Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет21/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   126
§ 1. Жылдық жиынтық табыс 

  

84-бап. Жылдық жиынтық табыс 

1. Резидент заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы осы тұлғаның Қазақстан Республикасында және 

одан тысқары жерлерде салық кезеңінің ішінде алуына жататын (алынған) табыстарынан тұрады.  


Қазақстан  Республикасында  қызметін  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асыратын  бейрезидент  заңды 

тұлғаның жылдық жиынтық табысы осы Кодекстің 198-бабында

 көрсетілген табыстардан тұрады.  

Резидент  заңды  тұлғаның  Қазақстан  Республикасынан  тысқары  жерлердегі  көздерден  алынатын 

табыстары осы бөлімде және осы Кодекстің 27-тарауында

 белгіленген тәртіппен салық салынуға жатады.  

2. Мыналар салық салу мақсатына орай табыс ретінде қарастырылмайды:  

1) жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүліктің құны;  

2) эмитент өзі шығарған акцияларды орналастырудан алған ақша сомасы;  

3) егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе, мүлікті өтеусіз негізде беретін салық төлеуші үшін өтеусіз 

берілген  мүліктің

  құны.  Өтеусіз  орындалған  жұмыстардың,  көрсетілген  қызметтердің  құны  осындай 

жұмыстар орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шеккен шығыстар мөлшерінде айқындалады;  

4) осы Кодексте көзделген жағдайларда салық міндеттемесінің мөлшерін азайту сомасы; 

5)  егер  осы  Кодексте  өзгеше  көзделмесе,  басқа  тұлғадан  алынуға  жататыннан  (алынғаннан)  басқа, 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және 

қаржылық  есептілік  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  бухгалтерлік  есепте 

табыс

  деп  танылатын 

активтердің және (немесе) міндеттемелердің құнын өзгертуге байланысты туындайтын табыс;  

6)  халықаралық  қаржылық  есептілік  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік 

есеп  және  қаржылық  есептілік  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  активтерді  қайта  бағалауға 

арналған резервтерді азайту есебінен бөлінбеген пайданы арттыру.  2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 бап 7) тармақшамен толықтырылды (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа енді)

 

7)  халықаралық  қаржылық  есептілік  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік есеп  және  қаржылық  есептілік  туралы 

заңнамасының

  талаптарына  сәйкес  іс  жүзінде  орындалуға  тиіс 

міндеттеме  мен  бухгалтерлік  есепте  танылған  осы  міндеттеменің  құны  арасындағы  оң  айырма  түрінде 

бухгалтерлік есептегі міндеттеменің танылуына байланысты туындайтын табыс. 2012.09.01.  №  535-IV  ҚР 

Заңымен

  8)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

8)  ивестициялық  портфельді  басқаруға  арналған  лицензия  негізінде  пайлық  инвестициялық  қор активтерін  сенімгерлікпен  басқаруды  жүзеге  асыратын  басқарушы  компаниялар  үшін  -  Қазақстан 

Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасына

 сәйкес пайлық инвестициялық қорлар алған 

және мұндай басқарушы компанияның сыйақысын қоспағанда, пайлық инвестициялық қордың кастодианы 

солай деп таныған инвестициялық табыстар2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  9)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

9)  осы  Кодекстің 279-бабының  5)  тармақшасында

  көрсетілген  акцизделетін  тауарды  алыс-беріс 

шикізатынан өндірген тұлға үшін  -  алыс-беріс  шикізатынан өңделген өнім  болып  табылатын акцизделетін 

тауарлар бойынша акцизді төлеу жөніндегі салық міндеттемесін осындай тұлғаның орындау есебінен алуға 

жататын (алынған) өтем сомасы; 

2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  10)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

10) мемлекеттік мекемеден мемлекеттік кәсіпорын: шаруашылық  жүргізу  немесе  жедел  басқару  құқығында  осындай  кәсіпорынға  бекітіп  берілген  негізгі 

құралдар

шаруашылық  жүргізу  немесе  жедел  басқару құқығында осындай  кәсіпорынға бекітіп  берілетін негізгі 

құралдарды сатып алуға арналған ақша түрінде алған мүліктің құны. 

  

85-бап. Жылдық жиынтық табысқа енгізілетін табыстар 

1. Жылдық жиынтық табысқа салық төлеуші табыстарының барлық түрлері:  

1) өткізуден түсетін табыс;  

2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  1-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

1-1)  сақтандыру,  қайта  сақтандыру  ұйымының  сақтандыру,  қайта  сақтандыру  шарттары  бойынша табысы; 

2) құн өсімінен түсетін табыс;  

3) туынды қаржы құралдары бойынша табыс;  

4) міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс;  

5) күмәнді міндеттемелер бойынша табыс; 

2012.26.11.  №  57-V  ҚР 

Заңымен

  6)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2013  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

6)  осы  Кодекстің 106-бабының  1,  3  және  4-тармақтарына

  сәйкес  провизияларды  (резервтерді) 

шегеруге құқығы бар салық төлеуші құрған провизиялардың (резервтердің) мөлшерлерін азайтудан түсетін 

табыс;  


2008.10.12 № 100-IV ҚР Заңның 

23 бабына

  сәйкес  85-баптың  1-тармағы  7)  тармақшасының  қолданылуы 

2012 жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатылды

 


7) сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымдары құрған 

сақтандыру резервтерін азайтудан түсетін табыс; 

8) талап ету құқығын басқаға беруден түсетін табыс;  

9) кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім бергені үшін алған табыс;  

10) тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін табыс;  

11)  табиғи  ресурстарды  геологиялық  зерттеуге  және  өндіруге  дайындық  жұмыстарына  арналған 

шығыстарды, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстарын түзетуден түсетін табыс; 

12)  кен  орындарын  әзірлеу  салдарын  жою  қорына  аударымдар  сомасының  кен  орындарын  әзірлеу 

салдарын жою жөніндегі іс жүзіндегі шығыстар сомасынан асып кетуінен түсетін табыс; 

13) бірлескен қызметті жүзеге асырудан түсетін табыс;  

14)  егер  бұрын  бұл  сома  шегерімге  жатқызылмаса,  негізсіз  ұсталып,  бюджеттен  қайтарылған 

айыппұлдардан  басқа,  таңылған  немесе  борышкер  таныған  айыппұлдар,  өсімпұлдар  және  басқа  санкция 

түрлері;  

15) бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақылар;  

16) өтеусіз алынған мүлік түріндегі табыс; 

17) дивидендтер;  2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен___18)_тармақша_өзгертілді_(бұр.__ред'>Заңымен

 18) тармақша өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

18) депозит, борыштық бағалы қағаз, вексель бойынша сыйақылар, ислам жалдау сертификаты;  2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  19)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

19) оң бағамдық айырма сомасының теріс бағамдық айырма сомасынан асып кетуі. Бағамдық айырма сомасы  халықаралық  қаржылық  есептiлiк  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлiк 

есеп және қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалады; 

20) ұтыстар; 

21) әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған табыс;  

22) кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатудан түсетін табыс;  

2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 бап 22-1) тармақшамен толықтырылды

 

22-1) ислам банкінде орналастырылған инвестициялық депозит бойынша табыс; 23)  сенімгерлікпен  басқару  шарты  бойынша  сенімгерлікпен  басқару  құрылтайшысы  немесе 

сенімгерлікпен  басқару  туындайтын  өзге  жағдайларда  пайда  алушы  алатын  (алынуға  жататын),  мүлікті 

сенімгерлікпен басқарудан түсетін таза табыс;  

2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  23-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

23-1)  мемлекеттік  кәсіпорынның  шаруашылық  жүргізу  немесе  жедел  басқару  құқығында  осындай кәсіпорынға  бекітіп  берілген  негізгі  құралдардың  амортизациясына  байланысты  халықаралық  қаржылық 

есептілік  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  туындайтын 

табысы; 

24) осы тармақтың 1) - 23) тармақшаларында көрсетілмеген басқа да табыстар енгізіледі.  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен___4-тармақ_жаңа_редакцияда_(2014_ж._1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Егер  табыстардың  бірнеше  баптарында  сол  бір  табыстар  көрсетілуі  мүмкін  болса,  көрсетілген табыстар жылдық жиынтық табысқа бір рет енгізіледі. 

Егер осы Кодексте өзгеше белгіленбесе, осы бөлімнің мақсаты үшін табысты тану, оны таныған күнді 

қоса  алғанда,  қаржылық  есептіліктің  халықаралық  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының 

бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. 

Табысты  қаржылық  есептіліктің  халықаралық  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының 

бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептілік  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  тану  табысты  осы 

Кодекске  сәйкес  анықтау  және  тану  тәртібінен  ерекшеленетін  жағдайда,  көрсетілген  табыс  салық  салу 

мақсаттары үшін осы Кодексте белгіленген тәртіппен бір рет есепке алынады. 

3. Егер сенімгерлікпен басқарушы болып табылатын салық төлеушіге мүлікті сенімгерлікпен басқаруды 

құру  туралы  актімен  мүлікті  сенімгерлікпен  басқару  құрылтайшысы  немесе  пайда  алушы  үшін  салық 

міндеттемесін  орындау  жүктелсе,  мүлікті  сенімгерлікпен  басқару  шарты  бойынша  сенімгерлікпен  басқару 

құрылтайшысының  немесе  сенімгерлікпен  басқару  туындайтын  өзге  жағдайларда  пайда  алушының 

табыстары осы бөлімнің мақсатында осы салық төлеушінің жылдық жиынтық табысына қосылады. 

2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. Салық төлеушінің осы Кодекстің 131

 және 


132-баптарына

 сәйкес табыстарын түзетуге құқығы бар. 

Бұл  ретте  жылдық  жиынтық  табыс  осы  Кодекстің 

131

  және 


132-баптарына

  сәйкес  түзетулерді  ескере 

отырып, теріс мәнге ие болуы мүмкін. 

  

86-бап. Өткізуден түсетін табыс 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара)

 


1.  Егер  Қазақстан  Республикасының  трансферттiк  баға  белгiлеу  туралы  заңнамасында  өзгеше 

көзделмесе,  осы  Кодекстiң 87

  - 


98-баптарына

  сәйкес  жылдық  жиынтық  табысқа  енгiзiлетiн  табыстардан, 

сондай-ақ  осы  Кодекстiң 

111-бабының  1-тармағында

  көрсетiлген  шығыстардың  сомасынан  аспайтын 

бөлiкте осы Кодекстiң 

111-бабының 2-тармағында

 көрсетiлген табыстардан басқа, өткiзiлген тауарлардың, 

жұмыстардың, көрсетiлген қызметтердiң құны өткізуден түсетiн табыс болып табылады. 

Өткiзiлген  тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетiлген  қызметтердiң  құнына  қосылған  құн  салығының 

және акциздiң сомасы енгiзiлмейдi. 

2. Қызметтер көрсетуден түсетін табысқа осы бөлімнің мақсатында, сондай-ақ: 

1) кредит (қарыз, микрокредит) бойынша, репо операциялары бойынша сыйақылар түріндегі табыс; 

2) мүлікті қаржы лизингіне беру бойынша сыйақылар түріндегі табыс; 

3) роялти; 

4) мүлікті мүліктік жалдаудан (жалға беруден) түсетін табыс жатады.   

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  87-бап  жаңа  редакцияда  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгiзiлді) (бұр.

ред

.қара)

 

87-бап. Құн өсiмiнен түсетiн табыс 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

1. Құн өсімінен түсетін табыс: 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне  сәйкес мемлекет мұқтажы  үшін сатып алынған 

активтерді қоспағанда, амортизацияға жатпайтын активтерді өткізу; 

2) амортизацияға жатпайтын активтерді жарғылық капиталға салым ретінде беру; 

3) бірігу, қосылу, бөліну немесе бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастыру нәтижесінде амортизацияға 

жатпайтын активтердің шығып қалуы кезінде құралады. 

Осы  тармақтың  1)  тармақшасында  көрсетілген  жағдайда,  құн  өсімінен  түсетін  табыс  амортизацияға 

жатпайтын активті өткізу жүзеге асырылған салық кезеңінде танылады. 

Осы  тармақтың  2)  тармақшасында  көрсетілген  жағдайда,  құн  өсімінен  түсетін  табыс  амортизацияға 

жатпайтын активті жарғылық капиталға салым ретінде беру жүзеге асырылған салық кезеңінде танылады. 

Осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда, құн өсімінен түсетін табыс: 

бірігу,  қосылу,  бөліну  жолымен  қайта  ұйымдастыру  кезінде  -  тарату  салық  есептілігі  табыс  етілген 

салық кезеңінде

бөлініп  шығу  жолымен  қайта  ұйымдастыру  кезінде  -  бөліну  балансы  бекітілген  салық  кезеңінде 

танылады. 

2. Осы баптың мақсатында амортизацияға жатпайтын активтерге: 

1) жер учаскелерi; 

2) аяқталмаған құрылыс объектiлерi; 

3) орнатылмаған жабдық; 

4)  табыс  алуға  бағытталған  қызметте  пайдаланылмайтын,  бір  жылдан  астам  қызмет  мерзiмi  бар 

активтер; 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен___4-тармақ_өзгертілді_(2012_жылғы_1_қаңтардан_бастап_қолданысқа___енгізілді)_(__бұр.ред.қара'>Заңымен

  4-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

4-1)  осы  Кодекстің 116-бабы  2-тармағының  1-1)  тармақшасына

  сәйкес  тіркелген  активтерге 

жатқызылмайтын, қызмет мерзімі бір жылдан асатын активтер; 

5) бағалы қағаздар; 

6) қатысу үлесi; 

2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  6-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

6-1) инвестициялық алтын; 7)  құны  Қазақстан  Республикасының  2000  жылғы  1  қаңтарға  дейiн  қолданыста  болған  салық 

заңнамасына сәйкес толығымен шегерiмге жатқызылған негiзгi құралдар; 

8)  Қазақстан  Республикасының  инвестициялар  туралы 

заңнамасына

  сәйкес  2009  жылғы  1  қаңтарға 

дейiн  жасалған  келісімшарттар  бойынша  инвестициялық  жоба  шеңберiнде  пайдалануға  берiлген,  құны 

толығымен шегерiмге жатқызылған активтер; 

9) осы Кодекстiң 

97-бабының  2-тармағына

  сәйкес  әлеуметтiк  сала  объектілеріне  жатқызылған  мүлiк 

жатады. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3.  Осы  баптың 1-тармағының  1)  тармақшасында

  көрсетiлген  (осы  баптың 56

  және 

11-

тармақтарында

  көзделген  жағдайлардан  басқа)  жағдайда  өсiм  әрбір  актив  бойынша  өткізу  құны  мен 

бастапқы құн арасындағы оң айырма ретiнде айқындалады. 

Осы баптың 1-тармағының 2) тармақшасында

 көрсетiлген (осы баптың 56

 және 

11-тармақтарында

 

көзделген жағдайлардан басқа) жағдайда өсiм әрбір актив бойынша заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген  салым  құны  негізге  алына  отырып  айқындалған  актив  құны  мен  бастапқы  құн  арасындағы  оң 

айырма ретiнде айқындалады. 

Осы баптың 

1-тармағының 3) тармақшасында

 көрсетiлген (осы баптың 56

 және 

11-тармақтарында

 

көзделген  жағдайлардан  басқа)  жағдайда  өсiм  әрбір  актив  бойынша  беру  актiсiнде  немесе  бөлiну балансында көрсетiлген құн мен бастапқы құн арасындағы оң айырма ретiнде айқындалады. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

4. Мыналардан: осы Кодекстің 

115-бабының 14) тармақшасында

 көрсетілген шығындарды қоспағанда, осы Кодекске 

сәйкес шегерімдерге жатқызылмайтын шығындардан (шығыстардан); 

осы Кодекстiң 100-бабы 12-тармағының

 екiншi бөлiгiне сәйкес шегерiмдерге  жататын шығындардан 

(шығыстардан); 

салық  төлеушiнiң  осы  Кодекстiң 100-бабы  6

  және 


13-тармақтарының

,  сондай-ақ 101  -  114-

баптарының

 негiзiнде шегерiмге құқығы болатын шығындардан (шығыстардан); 

амортизациялық  аударымдардан  басқа,  егер  осы  баптың  12-тармағында  өзгеше  белгіленбесе,  осы 

баптың  2-тармағының  1),  2),  3),  4)  және  4-1)  тармақшаларында  көрсетілген  активтердің  бастапқы  құны 

сатып алуға, өндіруге, салуға арналған шығындардың, сондай-ақ олардың құнын арттыратын, оның ішінде 

қаржылық  есептіліктің  халықаралық  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік  есеп 

пен  қаржылық  есептілік  туралы 

заңнамасының

  талаптарына  сәйкес  олардың  құнын  сатып  алынғаннан 

кейін арттыратын басқа да шығындардың жиынтық құны болып табылады. 

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 4-1-тармақпен толықтырылды (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) 

 

4-1.  Осы  баптың  2-тармағының  7)  және  8)  тармақшаларында  көрсетілген  активтердің  бастапқы  құны нөлге тең деп танылады. 

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 4-2-тармақпен толықтырылды (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) 

 

4-2. Осы баптың 2-тармағының 9) тармақшасында  көрсетілген активтердің бастапқы құны деп мұндай активтердің  шығып  қалған  күнгі  қайта  бағалануы  мен  құнсыздануы  есепке  алынбаған  баланстық  құны 

танылады. 

5. Борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, бағалы қағаздар, сондай-ақ қатысу үлесi бойынша:  

1) өткізу кезiнде - өткiзiлу құны мен бастапқы құн (салым) арасындағы оң айырма; 2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2)  жарғылық  капиталға  салым  ретінде  беру  кезінде  -  заңды  тұлғаның  құрылтайшы  құжаттарында көрсетілген  салым  құны  негізге  алына  отырып  айқындалған  бағалы  қағаз,  қатысу  үлесі  құны  мен  бағалы 

қағаздардың, қатысу үлесінің бастапқы құны арасындағы оң айырма; 

3) бірiгу, қосылу, бөлiну немесе бөлiнiп шығу жолымен заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру нәтижесiнде 

шығып қалу кезiнде  - беру актiсiнде немесе бөлiну балансында көрсетiлген құн мен бастапқы құн (салым) 

арасындағы оң айырма әрбір бағалы қағаз, қатысу үлесi бойынша құн өсiмi болып танылады. 

6. Борыштық бағалы қағаздар бойынша: 

1)  өткізу  кезiнде  -  дисконттың  амортизациясы  және  (немесе)  өткiзiлген  күнгi  сыйлықақы  ескерiле 

отырып, өткiзiлу құны мен бастапқы құн арасындағы купон ескерiлмеген оң айырма; 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 2) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2) жарғылық капиталға салым ретiнде беру кезiнде - дисконттың амортизациясы және (немесе) берiлген күнгi сыйлықақы ескерiле отырып, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында көрсетілген салым құны негізге 

алына отырып айқындалған борыштық бағалы қағаз құны мен бастапқы құн арасындағы купон ескерiлмеген 

оң айырма;  

3) бірiгу, қосылу, бөлiну немесе бөлiнiп шығу жолымен заңды тұлғаны қайта ұйымдастыру нәтижесiнде 

шығып  қалу  кезiнде  -  дисконттың  амортизациясы  және  (немесе)  өткiзiлген  күнгi  сыйлықақы  ескерiле 

отырып,  беру  актiсiнде  немесе  бөлiну  балансында  көрсетiлген  құн  мен  бастапқы  құн  арасындағы  купон 

ескерiлмеген оң айырма әрбір бағалы қағаз бойынша құн өсiмi болып танылады. 

7.  Қаржылық  есептіліктiң  халықаралық  стандарттарында  және  Қазақстан  Республикасының 

бухгалтерлiк  есеп  және  қаржылық  есептілік  туралы 

заңнамасының

  талаптарында  көзделген  жағдайларда 

бағалы қағаздар мен қатысу үлестерiнiң құнын арттыратын сатып алуға байланысты шығындардың, оларды 

сатып алуға арналған iс жүзіндегі шығындардың жиынтығы, сондай-ақ жарғылық капиталға салымның құны 

осы баптың мақсатында бағалы қағаздар мен қатысу үлесiнiң бастапқы құны болып табылады. 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет