған мүлік құны мен тұрғын үй құрылысына үлестік 

қатысу туралы шарттың бағасы арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін табыс болып табылады.  

4. Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету 

құқығын  басқаға  беру  нәтижесінде  сатып  алынған  жылжымайтын  мүлікті  заңды  тұлғаның  жарғылық 

капиталына салым ретінде беру кезінде заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құнын 

негізге ала отырып айқындалған мүлік құны мен салық төлеушінің тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу 

туралы  шарт  бойынша  тұрғын  ғимараттағы  үлесті  талап  ету  құқығын  сатып  алған  құн  арасындағы  оң 

айырма құн өсімінен түсетін табыс болып табылады.  

5.  Жеке  тұлға,  сондай-ақ  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық  режімін  қолданатын  дара 

кәсіпкер  бұдан  бұрын  осы  Кодекстің 

427-бабының  4-тармағына

  сәйкес  өтеусіз  алынған  мүлік  түрінде 

салық салу объектісіне енгізілген немесе ол бойынша бұдан бұрын осы Кодекстің 

96-бабына

 сәйкес өтеусіз 

алынған мүлік түрінде табыс айқындалған, осы баптың 1-тармағының 1) - 7) тармақшаларында көрсетілген 

мүлікті  жарғылық  капиталға  салым  ретінде  берген  жағдайда  заңды  тұлғаның  құрылтай  құжаттарында 

көрсетілген салым құнын негізге ала отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен өтеусіз алынған мүліктің 

бұдан бұрын табысқа қосылған құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін табыс болып табылады.  

6. Жеке тұрғын үйді беретін тұлға салған жеке тұрғын үйді, сондай-ақ мұра, қайырымдылық көмек (осы 

баптың  5-тармағында  көзделген  жағдайды  қоспағанда)  түрінде  алынған,  осы  баптың  1-тармағының  1)  -  7) 

тармақшаларында  көрсетілген  мүлікті  жарғылық  капиталға  салым  ретінде  берген  кезде  заңды  тұлғаның 

құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құнын негізге ала отырып айқындалған мүлік бағасы (құны) мен 

жарғылық  капиталға  салым  ретінде  берілетін  мүліктің  меншік  құқығы  туындаған  күнге  нарықтық  құны 

арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін табыс болып табылады. 

Бұл  ретте  осындай  нарықтық  құнды  салық  төлеуші  мүлікті  жарғылық  капиталға  салым  ретінде  беру 

жүргізілген  салық  кезеңі  ішіндегі  жеке  табыс  салығы  бойынша  декларацияны  табыс  ету  үшін  белгіленген 

мерзімнен  кешіктірмей  айқындауға  тиіс.  Осы  тармақтың  мақсатында  Қазақстан  Республикасының  бағалау 

қызметі туралы заңнамасына сәйкес бағалаушы мен салық төлеуші арасындағы шарт бойынша жүргізілген 

бағалау туралы есепте айқындалған құн нарықтық құн болып табылады. 

2015.13.11.  №  400-V  ҚР 

Заңымен

  6-1-тармақпен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

6-1.  «Қазақстан  Республикасының  азаматтарына,  оралмандарға  және  Қазақстан  Республикасында тұруға  ықтиярхаты  бар адамдарға  олардың мүлікті  жария етуіне  байланысты  рақымшылық жасау туралы» 

Қазақстан  Республикасының  Заңында  белгіленген  тәртіппен  жария  етілген,  сатып  алу  бағасы  (құны)  жоқ 

және жария ету үшін алым төлеу бойынша міндеттеме орындалған мүлікті жария еткен тұлға оны жарғылық 

капиталға  салым  ретінде  берген  кезде  заңды  тұлғаның  құрылтай  құжаттарында  көрсетілген  салым  құнын 

негізге  ала  отырып,  айқындалған  мүлік  бағасы  (құны)  мен  өткізілетін  мүлікті  жария  ету  үшін  алымды 

есептеу үшін теңгемен айқындалған бағалау құны арасындағы оң айырма құн өсімінен түсетін кіріс болып 

табылады. 

7.  Осы  баптың  6-тармағында  көрсетілген  жағдайда,  заңды  тұлғаның  құрылтай  құжаттарына  сәйкес 

жарғылық  капиталға  салым  ретінде  енгізілген,  осы  баптың  1-тармағының  1)  -  7)  тармақшаларында 

көрсетілген мүліктің меншік құқығы туындаған күнге  айқындалған нарықтық құны болмаған кезде не осы 

баптың  6-тармағында  белгіленген  нарықтық  құнын  айқындау  мерзімі  сақталмаған  кезде,  сондай-ақ  осы 

баптың  6-тармағында  көрсетілмеген,  мүлікті  сатып  алу  бағасы  (құны)  болмаған  басқа  жағдайларда  құн 

өсімінен түсетін табыс: 

1) осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мүлік бойынша - заңды тұлғаның құрылтай 

құжаттарында  көрсетілген  жарғылық  капиталға  салым құнын  негізге  ала  отырып  айқындалған мүлік құны 

мен  бағалау  құны  арасындағы  оң  айырма  болып  табылады.  Бұл  ретте  жылжымайтын  мүлікке  құқықтарды 

мемлекеттік  тіркеу  саласындағы  мемлекеттік  уәкілетті  орган  жарғылық  капиталға  салым  ретінде  берілген 

мүлікке  меншік  құқығы  туындаған  жылдың  1  қаңтарына  мүлік  салығын  есептеу  үшін  айқындаған  құн 

бағалау құны болып табылады; 

2)  осы  баптың  1-тармағының  2)  -  4)  тармақшаларында  көрсетілген  мүлік  бойынша  -  заңды  тұлғаның 

құрылтай  құжаттарында  көрсетілген  салым  құнын  негізге  ала  отырып  айқындалған  мүлік  құны  мен  жер 

учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны арасындағы оң айырма болып табылады. Бұл ретте жер қатынастары 

жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган неғұрлым кеш күндердің біріне: 

жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күнге; 

жер учаскесіне меншік құқығы туындаған күннің алдындағы соңғы  күнге айқындаған құн кадастрлық 

(бағалау) құны болып табылады;  3)  осы  баптың  1-тармағының  5)  -  7)  тармақшаларында  көрсетілген  мүлік  бойынша  -  заңды  тұлғаның 

құрылтай  құжаттарына  сәйкес  жарғылық  капиталға  салым  ретінде  енгізілген  мүліктің  бағасы  (құны) 

мөлшерінде болып табылады. 

8. Осы баптың 1-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген мүлікті жарғылық капиталға салым ретінде 

беру кезінде құн өсімінен түсетін табыс: 

1)  сатып  алу  бағасы  (құны)  болған  жағдайда  -  заңды  тұлғаның  құрылтай  құжаттарында  көрсетілген 

салым құнын негізге ала отырып айқындалған мүлік құны мен сатып алу құны арасындағы оң айырма болып 

табылады.  Бұл  ретте,  жеке  тұлға  опцион  бойынша  сатып  алған  бағалы  қағаздарды  заңды  тұлғаның 

жарғылық  капиталына  салу  кезінде  сатып  алу  құны  опционның  орындалу  бағасы  мен  опционның 

сыйлықақысы мөлшерінде айқындалады; 

2)  мүлікті  сатып  алу  бағасы  (құны)  болмаған  жағдайда  -  заңды  тұлғаның  құрылтай  құжаттарында 

көрсетілген салым құнының мөлшерінде айқындалған мүліктің бағасы (құны) болып табылады.  

9.  Сенім  білдірілген  тұлға  механикалық  көлік  құралын  және  (немесе)  тіркемені  иеліктен  шығаруға 

құқық  беретін,  басқаруға  арналған  сенімхат  негізінде  алынған  механикалық  көлік  құралын  және  (немесе) 

тіркемені  өткізген,  жарғылық  капиталға  салым  ретінде  берген  жағдайда,  жеке  табыс  салығы  бойынша 

декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімге дейін мүліктік табысты айқындау үшін көлік құралының 

меншік иесіне осы көлік құралының өткізілу, жарғылық капиталға салым ретінде берілу құнын және оның 

өткізілу, жарғылық капиталға салым ретінде берілу күнін хабарлайды немесе көлік құралы меншік иесінің 

атынан  жеке  табыс  салығы  бойынша  декларация  табыс  ету  және  жеке  табыс  салығын  төлеу  жөніндегі 

салықтық міндеттемені орындайды, бұл көлік құралы меншік иесінің салық міндеттемесін орындауы болып 

табылады. 

  

2012.26.12. № 61-V ҚР Заңымен

  180-3-баппен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) 

 

180-3-бап. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын дара кәсіпкердің өзге активтерді өткізуі кезіндегі құн өсімінен түсетін табыс  

1.  Осы  баптың  мақсатында  өзге  активтерге  тауар-материалдық  қорлар  және  талаптар  болып 

табылмайтын мынадай активтер жатады: 

1) осы Кодекстің 180-1-бабының 1-тармағында

 көрсетілгендерді қоспағанда, негізгі құралдар

2) аяқталмаған құрылыс объектілері; 

3) орнатылмаған жабдық; 

4) материалдық емес активтер; 

5) биологиялық активтер; 

6) егер дара кәсіпкер жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен бюджетпен есеп айырысуды жүзеге асырған 

салықтық  кезеңдерде  осындай  негізгі  құралдар  тіркелген  активтер  болып  табылған  және  актив  тіркелген 

актив  болып  табылған  жағдайда,  құны  Қазақстан  Республикасының  2000  жылғы  1  қаңтарға  дейін 

қолданыста болған салық заңнамасына сәйкес толығымен шегерімге жатқызылған негізгі құралдар;  

7) егер дара кәсіпкер бұдан бұрын жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен бюджетпен есеп айырысуды 

жүзеге  асырған  және  актив  тіркелген  актив  болып  табылған  жағдайда,  Қазақстан  Республикасының 

инвестициялар туралы заңнамасына сәйкес 2009 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған келісімшарттар бойынша 

инвестициялық жоба шеңберінде пайдалануға берілген, құны толығымен шегерімге жатқызылған активтер.  

2. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы  салық режімін  қолданатын дара  кәсіпкер өзге активтерді 

өткізген жағдайда өсім әрбір актив бойынша өткізу бағасы (құны) мен бастапқы құн арасындағы оң айырма 

ретінде айқындалады.  

3.  Егер  осы  бапта  өзгеше  белгіленбесе,  осы  баптың  мақсатында  осы  Кодекстің 115-бабының  1)  -  5) 

және 7) тармақшаларында

 көрсетілген шығындардан (шығыстардан) басқа сатып алуға, өндіруге, салуға, 

монтаждауға,  орнатуға,  реконструкциялауға  және  жаңғыртуға  арналған  шығындар  жиынтығы  өзге 

активтердің бастапқы құны болып табылады. 

Бұл ретте реконструкциялауды, жаңғыртуды тану осы Кодекстің 

118-бабының 11-1-тармағына

 сәйкес 


жүзеге асырылады.  

4.  Егер  өзге  актив  өтеусіз  алынған  болса,  осы  баптың  мақсатында  осы  Кодекстің 427-бабының  4-

тармағына

  сәйкес  өтеусіз  алынған  мүлік  түрінде  салық  салу  объектісіне  енгізілген  осы  активтің  құны 

бастапқы құн болып табылады.  

5.  Осы  баптың  4-тармағында  көзделген  жағдайды  қоспағанда,  мұра,  қайырымдылық  көмек  түрінде 

алынған  өзге  активті  өткізу  кезінде  шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық  режімін  қолданатын 

дара кәсіпкерде осы активке меншік құқығы туындаған күні мұндай активтің Қазақстан Республикасының 

бағалау  қызметі  туралы  заңнамасына  сәйкес  бағалаушы  мен  дара  кәсіпкер  арасындағы  шарт  бойынша 

жүргізілген бағалау туралы есепте айқындалған нарықтық құны бастапқы құны болып табылады. 

Бұл ретте өзге активтің нарықтық құны осындай мүлік өткізілген салық кезеңіне арналған жеке табыс 

салығы бойынша декларацияны табыс ету үшін белгіленген мерзімнен кешіктірілмей айқындалуға тиіс. 

6. Мынадай жағдайларда: 

1) өзге активке меншік құқығы туындаған күні оның айқындалған нарықтық құны болмаған кезде; 

2) осы баптың 5-тармағында белгіленген нарықтық құнды айқындау мерзімі сақталмаған кезде


3) осы баптың 4 және 5-тармақтарында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 3-тармағында 

көзделген шығындарды растайтын бастапқы құжаттар болмаған жағдайларда; 

4) осы баптың 1-тармағының 6) және 7) тармақшаларында көрсетілген активтер бойынша өзге активтің 

бастапқы құны нөлге тең болады. 

  

  

2010.02.04. № 262-IV ҚР Заңымен

 2-параграфының тақырыбы өзгертілді (

жарияланғанынан

 кейін алты 

ай  өткен  соң  қолданысқа  енгізілді)  (бұр.

ред

.қара);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  2-параграфының 

тақырыбы жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет