Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


§ 5-1. Ұзақ мерзімді келісімшарттаржүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет27/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   126
§ 5-1. Ұзақ мерзімді келісімшарттар 

  

130-1-бап. Жалпы ережелер 

1.  Келісімшарт  бойынша  көзделген  өндіру,  орнату,  құрылыс  басталған  салық  кезеңі  шегінде 

аяқталмаған өндіруге, орнатуға,  құрылысқа арналған  келісімшарт (шарт) ұзақ мерзімді келісімшарт  болып 

табылады.  2.  Салық  кезеңінде  ұзақ  мерзімді  келісімшарт  бойынша  келтірілген  шығыстардың  сомасы  осы 

Кодекстің 100 - 125-баптарына

 сәйкес шегерімге жатқызылуға тиіс.  

3.  Ұзақ  мерзімді  келісімшарт  бойынша  табыс  салық  төлеушінің  таңдауы  бойынша  іс  жүзіндегі  әдіс 

немесе аяқтау әдісі бойынша айқындалады.  

Табыстарды  айқындаудың  таңдап  алынған  әдісі  салықтық  есепке  алу  саясатында  көрсетіледі  және 

келісімшарттың қолданылу мерзімі ішінде өзгертілмейді.  

4. Салықтық есепке алу әрбір ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша жүргізіледі. 

  

130-2-бап.  Іс  жүзіндегі  әдісті  қолданған  кезде  ұзақ  мерзімді  келісімшарт  бойынша  табысты айқындау тәртібі 

1.  Егер  осы  бапта  өзгеше  көзделмесе,  есепті  салық  кезеңінде  алынуға  жататын  (алынған),  бірақ  ұзақ 

мерзімді  келісімшарт  бойынша  осындай  кезеңде  келтірілген  шығыстар  сомасынан  кем  емес  табыс  іс 

жүзіндегі  әдісті  қолдану  кезіндегі  есепті  салық  кезеңінде  салық  салу  мақсаттары  үшін  ұзақ  мерзімді 

келісімшарт бойынша табыс болып табылады.  

2.  Ұзақ  мерзімді  келісімшарттың  қолданысы  аяқталатын  салық  кезеңінен  басқа,  ұзақ  мерзімді 

келісімшарт  басталатын  салық  кезеңінен  кейінгі  салық  кезеңдеріндегі  салық  салу  мақсаттары  үшін  ұзақ 

мерзімді келісімшарт бойынша табыс бір мезгілде мынадай шарттарды сақтаған кезде: 

1)  халықаралық  қаржылық  есептiлiк  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлiк 

есеп  пен  қаржылық  есептiлiк  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  айқындалған  есепті  салық 

кезеңіндегі  ұзақ  мерзімді  келісімшарт  бойынша  табыс  есепті  салық  кезеңіндегі  осындай  келісімшарт 

бойынша шегерімге жатқызылатын шығыстардың сомасынан асатын болса; 

2)  алдыңғы  салық  кезеңдеріндегі  салық  салу  мақсаты  үшін  ұзақ  мерзімді  келісімшарттар  бойынша 

табыс  халықаралық  қаржылық  есептiлiк  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлiк 

есеп  пен  қаржылық  есептiлiк  туралы  заңнамасына  сәйкес  алдыңғы  салық  кезеңдеріндегі  осындай 

келісімшарт  бойынша  табыстан  асатын  болса,  осы  баптың  3-тармағында  белгіленген  тәртіппен 

айқындалады. 

3.  Осы  баптың  2-тармағында  көрсетілген  жағдайда  салық  салу  мақсаттары  үшін  ұзақ  мерзімді 

келісімшарт бойынша табыс есепті салық кезеңінде алынуға жататын (алынған) табыстың мына мәндердің: 

1)  алдыңғы  салық  кезеңдеріндегі  салық  салу  мақсаттары  үшін  ұзақ  мерзімді  келісімшарт  бойынша 

табыс пен халықаралық қаржылық есептiлiк стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк 

есеп  пен  қаржылық  есептiлiк  туралы  заңнамасына  сәйкес  айқындалған,  алдыңғы  салық  кезеңдеріндегі 

осындай келісімшарт бойынша табыс арасындағы оң айырманың; 

2)  халықаралық  қаржылық  есептiлiк  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлiк 

есеп  пен  қаржылық  есептiлiк  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  айқындалған  есепті  салық 

кезеңіндегі ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша табыс пен есепті салық кезеңінде шегерімге жатқызылатын 

осындай  келісімшарт  бойынша  шығыстардың  сомасы  арасындағы  оң  айырманың  ең  азына  кемітілген 

мөлшерде айқындалады. 

4.  Егер  ұзақ  мерзімді  келісімшарттың  қолданылу  мерзімі  ішінде  салық  салу  мақсаттары  үшін  ұзақ 

мерзімді  келісімшарт  бойынша  табыс  халықаралық  қаржылық  есептiлiк  стандарттарына  және  Қазақстан 

Республикасының  бухгалтерлiк  есеп  пен  қаржылық  есептiлiк  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес 

айқындалған  осындай  келісімшарт  бойынша  табыстан  асатын  болса,  онда  ұзақ  мерзімді  келісімшарттың 

қолданылу мерзімі аяқталатын салық кезеңінде осы Кодекстің 

132-бабы 1-тармағының 7) тармақшасына

 

сәйкес осындай асып түсу мөлшерінде түзету жүргізіледі.   

130-3-бап. Аяқтау әдісін қолданған кезде ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша табысты айқындау 

тәртібі 

1.  Аяқтау  әдісін  қолданған  кезде  есепті  салық  кезеңіндегі  салық  салу  мақсаттары  үшін  ұзақ  мерзімді 

келісімшарт бойынша табыс мынадай тәртіппен айқындалады: 

осы  келісімшарт  бойынша  оның  қолданылатын  барлық  кезеңі  үшін  алынуға  жататын  ұзақ  мерзімді 

келісімшарт  бойынша  табыстың  жалпы  сомасы  мен  ағымдағы  салық  кезеңінде  осындай  келісімшартты 

орындау үлесінің көбейтіндісі 

минус 

алдыңғы салық кезеңдерінде салық салу мақсаттары үшін осындай ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша табыс. 

2.  Егер  осы  бапта  өзгеше  көзделмесе,  ұзақ  мерзімді  келісімшартты  орындау  үлесі  мынадай  формула 

бойынша есептеледі: 

А/(А+Б), мұнда: 

А  -  алдыңғы  және  есепті  салық  кезеңдері  үшін  осы  Кодекске  сәйкес  шегерімге  жатқызылған  ұзақ 

мерзімді келісімшарт бойынша шығыстар; 

Б - ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша жұмыстарды аяқтау үшін кейінгі салық кезеңдерінде жобалау-

сметалық  құжаттамаға  сәйкес  жүргізілуі  тиіс,  ұзақ  мерзімді  келісімшартты  қолданудың  кейінгі  салық 

кезеңдерінде шегерімге жатқызылуға тиіс ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша шығыстар. 


3. Ұзақ мерзімді келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталатын салық кезеңінде осындай ұзақ мерзімді 

келісімшарттың орындалу үлесі бірге тең. 

  

  

§ 6. Табыстар мен шегерімдерді түзету   

131-бап. Жалпы ережелер 

Түзету  -  осы  Кодекстің 132-бабында

  белгіленген  жағдайларда  есепті  салық  кезеңіндегі  табыстың 

немесе шегерімнің мөлшерін бұрын танылған табыстың немесе шегерімнің сомасы шегінде ұлғайту немесе 

азайту. 


  

132-бап. Табыстар мен шегерімдерді түзету 

2014.02.07. № 225-V ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді 

және 2020 ж. 1 қаңтарға дейін қолданыста болады) (

бұр.ред.қара

 

1. Егер осы Кодекстің 90-бабының 2-1-тармағында

 өзгеше белгіленбесе, табыстар немесе шегерімдер 

мынадай жағдайларда: 

1) тауарларды толық немесе ішінара қайтарғанда; 

2) мәміленің шарттарын өзгерткенде; 

3)  сатылған  немесе  сатып  алынған  тауарлар,  орындалған  жұмыстар,  көрсетілген  қызметтер  үшін 

бағаны, өтемақыны өзгерткенде; 

4) бағадан жеңілдіктер, сатудан жеңілдіктер жасалғанда; 

5)  шарттың  талаптарын  негізге  ала  отырып,  өткізілген  немесе  сатып  алынған  тауарлар,  орындалған 

жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін ұлттық валютамен төленуге тиіс сома өзгергенде; 2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  6)  тармақша  өзгертілді  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

6)  ол  бойынша  табысты  түзету  осы  баптың  2-тармағына  сәйкес  жүргізілетін  талапты  есептен шығарғанда; 

2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  7)  тармақшамен  толықтырылды  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

7)  осы  Кодекстің 130-2-бабында

  көзделген,  келісімшарттың  қолданылу  мерзімі  ішінде  салық  салу 

мақсаттарында  ұзақ  мерзімді  келісімшарттар  бойынша  табыс  халықаралық  қаржылық  есептiлiк 

стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлiк  есеп  пен  қаржылық  есептiлiк  туралы 

заңнамасына  сәйкес  салық  төлеушінің  бухгалтерлік  есебінде  айқындалған,  осындай  келісімшарт  бойынша 

табыстардан  асып  түскен  жағдайда  түзетуге  жатады.  Бұл  ретте  түзету  табысты  осындай  асып  түсу 

мөлшерінде азайту арқылы жүргізіледі. 

2. Табысты түзетуді салық төлеуші-кредитор:  

заңды тұлғадан:  

дара кәсіпкерден; 

Қазақстан  Республикасында  қызметін  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асыратын  бейрезидент  заңды 

тұлғадан  осындай  тұрақты  мекеменің  қызметіне  қатысты  талаптар  бойынша  талапты  есептен  шығарған 

кезде жүргізеді.  

Осы тармақта көзделген табысты түзету: 

1) салық төлеуші-дебитор таратылған кезде оны тарату балансын бекіту күніне салық төлеуші-кредитор 

талап қоймаған; 

2) заңды күшіне енген сот шешімі бойынша талап есептен шығарылған жағдайларда жүзеге асырылады. 

Түзету бір мезгілде мынадай талаптарды сақтаған кезде: 

1) талаптардың туындауын растайтын бастапқы құжаттар болғанда; 

2)  талап  бухгалтерлік  есепте  табысты  түзету  күніне  көрсетілгенде  не  алдыңғы  кезеңдердегі 

бухгалтерлік есепте шығысқа жатқызылғанда (есептен шығарылғанда) жүргізіледі. Табысты түзету есептен 

шығарылған талаптың және осындай талап бойынша бұрын танылған табыстың сомасы шегінде жүргізіледі.  

Осы Кодекске сәйкес күмәнді деп танылған талаптарға осы тармақтың ережелері қолданылмайды. 

3.  Табысты  түзету  талаптардың  мөлшерін  оларды  кәсіпорынның  сатып  алу-сату  шарты  бойынша 

мүліктік кешен ретінде беруге байланысты азайтылған кезде жүргізілмейді. 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 4-тармақпен толықтырылды (2009 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгiзiлді);  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, табыстар мен шегерiмдердi түзету осы баптың 1-тармағында көрсетiлген жағдайлар басталған салық кезеңiнде жүргiзiледi. 

Осы  баптың  1-тармағының  7)  тармақшасына  сәйкес  табыстар  мен  шегерімдерді  түзету  ұзақ  мерзімді 

келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталатын салық кезеңінде жүргізіледі. 

  

  12-тарау. САЛЫҚ САЛЫНАТЫН ТАБЫСТЫ АЗАЙТУ ЖӘНЕ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ КЕЙБІР 

САНАТТАРЫН САЛЫҚ САЛУДАН БОСАТУ 

  

133-бапСалық салынатын табысты азайту 

1. Салық төлеушінің салық салынатын табысты мынадай шығыс түрлеріне: 2009.12.02.  №  133-ІV  ҚР 

Заңымен

  1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енді)  (бұр.

ред

.қара);  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2015.16.11.  №  403-V  ҚР 

Заңымен

  (

бұр.ред.қара

)  1)  тармақша 

өзгертілді

 

1) салық кезеңінде ірі салық төлеушілер мониторингінде тұрған салық төлеушілер  - салық салынатын кірістің 3 пайызынан аспайтын жалпы сомасы мөлшерінде: 

нақты  шеккен  шығыстардың  осы  Кодекстің 97-бабының  2-тармағында

  көзделген  әлеуметтік  сала 

объектілерін пайдаланған кезде алуға жататын (алынған) табыстардан асып түскен сомасын; 

алушысы: 

коммерциялық емес ұйым; 

әлеуметтiк саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйым; 

осы  Кодекстің 

135-3-бабы  1-тармағының

  екінші  абзацында  айқындалған  заңды  тұлға  болып 

табылатын, өтеусiз негiзде берiлген мүлiктiң құнын; 

көмекті алатын тұлғаның тарапынан өтініш  жасалу  негізінде салық төлеушінің шешімі болған кездегі 

қайырымдылық көмекті; 

2015.16.11. № 403-V ҚР 

Заңымен

 1-1) тармақшамен толықтырылды 

 

1-1) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген салық төлеушілерді қоспағанда, салық төлеушілер  - салық салынатын кірістің 4 пайызынан аспайтын жалпы сомасы мөлшерінде:  

нақты  шеккен  шығыстардың  осы  Кодекстің 97-бабының  2-тармағында

  көзделген  әлеуметтік  сала 

объектілерін пайдаланған кезде алуға жататын (алынған) кірістерден асып түскен сомасын;  

алушысы: 

коммерциялық емес ұйым; 

әлеуметтiк саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйым; 

осы  Кодекстің 

135-3-бабы  1-тармағының

  екінші  абзацында  айқындалған  заңды  тұлға  болып 

табылатын, өтеусiз негiзде берiлген мүлiктiң құнын; 

көмекті алатын тұлғаның тарапынан өтініш  жасалу  негізінде салық төлеушінің шешімі болған кездегі 

қайырымдылық көмекті; 

2)  мүгедектердің  еңбегіне  ақы  төлеуге  жұмсалған  шығыстардың  2  еселенген  мөлшерін  және 

мүгедектердің  жалақысының  және  басқа  да  төлемдердің  есептелген  әлеуметтік  салық  сомасының  50 

пайызын; 2011.19.01. № 395-IV ҚР 

Заңымен

 (2011 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  3) 

тармақша өзгертілді; 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

); 2014.29.12. № 269-V ҚР 

Заңымен

 

(2014 ж. 13 қазаннан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 3) тармақша жаңа редакцияда

 

3)  жеке  тұлға  салық  төлеушіде  кемінде  үш  жыл  жұмыс  істеу  міндеттемесі  туралы  шарт  жасасқан жағдайда, салық төлеушімен еңбек қатынастарында тұрмаған жеке тұлғаны оқытуға арналған шығыстарды 

азайтуға құқығы бар. 

Осы тармақшаның мақсатында оқытуға арналған шығыстар: 

оқытуға ақы төлеуге іс жүзінде жұмсалған шығыстарды; 

уәкілетті орган белгілеген 

нормалар

 шегінде тұруға іс жүзінде жұмсалған шығыстарды; 

оқитын  адамға  салық  төлеуші  айқындаған  мөлшерде,  бірақ  уәкілетті  орган  белгілеген  нормалардан 

аспайтын ақша сомасын төлеуге арналған шығыстарды;  

оқуға  түскен  кезде  оқу  орнына  баруы  және  оқу  аяқталғаннан  кейін  қайтуына  іс  жүзінде  жұмсалған 

шығыстардықамтиды. 

Осы тармақшаның ережелері: 

жеке тұлға оқыту шығыстарын жеке тұлғаның оқуы аяқталған салық кезеңін, сондай-ақ кейінгі салық 

кезеңін қамтитын уақыт кезеңі ішінде толық немесе ішінара өтеген жағдайды қоспағанда, оқыту шығыстары 

бойынша  осы  тармақшаның  ережелері  қолданылған  жеке  тұлғамен  еңбек  шарты  жеке  тұлғаның  оқуы 

аяқталған күннен бастап үш ай ішінде жасалмаған жағдайда қолданылмайды. Мұндай өтеу жағдайында осы 

тармақшаның  ережелері  оқыту  шығыстарының  жеке  тұлға  өтемеген  сомасының  мөлшерінде 

қолданылмайды; 

жеке тұлға  оқыту шығыстарын еңбек шарты  бұзылған салық кезеңін, сондай-ақ кейінгі салық кезеңін 

қамтитын  уақыт  кезеңі  ішінде  толық  немесе  ішінара  өтеген  жағдайды  қоспағанда,  оқыту  шығыстары 

бойынша  осы  тармақшаның  ережелері  қолданылған  жеке  тұлғамен  еңбек  шарты  мұндай  тұлғамен  еңбек 

шарты жасалған күннен бастап үш жыл өткенге дейін бұзылған жағдайларда қолданылмайды. Мұндай өтеу 

жағдайында  осы  тармақшаның  ережелері  оқыту  шығыстарының  жеке  тұлға  өтемеген  сомасының 

мөлшерінде қолданылмайды; 


жер  қойнауын  пайдаланушы  мұндай  оқыту  шығыстарына  қатысты  осы  Кодекстің 

112-бабының

 

ережелерін қолданған жағдайда қолданылмайды. 2011.19.01.  №  395-IV  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақшамен  толықтырылды  (2011  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді);  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  4)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2015  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4)  алушысы  осы  Кодекстің 135-1-бабының  1-тармағында

  айқындалған  дербес  білім  беру  ұйымы 

болып табылатын, өтеусiз берiлген мүлiктiң құнын; 

2012.09.01.  №  535-IV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақшамен  толықтырылды  (2013  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді);  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1 

қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2014.07.03.  №  177-V  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақша 

өзгертілді  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2015.31.10.  №  382-V  ҚР 

Заңымен

 5) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

)

 

5)  өнертабыстарды,  пайдалы  модельдерді,  өнеркәсіптік  үлгілерді  қорғау  саласындағы  уәкілетті  орган берген  өнеркәсіптік  меншік  объектілеріне  қорғау  құжаты  бар  өнеркәсіптік  меншік  объектісін  құруға 

байланысты  ғылыми-зерттеу  және  ғылыми-техникалық  жұмыстарға,  сондай-ақ  жоғары  оқу  орындарынан, 

ғылыми  ұйымдардан  және  стартап-  компаниялардан  ғылыми  және  (немесе)  ғылыми-техникалық  қызмет 

нәтижелерін  коммерцияландыру  мақсатында  лицензиялық  шарт  немесе  айрықша  құқықты  басқаға  беру 

шарты бойынша зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды сатып алуға арналған шығыстардың 

(шығындардың)  осы  Кодекстің 108-бабына

  сәйкес  шегерімдерге  жатқызылған  сомасының  елу  пайызы 

мөлшерінде азайтуға құқығы бар. 

Осы  тармақшаның  ережелері  Қазақстан  Республикасының  аумағында  ғылыми-зерттеу,  ғылыми-

техникалық  жұмыстардың  нәтижесін  енгізу  туралы  индустриялық-инновациялық  қызметті  мемлекеттік 

қолдау  саласындағы  уәкілетті  органның  қорытындысымен  расталған  көрсетiлген  жұмыстардың нәтижесi

 

және (немесе) ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелері Қазақстан Республикасының аумағында енгiзiлген жағдайда салық кезеңінде қолданылады. 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  6)  тармақшамен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

6) осы Кодекстің 147-бабының 2-тармағында

 көрсетілген салық салынатын табысты айқындау кезінде 

осы  Кодекстің 

110-бабының  1-тармағына

  сәйкес  шегеруге  жатқызылуға  тиіс  жұмыскердің  табыстары 

бойынша жұмыс берушінің есепті салық кезеңінде есепке жазылған шығыстарының бір еселік мөлшерінде 

азайтуға  құқығы  бар.  Осы  тармақшада  көзделген  азайту  осы  Кодекстің 147-бабының  2-тармағында

 

белгіленген  мөлшерлеме  бойынша  салық  салынатын  табысқа  қатысты  жүргізіледі  және  оны,  ауыл шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндірушілер және ауыл шаруашылығы 

кооперативтері  үшін  арнаулы  салық  режимін  қолданатын  заңды  тұлғаларды  қоспағанда,  ауыл 

шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру шаруашылығы) өнімін өндіруші заңды тұлғалар қолданады.»; 

Осы тармақтың мақсаттарында өтеусіз берілген мүліктің құны: 

ақша беру кезінде - берілген ақшаның мөлшерімен; 

жұмыстар орындау, қызметтер көрсету кезінде - осындай жұмыстарды орындауға, осындай қызметтерді 

көрсетуге жұмсалған шығыстардың мөлшерімен; 

өзге  де  мүлік  бойынша  аталған  мүліктің  қабылдап  алу-беру  актісінде  көрсетілген,  берілген  мүліктің 

баланстық құнының мөлшерімен айқындалады. 

2. Салық төлеушінің мынадай табыс түрлеріне салық салынатын табысты: 2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен

 1) тармақша жаңа редакцияда (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1)  тармақшаға  өзгерістерді  қараңыз  -  2014.28.11.  №  257-V  ҚР Заңы

  (2017  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізіледі) 

 

1)  тұрақсыздық  айыбын  (айыппұлды,  өсімпұлды)  қоспағанда,  негізгі  құралдардың,  жылжымайтын мүлікке инвестициялардың, биологиялық активтердің қаржы лизингі бойынша сыйақыны

2)  борыштық  бағалы  қағаздар  бойынша  сыйақыны  есебіне  жатқызу  күні  Қазақстан  Республикасының 

аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізімінде болатын осындай сыйақыны

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  3)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар, агенттiк облигациялар бойынша сыйақыны; 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

  3-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

3-1)  мемлекеттік  эмиссиялық  бағалы  қағаздарды  өткізуден  шеккен  залалдарға  азайтылған  мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарды; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

  3-2)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

3-2)  агенттік  облигацияларды  өткізуден  туындаған  залалдарға  азайтылған  агенттік  облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түсетін табыстарды; 

4)  табиғи  және  техногендік  сипаттағы  төтенше  жағдайлар  туындаған  жағдайда  гуманитарлық  көмек 

түрінде алынған және мақсатты пайдаланылған мүліктің құнын; 


5)  республикалық  мемлекеттік  кәсіпорын  мемлекеттік  органнан  немесе  республикалық  мемлекеттік 

кәсіпорыннан  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  шешімі  негізінде  өтеусіз  негізде  алған  негізгі 

құралдардың құнын; 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет