Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралыжүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет20/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   126
§ 2. Салықтық өтініш 

  

75-бапЖалпы ережелер 

1.  Салықтық  өтініш  -  осы  Кодексте  белгіленген  жағдайларда  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  өз 

құқықтарын іске асыру және міндеттерін орындау мақсатында салық органына табыс ететін құжаты. 

2011.05.07.  №  452-IV  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

2. Салықтық өтініштердің нысандарын

 уәкілетті орган бекітеді.   

76-бап. Салықтық өтінішті табыс ету тәртібі  

1. Салық төлеуші (салық агенті) салықтық өтінішті осы Кодексте белгіленген тәртіппен және мерзімде 

салық органдарына табыс етеді.  

2009.30.12  №  234-IV 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2009  жылғы  1  қаңтардан  қолданысқа  енгiзiлдi) 

(бұр.

ред

.қара); 2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 2-тармақ жаңа редакцияда (2015 ж. 1 қаңтардан бастап 

қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2015.17.11.  №  408-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді  (2016  ж.  1 

наурыздан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Салық  төлеушілер  (салық  агенттері),  егер  осы  Кодексте  өзгеше  белгіленбесе,  салықтық  өтінішті тиісті салық органдарына таңдауы бойынша: 

1) өзі келу тәртібімен - қағаз жеткізгіште; 

2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта арқылы - қағаз жеткізгіште

3) салық төлеушінің электрондық құжаты нысанында  - ақпаратты компьютерлік өңдеуге жол берілетін 

электрондық нысанда табыс етуге құқылы.  

Салық  төлеушілер  (салық  агенттері)  салықтық  өтінішті  «Азаматтарға  арналған  үкімет»  мемлекеттік 

корпорациясы арқылы ұсынуға құқылы. 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы арқылы ұсынылатын салықтық өтініштер 

тізбесін

 уәкілетті орган ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен бірлесіп белгілейді. 

3. Салықтық өтініш өзі келу тәртібімен қағаз жеткізгіште табыс етілген жағдайда көрсетілген салықтық 

нысан  екі  дана  етіп  жасалады,  бір  данасы  салық  органының  белгісі  қойылып,  салық  төлеушіге  (салық 

агентіне) қайтарылады.  

4. Салықтық өтініштің электрондық форматының құрылымы, салықтық өтінішті электрондық нысанда 

жасауға және табыс етуге арналған бағдарламалық қамтамасыз етілім және осы бағдарламалық қамтамасыз 

етілімді  жаңарту  ағымдағы  жылдың  1  қаңтарынан  кешіктірілмей  уәкілетті  органның  интернет-ресурсында 

орналастырылады.  

5.  Салықтық  өтінішке  өзгерістер  және  (немесе)  толықтырулар  енгізу  осы  Кодексте  белгіленген 

жағдайларда және тәртіппен жүзеге асырылады.  

  

  § 3. Салық тіркелімдері 

  

77-бапСалық тіркелімдері 

2011.05.07. № 452-IV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

) 1-тармақ өзгертілді

 

1.  Салық  тіркелімі  -  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  салық  салу  объектілері  және  (немесе)  салық салуға байланысты объектілер туралы мәліметтерді қамтитын құжаты. 

Салық  тіркелімдері

  осы  Кодекстің 56-бабының  3-тармағында

  көрсетілген  салықтық  есепке  алу 

мақсаттарын қамтамасыз ету үшін ақпаратты жинақтау мен жүйелеуге арналған.  

Салықтық есепке алу деректерін қалыптастыру салық салу мақсатына орай пайдаланылатын ақпаратты 

хронологиялық  тәртіппен  көрсету  арқылы  және  салықтық  есепке  алу  деректерінің  салық  кезеңдері 

арасындағы  (оның  ішінде  нәтижелері  бірнеше  салық  кезеңдері  ішінде  ескерілетін,  кейінгі  салық 

кезеңдерінде  салық  салу  объектісінің  мөлшеріне  әсер  ететін  немесе  бірқатар  жылдарға  ауысатын 

операциялар бойынша) сабақтастығын қамтамасыз ете отырып жүзеге асырылады.  

Салық  тіркелімдері  арнаулы  нысандар  түрінде  жүргізіледі.  Уәкілетті  орган  белгілеген 

салық 

тіркелімдері  нысандарын

  қоспағанда,  салық  тіркелімдерінің  нысандарын  және  оларда  салықтық  есепке 

алу  деректерін  көрсету  тәртібін  салық  төлеуші  (салық  агенті)  дербес  әзірлейді  және  салықтық  есепке  алу 

саясатында бекітеді. 

Салық  тіркелімдерінде  шаруашылық  операцияларының  көрсетілу  дұрыстығын  оларға  қол  қойған 

тұлғалар қамтамасыз етеді.  

2. Салық тіркелімдері:  

1)  салық  төлеуші  (салық  агенті)  осы  Кодекстің 56-бабының

  ережелерін  ескере  отырып,  салықтық 

есепке алу саясатында белгілеген нысандар бойынша салық төлеуші (салық агенті) дербес жасайтын салық 

тіркелімдерін; 2011.05.07. № 452-IV ҚР 

Заңымен

 2) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

2)  жасалу нысандары

  мен  қағидаларын  уәкілетті  орган  белгілейтін,  салық  төлеуші  (салық  агенті) 

жасайтын салық тіркелімдерін қамтиды. 

3. Салық тіркелімдері мынадай міндетті деректемелерді қамтуға тиіс: 

1) тіркелімнің атауы; 

2) салық төлеушінің (салық агентінің) сәйкестендіру нөмірі;  

3) тіркелім жасалған кезең; 

4) тіркелімді жасауға жауапты адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде). 2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2011.05.07. № 452-IV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

) 4-тармақ өзгертілді

 

4. Уәкілетті орган: 1)  салық  салудан  босатуды,  корпоративтік  табыс  салығы,  инвестициялық  салық  преференциялары 

бойынша салық салынатын табысты азайтуды қолдану; 

2)  тіркелген  активтер  топтарының  (кіші  топтарының)  баланстық  құндарын  айқындау  және  тіркелген 

активтер бойынша кейінгі шығыстар; 

3) туынды қаржы құралдары; 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  3-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2010  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгiзiлді)

 

3-1)  бейрезидент  заңды  тұлғаның  Қазақстан  Республикасындағы  тұрақты  мекемесi  шегерiмге жатқызған басқарушылық және жалпы әкiмшiлiк шығыстарының сомалары; 

2010.09.06.  №  288-IV  ҚР 

Заңымен

  3-2)  тармақшамен  толықтырылды  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

3-2) қаржы лизингіне берілген мүлік жөніндегі; 2014.07.03.  №  177-V  ҚР 

Заңымен

  3-3)  тармақшамен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

3-3) осы Кодекстің 90-бабы 2-тармағының 7) және 8) тармақшаларында

 көзделген, борышкерлерге 

қойылатын талаптар мөлшерін азайтуларды есепке алу жөніндегі

2008.10.12  № 100-IV ҚР Заңның 

48 бабына

 сәйкес 77-баптың 4-тармағы 4) тармақшасының қолданылуы 

2012 жылдың 1 қаңтарына дейін тоқтатылды 

 

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  4) 

тармақша өзгертілді

 

4) жазып берiлген және төлеуші алған қосылған құн салығының шот-фактуралары жөніндегі2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  5)  тармақшамен  толықтырылды  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

5) 2012.26.12. № 61-V ҚР Заңымен

 алып тасталды (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 


2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  6)  тармақшамен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)  

 

6)  агроөнеркәсіптік  кешен  саласындағы  дайындаушы  ұйымның  жеке  қосалқы  шаруашылықпен айналысатын тұлғадан ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуын және оны өткізуін есепке алу жөніндегі; 

2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  7)  тармақшамен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)  

 

7)  шығу  және  келу  туризмі  бөлігінде  -  туроператордың  көрсетілетін  қызметтері  жөніндегі  ақпаратты көрсету үшін салық тіркелімдерінің нысандарын белгілеуге құқылы. 

Осы  тармақтың  ережелері  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептілік 

туралы  заңнамалық  актісіне  сәйкес  бухгалтерлік  есепке  алуды  жүргізу  мен  қаржылық  есептілік  жасауды 

жүзеге асырмайтын дара кәсіпкерлерге қолданылмайды. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 4-1-тармақпен толықтырылды (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді); 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 4-1-тармақ өзгертілді (

бұр.ред.қара

 

4-1.  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептілік  туралы  заңнамалық актісіне  сәйкес  бухгалтерлік  есепке  алуды  жүргізу  мен  қаржылық  есептілік  жасауды  жүзеге  асырмайтын 

дара кәсіпкерлер үшін уәкілетті орган: 

1) табыстарды есепке алу; 

2) сатып алынған тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді есепке алу; 

3) жеке тұлғалардың төлем көзінен салық салынатын табыстарын,  осындай табыстар жөніндегі салық 

міндеттемелерін,  барлық  салықтар  мен  аударымдарды  қоса  алғанда  міндетті  зейнетақы  жарналарын, 

міндетті  кәсіптік  зейнетақы  жарналарын  және  әлеуметтік  аударымдарды  есепке  алу  жөніндегі 

міндеттемелерді есепке алу бойынша; 

4) мыналар: 

қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы;  

жер  үсті  су  көздерінің  су  ресурстарын  пайдаланғаны  үшін  төлемақы  жөніндегі  салықтық 

міндеттемелерді есепке алу бойынша ақпаратты көрсету үшін салық тіркелімдерінің нысандарын белгілеуге 

құқылы. 

2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  4-2-тармақпен  толықтырылды  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

4-2. Ірі салық төлеушілер мониторингін жүзеге асыру мақсатында уәкілетті орган: корпоративтік табыс салығы бойынша; 

үстеме пайда салығы бойынша; 

қосылған құн салығы бойынша; 

пайдалы қазбаларды өндіру салығы бойынша

ірі салық төлеушінің ағымдағы және алдағы күнтізбелік жылдарға жоспарлайтын қаржы-шаруашылық 

қызметінің көрсеткіштері туралы ақпарат қамтылатын салық тіркелімдерінің нысандарын белгілейді. 

5.  Салық  тіркелімдері  қағаз  жеткізгіштерде  жүргізілген  жағдайда  мұндай  салық  тіркелімдеріндегі 

қателерді түзету негізді болуға және енгізілген түзетулердің күні мен негіздемесі көрсетіле отырып, түзету 

енгізген жауапты адамның қолымен расталуға тиіс.  

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2010  ж.  1  шілдеден  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)

2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2015.03.12.  №  432-V  ҚР 

Заңымен

  (2016  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  6-

тармақ өзгертілді 

 

6.  Егер  осы  Кодекстің 624-бабында

  өзгеше  белгіленбесе,  салық  тіркелімдері  құжаттық  тексерулер 

жүргізу кезінде салық органдарының лауазымды адамдарына қағаз жеткізгіштерде және (немесе) тексеруді 

жүзеге  асыратын  салық  органдары  лауазымды  адамдарының  талап  етуі  бойынша  электрондық 

жеткізгіштерде ұсынылады. 

Салық  төлеуші  (салық  агенті)  салық  тіркелімдерін  электрондық  нысанда  жасаған  кезде,  салықтық 

тексеру  барысында  салық  органдары  лауазымды  адамдарының  талап  етуі  бойынша  салық  тіркелімдерін 

электрондық жеткізгіштерде және осындай салық тіркелімдерінің көшірмелерін қағаз жеткізгіште де табыс 

етуге міндетті, бұл көшірмелер басшының және салық төлеушінің (салық агентінің) осы салық тіркелімдерін 

жасау  үшін  жауапты  адамдарының  (адамының)  қолтаңбаларымен,  сондай-ақ  салық  төлеушіде  Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша мөр болмаған жағдайларды қоспағанда, салық 

төлеушінің мөрімен расталуға тиіс. 

Салық  төлеуші  (салық  агенті)  салық  тіркелімдерін  электрондық  нысанда  жасаған  кезде,  салықтық 

тексеру  барысында  салық  органдары  лауазымды  адамдарының  талап  етуі  бойынша  салық  тіркелімдерін 

электрондық жеткізгіштерде және осындай салық тіркелімдерінің көшірмелерін қағаз жеткізгіште де табыс 

етуге міндетті, бұл көшірмелер басшының және салық төлеушінің (салық агентінің) осы салық тіркелімдерін 

жасау  үшін  жауапты  адамдарының  (адамының)  қолтаңбаларымен,  сондай-ақ  салық  төлеушіде  Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша мөр болмаған жағдайларды қоспағанда, салық 

төлеушінің мөрімен расталуға тиіс. 

  

  9-тарау. САЛЫҚТЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  

78-бап. Қаржы лизингі 

2010.09.06. № 288-IV ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

) 1-тармақ өзгертілді

 

1. Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасының заңнамасына

  сәйкес  үш  жылдан 

асатын  мерзімге  жасалған  лизинг  шарты  бойынша  мүлікті  беру,  егер  ол  мынадай  талаптардың  біріне  сай 

келсе: 


1)  лизинг  шартында  мүліктің  лизинг  алушының  меншігіне  берілуі  және  (немесе)  лизинг  алушыға 

мүлікті тіркелген баға бойынша сатып алу құқығының берілуі белгіленсе; 

2)  қаржы  лизингінің  мерзімі  қаржы  лизингі  бойынша  берілетін  мүліктің  пайдалы  қызмет  мерзімінің 

жетпіс бес пайызынан асып кетсе; 

3) қаржы лизингінің бүкіл мерзімі үшін лизингтік төлемдердің ағымдағы (дисконтталған) құны қаржы 

лизингі бойынша берілетін мүлік құнының тоқсан пайызынан асып кетсе, қаржы лизингі болып табылады. 

Лизинг нысаналарын қайталама лизингке беру де қаржы лизингі болып табылады. 

Қайталама лизинг деп лизинг шарты (бұдан әрі осы баптың мақсаттары үшін - бастапқы лизинг шарты) 

тоқтатылған,  бұзылған  не  лизинг  нысаналары  санының  өзгеруіне  байланысты  ол  өзгертілген  жағдайда 

лизинг  берушінің  меншігінде  қалған  лизинг  нысаналарын  басқа  лизинг  алушыға  (лизинг  алушыларға) 

лизингке мынадай талаптарды бір мезгілде сақтай отырып беру танылады: 

бастапқы  лизинг  шартын  бұзу,  тоқтату  не  өзгерту  күні  мен  қайталама  лизинг  шартын  (шарттарын) 

жасасу күні осы Кодекстің 

269-бабында

 белгіленген бір салық кезеңіне дәл келсе; 

лизинг  нысаналарының  санына,  лизинг  төлемдеріне  және  лизинг  мерзіміне  арналған  талаптарды 

қоспағанда,  бастапқы  лизинг  шартында  көзделген  талаптар  қайталама  лизинг  шартында  (шарттарында) 

сақталса; 

қайталама  лизингке  бастапқы  лизинг  шарты  бойынша  олардың  жалпы  санынан  аспайтын  мөлшерде 

лизинг нысаналары берілсе; 

егер  бастапқы  лизинг  шарты  бойынша  аннуитеттік  төлем  әдісі  көзделген  болса  -  қайталама  лизинг 

шарты  (шарттары)  бойынша  лизингтік  төлемдердің  жалпы  сомасы  лизингтік  төлемдер  сомасына 

азайтылған,  лизинг  шарты  бұзылған  күнге  есептелген  бастапқы  лизинг  шарты  бойынша  лизингтік 

төлемдердің жалпы сомасынан аспаса; 

егер бастапқы лизинг шарты бойынша тең үлестермен төлеу әдісі көзделген болса - қайталама лизингке 

берілетін  лизинг  нысанасының  құны  лизингтік  төлемдер  сомасына  азайтылған,  лизинг  шарты  бұзылған 

күнге есептелген бастапқы лизинг шарты бойынша лизинг нысанасының құнынан аспаса, қайталама лизинг 

шарты  (шарттары)  бойынша  сыйақы  мөлшерлемесінің  мөлшері  бастапқы  лизинг  шарты  бойынша  сыйақы 

мөлшерлемесінің мөлшерінен аспаса; 

лизинг нысаналары қайталама лизингке кемінде үш жыл мерзімге берілсе. 

Мүлікті қаржы лизингіне беру лизинг берушінің мүлікті лизинг алушыға өткізуі ретінде қаралады. Бұл 

ретте  лизинг  алушы  лизинг  нысанасының  иесі  ретінде,  ал  лизингтік  төлемдер  -  лизинг  алушыға  берілген 

кредит бойынша төлемдер ретінде қаралады. 

Осы баптың мақсаттарында: 

аннуитеттік  төлемдер  әдісі  -  лизингтік  төлемдер  тең  уақыт  аралығы  арқылы  тең  сомалармен 

белгіленетін лизингтік төлемдерді есептеу әдісі; 

тең  үлестермен  төлеу  әдісі  -  лизинг  бойынша  сыйақыны  қоспағанда,  лизингтік  төлемдер  тең 

сомалармен белгіленетін лизингтік төлемдерді есептеу әдісі. 

2. Егер лизинг шартында лизинг алушының қаржы лизингінің мерзімін ұзарту құқығы белгіленсе, онда 

қаржы лизингінің мерзімі іс жүзінде ұзарту жүзеге асырылған мерзімді ескере отырып айқындалады.  

3.  Қаржы  лизингіне  (лизинг  бойынша)  берілген  (алынған)  мүліктің  құны  лизинг  шартын  жасасу  күні 

бойынша айқындалады.  

Лизинг алушының негізгі құрал, жылжымайтын мүлікке инвестициялар, биологиялық активтер ретінде 

алуына жататын лизинг нысанасы қаржы лизингі бойынша берілетін мүлік болып табылады.  

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

4. Мыналар қаржы лизингі болып табылмайды: 2009.30.12 № 234-IV 

Заңымен

  (2009  жылғы  1  қаңтардан  қолданысқа  енгiзiлдi)  (бұр.

ред

.қара); 2010.09.06. 

№ 288-IV ҚР 

Заңымен

  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

); 2012.24.12. № 

60-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

); 2014.07.03. № 177-V ҚР 

Заңымен

 (

бұр.ред.қара

) 1) тармақша өзгертілді

 

1) мынадай:  лизинг  алушы  Қазақстан  Республикасының  оңалту  және  банкроттық  туралы 

заңнамасына

  сәйкес 

банкрот деп танылған және Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен шығарылған; 


лизинг  алушы  -  жеке  тұлға  соттың  күшіне  енген  шешімі  негізінде  хабарсыз  кеткен  немесе  қайтыс 

болған  деп  жарияланған,  әрекетке  қабілетсіз  немесе  әрекет  қабілеті  шектеулі  деп  танылған,  оған  І,  ІІ-

топтардағы мүгедектік белгіленген, сондай-ақ лизинг алушы - жеке тұлға қайтыс болған; 

лизинг алушыда өндіріп алуды қолдануға болатын мүліктің, оның ішінде ақшаның, бағалы қағаздардың 

немесе  табыстың  болмауына  байланысты  лизинг  берушіге  атқару  құжатын  қайтару  туралы  сот 

орындаушысының  қаулысы  заңды  күшіне  енген  және  оның  мүлкін,  оның  ішінде  ақшасын,  бағалы 

қағаздарын немесе табысын анықтау жөнінде сот орындаушысы қабылдаған

Қазақстан Республикасының 

атқарушылық  іс  жүргізу  және  сот  орындаушыларының  мәртебесі  туралы  заңнамасында

  көзделген 

шаралар нәтижесіз болған; 

лизинг  алушының  мүлкіне,  оның  ішінде  ақшасына,  бағалы  қағаздарына  немесе  табысына  лизинг 

берушінің өндіріп алуды қолдануынан бас тарту туралы сот шешімі заңды күшіне енген; 

лизинг нысаналары қайталама лизингке берілген жағдайлардан басқа осындай шарттар жасасу күнінен 

бастап  үш  жыл  өткенге  дейін  олар  бойынша  лизинг  шарттары  бұзылған  (лизинг  шарты  бойынша 

міндеттемелер тоқтатылған) жағдайдағы лизингтік мәмілелер; 

2)  лизинг  шарты  қолданылуының  бірінші  жылында  олар  бойынша  лизингтік  төлемдер  сомасы  (шарт 

бойынша және (немесе) іс жүзіндегі) лизинг нысанасы құнының 50 пайызынан астамын құрайтын лизингтік 

мәмілелер;  

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 3) тармақша жаңа редакцияда (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3)  лизинг  алушыны  қайта  ұйымдастыру  жағдайын  қоспағанда,  лизинг  шартын  жасасу  күнінен  бастап үш  жыл  өткенге  дейін  олар  бойынша  міндеттемедегі  тұлғалардың  ауысуы  нәтижесінде  лизинг  алушы 

өзгерген лизингтік мәмілелер; 2010.09.06.  №  288-IV  ҚР 

Заңымен

  3-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа  енгізілді);  2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  3-1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3-1)  қайта  құру  арқылы  оны  қайта  ұйымдастыру  жағдайын  қоспағанда,  міндеттемедегі  тұлғалардың ауысуы нәтижесінде лизинг беруші өзгерген лизингтік мәмілелер; 

4) мүлікті қосалқы лизингке беру жөніндегі мәмілелер. 

  

79-бап.  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  алып  тасталды (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

  80-бап. Бірлескен қызметті жүзеге асыру  

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді   (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

1.  Егер  осы  Кодексте  өзгеше  белгіленбесе,  бірлескен  қызметті  жүргізу  туралы  уағдаластық  не  заңды тұлғаны  құрмай  бірлескен  қызмет  туралы  шартқа  екі  және  одан  да  көп  қатысушыларды  көздейтін 

уағдаластық  (бұдан  әрі  -  бірлескен  қызмет  туралы  шарт)  болған  жағдайда  салық  салу  объектілері  және 

(немесе) салық салуға байланысты объектілер осы Кодексте белгіленген тәртіппен бірлескен қызмет туралы 

шартқа әрбір қатысушы бойынша тиісінше ескеріледі және оларға салықтар салынады.  2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  өзгертілді   (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2.  Бірлескен  қызмет  туралы  шартқа  әрбір  қатысушы,  егер  осы  Кодексте  өзгеше  белгіленбесе,  өзінің қатысу  үлесіне  қатысты  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді 

айқындау үшін бірлескен қызмет бойынша активтерді, міндеттемелерді, табыстар мен шығыстарды есепке 

алуды дербес жүргізеді.  

3.  Бірлескен  қызмет  туралы  шартта  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты 

объектілерді  айқындау  үшін  бірлескен  қызмет  бойынша  активтерді,  міндеттемелерді,  табыстар  мен 

шығыстарды  бөлу  тәртібі  болмаған  жағдайда,  бірлескен  қызмет  туралы  шартқа  қатысушылар  алғашқы 

салық  есептілігін  табыс  еткенге  дейін  осындай  тәртіп  және  бірлескен  қызмет  нәтижесінде  туындайтын 

салық міндеттемесі көрсетілетін, бірлескен қызмет бойынша салықтық есепке алу саясатын әзірлеп, бекітеді.  2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  4-тармақ  өзгертілді   (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

4.  Бірлескен  қызмет  туралы  шартта  бірлескен  қызмет  туралы  шартқа  қатысушылардың,  егер  осы Кодексте  өзгеше  белгіленбесе,  осындай  қызмет  немесе  оның  бір  бөлігі  бойынша  салықтық  есепке  алуды 

жүргізуге жауапты уәкілетті өкілі анықталуы мүмкін.  

5. Бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың уәкілетті өкілі бірлескен қызмет немесе оның бір 

бөлігі бойынша активтерді, міндеттемелерді, табыстар мен шығыстарды салық мақсатына орай осы уәкілетті 

өкілдің  өзге  қызметі  бойынша  активтерден,  міндеттемелерден,  табыстар  мен  шығыстардан  бөлек  есепке 

алады.  


2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  6-тармақ  өзгертілді   (2009  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 


6.  Салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді  айқындау  үшін 

бірлескен  қызмет  бойынша  активтерді,  міндеттемелерді,  табыстар  мен  шығыстарды  бірлескен  қызмет 

туралы шартқа қатысушылар арасында бөлуді бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылар және (немесе) 

олардың  уәкілетті  өкілі  бірлескен  қызмет  туралы  шартта  көзделген  тәртіппен  әрбір  салық  кезеңінің 

қорытындылары бойынша жүзеге асырады.  

Егер бірлескен қызмет туралы шарт талаптарында және (немесе) бірлескен қызмет бойынша салықтық 

есепке  алу  саясатында  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді 

айқындау үшін активтерді, міндеттемелерді, табыстар мен шығыстарды бөлу тәртібі белгіленбесе, бірлескен 

қызмет  туралы  шартқа  қатысушылар  және  (немесе)  мұндай  қатысушылардың  уәкілетті  өкілі  көрсетілген 

бөлуді бірлескен қызмет туралы шартқа сәйкес қатысу үлестеріне барабар жүзеге асырады.  

Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау үшін бірлескен 

қызмет бойынша активтерді, міндеттемелерді, табыстар мен шығыстарды бірлескен қызмет туралы шартқа 

қатысушылар  арасында  бөлу  нәтижелері  жазбаша  түрде  ресімделуге,  оларға  бірлескен  қызмет  туралы 

шартқа  барлық  қатысушылар  және  (немесе)  олардың  уәкілетті  өкілі  болған  кезде  ол  қол  қоюға,  сондай-ақ 

мөрлермен бекітілуге (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайда олар болған кезде) 

тиіс.  Активтерді,  міндеттемелерді,  табыстар  мен  шығыстарды  бөлу  нәтижелері  туралы  құжатты  бірлескен 

қызмет  туралы  шартқа  әрбір  қатысушы  құжаттық  салықтық  тексеру  жүргізу  кезінде  салық  органдарына 

табыс етеді.  

Бірлескен  қызмет  туралы  шартқа  қатысушылардың  уәкілетті  өкілінде,  егер  осы  Кодексте  өзгеше 

белгіленбесе,  олардың  негізінде  активтерді,  міндеттемелерді,  табыстар  мен  шығыстарды  бөлу  жүзеге 

асырылған барлық құжаттардың көшірмелері болуға тиіс. 

  

  4-БӨЛІМ. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ 

  

10-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

  

81-бапТөлеушілер 

1.  Мемлекеттік  мекемелерді  қоспағанда,  Қазақстан  Республикасының  резидент  заңды  тұлғалары, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе Қазақстан 

Республикасындағы көздерден табыстар алатын бейрезидент заңды тұлғалар корпоративтік табыс салығын 

төлеушілер болып табылады.  

2.  Оңайлатылған  декларация  негізінде  арнаулы  салық  режимін  қолданатын  заңды  тұлғалар  осы 

Кодекстің 

61-тарауына

  сәйкес,  көрсетілген  режим  шеңберінде  салық  салынатын  табыстар  бойынша 

корпоративтік табыс салығын есептейді және төлейді.  

3.  Ойын  бизнесі  салығын,  тіркелген  салықты  төлеушілер  осы  Кодекстің 411420-баптарында

 

көрсетілген  қызмет  түрлерін  жүзеге  асырудан  түсетін  табыстар  бойынша  корпоративтік  табыс  салығын төлеушілер болып табылмайды.  

  

82-бап. Салық салу объектілері 

Корпоративтік табыс салығын салу объектілері мыналар болып табылады:  

1) салық салынатын табыс;  

2) төлем көзінен салық салынатын табыс;  

3) Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы  жүзеге асыратын бейрезидент заңды 

тұлғаның таза табысы.  

  

  

11-тарау. САЛЫҚ САЛЫНАТЫН ТАБЫС   

2008.10.12  № 100-IV ҚР Заңның 

23 бабына

 сәйкес 83-баптың қолданылуы сақтандыру, қайта сақтандыру 

ұйымдары  үшін  олардың  сақтандыру,  қайта  сақтандыру  қызметтерін  жүзеге  асыруы  бөлігінде  2012 

жылғы 1 қаңтарға дейін тоқтатылды

 

83-бап. Салық салынатын табыс 

Салық  салынатын  табыс  осы  Кодекстің 

99-бабында

  көзделген  түзетулерді  ескере  отырып  жылдық 

жиынтық табыс пен осы бөлімде көзделген шегерімдер арасындағы айырма ретінде айқындалады.  

  

  
Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет