Кодексі салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы


Заңымен  1) тармақ өзгертілді (бұр. реджүктеу 13.83 Mb.
Pdf просмотр
бет16/126
Дата28.04.2017
өлшемі13.83 Mb.
түріКодекс
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   126

Заңымен

 1) тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

1) салық төлеушімен келісілген, салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу мерзімін белгілейтін және осы шешімнің  ажырамас  бөлігі  болып  табылатын  салық  міндеттемесін  орындау  графигін  қоса  бере  отырып, 

салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы; 2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 2) тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

2)  салық  және  (немесе)  өсiмпұлдар  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін  орындау  мерзімдерін өзгертуден бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды. 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 3-тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

3. Салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы  шешімде  ол  бойынша  төлеу  мерзімі  өзгертілген  салықтың  және  (немесе)  өсiмпұлдардың  түрі  мен 

сомасы,  салық  төлеушінің  тегі,  аты,  әкесінің  аты  (ол  болған  кезде)  не  атауы,  сәйкестендіру  нөмірі  және 

шешімнің қолданылу мерзімі көрсетіледі. 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 4-тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

4.  Салық  және  (немесе)  өсiмпұлдар  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін  орындау  мерзімдерін өзгертуден  бас  тарту  туралы  шешім  салық  төлеуші  осы  тараудың  ережелерін  сақтамаған  жағдайда 

қабылданады. 

  

51-бап. Мүліктік кепіл шартын жасасу тәртібі 

1. Мүліктік кепіл шарты салық төлеушінің кепіл шартын жасасу туралы жазбаша өтініші келіп түскен 

күннен  бастап  күнтізбелік  он  бес  күн  ішінде  бағалаушының  кепілге  қойылатын  мүліктің  нарықтық  құнын 

бағалау туралы есебін қоса бере отырып, салық төлеуші және (немесе) үшінші тұлға және салық төлеушінің 

тіркеу есебінде тұрған жері бойынша салық органы арасында жасалады. 

Бағалаушының  кепілге  қойылатын  мүліктің  нарықтық  құнын  бағалау  туралы  есебі  салық  төлеушінің 

кепіл  шартын  жасасу  туралы  жазбаша  өтініш  берген  күніне  дейінгі  күнтізбелік  он  бес  күннен  бұрын 

жасалмауға тиіс. 

2. Мүліктік кепіл шарты мынадай талаптар сақталған кезде жасалады: 

1) кепіл шартының мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес 

келуге тиіс; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 2) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2) кепілге қойылатын мүлік өтімді болуға, жоғалудан немесе зақымданудан сақтандырылуға тиіс және оның нарықтық құны бюджетке төленуге жататын салықтың және өсімпұлдардың сомасынан кем болмауға 

тиіс. Мыналар: 

тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері

электр, жылу және өзге де энергия түрлері; 

тыйым салынған мүлік; 

мемлекеттік органдар қойған шектеулері бар мүлік; 

үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салынған мүлік; 

тез бүлінетін шикізат, тамақ өнімдері; 

мүліктік құқықтар кепіл нысанасы бола алмайды; 

3) кепілге қойылатын мүлікті қайта кепілге қоюға жол берілмейді; 2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 4-тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде мүліктік кепіл шартының міндетті мемлекеттік тіркелуі көзделген жағдайда салық төлеуші кепіл шартын жасасқаннан кейін оның тиісті тіркеуші органда 

тіркелуін  қамтамасыз  етеді  және  салық  және  (немесе)  өсiмпұлдар  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін 

орындау  мерзімдерін  өзгерту  туралы  шешім  қабылдайтын  салық  органына  кепіл  шартының  тіркелгенін 

растайтын құжатты дереу табыс етеді.  

  

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  51-1-баппен  толықтырылды  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) 

 

51-1-бап. Тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есепке жазылған сомаларын 

төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту тәртібі  

2014.29.12. № 269-V ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

1.  Тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларын  төлеу  жөніндегі  салық 

міндеттемесін  орындау  мерзімдерін  өзгерту  туралы  өтінішті  салық  төлеуші  (салық  агенті)  көрсетілген 

сомалармен келіскен және олар осы баптың 2-тармағында көзделген шарттарға сәйкес болған жағдайларда, 

салық төлеуші (салық агенті) тексеру нәтижелері туралы хабарлама тапсырылған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірмей, салық төлеуші орналасқан жері бойынша тіркелген салық органына қатысты жоғары 

тұрған орган болып табылатын салық органына табыс етеді. Өтінішке:  

1)  тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларын  төлеуді  көздейтін  салық 

міндеттемесін орындау графигі;  

2015.29.10. № 376-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша жаңа редакцияда (2016 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2)  кәсіпкерлік  жөніндегі  уәкілетті  орган  берген,  салық  төлеушінің  Қазақстан  Республикасының Кәсіпкерлік  кодексінде

  белгіленген  жеке  кәсіпкерлік  субъектілері  санаттарының  біріне  жататынын 

жазбаша растау қоса беріледі. 

Егер  салық  төлеуші  (салық  агенті)  осы  тармақтың  бірінші  бөлігінде  көзделген  мерзім  өткенге  дейін 

тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті 

төлемдердің және (немесе) өсімпұлдардың есепке жазылған сомаларын ішінара төлеген болса, онда мұндай 

салық төлеуші (салық агенті) тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтардың, бюджетке 

төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларының 

қалған  бөлігін  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін  орындау  мерзімдерін  өзгерту  туралы  өтінішті  табыс 

етуге құқылы.  

2.  Тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларын  төлеу  жөніндегі  салық 

міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту, егер жиынтығында мұндай сомалар:  

шағын  кәсіпкерлік  субъектілері  үшін  -  республикалық  бюджет  туралы  заңда  белгіленген  және  өтініш 

табыс етілген тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын 

айлық есептік көрсеткіштің

 3000 


еселенген мөлшерінен кем болмаса;  

орта  кәсіпкерлік  субъектілері  үшін  -  республикалық  бюджет  туралы  заңда  белгіленген  және  өтініш 

табыс  етілген  тиісті  қаржы  жылының  1  қаңтарында  қолданыста  болатын 

айлық  есептік  көрсеткіштің

 

153000 еселенген мөлшерінен кем болмаса; ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін - республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және өтініш табыс 

етілген  тиісті  қаржы  жылының  1  қаңтарында  қолданыста  болатын айлық  есептік  көрсеткіштің

  300000 

еселенген мөлшерінен кем болмаса, осы бапта белгіленген тәртіппен жүргізіледі. 

3. Осы баптың ережелері мынадай шарттардың біріне сай келетін салық төлеушілерге:  

салық төлеуші ретінде тіркелген күннен бастап осы баптың 1-тармағында көзделген өтініш беру күніне 

дейінгі кезең бес жылдан аз болса;  

салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің есептелген және (немесе) есепке 

жазылған сомаларының тексеру нәтижелері туралы хабарламада көрсетілген салықтың, бюджетке төленетін 

басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларын  төлеу  жөніндегі 

салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту  туралы  өтініш  берілген  жылдың алдындағы  күнтізбелік 

жылғы  түзетуді  есепке  алмай  заңды  тұлғаның  жылдық  жиынтық  табысына  (дара  кәсіпкердің  табысына) 

қатынасы ретінде айқындалатын салық жүктемесiнiң коэффициенті уәкілетті орган белгілеген орта салалық 

мәннен төмен болса, қолданылмайды.  

Осы  баптың  1-тармағында  көрсетілген  өтініш  салық  органына  өтініш  берілген  жылдың  алдындағы 

күнтізбелік  жылға  корпоративтік  (жеке)  табыс  салығы  бойынша  декларацияны  табыс  ету  мерзімі 

басталғанға  дейінгі  кезеңде  табыс  етілген  кезде  салық  жүктемесiнiң  коэффициенті  өтініш  беру  күніне 

корпоративтік (жеке) табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету мерзімі басталған соңғы күнтізбелік 

жылға  түзетуді есепке  алмай, салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да міндетті төлемдердің есептелген 

және (немесе) есепке жазылған сомаларының заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысына (дара кәсіпкердің 

табысына) қатынасы ретінде айқындалады.  2014.29.12. № 269-V ҚР 

Заңымен

 4-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

4.  Егер  салық  төлеуші  (салық  агенті)  салықтық  тексеру  жүргізілген  жеке  тұлғаның,  сондай-ақ  салық төлеуші  (салық  агенті)  басшысының  және  (немесе)  бас  бухгалтерінің  (ол  болған  кезде)  еңбекке  уақытша 

жарамсыздығына  байланысты  осы  баптың  1-тармағында  белгіленген  өтініш  беру  мерзімін  өткізіп  алған 

жағдайларда,  мұндай  салық  төлеуші  (салық  агенті)  өткізіп  алған  өтініш  беру  мерзімін  қалпына  келтіру 

мақсатында,  осы  тармақта  аталған  адамдардың  еңбекке  уақытша  жарамсыздық  кезеңі  аяқталған  күннен 

бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей, салық төлеуші орналасқан жері бойынша тіркелген салық органына 

қатысты жоғары тұрған орган болып табылатын салық органына өтініш және қолдаухат табыс етуге құқылы. 

Осы  тармақтың  ережелері  ұйымдық  құрылымы  жоғарыда  көрсетілген  тұлғалар  болмаған  уақытта 

оларды  алмастыратын  тұлғалардың  болуын  көздемейтін  салық  төлеушілерге  (салық  агенттеріне) 

қолданылады. 

Өткізіп алған өтініш беру мерзімін қалпына келтіру туралы қолдаухатқа:  

осы  тармақтың  бірінші  бөлігінде  көрсетілген  тұлғалардың  еңбекке  уақытша  жарамсыздық  кезеңін 

растайтын; 

осындай салық төлеушінің (салық агентінің) ұйымдық құрылымын белгілейтін құжат қоса беріледі. 


5.  Тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген,  есепке  жазылған  салықтарды,  бюджетке 

төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  және  (немесе)  өсімпұлдарды  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін 

орындау мерзімдерін өзгерту күнтізбелік отыз алты айдан аспайтын мерзімге жүргізіледі.  

6. Салық органы  салық төлеушінің (салық агентінің) өтінішін алған күннен бастап күнтізбелік он  бес 

күннен кешіктірмей қол қойылған күнінен бастап күшіне енетін мынадай шешімдердің:  

1)  салық  төлеушімен  келісілген,  салықтарды,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдерді  және 

(немесе)  өсімпұлдарды  төлеу  мерзімдерін  белгілейтін  және  осы  шешімнің  ажырамас  бөлігі  болып 

табылатын  салық  міндеттемесін  орындау  графигін  қоса  бере  отырып,  тексеру  нәтижелері  туралы 

хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  (немесе) 

өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларын  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін  орындау  мерзімдерін 

өзгерту туралы; 

2)  тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомалары  бойынша  салық 

міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгертуден бас тарту негіздерін көрсете отырып, одан бас тарту туралы 

шешімдердің бірін қабылдайды. 

7.  Салық  органы  осы  баптың  6-тармағының  1)  тармақшасында  көрсетілген  шешімді  қабылдаған 

жағдайда  салық  төлеуші  (салық  агенті)  тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың, 

бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған 

сомаларын  осындай  шешім  қолданылатын  мерзім  ішінде  бекітілген  графикке  сәйкес  ай  сайын  тең 

үлестермен төлеуді жүргізуге міндетті.  

8.  Тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларын  төлеу  жөніндегі  салық 

міндеттемесін  орындау  мерзімдерін  өзгерту  туралы  шешімде  ол  бойынша  төлеу  мерзімі  өзгертілген 

салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  түрі  мен 

сомасы, салық төлеушінің (салық агентінің) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) не атауы, сәйкестендіру 

нөмірі және шешімнің қолданылу мерзімі көрсетіледі. 

9. Салық төлеуші (салық агенті) осы тараудың ережелерін сақтамаған және (немесе) шарттарына сәйкес 

келмеген  жағдайларда,  тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке 

төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларын  төлеу 

жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгертуден бас тарту туралы шешім қабылданады. 

  

2013.05.12. № 152-V ҚР 

Заңымен

  51-2-баппен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) 

 

51-2-бап. Қайта құрылымдалатын ұйымның салық төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту тәртібі 

1.  Осы  баптың  ережелерін  қайта  құрылымдалатын  ұйым  сот  бекіткен  қайта  құрылымдау  жоспарына 

сәйкес осындай ұйым кредиторлар алдындағы міндеттемелерін қайта құрылымдауды жүзеге асырған салық 

кезеңі үшін есептелген және төленуге жататын корпоративтік табыс салығына қолданады. 

Осы  баптың  мақсаттары  үшін,  екінші  деңгейдегі  банктерді  қоспағанда,  қайта  құрылымдалатын  ұйым 

деп бір мезгілде мынадай шарттарға сай келетін салық төлеуші түсініледі: 

1) жарғылық капиталына мемлекет қатысатын резидент заңды тұлға болып табылады; 

2)  осындай  заңды  тұлғаның  кредиторлар  алдындағы  міндеттемелерін  орындауы  үшін  қайта 

құрылымдауды  жүргізу  «Қазақстан  Республикасындағы  банктер  және  банк  қызметі  туралы»  Қазақстан 

Республикасы Заңының 6-1-тарауында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады; 

3)  сот  осындай  заңды  тұлғаның  кредиторлар  алдындағы  міндеттемелерін  орындауы  үшін  қайта 

құрылымдауды  жүргізу  туралы  шешім  қабылдаған  күні,  банктерді  қоспағанда,  бас  ұйым  ретінде  банк 

конгломератына кіретін ұйым болып табылады. 

2.  Осы  Кодексте  белгіленген  салық  төлеу  мерзімін  қайта  құрылымдау  жоспарында  көзделген 

кредиторлар  алдындағы  міндеттемелерді  орындаудың  анағұрлым  кеш,  бірақ  осы  баптың  1-тармағында 

көрсетілген  салық  кезеңі  үшін  есептелген  және  төленуге  жататын  корпоративтік  табыс  салығын  осы 

Кодекстің 

142-бабында

  белгіленген  төлеу  мерзімі  күнінен  бастап  он  жылдан  аспайтын  мерзімге  ауыстыру 

қайта  құрылымдалатын  ұйымның  корпоративтік  табыс  салығын  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін 

орындау мерзімін өзгерту деп танылады. 

Бұл  ретте  корпоративтік  табыс  салығын  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін  орындау  мерзімдерін 

өзгерту осы баптың 3-тармағында көзделген шарттар сақталған кезде жүргізіледі. 

Қайта құрылымдалатын ұйымның осы баптың ережелерін бір реттен көп қолдануына жол берілмейді. 

3. Қайта құрылымдалатын ұйым осы баптың 1-тармағында көрсетілген салық кезеңі үшін корпоративтік 

табыс  салығы  бойынша  декларация  табыс  ету  мерзімінен  кешіктірмей,  орналасқан  жері  бойынша  салық 

органына  осы  бапқа  сәйкес  корпоративтік  табыс  салығын  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін  орындау 

мерзімдерінің өзгергені туралы хабарламаны табыс етуге міндетті. 

Қайта құрылымдалатын ұйым хабарламамен бір мезгілде мынадай құжаттарды:  

1)  Қазақстан  Республикасының  Ұлттық  Банкі  мақұлдаған  қайта  құрылымдау  жоспарының  нотариат 

куәландырған көшірмесін; 2) сот растаған қайта құрылымдауды жүргізу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің көшірмесін; 

3) сот растаған қайта құрылымдау жоспарын бекіту туралы соттың заңды күшіне енген ұйғарымының 

көшірмесін табыс етеді. 

4.  Осы  бапқа  сәйкес  корпоративтік  табыс  салығын  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін  орындау 

мерзімдерін  өзгерту  осындай  салықты  уақтылы  төлемегені  үшін  өсімпұлдар  есептелмей,  сондай-ақ  салық 

төлеушінің  және  (немесе)  үшінші  тұлғаның  мүлкі  кепілге  алынбай  және  (немесе)  банк  кепілдігінсіз 

жүргізіледі. 

5.  Осы  бапқа  сәйкес  корпоративтік  табыс  салығын  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесін  орындау 

мерзімдерін өзгерту салық төлеуші осы баптың ережелерін сақтамаған кезде жүргізілмейді. 

  

2014.29.12. № 269-V ҚР Заңымен

  51-3-баппен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) 

 

51-3-бап. Импортталатын тауарлар бойынша жанама салықтарды төлеу мерзімін өзгерту тәртібі 

Импортталатын тауарлар бойынша жанама салықтарды төлеу мерзімін өзгерту: 

1) қосылған құн салығы бойынша; 

2)  осы  Кодекске  сәйкес  таңбалауға  жататын  импортталатын  тауарлар  бойынша  акцизді  қоспағанда, 

акциз бойынша жүргізіледі. 

Осы  баптың  ережелері  Кеден  одағына  мүше  мемлекеттердің  аумақтарынан  импортталатын  тауарлар 

бойынша қолданылмайды. 

2. Кеден одағының 

кеден заңнамасына

 және (немесе) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына 

сәйкес  кеден  органына  табыс  етілген  ішкі  тұтыну  үшін  шығарудың  кедендік  рәсімімен  орналастырылған 

тауарларға  декларация  импортталатын  тауарлар  бойынша  жанама  салықтарды  төлеу  мерзімін  өзгертуге 

негіз болып табылады. 

3. Импортталатын тауарлар бойынша жанама салықтарды төлеу мерзімін өзгерту: 

1)  осындай  импортталатын  тауарларды  толық  көлемде  кедендік  тазарту  үшін  кеден  органына  Кеден 

одағының  кеден  заңнамасында  және  (немесе)  Қазақстан  Республикасының  кеден  заңнамасында  көзделген 

құжаттар табыс етілген; 

2)  егер  тұлғалар  уәкілетті  орган  белгілеген тәуекелдерді  басқару  жүйесін

  қолдану  нәтижесінде  осы 

бапта  көзделген,  жанама  салықтар  бойынша  төлеу  мерзімін  өзгертуді  қолдануға  құқығы  жоқ  тұлғалар 

санатына жатқызылмаған жағдайда жүргізіледі. 

4.  Осы  бапқа  сәйкес  импортталатын  тауарлар  бойынша  жанама  салықтарды  төлеу  мерзімін  өзгерту 

салық  органының  Кеден  одағының  кеден  заңнамасына  және  (немесе)  Қазақстан  Республикасының  кеден 

заңнамасына сәйкес импортталатын тауарларды ішкі тұтыну үшін шығару жүргізілген айдан кейінгі айдың 

20-күнгі мерзім бойынша жеке шотта есептелген салық сомасын көрсетуі арқылы беріледі. 

5.  Импортталатын  тауарлар  бойынша  жанама  салықтарды  төлеу  мерзімін  өзгерту  осы  бапқа  сәйкес 

импортталатын  тауарлар  бойынша  қосылған  құн  салығын  және  акциз  төлеу  жөніндегі  салық  міндеттемесі 

орындалған жағдайда салық төлеушіні өзгертілген мерзім шегінде өсімпұлдарды төлеуден босатады. 

  

2009.16.11. № 200-ІV ҚР Заңымен

  тақырыбы  өзгертілді  (бұр.

ред

.қара); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 

тақырыбы жаңа редакцияда (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

52-бап. Салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөнiндегi  салық  мiндеттемесiн  орындау  мерзiмдерiн  өзгерту  туралы  шешiмнiң 

қолданысын тоқтату 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара)

 

1. Салық және (немесе) өсiмпұлдар төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімнің қолданылуы онда белгіленген қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін тоқтатылады. 

2009.16.11. № 200-ІV ҚР 

Заңымен

 2-тармақ өзгертілді (бұр.

ред

.қара); 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 2-

тармақ жаңа редакцияда (2014 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2. Салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер және (немесе) өсімпұлдар төлеу жөніндегі салық  міндеттемесін  орындау  мерзімдерін  өзгерту  туралы  шешімнің  қолданылуы  тоқтатылады,  оның 

ішінде: 


1)  салық  төлеуші  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдердің  және  (немесе) 

өсімпұлдардың бүкіл сомасын шешімде белгіленген мерзім аяқталғанға дейін төлеген жағдайда; 

2)  салық  төлеуші  салық,  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті  төлемдер  және  (немесе)  өсімпұлдар 

төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау графигін бұзған жағдайда; 

3)  тексеру  нәтижелері  туралы  хабарламада  көрсетілген  салықтардың,  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті  төлемдердің  және  (немесе)  өсімпұлдардың  есепке  жазылған  сомаларын  төлеу  жөніндегі  салық 

міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы салық органының шешімінде көрсетілген мерзім ішінде 

тексеру нәтижелері туралы хабарламаға шағым берген жағдайда мерзімінен бұрын тоқтатылады. 

Осы  тармақшада  көзделген  жағдай  басталған  кезде  мұндай  салықты,  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті төлемдерді және (немесе) өсімпұлдарды төлеу жөніндегі салық міндеттемесін орындау мерзімдерін 

өзгерту  туралы  шешімнің  қолданылуы  салық  органы  осы  Кодекстің 

51-1-бабы  6-тармағының  1) 

тармақшасында

 көрсетілген шешімді қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.   

53-бап.  Кепілге  салынған  мүлікке  өндіріп  алуды  қолдану  және  оны  өткізу,  сондай-ақ  банк 

кепілдігінің орындалуын талап ету тәртібі 

1.  Салық  төлеушінің  және  (немесе)  үшінші  тұлғаның  мүліктік  кепілімен  және  (немесе)  банк 

кепілдігімен  қамтамасыз  етілген  салық  міндеттемесін  орындау  графигі  бұзылған  жағдайда  салық  органы 

салық  төлеушінің  және  (немесе)  үшінші  тұлғаның  кепілге  салынған  мүлкіне  өндіріп  алуды  қолданады  не 

банк кепілдігінің орындалуын талап етеді. 

2.  Салық  төлеушінің  және  (немесе)  үшінші  тұлғаның  кепілге  салған  мүлкін  өткізу  Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық заңнамасына

 сәйкес соттан тыс мәжбүрлеу тәртібімен жүргізіледі. 

  

54-бап. Салық міндеттемесінің тоқтатылуы 

1. Жеке тұлғаның салық міндеттемесі: 

1) қайтыс болғанда; 

2015.13.11. № 400-V ҚР 

Заңымен

 2) тармақша өзгертілді (

бұр.ред.қара

)

 

2) күшіне енген сот шешімі негізінде оны қайтыс болды деп жарияланғанда; 2015.13.11. № 400-V ҚР 

Заңымен

 3) тармақшамен толықтырылды 

 

3) «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты  бар  адамдарға  олардың  мүлікті  жария  етуіне  байланысты  рақымшылық  жасау  туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында белгiленген жағдайларда, тәртіппен және шарттармен тоқтатылады. 

2.  Дара  кәсіпкердің  салық  міндеттемесі  дара  кәсіпкер  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында 

белгіленген тәрпіппен қызметін тоқтатқаннан кейін тоқтатылады.  

3. Заңды тұлғаның салық міндеттемесі: 

1) таратылғаннан кейін; 

2)  қосылу  (қосылған  заңды  тұлғаға  қатысты),  бірігу  және  бөліну  жолымен  қайта 

ұйымдастырылғаннан кейін тоқтатылады. 

  

  

2. ЕРЕКШЕ БӨЛІМ   

  

3-БӨЛІМ. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР 

  

55-бап. Салықтың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түрлері 

1. Қазақстан Республикасында мынадай: 

1) салықтар:  

корпоративтік табыс салығы;  

жеке табыс салығы;  

қосылған құн салығы;  

акциздер;  

экспортқа рента салығы; 

жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен салықтары;  

әлеуметтік салық;  

көлік құралы салығы;  

жер салығы;  

мүлік салығы;  

ойын бизнесі салығы;  

тіркелген салық;  

бірыңғай жер салығы; 2013.04.07.  №  132-V  ҚР 

Заңымен

  2)  тармақша  өзгертілді  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

2) бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер:  мемлекеттік баж;  

алымдар;  

тіркеу алымдары;  

автокөлік құралының Қазақстан Республикасы аумағымен жүргені үшін алым;  

аукционнан алынатын алым;  

жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым;  

телевизия және радио тарату ұйымдарына радиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат беру үшін алым; 

азаматтық авиация саласындағы сертификаттау үшін алым; 

мыналар:  

жер учаскесін пайдаланғаны үшін;  

үстіңгі көздерден су ресурсын пайдаланғаны үшін;  

қоршаған ортаға эмиссия үшін;  жануарлар әлемін пайдаланғаны үшін;  

орманды пайдаланғаны үшін;  

ерекше қорғалатын табиғи аумақты пайдаланғаны үшін; 

радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін;  

қалааралық  және  (немесе)  халықаралық  телефон  байланысын,  сондай-ақ  ұялы  байланысты  бергені 

үшін; 


кеме жүзетін су жолдарын пайдаланғаны үшін;  

сыртқы (көрінетін) жарнаманы орналастырғаны үшін төлемақылар қолданылады. 2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-1-тармақпен  толықтырылды  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгiзiлді)

 

1-1.  Халықаралық  шарттарды  қолдану  мақсаттары  үшiн  қосылған  құн  салығы,  акциздер  -  жанама салықтар деп танылады. 

2. Салықтың, бюджетке  төленетін басқа  да міндетті төлемдердің сомасы  Қазақстан Республикасының 

Бюджет кодексінде және республикалық бюджет туралы заңда айқындалған тәртіппен тиісті бюджеттердің 

кірістеріне түседі. 

  

  

7-тарау. САЛЫҚТЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУ   

56-бап. Салықтық есепке алу және есепке алу құжаттамасы 

2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

 1-тармақ өзгертілді  (2009 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

1.  Салықтық  есепке  алу  -  салық  салу  объектілері  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілер туралы  ақпаратты  қорыту  және  жүйелеу,  сондай-ақ  салықты  және  бюджетке  төленетін  басқа  да  міндетті 

төлемдерді  есептеу  және  салық  есептілігін  жасау  мақсатында  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  осы 

Кодекстің талаптарына сәйкес есепке алу құжаттамасын жүргізу процесі. 

Жиынтық  салықтық  есепке  алу  -  бірлескен  қызмет  туралы  шартқа  қатысушылардың  уәкілетті  өкілі 

осындай қызмет бойынша жиынтық түрінде де және бірлескен қызмет туралы шартқа әрбір қатысушының 

қатысу үлесі бойынша да жүзеге асыратын салықтық есепке алу. 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2. Егер осы баптың 2-1-тармағында өзгеше белгіленбесе, салықтық есепке алу бухгалтерлік есепке алу деректеріне  негізделеді.  Бухгалтерлік  құжаттаманы  жүргізу  тәртібі  Қазақстан  Республикасының 

бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасында

 белгіленеді. 2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 2-1-тармақпен толықтырылды (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді)  

 

2-1.  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептілік  туралы  заңнамалық актісіне сәйкес бухгалтерлік есепке алуды жүргізуді және қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмайтын 

дара  кәсіпкерлер  уәкілетті  орган  бекіткен қағидаларға

,  осы  тарауға  және  осы  Кодекстің  7-1-тарауына 

сәйкес салықтық есепке алуды ұйымдастырады және жүргізеді. 

2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

 3-тармақ өзгертілді  (2011 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

3. Салық төлеуші (салық агенті) салықтық есепке алуды дербес және (немесе) бірлескен қызмет туралы шартқа  қатысушыларды  жиынтық  салықтық  есепке  алуды  жүргізуге  жауапты  уәкілетті  өкілі  арқылы 

ұйымдастырады және мыналарды: 

1)  салық  кезеңі  ішінде  салық  төлеуші  (салық  агенті)  жүзеге  асырған  операцияларды  салық  салу 

мақсатында есепке алу тәртібі туралы толық және дәйекті ақпараттың қалыптастырылуын; 

2) салық есептілігі нысандарының әрбір жолының таратып жазылуын; 

3) салық есептілігінің дәйекті жасалуын; 

4) салықтық бақылау үшін салық органдарына ақпарат берілуін қамтамасыз ету үшін ақпаратты салық 

мақсатында қорыту мен жүйелеудің салық тіркелімдері түріндегі нысандарын айқындайды. 2011.05.07. № 452-IV ҚР 

Заңымен

 (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (

бұр.ред.қара

)  4-

тармақ өзгертілді; 2014.29.09. № 239-V ҚР 

Заңымен

 4-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

 

4. Салық төлеуші (салық агенті), егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, салықтық есепке алу саясатын дербес әзірлейді және бекітеді. 

Шағын  бизнес  субъектілері  үшін  арнаулы  салық  режимін  қолданатын  салық  төлеушілер,  сондай-ақ 

шаруа  немесе  фермер  қожалықтары  үшін  арнаулы  салық  режимін  қолданатын  дара  кәсіпкерлер  осындай 

арнаулы  салық режимі қолданылатын қызмет бойынша  уәкілетті орган белгілеген нысан

  бойынша  дербес 

әзірленген салықтық есепке алу саясатын бекітеді. 

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  5-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 


5. Салықтық есепке алу саясаты - салық төлеуші (салық агенті) қабылдаған, осы Кодекстің талаптарын 

сақтай отырып салықтық есепке алуды жүргізу тәртібін белгілейтін құжат. 

Салықтық  есепке  алу  саясаты,  осы  баптың  2-1-тармағында  көрсетілген  дара  кәсіпкерлердің  салықтық 

есепке  алу  саясатын  қоспағанда,  халықаралық  қаржылық  есептілік  стандарттарына  және  Қазақстан 

Республикасының  бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептілік  туралы 

заңнамасының

  талаптарына  сәйкес 

әзірленген есепке алу саясатына жеке бөлім түрінде енгізілуі мүмкін. 

6. Есепке алу құжаттамасы: 2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  1)  тармақша  жаңа  редакцияда  (2011  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) (бұр.

ред

.қара)

 

1) бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамалық актіге сәйкес оны жүргізу бойынша міндеттеме жүктелген тұлғалар үшін - бухгалтерлік құжаттаманы; 

2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  1-1)  тармақшамен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

1-1) осы баптың 2-1-тармағында көрсетілген дара кәсіпкерлер үшін - бастапқы есепке алу құжаттарын; 2) салықтық нысандарды; 

3) салықтық есепке алу саясатын

4)  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілерді  айқындау  үшін, 

сондай-ақ салық міндеттемесін есептеу үшін негіз болып табылатын өзге де құжаттарды қамтиды. 

  

57-бап. Салықтық есепке алу ережесі 

2011.21.07.  №  467-ІV  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2012  жылғы  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді)  (

бұр.ред.қара

);  2013.05.12.  №  152-V  ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

)

 

1.  Егер  осы  Кодексте  өзгеше  белгіленбесе,  салық  төлеуші  (салық  агенті)  салықтық  есепке  алуды  осы Кодексте  белгіленген  тәртіппен  және  шарттарда  есепке  жазу  әдісі  бойынша  теңгемен  жүргізуді  жүзеге 

асырады. 2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  2-тармақ  жаңа  редакцияда  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

2.  Есепке  жазу  әдісі  -  есепке  алу  әдісі,  оған  сәйкес  операциялар  мен  өзге  де  оқиғалардың  нәтижелері ақшаны  немесе  оның  баламасын  алған  немесе  төлеген  күннен  бастап  емес,  олардың  жасалу  фактісі 

бойынша, оның ішінде жұмыстар орындалған, қызметтер көрсетілген, тауарлар мүлікті өткізу немесе кіріске 

алу  мақсатында  сатып  алушыға  немесе  оның  сенім  білдірілген  тұлғасына  тиеп  жіберілген  және  берілген 

күннен бастап танылады. 

3.  Салық  төлеуші  (салық  агенті)  салық  кезеңінің  қорытындылары  бойынша  салықтық  есепке  алу 

негізінде салық салу объектілерін  және  (немесе) салық  салуға  байланысты  объектілерді анықтайды,  салық 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептейді.  

2009.16.11.  №  200-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгiзiлді)  (бұр.

ред

.қара); 

2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді)  (бұр.

ред

.қара)  4-

тармақ өзгертілді

 

4.  Егер  осы  Кодексте  өзгеше  көзделмесе,  салық  салу  мақсатында  бағамдық  айырманы  валюта айырбастаудың  нарықтық  бағамын  қолдана  отырып  есепке  алу  халықаралық  қаржылық  есептілік 

стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік  есеп  және  қаржылық  есептілік  туралы 

заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.  

5. Тауарлық-материалдық қорларды салық салу мақсатына орай есепке алу, егер осы Кодексте өзгеше 

көзделмесе,  халықаралық  қаржылық  есептілік  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.  

6.  Борышкер  кепілмен  қамтамасыз  етілген  міндеттемені  орындамаған  кезде  айырбас  шарты  бойынша 

операция,  кепіл  нысанасын  кепіл  ұстаушыға  беру  салық  мақсатына  орай  тауарларды  өткізу,  жұмыстарды 

орындау, қызметтер көрсету ретінде қарастырылады.  

  

58-бап. Бөлек салықтық есепке алуды жүргізу ережесі  

1. Осы Кодексте салық салудың әртүрлі шарттары көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық 

төлеуші  осындай  қызмет  түрлері  бойынша  салық  міндеттемелерін  есептеу  мақсатында  салық  салу 

объектілерінің  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілердің  бөлек  есепке  алынуын  жүргізуге 

міндетті.  2014.28.11.  №  257-V  ҚР 

Заңымен

  1-1-тармақпен  толықтырылды  (2015  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

1-1.  Осы  Кодекстің 139-бабына

  сәйкес  есептелген  корпоративтік  табыс  салығын  азайтуды  жүргізетін 

салық  төлеуші  осы  бапқа  сәйкес  бөлек  салықтық  есепке  алуды  жүргізген  кезде  корпоративтік  табыс 

салығын  азайту  жүргізілетін  қызметті  және  өзге  де  қызметті  жүзеге  асырудан  алынған  (алынуға  жататын) 

табыстардың есепті салық кезеңі ішінде алынған (алынуға жататын) табыстардың жалпы сомасындағы үлес 

салмағы бойынша жалпы шығыстарды бөледі. 2.  Жер  қойнауын  пайдаланушы  осы  Кодекстің 

310-бабында

  көзделген  тәртіппен  келісімшарттан  тыс 

қызметтен  бөлек  келісімшарттық  қызмет  бойынша  салық  міндеттемелерін  есептеу  мақсатына  орай  салық 

салу объектілерінің және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің бөлек салықтық есепке алынуын 

жүргізуге міндетті.  

3.  Туынды  қаржы  құралдарымен  жасалатын  операциялар  жер  қойнауын  пайдалану  жөніндегі 

операцияларға (келісімшарттық қызметке) жатпайды. 

4.  Осы  Кодекстің 80-бабының  4-тармағында

  көзделген  жағдайда  бірлескен  қызмет  туралы  шартқа 

қатысушылардың  уәкілетті  өкілі  бірлескен  қызметі  және  өзге  қызмет  бойынша  салық  салу  объектілерінің 

және (немесе) салық салуға байланысты объектілердің бөлек салықтық есепке алынуын жүргізуге міндетті.  

5. Сенімгерлікпен басқарушы мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты бойынша сенімгерлікпен басқару 

құрылтайшысының  не  сенімгерлікпен  басқару  туындаған  өзге  жағдайларда  пайда  алушының  мүддесінде 

жүзеге  асырылатын  сенімгерлікпен  басқару  қызметі  және  өзге  де  қызмет  бойынша  салық  салу 

объектілерінің  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілердің  бөлек  салықтық  есепке  алынуын 

жүргізуге міндетті.  

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

 5-1-тармақпен толықтырылды (2013 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) 

 

5-1. Шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режімін қолданатын заңды тұлға жалпыға бірдей белгіленген  тәртіппен  салық  салынуға  жататын  табыстар  пайда  болған  кезде,  шағын  бизнес  субъектілері 

үшін  арнаулы  салық  режіміндегі  салық  міндеттемелерінен  бөлек  жалпыға  бірдей  белгіленген  тәртіппен 

салық міндеттемелерін есептеп шығару мақсатында салық салу объектілерінің және (немесе) салық салуға 

байланысты объектілердің бөлек салықтық есепке алынуын жүргізуге міндетті 2013.03.12.  №  151-V  ҚР 

Заңымен

  5-2-тармақпен  толықтырылды  (2014  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

5-2.  Қазақстан  Республикасының  аумағында  халықаралық  мамандандырылған  көрмені  ұйымдастыру және  өткізу  жөніндегі  қызметті  жүзеге  асыратын  ұйым  осы  Кодекстің 

135-3-бабының  1-тармағында

 

көрсетілген тиісті қызмет түрлері және өзге де қызмет бойынша салық міндеттемелерін есептеу мақсатында салық  салу  объектілерінің  және  (немесе)  салық  салуға  байланысты  объектілердің  бөлек  салықтық  есепке 

алынуын жүргізуге міндетті. 

6. Салық төлеуші бөлек салықтық есепке алуды осы Кодексте белгіленген талаптарды сақтай отырып, 

есепке алу құжаттамасының негізінде жүргізеді.  

Салық  төлеуші  осы  Кодексте  бөлек  салықтық  есепке  алу  жөнінде  талап  белгіленген  қызмет  түрлері 

бойынша  салық  міндеттемелерін  есептеу  мақсатында  салық  салу  объектілерін  және  (немесе)  салық  салуға 

байланысты объектілерді біріктіре алмайды. 

2014.28.11. № 257-V ҚР 

Заңымен

 7-тармақ өзгертілді (2015 ж. 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

)

 

7.  Егер  осы  баптың  1-1-тармағында  өзгеше  белгіленбесе,  салық  төлеуші  салықтық  есепке  алу саясатында  бөлек  салықтық  есепке  алуды  жүргізу  тәртібін,  оның  ішінде  жалпы  табыстар  мен  шығыстар 

түрлерінің  тізбесін,  осындай  табыстар  мен  шығыстарды  осы  Кодексте  салық  салудың  әртүрлі  шарттары 

белгіленген қызмет түрлері арасында бөлу әдістерін дербес белгілейді. 

Бұл  ретте  салық  төлеушінің  жалпы  табыстары  мен  шығыстары  деп  есептік  салықтық  кезеңнің 

табыстары  мен  шығыстары,  оның  ішінде  жекелеген  қызмет  түрін  жүзеге  асырумен  тікелей  себептік-

салдарлық  байланысы  болмайтын  және  толық  көлемде  осы  Кодексте  салық  салудың  әртүрлі  шарттары 

белгіленген  қызмет  түрлерінің  біреуіне  де  жатқызылмайтын  жалпы  тіркелген  активтер  бойынша  табыстар 

мен шығыстар түсініледі.  

8.  Егер  салықтық  есепке  алу  саясатында  осы  Кодексте  салық  салудың  әртүрлі  шарттары  белгіленген 

жалпы  табыстар  мен  шығыстарды  бөлу  тәртібі  белгіленбеген  болса,  онда  салық  органдары  салықтық 

тексерулер жүргізу барысында мұндай табыстар мен шығыстарды осы Кодекстің 

310-бабы 9-тармағының 

1) тармақшасында

 белгіленген тәртіппен бөлуді жүзеге асырады.  

  

59-бап. Есепке алу құжаттамасын жасауға және сақтауға қойылатын талаптар 

1. Есепке алу құжаттамасы қағаз және (немесе) электрондық жеткізгіштерде жасалады және салықтық 

тексеру жүргізу кезінде салық органына табыс етіледі.  

2. Салық төлеуші (салық агенті) есепке алу құжаттамасын қазақ және (немесе) орыс тілінде жасайды. 

Шет тілдерде жасалған жекелеген құжаттар болған кезде салық органы оларды қазақ немесе орыс тіліне 

аударуды талап етуге құқылы.  2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 3-тармақ өзгертілді (2009 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енді) 

(бұр.

ред

.қара);  2012.26.12. №  61-V  ҚР 

Заңымен

  3-тармақ  жаңа  редакцияда  (2014  ж.  1  шілдеден  бастап 

қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

3.  Салық  төлеуші  (салық  агенті)  есепке  алу  құжаттамасын  электрондық  нысанда  жасаған  кезде салықтық  тексеру  барысында  салық  органдарының  лауазымды  адамдарының  талап  етуі  бойынша, 

электрондық  шот-фактуралардың  ақпараттық  жүйесінде  тіркелген  шот-фактураларды  қоспағанда,  осындай 

құжаттаманың қағаз жеткізгіштердегі көшірмелерін табыс етуге міндетті. 


4.  Есепке  алу  құжаттамасы,  осы  баптың  5  және  6-тармақтарында  көзделген  жағдайларды  қоспағанда, 

есепке алу құжаттамасы жасалған кезеңнен кейінгі салық кезеңінен бастап осындай құжаттама жатқызылған 

салықтың немесе басқа да міндетті төлемнің әрбір түрі үшін осы Кодекстің 

46-бабында

  белгіленген  талап 

қою мерзімі өткенге дейін сақталады.  

5. Тіркелген активтердің, оның ішінде қаржы  лизингі бойынша берілген (алынған) активтердің құнын 

растайтын  есепке  алу  құжаттамасы  осындай  активтер  бойынша  амортизациялық  аударымдар  есептелетін 

соңғы  салық  кезеңі  аяқталысымен  басталатын  осы  Кодекстің 46-бабында

  белгіленген  талап  қою  мерзімі 

өткенге дейін сақталады.  

6.  Салық  салу  мақсатына  орай  амортизацияға  жатпайтын  активтердің  құнын  растайтын  есепке  алу 

құжаттамасы  осындай  активтердің  шығып  қалуы  немесе  толық  пайдаланылуы  болған  салық  кезеңі 

аяқталысымен  басталатын  осы  Кодекстің 46-бабында

  белгіленген  талап  қою  мерзімі  өткенге  дейін 

сақталады.  

7.  Салық  төлеушіні  (салық  агентін)  -  заңды  тұлғаны  қайта  ұйымдастырған  кезде  қайта 

ұйымдастырылған  тұлғаның  есепке  алу  құжаттамасын  сақтау  жөніндегі  міндеттеме  оның  құқық 

мирасқорына (құқық мирасқорларына) жүктеледі.  

  

60-бап. Салықтық есепке алу саясатына қойылатын талаптар 

2012.26.12. № 61-V ҚР 

Заңымен

  1-тармақ  өзгертілді  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап  қолданысқа  енгізілді) 

(

бұр.ред.қара

 

1. Салықтық есепке алу саясатында мынадай ережелер белгіленуге тиіс: 1) салық төлеуші (салық агенті) дербес әзірлеген салық тіркелімдерінің нысандары мен жасалу тәртібі; 

2) стандарттау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 

сыныптауышына сәйкес жүзеге асырылатын қызмет түрлерінің тізбесі; 

2010.30.06. № 297-ІV ҚР 

Заңымен

  3)  тармақшасының  мемлекеттік  тілдегі  мәтіні  өзгермейді  (2011  ж.  1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

 

3) салықтық есепке алу саясатының сақталуына жауапты адамдар лауазымдарының атауы; 4)  осы  Кодексте  салық  салудың  әртүрлі  шарттары  көзделген  қызмет  түрлері  жүзеге  асырылған 

жағдайда осы Кодекстің 58-бабында

 белгіленген ережелерді сақтай отырып, бөлек салықтық есепке алудың 

жүргізілу тәртібі; 

5) жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асырған жағдайда бөлек салықтық есепке 

алудың жүргізілу тәртібі; 

6) корпоративтік табыс салығын есептеу мақсатына орай шығыстарды шегерімге жатқызудың, сондай-

ақ қосылған құн салығын есепке жатқызудың осы Кодексте көзделген, салық төлеуші таңдап алған әдістері; 

2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 7) тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

7) хеджирленетiн операцияларды жүзеге асырған жағдайда хеджирленетін тәуекелдерді, хеджирленетін баптарды және оларға қатысты пайдаланылатын хеджирлеу құралдарын, хеджирлеу тиімділігінің дәрежесін 

бағалау әдістемесін айқындау саясаты. 2009.12.02. № 133-ІV ҚР 

Заңымен

 8) тармақшамен толықтырылды; 2011.21.07. № 467-ІV ҚР 

Заңымен

 8) 

тармақша өзгертілді (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (

бұр.ред.қара

 

8)  ислам  бағалы  қағаздарымен  операцияларды  жүзеге  асырған  жағдайда  ислам  бағалы  қағаздары бойынша табыстарды есепке алу саясаты. 

234-ІV  ҚР 

Заңымен

  мазмұн  9)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  жылғы  1  қаңтардан  қолданысқа 

енгiзiлдi)

 

9) осы Кодекстiң 120-бабы 2-тармағының

 ережелерiн ескере отырып, тiркелген активтердiң әрбір кiшi 

тобы, тобы бойынша амортизация нормалары;  

234-ІV  ҚР 

Заңымен

  мазмұн  10)  тармақшамен  толықтырылды  (2009  жылғы  1  қаңтардан  қолданысқа 

енгiзiлдi)

 

10) қосылған құн салығын төлеушiлер болып табылатын резидент заңды тұлғаның құрылымдық бөлiмшелерi осы Кодекске сәйкес шот-фактураларды жазып берген жағдайда - шот-фактураны жазып 

беретiн құрылымдық бөлiмшелер бойынша:  

осындай құрылымдық бөлiмшелердi сәйкестендiру үшiн шот-фактураларды нөмiрлегенде 

пайдаланылатын осындай құрылымдық бөлiмшелердiң әрқайсысының коды;  

шот-фактураларды жазып берген кезде оларды нөмiрлегенде пайдаланылатын цифрлардың ең жоғарғы 

саны; 


2012.26.12.  №  61-V  ҚР 

Заңымен

  11)  тармақшамен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

11)  шот-фактураларды  жазып  берген  кезде  оларды  нөмірлеуге  қолданылатын  цифрлардың  ең  үлкен саны. 

Осы  тармақтың  5),  9),  10)  және  11)  тармақшаларының  ережелері  Қазақстан  Республикасының 

бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептілік  туралы  заңнамалық  актісіне  сәйкес  бухгалтерлік  есепке  алуды 

жүргізуді және қаржылық есептілік жасауды жүзеге асырмайтын дара кәсіпкерлерге қолданылмайды. 2.  Бірлескен  қызмет  жөніндегі  салықтық  есепке  алу  саясатын  бірлескен  қызмет  туралы  шартқа 

қатысушылар осы Кодексте белгіленген тәртіппен және негіздер бойынша әзірлейді және бекітеді. 2010.30.06.  №  297-ІV  ҚР 

Заңымен

  2-1-тармақпен  толықтырылды  (2009  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді) 

 

2-1.  Өнімді  бөлу  туралы  келісім  (келісімшарт)  шеңберінде  жай  серіктестік  (консорциум)  құрамында жер  қойнауын  пайдалану  бойынша  қызметті  жүзеге  асыру  кезінде  салықтық  есепке  алу  саясатында  осы 

баптың 1-тармағының  талаптарымен  қатар  жай серіктестік  қатысушыларының және  (немесе) оператордың 

Қазақстан  Республикасының  салық  заңнамасында  көзделген  салық  және  бюджетке  төленетін  басқа  да 

міндетті төлемдердің әрбір түрі бойынша салық міндеттемесін орындауының осы Кодекстің 308-1-бабының 

3-тармағына

 сәйкес таңдап алынған тәсілін қамтуға тиіс. 2015.27.04. № 311-V ҚР 

Заңымен

 3-тармақ жаңа редакцияда (

бұр.ред.қара

)

 

3. Егер осы тармақта өзгеше белгіленбесе, осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 4), 5), 6) және 9) тармақшаларында  көзделген,  салықтық  есепке  алу  саясатында  белгіленген  ережелердің  күші  күнтізбелік 

жылға қолданылады және салықтық тексеру жүргізілген салық кезеңдері бойынша өзгертуге жатпайды.  

Қосылған  құн  салығын  төлеуші  таңдаған,  осы  Кодекстің 

260-бабының  4-тармағында

  және  (немесе) 262-бабының  5-1-тармағында

  көзделген  қосылған  құн  салығын  есепке  жатқызу  әдісі  қосылған  құн 

салығын  есептеу  мақсаттары  үшін  белгіленген  салық  кезеңіне  қолданылады  және  салықтық  тексеру 

жүргізілген салық кезеңдері бойынша өзгертуге жатпайды. 

4. Салық төлеуші (салық агенті) салықтық есепке алу саясатында бұрын көрсетілмеген қызмет түрлерін 

жүзеге асырған кезде салықтық есепке алу саясатына тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге 

тиіс. 

5. Салық төлеуші (салық агенті) салықтық есепке алу саясатына өзгерісті және (немесе) толықтыруды мынадай: 

1)  халықаралық  қаржылық  есептілік  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік 

есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес әзірленген жаңа салықтық есепке 

алу саясатын немесе есепке алу саясатының жаңа бөлімін бекіту;  

2)  халықаралық  қаржылық  есептілік  стандарттарына  және  Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік 

есеп  және  қаржылық  есептілік  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  әзірленген  қолданыстағы 

салықтық  есепке  алу  саясатына  немесе  қолданыстағы  есепке  алу  саясатының  бөліміне  өзгерістер  және 

(немесе) толықтырулар енгізу тәсілдерінің бірімен жүзеге асырады. 

6. Салық төлеушінің (салық агентінің) мынадай: 

1)  кешенді  және  тақырыптық  тексерулер  жүргізу  кезеңінде  -  тексерілетін  салық  кезеңінің  салықтық 

есепке алу саясатына; 

2)  шағымдар  берудің  қалпына  келтірілген  мерзімін  ескере  отырып,  тексеру  нәтижелері  туралы 

хабарламаға  және  (немесе)  салық  қызметінің  жоғары  тұрған  органының  хабарламаға  жасалған  шағымды 

қарау  нәтижелері  бойынша  шығарған  шешіміне  шағым  беру  және  оны  қарау  мерзімі  кезеңінде  шағым 

жасалатын салық кезеңінің салықтық есепке алу саясатына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуіне 

жол берілмейді. 

  

  

2012.26.12.  №  61-V  ҚР Заңымен

  кодекс  7-1-тараумен  толықтырылды  (2013  ж.  1  қаңтардан  бастап 

қолданысқа енгізілді)

 

7-1-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАЛЫҚ АКТІСІНЕ СӘЙКЕС БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПКЕ АЛУДЫ 

ЖҮРГІЗУДІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖАСАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРМАЙТЫН ДАРА 

КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ САЛЫҚТЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫ ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

  

60-1-бап. Жалпы ережелер 

Қазақстан  Республикасының  бухгалтерлік  есеп  пен  қаржылық  есептілік  туралы  заңнамалық  актісіне 

сәйкес  бухгалтерлік  есепке  алуды  жүргізуді  және  қаржылық  есептілік  жасауды  жүзеге  асырмайтын  дара 

кәсіпкерлердің салықтық есепке алуды жүргізуі және салық міндеттемелерін айқындау және орындау тәртібі 

бөлігінде осы Кодекстің нормаларын қолдану мақсатында мынадай ұғымдар қолданылады: 

1) активтер - дара кәсiпкер бақылап отыратын, болашақта экономикалық пайда алу күтiлетiн мүлік; 

2)  бастапқы  есепке  алу  құжаттары  -  салықтық  есепке  алуды  жүргiзуге  негiз  болатын,  операцияның 

немесе  оқиғаның  жасалу  фактiсiнiң  және  оны  жасауға  берiлген  құқықтың  қағаз  және  электрондық 

жеткiзгiштегi құжат жүзіндегі растамасы; 

3) биологиялық актив - ауыл шаруашылығы қызметінде пайдалануға арналған жануар немесе өсімдік;  

4) капитал - дара кәсiпкердiң активтерінде барлық мiндеттемелер шегерiлiп тасталғаннан кейiн қалатын 

үлес; 


5)  материалдық  емес  актив  -  физикалық  пішіні  жоқ,  өндірісте  пайдалануға  немесе  әкімшілік 

мақсаттарға,  оның  ішінде  басқа  тұлғаларға  мүліктік  жалдауға  (жалға  беруге)  арналған,  сәйкестендірілетін 

ақшалай емес актив; 


6)  мiндеттеме  -  дара  кәсiпкердiң  мойнында  тұрған  мiндетi,  оны  реттеу  экономикалық  пайданы 

қамтитын ресурстардың шығып қалуына әкеп соғады

7) негізгі қаражат - материалдық активтер, олар: 

тауарларды  өткізген,  жұмыстарды  орындаған,  қызметтерді  көрсеткен  кезде  өндірісте  пайдалануға 

немесе әкімшілік мақсаттарға, оның ішінде басқа тұлғаларға мүліктік жалдауға (жалға беруге) арналған; 

бір жылдан астам уақыт бойы пайдаланылуы болжанатын материалдық активтер; 

8)  табыстар  -  есептi  кезең  iшiнде  активтердiң  түсуі  немесе  өсiмi  немесе  мiндеттемелердiң  азаюы 

нысанында экономикалық пайданың ұлғаюы, олар капиталға қатысушы тұлғаның жарнасымен байланысты 

ұлғаюдан өзгеше капиталдың ұлғаюына әкеледі; 

9) тауар-материалдық қорлар - сатуға, сондай-ақ өндірістік процесте, әкімшілік мақсаттар үшін немесе 

жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде пайдалануға арналған активтер. 

  

60-2-бап. Бастапқы есепке алу құжаттарының нысандары мен оларды жасау жөніндегі талаптар 

1. Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамалық актісіне 

сәйкес  бухгалтерлік  есепке  алуды  жүргізуді  және  қаржылық  есептілік  жасауды  жүзеге  асырмайтын  дара 

кәсіпкерлер  бастапқы  есепке  алу  құжаттарын  қолданады,  олардың  нысандары  мен  жасау  жөніндегі 

талаптарын уәкілетті орган бекітеді. 

2. Салық тіркеліміндегі жазбалар бастапқы құжаттардың негізінде жүргізіледі. 

  

60-3-бап. Салықтық есепке алуды жүргізу ерекшеліктері 

1. Дара кәсіпкерлер шетелдік валютамен  жасалған операцияларды операция жасалған  күнгі валютаны 

айырбастаудың нарықтық бағамын қолдана отырып теңгемен қайта есептейді. Бағам айырмашылығы салық 

салу мақсатында ескерілмейді. 

2. Салықтық есепке  алуда  тауар-материалдық қорлар (бұдан әрі  -  қорлар) оларды дара  кәсіпкер не  ол 

уәкілеттік  берген  тұлға  алған  кезде,  оның  ішінде  оларды  дара  кәсіпкер  құрамынан  өзге  де  активтерді 

ауыстыру  арқылы  негізгі  құралдарды  бөлшектеу  нәтижесінде  өндіргеннен  кейін  өзіндік  құны  бойынша 

танылады.  

Қорлардың  өзіндік  құны  қорларды  сатып  алуға,  қайта  өңдеуге  арналған  шығындарды  және  оларды 

ағымдағы  жай-күйіне  жеткізу  және  ағымдағы  орналасу  орындарына  дейін  жеткізіп  беру  мақсатында 

жүргізілген өзге де шығындарды қамтиды. 

Сатып алуға арналған шығындар импорт баждарын, салықтарды (өтелетіндерінен басқа), тасымалдауға, 

өңдеуге арналған шығыстарды және тікелей сатып алуға байланысты басқа да шығыстарды қамтиды. Өнім 

беруші  ұсынған  сауда  жеңілдіктері,  өнім  берушінің  төлемдерді  қайтаруы  және  өзге  де  осыған  ұқсас 

жеңілдіктер мен қайтарулар шығындарды айқындаған кезде шегеріп тасталады.  

Қорларды  қайта  өңдеу  шығындары  шикізатты  дайын  өнім  етіп  қайта  өңдеумен  тікелей  байланысты 

шығындарды, оның ішінде еңбекке ақы төлеуге арналған тікелей шығындарды, сондай-ақ өндірістік үстеме 

шығыстарды қамтиды.  

Салықтық есепке алудың мақсаттары үшін қорлар бірлігінің өзіндік құны қорлардың осындай бірлігіне 

осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген нақты шығындар бойынша айқындалады.  

Дара  кәсіпкер  салықтық  есепке  алудың  мақсаттары  үшін  қорлар  бірлігінің  өзіндік  құнын  орташа 

өлшемді  құн  әдісі  бойынша  айқындауға  құқылы.  Орташа  өлшемді  құн  әдісі  бойынша  қорлардың  өзіндік 

құны  қорлардың  кезең  басындағы  өзіндік  құны  мен  кезең  ішінде  сатып  алынған  (өндірілген)  ұқсас 

қорлардың өзіндік құнының орташа мәні ретінде айқындалады. Бұл әдісті таңдауды дара кәсіпкер салықтық 

есепке алу саясатында көрсету арқылы жүзеге асырады. 

Тауарлар  өндіруді  жүзеге  асыратын  дара  кәсіпкерлер,  сондай-ақ  орташа  өлшемді  құн  әдісін  таңдаған 

дара кәсіпкерлер қорларды олардың келіп түсуі мен шығып қалуы  кезінде салық тіркелімдерінде ескереді, 

олардың нысанын дара кәсіпкерлер өздері әзірлейді. 

Қорлардың ішкі ауыстырылуы  арқылы  түсуі дара  кәсіпкердің табысы болып табылмайды.  Қорлардың 

ішкі  ауыстырылуы  деп  олардың  дара  кәсіпкер  тағайындаған  бір  материалдық  жауапты  тұлғадан  сол  дара 

кәсіпкер тағайындаған басқа материалдық жауапты тұлғаға ауысуы түсініледі.  

Дара  кәсіпкердің  қорларды  сақтауға  немесе  алыс-беріс  шикізаты  ретінде  беруі  салықтық  есепке  алу 

мақсаттары үшін қорлардың шығып қалуы болып табылмайды. 

Қорларды сақтауға алуды дара кәсіпкер сақтау шартының негізінде немесе егер дара кәсіпкер қорларды 

алған  және  осы  қорларды  берушілердің  төлем  талаптары  шоттарының  акцептінен  және  оларды  төлеуден 

заңды  негізде  бас  тартқан  жағдайда,  акцептен  бас  тарту  туралы  өтініштің  негізінде  жүзеге  асырады. 

Осындай қорлардың құны дара кәсіпкердің табысы болып табылмайды. 

Мыналар:  

1)  актив  ретінде  тануды,  оның  ішінде  қорларды  басқа  жаққа  өткізген,  өтемсіз  берген,  өндіріс 

процесінде, жұмыстарды орындаған, қызметтерді көрсеткен кезде және  басқа да мақсаттарда пайдаланған, 

жарғылық  капиталға  жарна  ретінде  берген  кезде,  айырбастаған  кезде,  түгендеу  кезінде  кемшіліктер 

анықталған, мүліктер ұрланған, бұзылған, сақтау мерзімдері өткен, моральдық тұрғыдан тозған және өзге де 

тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан кезде тануды тоқтату; 2)  активті  қайта  сыныптау,  оның  ішінде  негізгі  құралдардың,  өзге  де  активтердің  құрамына  аудару 

қорлардың шығып қалуы болып табылады. 

  

  

8-тарау. САЛЫҚТЫҚ НЫСАНДАР   

61-бап. Салықтық нысандар және оларды жасау тәртібі 

1. Салықтық нысандар салық есептілігін, салықтық өтінішті және салық тіркелімдерін қамтиды.  

2.  Салық  төлеуші  (салық  агенті)  салықтық  нысандарды  қағаз  және  (немесе)  электрондық 

жеткізгіштерде қазақ және (немесе) орыс тілінде жасайды. 

3.  Қағаз  жеткізгіште  жасалған  салықтық  нысандарға  салық  төлеуші  (салық  агенті)  не  оның  өкілі  қол 

қоюға,  сондай-ақ  олар  салық  төлеушінің  (салық  агентінің)  не  оның  Қазақстан  Республикасының 

заңнамасында  белгіленген  жағдайларда  өзінің  атауы  жазылған  мөрі  бар  өкілінің  мөрімен  куәландырылуға 

тиіс. 


Салық  тіркелімдерін  қоспағанда,  электрондық  жеткізгіште  жасалған  салықтық  нысандар  салық 

төлеушінің (салық агентінің) электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылуға тиіс.   

62-бап. Салықтық нысандарды сақтау мерзімі 

1.  Салықтық  нысандар  осы  Кодекстің 46-бабында

  белгіленген  талап  қою  мерзімі  ішінде  салық 

төлеушіде (салық агентінде) сақталады. 

2. Салық төлеушіні, салық агентін - заңды тұлғаны қайта ұйымдастырған кезде қайта ұйымдастырылған 

тұлғаның  салықтық  нысандарын  сақтау  жөніндегі  міндеттеме  оның  құқық  мирасқорына  (құқық 

мирасқорларына) жүктеледі.  

  

  


Каталог: upload -> medialibrary
upload -> Нұржан Қуантайұлы алаш Орда баспасөзі және жүсіпбек аймауытұЛЫ
upload -> Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №4 /2012
upload -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
upload -> Л т т ы о а м д ы – с а я с и ж у р н а л журнал 1976 жылы Халықтар Достығы орденімен, 2002 жылы Қазақстан Журналистика Академиясының «Алтын Жұлдыз», 2008 жылы Қазақстан Журналистер Одағының сыйлығымен марапатталды
medialibrary -> «Мұнайшы» қоғамдық қоры
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы
medialibrary -> Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы

жүктеу 13.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   126
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет